ANİMASYONLAR-1
hareketli manzara resimleri
LİSE BİYOLOJİ DERSİ ANİMASYONLARI
3D BİYOLOJİ ANİMASYONLAR
Kurbağayı kesin,inceleyin !

http://www.lisebiyoloji.com/animasyon.html


DNA ANATOMİSİdna-anatomisi-turkce.swf
MİTOZ BÖLÜNMEmitoz-turkce.swf
DNA REPLİKASYONUdna-replikasyonu-turkce.swf
SUYUN YAPISIsu-turkce.swf
KROMOZOMkromozom-yapisi-turkce.swf
VİRÜSLERvirus-turkce.swf
FOTOSENTEZ KARANLIK EVREfotosentez-karanlik-turkce.swf
FOTOSENTEZ AYDINLIK EVRE
fotosentez-aydinlik-turkce.swf
MİTOKONDRİ
mitokondri-turkce.swf
MAYOZ BÖLÜNME
mayoz-turkce.swf
GOLGİ CİSİMCİĞİ
golgi-cisimcigi-turkce.swf
KREBS DÖNGÜSÜ
krebs-turkce.swf
GLİKOLİZ
glikoliz-turkce.swf
DNA TRANSKRİPSİYONU
dna-transkripsiyonu-turkce.swf
DNA TRANSLASYONU
dna-translasyonu-turkce.swf
HÜCRE ZARI
hucre-zari-turkce.swf
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
endoplazmik-r-turkce.swf
HÜCRE ANATOMİSİ
hucre-anatomisi-turkce.swf
AMİNOASİTLER VE PROTEİNLER
aminoasit-turkce.swf
KURBAĞA KESME
kurbagakes.swf

ÖRÜMCEĞİN AĞ ÖRME YETENEĞİNDEKİ MUCİZE  (URL)
KARINCA MUCİZESİ  (URL)
YAP-BOZ OYUNU  (URL)
SAKIN UNUTMAYIN  (URL)
İNSAN VÜCUDUNDAKİ MUCİZELER  (URL)
DARWINİZM'İN KARANLIK YÜZÜ  (URL)
RESİMDEKİNİ BULUN  (URL)
KUŞLARDAKİ UÇUŞ MUCİZESİ  (URL)
AFİŞ SERGİSİ  (URL)
BALARISI MUCİZESİ  (URL)
KEMİKTEKİ TASARIM  (URL)
DERİN DÜŞÜNMEK  (URL)
360° SANAL TUR  (URL)
MADDENİN ARDINDAKİ SIR  (URL)
YAŞAYAN FOSİLLER  (URL)
KİM BİLMEK İSTER  (URL)
FİLLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (URL)
YUNUSDAKİ TASARIM MUCİZESİ  (URL)
ALLAH'IN RENK SANATI  (URL)
KAİNATTAKİ KUSURSUZLUK TESADÜF DEĞİL  (URL)
GEKO KERTENKELESİNİN AYAĞINDAKİ TASARIM  (URL)
BİLİM ADAMLARI DİYOR Kİ  (URL)
KUTUP AYILARINDAKİ MÜKEMMEL TASARIM  (URL)
EVRİM BELGESELİ  (URL)
EVRİM BİR ALDATMACADIR, KANMAYIN!  (URL)
DOĞADAKİ TASARIM  (URL)
HER AN HER SANİYE  (URL)
MUCİZE GEZEGEN DÜNYA  (URL)
DEVEDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (URL)
Muhteşem Resimler  (URL)
DEVDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (EXE)
MUCİZE GEZEGEN DÜNYA  (EXE)
HER AN HER SANİYE  (EXE)
DOĞADAKİ TASARIM  (EXE)
EVRİM BİR ALDATMACADIR, KANMAYIN!  (EXE)
EVRİM BELGESELİ  (EXE)
KUTUP AYILARINDAKİ MÜKEMMEL TASARIM  (EXE)
BİLİM ADAMLARI DİYOR Kİ  (EXE)
ALLAH'IN RENK SANATI  (EXE)
YUNUSDAKİ TASARIM MUCİZESİ  (EXE)
MADDENİN ARDINDAKİ SIR  (EXE)
DERİN DÜŞÜNMEK  (EXE)
BALARISI MUCİZESİ  (EXE)
GEKO KERTENKELESİNİN AYAĞINDAKİ TASARIM  (EXE)
DARWINİZM'İN KARANLIK YÜZÜ  (EXE)
KARINCA MUCİZESİ (EXE)
AFİŞ SERGİSİ  (EXE)
KUŞLARDAKİ UÇUŞ MUCİZESİ  (EXE)
Download (6,180 KB)

DNA SENTEZİ
s-drntsen-1.swf   
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-3.swf
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-2.swf
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-1.swf
REPLİKASYON
s-replikasyon.swf
KOLESTEROL
s-kolestrol-1.swf
PRÜVAT
s-pirdehkomp-1.swf
OKSİDATİF FOSFORİLASYON
s-oksfos-1.swf
YAĞ ASİDİ METABOLİZMASI
s-yamet-1.swf
SİNYAL VE İLETİMİ
s-sinyalilet-1.swf
METABOLİK SÜREÇ
s-metgir-2.swf
METABOLİZMA
s-metgir-1.swf
PİRİMİDİN SENTEZİ
s-pirimsen-1.swf
PÜRİN SENTEZİ
s-purinsen-1.swf
UMP SENTEZİ
s-umpsen-1.swf
IMP SENTEZİ
s-impsen-1.swf
ÜRE DÖNGÜSÜ
s-uredon-1.swf
ETS
s-etz-3.swf
ETS
s-etz-2.swf
ETS
s-etz-1.swf
YAĞ ASİDİ SENTEZİ
s-lipid-3.swf
YAĞ ASİDİ OKSİDASYONU
s-lipid-2.swf
SİNYAL İLETİM YOLU
s-sinyal-3.swf
LİPİD TAŞINMASI
s-lipid-1.swf
KATABOLİZMA-
s-katabolizma.swf
OLİGOSAKKARİT SENTEZİ
s-oligosakkarit-1.swf
GLİKOJEN METABOLİZMASI
s-glikojen-3.swf
CALVİN DÖNGÜSÜ
s-pfosfat-1.swf
KASTA GLİKOJEN
s-glikojen-2.swf
GLİKOLİZ-1
s-glikoliz-1.swf
GLİKOLİZ-2
s-glikoliz-2.swf
GLİKOZ TAŞINMASI
glukoz-tasinmasi.swf
HÜCRENİN YAPISI
hucreninyapisi.swf
ÖKARYOT-PROKARYOT FARKI
provseuk.rar
ANGİOSPERM YAŞAM DÖNGÜSÜ
seedlife.swf
ANTİKOR ÜRETİMİ
monoclonalantibodies.swf
AŞI YAPIMI
vaccine.swf
SİNAPTİK İLETİM
synaptictransmission.swf
ETS SİTEMİ
mitochondrial-electron-transport.swf
KİMYASAL SİNAPS
kimyasalsinaps.swf
TRANSKRİPSİYON
transcription.swf
TRANSLASYON
translation.swf
KOLESTEROL
cholesterol.swf
MİTOZ BÖLÜNME
mitosis.swf
MİKROBİYOLOJİDE EKİM YAPMA
streak.rar
ETS
ets.swf
DNA ANATOMİSİ
dnaanatomy.swf
PIHTILAŞMA MEKANİZMASI
pihtilasma_mekanizmasi.swf
OTOPSİ
otopsi.swf
İNSAN KALBİNİN YAPISI
human_heart.swf
MEMELİ YUMURTASINDA DÖLLENME
fertilizationofmamallianegg.swf
LAB İÇİN PRATİK BİLGİ
slip.rar
BİTKİ PARÇALARI
equis2.rar
HIV VİRÜSÜNÜN REPLİKASYONU
hivreplication.swf
OSMOZ
osmoz.swf
SOLUNUM SİSTEMİ
solunum_sistemi.rar
LAC OPERON
http://www.biostudio.com/d_...Operon.htm
LİZOZOMLAR
lizozomlar.swf
FOSFOR DÖNGÜSÜ
phosphorouscycle.swf
AZOT DÖNGÜSÜ
ncycle.rar
BÖCEKLERDE SOLUNUM(RESPİRASYON)
taenidia5.rar
FOTOSENTEZ
fotosentetik.swf
BABALIK TESTİ
paternitytesting.swf
OKSİJENLİ FOTOSENTEZ
ophotosynthesis.swf
GÖRME YOLU
visualpathways.swf
HIV TEDAVİ YÖNTEMİ
treatmenthiv.swf
KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASI
kanser.swf
ARA FLAMENTLER
intermediate_filaments.swf
PROTEİN BOYAMA-BELİRLEME
instastain_c.swf
BÖCEKLERDE KİTAPSI AKCİĞER
insectlung.swf
BEYAZ KAN HÜCRELERİ(AKYUVAR)
whitecell.swf
KÜRESEL KARBON DÖNGÜSÜ
http://www.cilginbiyologlar...ncycle.swf
SERA ETKİSİ
greenhouse.swf
EĞRELTİ OTU YAŞAM DÖNGÜSÜ
flifecycle2.swf
AT KUYRUĞU BİTKİSİ(EQUİSETUM) HAYAT DÖNGÜSÜ
equis2.swf
KATABOLİZMA
catabolism.swf
DNAPOLİMERAZ,LİGAZ,HELİKAZ
dnapoly.swf
DİFTERİ VE KOLERA TOKSİNLERİ
diphtheria.swf
BAKTERİLERİ TARAMA VE AYIRMA
antibioticproducers.swf
AKSİYON POTANSİYELİ
action_potential.swf
DEVİRLİ-DEVİRSİZ FOTOFOSFORİLASYON
fotofosforilasyon.swf
MAYA HÜCRESİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
yeast-cell-cycle.swf
DNA REPLİKASYON ÇATALI
dnacatal.swf
ÇİFT YÖNLÜ DNA REPLİKASYONU
bidirectionaldna.swf
İLTİHABA KARŞI VERİLEN CEVAP
inflammatoryresponse.swf
ETS
electrontransport.swf
GEN KLONLAMA
cloninggene.swf
TAMAMLAYICI DNA
cdna.swf
EPİNEFRİNİN (ADRENALİN)KARACİĞERDE ETKİSİ
epinefrin.swf
TİROKSİN HORMONU
troksinhormon.swf
STEROİT HORMONLAR
steroidhormon.swf
PLAZMODİUM HAYAT DÖNGÜSÜ
plasmodiumlifecyle.swf
AŞI YAPIMI
asi.swf
İLK GENETİK DENEYİ
ilkgenetikdeneyi.swf
RESTRİKSİYON ENDONÜKLEAZ
restriksiyon.swf
DNA DA YERDEĞİŞTİRME
yerdegistirme.swf
PLAZMİT(HALKASAL DNA)
plasmidd.swf
TÜMÖR HÜCRE DÖNGÜSÜNÜ NASIL BLOKE EDİYOR
tumor.swf
KULAKTA SES DALGALARININ YAYILMASI
kulakses.swf
MİYELİNSİZ AKSONDA AKSİYON POTANSİYELİNİN YAYILMASI
miyelinsiz.swf
SARKOMER KISALMASI
sarkomer.swf
SODYUM POTASYUM POMPASI
na-k.swf
ÖKARYOTLARDA KONTROL GENİ
kontrolgen.swf
TRANSKRİPSİYON
transkripsiyon.swf
TRİPTOFAN AMİNOASİDİ
repressor.swf
GEN BİLGİSİNİN İŞLENMESİ
genbilgi.swf
DNA REPLİKASYONUNDA NÜKLEOTİTLER NASIL EKLENİYOR
nukleotiteklenmesi.swf
MESELSON-STAHL DENEYİ
meselson-stahl.swf
MAYOZ BÖLÜNMENİN SAFHALARI
mayozsafha.swf
SİNYAL YOLUNUN OLUŞMASI
hucresinyal.swf
FEED-BACK MEKANİZMASI
feedback.swf
BİYOKİMYASAL YOL
biyoyol.swf
SİNYAL İLETİMİ
sinyal.swf
HÜCRE İÇİ RESEPTÖRLERİNDE GEN TRANSKRİPSİYONU
hucreici.swf
SAFRADAN GASTRİT HORMONUNUN SALGILANMASI
gastrit_safra.swf
VÜCUTTA KARBONDİOKSİT-OKSİJEN BASINCI
oksijen_co2.swf
ENZİMLER
enzymes.swf
TAŞIYICI PROTEİNLER
carrier_proteins.swf
HÜCRE DÖNGÜSÜ
cellcycle.swf
POLİRİBOZOM
polyribosomes.swf
PROTON POMPASI
protonpump.swf
KONJUGASYON
bacterialconjugation.swf [
SODYUM-POTASYUM POMPASI
sodium-potassiumpump.swf
HÜCRE RESEPTÖRLERİ-GLİKOPROTEİNLER
gproteinca.swf
AKSİYON POTANSİYELİ-1
actionpotential.swf
AKSİYON POTANSİYELİ-2
aksiyon2.swf
SUYUN YAPISI
water.swf
MENDELİN DENEYLERİ
mendel.swf
FOTOSENTEZ
photosynthesis.swf
EMBRİYO
semfinal.rar
BÖCEK KISIMLARI
fly.rar
SÜNGERLERDE SU AKIŞINA BAĞLI HAREKET
porifera.rar
MUTANT ELDE ETME
auxmutant.rar
MİTOZ BÖLÜNME
mitozbolunme.swf
BÖCEKLERDE METABOLİZMA
tsetse7.rar
BİTKİ HÜCRESİ ORGANELLERİ
plantcell_dd.rar
BULMACA
flifecycle2_1.rar
SODYUM-POTASYUM POMPASI
nervecomplexapril19.rar
EKOLOJİK FAKTÖRLER
albcolour2.rar
MİKROSKOP VE PARÇALARI
microscope.rar
KARBON DÖNGÜSÜ
ccycle2.rar
KATABOLİZMA VE KREBS
catabolism.rar
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
celldivisionmar1_1.rar
HAYVAN HÜCRE ORGANELLERİ
animalcell_dd.rar
AÇIK-KAPALI TOHUMLU BİTKİLER
seedlife_1.rar
SODYUM-POTASYUM POMPASI
nerve.rar
BÖCEKLERDE SU İÇİNDE SOLUNUM
insectlung.rar
TOHUM KABUĞU SOYMAK
peel1.rar
BİTKİLERDE DÖLLENME
seedlife.rar
TOZLAŞMA VE TOHUM OLUŞUMU
hydrasperman-new.rar
TRİPTOFAN OPERONU
trpoperon2.rar
E.COLİ GENETİK ÖZELLİKLERİ
ecoli.rar
AGROBACTERİUM
agrobacteriumiii.rar
İMMÜNOLOJİ(BAĞIŞIKLIK)-1
lympnode.rar
İMMÜNOLOJİ-2
mhc.rar
İMMÜNOLOJİ-3
signaltransduction.rar
İMMÜNOLOJİ-4
tattract.rar
İMMÜNOLOJİ-5
type1.rar
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
celldivisionmar1.rar
TETRAT OLUŞUMU
tetrad.rar
YAĞ SENTEZİ
yagsentez.swf
AMİNOASİT VE PEPTİT BAĞLARI
aminoacid.swf
SPERMATOGENEZ
spermatogenz.swf
PLAZMOLİZ
plasmolis.swf
HÜCRESEL TAŞIMA
husreseltasima.swf
MİTOZ-MAYOZ FARKI
mitozvsmayoz.swf
YAĞLAR
yaglar.swf
KARBONHİDRATLAR
karbonhidratlar.swf
PROTEİNLER
proteinler.swf
MADDE TAŞIMA
koport.swf
ANTİPORT
antiport.swf
AKTİF TAŞIMA
secondary_active_transport.swf
AKTİF TAŞIMA
aktiftasima.swf
DİFÜZYON
diffusion.swf
FAGOSİTOZ
fagositoz.rar
ATP SENTEZİ
atpsentezi.swf
MAYOZ BÖLÜNME
mayozbolunme.swf

Duyular

Üreme

Hücreye Yolculuk

Genler ve DNA

Canlılar Dünyası

Klonlama

Ekosistem

Güneş Sistemi - Animasyon
Mitokondri (Türkçe Animasyon)
Bitkilerin Genetiği Nasıl Değiştiriliyor? (Türkçe Animasyon)
Amino Asitler (Türkçe Animasyon)
Hücre Fonksiyonları (Türkçe Animasyon)
RNA Translasyonu ve Protein Sentezi (Türkçe Animasyon)
Glikoliz (Türkçe Animasyon)
Hücre Zarları (Türkçe Animasyon)
Mitoz Bölünme Animasyonu
Mayoz Bölünme Animasyonu
Golgi Aparatı
DNA Transkripsiyonu (Türkçe Animasyon)
DNA Replikasyonu (Türkçe Animasyon)
Kromozom Yapısı (Türkçe Animasyon) : Devamı için kayıt olun...
Suyumuzu Nasıl Tüketiyoruz? : Devamı için kayıt olun...
Transpozonlar : Devamı için kayıt olun...
Transkripsiyon : Devamı için kayıt olun...
Tozlaşma Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Sodyum Potasyum Pompası : Devamı için kayıt olun...
Protein Sentezi Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Kanın Pıhtılaşması Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
PCR : Devamı için kayıt olun...
Mitos Bölünme ve Sitokinez : Devamı için kayıt olun...
Mitoz Bölünme Animasyonu 2 : Devamı için kayıt olun...
Mayoz Bölünme Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Lizozomlar 2 : Devamı için kayıt olun...
Lizozomlar : Devamı için kayıt olun...
Hücre Zarı : Devamı için kayıt olun...
İnsan Hormonları ve Hormon Bezleri : Devamı için kayıt olun...
HIV Virüsü Yaşam Döngüsü : Devamı için kayıt olun...
Jel Elektroforezi : Devamı için kayıt olun...
Fagositoz Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
ETS ve ATP Sentezi : Devamı için kayıt olun...
Endositoz ve Ekzositoz Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
DNA Eşlenmesi : Devamı için kayıt olun...
Deplazmoliz : Devamı için kayıt olun...
Polip ve Medüzlerde Hayat Devri : Devamı için kayıt olun...
Hücre Yapısı : Devamı için kayıt olun...
Bitki ve Hayvan Hücreleri : Devamı için kayıt olun...
Hücre Döngüsü : Devamı için kayıt olun...
Kanser Metastazı ( Canser Metastasis ) : Devamı için kayıt olun...
Body Tour : Devamı için kayıt olun...
Besin Zinciri : Devamı için kayıt olun...
Amitoz Bölünme : Devamı için kayıt olun...Yoğun Ortamlardaki Cisimlerin Az Yoğun Ortamdan Gözlemi
Fotosentez Hızı Nelere Bağlıdır?
Fotosentez Denklemi Yerleştirme Oyunu
Solunum Denklemi Yerleştirme Oyunu
Fotosentez ve Özellikleri
Bitkilerin üretilen nişasta tespiti
Besin Zincirinde Enerji Akışı
Işığın Tüm Durumları İçin Harika Bir Animasyon
Renklerin Filtrelenmesi
Ana Renklerin Karışımı
Fotosentez ve özellikleri
8. Sınıf Isı Ünitesi Kim 500 Milyar İster Yarışması
Çözünme hızını etkileyen faktörler etkileşimli animasyon
Solunum sistemi üçü bir arada etkileşimli animasyon
Yaygın kullanılan elementlerin eşleştirme oyunu
Çok atomlu iyonların eşleştirme oyunları
Element oyunu
Ay'ın evreleri ve oluşumu
Solunum Sistemi Etkileşimli Animasyon
Dolaşım Sistemi Üçü Bir Arada Etkileşimli Animasyon
Dolaşım Sistemi Etkileşimli Animasyon
8. Sınıf Ses Ünitesi Kim 500 Milyar İster Oyunu
Dolaşım Sistemi
Kalbin Çalışması
Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler
Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler
Genlik ve Frekans İlişkisi
Küçük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı
Seri ve Paralel Devrelerdeki Farklılıkları
Gerilim ve Akım arasındaki ilişki
Ses ünitesi Paso Parola
Asitler Ve Bazlar da PH Ölçümü
Bileşiklerdeki Atomları Sayalım
Ses ve frekans etkileşimli animasyon
8. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Kim 500 Milyar İster Yarışması
Elektrik devresi kurma
Direnç Nelere Bağlıdır?
Elektriksel Semboller
Direnç-Gerilim-Akım İlişkisi
Seri Bağlı Limon Pili
Tuz oluşumu
Ph Metre 3
Asitler Ve Bazlar ile ilgili Bilgilerinizi sınayacağınız balon oyunu
6. Sınıf 3. Ünite Kim 500 Milyar İster Yarışması
Kimyasal Tepkimeler Etkileşimli Etkinlikler
Elementlerin Yerini Periyodik Cetvelde Bulma Oyunu
Atomun Yapısı ve Elektron Dizilimi
İyonik Bağ Oluştur (Harika Bir Oyun)
Periyodik Tablo Bilgi Oyunu
Periyodik Tablo Elementlerinin Elektron Dizilimlerinin Gösterimi
Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Kapsamlı Güzel Hazırlanmış Animasyon
Elektroskop ve çalışması
Gaz moleküllerinin hareketi
Maddenin Sınıflandırılması Oyunu
Maddelerdeki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Yatak odamızdaki basit makineler
Kütle mi? Ağırlık mı?
6. Sınıf Kuvvet Ünitesi Kim 500 Puan İster
8. Sınıf Kim Arşimet Olmak (500 Milyar) İster?
7. Sınıf 2. Ünite Kim 500 Milyar İster Yarışması
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Etkileşimli Harika Animasyon
Yıldırımdan Korunma Yolları
İletkenin direnci ile tel uzunluğu arasındaki ilişki
Tansiyon Nedir?
Su Döngüsü Diyagramı
Sıvıların kaldırma kuvveti
Sabit ve hareketli makaralar
Periyodik Cetvel de Element ve Bölüm Yerleştirme Oyunu
Mikroskop ve çalışması
Kinetik ve Potansiyel Enerji Değişimi
İş ve Enerji Değişimi
Göz'ün yapısı
Elektrik Enerjisi Hesabı
Bir bileşik SU
Arşimed Kanunu
Katı basıncı etkileşimli animasyonları
Sıvıların kaldırma kuvveti için hazırlanmış harika bir çalışma
8. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi sıvıların kaldırma kuvveti konusu, etkileşimli Türkçe animasyon
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar?
Sürat Zaman Grafiği 3
Okula Gidiş Sürat Hesabı
Archimed Pirensibi Oyunu
Elma Kurdu (Harika bir etkinlik)
Düşen Bir Topta ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Enerji Dönüşümü
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki
Kaldırma Kuvveti Hesabı
Cisimlerin Yoğunluğu
Dans eden üzümler
Yüzme Koşulu Etkileşimli Animasyon
İşitme olayını anlatan etkileşimli animasyon
Göz ve Görme Olayı Etkileşimli Animasyon
Adaptasyon ve Mutasyon Etkileşimli Animasyon
Cinsiyetin Belirlenmesi Etkileşimli Animasyon
İç salgı bezlerinin vucudumuzdaki görevleri
İç salgı bezlerinin vucudumuzdaki yerleri
İç salgı bezleri Etkileşimli Animasyon
Denetleyici ve düzenleyici Sistem Dallanmış Ağaç Bulmaca
Çiçeğin Kısımları Etkileşimli
7. Sınıf Vücudumuzda Sistemler Kim 500 Milyar İster Yarışması
8. Sınıf Kim Mendel Olmak İster? Bilgi Yarışması
6. Sınıf Canlılarda Üreme ve Gelisme Kim 500 Milyar İster Oyunu
Hücrenin Temel Kısımları ve Organelleri Yerleştirilme Oyunu
Bitki Hücresi Organellerinin Yerleştirilme Oyunu
Boşaltım Sistemimiz Etkileşimli Animasyon
Kurbağalarda Baskalaşım Etkileşimli Oyun 2
Kelebeklerde Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Kurbağalarda Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Böceklerde Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Kurbağalarda Başkalaşım Evreleri
Kelebek de Başkalaşım Evreleri
Discovery uzay mekiğinin kokpitinde 360 derece inceleme
Güneş Sistemi 3D
Gen Onarıcı Etkileşimli Oyun
Mayoz Bölünmelerin 1. ve 2. Aşamaları Video
Mayoz Bölünme evrelerinin animasyonlu anlatımı 1
Mayoz Bölünme
Mitoz ve Mayoz bölünme
Bobrekteki Süzme ve Geri Emilim
Böbrek İnceleme (Video)
Erkek üreme hücresi:Sperm
Sipermden Zigota Yolculuk
Sperm ile Yumurta Nasıl Döllenir?
İnsanlarda Üreme
Kelebek de Başkalaşım
Güneş Sistemi şarkısı ve Puzle Oyunu
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
Sindirim Sistemi Organları Etkileşimli Yerleştirme
Sindirim Sistemi Organları
Hücre Kısımları ve Organeller
Tohumdan Fidana
Soğan Zarının Mikroskopta İncelenmesi
Mikroskop ve çalışması
Hücre ve özelliklerinin Mikroskop İle İncelenmesi
Hücre İçinde Mitozun Gelişimi Ve Oluşumu Video
Mitoz Bölünme Evreleri
Mitoz Bölünme Evreleri Sade
Sindirim Sistemi Organları ve Besinlerin Sindirimi
Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
Sindirim Sistemi İle ilgili Türkçe ve Güzel Bir Animasyon
Kaldırma Kuvvetine Sıvı Yoğunluğunun Etkisi
Sıvı Basıncına Sıvı Yoğunluğunun Etkisi
Sıvıların yoğunluğunun Kaldırma Kuvvetine Etkisi
Halat Çekme Yarışması
Elektrik Süpürgesinin Çalışması
Kuvvetin yönünü değiştiren ve değiştirmeyen basit makineler
Fosiller kavram haritası
Fosillerin Oluşumu
Fosiller Sınav 3
Fosiller Sınav 2
Fosiller Sınav
Paleontolog ve görevi
Toprak çeşitleri ve yerleştirme oyunu
Toprak ve yapısı
Erozyon doğru yanlış
Geri Dönüşüm
Habitat
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Habitatlar ve özellikleri
Ekosistem ve özellikleri
Isının Yayılma Yolları
Isının Yayılma Yolları
Kulak bölümlerini yerleştirme oyunu
Kalbin bölümlerini yerleştirme oyunu
Işık Olmaz ise Renkleri Göremeyiz
Sarı Rengi Filtrelenmesi ve İçerdiği Renkler
Alveol ve gaz alışverişi
Soluk Alıp Verme
Renklerin Karışımı
Renk oluşumu
Bayrağımız Hangi renk altında hangi renkte görünür?
Arda Turan Hangi renk altında hangi renkte görünür?
Cisim yansıyan ışık renginde görülür
Fotosentez
Fotosentez
Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri
Karbon Döngüsü 5
Karbon Döngüsü 4
Karbon Döngüsü 3
Kas Kontrol Oyunu
İyonik ve Kovalent bağ yapımı
Atom Modeli Yapımı
Çok Atomlu İyonlar
Çok Atomlu İyonların Yükleri
Klonlama
Yerçekimi
Isı Yalıtımı
Elektirik Olmazsa
Ses Üreteci Osilaskop
Enerji tasarrufu
İletkenler ve Yalıtkanlar
Atom Üretme Oyunu Harika Animasyon.
Bileşik Formülü Oluşturma
Elektroskop ve çalışması
Elektriklenme Harika Animasyon
Yoğunluk Harika Animasyon
 Renk Oluşumu Harika Animasyon
Enerji Değişim Kaykay Parkı Harika Animasyon.
Elektrik devresi hazırlama Harika animasyon
PH ölçeği Harika Animasyon
Maddenin Hâlleri Harika Animasyon.
Asitler Ve Baz tayini ve özellikleri. Harika Animasyon.
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar? Harika Animasyon
Isı Maddeleri Etkiler
Hızlı ve yavaş hareket eden cisimler
Canlı ve cansız Varlıkların hareketleri
Varlıkların hareketleri
hareket eden canlı ve cansız varlıklar
Sallanma Hareketi
Durma , yavaşlama ve hızlanma
Aynı yolu hangisi en kısa sürede alır?
Potansiyel ve kinetik enerji değişimi
Sabit makara ve çalışması
Kaldıraç ve denge oyunları
Çeşitli Dişli Çark ve kasnaklar
Bisiklet ve basit makine
Basit makine duzenegi
2li 4 lü ve 6 lı palanga sistemi ve çalışması
Çevremizdeki Maddeleri Tanıyalım
Maddelerin Özellikleri
Genleşme ve büzülme
İskeletimizin Kısımlarını Guruplama
İskeletimizin kısımları yerleştirme oyunu
İskeletimizin görevleri ve kısımları
Vücudumuzdaki organlar
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Kemik Çeşit ve Özellikleri
Sağlıksız besinleri tanıyalım
Hacivat ve Karagöz Dengeli Beslenmeyi Anlatıyor
Sindirim Sistemi Eşleştirme
Çukur ve Tümsek Aynada Görüntü Oluşumu
Tümsek Aynalar ve Kullanım Alanları
Renk Oluşumu
Renklerin Filtrelenmesi
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu 4
Düz Aynada Yansıma
Elektromıknatısların özellikleri
Küçük bir akım büyük bir akımı nasıl kontrol eder?
Kapı Zilinin Çalışması 3
İnce ve kalın kenarlı mercek
Küresl Isınmanın Sonuçları
Su Döngüsü
Renk oluşumu
Ph Metre
İndüksiyon Akımı Oluşumu
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
DNA ve Eşlenmesi
Suyun Damıtılması
Besin Gurupları
Atomunun Yapısı
Kapı Zilinin Çalışması
Elektrik Enerjisi Üretimi
Doly Nasıl Klonlandı?
Kan Nasıl Pıhtılaşır?
Fosiller Nasıl Oluşur?
Yıldırım oluşumu
Tümsek ayna
Çukur Ayna
Isınma-Soğuma Eğrisi
İyonik Bağın Oluşumu
Işın Prizması
Isının Yayılma Yolları
Dengelenmiş Kuvvet
Mevsimlerin oluşumu
Ay'ın evreleri
Süblimleşme
Kütlenin Korunumu ve Kimyasal Değişim
Köpek Tüylerinin Elektriklenmesi
Hidrojen gazı patlaması
Duyu Organlarımız (Müzik parçası)
Sürat Formülü
Sıvıların Basıncı İletmesi
Katılarda Basınç Nelere Bağlıdır?
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü 2
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Potansiyel Enerji Kinetik Enerji Dönüşümü
Sıvıların basıncında Basınç yükseklik ilişkisi
Cisimlere Uygulanan Kaldırma Kuvveti ve Yoğunluk
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü
Enerji Doğayla Barışık da Elde Edilir. (Harika Bir Video)
Okula Gidiş Sürat Hesabı
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki 2
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Kurbağalarda Başkalaşım
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme (Etkileşimli)
Çiçeğin Kısımları (Etkileşimli Oyun)
Yumurtadan Civcivin Çıkma Aşamaları
Duyu Organlarımızdan Kulakda Duyma 2
Duyu Organlarımızdan Kulakta Duyma
Normal Bir Gözün Yapısı
Miyop, Hipermetrop Nasıl Görür?
Miyop Göz Kusuru
Hipermetrop Göz Kusuru
Duyu Organlarımızdan Gözün Yapısı
Duyu Organlarımızdan Kulağın Bölümlerini Yerleştirme Oyunu
7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi elektriklenme konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Hücre ve organelleri konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi besinler ve görevleri konusunu, etkileşimli Türkçe animasyonlar
İskeletimizin görevleri ve sağlığı konusu, etkileşimli Türkçe Animasyonlar
İskelet Sisteminin Çalışması İle ilgili Etkileşimli Oyun
Sıvılarda Sıcaklık Değişimi
Mıknatısın Çektiği Maddeler
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Yakıt Çeşitleri Eşleştirme
Besin İçeriklerinin Tespiti
DNA daki Eksiklikleri Tamamlayalım
Hücreden Organizmaya Yolculuk
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun 2
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun
Bukalemunda Adaptasyon (Harika Video)
Mayoz bölünme evrelerinin animasyonlu anlatımı 2
Hücrelerin temel bölümleri ve organelleri
Canlılık Hücre İle Başlar
Bileşke Kuvvet- Net Kuvvet
Kuvveti Çeşitleri
Kuvvetin Cisimler Üzerine Etkisi
Kuvveti Ne İle Ölçeriz?
Basit bir elektrik devresi
Basit bir elektrik devresi elemanları yerleştirme
Basit bir elektrik devresi elemanları
Yaşamımızdaki Sürat
Hayvan Hücresinde Organel Yerleştirme
Bitki Hücresinde Organel Yerleştirme
Destek Sistemimizin Rontgeni
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
Kutup Ayısının Özellikleri ( Video)
Çöl Tilkilerinin Özellikleri (Video)
Oksijen Elementinin Maceraları ( Animasyon Video)
Atmosferin Kalınlığı
Dünyamız ve Dönüşü
Dünya ve Ay'ın Hareketleri, Ay'ın Evreleri
Dünyamız
Toprak Erozyonu Oluşumu
Topraklama
Elektromıknatıs Yapımı (Video)
Güneş Tutulması ( Video)
Güneşdeki patlamalar ( Video)
Fırtına ( Video)
Büyük Patlamadan Bu Güne Dünyadaki Değişimler ( Çok Güzel Bir Çalışma)
Ay'ın evreleri
Buharlaşma ve Yağmur Oluşumu
Tusunami ve Oluşumu
Levha Hareketleri
Yeryüzü Şekillerine Depremin Etkisi
Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?
Fotosentezin Önemi
Işık Şiddeti Fotosentez ilişkisi
Renk, Kırılma ve Mervekler konusunun animasyonlar ile anlatıldığı güzel bir çalışma
Basit Elektrik Motor Yapımı
Akım Yönü Bulma
Işığın Farklı Ortamlarda Kırılması
Renklerin Karışımı
Isı Yalıtımı 2
Isı Yalıtımı 1
Ay Evreleri ve Tutulması
Tam Gölge Oluşumu
Gölge oluşumu
Gölge ve Yarı Gölge Oluşumu
Güneş Tutulması
Mağnetizma Konusuna Yönelik Güzel Bir Oyun
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
Kuvvet Konusu Anlatımı, Bulmacası, Değerlendirmesi ve Puzzesi
Kaldıraç yerleştirme oyunu
Elektrik Konusu Kavram Haritası Yerleştirme Oyunu
En Büyük Kim?
Güneş,Dünya ve Ay'ın Kavram Haritası Etkinligi
Oynayarak Su Döngüsünü Öğrenelim
Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi
Gezegen Nedir? Plüton Neden Gezegenlikten Çıktı?
Güneş
Güneş Sistemi
Işık Konusu Eşleştirme Oyunu
Doğru -Yanlış Işık Testi
Çoktan Seçmeli Test
Renk Oluşumu 2
Karbon Döngüsü 2
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Besin Zinciri
Fotosentez Sonucu oksijen eldesinin Deneyle Gözlenmesi
Fotosentez ve oluşumu 3
Fotosentez ve oluşumu 2
Fotosentez ve oluşumu
Fotosentez Nelere Bağlıdır?
Vücudumuzdaki Tüm Sistemler
Kanın Vücudumuzdaki Yolculuğu
Dolaşım Sisteminin Çalışması
Kalbin bölümlerinin yerleştirilmesi oyunu
Destek Sistemimizin Rontgeni
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Isınan Hava Genişler
Maddenin Halleri
Isınma Grafiği ve Moleküllerin Hareketi
Denizin Ve Karanın Isınma Farklılığı
Gaz Moleküllerinin Isı İle Hareketi
Diyapozon Ses Dalgasını Nasıl Oluşturur?
Kalbin Çalışma Şekli
Cetvel ve Titreşim
Ses ile Meksika Dalgası Benzerliği
Frekans Hesabı
Frekans Dalga Boyu ilişkisi
Sıcaklık Zaman Eğirisi
Sıcaklık Zaman Eğirisi Eldesi
Hal Değişim Grafiği
Isı ve Sıcaklık Farkı
 Direnç Nasıl Değişir?
Mikroskopu Tanıyalım
Vucudumuzdaki organları yerleştirme oyunu
Solunum Sistemi Yerleştirme Oyunu
Elementlerin isimlerini sembolleri ile eşleştirme oyunu
Gezegenleri eşleştirme oyunu
Bitkilerin Besin Üretmesi
Canlıların seslerinin yayılması
Gazın olmadığı ortamlarda sesin yayılımının vakumlu kap içindeki zil ile incelenmesiÜ
Basit Elektrik Devresi Kurulumu
Basit bir elektrik devresi yapımı
Elektrik Güvenliği Oyunu
Mıknatıs ile metalleri ayırma
Soluk alıp verme mekanizması Çalışması
Solunum Organları yerleştirme oyunu

Çok güzel 72 biyoloji animasyonu

İNDİR

Devamı: http://www.supermeydan.net/forum/
BİYOLOJİK ANİMASYONLAR WEB ADRESLERİ

Konular (Alfabetik sırada) Web adresi
1 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
2 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
3 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
4 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
5 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
6 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
7 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
8 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
9 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
10 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
11 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
12 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
13 Animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
14 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
15 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological anamations.html
16 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
17 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
18 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
19 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
20 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
21 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
22 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
23 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
24 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
25 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
26 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
27 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
28 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
29 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
30 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
31 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
32 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
33 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
34 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
35 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
36 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
37 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
38 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
39 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
40 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
41 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html
42 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
43 DNA replication http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
44 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
45 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
46 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
47 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
48 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
49 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
50 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
51 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
52 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html
53 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
54 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
55 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
56 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
57 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
58 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
59 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
60 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
61 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
62 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
63 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
64 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
65 Enzimaktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
66 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
67 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P mech..swf
68 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition state.swf
69 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
70 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
71 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
72 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
73 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html
74 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
75 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido e transport.swf
76 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis animation.htm
77 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
78 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
79 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
80 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
81 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp
82 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm
83 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
84 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
85 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
86 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html
87 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
88 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
89 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
90 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html
91 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
92 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104
93 HIV
94 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
95 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html
96 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
97 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
98 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
99 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html
100 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
101 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
102 Hücre döngüsü http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
103 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
104 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
105 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
106 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
107 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
108 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
109 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
110 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html
111 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
112 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
113 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations
114 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
115 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
116 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
117 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom&Elpho.html
118 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
119 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
120 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
121 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
122 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
123 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
124 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
125 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
126 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
127 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
128 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
129 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
130 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
131 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
132 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
133 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
134 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
135 Mayoz
136 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
137 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
138 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
139 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
140 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
141 Meiosis http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf
142 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
143 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
144 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro slide.swf
145 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
146 mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
147 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
148 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
149 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
150 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
151 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
152 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
153 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
154 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
155 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
156 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
157 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
158 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html
159 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
160 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
161 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
162 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
163 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
164 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
165 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
166 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
167 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
168 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
169 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
170 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
171 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
172 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
173 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
174 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
175 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
176 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html
177 Protein sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
178 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
179 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
180 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
181 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
182 Protein sentezinde mRNA”nın rolü http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
183 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
184 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
185 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html
186 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
187 Simport - antiport http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
188 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
189 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
190 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
191 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
192 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
193 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
194 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
195 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
196 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html
197 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
198 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
199 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
200 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
201 translasyon http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
202 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
203 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
204 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
205 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
206 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html
207 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html

208 Simport - antiport http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
209 translasyon http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
210 Protein sentezinde mRNA”nın rolü http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
211 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.h213 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
214 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
215 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
216 DNA replication http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html

218 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.ht

220 Protein sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html

223 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
224 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
225 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
226 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
227 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
228 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
229 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
230 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
231 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
232 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
233 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
234 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
235 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
236 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
237 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
238 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
239 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
240 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
241 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
242 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
243 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
244 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
245 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
246 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
247 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
248 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
249 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
250 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
251 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html
252 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
253 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
254 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
255 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
256 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
257 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
258 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
259 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
260 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
261 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
262 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
263 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html
264 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
265 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
266 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
267 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
268 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
269 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
270 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
271 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp
272 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
273 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
274 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
275 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
276 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
277 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
278 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
279 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
280 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
281 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
282 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
283 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
284 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
285 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
286 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
287 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
288 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
289 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
290 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
291 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
292 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
293 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html
294 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
295 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
296 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
297 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html
298 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
299 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
300 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html
301 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
302 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
303 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
304 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
305 Hücre döngüsü http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
306 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
307 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
308 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
309 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
310 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
311 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis animation.htm
312 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
313 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
314 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
315 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
316 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
317 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html
318 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
319 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
320 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
321 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
322 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
323 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
324 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
325 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html
326 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html
327 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html
328 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
329 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
330 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
331 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
332 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
333 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
334 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
335 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
336 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
337 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
338 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
339 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
340 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
341 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
342 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
343 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html
344 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html
345 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
346 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
347 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html
348 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
349 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
350 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
351 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
352 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom&Elpho.html
353 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
354 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
355 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
356 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
357 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
358 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
359 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
360 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
361 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
362 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
363 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
364 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html
365 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
366 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
367 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
368 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
369 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
370 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
371 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
372 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological anamations.html
373 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
374 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
375 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro slide.swf
376 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
377 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P mech..swf
378 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition state.swf
379 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
380 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
381 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido e transport.swf
382 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
383 animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
384 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
385 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
386 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
387 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
388 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
389 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html
390 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
391 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
392 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
393 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
394 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
395 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
396 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
397 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
398 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
399 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
400 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
401 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm
402 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
403 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
404 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
405 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
406 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
407 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
408 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
409 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
410 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
411 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104
412 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
413 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
414 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations
 


DNA Moleküler Görünüm

Aktif Taşıma

DNA Eşlenmesi

Fotosentez Işık Reaksiyonları


Bakteriyel Konjugasyon

Ribozom Animasyon

Düzenlenir Sekresyon

Derinin Yapısı

Solunum Sistemi

Apoptozisin Uyarılması

İmmün Sistem Doğal Öldürücü Hücreler

Histoloji Karaciğer

Atp Sentezi

Kalp Atışı

İmmün Sistem

Hayvan Hücresi
Bakterilerde Transformasyon

Gen Klonlama

Hücre Animasyonu

Fotosentez

Down Sendromu

Enzim

Beyin

Ekzositoz ve Endositoz

Karaciğer
Hayvan Hücresi Organeller

Hücre Bölünmesi

Elektron Taşıma

Fagositoz

Griple Savaş

Double Helix
Akciğer Anatomisi

Domuz Gribi Virüsü
Ameliyat Animasyon

ATP sentezinin moleküler metabolizması
Agrobacterium ile gen aktarımı

Endokrin Sistem

Hormonlar

Golgi

Embriyo

Hücre Döngüsü Kontrol
Hayvan Hücresi Çekirdek

Dolaşım Sistemi

Akciğer Kanseri

Alerji

Bitki Hücresi

Bitkilerde Genetik Kontrol
DNA Mutasyon

DNA'nın Yapısı
DNA Paketlenmesi

Kalbin Yapısı

Kalp Anatomisi

Kan Hücresi

Karaciğer Kanseri

Kırmızı Soğan Hücresi

Kloroplast

Kulak Sesin Algılanması

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kanser Hücresi


Mitokondri

mRNA'nın Fonksiyonu


mRNA Translasyon

Nöronlar

Osmoz-Difüzyon

Protein Geri Dönüşüm
Protein Translasyon

Protein Sentezi

Volvox Kolonisi

Ribozomun Görevi
Rubisco

T Hücre Gelişimi
Transkripsiyon

Translasyon

Transpirasyon

T4 Bakteriyofaj

Virüsler  biyoloji dev ariv.part01.rar (Show Related)
biyoloji dev ariv.part02.rar
biyoloji dev ariv.part03.rar
biyoloji dev ariv.part04.rar
biyoloji dev ariv.part05.rar
biyoloji dev ariv.part06.rar
biyoloji dev ariv.part07.rar
biyoloji dev ariv.part08.rar
biyoloji dev ariv.part09.rar
biyoloji dev ariv.part10.rar
biyoloji dev ariv.part11.rar
Biyo ygs.rar
Biyoloji.part1.rar (Show Related)
Biyoloji.part2.rar
Biyoloji.part3.rar
Biyoloji.part4.rar
Biyoloji.part5.rar
Biyoloji.part6.rar
Biyoloji.part7.rar
Biyoloji.part8.rar
biyoloji ka 1.pdf
Biyoloji notlar.rar
bio ygs.rar
OSS.Biyoloji.part01.rar (Show Related)
OSS.Biyoloji.part02.rar
OSS.Biyoloji.part03.rar
OSS.Biyoloji.part04.rar
OSS.Biyoloji.part05.rar
OSS.Biyoloji.part06.rar
OSS.Biyoloji.part07.rar
OSS.Biyoloji.part08.rar
OSS.Biyoloji.part09.rar
OSS.Biyoloji.part10.rar
OSS.Biyoloji.part11.rar
OSS.Biyoloji.part12.rar
OSS.Biyoloji.part13.rar
OSS.Biyoloji.part14.rar
OSS.Biyoloji.part15.rar
Lise 1 Biyoloji Yaprak Testleri.rar
TGOSSBiyoloji.rar
TGBiyoloji9.rar
biyoloji soru ve zmleri.rar
10.Snf Biyoloji 2.Dnem 1.Yazl Sorular.rar
biyoloji ses kayd ve Bitkisel Dokular Bitkisel Dokular videosu.rar
TestGrupBiyoloji.rar
9.Snf Biyoloji 2.Dnem 1.Yazl Sorular.rar
biyoloji animasyonlari.rar
Biyoloji Kesifleri Norobiyoloji.part1.rar (Show Related)
Biyoloji Kesifleri Norobiyoloji.part2.rar
Biyoloji için öss özeti.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part01.rar (Show Related)
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part02.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part03.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part04.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part05.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part06.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part07.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part08.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part09.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part10.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part3.rar
Biyoloji.Watain.part01.rar (Show Related)
Biyoloji.Watain.part02.rar
Biyoloji.Watain.part03.rar
Biyoloji.Watain.part04.rar
Biyoloji.Watain.part05.rar
Biyoloji.Watain.part06.rar
Biyoloji.Watain.part07.rar
Biyoloji.Watain.part08.rar
Biyoloji.Watain.part09.rar
Biyoloji.Watain.part10.rar
Biyoloji.Watain.part11.rar
Biyoloji.Watain.part12.rar
Biyoloji.Watain.part13.rar
Biyoloji.Watain.part14.rar
Biyoloji.Watain.part15.rar
 


Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 1994 yılında öğretime açılmıştır.Anabilim Dalına alınan öğrenciler ilk 3.5 yıl branş derslerini Fen-Edebiyat Fakültesinden , Son 1.5 yılda Biyoloji Eğitimine yönelik derslerini Eğitim Fakültesinden alır.
Anabilim Dalında şimdiye kadar yapılan araştırmalarda;özellikle VAN FLORASI' na yönelik materyal toplanırken, biyoloji eğitimine katkıda bulunması amacıyla toplanan numunelerden, ilgili olanlar Işık Kutusu'yla scan edilerek bitki morfolojisine yönelik resim ve görüntülü kavram kitapçığı hazırlanmaktadır.
Anabilim dalımızda şu ana kadar doğal ortamda çekilen resim ve scan edilen bitkilere ait yaklaşık 6000 görüntü -resim bulunmaktadır. Bu konuda "Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri" adlı yüksek lisans dersi uygulamalı verilmektedir. Yüksek lisans tezlerinde genellikle biyoloji kavramlarının doğru öğretilmesi ve somutlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, kavram ağları, kavram haritaları - anlam çözümleme tablolarının eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Materyal Geliştirme ve biyolojik kavramlara yönelik yapılan tezlerde:doğadan; materyal-resim ve sanal ortamdan; resim, görüntü, çizim ve film toplatılmıştır. Bu verilerle; Özel öğretim yöntemleri I, Özel öğretim yöntemleri II ve K12 yöntemi dikkate alınarak, sanal sunu hazırlama araçlarıyla kavramların doğru öğretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konularla ilgili olarak "Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri" ve Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri yüksek lisan dersleri verilmektedir.
Tezsiz yüksek lisans düzeyinde verilen derslerin teorik ve uygulamalarında: ilk 3 dönem boyunca;eğitim dersleri,biyolojik kavramlar,atık ve artık malzemelerden, doğadan-sanal ortamdan toplanan veya üretilen materyaller kullanılarak, öğrencilerin zihinsel ve el becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptırılmaktadır. Biyoloji derslerinde kullanılan sanal-gerçek araç ve gereçlerin kullanımı öğretilmektedir. Bu uygulamalar pekiştirildikten sonra, son üç dönemde ise:eğitim dersleri, biyolojide seçmeli konular,sanal ve gerçek öğretim araçlarının kullanımları öğretilir. Ayrıca bu araçlarla öğrencilere ders materyalleri geliştirilerek veya toplatılarak : Laboratuar çalışmaları I - II ve doğa-sınıf-laboratuar etkinlikleri I-II şeklinde sanal ödevler hazırlatılmaktadır. Seçmeli I (Biyolojide Önemli Kavramlar) Dersi: biyolojide önemli kavramlar ödev olarak verilmekte ve geçmiş yıllara ait sanal ödevler havuzundan yararlanılarak işlenir. Seçmeli II(Biyolojide Seçmeli Konular) Dersi: öğrencilerin istekleri doğrultusunda; 3,5 yılda biyolojideki eksik işlenmiş konulara ilave olarak biyolojideki son yeniliklerle ilgili makaleler ve biyoloji derslerinin özetleri internet entegreli biyoloji CD'leri ile sunu ve etkinlik sınıfında işlenir.
Olanaklarımız:YYÜ Araştırma Fonu 2003-TF-YT1 Nolu Projesinin katkılarıyla, halen YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında düzenlenmiş olan; Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1 adet Uydu Yayınlarına bağlı Risivırlı Televizyon, 2 adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, 1adet tepegöz,1 adet datashow, 1 adet Projeksiyon cihazı, 1 adet Işık Kutusu,1 adet Sunu Kamerası (AverVision 300) kullanılmaktadır.
Biyoloji Laboratuvarı'nda;10 adet Nikon Mikroskop -10 Olympus Lup-Mikroskop bulunmaktadır. Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda: 1 adet TV, 1 adet Risivır, 1 adet ve 1 adet Renkli CCD Mikro Fotoğraf ve Video Cihazlı Mikroskop,1 adet Canon 300D dijital fotoğraf makinesi, 1 adet Canon XM2 video kamera, 1 adet scanner (HP 5490C) ile resim, pozitif ve negatif film tarayıcı aksamları(aparatları) bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda: Flip Album Suit 6, Adobe Premiere, Ulead Media Studio 7, Adobe Macromedia Ürünleri, ABBYY FineReader 6.0, Photoshop 7...vb grafik, sanal kitap ve video sanal araç programlarının deneme sürümleri;dijital ortama, materyal aktarma, görüntü ve film işlemek-hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.Ayrıca Acid Pro 5 , Sound Forge 8.0, Adobe Audition 1.5, Sonar 4 Producer Edition,Steinberg Cubase Sx:,GoldWave, CDex, sanal ses araçlarının deneme sürümü; özellikle ders materyali seslendirilirken, görüntü ses eşleştirilmesinde, ses parçalarının kesilip eklenmesinde, ses formatı dönüştürülmesinde, eğitim amaçlı, dinlendirici,dikkat çekme ve efekt verilmesinde kullanılmaktadır. Kavram öğretiminde kullanılan sanal araçları bir arada uygulamak için;ConceptDrawMINDMAP 3.5 sanal aracı kullanılmaktadır.
Anabilim Dalı Elamanlarına ait; Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1adet Risivırlı Televizyon, 2
adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda;1 adet Ses Kayıt Cıhazı,1 adet TV, 2 adet IBM ThinkCentre, 4 Adet Zenon, 1 adet HP Vectra VL8 PC bilgisayar ve 3 adet scanner (HP3500C,HP3800C HP 5500C)ile bunlara ait tüm cisim, resim ve film aktarma cihazları (aparatları) kullanılmaktadır.
Biyoloji Anabilim Dalı Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası, DIGITURK'E kayıtlı olunup özellikle biyoloji ile ilgili bilimsel, doğa belgeselleri, teknolojik gelişmelerle ilgili öğretim-eğitim programları VCD, PC veya DVD ye uygun formatta hazırlanıp, DVD-CD'lere kayıt yapılarak; Biyoloji I (Botanik), Biyoloji II (Zooloji), Biyoloji V (Evrim), Fen Bil. Öz. Kon.(Çevre) Filmler ,Biyoloji IV (İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi), Biyolojide Seçmeli Konular, Fen Teknoloji ve Toplum, Filmler , Özel Öğretim Yöntemleri I, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri II, Seçmeli II (Biy. Seçme Konular), Bilim Tarihi, Okul Deneyimi I (Öğrenci Vakaları), Okul Deneyimi II (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları) ve Öğretmenlik Uygulamaları (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları), derslerinde, öğretim amaçlı kullanılır.
Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda: Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Dijitürk TV dergisi, Chip ve PCnet dergilerine ait bilimsel ve teknoloji ile ilgili makalelere ait 10000 sayfa dijital ortama aktarılarak; verilen derslerle ilişkilendirilen makalelerin.html ve .pdf dosya uzantılı dokümanları hazırlanıp; Sunu ve Etkinlik Sınıfında, bilgisayarda intranet Üzerinde YYÜ Ze ve Kampüsü'nünve internette ders materyali olarak kullanılmaktadır.
Öğretim amaçlı olarak Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda geliştirilen bazı ders materyalleri; ve Paylaşım Bilgisayarıda Eğitim Fakültesi'nin hizmetine sunulmuştur.
Bilgisayarlar arasında iletişim ve kontrol amacıyla;NetOp Remote Control ve NetOp School yazılımların deneme
sürümleri kullanılmaktadır. Buluş Deneme A , B

Kemosentez Kemosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 7
Durum : 3dk
Fotosentez Fotosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 14dk
Metabolizma, ATP ve Solunum Metabolizma, ATP ve Solunum
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 32dk
Mayoz Bölünme Mayoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 15dk
Mitoz Bölünme Mitoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 13dk
Hücre Zarından Madde Geçişi Hücre Zarından Madde Geçişi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 13dk
Hücre ve Organelleri Hücre ve Organelleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 12dk
Protein Sentezi Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 9dk
Nükleik Asitler DNA ve RNA Nükleik Asitler DNA ve RNA
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 11dk
Enzimler ve Yapısı Enzimler ve Yapısı
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 12dk
Organik ve İnorganik Bileşikler Organik ve İnorganik Bileşikler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 27dk
Canlıların Ortak Özellikleri Canlıların Ortak Özellikleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 15dk
Biyolojik Kavramlar 2 Biyolojik Kavramlar 2
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 3dk
Biyolojik Kavramlar 1 Biyolojik Kavramlar 1
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 24dk
Siniflandirma Siniflandirma
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 142
Durum :
Enzimler ve Yapisi Enzimler ve Yapisi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum :
Dolaşım Sistemi Dolaşım Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 104
Durum :
Endokrin Sistem Endokrin Sistem
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 67
Durum :
Protein Sentezi Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 94
Durum :
Kemosentez Kemosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 74
Durum :
Genetik Kavramları Genetik Kavramları
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 53
Durum :
Bitki Fizyolojisi Bitki Fizyolojisi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 67
Durum :
Bitkilerde Destek ve Hareket Bitkilerde Destek ve Hareket
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 59
Durum :
Bitkilerde Sindirim Bitkilerde Sindirim
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 32
Durum :
Bitkilerde Solunum Bitkilerde Solunum
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 46
Durum :
Bitkisel Hormonlar Bitkisel Hormonlar
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 180
Durum :
Kan Gruplari Kan Gruplari
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 35
Durum :
Mayoz Bölünme Mayoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 145
Durum :
Mitoz Bölünme Mitoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 56
Durum : 13dk
Sinir Sistemleri ve Duyu Organları Sinir Sistemleri ve Duyu Organları
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 230
Durum : 32dk
Destek ve Hareket Sistemi Destek ve Hareket Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 73
Durum : 40dk
Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 38dk
Taşıma Sistemleri Taşıma Sistemleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 88
Durum : 38dk
Populasyon Genetiği Populasyon Genetiği
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 46
Durum : 40dk
Kalıtım Kalıtım
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 100
Durum : 82dk
Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 44
Durum : 39dk
Virüsler ve Bakteriler Virüsler ve Bakteriler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 33
Durum : 32dk
Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 1
Durum : 39dk
Solunum Sistemi Solunum Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 37dk
Ekoloji Ekoloji
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum : 43dk
Canlıların Beslenme ilişkileri Canlıların Beslenme ilişkileri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 472
Durum : 37dk
Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 38dk
Hücre Bölünmeleri Hücre Bölünmeleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 129
Durum : 36dk
Organeller Organeller
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum : 32dk
Enzim Atp Metabolizma Enzim Atp Metabolizma
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 60
Durum : 38dk
Organik ve İnorganik Bileşikler Organik ve İnorganik Bileşikler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 36
Durum : 32dk
Hücre Hücre
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 54
Durum : 25 dk
Bitkiler Bitkiler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 70
Durum : 14.02 dakika

Boşaltım Sistemi Boşaltım Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 590
Durum : 2
Fotosentez Fotosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 66
Durum :

 
Sinir Sistemi slayt Sinir Sistemi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 197
Durum :
Kalp ve dolaşım slayt Kalp ve dolaşım slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 85
Durum :
Hayvansal dokular 2 Hayvansal dokular 2
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 26
Durum :
Hayvansal dokular 1 Hayvansal dokular 1
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 37
Durum :
Protein Sentezi slayt Protein Sentezi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 145
Durum :
Vitamin slayt Vitamin slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 35
Durum :
Solunum slayt Solunum slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 41
Durum :
Mantarlar slayt Mantarlar slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 140
Durum :
Besinler Besinler
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 25
Durum :
Dolaşım sistemi slayt Dolaşım sistemi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 1
 

Genel Koleksiyonlar

 1. MedMotion (özellikle fetal ve yeni doğan bilgileri)
 2. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 3. Bağışıklık ve Diğer Hücresel Animasyonlar (gelişmiş) Cambridge University Press
 4. Kimya Animasyonlar Iowa State University
 5. Biology 7 Ed. Animasyonlar McGraw-Hill
 6. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 7. zeroBio
 8. Powers of Ten Moleküler İfadeler - Florida State University
 9. BioCourse.com McGraw Hill
 10. Bilim - İnsan Vücudu BBCi
 11. Etkileşimli Sağlık Tutorials MEDLINEplus
 12. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 13. Kimya Animasyonlar Louisiana State University
 14. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman & Co
 15. Anatomi ve Fizyoloji Animasyonlar Marieb
 16. NASA Simülasyonlar
 17. EdHeads.org
 18. Bilim Canlı
 19. Biyoloji Animasyonlar Carnegie Mellon
 20. Steve Spangler Bilim
 21. Penn State indirilebilir MultimedyaMikrobiyoloji

 1. Microbiologie Animasyonlar Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 2. Bir Mikrobiyal Mat araştırılması NASA
 3. Fagositoz ve Bakteriyel Patojenler Üniversitesi Thomas M. Terry. Conn ve
 4. Verem Enfeksiyonu Timeline Rockefeller Üniversitesi
 5. İmmünoloji WH Freeman
 6. Antibiyotikler Saldırı HHMI tarafından
 7. Şarbon nasıl bulaşır BBC
 8. Bakteriyel Büyüme Timothy Paustian
 9. Salmonella artı E.coli enfeksiyonu mekanizması HHMI tarafından
 10. Bakteriyel konjugasyon HHMI tarafından
 11. Koksidiyozunda , Bilimsel Tıp ve Veteriner İllüstrasyon - Christensen Karin
 12. Bakteri hareketinin University of Leicester
 13. Plazmid Klonlama Sumanas A.Ş.
 14. Şarbon Sumanas A.Ş.
 15. Sıtma, Peptik Ülser, Anthrac ve Antibiyotik Direnci Sumanas A.Ş.
 16. Helicobacter pylori ve Mide Patoloji John Hopkins
 17. Yaşam Sıtma döngüleri, Onkoserkoz, Leishmaniasis, Lenfatik filaryaz, Schistosomiasis Sıvı Jigsaw
 18. Sıtma Yaşam Döngüsü McGraw-Hill
 19. Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları Annenberg / CPB
 20. Virüsler
 21. Viral Enfeksiyon HHMI tarafından
 22. Viral Altbirim reassortment HHMI tarafından
 23. Mikro Video Kütüphanesi University of Leicester
 24. Herpes Virüs Çoğaltma Karin Christensen animasyon
 25. LabWork University of Leicester
 26. Herpes Enfeksiyonu Moleküler Tıp Uzman Yorumları
 27. Viroloji Flash Animasyonlar Tıp South Carolina Okulu Üniversitesi
 28. Çeşitli Bağışıklık Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 29. Hepatit C Yaşam Döngüsü John Hopkins
 30. Hepatit B Yaşam Döngüsü John Hopkins
 31. ELISA Aktivitesi Arizona Üniversitesi
 32. Virüsler yapma PBS
 33. Temel Viroloji Blackwell Publishing
 34. Hastalık tespit Koshland Bilim Müzesi
 35. Eylem Moleküler Tıp Indiana University
 36. Viral ve DNA Animasyonlar Harvard Eğitim  


Bitkiler

 1. Yaprak Yapısı
 2. Bitki Yaşam döngüsü
 3. Terleme BiologyMad
 4. Mantarlar Krallık: Mantarlar Ortak Özellikleri Wisconsin Çevrimiçi
 5. Bitki Krallık: An Introduction Wisconsin Çevrimiçi
 6. Meyve: Angiospermlerin Triumph Wisconsin Çevrimiçi
 7. Chytridiomycetes Wisconsin Çevrimiçi
 8. Mantar Krallığı Basidiomycetes Wisconsin Çevrimiçi
 9. Askomisit Wisconsin Çevrimiçi
 10. Zigomisetler Wisconsin Çevrimiçi
 11. Çeşitli Botanik Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 12. Transgenik Bitkiler Nebraska Üniversitesi
 13. Sakkaroz Ulaştırma Terry Brown tarafından
 14. Guard Hücre Yönetmeliği Terry Brown tarafından
 15. Bir Moss Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 16. Bir Angiosperm Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 17. Motion Bitkiler
 18. Bitkilerde Şeker Ulaştırma Peerason Kanada
 19. Ne Ağacı? Ohio Halk Kütüphanesi Bilgi Ağı
 20. Kambiyum Büyüme Fotosentez Orman Biyolojisi Virginia Tech
 21. Bitki Animasyonlar indirmek için Tarım Enstitüsü ve Doğal Kaynaklar
 22. Bitki Üreme Biyoteknoloji Macera Oklahoma State University  


Ekoloji

 1. Ozon nasıl yapılır Şimdi Hava Bilgisi
 2. Sera Etkisi California Üniversitesi.
 3. One World Journeys Expeditions
 4. Çeşitli Ekoloji Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 5. Toprak Biyolojisi Filmler Iowa State Üniversitesinde T. Loynachan tarafından  


Hayvanlar

 1. Fetal Domuz Anatomi zeroBio
 2. Kurbağa Diseksiyon video zeroBio
 3. Bitkiler Hayat Döngüleri ve Hayvanlar Wisconsin Çevrimiçi
 4. Gölet Yaşam Videolar Florida Eyalet Üniversitesi
 5. Çeşitli Hayvan Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 6. Bowerbird İzinde NOVA - PBS
 7. Etkileşimli Grasshopper Anatomi Iowa State University
 8. Alien İmparatorluğu (Böcekler) Doğa
 9. Asconoid Sünger Nebraska Wesleyan Üniversitesi
 10. Earthworm Diseksiyon McGraw-Hill
 11. Sea Urchin Embriyoloji Stanford Üniversitesi
 12. İşleyen Hayvan Thames Valley School District
 13. Kuş Akciğerler San Diego Devlet Üniversitesi
 14. Earthworm Yeme Michele Matossian
 15. Davranışlar Sumanas A.Ş.
 16. Güneş Pusula Sumanas A.Ş.
 17. Hazırda BrooksCole
 18. Genel Zooloji Animasyonlar Anasayfa Connecticut College  

Jeoloji

 1. Dünya Bilim ve Coğrafya Kaynakları Central Michigan Üniversitesi
 2. Geçmiş Britians Rocky - Jeolojik Zaman Hattı
 3. Levha Tektoniği PBS gelen
 4. Planet Quest - İnteraktif Galeri NASA
 5. ABD Jeoloji Sumanas A.Ş.
 6. Flash Animasyonlar Gallery of Leeds Üniversitesi
 7. Animasyon Listesi WW Norton and Company
 8. Animasyonlar, Fiziksel Jeoloji Odak Florida Tech
 9. Levha tektoniği CR Scotese Yayınlar
 10. West Virginia Üniversitesi
 11. Toprak Exploring
 12. Ağır ve Tehlikeli Hava Illinois Üniversitesi
 13. Hurricane Kategoriler
 14. Kaya Döngüsü Annenberg Medya
 15. Dynamic Earth Annenberg Medya  


Astronomi

 1. GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope
 2. Öğretim Astronomi ve demoları Animasyonlar Illinois Üniversitesi
 3. Ay'ın Evreleri, vb Sumanas A.Ş.
 4. Retrograd Hareket La Salle University
 5. Evren Freeman and Co
 6. ESA Uzay Bilimi
 7. BBC Uzay Interactives
 8. Animasyonlar ile Anlatım H. Tahsiri, California State University, Long Beach tarafından
 9. Astronomi Animasyonlar Dr Cecilia Barnbaum, Valdosta Devlet Üniversitesi
 10. Astronomi Eğitim Animasyon Sayfa Havacılık Eğitim Geliştirme Programı
 11. Ay ve Gezegen Time-lapse Animasyon A.Cidadão
 12. Astronomi Eğitim Merkezi McGraw-Hill
 13. Astronomi 101 Animasyonlar Eric Sandquist, San Diego Devlet Üniversitesi
 14. Fizik ve Astronomi Animasyonlar Dr Michael R. Gallis, Penn State Schuylkill tarafından
 15. WMAP İlgili Medya Kaynakları  

Fizik

 1. Bilim Animasyonlar Fun with! Bilim-Animations.com az Peet van Schalkwyk'a tarafından; Colorado Phet İnteraktif Simülasyonlar Üniversitesi
 2. Phet Interactive Simülasyonlar Colorado Üniversitesi
 3. Işık ve Renk Moleküler İfadeler
 4. Einstein Işık Fizik UNSW Okulu
 5. Âlemlerin Galileo'nun Savaşı PBS - NOVA
 6. Java ile İnteraktif Fizik ve Matematik Sergey A. Kiselev
 7. Fizik için Flash Animasyonlar David M. Harrison tarafından, Fizik Bölümü, Univ. Toronto
 8. Sınıf Fizik
 9. Enerji ve Elektrik Flash Modüller Pennsylvania Eyalet Üniversitesi
 10. Multimedya Fizik Studios Glenbrook Güney Lisesi Tom Henderson
 11. İnteraktif Plazma Fizik Eğitimi Deneyimi! Princeton
 12. Fizik Animasyonlar / Simülasyonlar Doug Craigen, Fizik Sayfalar
 13. Einstein'ın Legacy Applet Thumbnails Fizik 2000
 14. Neden Towers Fell - Sıcak Bilim deneyin NOVA - PBS
 15. Multimedya Etkinlikler - Bilim keşfedin
 16. Fizik korkusu
 17. Sanal Fizik Hawaii Üniversitesi
 18. Renk / Spectrum Appletz Rochester Institute of Technology
 19. Elektromanyetik Dalga Soğurma ve Emisyon
 20. Fiziksel Süreçler Bilgisayar Animasyonlar
 21. Ohm Bölgesi Madde 19 Group Inc
 22. Fizikokimya Animasyonlar Iowa State Üniversitesinde Tom Greenbowe
 23. Ses ve Işık Fen Öğrenme ve Öğretme İskoçya
 24. Hareketli Motorlar Matt Keveney
 25. IEEE - Sanal Müzesi Sergiler
 26. Eğlence Parkı Fizik Annenberg Medya
Genel Referanslar
 1. Adam Tıp Animasyon Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi
 2. İlk Yardım Egzersiz
 3. ArgosyMedical Animasyon
 4. Haftalık Anatomi ve Fizyoloji İnteraktif Etkinlikler
 5. Biyoloji 7. editon McGraw Hill
 6. Anatomi ve Fizyoloji Animasyonlar Marieb
 7. MedMotion (özellikle fetal ve yeni doğan bilgileri)
 8. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 9. Filmler, Flash Animasyonlar ve Temel Eğitim Ortağı (ESP) Bağlantılar
 10. Bilim - İnsan Vücudu BBCi
 11. Etkileşimli Sağlık Tutorials MEDLINEplus
 12. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 13. McGraw-Hill (Alıştırmalar Etiketleme)
 14. Houston ISD Faydaları
 15. Biyoloji Animasyonlar BBC
 16. Howard Hughes Tıp Enstitüsü
 17. Etkileşimli Otopsi Avustralya Müzesi
 18. Sağlık Animasyonlar Medindia Sağlık Ağı
 19. Anatomi ve Fizyoloji Wiley Yayıncılar
 20. Sanal Tıp Merkezi Animasyon
 21. Sumanas A.Ş. Animasyonlar

Kimya

 1. Yaşam Organizasyon UC Davis
 2. Asitler, Bazlar ve Nötralizasyon BGfl
 3. Etkileşimli Periyodik Tablo Thinkwell
 4. Homeostazı
 5. Hollandaca Homeostazı Gerard Scholte & Ineke Marree
 6. Bilimsel Yöntem Eğitimi Çokodaklı
 7. Atom Builder PBS gelen
 8. Hareketli Tahvil Haziran B. Steinberg
 9. Hidrojen Tahvil ve Su Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 10. Su Yapısı John Kyrk tarafından
 11. Tuz su içinde çözülme Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 12. Çözüm oluşumu Moleküler Profil Raymond Chang tarafından Temel Kimya, 2 / e
 13. Hareketli pH ölçeği John Kyrk tarafından
 14. Tampon Temel Kimya, 2 / Raymond Chang e
 15. Kimya Animasyonlar Temel Kimya, Raymond Chang tarafından 2 / e
 16. Kiral Moleküller Nobel Kimya Ödülü 2001
 17. Su Molekülü Döner Fizik 2000
 18. Çözümler Yol Yapımı Wellesley Koleji
 19. Periyodik Tablo ve Yapıştırma Iowa State University
 20. Kimyasal Reaksiyonlar Dört Türleri Wisconsin Çevrimiçi
 21. Denklemler Dengeleme Yaratıcı Kimya
 22. Su Evreleri Iowa State Üniversitesinde Tom Greenbowe
 23. Nasıl Moleküller etkileşim mi? .... Sınav Thomson Öğrenme
 24. İnteraktif Kimya Sınav zeroBio
 25. Enerji Dönüşümü Harvard Eğitim
 26. Bir Dereceli Silindir Hacmi kullanarak Ölçme WISC-Online
 27. Üçlü Işın Dengesi Okuma WISC-Online
 28. ok

Biokimya

 1. Biyokimya Lipidler Sentezinde Ester Tahvil Oluşumu Wisconsin Çevrimiçi
 2. Peptit Bağ Oluşumu Wisconsin Çevrimiçi
 3. Izomeri - Construction Set Frostburg State University'de Fred Senese
 4. Yaşam Kimyasal Temel Terry Brown tarafından
 5. Lipid Dehidrasyon Haziran B. Steinberg
 6. Dehidrasyon sentezi ve hidroliz RM Chute tarafından
 7. Amino Asit ve peptid Bond Animasyon John Kyrk tarafından
 8. Bir Protein Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 9. Protein Salgı Sumanas A.Ş. (25MB)
 10. DNA Yapısı
 11. DNA Journey Into PBS gelen
 12. DNA anatomisi (beautiful!!) John Kyrk tarafından
 13. Biyomoleküller: Karbonhidratlar Wisconsin Çevrimiçi
 14. Biyomoleküller: Lipidler Wisconsin Çevrimiçi
 15. Biyomoleküller: Proteinler Wisconsin Çevrimiçi
 16. Proteinler ve Proteomik Annenberg / CPB
 17. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 18. Fonksiyonel Gruplar 1 zeroBio
 19. Fonksiyonel Gruplar 2 zeroBio
 20. Yağ Moleküler Yapısı HHMI
 21. ok

Hücresel Yapısı ve İşlevi

 1. Hollandaca Hücre Yapısı Gerard Scholte & Ineke Marree
 2. Mikroskop nasıl kullanılır? Wisconsin Çevrimiçi
 3. Prokaryot, Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması Rodney F. Boyer tarafından
 4. Biyolojik Süreçlerin Flash animasyonlar John L. Giannini tarafından