DERS VİDEO(BİYOLOJİ)


  hareketli manzara 12 resimleri

    Hücre - 1
    Hücre - 2
    Öss 1 Soru Biyoloji Çözümleri - A
    Öss 1 Soru Biyoloji Çözümleri - B
    Öss 2 Soru Biyoloji Çözümleri - B
    Öss 2 Soru Biyoloji Çözümleri - B
  2008 Öss Biyoloji-1 ve Biyoloji-2 Çözümleri
   Hücre Hücre
   Hücre Bölünmeleri Hücre Bölünmeleri
   Bir bilim olarak biyoloji Bir bilim olarak biyoloji
   Canlıların temel bileşenleri
 Enzim ve ATP
Canlıların temel bileşenleri
Enzim ve ATP

01 01 Bilimsel Çalışma Yöntemleri

01-02 Biyolojinin Konusu - Dalları.avi

02-01 Canlılar İçin Gerekli Olan Maddeler.avi

02-03 Vitaminler, Su ve Mineraller.avi

02 02 Yağlar Proteinler

03-01 Enzimler.avi

05 03 Hücre

06 01 Hücre Devam

06 02 Hücre Zarı, Stoplazma, Organeller

07 01 Organeller Devam

07 02 Çekirdek

07 03 Çekirdek Devam

13 03 Koloniler

10 01 Hücre Bölünmesi Mitoz Bölünme

10 02 Hücre Bölünmesi Mayoz Bölünme

01-03 Canlıların Filogenetik Sınıflandırılması.avi

05 02 Virüsler

04 01 Popülasyon

04 02 Yaşam Birlikleri

03 02 Canlılar Arasında Beslenme İlişkileri

04 03 Çevre Madde Döngüleri

05 01 Madde Döngüleri Devam

14 01 Dokular

14 02 Dokular Devam

15 01 Kıkırdak Doku Epitel Doku

15 02 Bitkisel Doku

15 03 Bitkisel Doku Devam

16 01 Bitkisel Doku Devam

21 01 Sinir Sistemi

21 02 Sinir Sistemi Devam

20 01 Hormonlar

20 02 Hormonlar Devam

18 01 Sindirim Sistemi

18 02 Sindirim Sistemi Devam

19 01 Sindirim Sistemi Devam

16 02 Canlılarda Dolaşım Kalp

17 01 Damarlar Küçük ve Büyük Dolaşım

17 02 Lenf

19 02 Solunum Sistemi

19 03 Boşaltım Sistemi

22 01 Üreme Sistemi

22 02 Üreme Sistemi Devam

23 01 Üreme Sistemi Devam

07 04 Nükleik Asitler DNA

08 01 DNA'nın yapısı, örnekler

08 02 DNA'nın Eşleşmesi

08 03 DNA'nın Eşleşmesi Deva

08 04 RNA ve Çeşitleri, GEN

09 01 Protein Sentezi

09 02 Protein Sentezi Devam, Örnekler

11 01 ATP'nin Yapısı Üreme Biçimleri

11 02 Oksijensiz Solunum

11 03 Oksijenli Solunum

12 01 Fotosentez

12 02 Fotosentez Devam

13 01 Fotosentezin Kimyası

23 02 Genetik

24 01 Genetik Devam

24 02 Genetik Devam

26 01 Genetik Devam

25 01 Kan Grupları

25 02 Kan Grupları Eşeye Bağlı Kalıtım

13 02 Örnek Sorular

26 02 Soru Çözümleri

27 01 Soru Çözümleri

 

DERS NOTLARI

1-CANLILARIN ORTAK ÖZELLİĞİ

2-CANLILARIN TEMEL B. İNORGANİK MADDELER

3-ORGANİK MADDELER KARBONHİDRATLAR

4-ORGANİK MADDELER LİPİTLER

5-ORGANİK MADDELER PROTEİNLER

6-ENZİMLER

7-VİTAMİNLER

8-NÜKLEİK ASİTLER VE ATP

9-HÜCRE-1 (HÜCRE TEORİSİ-ZAR-ÇEPER)

10-HÜCRE-2 (MADDE GEÇİŞLERİ)

1-
FOTOSENTEZ-I (yapı)

2-FOTOSENTEZ-II (evreler)

3-FOTOSENTEZ-III (F.ETKİLEYEN FAKTÖRLER) ve KEMOSENTEZ

Ders Notları

 
 
# Öğe Başlığı
1 Bitkilerin Yapısı ve Fizyolojisi
2 Ekoloji Dünya Ortamı ve Canlılar
3 Canlılık ve Hücre
4 Besinler ve Hücrede Madde Geçişi
5 Metabolizma ve Enzimler
6 Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
7 Hücre Solunumu
8 Fotosentez ve Kemosentez
9 Canlıların Sınıflandırılması
 BİRİNCİ ÜNİTE

Canlıların Ortak Özellikleri.
Canlıların Ortak Özellikleri.
İnorganik bileşenler.
Organik bileşenler.
Canlıların Temel Bileşenleri.( Sorular )
Canlıların Temel Bileşenleri.( 100 Soru )
Canlıların Temel Bileşenleri.
Proteinler
Vitaminler
Enzimler
Nükleik asitler
Hücrede Madde Alış-Verişi
Hücreler (PPS)
Hücreler (PPTX)
Osmoz animasyonu

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

9. Sınıf Müfredatı.

 

 

 


BİRİNCİ ÜNİTE


Bilimsel yöntem.
Bilim ve bilimsel yöntem soruları.
Bilimsel yöntem (genişçe )
Bilim adamının özellikleri.
Bilimsel yöntem basamakları.
Biyolojinin tarihi gelişimi.
Biyolojinin uygulama alanları.
Biyolojinin konusu.
Biyolojinin Diğer bilimlerle ilişkisi.
MEB Ünte sonu soruları.
Ekoloji (PPTX) veya Ekolji (PPT 2003)
Ekosistem (SORULAR)
Komünite-Ekosistem (SORULAR)

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

0. Sınıf Müfredatı.

BİRİNCİ ÜNİTE

Bitkisel dokular.
Hayvansal dokular.
Bitkisel dokular.
Hayvansal dokular.
Dokular.
Kökün yapısı.
Sürgen doku değişimi.
Hayvansal dokular
Hayvansal dokularla ilgili 30 soru
Duyu organları
Sinir Sistemi
Endokrin sistem

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

11. Sınıf Müfredatı.

 

 

BİRİNCİ ÜNİTE

Üreme ve Gelişme.
Üreme ve gelişme.

 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

12. Sınıf Müfredatı.İNORGANİK MADDELER
KARBONHİDRAT
YAĞLAR
PROTEİNLER
ENZİMLER
DNA
RNA
VİTAMİNLER
HÜCRE
METABOLİZMA
MADDE ALIŞ-VERİŞİ
MİTOZ BÖLÜNME
MAYOZ BÖLÜNME
SOLUNUM REAKSİYONLARI
FOTOSENTEZ
KEMOSENTEZ
KOLONİLER
BİTKİSEL DOKULAR
HAYVANSAL DOKULAR
CANLILARDA SİNİR SİSTEMİ
HORMONAL DENETİM
DESTEK VE HAREKET
DOLAŞIM VE TAŞIMA
SOLUNUM SİSTEMLERİ
BESLENME VE SİNDİRİM
BOŞALTIM SİSTEMLERİ
ÜREME
GELİŞME VE BÜYÜME
BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME
GENETİK
PAPULASYON GENETİĞİ
PROTEİN SENTEZİ
BİYO TEKNOLOJİ
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
EVRİM
ETOLOJİ ( DAVRANIŞ )
EKOLOJİ
SINIFLANDIRMA
ARKAEBAKTERİLER
EUBAKTERİLER
PROTİSTALAR
MANTARLAR
BİTKİLER


:: Bilimsel Çalışma Canlılık ve Hücre Biyolojisi
:: Bitkilerin Yapısı ve Fizyolojisi
:: Biyosistematik ve Canlı Gruplarının Özellikleri
:: Biyoteknoloji Davranış ve Evrim Teorisi
:: Canlı Gruplarında Üreme ve Gelişme
:: Canlılarda Enerji Dönüşüm Olayları
:: Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri
:: Değişik Kalıtım Yöntemleri ve Popülasyon Genetiği
:: Dünya Ortamı ve Canlılar - Ekoloji
:: Hormonlar ve Hareket Sistemleri
:: Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri
:: Kalıtıma Giriş ve Çarprazlamalar
:: Sindirim ve Dolaşım Sistemleri
:: Solunum ve Boşaltım Sistemleri
:: Yönetici Moleküller Enzimler Metabolizma ve ATP


ÖSS Konuları  BİYOLOJİ ( YENİ SİSTEM )


 BİYOLOJİ
 1- canlılık ve hücre
 2- besinler ve hücrede madde geçişi
 3- yönetici moleküller ve protein sentezi
 4- metabolizma ve enzimler
 5- hücre solunumu
 6- fotosentez ve kemosentez
 7- canlıların sınıflandırılması
 8- ekoloji dünya ortamı ve canlılar
 9- bitkilerin yapısı ve fizyolojisi
 10- sinir sistemleri
 11- endokrin sistemi
 12- iskelet ve kas sistemleri
 13- sindirim sistemleri
 14- dolaşım sistemleri
 15- solunum sistemleri
 16- boşaltım sistemleri
 17- hücre bölünmeleri
 18- üreme ve çeşitleri
 19- bitkilerde üreme ve gelişme
 20- hayvanlarda ve insanlarda üreme
 21- kalıtıma giriş
 22- çaprazlamalar ve mendel kuralları
 23- kan grupları ve değişik kalıtım biçimleri
 24- cinsiyete bağlı kalıtım
 25- populasyon genetiği ve evrim


Biyoloji Kategorisi - Toplam 122 Döküman
simge  vitaminler
Biyoloji simge 378 - 25.07.2007 Yönetici ekledi
simge  hayatın başlanğıcı ile ilgili görüşler
Biyoloji simge 667 - 07.03.2007 cemil berçin ekledi
simge  su
Biyoloji simge 282 - 16.08.2006 Yönetici ekledi
simge  oksijen
Biyoloji simge 163 - 16.08.2006 Yönetici ekledi
simge  hücre
Biyoloji simge 784 - 16.08.2006 Yönetici ekledi
simge  hidrojen
Biyoloji simge 140 - 16.08.2006 Yönetici ekledi
simge  bakteriler
Biyoloji simge 294 - 16.08.2006 Yönetici ekledi
simge  tüp bebek - çoğul gebelik
Biyoloji simge 205 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  süngerler
Biyoloji simge 159 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  omurgalılar ve memeliler
Biyoloji simge 260 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  enzimler
Biyoloji simge 335 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  ekosistem
Biyoloji simge 426 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  deri ve yapısı
Biyoloji simge 219 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  çevre kirliliği
Biyoloji simge 355 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  canlıların sınıflandırılması
Biyoloji simge 508 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  canlıların besin zinciri
Biyoloji simge 383 - 29.07.2006 Yönetici ekledi
simge  yumuşakçalar
Biyoloji simge 144 - 29.06.2006 Yönetici ekledi
simge  vitaminler
Biyoloji simge 263 - 29.06.2006 Yönetici ekledi
simge  virüs
Biyoloji simge 288 - 29.06.2006 Yönetici ekledi
simge  verem
Biyoloji simge 135 - 29.06.2006 Yönetici ekledi


GECMİS YILLARA AİT SINAV SORU VE CEVAPLARI
(Tüm Yılları ve Tüm Sınavları Kapsamamaktadır)


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ( ÖSYS )

2011 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2010 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2009 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2008 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2007 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2006 ÖSYS SINAV SORU ve YANITLARI

2005 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

2004 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

2003 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

2002 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

2001 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

2000 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

1999 ÖSS-YDS Sınav Soru ve Cevapları

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS )

2011 KPSS SINAV SORU ve YANITLARI

2010 KPSS SINAV SORU ve YANITLARI

2009 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

2008 KPSS SINAV SORU ve YANITLARI

2007 KPSS Lisans Soru ve Cevapları

2006 KPSS SINAV SORU ve YANITLARI

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) / Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES )

2011 ALES Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 ALES İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2010 ALES Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 ALES İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 ALES Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 ALES İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 ALES Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2008 ALES İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2007 ALES Kasım Dönemi Soru ve Cevapları
2007 ALES Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

2006 LES Aralık Dönemi Soru ve Cevapları
2006 LES Mayıs Dönemi Soru ve Cevapları

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( KPDS )

2011 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2010 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 KPDS Kasım Dönemi Soru ve Cevapları
2008 KPDS Mayıs Dönemi Soru ve Cevapları

2007 KPDS Kasım Dönemi Soru ve Cevapları
2007 KPDS Mayıs Dönemi Soru ve Cevapları

2006 KPDS Kasım Dönemi Soru ve Cevapları
2006 KPDS Mayıs Dönemi Soru ve Cevapları

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ( ÜDS )

2011 ÜDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 ÜDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2010 ÜDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 ÜDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 ÜDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 ÜDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 ÜDS Ekim Dönemi Soru ve Cevapları
2008 ÜDS Mart Dönemi Soru ve Cevapları

2007 ÜDS Ekim Dönemi Soru ve Cevapları
2007 ÜDS Mart Dönemi Soru ve Cevapları

2006 ÜDS Ekim Dönemi Soru ve Cevapları
2006 ÜDS Mart Dönemi Soru ve Cevapları

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( TUS )

2011 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2010 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 TUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 TUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2008 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

2007 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2007 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

2006 TUS Eylül Dönemi Soru ve Cevapları
2006 TUS Nisan Dönemi Soru ve Cevapları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ( YÖS )

2010 YÖS Soru ve Cevapları

2009 YÖS Soru ve Cevapları

Dikey Geçiş Sınavı ( DGS )

2011 DGS Soru ve Cevapları

2010 DGS Soru ve Cevapları

2009 DGSSoru ve Cevapları

2008 DGS Soru ve Cevapları

2007 DGS Soru ve Cevapları

2006 DGS Soru ve Cevapları

Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS)

2011 ALS Soru ve Cevapları

2010 ALS Soru ve Cevapları

2009 ALS Soru ve Cevapları

2008 ALS Soru ve Cevapları

2007 ALS Soru ve Cevapları

2006 ALS Soru ve Cevapları

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

2011 YDUS Soru ve Cevapları

2010 YDUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 YDUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2009 YDUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2009 YDUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2008 YDUS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2008 YDUS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları

2007 YDUS Ekim Dönemi Soru ve Cevapları

Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (PMYO)

2011 PMYO Soru ve Cevapları

2010 PMYO Soru ve Cevapları

2009 PMYO Soru ve Cevapları(iptal)
2009 PMYO Soru ve Cevapları

2008 PMYO Soru ve Cevapları

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA)

2011 JANA Soru ve Cevapları

2010 JANA Soru ve Cevapları

2009 JANA Soru ve Cevapları

2008 JANA Soru ve Cevapları

2007 JANA Soru ve Cevapları

Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavı (JANU)

2011 JANU Soru ve Cevapları

2010 JANU Soru ve Cevapları

2009 JANU Soru ve Cevapları

2008 JANU Soru ve Cevapları

2007 JANU Soru ve Cevapları

2006 JANU Soru ve Cevapları


9. Sınıf Biyoloji Hücre Çoğalması( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Geçen Temel Hayat Olayları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Madde Alışverişi( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Geçen Temel Hayat Olayları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Madde Alışverişi( Film )
9. Sınıf Biyoloji Virüsler ve Virütik Hastalıklar ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Yapısı ve Hücre Tipleri ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bakteriler( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hayvansal Hücre ( Film )
9. Sınıf Epitel ve Bağ Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kıkırdak ve Kemik Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kan Dokusu ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kas ve Sinir Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bitkisel Dokular ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bitkilerde İletim,Salgı Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri ve Görevleri ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Kavramı ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Virüs ve Bakteriler ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Çok Hücreli Organizmalar ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Ekolojice Davranış ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması( F
9. Sınıf Biyoloji Canlılarda Çeşitlilik ve Etkileşim ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Popülasyon Kavramı ve Özellikleri( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hayvan Grupları ve Toplulukları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Çevre Kirliliği ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Yaşama Birliklerinin Yapısı ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Soru Programı 1 ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Soru Programı 2 ( Film )
10. Sınıf Biyoloji Hücre Metabolizması
10. Sınıf Biyoloji Endokrin Sistem, Sinir Sistemleri
10. Sınıf Biyoloji İskelet ve Kas Sistemleri
10. Sınıf Biyoloji Boşaltım Sistemleri
10. Sınıf Biyoloji Beslenme ve Sindirim Sistemi
10. Sınıf Biyoloji Solunum Sistemleri
10. Sınıf Biyoloji Taşıma Sistemleri (Sinirler)
10. Sınıf Biyoloji Genetik Sistemler
11. Sınıf Biyoloji Üreme Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Gelişme Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Kalıtım ve Çevre Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Kalıtıma Giriş Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Genler ve Populasyonlar Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Canlılarda Taşıma Sistemi Filmli
11. Sınıf Biyoloji Dolaşım Sistemi Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Solunum Sistemleri Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji İskelet ve Kas Sistemi Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Eşeyli Üreme Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Gelişme Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Kimyasal Enerji ve Hayat Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Endokrin Sistem Filmli Konu Anlatımı
11. Sınıf Biyoloji Hücrede Madde Alışverişi Filmli Konu Anlatımı
 

4. SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
5.SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
6. SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
7. SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
8.SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
9.SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
10.SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
11.SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA
12. SINIF İZLEMEK İÇİN TIKLA


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=