A


AA bandı: Kas tellerinde görülen ve açık renkli bantlarla  (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan ,kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler,Anizotrop bant


A DNA: DNA tipleri


A hücreleri: Alfa hücreleri.

A kromozomu:Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar,B kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.

A proteini:1.Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2.Laktoz sentetaz enziminin bir parçası. 3.Tek iplikli RNA fajlarındaki bir protein,olgunlaşma proteini. 4.Tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri.

A vitamini: Karotenlerden elde edilen ve yağda çözünen,bazı balıkların karaciğerinde ,sütte ve yumurtada bulunan ,gözde çubuk ve koni hücrelerinin ışığa duyarlı pigmentinin öncüsü olan bir vitamin.
Abaküs cisimcikleri: Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri

Abalı memeliler:Boyunlarından başlayarak bacakları ve kuyrukları boyunca paraşüt görevi yapan bir deri gerili olan türlere sahip bir takım.Uçar makigiller familyası vardır.Abambulakral bölge:Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi


Abdestbozan:Gülgiller (Rosaceae) familyasından 1m kadar boylanabilen dikenli çalılar.
abdestbozan otu9.jpg
Abdimia abdimi: İç Afrika evcil leyleğiAbdomen: KarınAbdüktör kas: Uzaklaştırıcı kas


Abies : Köknar

Abisal bölge: Açık denizlerin , okyanusların 2000 metredan daha derin kısımlarındaki zemin.


Abisiyal zon: Afotik zon:Işığın uzanamadığı derin deniz bölgesi
Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.Hayatın kökeni olarak canlıların cansızlardan meydana gelmesi;mikroorganizmaların ve yüksek organizmaların birdenbire cansızlardan meydana geldiğini ileri süren teori.Spontane generasyon

Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.


Abiyotik çevre:Organizmanın topografi ,jeoloji,iklim inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Abiyotik faktör:Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri,toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

Ablepharus kitabelli: İnce kertenkele


AB0 Kan Grupları: Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir allel sistemiAbomasum: Bezli mide
Aboral:Ağızdan uzakta,ağzın karşı tarafında.
Aborsiyon: 1.Bitkilerde ve hayvanlarda gelişmenin durması  2.Çocuk düşürme.


Abramis brama: Çapak balığı


Abramis zonu: Akarsuların durgun akan bölgeleri.
Absorrpsiyon: Emme

Absorpsiyon spektrumu: Birçok organik madde tarafından gösterilen farklı dalga boylarındaki ışığın emilme modeli olup genellikle her bir madde için karakteristik bir eğri veren dalga boyu emme grafiği ile gösterilir.
Abundans: Bolluk

Acacia: Akasya
Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.


Adenin : Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır.Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.Adenovirüsler : Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.


Adenozin trifosfat (ATP):Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

ADH : Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.

Adrenalin:Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.
 


Acacia dealbata: Mimoza
 
Acanthias vulgaris: Mahmuzlu camgöz köpek balığı

Açık dolaşım: Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.
 


 

 


 


Şekil 29: Korku veya heyecan anında beyin, böbrek üstü bezlerine yıldırım gibi bir emir gönderir.

Şekil 30: Böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler derhal alarm durumuna geçer.

Şekil 31: Ve acil olarak adrenalin hormonu salgılar.


 


 


Aerobik solunum: Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.Aerob organizma : Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi "Anaerob").

Aglütinasyon: Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması.

Akson: Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.

Aktif taşıma: Yarı geçirgenbir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır.


Aktin: Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.

Alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.


Alg: Sulu ortamda yaşayan yosun.


Allantoyis kesesi: Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese.


Alveol: Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.Amino asit: Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.


Amonyak (NH3): Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.


Anaerobik solunum: Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir.


Anfetamin : Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.


Anizogami: Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.


Antiasit: Asit giderici


Antidiüretik hormon: Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.


Antijen: Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.


Antikodon: tRNA'daki üçlü baz dizilişi.


Antikor: Vucuda giren yabancı maddeleri yok etmek için vücudun ürettiği savunma maddesi.


Apandis: İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı.Apandisit: Apandisin iltihaplanması.


Apoenzim: Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır.


Atmosfer basıncı: Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm'lik civa sütununun 1 cm2 alana yaptığı basınç "1 atmosfer" basıncıdır.

Atriyum : Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık).


Ayak topuğu sinirleri:


__________________________________________________________________________________


Acanthometra: Akantomertra


Acanthopsidae: Dikenli yüzgeçligiller


Acanthopterygii : Dikenli yüzgeçlilerAcanthus hirsutus : Ayı pençesi 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=