ÇIKMIŞ SINAV SORULARI

hareketli manzara 5 resimleri
  

       GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT BİYOLOJİ DERSİ SINAV SORULARI
1
2011 YGS Biyoloji Soru ve Çözümleri
2011 LYS 2 Biyoloji Soru ve Çözümleri
2010 YGS Biyoloji Soru ve Çözümleri
2 2010 LYS 2 Biyoloji Soru ve Çözümleri
3 2009 ÖSS - II Biyoloji Soru ve Çözümleri
4 2009 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri
5 2008 ÖSS - II Biyoloji Soru ve Çözümleri
6 2008 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri
7 2007 ÖSS - II Biyoloji Soru ve Çözümleri
8 2007 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri
9 2006 ÖSS - II Biyoloji Soru ve Çözümleri
10 2006 ÖSS - I Biyoloji Soru ve Çözümleri
11 2005 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
12 2004 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
13 2003 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
14 2002 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
15 2001 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
16 2000 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri
17 1999 ÖSS Biyoloji Soru ve Çözümleri

 
   
 

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP A
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-C
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-D
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-B
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-A
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-C

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-D
LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-C

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-A

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-A

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-C

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-D

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-A

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI
CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-A

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-E

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-D

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-B

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI

CEVAP-C

LYS 2011’İN BİYOLOJİ SORULARI 

CEVAP-A

2010 LYS BİYOLOJİ SORULARI
2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 1
 

 2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 2

  2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 3
 

   2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 4

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 5

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 6

 2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 7

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 8
2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 9


2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 10

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 11

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 12

2010 LYS Biyoloji Soru ve Cevapları 132010 YGS BİYOLOJİ SORULARICEVAP:B
28. Karbonhidratlar hücre zarında lipid ve proteinlere bağlı olarak bulunurlar. Proteinlere bağlanan karbonhidratlar glikoprotein yapısını oluşturur. Bu yapı hücreye antijen özelliği kazandırarak aynı özelliğe sahip olan hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Glikoprotein yapısı hücre kimliğini belirler. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.
 

 
CEVAP:D
Aminoasitler solunumda kullanıldıklarında yan ürün olarak amonyak (NH3) açığa çıkar. İnsan için zehirli bir madde olan amonyak karaciğerde üreye çevrilir. Dolayısıyla karaciğer toplardamarında üre miktarının fazla olmasının sebebi Aminoasitlerdir. Doğru yanıt D  

 CEVAP:C
Kandaki glikozun fazlası karaciğerde glikojen şeklinde depo edilir. İnsan ihtiyaç duyduğunda karaciğerde bulunan glikojeni glikoza çevirerek kana verir ve hücrelerde enerji elde etmek için kullanır. Doğru yanıt C

 
CEVAP:C
Yüksek sıcaklık enzimlerin protein yapısını bozduğundan geriye dönüşümsüz bir reaksiyon gerçekleşerek enzimlerin çalışmasını durdurur. Enzimlerin çalışmaması glikozun nişastaya çevrilmesini engeller. Bu nedenle yeni koparılmış mısır koçanları kaynar suya daldırıldıklarında enzimlerin aktivitesi bozulur ve glikozun nişastaya çevrilmesi engellenir ve tatlılık korunur. Doğru yanıt C  

 
CEVAP:A
Maya mantarları oksijensiz solunumda glikozu kullanırlar ve yan ürün olarak etil alkol açığa çıkarırlar. Aminoasitler ise glikoliz reaksiyonlarına piruvat oluşumundan sonra katıldıkları için maya mantarları tarafından kullanılmazlar. Doğru yanıt A   

 
CEVAP:E
Virüsler çok hızlı mutasyona uğradıklarından dolayı genetik yapılarını çok hızlı bir şekilde değiştirebilirler. AIDS virüsüde çok hızlı mutasyona uğrayarak  tedavi amacıyla bulunan ilaçların ve aşıların etkisiz olmasına sebep olur. Ayrıca AIDS virüsü çoğalmak için akyuvarların bir çeşidi olan T-lenfositlerini konak olarak kullandığından dolayı bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişiyi her türlü hastalığa karşı zayıf düşürür. Doğru yanıt ECEVAP:E
 A-B-C ve D şıklarındakiğ örnekler eşeysiz üremedir. Eşeysiz üremenin temeli mitoz bölünmeye dayandığından oluşan yeni canlılar ana canlıyla aynı kalıtsal özelliğe sahiptirler. Bu nedenle kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. E şıkkında ise çekirdekle meydana gelen üreme eşeyli üremedir, temeli mayoz bölünmeye ve döllenmeye dayanır. 


 
CEVAP:D
Grafik incelendiğinde 4 numaralı canlı ışık yoğunluğunun yüksek olduğu durumda fotosentez yapmaya başlamıştır bu nedenle en fazla ışığa gereksinim duyan bitki IV numaradır.

 
CEVAP:C
Çiçekli bitkilerin yapısında bulunan tohum taslağı gelişerek meyve oluşumunu sağlar. Doğru yanıt C

 
CEVAP:B
Tür; çiftleştiklerinde aralarında verimli (üreyebilen) döller oluşturabilen ortak bir ataya sahip olan canlılardır. Örneğin; at ve eşşek çiftleştiklerinde katır meydana gelir. Ancak katır kısır bir hayvandır. Buda at ve eşşeğin aynı türden olmadıklarını gösterir. Doğru yanıt B

 
CEVAP:A
İklim değişikliği canlıların büyüme ve gelişmelerine etki eden bir faktördür. Sıcaklığın artışı canlıların daha çabuk olgunlaşmasını sağlar. Doğru yanıt A

 
CEVAP:E
Ayrıştırıcı organizmalar ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarını ve organik maddeleri inorganik maddelere çeviren canlılardır. Ayrıştırıcıların olmaması ekosistem içerisinde bir süre sonra organik madde miktarının artmasına ve inorganik maddeler olan minerallerin miktarının azalmasına sebep olur. Buda mineraller için rekabetin artmasına sebep olur. Doğru yanıt E

 
CEVAP:D
Farelerin bulundukları ortamla aynı veya yekın renkte olmaları düşmanları tarafından görülme olasılığını düşürür ve hayatta kalma şanslarını arttırır. Bu nedenle de , Doğal seçilim olayı da bu yönde işlemiş olacaktır. Doğru yanıt D

2009 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(20 ADET SORU)

1. BÖLÜM

1. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?


A) Glukoz -> Maltoz
B) Protein -> Aminoasit
C) ATP -> ADP
D) Hidrojen peroksit -> Su
E) Nişasta -> Glukoz

CEVAP:A

2. Hücrede, enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen ürün miktarı,
I. inhibitör madde miktarı,
II. enzim-substrat bileşiği derişimi,
III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı
özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

CEVAP:C

3. Ökaryotik bir hücrede, salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler?

A)
Golgi aygıtı – Granülsüz endoplazmik retikulum– Hücre zarı
B) Golgi aygıtı – Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı
C) Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı – Golgi aygıtı
D) Granüllü endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı – Hücre zarı
E) Granülsüz endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı– Hücre zarı

CEVAP:D

4. Hidrojen atomları işaretlenmiş su verilen bir bitki geliştiğinde, işaretli hidrojene meyvedeki sükrozda rastlanıyor.

Bu işaretlenmiş su molekülleri meyveye ulaşıncaya kadar,

I. soymuk boru,
II. emici tüy,
III. odun boru,
IV. yaprak parankiması
yapılarından hangi sırayla geçmiştir?

A) I – II – III – IV
B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I
D) III – I – II – IV
E) III – IV – II – I

CEVAP:C


5. Aşağıdakilerden hangisi, böceklerle tozlaşan bitkilerde, tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?

A)
Bitkinin tatlı öz su salgılaması
B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması
C) Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması
D) Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması
E) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması

CEVAP:E

6. Canlıların sudan karaya geçiş döneminde farklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara her canlı farklı uyumsal özellikler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin karasal yaşama uyumu sonucunda ortaya çıkmamıştır?

A) Gerçek köklerin oluşması
B) Fotosentez yapılması
C) İletim demetlerinin gelişmesi
D) Su kaybını azaltan özelliklerin gelişmesi
E) Gövdeye destek sağlayan yapıların gelişmesi

CEVAP:B

7. Farklı bölünme aşamalarında olan 5 ökaryot hücre, 5 ayrı mikroskopta inceleniyor.
Bu mikroskoplardan,
• birincisinde homolog kromozomların ayrı kutuplara çekildiği,
• ikincisinde kardeş kromatitlerin ayrıldığı,
• üçüncüsünde sitoplazmanın bölündüğü,
• dördüncüsünde tetrat oluştuğu,
• beşincisinde bölünme süreci tamamlandığında dört hücre oluştuğu görülüyor.
Buna göre, mikroskopların hangilerindeki gözlem, izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğuna karar vermek için kullanılabilir?

A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 1., 3. ve 5.
D) 1., 4. ve 5.
E) 3., 4. ve 5.

CEVAP:D

8. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmış olan fenotipik farklılık kalıtsaldır?

A)
Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması
B) Bir ağacın daha çok ışık alan üst yapraklarının alt yapraklarından küçük olması
C) Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olarak gelişmesi
D) Karanlık ortamda tutulan bitkinin açık renkli olması
E) Ortanca bitkisinin yetiştiği toprağın asitliğine göre çiçek renginin değişmesi

CEVAP:A

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?

A)
İç döllenme
B) Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım
C) Akciğer solunumu
D) Yumurtayla çoğalma
E) Sabit vücut sıcaklığı

CEVAP:E

10. Bazı canlıların vücut rengi, düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlar (homokromi). Bazı canlılar ise avcılar tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme gösterir (mimikri).
Bu açıklamalara göre,
I. dil balığının renginin, bulunduğu zeminin açık ya da koyu rengine uyum yapması,
II. bazı böceklerin, eşek arılarına benzer desen taşıması,
III. bukalemunların rengini bulunduğu ortamın rengine göre değiştirmesi,
IV. zehirsiz kelebeklerin, zehirli kelebeklerin desenlerine benzer desenler taşıması
örnekleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

    Homokromi    Mimikri
A) I                    II, III, IV
B) I, III               II, IV
C) II, III              I, IV
D) II, IV              I, III
E) III, IV             I, II

CEVAP:B

2. BÖLÜM

1. Hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan bazıları aşağıda verilmiştir:

I. Glikoliz
II. Fotosentez
III. Etil alkol fermentasyonu
Bu metabolik yollardan hangileri hem çizgili kas hücrelerinde hem de geçici anaerob bakterilerde gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP:A

2. Çiçekli bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi döllenmeden sonra gerçekleşir?

A) Polenin çimlenmesi
B) Besi dokusunun oluşması
C) Polenin stigmaya konması
D) Antipot hücrelerinin oluşması
E) Polen tüpünün embriyo kesesine ulaşması

CEVAP:B
3.


Yukarıdaki soy ağaçlarında L ve M özelliklerinin kalıtımı gösterilmiştir.

Bu özelliklerin kalıtım tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     L özelliği                  M özelliği
A) otozomal – baskın       otozomal – çekinik
B) otozomal – baskın       gonozomal – baskın
C) otozomal – çekinik      otozomal – baskın
D) gonozomal – baskın     gonozomal – çekinik
E) gonozomal – çekinik     gonozomal – baskın

CEVAP:A

 

4. Aşağıdaki durumlardan hangisi duyu almaçlarının ‘‘alışma’’ özelliğine bir örnektir?

A) Yaşlandıkça tat alma hissinin azalması
B) Nezle olunduğunda tat almanın azalması
C) Derinin dayanamayacağı sıcaklıktaki sıvıların içilebilmesi
D) Kullanılan parfümün kokusunun bir süre sonra algılanmaması
E) Göz bebeklerinin ışığın şiddetine göre genişleyip daralması

CEVAP:D

5. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir?

A)
Sigara dumanında bulunan karbonmonoksitin alyuvarların oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi
B) Dalgıçların hızla yüzeye çıkmaları sonucunda kanda erimiş hâldeki azotun gaz hâline geçmesi
C) Kandaki karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak soluk alıp vermenin hızlanması
D) Astım hastalarının alveollerinin daralması sonucu soluk alıp vermelerinin güçleşmesi
E) Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının fazla olması

CEVAP:C

6. İnsan vücudunda gerçekleşen hormonal olaylardan bazıları şunlardır:
I. Glukagon hormonu miktarının artırılarak kanda glukoz miktarının artırılması
II. Aldosteron hormonu miktarının azaltılarak vücuttan sıvı kaybının sağlanması
III. Vasopressin hormonu miktarının artırılarak vücutta su tutulmasının sağlanması
Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi, yüksek kan basıncının normal düzeyine geri dönmesini sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:B
7.


Bir araştırmada, havuç bitkisinin kökünden alınan floem hücrelerinden her birinin, kültür ortamında tam bir bitkiye geliştiği saptanmıştır.
Bu araştırmaya göre, elde edilen bitkilerle ilgili,
I. Hücreleri farklılaşıp özelleştiğinde bazı genlerini yitirmişlerdir.
II. Hücrelerinin tümü çekirdeklerinde aynı genlere sahiptir.
III. Atasal bitkiyle özdeş bitkilerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:E

8. Aşağıdaki grafik, bir ekosistemde bulunan bir kuş popülasyonundaki bireylerin gaga uzunluklarının dağılımını göstermektedir.


Canlılarda organların yapı ve işlevleri belirli değerler arasında en başarılıdır. Bu ekosistemde koşulların, gaga uzunluğu 2,5 santimetreden
daha uzun bireylerin besin bulma şanslarını artıracak şekilde değiştiği gözlenmiştir.
Yeni çevre koşullarında, gelecek kuşaklarda bu popülasyondaki yavruların gaga uzunluklarının dağılımını gösteren grafiğin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması beklenir?
)                                            B)
  


C)                                             D)
 
  

E)CEVAP:C

9.
Sığ bir göl, alg popülasyonlarının büyüklüklerini etkileyen faktörleri incelemek için iki bölüme ayrılmıştır. Her iki bölüme de (1. ve 2.) karbonlu ve azotlu bileşikler doğal olarak gelmeye devam ederken 2. bölüme fosfat bileşikleri ilave edilmiştir. Bir süre sonra 1. bölümde bulunan alg popülasyonunun büyüklüğünde bir değişme olmazken 2. bölümdeki alg popülasyonunda büyük bir artış gözlenmiştir.
Bu gölle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)
Birinci bölümde fosfat bileşiklerinin az olması alg popülasyonunun büyüklüğünü sınırlamıştır.
B) Birinci bölümdeki alg çeşitliliğinde değişme olması beklenmez.
C) İkinci bölümde biriken organik madde miktarı artar.
D) İkinci bölümde birim zamanda üretilen oksijen miktarı azalır.
E) İkinci bölümde suyun ışık geçirgenliği birinci bölüme göre azalır.

CEVAP:D

10. Birlikte evrim (ko-evrim), yakın ekolojik ilişkileri olan, ancak birbirleriyle üreme ilişkileri bulunmayan iki veya daha fazla sayıda türün paylaştıkları yaşam alanında birbirlerine bağımlı olarak birlikte evrimleşmesidir.
Canlılar                                                  İlişki
I. Zehirli arılar ile zehirsiz arılar          Zehirsiz arıların kendilerini zehirli arılara renk ve desen olarak benzetmeleri
II. Bitkiler ile böcekler                      Bitkilerin, kendilerini tozlaştıran böceklerin aktif olduğu dönemde çiçeklenmeleri;
                                                  böceklerin ağız yapılarının da tozlaştırdıkları çiçeklerin yapısına göre değişmesi
III. Bitkiler ile otçullar                      Bitkiler, otçul hayvanlara karşı zehirli kimyasal bileşikler salgılarken onlarla
                                                  beslenen otçulların bunları parçalayan enzimlere sahip olmaları

Bu ilişkiler göz önüne alındığında, yukarıdakilerin hangilerinde verilen canlılar arasında birlikte evrim söz konusudur?

A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:E

2008 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(16 ADET SORU)

1. BÖLÜM

1. Bir insana,
I. kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi,
II. suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin verilmesi,
III. kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak etkeninin verilmesi
uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP: B

2. Bir ekosistemde besin zinciri aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir.


Şemada oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan gruba doğru çizilmiştir.

Buna göre, üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve ayrıştırıcı canlı grupları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
                   Birincil        İkincil
  Üretici         Tüketici      Tüketici    Ayrıştırıcı
A)
  K              L               M            N
B)  K              N               L            M
C)  N              M              K            L
D)  M              L              N            K
E)  M              K               L            N

CEVAP: E

3. Canlılarda gerçekleşen,
I. kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi,
II. mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması,
III. interfazda DNA nın kendini eşlemesi,
IV. mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rasgele dizilmesi
olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: D

4. Bir tür bakteri, uygun besiyeri içeren beş petri kabına ekilmiştir. Bu türün farklı antibiyotiklere karşı direncini araştırmak amacıyla petri kaplarına K, L, M, N ve P antibiyotiklerinin farklı kombinasyonları eklenmiş ve kaplarda üreme olup olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve bunların eklendiği kaplardaki bakterilerin üreme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileşime girmediği kabul edilecektir.)


Buna göre, bu bakteri türü hangi antibiyotiğe karşı dirençli değildir?

A)
K
B) L
C) M
D) N
E) P

CEVAP: D

5. Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,
I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması,
II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III
B) II – I – III
C) II – III – I
D) III – I – II
E) III – II – I

CEVAP: A

C)                                         D)

    

E)CEVAP : D

4. Normal bir insanda yoğun bir egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A)
Kandaki karbondioksit miktarının artması
B) Kan pH sının yükselmesi (Kanın bazikleşmesi)
C) Soluk alıp verme hızının artması
D) Dokulardaki oksijen miktarının azalması
E) Hücrelerdeki ADP miktarının artması

CEVAP : B

 

6. Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir?

A) Buzullarda erime  (3)
B) Kıyı ekosistemlerinde değişme (5)
C) Deniz suyu seviyesinde yükselme (4)
D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma (2)
E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma  (1)

CEVAP: B

7. Hücre zarından madde alışverişiyle ilgili olarak
I. moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması,
II. hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması,
III. difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması,
IV. suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi,
V. moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?

A) I ve V
B)
II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve V

CEVAP:C

8. Aşağıdaki tabloda, bir ekosistemde bulunan K, L, M, N, P ve R harfleriyle belirtilen altı tür kurbağanın yaşam alanları, çiftleşme mevsimleri ve besin çeşitleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.


Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kurbağa türü arasında rekabetin en fazla olması beklenir?

A)
K ve M
B) L ve N
C) L ve R
D) N ve P
E) P ve R

CEVAP:A

2. BÖLÜM

1. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait populasyonda, doğal seçilimle, gen frekansının en hızlı değişmesi beklenir?


A) Bakteri
B) Böcek
C) Kedi
D) Kuş
E) Balık

CEVAP: A

2. Endosimbiyotik Hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “Endosimbiyotik Hipotez”i desteklemek amacıyla kullanılamaz?

A) Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA'ya sahip olmaları
B) Mitokondri ve kloroplastların çoğalma şeklinin bakterilerinkine benzerlik göstermesi
C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları
D) Mitokondri ve kloroplast ribozomlarının, prokaryotların ribozomlarına benzerlik göstermesi
E) Günümüzde bir hücreli ökaryot canlılarda simbiyotik olarak yaşayan prokaryot canlıların bulunabilmesi

CEVAP:C

3. Dengeli beslenen normal bir insan, bir öğünde protein içeren besinlerden fazla miktarda tükettiğinde, vücudunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A)
Kan pH sında artma (bazikleşme)
B) İdrarda üre miktarında artma
C) Kanın ozmotik basıncında azalma
D) Kanda glukoz miktarında artma
E) İdrarda glukoz miktarında artma

CEVAP:B

4. Aşağıdakilerden hangisi, bitkisel ve hayvansal hormonların ortak özelliği değildir?

A)
Az miktarlarının bile etkili olması
B) Hedef hücrelerde etkili olmaları
C) Özgün kimyasal yapıya sahip olmaları
D) Özelleşmiş bezler tarafından salgılanmaları
E) Sentezlendiği bölgeden farklı bölgeye taşınabilmeleri

CEVAP:D

Aşağıdaki soy ağacında X e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir.


Buna göre, soy ağacındaki bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak söylenemez?

A)
1. ve 3.
B) 2. ve 4.
C) 3. ve 4.
D) 4. ve 6.
E) 6. ve 7.

CEVAP:D

6. Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

A) Oksijen üretilmesi
B) ATP sentezlenmesi
C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi
D) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması
E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi

CEVAP: E

7. Bir canlı, aşağıdakilerden hangisiyle bir glukoz molekülünden en fazla ATP elde eder?

A) Glikoliz
B) Elektron taşıma sistemi (ETS)
C) Laktik asit fermantasyonu
D) Etil alkol fermantasyonu
E) Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesi

CEVAP:B

8. İnsanda,
I. karaciğer,
II. mide,
III. pankreas,
IV. ince bağırsak
organlarından hangilerinin salgıları (hormonlar hariç), üretildikleri yerden başka bir yerde işlev görür?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:C
 

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(16 ADET SORU)

1. BÖLÜM

1.
Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir.


Bu tablodaki bilgilere göre,
I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak akrabalıkları hakkında karar verilemez.
II. Bir canlı türünün kromozom sayısı, onun hangi sınıfa (classise) ait olduğunu belirler.
III. Bir canlı türünün kromozom sayısının az olması ya da çok olması gelişmişlik düzeyini belirlemez.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:D

 

2. Aralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?

A) Tür
B) Cins
C) Familya
D) Takım
E) Sınıf

CEVAP:A

3.Normal bir insan hücresinde biyokimyasal olaylar şemada I, II, III, IV ve V numaralı okların hangileriyle gösterilen yönlerde gerçekleşmez?


A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

CEVAP:E

 

4. Çimlenmekte olan bir tohumda, fotosentez yapana kadar geçen süreçte, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Mitoz bölünme
B) Besin depolama
C) Hücresel farklılaşma
D) Enerji üretimi
E) Enzim faaliyeti

CEVAP: B

5.U şeklindeki bir borunun M ve N kolları bir bağırsak zarıyla şekildeki gibi ayrılmıştır. M koluna glukoz çözeltisiyle nişasta, N koluna ise iyot çözeltisi konmuştur. (İyot nişasta ayıracıdır ve nişasta taneciklerini maviye boyar.)

Bu deneyin sonunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) M kolunda çözelti yoğunluğunun değişmesi
B) M kolunda nişasta miktarının aynı kalması
C) N kolunda sıvı renginin maviye dönüşmesi
D) N kolunda iyot yoğunluğunun azalması
E) Kollardaki glukoz yoğunluğunun eşitlenmesi

CEVAP:C

 

6. Canlılarda, yeni ırkların elde edilmesinde, kural olarak, yarar sağlamayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşeysiz üreme
B) Alt türlere sahip olma
C) Tür içi kalıtsal çeşitliliğe sahip olma
D) Kısa zamanda tamamlanan bir yaşam döngüsüne sahip olma
E) Kolay yetiştirilebilme

CEVAP: A

 

7.Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerden hangisi dış ortama açılmaz?

A) Üreme
B) Boşaltım
C) Sindirim
D) Solunum
E) Dolaşım

CEVAP:E

8.


Yıllık ortalama yağış ve sıcaklık değerlerine göre hazırlanan yukarıdaki grafikte, tundra, çöl, yağmur ormanı, yaprak döken ağaç ormanı ve iğne yapraklı ağaç ormanı biyomları I, II, III, IV ve V olarak numaralanmıştır.

Buna göre yağmur ormanı biyomu grafikte hangi numarayla gösterilmiştir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

CEVAP:C

. BÖLÜM

1.
Aşağıdaki grafikler, yıllık yağış ortalamalarında farklılıklar saptanan bir ekosistemde, bir bitki populasyonunun K, L, M, N P ve R varyasyonlarının 1., 2. ve 3. yıllardaki dağılımını göstermektedir.


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)
Populasyonun devamlılığı, varyasyonların birey sayılarının aynı kalmasıyla sağlanmıştır.
B) Populasyondaki her bir varyasyonun birey sayısı yağış miktarına göre değişmiştir.
C) Yağış miktarındaki değişme populasyon büyüklüğünü etkilememiştir.
D) Farklı varyasyonlar farklı uyum göstermiştir.
E) Yağış miktarındaki değişme bazı varyasyonların elenmesine neden olmuştur.

CEVAP: A

. Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi, 2/3ü dışarıda kalacak şekilde, öz bölgesine kadar çakılıyor.


Bu bitki 10 yıl sonra incelendiğinde,
I. ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun aynı kaldığı,
II. ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun azaldığı,
III. uzayan ağaçata çivinin, h yüksekliğinden daha yukarıda olduğu,
IV. ağacın uzamasına karşın çivinin, h yüksekliğinde kaldığı
durumlarından hangileri gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

CEVAP: E

3. İnsanda dişi bireyde, normal bir menstrual döngü sırasında, kandaki LH hormonunun miktarındaki değişimi, aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?
A)                                          B)

    
 C)                                         D)

    

E)CEVAP. D

4. Normal bir insanda yoğun bir egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A)
Kandaki karbondioksit miktarının artması
B) Kan pH sının yükselmesi (Kanın bazikleşmesi)
C) Soluk alıp verme hızının artması
D) Dokulardaki oksijen miktarının azalması
E) Hücrelerdeki ADP miktarının artması

CEVAP:B

5. Bir refleks yayını oluşturan nöronlarla ilgili olarak, fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A)
Kullanılan ATP miktarı
B) İmpuls sayısı
C) İmpuls şiddeti
D) Harcanan oksijen miktarı
E) Uyarılan nöron sayısı

CEVAP:C

6. Aşağıdaki şema, insanda bir sarkomerin yapısını göstermektedir.Kayan iplikler hipotezine göre, kasılmış bir çizgili kasın gevşemesi sırasında,
I. H bandının kısalması,
II. A bandının aynı kalması,
III. I bandının kısalması,
IV. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması
olaylarından hangileri görülür?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:D

7. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir:
I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi
II. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının tümünün saf olarak elde edilmesi
III. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltılması
V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması
Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I - III - II - IV - V
B) II - I - III - IV - V
C) II - III - I - V - IV
D) III - II - V - I - IV
E) V - I - IV - III - II

CEVAP:C

8. Ailesinin AB, babanın 0 kan grubundan olduğu bir ailede 3 çocuk vardır.
Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler gibiyse üçünün de öz kardeş olduğu söylenebilir?

      1.çocuğun    2.çocuğun       3. çocuğun
       kan grubu     kan grubu       kan grubu
       fenotipi         fenotipi            fenotipi

A)    B                   A                    A
B)   AB                  0                   AB
C)    A                  0                    B
D)    B                  AB                  B
E)    B                   A                  AB

CEVAP: A

 

5. Bir refleks yayını oluşturan nöronlarla ilgili olarak, fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Kullanılan ATP miktarı
B) İmpuls sayısı
C) İmpuls şiddeti
D) Harcanan oksijen miktarı
E) Uyarılan nöron sayısı

CEVAP: C

6. Aşağıdaki şema, insanda bir sarkomerin yapısını göstermektedir.


Kayan iplikler hipotezine göre, kasılmış bir çizgili kasın gevşemesi sırasında,
I. H bandının kısalması,
II. A bandının aynı kalması,
III. I bandının kısalması,
IV. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması
olaylarından hangileri görülür?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: D

7. Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir:
I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi
II. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının tümünün saf olarak elde edilmesi
III. E. coli plazmit DNA'sının ve insan DNA'sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi
IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltılması
V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması
Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I - III - II - IV - V
B) II - I - III - IV - V
C) II - III - I - V - IV
D) III - II - V - I - IV
E) V - I - IV - III - II

CEVAP:C

8. Ailesinin AB, babanın 0 kan grubundan olduğu bir ailede 3 çocuk vardır.
Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri aşağıdakilerin hangisinde verilenler gibiyse üçünün de öz kardeş olduğu söylenebilir?

      1.çocuğun    2.çocuğun       3. çocuğun
       kan grubu     kan grubu       kan grubu
       fenotipi         fenotipi            fenotipi

A)    B                   A                    A
B)   AB                  0                   AB
C)    A                  0                    B
D)    B                  AB                  B
E)    B                   A                  AB

CEVAP: A

 

1. BÖLÜM

1.
I. Adaptasyon
II. Mutasyon
III. Kalıtsal varyasyon
Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim” ile kazanır?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I veII
E) II veIII
                                                                           CEVAP:A

2. Kapalı bir deney ortamında, deneyin başlangıcından 24 saat sonra, karbondioksit ve serbest azot miktarının azaldığı, oksijen miktarının arttığı gözleniyor.
Bu değişikliğe, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki canlı grubunun birlikte yaşaması neden olur?


A) Yeşil bitki - Mantar
B) Parazit bitki - Mantar
C) Baklagiller-Nitrifikasyon bakterileri
D) Yeşil bitki - Parazit bitki
E) Mantar - Çürükçül bakteriler

CEVAP: C

3. Normal çevre koşullarında, bitkilerin kloroplastlarında aş ağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Enzimlerin kullanılması
B) ATP üretimi
C) DNA'nın eşlenmesi
D) Organik madde üretimi
E) Yağ depolanması

CEVAP:E

 

4. Sıcak ve kuru bir ortamda bulunan ve yeterli miktarda su alamayan normal bir insanın vücudunda,
I. vücut iç sıcaklığında artma,
II. terleme,
III. doku sıvısındaki tuz miktarında azalma
olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?

A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) III-I-II
E) III-II-I

CEVAP:A

6. Aş ağıdakilerden hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor basıncının azalmasını sağlar?

A) Hücrenin izotonik bir ortama konması
B) Hücrenin, sitoplazmasındaki çözünmüş maddeleri dış ortama atması
C) Hücrenin hipotonik bir ortama konması
D) Hücrenin, ozmotik basıncı yüksek bir ortama konması
E) Hücrenin ATP kullanarak suyu içine alması

CEVAP:D
7. Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili,
I. Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir.
II. Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek işlev görür.
III. Reaksiyonun başlaması için enzimin bulunması her zaman yeterlidir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:C

8. Aynı türden kırmızı çiçekli iki bitki arasında yapılan birinci çaprazlama sonucunda ¾’ ü kırmızı çiçekli, 1/4’ü beyaz çiçekli olan F1 dölü elde edilmiştir. F1 dölünden alınan kırmızı çiçekli iki bitkiyle yapılan ikinci çaprazlamadan elde edilen F2 dölündeki tüm bitkiler kırmızı çiçekli olmuştur.
Buna göre,

I. Birinci çaprazlamaya alınan bireylerin ikisi de heterozigottur.
II. F1 dölündeki bireylerin bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigottur.
III. İkinci çaprazlamaya alınan bireylerin ikisi de heterozigottur.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:D


5. Nükleik asitlerin,
I. organel yapısında yer alma,
II. protein sentezinde rol oynama,
III. aminoasitleri tanıma
özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:B

Yukarıdaki şemada, insan karaciğerini oluşturan lopçuklardan biri, numaralanmış bazı damarları, kanalları ve bir kısım hücreleriyle gösterilmiştir. Karaciğerin lopçuklarında gerçekleşen olaylar arasında,
I. üretilen safra sıvısının uzaklaştırılması, (depolanmış öncül A vitamininden oluşturulan)
II.A vitamininin kan dolaşımına gönderilmesi olayları da vardır.
Lopçuklarda I. ve II. olaylarla ilgili madde akışının gerçekleştiği yapılar ve bu yapıların madde akışına göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

            I. olay              II. olay
A)        1->2->3         3->2->4
B)        2->4->5         1->4->3
C)        3->5->4         2->3->1
D)        3->2->1         3->5->4
E)        4->3->1         5->2->4

CEVAP:D

2. BÖLÜM

1. Stomaların gece kapanmasını, kilit hücrelerinde,
I. glukozun nişastaya çevrilmesi,
II. ozmotik basıncın düşmesi,
III. hücre içinde karbondioksit birikmesi,
IV. suyun komşu epidermis hücrelerine geçmesi
olaylarının hangi sırayla gerçekleşmesi sağlar?

A) I-II-IV-III
B) II-III-I-IV
C) III-I-II-IV
D) IV-I-II-III
E) IV-II-III-I

CEVAP:C

2. Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) Ortamda ADP moleküllerinin bulunması
B) Oksijenin sudan ayrılması
C) Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP’ler de tutulması
D) P~5C~P bileşiğinin serbest karbondioksiti tutması
E) Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması

CEVAP:E

3. Kapalı tohumlu diploit bir bitkide,
I. mikrospordan tüp çekirdeğinin oluşması,
II. triploit endosperm çekirdeğinin oluşması,
III. zigottan embriyo oluşması,
IV. üretken (generatif) çekirdekten sperm çekirdeklerinin oluşması
olaylarından hangileri mitozla gerçekleşir?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:D

4. Botoks, insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir.
Buna göre, botoks, uygulandığı bölgede,
I. uyarıların alınarak merkezi sinir sistemine iletilmesi,
II. tepki organında cevap oluşması,
III. uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması
işlevlerinden hangilerini engeller?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:B

5.6. İnsanda, kan plazmasının ozmotik basıncının artması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Atılan idrar miktarının azalmasına
B) Kanda glukoz miktarının artmasına
C) İdrarda glukoz miktarının azalmasına
D) İdrarla atılan tuz miktarının artmasına
E) İdrarla atılan üre miktarının artmasına

CEVAP:D

 

 

7. Himalaya tavşanlarında kuyruk, kulak ve ayak uçları siyah, vücudun diğer kısımları beyaz renklidir. Bir deneyde, bir Himalaya tavşanının sırt bölgesindeki bir alan tıraş edilip bu kısma buz yastığı konmuştur. Bu bölgede yeni çıkan kılların siyah olduğu görülmüştür.
Deneyin bundan sonraki aşamalarında:
I.Yukarıda sözü edilen tavşan, sırt bölgesinde çıkan siyah kıllar tıraş edildikten sonra, doğal ortama bırakıldığında bu bölgede tekrar beyaz kılların çıkması
II.Başka bir tavşanın sırt kılları tıraş edilip bu bölgeye sıcak yastık uygulanması sonucunda bölgede beyaz kılların çıkması
III. Sırtında siyah bölge oluşturulan başka bir tavşanın doğal üreme ortamında üremesiyle oluşan yavruların kıl renklerinin Himalaya tavşanlarının normal kıl renklerinde olması
durumunda, bunlardan hangileri modifikasyon kanıtı olarak kullanılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:D

8.Yukarıdaki soyağacı, eşeye bağlı olarak kalıtılan bir özelliği göstermektedir.
İzlenen özellik bakımından, bu soyağacındaki bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 1. ve 6. bireylerin izlenen özellikle ilgili genotipleri aynıdır.
B) 2. ve 4. bireylerin izlenen özellikle ilgili genotipleri farklıdır.
C) 3. bireyde izlenen özellikle ilgili allel bulunmaz.
D) 5. birey taşıyıcıdır.
E) 7. birey homozigottur.

CEVAP:A

1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.Buna göre, I, II, III, IV numaralı hücrelerin ait olduğu canlılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


         Bakteri   Mantar   Bitki   Hayvan
A)          I          II        IV        III
B)          I          III        II        IV
C)          III        IV        I         II
D)          IV         I         II        III
E)          IV         II        III        I

CEVAP:D

2. Hücrede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, enerji kullanılan bir metabolizma olayı değildir?

A) Karbondioksit difüzyonu
B) Glikozdan glikojenin oluşturulması
C) ADP nin ATP ye dönüştürülmesi
D) Klorofil taşıyan bir hücrede glikoz oluşturulması
E) Hücre zarında yıpranmış bölümlerin moleküler yapılarının yenilenmesi


CEVAP: A

 

3. Bitkilerde tepe tomurcuğunda üretilen oksin (büyüme hormonu), bitkinin alt bölümlerine, tepe tomurcuğunun hemen altındaki taşıma bölgesiyle iletilir. Düzenlenen bir deneyde aynı bitkiden dört taşıma bölgesi kesilerek çıkarılmıştır.Deneydeki 1. ve 3. uygulamalarda kullanılan taşıma bölgeleri, bitkideki konumunda; 2. ve 4. uygulamalarda kullanılanlar ise ters konumda olacak şekilde, aşağıdaki şemada gösterildiği gibi, oksin içeren ve oksin içermeyen iki agar bloğu arasına yerleştirilmiş ve belirtilen sonuçlar alınmıştır.

Bu uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre,

I. Taşıma bölgesinde, oksin hormonunun iletimi tek yönlüdür.
II. Yerçekimi kuvveti, oksin hormonunun taşınmasını sağlar.
III. Taşıma yönünü belirlemede taşıma bölgesindeki hücrelerin özelliklerinin rolü vardır.
IV. Oksin hormonu bitkinin her bölgesine eşit olarak dağılır.
yargılarından hangilerine varılır?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

CEVAP:B

 

4.Bir bitkiyle şekildeki gibi bir deney düzeneği hazırlanmış ve düzeneğe su dolduktan sonra deponun musluğu kapatılmıştır. Deneyin başlangıcında kılcal borudaki hava kabarcığının bulunduğu K1 noktası işaretlenmiştir. Deneye, karanlık bir ortamda başlanmış ve bir süre sonra ışıklandırılarak devam edilmiştir. Deneyde, hava kabarcığının ortamın karanlık olduğu süre sonunda K2 noktasına kadar; ortamın ışıklandırılmasından sonraki süre sonunda ise K3 noktasına kadar hareket ettiği görülmüştür.

Buna göre hava kabarcığının K1 noktasından K3 noktasına gelmesine neden olan su kaybı, bitkide gerçekleşen,

I. K1 – K2 arasında terleme,
II. K1 – K3 arasında solunum,
III. K2 – K3 arasında fotosentez
olaylarından hangileriyle açıklanır?

A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP:C

5. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?

A) ATP
B) tRNA
C) Aminoasit
D) mRNA
E) Su

CEVAP:E

6. Normal olarak hücrelerde H2O2 , katalaz enzimiyle su ve oksijene parçalanır:Bu olayla ilgili bir deneyde, karaciğer ve havuçtan alınan doku örneklerine aşağıdaki tabloda verilen işlemler uygulandıktan sonra bu örnekler, içinde eşit miktarda H2O2 bulunan 12 özdeş tüpe ayrı ayrı konulmuş ve tabloda belirtilen sıcaklıklarda tutulmuştur. Belirli bir süre boyunca tüplerdeki oksijen çıkışı gözlenmiş ve tabloda belirtilen bulgular elde edilmiştir.Bu deneyin bulgularına dayanarak,
I. Enzimin belirli sıcaklıklarda işlev görmesi için bozulmamış (kaynatılmamış) olması gerekir.
II. Enzim, hücre dışında da etkisini gösterir.
III. Enzimin bulunması olayın başlaması için yeterlidir.
IV. Enzim, belirli sıcaklıkların üstünde geri dönüşümü olmayan değişime uğrar.
yargılarından hangilerine varılabilir?

A)
I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:D

 

7. Aşağıdaki şema, insan kulağında, ses dalgalarının beyne uyarı olarak iletimini sağlayan yapıları göstermektedir.Aşağıdakilerin hangisinde, şemadaki yapılardan biri, gerçekleştirdiği işlevle birlikte verilmiştir?

A) Östaki borusu – Ses dalgalarının şiddetini artırma
B) Salyangoz – Orta kulak ile dış ortam arasında hava basıncını dengede tutma
C) Kulak zarı – Havada yayılan ses dalgalarını sıvıda yayılan dalgalara çevirme
D) Orta kulak kemikleri – Ses dalgalarının şiddetinin aynı kalmasını sağlama
E) Korti organı – Farklı frekanslardaki ses dalgalarını impulsa çevirme

CEVAP:E

 

8. İnsanda, karaciğerin bazı besin maddelerinin depolanması, kanın zehirli maddelerden arındırılması, homeostasisin sağlanması gibi görevleri vardır. Aşağıdaki şemada, karaciğere kan getiren ve karaciğerden kan götüren damarlar numaralanarak gösterilmiştir.Buna göre, karaciğere kan getiren ve karaciğerden kan götüren damarlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?
       Karaciğere kan          Karaciğerden kan
     getiren damarlar         götüren damarlar

A)                   1, 3                            2, 4
B)                   1, 4                            2, 3
C)                 1, 2, 3                            4
D)                 2, 3, 4                            1
E)                     4                            1, 2, 3

CEVAP:D

 

9.Yukarıdaki soyağacında, 1. ve 2. bireyler aynı yumurta ikizi, 3. ve 4. bireyler ayrı yumurta ikizidir.

Bu soyağacına göre,

I. 1. ve 2. bireylerin doku grupları aynıdır.
II. 3. ve 4. bireylerin kan grupları aynıdır.
III. 5. ve 6. bireylerin cinsiyetleri aynıdır.
IV. 1. bireydeki homozigot baskın özellikler 6. bireyin fenotipinde görülür.
yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

A)
I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:B

 

10. Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir:
I. Saprofit bakterilerin amonyak oluşturması
II. Denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti
III. Baklagil kök yumrucuklarındaki simbiyotik bakterilerin faaliyeti
Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar?

A)
I – III – II
B) II – I – III
C) II – III – I
D) III – I – II
E) III – II – I

CEVAP:D

 

11. İndikatör (gösterge) tür, çevresindeki yararlı ya da zararlı maddelerden birine karşı çok duyarlı olan canlı türü olarak tanımlanır. Örneğin, kızböceklerinin bazı türleri, sudaki gelişim dönemlerinde, ortamdaki oksijenin azalmasına çok duyarlı olduğundan, bu böceklerin bulunduğu su ortamlarının temiz ve oksijen bakımından zengin olduğu söylenebilir.
Buna göre, bir türün indikatör (gösterge) tür olması için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?


A) Ekolojik toleransının (hoşgörüsünün) az olması
B) Mutasyona uğrama sıklığının yüksek olması
C) Hayat devresinin kısa olması
D) Metabolizma hızının yüksek olması
E) Populasyon büyüme hızının sınırlı
olması

CEVAP:A

12. Aşağıdaki grafik, atık su boşaltılan bir akarsu ortamında, atığın boşaltıldığı atık bölgesinden iyileşme bölgesine doğru gidildikçe, oksijen ve amonyak miktarları ile bakteri ve alg populasyonlarında meydana gelen değişiklikleri göstermektedir.Yalnızca bu grafikteki bilgilere göre, bu akarsu ortamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Oksijen miktarı ve bakteri populasyonu değişme eğrileri birbirine terstir.
B) Ortamda alglerin çoğalması, oksijen miktarındaki artışta rol oynar.
C) Bakteri ve alg populasyonları aynı besin maddelerini kullanır.
D) Ortama atık madde girmesi, alg populasyonunun azalmasına neden olur.
E) Amonyak miktarındaki değişmeler bakteri populasyonuyla ilgilidir.

CEVAP:C


 2004 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(12 ADET SORU)

1. Bir osmoz deneyinde,bir patates yumrusundan alınan eşit ağırlıktaki dört parça, ayrı ayrı olarak,içinde eşit hacimde, ancak farklı derişimde tuz çözeltileri bulunan, I, II,III, IV numaralı ölçekli kaplara konmuş ve kapların ağzı kapatılmıştır. Bu dört ortamda bulunan patates parçalarının ağırlıklarında, t süresince saptanan değişmeler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.


Bu grafiklere göre, deneyde kullanılan ortamların, derişimi en az olandan en çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, III, II, IV
B) II, I, IV, III
C) III, I, IV, II
D) III, İV, II, I
E) IV, II, III, I

CEVAP:C

2. Aşağıdakilerden hangisi, insanda, hücre zarında yer atan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?

A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Diğer hücrelerle ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma

CEVAP:B

3. Bir bakteri kültürünün bir damlası lam üzerine damlatılıp mikroskopta incelendiğinde, bakterilerin damlanın her yerine dağılmış olarak bulunduğu gözleniyor (Şekil 1).

Bu damla lamelle kapatıldıktan sonra ise, bakterilerin lamelin kenarlarında toplandığı gözleniyor (Şekil 2).

Lamel kaldırılarak damlanın içine bir yeşil alg konulup lamel tekrar kapatıldıktan bir süre sonra, bakterilerin bir kısmının algin çevresinde toplanmaya başladığı gözleniyor (Şekil 3).

Bakterilerin dağılımında gözlenen bu değişikliklere,
I. bakterilerin fermentasyon yapması,
II. algin fotosentez yapması,
III. bakterilerin oksijenli solunum yapması
olaylarından hangileri neden olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:E

4. Biri böcekçil beslenen, diğeri böcekçil olmayan iki bitkide;
I. hücre dışı protein sindiriminin gerçekleştirilmesi,
II. fotosentez için, karbonu işaretlenmiş CO2 verildiğinde, işaretli karbonun hücrede sentezlenen proteinlerdeki amino asitlerin hepsinde bulunması,
III. hücrelerinde, proteinlerin amino asitlere parçalanması
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:C

5. Bir göle endüstriyel atık, tarımsal gübre ve evsel atıklarla taşınan fosfor ve azot tuzlarının artması, bu ekosistemde ötrofikasyona neden olur.
Ötrofikasyon, bu gölde aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?


A) Derinlere doğru, göl suyunun oksijen derişiminde azalma
B) Besin piramidindeki basamak sayısında artma
C) Çökelmede (sedimantasyonda) artma
D) Derinlere doğru, göl suyunun ışık geçirgenliğinde azalma
E) Kokuşmada artma

CEVAP:B

6. I. Vücut sıvısı derişiminin, dış ortamın derişimiyle eşit olmasını sağlama
II. Enerji kullanarak tuzu dışarıdan alma
III. Seyreltik idrar oluşturma
IV. Su içmeme
Yukarıdakilerden hangileri, tatlı sularda yaşayan balıkların özellikleridir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP:E

7. Sinir sisteminin İşlevlerini incelemek için düzenlenen bir deney sırasında, beyni tahrip edilmiş bir kurbağada, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kalbinin çalışması
B) Solunum yapması
C) Parmak arası perdesindeki kılcal damarlarda kanın akması
D) Asit damlatılan bacağını çekmesi
E) Besini yakalamak için dilini uzatması

CEVAP:E


8. Bir insanda, atar damar, kılcal damar ve toplar damardan geçmekte olan kanın, normal akış hızını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A)                                                 B)

              

C)                                                D)

             

E) 


 

 

CEVAP:A

 

9. Bazı bireyleri numaralanmış olan aşağıdaki soy ağacı, bir ailedeki bireylerin, X kromozomunda, çekinik bir alelle taşınan bir özettikle ilgili fenotiplerini göstermektedir.Buna göre, bu bireylerin genotipleriyle ilgili;
I. 2. bireyde, özellikle ilgili alellerden biri baskındır.
II. 3. bireye, özellikle ilgili alel 1. bireyden geçer.
III. 4. bireye, 1. ve 2. bireylerden özellikle ilgili farklı aleller geçmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:D

 

10. İnsan embriyosunun normal gelişiminde,
I. mitoz
II. mayoz -I ve mayoz - II
III. farklılaşma
olaylarından hangileri görülür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:D

11. Bir canlı grubunun, örneğin böceklerin, jeolojik devirlerden günümüze kadar, çok sayıda farklı türle devamlılığını sürdürmesini ve çok farklı yaşam ortalarına evrimsel olarak uyum göstermesini;
I. populasyonun gen havuzundaki alel frekanslarının (rastlanma sıklığının), nesiller boyunca aynı kalması,
II. bir yılda oluşan döl (nesil) sayısının fazla olması,
III. kalıtsal varyasyonlarının çok olması,
IV. her dölde (nesilde) çok sayıda yavru oluşması
özelliklerinden hangileri sağlamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:A

12. Aşağıdaki grafikte, bir gölde; ışık, sıcaklık, besin tuzları miktarı ve fitoplankton yoğunluğunda mevsimlere göre gerçekleşen değişmeler gösterilmektedir.Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? (Grafikte verilenler dışındaki etkenler dikkate alınmayacaktır.)

A) Fitoplankton yoğunluğunun L - R arasındaki değişimi, besin tuzlarının miktarıyla ilişkilidir.
B) Fitoplankton yoğunluğunun S - V arasındaki azalması, sıcaklıkla ilişkilidir.
C) Işık ve sıcaklık, fitoplankton yoğunluğu için her mevsimde sınırlayıcı olmuştur.
D) İlkbaharda besin rekabeti, fitoplankton yoğunluğunda L - M arasındaki azalmaya neden olmuştur.
E) Sonbaharda besin tuzlan miktarının artması, fitoplankton yoğunluğunun R - S arasındaki artışında etkili olmuştur.

CEVAP:C

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORU VE CEVAPLARI
(12 ADET SORU)


1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede;
I. ribozom,
II. kloroplast,
III. mitokondri,
IV. sentrozom
organellerinden hangilerinin bulunması zorunludur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

CEVAP: C2. Hücrede, enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal olay şematik olarak şöyle gösterilebilir:Aşağıdaki grafikte, numaralanmış eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında, substrat, enzim, substrat - enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki değişmeleri göstermektedir.Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarını gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Substrat    Enzim  Substrat-enzim   Ürün
                                        Kompleksi                    

A) I               III                    IV                   II
B)II              III                    I                    IV
C)II              IV                    III                   I
D)IV             II                     I                    III
E)IV            III                    II                    I

CEVAP:C


 

 

3. Işıklı bir kültür ortamında, glikoz ve oksijenin varlığına ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin üremesiyle ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak;
I. Heterotrof beslenir.
II. Ototrof beslenir.
III. Oksijenli solunum yapar.
IV. Oksijene gereksinimi yoktur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve IV
E) II ve IV

CEVAP:D

4. Kurak bir ekosistemde bulunan, farklı türlere ait iki otsu bitkinin, aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından benzer uyum yapması beklenmez?

A) Çiçeğin anatomik yapısı
B) Yaprak yüzey genişliği
C) Stomaların konumu
D) Yaprakta kütikula tabakasının kalınlığı
E) Kök uzunluğu

CEVAP:A

5. Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan (1. birey), kopyalama (klonlamA) yöntemiyle yavru (2. birey) elde edilmiştir.

Aşağıdaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalıtsal bileşim, 1. bireyi oluşturan sperm ve yumurtadan kaynaklanır.
B) 1. ve 2. bireylerin fenotipleri arasındaki farklılıklarda, çevresel etkenlerin de rolü vardır.
C) 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklıdır.
D) 1. bireyin 2. bireye genetik katkısıyla, 2. bireyin 4. bireye genetik katkısı aynıdır.
E) 1. ve 2. bireylerin, aynı erkek bireyden (3. birey), eşeyli üremeyle oluşacak yavrularının çekirdek genotipleri, iki kardeşinki kadar birbirine benzer.

CEVAP:D

6.Fotosenteze uygun bir ortamda bir saksı bitkisiyle şekildeki gibi bir düzenek hazırlanmıştır. Düzenekte, a hunisi dışarıdan hava almayacak şekilde yaprağın üzerine konmuş; CO2 tutucu, düzeneğe şekildeki gibi yerleştirilmiş; b musluğu açılmış; sistemdeki hava emilerek c kabındaki boyalı suyun 1 numaralı düzeye kadar yükselmesi sağlandıktan sonra musluk kapatılmıştır. Bir süre sonra boyalı suyun 2 numaralı düzeye belirli bir hızla indiği gözlenmiştir.

Deney koşullarında,

I. deney ortamının karanlık hale getirilmesi,
II. ortam sıcaklığının fotosentez için en uygun (optimum) değere getirilmesi,
III. bitkinin sulanması
değişikliklerinden hangilerinin yapılması, boyalı suyun 2 numaralı düzeye daha büyük bir hızla inmesine neden olur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:E

7.İki buğday tanesinden, birincisi olduğu gibi, ikincisi ise embriyosu çıkarılarak iki ayrı petri kabındaki nişastalı agardan oluşan besi ortamına yerleştirilmiş ve buğday tanesindeki enzimlerin aktive olması için üzerlerine ıslak pamuk konmuştur. Belirli bir süre sonra, petri kaplarının her birine lugol çözeltisi (nişastayla mavi renk veren ayıraç) konarak izlenmiş; birinci petri kabındaki besi ortamında, buğday tanesinde ve çevresindeki halka şeklinde bir alanda renk değişimi olmadığı, geri kalan alanın mavi renk aldığı; ikinci petri kabında ise, besi ortamının tamamının ve buğday tanesinin mavi renk aldığı gözlenmiştir.

Bu sonuçlarla ilgili,

I. Embriyo, sadece buğday tanesinde depolanmış olan nişastayı kullanabilir.
II. Enzimler canlının dışında da etkindir.
III. Nişastayı sindiren enzimler tohumdaki embriyoda bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:E

8. Memeli hayvanlarda, mide özsuyu salgılanması konusunda, aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır.
1. Deney: Aynı türe ait iki memeli hayvanın uygun iki damarı arasına konan özel bir boruyla dolaşım sistemleri birbirine bağlanmıştır. Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvandan, birincisine ağızdan besin verildikten sonra midesinde mide özsuyu salgılandığı; ikinci hayvana besin verilmediği halde onun midesinde de mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.
2. Deney: Birinci deneydekiyle aynı türe ait başka bir memeli hayvanın yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dışarıda olacak şekilde boyun bölgesine tutturulmuştur. Bu deney hayvanına ağızdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dışarı çıkmasına ve hayvanın midesine ulaşmamasına karşın, midesinde mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.

Bu iki deneyden alınan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide özsuyu salgılanmasının;
I. sinirsel,
II. hormonal,
III. mekanik
şeklindeki yollardan hangileriyle uyarıldığını destekler?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP:C

 

9. Bir İnsanın, belirli bir süre içinde, vücuduna aldığı sıvıdan daha fazla miktarda idrar çıkarmasına;
I. böbrek atar damarında kan basıncının azalması,
II. böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgılanması,
III. böbreklerden geçen kan akım hızının azalması
durumlarından hangileri neden olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP: B

 

10. İnsanlarda kan gruplarını, alyuvarlarda bulunan özel proteinler belirler. Kan gruplarının plazmalarında ise alyuvarlarındaki proteinlerle ilgili anti maddeler bulunabilir. A kan grubunun plazmasında Anti B, B kan grubunun plazmasında Anti A bulunur. AB kan grubunun plazmasında bu anti maddelerin hiçbiri bulunmazken, 0 kan grubunun plazmasında her iki anti madde de bulunur. Bu anti maddeler, karşı oldukları proteinleri içeren kan grubundaki alyuvarların çökelmesine neden olur. Bir deneyde hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğu bilinmediği için, Anti X ve Anti Y olarak adlandırılan bu maddeler, I, II, III ve IV numaralı kan örneklerine ayrı ayrı uygulanmış ve aşağıdaki tabloda belirtilen çökelme reaksiyonları alınmıştır.Bu bilgilere dayanarak, kaç numaralı kan örneklerinin, hangi kan grubundan olduğu belirlenemez?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

CEVAP:A

 

11. x ve y mikroorganizma türleri, içeriği aynı olan iki besi ortamına ayrı ayrı konmuş ve birey sayıları 1. ve 2, grafikteki gibi değişmiştir. x ve y türleri, içeriği öncekilerin aynı olan bîr besi ortamına birlikte konduklarında ise, birey sayılarında 3. grafikteki gibi değişme olmuştur.Birey sayılarındaki değişmenin 3. grafikteki gibi olmasına,
I. iki türün aynı besin için rekabet etmesi,
II. iki türün ortamdaki yadımlama ürünlerinden farklı etkilenmesi,
III. x İn, y nin paraziti olması
durumlarından hangileri neden olabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:D

12. Bir türün evrimleşebilmesi için aşağıdakilerin hangisi zorunludur?

A) Yüksek enerjili ışınımlar
B) Tür içi kalıtsal çeşitlilik
C) Populasyonun bireyleri arasında farklı beslenme biçimlerinin gelişmesi
D) Coğrafik engel oluşması
E) Yeni bir hastalık etkeninin ortaya çıkması

CEVAP B
 
 


1997 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(10 ADET SORU)

1. Birim molekülleri ( monomerleri ) geçirebilen bir bağırsak zarı içine su, glikoz, protein, nişasta ve amino asit koyulup bağlanmış ve izotonik tuz çözeltisi içinde bir süre bekletilmiştir.
Bu sürenin sonunda;

I. glikoz
II. protein
III. nişasta
IV. amino asit
V. çözünmüş tuz
moleküllerinden bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A ) I, II ve III
B ) I, III ve V
C ) I, IV ve V
D ) II, III ve V
E ) II, IV ve V2.
Bir küf mantarı glikoz, tuz ve vitamin içeren agarlı normal besi ortamında gelişip çoğalabilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre, mantar genlerinin kontrolünde bu besinlerden yirmi çeşit amino asidi ve bu amino asitlerden proteinlerini sentezleyebilmektedir. Bu mantarın, sporla çoğalma sırasında, sporları X ışınlarına tutulduktan sonra, normal besi ortamında gelişip çoğalmadığı, ortama ayrıca amino asitler hazır olarak ilave edildikten sonra ise çoğalıp gelişebildiği görülmüştür.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A ) Bu mantarın normalde glikoz sentezi yapan genleri yoktur.
B ) Bu mantar çoğalabilmek için, besi ortamına ortamına konulan proteinleri de doğrudan kullanabilir.
C ) Bu mantar katalizör olarak kullanacağı vitamini hazır alır.
D ) Normal besi ortamındaki tuzların bir kısmı azotludur.
E ) Sporları X ışınına tutulduğunda, mantarın protein sentezinde sorumlu genleri zedelenmemiştir.3.
Bitkiler genel olarak uygun ışık şiddetinde ve ortalama 330 C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedir.
Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?


A ) Kışın, gündüz
B ) Sonbaharda, gündüz
C ) Kışın, gece
D ) Yazın, gece
E ) Yazın, gündüz4.
Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarında sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az benzerlik olana doğru sıralama yapılır.Yukarıda tabloda K, G, F, L, M türlerinin, temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları ”+” işaretiyle gösterilmiştir. Buna göre; K’ye en yakın türler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A ) L ve M
B ) G ve L
C ) F ve M
D ) F ve L
E ) E ve G5.
Aşağıdaki grafik bir ekosistemde X, Y, Z türlerine ait böceklerin belirli sıcaklık aralarındaki populasyon büyüklüklerini göstermektedir.Bu grafikteki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan varılamaz?

A ) X ve Y türlerinin optimum sıcaklık değerleri birbirine yakındır.
B ) Z türü, düşük sıcaklığa, Y türünden daha dayanıklıdır.
C ) X türünün populasyon büyüklüğünün en az olmasının nedeni, gelişmeye diğerlerinden daha yüksek sıcaklıkta başlamasıdır.
D ) Y ve Z türleri en yüksek populasyon büyüklüğüne farklı sıcaklıklarda ulaşırlar.
E ) X türü, yüksek sıcaklığa Y ve Z türlerinden daha dayanıklıdır.6.
Kapalı bir ekosistemde oksijen üretim miktarı t1 süresi sonunda azaldığı; aynı süre içinde besinlerini farklı yollarla elde eden canlı gruplarının birey sayılarında değişmeler olduğu gözlenmiştir.
Bu değişmeleri gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi, ortamda oksijen üretim miktarındaki azalmanın nedenini açıklar?


7.
Bir geyik populasyonu koşulların tümünün uygun olduğu bir ortamda bulunmaktadır. Bir süre sonra geyiklerin insanlar tarafından avlanması nedeniyle populasyonun birey sayısı ve besinlerinin miktarında değişmeler görülmüştür. Aşağıdaki I. grafik geyiklerin aşırı avlanma dengeli avlanma ve av yasağı durumlarında populasyon büyüklüklerini, II. grafik ise bu durumlara bağlı olarak besin miktarlarındaki değişmeleri göstermektedir.
Buna göre farklı avlanma durumlarında geyiklerin bulundukları ortamda besin miktarlarındaki değişmeler gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8. İnsanların duyuların alınmasından sorumlu yapılarda, duyu reseptörleriyle ilgili olarak,

I. Doğrudan dış çevreye açık olma
II. Eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılma
III. Geniş bir yüzeye sahip olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I ve II
E ) II ve III9.
Canlılardaki bütün özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin belirli bir özellikten sorumlu olduğu bilinmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Kromozomlar birden fazla gen taşır. ” hipotezine bir kanıt olabilir?

A ) Eşey hücrelerinde genelde türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur.
B ) Bir üzerindeki bir genin aleli ( eşi ) o , kromozomun homologunda ( eşinde ) yer alır.
C ) Bazı canlılarda türe özgü sayıdan daha fazla kromozom bulunur.
D ) Eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerden başka özelliklerde taşınır.
E ) Döllenme sonucu oluşan zigotta, alel ( eş ) genler bir araya gelir.10.
Ananın 0, babanın AB kan grubundan olduğu bilinen bir ailede, isimleri Ayşe, Hasan, Fatma olan çocuklar vardır.

Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri;durumlarının hangilerindeki gibi ise üçünün de öz kardeş oldukları söylenebilir?


A ) I ve III
B ) I ve V
C ) II ve III
D ) II ve IV
E ) III ve IV

TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Cevap Anahtarı: C, B, D, C, C, E, E, B, D, D.
   

 

 

1 1988 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 10334
2 1989 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4673
3 1990 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 5022
4 1991 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4261
5 1992 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4488
6 1993 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4126
7 1994 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4064
8 1995 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4422
9 1996 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 5398
10 1997 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 6766
11 2009 ÖSS 1 Fizik Soru ve Çözümleri Video 4008
12 2009 ÖSS 2 Fizik Soru ve Çözümleri Video 3328
13 2010 LYS Fizik Soru ve Çözümleri 26563
14 2010 YGS Fizik Soru ve Çözümleri 27792
15 2011 YGS Fizik Soru ve Çözümleri (Video) 13215
16 Ağırlık Merkezi Üniversite Sınav Çözümleri 8417
17 Basınç Üniversite Sınav Çözümleri 7059
18 Basit Makinalar Üniversite Sınav Çözümleri 8428
19 Düzlem Ayna Üniversite Sınav Çözümleri 5446
20 Elektrik Akımı ve Lambalar Üniversite Sınav Çözümleri 9523
21 Elektrostatik Üniversite Sınav Çözümleri 6271
22 Hareket ve Bağıl Hareket Üniversite Sınav Çözümleri 9815
23 Isı ve Sıcaklık Üniversite Sınav Çözümleri 6888
24 Kırılma Üniversite Sınav Çözümleri 3309
25 Madde ve Özellikleri Üniversite Sınav Çözümleri 7523
26 Mercekler Üniversite Sınav Çözümleri 3354
27 Mıknatıs Magnetizma Ses Üniversite Sınav Çözümleri 4743
28 Moment Denge Üniversite Sınav Çözümleri 7270
29 Optik-Gölge Üniversite Sınav Çözümleri 5114
30 Sıvıların Kaldırma Kuvveti Üniversite Sınav Çözümleri 9975
31 Vektör ve Kuvvet Üniversite Sınav Çözümleri 10380

1 1988 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 10334
2 1989 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4673
3 1990 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 5022
4 1991 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4261
5 1992 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4488
6 1993 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4126
7 1994 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4064
8 1995 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 4422
9 1996 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 5398
10 1997 ÖSS Fizik Soru ve Çözümleri 6766
11 2009 ÖSS 1 Fizik Soru ve Çözümleri Video 4008
12 2009 ÖSS 2 Fizik Soru ve Çözümleri Video 3328
13 2010 LYS Fizik Soru ve Çözümleri 26563
14 2010 YGS Fizik Soru ve Çözümleri 27792
15 2011 YGS Fizik Soru ve Çözümleri (Video) 13215
16 Ağırlık Merkezi Üniversite Sınav Çözümleri 8417
17 Basınç Üniversite Sınav Çözümleri 7059
18 Basit Makinalar Üniversite Sınav Çözümleri 8428
19 Düzlem Ayna Üniversite Sınav Çözümleri 5446
20 Elektrik Akımı ve Lambalar Üniversite Sınav Çözümleri 9523
21 Elektrostatik Üniversite Sınav Çözümleri 6271
22 Hareket ve Bağıl Hareket Üniversite Sınav Çözümleri 9815
23 Isı ve Sıcaklık Üniversite Sınav Çözümleri 6888
24 Kırılma Üniversite Sınav Çözümleri 3309
25 Madde ve Özellikleri Üniversite Sınav Çözümleri 7523
26 Mercekler Üniversite Sınav Çözümleri 3354
27 Mıknatıs Magnetizma Ses Üniversite Sınav Çözümleri 4743
28 Moment Denge Üniversite Sınav Çözümleri 7270
29 Optik-Gölge Üniversite Sınav Çözümleri 5114
30 Sıvıların Kaldırma Kuvveti Üniversite Sınav Çözümleri 9975
31 Vektör ve Kuvvet Üniversite Sınav Çözümleri 10380

Biyoloji Soru Çözümleri - Final Dergisi 2012 Türkiye Geneli LYS Denemesi

22 ARALIK YGS ZAMAN DENEMSİ BİYOLOJİ SORU ÇÖZÜMLERİ from fazilet on Vimeo.

15 Aralık Zaman Denemesi Biyoloji Soruları from fazilet on Vimeo.

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=