BİYOLOJİ LABORATUVARI
ZARDAN DİFÜZYONLA GEÇİŞ
DENEYİN AMACI


Bağırsak zarında difüzyonu gözlemek.

ARAÇ VE GEREÇLER
> Kurutulmuş bağırsak

> Saf su

> Nişasta çözeltisi

> Lügol çözeltisi

> Spor düzeneği

> Beher

DENEYİN YAPILAŞI
Bu deneyde laboratuar çalışmasında zarların bazı özelliklerini gözleyeceğiz. Kullanacağımız hayvan bağırsağı , suyun ve diğer küçük molekülleri geçirdiği halde büyük molekülleri geçirmez.
Suyun geçişi , su moleküllerinin hareketinden doğan bir çeşit difüzyondur. Difüzyonu cansız bir zarda incelememizin sebebi , canlı hücrelerdeki madde geçişlerini daha iyi anlamak içindir.

> 20 cm uzunluğunda hayvan bağırsağını bir gün önceden temin ediniz.
> Bağırsak parçasını bir gece suda bekletiniz.
> Nişasta çözeltisini hazırlayınız.
> Gerekli çözeltinin hazır olup olmadığını kontrol ediniz.
> Bir beher içerisine saf su ve lügol çözeltisi doldurunuz.
> Bağırsak parçasının bir ucunu sıkıca bağlayınız.
> Açık ucunda 5 cm kalıncaya kadar nişasta çözeltisiyle doldurunuz.
> Daha sonra bu ucuda bağlayıp spor düzeneği yardımıyla içi nişasta çözeltisi ile dolu bağırsağı lügol - su çözeltisi içine sallandırınız.
> Hazırladığınız bu düzeneği bir gün süreilebeklemeğe
bırakınız.
> Bir gün bekledikten sonra düzenek üzerindeki değişiklikleri gözleyerek deney hakkındaki yorumlarınızı açıklayınız.

YORUMU VE SONUCU
Beherdeki saf su ve lügol çözeltisi içerisine , seçici - geçirgen olan bağırsağın içinde nişasta çözeltisini bırakıp 1 gün sonra kontrol ettiğimizde küçük moleküle sahip lügolün bağırsaktan geçerek nişasta çözeltisine karışmış ve nişasta çözeltisinin rengini lacivertimsi bir renge dönüştürmüştür. Bu sırada saf su - lügol çözeltisindeki lügol miktarı azalacağından bu çözeltinin derengi açılacaktır. Ayrıca bağırsak ve su - lügol çözeltilerindeki toplam lügol miktarları da birbirine eşittir. Bu deneyde nişasta molekülünün büyük olması nedeniyle de bu çözelti saf su - lügol çözeltisine geçiş yapamamıştır.


Azot Tutan Bitki Deneyi


 

Laboratuar Kuralları

 

LABORATUVAR KULLANMA TALİMATI VE ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR

Laboratuarlarda yapacağınız çalışmalarda kendinizin ve arkadaşlarınızı tehlikelerden korumak için aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket ediniz.

1. Daima öğretmen tarafından verilen ve laboratuar kitabında yazılı olan direktiflere göre çalış, katiyen verilmemiş deneyleri sınıfın emniyeti açısından yapmaya kalkışma.
2. Eğer bütün sınıfın faydalanabileceği bir çözeltiyi kullanıyorsan senin için gerekli olan miktarı aldıktan sonra gerisini arkadaşlarının da kullanabilecekleri uygun bir yere bırak. Herkesin sınıf içinde koşuşup aramak suretiyle karışıklık çıkarmasına meydan verme.
3. Şişe veya kavanozdan madde alırken etiketi daima iki kere oku. Emniyet ve deneyin hatasız yapılabilmesi için bu önemli hususu aklından çıkarma.
4. Kimyasal maddeleri çok temiz olmalarına dikkat et. Kullanmak için aldığın çözeltiyi kullanımdan sonra fazla olarak kalırsa kesinlikle şişeyi boşaltma öğretmeninin vereceği direktife göre hareket et.
5. Kimyasal maddelerin katiyen eline alma, metal maşa, spatül, cam veya plastik kaşık kullan.
6. Çözeltiyi aldığın şişenin kapağını derhal üzerine yerleştir. Aynı şekilde diğer kimyasal maddelerinde kapaklarının açık kalmamasına dikkat et.
7. Hiçbir zaman dereceli ölçü silindiri ve diğer ölçü kaplarını ısıtma.
8. Kolayca yanabilen maddelerle çalışırken açık aleve yakın tutma. Çünkü bu gibi yanıcı maddelerin görünmeyen buharları çalışma masasının ötesindeki ocaklara kadar ulaşıp yangına sebep olabilir.
9. Kibrit çöpü, pamuk, süzgeç kağıdı vb. katı maddeleri kesinlikle lavabolara atma
10. Kullanılmış kapları temizle her ne suretle olursa olsun onları kirli bırakma. Ve içindeki maddelerin kuruyup yapışmasına imkan verme. Eğer temizlenecek madde renkli ise veya temizlenmesi zor ise bunu çözebilecek bir çözücü maddeyi öğretmenine sorarak al ve vereceği talimata göre kullan. Temizleme işlemi bittikten sonra kapları yerine yerleştir, deney masasını temizle diğer malzemeleri usulüne uygun olarak yerleştir.
11. Tehlikeli deneyler için koruyucu gözlük ya da maske kullanmayı ihmal etme. Bu tür koruyucu maddelerin hangi deneylerde kullanılacağı öğretmeniniz tarafında size belirtilecektir.
12. Değişik asitlerle çalışırken son derece dikkati daima asidi su üzerine boşaltarak seyreltme işlemini yap, asitleri lavaboya boşaltırken eğer değişik iki asit ise iyice seyrelttikten sonra boşalt ayrıca boşalttığın kabı ve lavaboyu bol su ile yıkamayı ihmal etme.
13. Çalışma masasına kitap ve defter bırakma ancak müsvette kağıt ile bir kalem bulundur.
14. Laboratuar çalışmasından önce yapacağın deneyi iyice oku, ilgili kısımları not tut, eğer deney esnasında bir zorlukla karşılaşırsan mutlaka öğretmenine sor.
15. Güç kaynağı, voltmetre, Ampermetre, termometre ve kronometre gibi araçların kullanımdan önce ne şekilde kullanılacağı hususunda öğretmeninin yapacağı açıklamalarını dinle.
16. Temiz olduğuna kanaat getirirseniz bile laboratuarda bulunan beherglas, erlenmayer, balon gibi kaplarla kesinlikle su içme.
17. Laboratuarlarda her ne suretle olursa olsun hiçbir maddenin tadına bakmayın.
18. Beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde veya bir değişikliğin gözlenmesi durumunda öğretmenize mutlaka haber veriniz.
19. Kendi başınıza dolaplardan malzemeyi almayınız. Öğretmenin müsaadesi dışında kullanmayınız.
20. İşin bittikten sonra muslukları, elektrik düğmelerini ve tüpgaz musluklarını mutlaka kapatınız.
21. Laboratuarlarda ciddi olarak çalışmak mecburiyetindesiniz. Bu nedenle arkadaşlarınızla kesinlikle el hareketleri ve benzeri şakalarda bulunmayınız.
22. Sıvıların pipetle emilmesi doğru değildir. Ağıza kimyasal çözeltilerin kaçması tehlikeli olduğundan bu duruma meydan vermeyiniz.
23. Piset, hortum vb. araçlarla arkadaşlarınızla su veya herhangi bir madde sıçratmayınız.
24. Gerektiği kadar malzeme kullanınız. Fakat asla lüzumundan fazla malzemeyi kullanmayınız.
25. Bilhassa köpüklenip taşabilme durumlarına karşı dikkatli olunuz. Öğretmenlerinizin tavsiyelerine uyunuz.
26. Balon, erlenmayer, beher ve şişelerin basınca karşı dayanma direnci az olduğundan sıcakken kapak veya mantar ile kapatmayınız. Böyle durumlarda kabın bütün kaidesi soğutma esnasında çatlayıp kırılabilir.
27. Su üzerinde gaz toplama ile sonuçlanan bir çok denemelerde geri emmeler alabileceğinden dikkatli ol ve içinde gaz çıkışı ile reaksiyonunun devam ettiği cam balonun çıkış borusundan ayrılmadıkça ısıtma işlemine son verme.
28. Elinizde cam boruların kırılması bükülmesi gibi medenemelere kesinlikle girişmeyiniz.
29. Maddelerin üzerinde yazılı olan etiketleri kesinlikle koparmayınız. Kopma ihtimali olan varsa öğretmeninize mutlaka haber veriniz.
30. Metalik yapılı olan ders araçlarını nemli bırakmayınız. Bu durum onların paslanıp çürümelerine neden olabilir.
31. Ders bitiminden hemen sonra laboratuarın genel temizliğini yapınız.
32. Temizlik işleminden sonra gerekli havalandırma işlemini gerçekleştirerek kapı ve camları usulüne uygun olarak kapatınız.
 

 

Deneyin Adı : Azot tutan bitkiler
Deneyin Amacı : Baklagillerin kök modüllerini incelemek
Kullanılan Araç ve Gereçler : Mikroskop, Diseksiyon mikroskobu, Damlalık, Toluidin mavisi, Köklü bir baklagil

Deneyin Yapılışı:
1. Baklagilin kökündeki nodülleri inceleyiniz. Nodülün köke nasıl bağlandığına dikkat ederek bir nodülü kökten ayırınız. Bisturi ile nodülü keserek açınız ve diseksiyon mikroskobunda gözleyiniz. 1 damla toluidin mavisi ekleyiniz.

2. Baklagil kökünün şeklini çizerek nodül ve kök arasındaki yapısal ilişkiyi gösteriniz.

Sorular :
1. Baklagillerin azot yönünden, fakir topraklarda daha iyi yetişebilmelerinin nedeni ne olabilir?
2. Azotun atmosferden bakteri kadar izlediği yolu çiziniz.
3. Kök nodülünde saptanan azotun vücudumuzda nasıl protein haline döndüğünü açıklayınız.
4. Kök nodüllerinin iletim sistemine sahip olmalarının önemi nedir?
5. Çiftçiler veya bahçıvanlar baklagillerin azot tutma özelliğinden nasıl faydalanırlar?

Bakteri Hücrelerinin Boyanması Deneyi


 

BAKTERİ HÜCRELERİNİ BOYAMA VE İNCELEME

Mercekler üzerinde çalışan Hollandalı Antony Van LEEUWENHOOEK ( Antoni Van Lövenhuk ), 1676 yılında karabiber tanelerini suda bırakarak 1 – 2 hafta sonra bu sudan aldığı bir damlayı basit mikroskobu ile incelemiş ve bakterileri keşfetmiş.
Bu çalışmada , biberi su içerisinde çoğalan bakterileri daha iyi görebilmek ve incelemek üzere boyama tekniğini öğreneceksiniz.
Kullanılan Araç ve Gereçler : taneli karabiber – su karışımı
İmmersiyon objektifli mikroskop
İmmersiyon yağı
Lam ve lameller
Ans
Damlalık
Kristal viyole boyası
Bardak
Kurutma kağıdı
Ön Hazırlık :
Çalışmaya başlamadan bir hafta önce, su bulunan bir kültür kabına taneli karabiber koyarak ekleyiniz. Deneyden önce kristal viyole boyasını hazırlayınız. Bakterileri, bitki dokularını boyamak ve mitozu göstermek için kullanılan kristal viyole boyası şöyle hazırlanır:
Çözelti A :
Kristal viyole ( boya toz halde )...............................................................2,5 g ( = gram)
Etil alkol.............................................................................................12 ml ( = mililitre )
Çözelti B :
Anilin yağı ( Anilin Oil )......................................................................2 ml ( = mililitre )
Saf su..................................................................................................98 ml ( = mililitre )
Bu iki çözelti ayrı ayrı hazırlandıktan sonra iyice sallayınız ve 5 dakika bekletiniz. Daha sonra süzgeç kağıdından süzerek A ve B çözeltilerini karıştırınız.
( Not: kristal viyole hazırsa bu işlemi yapmanıza gerek yoktur.)
Deneyin Yapılışı :
a) Lamı alkolle silip iyice temizledikten sonra bir havagazı alevinin mavi kısmından 3 defa yavaşça geçiriniz.
b) Lam soğuduğu zaman, biberli sudan ans ile bir damla alınız ve bunu lam üzerinde küçük bir alana yayınız.
c) Bu damlayı ince bir tabaka meydana getirmek üzere kurumaya bırakınız.
d) Bakteri tabakası üst kısımda kalmak üzere lamı alevden 3 – 4 defa hızla geçiriniz. Bu suretle bakterileri lam üzerine tespit etmiş olursunuz.
e) Lamı oda sıcaklığında soğumaya ve kurumaya bırakınız.
f) Lamı, içinde temiz su bulunan bir bardağa daldırıp çıkarınız.
g) Lam ıslak durumda iken bakteri tabakasının üzerini bir iki damla kristal viyole damlatarak örtünüz.
h) Bu boyanın fazla olan kısmını almadan önce preparat üzerinde 15 – 20 saniye bırakınız.
i) Temiz bir su içerisinde lamı birkaç kere durulayınız.
j) Suyu lamın bir köşesinden eğik tutarak akıtınız ve kurumaya bırakınız.
Bakterilerin mikroskopta incelenmesi :
Boyanmış bakteri preparatınıza önce küçük ve büyük objektifle bakınız. Sonra üzerine bir damla immersiyon yağı damlatarak immersiyon objektifi ile inceleyiniz. Objektifin ucu yağ damlasına değecektir. Bu işlemi çok dikkatli yapmalısınız.


Boyanmış preparatı net bir şekilde görmek için mutlaka ince ayar vidasını kullanınız.
Mikroskobunuzun görüş alanı içinde çeşitli koküs ve basiller arayınız. Gördüklerinizin şekillerini çiziniz ( Spiriller daha zor görünür ). Eğer görebilirseniz bir spiril bakterinin de şeklini çiziniz.

Tartışma Soruları :
1. İncelediğiniz bakterilerin şekil bakımından farklarını görebildiniz mi?
2. Kaç çeşit koküs gördünüz?
3. Gördüğünüz basiller ve koküsler gibi çeşitli midiler?
4. İncelediğiniz bakteri tiplerinden hangileri daha büyüktü?
5. İncelediğiniz bakteriler insan için zararsızdır. Yardımcı kitaplardan faydalanarak, hangi hastalıkların koküs, basil ve spiril bakteriler tarafından meydana getirildiğini öğrendiniz.
 

Hayvansal Hücrelerin İncelenmesi Deneyi

 

DENEY ADI: HAYVANSAL HÜCRE

DENEY AMACI: DİL EPİTEL HÜCRELERİNİ TANIMAK

ARAÇ VE GEREÇ: MİKROSKOP,LAM,LAMEL,YANAK İÇİ EPİTALİ

DENEYİN YAPILIŞI:

1) Yıkanmış ve kurulanmış lam üzerine küçük bir damla su koyunuz. Temiz kürdanla yanağınızın içinden aldığınız numuneyi lam üzerindeki suya karıştırınız. Üzerine bir damla metilen mavisi ya da çözelti ilave ediniz. Lamelle kapatıp küçük objektifte inceleyiniz.
2) Bu hücrelerden bazıları parçalanmış veya üst üste gelmiş olabilir. Bunlardan en uygununu görüş sahanıza getirerek büyük objektif ile gözleminizi sürdürünüz. Işık ayarınızı iyi yaptığınız taktirde, hücrenin çekirdek ve stoplazması belirgin bir şekilde görülebilir. En iyi gördüğünüz bir kaç hücrenin şeklini çiziniz.

 

Canlıların Sınıflandırılması Deneyi

 Deneyin Adı : Canlıların sınıflandırılması

Deneyin Amacı : Çeşitli canlılarda sınıflandırma

Kullanılan Araç ve Gereçler : Mikroskop Ekmek
DamlalıkEkşimiş süt veya yoğurt
LamHavuz suyu
LamelMantar ve diğer bazı bitkiler
NeşterSolucan ve böcekler
Petri kabı
Etiket
Kavanoz
Etanol çözeltisi
Deneyin Yapılışı :

1. Beş aleme ait canlıların karakteristik özelliklerini liste halinde belirleyiniz. Bu özelliklere göre elinizdeki organizmaların hangi aleme ait olduğuna karar veriniz.
2. Damlalık yardımıyla süt veya yoğurttan bir damlayı lam üzerine yerleştiriniz. Üzerine lamel kapatarak mikroskop altında inceleyiniz ve elde ettiğiniz görüntünün şeklini çiziniz. Organizmanın hangi aleme ait olduğunu belirleyiniz.
3. Damlalık yardımıyla havuz suyundan bir damlayı lam üzerine yerleştiriniz. Lamelle kapatınız. Mikroskop altında inceleyip şeklini çiziniz. Organizmanın hangi aleme ait olduğunu belirleyiniz.
4. Bir parça ekmeği nemlendirip, ağzı açık bir petri kabına koyunuz ve pencere kenarında birkaç gün bekletiniz. Süre sonunda ekmek üzerinde oluşan yapılardan neşter yardımıyla bir parça alınız ve lam üzerine yerleştiriniz. Bir damla su ekleyiniz ve lamel ile kapatınız. Mikroskop altında inceleyerek şeklini çiziniz. Ekmekten alacağımız diğer bir parçayı bir kavanoza koyup üzerini etanol ile doldurunuz. Kavanozu sıkıca kapatıp üzerine etiket yapıştırınız ve canlı hangi aleme ait ise etikete yazınız.
5. Bazı küçük bitki, yaprak veya çiçekleri inceleyiniz. Her birini ayrı ayrı kavanozlara koyunuz. Üzerine etanol ekleyip ağızlarını kapatınız. Etiketleyerek hangi aleme ait olduklarını yazınız.
6. Topraktan solucan tırtıl bulunuz. Okulunuz veya eviniz çevresindeki bitkilerin üzerinden böcek toplayınız. Her birini küçük kavanozlara koyup etanol ekleyiniz ve kapaklarını sıkıca kapatınız. Etiketleyerek üzerine hangi aleme ait olduklarını yazınız.

Sorular :

1. Hangi alemdeki canlıları inceleyebilmek için mikroskop kullandınız?
2. Farklı alemlerdeki canlılar arasında hangi benzerlik ve farklılıklar gözlediniz.
3. Hangi alemdeki canlıların hangi varyeteye ait olduğunu saptamak daha kolaydı? Hangisi daha zordu?
4. Organizmaları sınıflandırma konusunda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

 

Enzim Reaksiyonları Deneyleri

 DENEYLERİN ADI : ENZİM REAKSİYONLARI DENEYLERİ
Deney a)

Deneyin Adı: Sıcaklığın enzimlere etkisi

Deneyin Amacı: Sıcaklık etkisini karaciğerde bulunan katalaz enzimi üzerinde etkisini görmek

Araç ve Gereçler: Sıcak su banyosu, ince doğranmış karaciğer, deney tüpü, H2O2 ,pens, jilet, beher

Deneyin Yapılışı: Karaciğeri küçük parçalara ayırıp su dolu bir kapta kaynatıyoruz. Bu karaciğer parçalarını deney tüpünde bulunan H2O2’nin üzerine koyuyoruz. Ayrıca kaynatılmış değer karaciğer parçalarını da başka bir tüpte bulunan H2O2’nin üzerine koyuyoruz.
Sonuç: Enzimler bir çeşit protein olduğundan yüksek sıcaklıkta yapıları bozulup aktifliklerini kaybederler. Dolayısıyla katalaz enzimi (karaciğer parçaları) H2O2 ile reaksiyon vermemiştir.

Değerlendirme: Karaciğer parçaları büyük olduğundan ve kaynama süresi az olduğundan içteki enzimler sıcaklıktan etkilenmeyip azda olsa reaksiyon olmuştur.
Deney b)

Deneyin Adı: Enzim miktarının reaksiyon hızına etkisi.

Deneyin Amacı: Karaciğerde bulunan katalaz enziminin miktarının reaksiyon hızına etkisi.

Araç ve Gereçler: Karaciğer (normal doğranmış,ince doğranmış,ezilmiş),3 tane deney tüpü, H2O2 (hidrojen peroksit), saat

Deneyin yapılışı: Ayrı deney tüplerinde bulunan eşit miktarda H2O2 olan tüplere kütlesi eşit 3 ayrı karaciğer parçalarını koyalım. Bu 3 reaksiyon zamanlarını ölçelim.

Reaksiyon hızı
Reaksiyon süresi (dk)
Normal doğranmış
Yavaş
10
İnce doğranmış
Normal
8
Ezilmiş
hızlı
5

Sonuç: Ezilen karaciğerin alanı artmış yani katalaz enzimleri sayısı fazlalaşmıştır. Zaten H2O2 miktarı sabit olduğundan artan katalaz enzimleri sayesinde 3’de reaksiyon diğerlerine göre erken bitmiştir. 1’de bu artma biraz az olduğundan süre uzamıştır. 2’deki reaksiyon ise en son bitmiştir.

Deney c)

Deneyin Adı: Substrat miktarının reaksiyon hızına etkisi.

Deneyin Amacı: H2O2’nin madde miktarına göre reaksiyon hızının değişmesini gözlemek.

Araç ve Gereçler: 2 deney tüpü, doğranmış karaciğer, H2O2, Saat

Deneyin Yapılışı: Doğranmış karaciğerler eşit miktarda deney tüpüne konur. Birinciye 200 ml H2O2 konur ve reaksiyon süresi ölçülür. İkinci deney tüpüne 400 ml H2O2 konur ve reaksiyon süresi ölçülür.

Sonuç: Reaksiyon birinci deney tüpünde 1dk,28 sn ikinci deney tüpünde 2dk,37 sn sürdü.

Değerlendirme: Sabit sayıda enzim miktarı vardır (karaciğer miktarı). İlk önce substrat olmadığından reaksiyon hızı sıfırdır. Bir enzim bir substrata etki eder diye düşünürsek, boşta enzim kalmayacak şekilde substrat miktarı arttıkça reaksiyon da artacaktır. Substart miktarı hala artmaya devam ederse reaksiyon hızı artmaz, sabit kalır, artık boşta enzim olmadığından boş substratlar zamanların gelmesini bekleyecek. Enzimler bir substratın işini bitirince beklemeden boş bir substrata geleceklerdir.
Substart hızı
Substrat miktarı

Deney d)
Deneyin Adı: Enzimlerin miktarlarının reaksiyon hızına etkisi.

Deneyin Amacı: H2O2 + KatalozH2O+O2 olduğunu ispatlamak.

Araç ve Gereçler: Karaciğer, H2O2, tüp, pens ve kibrit

Deneyin yapılışı: Karaciğer parçaları içinde H2O2 dan tüpe attık. Reaksiyon başladıktan sonra kibrit tüp üzerinde yaktık ve birden alevlerin arttığını gördük.

Sonuç: Katalaz enzimleri karaciğerde H2O2’yi O2 ve H2O olarak parçalar.
( H2O2½ O2+ H2O ) Tüpün ucuna yanan bir kibrit yaklaştırdığımızda birden alevin artması demek O2’nin yakıcı bir madde olduğunu gösterir. Bu oksijen bu reaksiyondan sonra oluşmuştur.

 

Soğan Kökünde Mitoz Bölünme Deneyi

 


HÜCRE BÖLÜNMESİ

Bu çalışmada hücre bölünmesinin çeşitli safhalarını gözlemeye çalışacaksınız.

Kullanılan Araç ve Gereçler : Köklendirilmiş kuru soğan
Asetokarmen veya aseto – orsein boyaları
Bu boyalar çekirdek ve kromozomları boyamada kullanılır. Şayet boya hazır değilse, öğretmeniniz boyaları hazırlayacaktır. Asetokarmen şöyle hazırlanır.

Asetik asit ( glasiyal ) ..............................................................................................45 ml
Saf su .......................................................................................................................55 ml
Karmen ( toz halde ) ..................................................................................................1g


Bu karışım 5 dakika dikkatlice "geri soğutucu" da kaynatılır. İyice çalkalanır ve soğutularak süzülür.

Lam ve lamel
Mikroskop
Petri kabı
Makas
Pens
Jilet

Ön Hazırlık :

İki üç gün önceden soğanları köklendiriniz. Bunun için ağzı genişçe bir şişeye ( veya bir çay bardağına ) su doldurup üzerine bir kuru soğanı dip kısmı suya girecek şekilde yerleştiriniz.

Deneyin Yapılışı :

Soğanın 2 cm boyunda olan genç köklerinden birkaç tanesinin uçlarını (5–6 mm’ lik kısmı)
Jilet veya makasla keserek bir petri kabına koyunuz. üstlerini örtecek kadar asetokarmen dökünüz. Kök uçlarını petri kabının kenarına yerleştirir ve kabı hafifçe eğik tutarsınız fazla aseto – karmen harcamamış olursunuz. Kabı bir tüp maşası ile tutarak elektrik ocağında veya hava gazında 5 dakika kadar hafifçe ısıtınız. Bu sırada, bazen ocaktan uzaklaştırarak sıvının kaynamamasına dikkat ediniz. Isıttığınız kök uçlarından birisini bir lam üzerine koyunuz ve ucundan ( sivri tarafı ) 2 – 3 mm’ lik kısmı jiletle keserek ayırınız. Lam üzerinde kalan parçaya bir damla taze asetokarmen boyası damlatınız ve jiletle mümkün olduğu kadar küçük parçalar doğramaya çalışınız. Parçanın üzerine bir lamel kapatınız. Lamelin üzerine de bir parça süzgeç kağıdı ( veya herhangi bir kaba kağıt ) koyarak başparmağınızla sağa sola kaydırmadan aşağı doğru bastırınız. Böylece, lam ve lamel arasındaki parçalar iyice ezilir ve hücreler birbirlerinden ayrılır.
Hazırlamış olduğunuz preparatı önce küçük objektifle inceleyiniz. Bölünmekte olan hücrelerin en çok görüldüğü bir bölgeyi bularak büyük objektifle de inceleyiniz. Bölünmenin değişik safhalarında olan hücreleri bulmaya ve ince ayar vidasını kullanarak bu hücredeki farklı yapıları iyice görmeye çalışınız. Farklı safhalardaki hücrelerin şekillerini çiziniz ve tanıyabildiğiniz yapıların adlarını yazınız. Bu çalışmayı yaparken çalışma 8’deki hücre bölünmesini yeniden okuyunuz. Özellikle 8 – 21’i gözden geçiriniz.

 

Mikroorganizmaların İncelenmesi Deneyi

 LABORATUAR ORTAMINDA MİKROSKOBİK ORGANİZMALAR

Bu çalışmada, hazırladığınız küçük su kültüründe, çeşitli mikroskobik organizmaların sayılarındaki değişiklikleri gözleyeceksiniz. Gözlediğiniz bu organizmaların sayısı ve çeşitleri üzerinde etkili olan faktörler besin, ısı ışık ve nemdir. Yapacağınız gözlemlerle aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız:

a) Laboratuar kültüründe en önemli çevre faktörleri nelerdir?
b) Hazırladığınız kültürlerde en çok rastlanan organizma çeşitleri hangileridir?
c) Bir organizma türünün sayısındaki değişme, aynı kültürdeki diğer organizmaların sayısını nasıl etkiler?
Deneyin Adı : karışık protista kültürünün hazırlanması

Kullanılan Araç ve Gereçler : 3 – 4 litrelik geniş ağızlı kavanoz
Kavanozu kapatmak için cam
Mikroskop
Lam ve lameller
Damlalık ve pamuk

Deneyin Yapılışı :

Kullanacağınız kavanozu iyice temizledikten sonra, bir havuzdan sağladığımız su, ot ve yaprakları yarısına kadar koyunuz. Şayet bulabilirseniz muz kabuğu ilave ediniz. Bunları hazırladıktan sonra, kavanozun ağzını bir tarafı hafifçe aralık kalacak şekilde kapatınız. Hazırladığınız kültür kavanozunun üzerine adınızı, soyadınızı ve kültüre başladığınız tarihi yazınız. Kültürün gelişmesinde ortam şartlarının büyük önemi vardır. Ortam şartlarının kültüre etkilerini belirlemek için, hazırlanan değişik kültürlerin farklı yerlere konması gerekir. Bu sebeple kültürleri sıcak, serin, çok ışıklı ve az ışıklı yerlerde bekleterek etkilerini gözleyiniz.
Kültürlerin hazırlanmasından 4 – 5 gün sonra, meydana gelen değişiklikleri not ediniz. Kültürden alınan bir damla numuneyi, mikroskobun küçük ve büyük objektifleri ile inceleyiniz. Mikroskobunuzun görüş alanında çok sayıda küçük bazı organizmalara rastlayabilirsiniz.

Tartışma Soruları :

1. Kavanozdaki organizmalar nereden gelmiştir?
2. Işık ve sıcaklık gibi çevre faktörlerinin kültür üzerine etkisi nasıl olmuştur?
3. Işık ve sıcaklığın farklı olduğu ortamlarda hangi organizmalar azalmış hangileri çoğalmıştır?

Deneyin Adı : Zenginleştirilmiş yeşil alg kültürü

Chlorella ( Klorella ) gibi yeşil algler üzerinde bugün pek çok araştırmalar yapılmaktadır. İnsanlığın beslenme problemi konusunda bu yeşil alglerden faydalanacağı umulmaktadır. Bu organizmalar fotosentez sırasında oksijen açığa çıkardıklarından, uzay yolculuklarında besin ve oksijen kaynağı olarak kullanılması düşünülmektedir.
Laboratuarda mikroskobik organizmaların saf olarak kültürleri hazırlanabilirse de, bu kültürlerde az da olsa yabancı organizmalara rastlanabilir. Sizde laboratuarınızda Chlorella gibi bazı organizmaların saf kültürünü hazırlamaya çalışınız.
Deneyin Yapılışı :

Önce Chlorella’yı yetiştireceğiniz besin çözeltisini hazırlayınız. Bunun için 100 mililitre damıtık suda aşağıdaki tuzları eritiniz.

* 1.0 gram KNO3
* 0.1 gram Ca(NO3)2
* 0.2 gram KH2PO4
* 0.1 gram MgSO4

Çözeltiyi bir şişeye aktararak üzerine "Chlorella" için yedek besin çözeltisi yazınız. Bu çözelti 20 – 22 C0 de uzun süre saklanabilir.

Genel olarak yedek çözeltiler, deneylerde kullanılacak çözeltilerden 10 defa daha yoğun hazırlanır. Böylece daha az yer kaplar ve saklamaları kolaylaşır. Kullanılacakları zaman uygun bir oranda seyreltilmeleri gerekir. Mesela Chlorella için hazırladığımız yedek besin çözeltisinden 10 mililitre alıp üzerine 90 mililitre kaynatılmış havuz suyu eklerseniz, Chlorella için en elverişli kültür ortamı hazırlanmış olursunuz.

Bundan sonra yapılacak iş, hazırlanan kültüre Chlorella temin etmektir. Serlerde veya rutubetli yerlerde bulunan çiçek saksılarının dış yüzeylerinde veya taşlar üzerinde görebileceğiniz çok ince yeşil tabakalardan Chlorella temin edebilirsiniz. Aldığınız bu Chlorella örneklerinden bir kısmını, hazırladığınız kültür ortamına koyunuz. Bu kültürü de fazla ışık alabilecek şekilde bir pencere veya lamba önüne bırakınız. Kültüre ektiğiniz alglerin üreyebilmesi için, 10 gün veya daha fazla bekletiniz. Alglerin kavanoz dibine çökmesini önlemek için sık sık bir çubukla kültürü karıştırınız. Bu arada, kültürün rengini ve hava kabarcıkları bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kültürde yeşillenme görülünce, bir damla alarak lam üzerine koyunuz. lamelle kapattıktan sonra mikroskopta inceleyiniz. Gördüğünüz hücrelerin şeklini çiziniz. Tek çeşit organizmayı ihtiva eden bu kültürün gelişmesini, ot veya yapraklarla yapılan kültürlerin gelişmesi ile karşılaştırınız.

 

Besinlerde Organik Madde Tayini Deneyi

 


CANLILIĞIN TEMEL BİLEŞENLERİ
Deneyin adı: nişasta testi

Deneyin amacı: farklı besinlerdeki nişasta miktarlarını ayraç kullanarak görme

Araç ve gereçler: besin maddeleri, lügol, damlalık

Ön açıklama: Nişasta ,Bitkilerde fotosentez sonucu sentezlenen, çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesiyle meydana gelen bir polisakkarittir.

Deneyin yapılışı: Ölçüm yapılacak maddeler camın üzerine konulur. Damlalık aracılığıyla, her besin üzerine bir damla lügol damlatılır. Renk değişimi gözlenir. Beliren renk lacivert ise bu besinde nişasta olduğunu gösterir. Lacivert ne kadar koyu ise nişasta oranı o kadar fazladır.

Sonuç: nişasta +lügol= koyu lacivert. Besinlerimizin içerdikleri nişasta miktarına göre çoktan aza doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.
1. Ekmek
2. Patates
3. Salatalık
4. Elma
5. Domates
6. Limon
7. Mandalina
8. Soğan
9. Biber
Deneyin adı: glikoz testi

Deneyin amacı: farklı besinlerdeki glikoz miktarlarını ayraç kullanarak görmek

Araç ve gereçler: farklı besin maddeleri, deney tüpleri, beher, su, ısı kaynağı, fehlink çözeltisi

Deneyin yapılışı:
1. Besinler deney tüplerine konulur.
2. Üzerlerine fehling çözeltisi damlatılır.
3. Sıcak suda bir süre bekletilir.
4. Renk değişimi gözlenir.
5. Beliren renk kırmızı ise, bu besinin içerisinde glikoz vardır.
6. Kırmızı ne kadar koyu ise glikoz oranı o kadar fazladır.


Sonuç: glikoz+ fehlink=kiremit kırmızısı. Besinlerin içerdikleri glikoza göre çoktan aza doğru sıralanması aşağıdaki gibidir.
1. Bal
2. Elma
3. Domates
4. Üzüm
5. Mandalina
6. limon

Deneyin adı: protein testi

Deneyin amacı:farklı besinlerdeki protein miktarını ayraç kullanarak görmek

Kullanılan araç ve gereçler: farklı besin maddeleri, deney tüpleri, ısı kaynağı, beher, su, HNO3

Deneyin yapılışı:
1. Besinler deney tüplerine koyulur.
2. Üzerlerine HNO3 koyulur.
3. Renk değişimi gözlenir.
4. Beliren renk sarı ise yapısında protein vardır.
5. Sarı renk ne kadar koyu ise protein oranı o kadar fazladır.

Sonuç: protein+ HNO3=sarı. Besinlerin içerdikleri protein miktarına göre çokta aza doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir.
1. Yumurta akı
2. Çikolata
3. Bisküvi
4. Ekmek
5. Mercimek
6. Çavdar
7. Et
8. Üzüm
9. Elma

 

Mikroskop Yapısının İncelenmesi Deneyi

 

DENEYİN ADI: MİKROSKOP DENEYİ VE MİKROSKOBU İNCELEME
ARAÇ VE GEREÇ : MİKROSKOP VE PREPARAT
MİKROSKOP

Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük cisimleri görmeye ve incelemeye yarayan bir aygıttır. Mercek maddesinde anlatılan basit büyüteçler bazen basit mikroskop olarak tanımlanır; ama mikroskop deyimini, daha büyük, daha karmaşık ve çok daha etkili bir alet olan bileşik mikroskop için kullanmak daha doğrudur.

1590’da geliştirilen bileşik mikroskopta, incelenecek cisim önce bir merceğin yardımıyla görülebilecek boyuta getirilir, ardından ikinci bir mercekle ayrıntılı olarak incelenir. Gelişkin bileşik mikroskoplarda, her işlem için tek bir mercek yerine mercek grupları kullanılır.
Mikroskop resmi...
Mikroskoplar genel olarak ikiye ayrılarak incelenir;

a) Işık mikroskobu: Cam mercek sisteminden yapılmış mikroskoplardır.
b) Elektron mikroskobu: Yapısında elektromanyetik merceklerin yer aldığı mikroskoplardır.
Mikroskoplar iki kısımda toplanır;
a) Mekanik kısım
b) Optik kısım

Mikroskopla gözlediğimiz objeyi ne kadar büyüttüğümüzü bilmemiz önemlidir. Büyütme derecesini bulmak için oküler ve kullandığımız objektif üzerinde rakamları çarpmamız yeterlidir. Eğer okülerin gücü 10.(on defa büyütme)ve objektifin gücü 40.(kırk defa büyütme) ise toplam büyütme 10.40=400’dür.

MİKROSKOPLARIN KULLANILMASI

1.a_Mikroskobun bakımı :

Mikroskop özenli bir bakım gerektiren duyarlı bir araçtır. Mikroskobu kullanırken daima aşağıdaki genel kurallara dikkat etmemiz gerekir.
1) Mikroskobu bir elimizle altından, diğer elimizle kolundan sıkıca tutarak daima iki elle taşımalıyız.
2) Mikroskobumuzu masanın kenarına fazla yakın koymamamız ve masanın üzerindeki gereksiz herşeyi önceden kaldırmamız gerekir.
3) Eğer su ile hazırlanmış bir preparat kullanıyorsak, mikroskobun tablasını tam yatay duruma getirmeliyiz.
4) Mikroskobun mercekleri hemen hemen diğer bütün parçalarına eşit değerdedir. Bu sebeple onları hiçbir zaman yumuşak bir tülbentten başka bir şeyle şilmemeliyiz.
5) Çalışmamız bittiği zaman, mikroskobu kutusuna koymadan önce küçük objektifi kullanma durumuna getirmeliyiz.
2.a_Mikroskobun kullanılmaya Hazırlanması :

1) En küçük objektifi kullanma durumuna getiriniz.(çıt sesini duyunuz)
2) Aynayı, ışık tablanın ortasındaki delikten geçecek şekilde ayarlayınız.
Mikroskopların çoğunda ışık miktarını ayarlamak için bir diyafram bulunur.
Diyaframı açıp kapayarak, baktığınız obje için en uygun ışık şiddetini bulunuz.
Bazı objeler az ışıkta, bazıları ise kuvvetli ışıkta daha güzel görünür.
3) Merceklerin temizliğini kontrol ediniz.
4) Mikroskop kullanmada en önemli faktör bakılan obje ile objektifle arasındaki mesafedir. En büyük objektif kullanılırken bu mesafe çok az olduğundan, dikkatli çalışmalısınız. Büyütmesi yüksek olan objektifle çalışırken en önemli yol, mikrovidayı (ince ayar vidası) kullanmaktır.


 

Sitoplazmada Hareket Yönü Deneyi

 Deneyin Adı : Sitoplazma hareketi

Deneyin Amacı : Elodea bitkisinde sitoplazma hareketinden rotasyonu incelemek.

Kullanılan Araç ve Gereçler : Elodea bitkisi
Lam
Lamel
Mikroskop
Damlalık
Su

Deneyin Yapılışı :

Genç elodea yaprağı alınır. Temiz bir lam üzerine konur. Üzerine bir damla su ilave edilir. Temiz bir lamelle hava kabarcığı kalmayacak şekildi 450’lik açı ile kapatılır. Önce 4, sonra 10 ve en sonunda 40’lık objektifle bakılır. 40’lık objektifle en uygun hücre seçilir. Mümkünse resmi çizilir. ( yapraklar küçük olduğu için kesit almaya gerek duyulmadı )

Deneyin Sonucu :

Uygun seçtiğimiz hücre içerisinde kloroplastlar belli bir yörüngede hareket etmekteydiler. Kloroplastın hareket yönü sitoplazmanın akış yönünü göstermektedir.

 

Populasyon Sayımı Deneyi

 


Deneyin Adı : Maya kültürü sayımı deneyi

Deneyin Yapılışı :

Cetveli mikroskoptaki tablanın üzerine koyarak ölçeriz. ( 4 mm geldi )
R = 4 , r = 2
Buradan görüş alanımızın alanını hesaplarız.
A = ?r2 = 3.22 = 3.4 = 12 mm2

12 mm2deki maya kültürü sayılır. Bu işlem görüş alanının bir bölümü sayılır. Daha sonra orantılayarak diğer bölümlerde sayılır. Sayıma göre 8900 tane maya kültürü ortaya çıktı.
12 mm2deki maya kültürünü saydıktan sonra lamelde ne kadar maya kültürü olduğunu buluruz. Lamelin alanı =2.2 = 4 cm2 = 400 mm2dir.

12 mm28900
400 mm2 x tane vardır.

x = 8900 x 400 / 2 = 230000 tane

Bu bir damladaki maya kültürü sayısıdır. Bundan sonra 1 deney tüpünde kaç damla maya kültürü olduğu ölçülür. (600 damla )
Deney tüpünde ne kadar maya kültürü olduğu bulmak içinde

1 damlada 230000 tane varsa
600 damlada x tane maya kültürü vardır.

x = 600 x 230000 = 1380000000 tane vardır.
Takip Edilecek Yol :

1. Küçük objektifi kullanma durumuna getirdikten sonra plastik ve saydam mili metrik cetveli görüş alanının ortasına yerleştiriniz. Objektifin netlik ayarını yaparak cetveldeki taksimatların açık olarak görülmesini sağlarız. Görüş alanının çapını milimetre kare cinsinden hesaplarız. Bulunan sonucu mikrona çeviririz. Mikron ışık mikroskobu ile yapılan çalışmalarda en çok kullanılan birimdir. ( Biz kaba hesapladığımız için mikrona gerek yoktur. )

2. Büyük objektife ait görüş alanının çapını bulduktan sonra büyük objektifin görüş alanını hesaplamak üzere önce objektiflerin üzerindeki büyültme oranını bilmemiz gerekir. Buradan büyük sayıyı, küçük sayıya bölerek büyük objektifin diğerlerinden kaç defa fazla büyülttüğünü hesaplarız. Mesela küçük objektifin üzerinde 15x ve büyükte 45x rakamları varsa 45’in 15’e bölümünden 3 sayısını elde edeceğiz. Küçük objektifin görüş alanının çapını bildiğimize göre bu orandan yararlanarak büyük objektifin görüş alanının çapını da hesaplayabiliriz.

Eğer objektifin görüş alanının çapı 1,5 milimetre ise büyük objektifin görüş alanınınçapı 1,5 / 3 = 0,5 milimetre olacaktır. Bu yolla kendi mikroskobunuzdaki büyük objektifin görüş alanının çapını milimetre ve alanını milimetre kare cinsinden bulmuş oluruz. Kullandığımız mikroskop ile ilgili elde ettiğimiz bu bilgileri not alarak bundan faydalanın.
3. Mikroskobun görüş alanının içindeki herhangi bir objenin büyüklüğünü çap uzunluğundan hareketle, yaklaşık olarak hesaplayınız.

 

Plazmoliz-Deplazmoliz Deneyi

 PLAZMOLİZ VE DEPLAZMOLİZ

DENEYİN AMACI

Soğan zarı hücresinde plazmoliz ve deplazmoliz olaylarını gözlemek.
ARAÇ VE GEREÇLER
>
> Mikroskop
> Lam
> Lamel
> Soğan
> Tuzlu su
> Saf su
> Damlalık
DENEYİN YAPILIŞI
1-) Bir soğanın katından çıkarılan zarı lam üzerine düz bir şekilde koyar ve üzerine de lameli kapatırız
Hazırladığınız bu düzeneği mikros-
kopla inceledikten sonra soğan zarınınüzerine damlalık yardımı ile bir miktar tuzlu su damlatırız. Yakla-
şık 1 dakika sonra soğanın üzerine lameli kapatarak zarı mikroskopta tekrar inceleriz. Bu durumda soğan zarı hücresinde bazı değişiklikler olduğunu görürüz. Soğan zarı hücresinin zarında içe doğru ilerlemeler görülür. Su kaybından dolayı plazmoliz olmuş hücrenin zarı artık içe doğru iyice ilerlemiştir.
2-) Bu gözlemler sonunda lam üzerine başka bir soğan zarı koyar ve üzerine damlalık yardımıyla bu kez saf su damlatırız. Bu şekilde 1 dakika kadar beklettikten sonra lameli üzerine kapatır ve mikroskopta incelemeğe başlarız. Bu kez soğan zarı hücrelerinde hücre zarının hücre çeperine doğru ilerlediği görülür. Hücreye su alınması sonucu deplazmoliz olan soğan zarı hücresinin hücre zarı çepere artık iyice dayanmıştır.
SONUCU VE YORUMU
Yapılan deney sonucu soğan zarı hücresi normal haliyle, üzerine tuzlu su ve saf su döküldüğünde hücrede meydana gelen değişiklik-
ler belirlenmiştir. Soğan zarına tuzlu su damlatıldığında hücre sitoplazmasında ki su miktarının azalıp, madde miktarının artması ile hücre plazmoliz olmuştur.


Bu kez soğan zarına saf su damlatıldığında ise , soğan zarı hücresi su alarak şişmiş ve deplazmoliz hücre haline gelmiştir. Bitkiselhücrelerdeçeper bulunduğundan ve esnek olmadığından hücre belli bir seviyeye kadar şişer.

 

DNA Modeli İncelenmesi Deneyi

 Deneyin Adı : DNA modeli

Deneyin Amacı : DNA’nın yapısına uygun üç boyutlu bir model oluşturma

Kullanılan Araç ve Gereçler : DNA modeli

Deneyin Yapılışı :

1. DNA modelini parçalarına ayırınız.
2. Aşağıda tek zinciri verilen DNA’nın baz dizilişine göre, modelin parçalarını birleştirerek aslına uygun bir DNA modeli oluşturunuz.

C – T – T – T – T – C – G – G – T – C – A – T

Sorular :

1. Hazırladığınız model üzerinde DNA’nın yapısı hakkında bilgi veriniz.
2. DNA’nın yapısı, onun kendini eşleyebilme kabiliyetine nasıl olanak sağlar.
3. Deneyin 2. aşamasında verilen sıranın oluşturacağı mRNA zincirini ve bu mRNA’dan sentezlenecek amino asit sırasını bulunuz.
4. DNA zincirinin başında yer alan C yerine bir hata sonucu T gelse idi, bu durum amino asit sırasına nasıl etkilerdi? 

 GÖRSEL DENEYLER...

Alveol ve gaz alışverişi

Soluk Alıp Verme

Renklerin Karışımı
Renk oluşumu
Bayrağımız Hangi renk altında hangi renkte görünür?

Klonlama

Fotosentez ve Özellikleri

Sindirim Sistemi İle ilgili Türkçe ve Güzel Bir Animasyon

Renk Oluşumu Harika Animasyon

Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler

Bileşik Formülü Oluşturma

Elektroskop ve çalışması

Maddenin Sınıflandırılması Oyunu

Archimedes Pirensibi Oyunu

Elektroskop ve çalışması

Gaz moleküllerinin hareketi

Elektriklenme Harika Animasyon

Yoğunluk Harika Animasyon

Atom Üretme Oyunu Harika Animasyon.

İletkenler ve Yalıtkanlar

Yerçekimi

Isı Yalıtımı

Elektirik Olmazsa

Ses Üreteci Osilaskop

İyonik ve Kovalent bağ yapımı

Atom Modeli Yapımı

Çok Atomlu İyonlar

Çok Atomlu İyonların Yükleri

Enerji tasarrufu

Enerji Değişim Kaykay Parkı Harika Animasyon.

Elektrik devresi hazırlama Harika animasyon

PH ölçeği Harika Animasyon

DAHA FAZLASI İÇİN...

1 2 3 [4] 5 6 7 ........ 145

VİDEO LİSTESİ...

1 2 [3] 4 5 6 ........ 16


 

MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ YARIŞMASI
|ANA SAYFA| |KONU-GRUP LİSTESİ| |GÖRÜNTÜ ARŞİVİ| |AYRINTILI PUAN DURUMU||FORUM|

Görüntü Arşivi

 

HAFTA
1. GÖRÜNTÜ
2. GÖRÜNTÜ
3. GÖRÜNTÜ
4. GÖRÜNTÜ
5. GÖRÜNTÜ
6. GÖRÜNTÜ
7. GÖRÜNTÜ
8. GÖRÜNTÜ
9. GÖRÜNTÜ
10. GÖRÜNTÜ
11. GÖRÜNTÜ
1

Virüsler
(95)

Yonca
(90)


Proteinler
(84)


 


Hipofiz
(70)

 


Shhe
(65)

 


M. Yeşil Algler
(60)

 


Yıldız
(55)


 


Horon
(50)


 


Öglena
(35)


 


Paradoks
(20)


 


Compositae
(15)


 

2

Shhe
(91)


Yıldız
(87)


Compositae
(82)


Paradoks
(76)


Yonca
(70)


Horon
(65)


Öglena
(60)


Hipofiz
(50)


Virüsler
(49)


Mavi Yeşil Algler
(45)


Proteinler
(42)

3

Virüsler
(92)


M. Yeşil Algler
(88)


Compositae
(82)


Yonca
(80)


Proteinler
(74)


Yıldız
(71)


Shhe
(66)


Öglena
(64)


Hipofiz
(58)


Paradoks
(52)


Horon
(48)

4

Yıldız
(92)


M. Yeşil Algler
(82)


Horon
(75)


Paradoks
(72)


Hipofiz
(71)


Virüsler
(70)


Shhe
(61)


Yonca
(58)


Compositae
(52)


Öglena
(45)


Proteinler
(40)

5

Compositae
(92)


Shhe
(89)


Paradoks
(87)


M. Yeşil Algler
(86)


Öglena
(77)


Horon
(74)


Proteinler
(67)


Yıldız
(66)


Yonca
(65)


Viüsler
(64)


Hipofiz
(54)

6

Paradoks
(98)


Proteinler
(91)


Compositae
(85)


Yonca
(82)


Virüsler
(73)


Hipofiz
(72)


Shhe
(70)


M. Yeşil Algler
(69)


Yıldız
(62)


Öglena
(60)


Horon
(54)

7

Paradoks
(91)


Shee
(88)


Yıldız
(85)


M. Yeşil Algler
(78)


Yonca
(70)


Öglena
(68)


Hipofiz
(64)


Virüsler
(60)


Compositae
(58)


Horon
(56)


Proteinler
(55)

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=