DESTEK-HAREKET(TEST)
 
Soru 1: X canlısının iskelet sistemi ile ilgili şu bilgiler elde edilmiştir.

-  Büyüme sırasında değiştirilir.
-  Su kaybını engeller.
-  Canlının hareketini sınırlar.
-  Kaslar iskelete içten bağlıdır.

Buna göre  X canlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Yılan
Böcek
Timsah
Fare

Çözüm:
Verilen özelliklere göre X canlısı dış iskelete sahiptir.Yılan, timsah, fare gibi omurgalılar iç iskelet taşındığından X canlısı dış iskelet taşıyan böcek olabiir.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 2: İsteğimize bağlı olmadan çalışan organlarımızın yapısında düz kaslar bulunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapısı düz kas değildir?
Mide kasları
İncebağırsak kasları
Yemek borusu kasları
Kol kasları

Çözüm:
İç organlarımız istediğimiz dışında çalışan düz kaslardan oluşur. Bu nedenle mide, bağırsak ve yemek borusu gibi iç organlarımızın yapısında düz kas bulunur.

Kol kasları ise isteğimizle çalışan çizgili kaslardan oluşur.

Doğru Yanıt: d

 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi kemik dokunun görevlerinden biri değildir?
Kan hücreleri üretmek
Yaşlı kan hücrelerini yok etmek
Vücudun dik duruşunu sağlamak
Mineral depolamak

Çözüm:

A) 

Kemik doku kan hücreleri üretir.

B) 

Yaşlı kan hücrelerini kemik doku değil karaciğer parçalar.

C) 

Kemikler vücudun dik duruşunu sağlar.

D) 

Kemikler mineral depolar.


Doğru Yanıt:

 
Soru 4: İnsanda iskelet sistemini oluşturan kemiklerin tamamı için,

I. 

Mineral madde biriktirir.

II. 

İç organları korur.

III. 

Kemik zarı sarılıdır.

IV. 

Harekete yardımcı olur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I
I ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm:

I. 

Tüm kemikler mineral depolar.

II. 

Bazıları iç organları korur.

III. 

Hepsi kemik zarı ile sarılıdır.

IV. 

Bazıları hareketi sağlar.


Doğru Yanıt:

 


 
Soru 5: İnsanda, kas, kemik ve kıkırdaklar

I.

Vücudun belirli bir şekil alması,

II.

Hareketin meydana gelmesi

III.

Kan hücresi üretmesi

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

  Kas Kemik Kıkırdak

I, II, III I, II II, III
I, II, III I, II, III I, III
I, II I, II, III I, II
II, III I, III I, II, III

Çözüm:

I.

Üçü de vücudun şekil almasını sağlar.

II.

Üçü de hareketi sağlar.

III.

Kan hücresi sadece kemiklerde üretilir.Doğru Yanıt:

 
Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi iskeleti hareket ettiren kasların bir özelliği olamaz?
Kemiklerin dış yüzeyine bağlanma
Çok hızlı kasılma
İsteğe bağlı çalışma
Aralıksız olarak düzenli bir şekilde kasılıp gevşeme

Çözüm:
İskeleti hareket ettiren kaslar çizgili kaslardır.
Bu kaslar;

A) 

Kemiğe dıştan bağlanır.

B) 

Hızlı kasılır.

C) 

İsteğe bağlı çalışır.

D) 

İsteğe bağlı çalıştığından aralıksız olarak kasılıp gevşeyemez.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 7:          
Yukarıdaki grafikte numaralar ile gösterilen kaslar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

     I       II      III  

  Çizgili kas Kalp kası Düz kas
  Kalp kası Düz kas Çizgili kas
  Çizgili kas Düz kas Kalp kası
  Düz kas Kalp kası Çizgili kas

Çözüm:
-  En hızlı kasılıp gevşeyen kas çizgili kastır (I).
-  Kalp kası düz kasa göre kasılma süresi daha kısa olan kastır (II)
-  Kasılma süresi en uzun olan kas düz kastır (III).

Doğru Yanıt:

 
Soru 8:               
Yukarıdaki grafiklerden hangileri kas kasılması sırasında gerçekleşen olaylarla ilgilidir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:
  I.  Kas kasılırken glikoz azalır.
 II.  ATP harcanır.
III.  Isı azalmaz, artar.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 9: İnsandaki,
  1. Mide
  2. Bacak
  3. Kalp
organlarının yapısında bulunan kasların, çalışma hızlarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
I, II, III
I, III, II
II, III, I
III, II, I

Çözüm:

I. 

Mide düz kastır, yavaş kasılır.

II. 

Bacak çizgili kastır, hızlı kasılır.

III. 

Kalp kası mide kasından hızlı ancak bacak kasından yavaş kasılır.

Bu nedenle sıralama  II, III, I  şeklinde olmalıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 10:
Yukarıda şekli verilen kas tipi ile ilgili olarak,

I.

İsteğimiz dışında çalışır.

II.

Somatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir.

III.

İç organların yapısında bulunur.

ifadelerinden hangileri doğru olur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
Şekli verilen kas düz kastır.

I.

Düz kas olduğu için istemsiz çalışır.

II.

Somatik değil otonom sinirlerle kontrol edilir.

III.

İç organlarda bulunur.


Doğru Yanıt:

 
Soru 11: Düz kaslarımız;

  I.  Otonom sinirlerle idare edilir.
 II.  Bantlaşma gösterir.
III.  Hareketleri yavaş ve ritmiktir.

özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
  I.  Düz kaslar otonom sinirlerle kontrol edilir.
 II.  Düz kaslar bantlaşma göstermez, mekik şeklinde hücrelerden oluşmuştur.
III.  Yavaş ve ritmik hareket ederler.

Doğru Yanıt:

 
Soru 12: Bir çizgili kas hücresinin kasılması sırasında aşağıdaki grafiklerde gösterilen değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

Çözüm:
Kas hücresinin kasılması sırasında;
A) Kaslarda depolanan glikojen glikoza çevrilerek ATP eldesinde kullanılır.
B) Açığa çıkan ısı miktarı artar.
C) Çizgili kas hücreleri O2'li solunum yaptıklarında CO2 miktarı artar.
D) Çizgili kas hücrelerinde O2 miktarı arttıkça laktik asit miktarı azalır. Çünkü O2 varlığında hücre O2'li solunum ile enerji üretir, laktik asit fermantasyonu yapmaz.


Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 13:

I.

Pazı kası

II.

Bağırsak kası

III.

Bacak kası

IV.

Mide kası

Yukarıda verilenlerden hangilerinde düz kas bulunur?
I ve II
I ve III
II ve IV
II, III ve IV

Çözüm:

I.

Pazı kasında çizgili kas bulunur.

II.

Bağırsak kasında düz kas bulunur.

III.

Bacak kasında çizgili kas bulunur.

IV.

Mide kasında düz kas bulunur.


Doğru Yanıt:

 
Soru 14: İnsan vücudunda;

I.

Düz kas

II.

Kalp kası

III.

Çizgili kas

hücrelerinin kasılma hızları aşağıdaki grafiklerden hangisi ile gösterilebilir?


Çözüm:

I.

Düz kas yavaş kasılır.

II.

Kalp kası yavaş kaslıır ancak düz kastan daha hızlıdır.

III.

Çizgili kas hızlı kasılır.

Bu nedenle sıralama azdan çoğa doğru  I- II- III  şeklindedir.

Doğru Yanıt: d

 
Soru 15: Kemik oluşumunda;

I.

A, D ve C vitaminleri

II.

Hormonlar

III.

Dengeli beslenme

IV.

Genetik yapı

faktörlerinden hangileri etkilidir?
Yalnız I
Yalnız III
I, II ve III
I, II, III ve IV

Çözüm:

I.

Kemik oluşumunu özellikle D vitamini etkiler.

II.

Büyümü hormonu gibi hormonlar kemik oluşumunu kontrol eder.

III.

Dengeli beslenme kemik gelişiminde etkilidir.
IV. Genetik yapı kemik gelişimini etkiler.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 16: Dış iskelet,

  I.  Hareket
 II.  Büyüme
III. Vücuttaki suyun korunması
IV.  Vücudun ısı kaybını engelleme

olaylarından hangileri üzerinde olumsuz etki yapar?

I ve II
II ve III
III ve IV
I ve IV

Çözüm:
  I.  Hareketi olumsuz etkiler.
 II.  Büyümeyi olumsuz etkiler.
III.  Vücuttaki suyun korunmasını olumlu etkiler.
IV.  Vücudun ısı kaybını engellediği için olumlu etkiler.


Doğru Yanıt:

 
Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudundaki kemiklerin tamamı kan üretebilir diyen bir öğrencinin iddiasına temel dayanak olabilir?
Bütün kemiklerin kırmızı ilik taşıması
Bütün kemiklerin canlı hücrelerden yapılmış olmaları
Kemik dokusunun kılcal kan damarı taşıması
Kırılan bir kemiğin kendini onarabilmesi

Çözüm:
A) Kırmızı kemikler kan hücresi ürettiği için ve her kemikte bulunduğu için bu temel dayanak olarak gösterilebilir.
B) Kemiklerin canlı hücrelerden oluşması kan hücresi üretmesinin temel dayanağı değildir.
C) Kemik dokunun kılcal damar taşıması kan hücresi üretmesini sağlamaz.
D) Kırılan kemikler kan hücresi üreterek kendini onarmaz.


Doğru Yanıt:

 
Soru 18: Bir çizgili kas hücresinin kasılması sırasında meydana gelen  değişiklikler aşağıdaki grafiklerle gösterilmiştir.

Buna göre verilenlerden hangisi söylenemez?
Kasılma sırasında enerji harcanır.
ATP üretimi için O2 harcanmıştır.
Hücrede laktik asit miktarı artmıştır.
Hücrede ATP üretimi için yeterli O2 yoktur.

Çözüm:
A)

Grafikte görüldüğü gibi ATP miktarı azalmıştır. Buda ATP'nin harcandığını gösterir.

B)

Hücrede laktik asit miktarının artması hücrede O2'siz solunum yapıldığını gösterir. Bu nedenle ATP üretimi için O2 harcanmamıştır.

C) Grafikte görüldüğü gibi hücrede laktik asit miktarı artmıştır.
D) Hücrelerde O2 yeterli olmadığı için ATP fermantasyon ile üretilmiştir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 19:

I. 

İstemli çalışır ve çabuk yorulurlar.

II. 

Yapıca enine bantlaşma gösterir, istemsiz çalışır.

III. 

Yavaş, ritmik ve istemsiz çalışır.

Yukarıda özellikleri verilen kas çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Çizgili kas - Düz kas - Kalp kası
Düz kas - Çizgili kas - Kalp kası
Çizgili kas - Kalp kası - Düz kas
Kalp kası - Düz kas - Çizgili kas

Çözüm:

I. 

Çizgili kas istemli çalışır, çabuk yorulur.

II. 

Kalp kası enine bantlaşma gösterir, istemsiz çalışır.

III. 

Düz kas yavaş, ritmik ve istemsiz çalışır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 20: İnsan vücudunda bulunan çizgili ve düz kasların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Düz kaslar hızlı çalışır.
Çizgili kaslar istemsiz çalışır.
Çizgili kaslar merkezi sinir sistemi tarafından denetlenir.
Düz kas hücreleri çok çekirdeklidir.

Çözüm:
A)  Düz kaslar yavaş çalışır.
B)  Çizgili kaslar istemli çalışır.
C)  Çizgili kasları merkezi sinir sistemi denetler
D)  Düz kas hücreleri tek çekirdeklidir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 21: Dış iskeletle ilgili olarak;

I.

Canlıyı dış etkilere karşı korur.

II.

Canlının büyümesini sınırlar.

III.

Vücudun su kaybetmesini engeller.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:

I.

Dış iskelet canlıyı dış etkilerden korur.

II.

Canlının büyümesini sınırlar.

III.

Vücudun su kaybını azaltır.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 22:
I ve II nolu kaslara, aynı şiddette ve aynı zamanda uyarı verildiğinde kasılma şiddetlerinin değişimi grafikteki gibi olmuştur.

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mitokondri sayısı II. kastaki hücrelerde daha fazladır.
I. kas çalışma düzeni çizgili kasa benzeyen kalp kasıdır.
II. kas sistemli çalışır.
I. kas herhangi bir iç organdaki kas olabilir.

Çözüm:
A) II. kasın kasılma şiddeti fazla olduğundan daha çok enerji harcar. Bu nedenle de mitokondri sayısı daha fazladır.
B) I. kas kalp kasıdır.
C) II. kas çizgili kas olduğu için istemli çalışır.
D) İç organlarda düz kas vardır. II. grafik çizgili kası göstermektedir.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 24: Çok hızlı çalışan kaslar laktik asit üretip biriktirdikleri için çabuk yorulur. Bu nedenle laktik asit üreten kaslar aralıksız olarak kasılıp gevşeyemez.

Buna göre,
  1. Düz kas
  2. Çizgili kas
  3. Kalp kası
çeşitlerinden hangilerinin laktik asit üretip biriktirmesi beklenemez?
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I. 

Düz kas hızlı kasılmaz.

II. 

Çizgili kas hızlı kasılır.

III. 

Kalp kası hızlı kasılmaz.

Bu nedenle, I ve III laktik asit üretemez.

Doğru Yanıt:

 
Soru 25: Aşağıdakilerden hangisi insan vücudundaki bütün kas çeşitlerinin ortak özelliğidir?
Sinir yoluyla uyarılmaları
Kırmızı renkli olmaları
İskeletin dış yüzeyine bağlanmaları
İstek dışı çalışmaları

Çözüm:
A) Tüm kaslar sinir yolu ile uyarılır.
B) Çizgili kaslar kırmızı renklidir.
C) İskelete yalnızca çizgili kaslar dıştan bağlıdır.
D) Düz kas ve kalp kası istek dışı çalışır, çizgili kaslar ise isteğe bağlı çalışır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 26: Kaslar kasılırken aşağıdakilerden hangisi artan ve azalan madde yönünden doğru verilmiştir?

  Azalan                       Artan                     

  O2, ATP CO2, Laktik asit
  CO2, ATP,O2 Laktik asit, Etil alkol
  O2, CO2, Laktik asit Etil alkol, ATP
  O2, ATP CO2, Etil alkol

Çözüm:
Kaslar kasılırken O2 ve ATP azalır, CO2 ve Laktik asit miktarı artar.

Doğru Yanıt:

 

 
 
Soru 27:
Yukarıdaki grafikte bir kasın durgun, kasılma ve gevşeme evreleri verilmiştir.

Buna göre şekildeki sporcunun X kasının durumu, grafikte hangi zaman aralığındaki gibidir?
1
2
3
4

Çözüm:
X kası halter kaldırdığında kasılı halde olduğundan 2. zaman aralığındaki gibidir.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 28: Aşağıdaki olaylardan hangisi çizgili kasların kasılıp gevşemesiyle gerçekleşir?
İnce bağırsaktaki besinin ilerlemesi
Atardamarların kasılması
Midenin daralıp genişlemesi
Bacakların bükülmesi

Çözüm:
A) İnce bağırsakta besinlerin ilerlemesi düz kas faaliyeti ile gerçekleşir.
B) Atardamarların kasılması düz kas faaliyeti ile gerçekleşir.
C) Midenin daralıp genişlemesi düz kas faaliyeti ile gerçekleşir.
D) Bacakların bükülmesi isteğe bağlı olduğundan çizgili kas faaliyeti ile gerçekleşir.


Doğru Yanıt: d

 


 
Soru 29: İnsanda kas doku üç grupta toplanır.

Hareketi sağlayan iskelet kasları, sistemlerin yapısında ve organlardaki düz kaslar, kalp kası bunlara örnektir.

Kas dokularında;

I.

O2 li solunum

II.

Kasılma sırasında ısı olşumu

III.

CO2 tüketimi

olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III

Çözüm:

I.

Hepsi O2 li solunum yapar.

II.

Hepsinin çalışması sırasında ısı açığa çıkarır.

III.

Hiç biri  CO2 tüketmez.


Doğru Yanıt:

 
Soru 30:

Yukarıdaki kasların durumuna bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I. durumda kas dinlenme halindedir.
II. durumda kas kasılmış haldedir.
Her iki durumda da  Z  çizgileri arasındaki mesafe aynıdır.
Her iki durumda da bantlaşma görülür.

Çözüm:
A) I. durumda iki  Z  çizgisi arasındaki mesafe daralmadığı için kas dinlenme halindedir.
B) II. durumda iki  Z  çizgisi arasındaki mesafe daraldığından kas  kasılma halindedir.
C) Her iki durumda  Z  çizgileri arasındaki mesafe farklıdır.
D) Her iki durumda da bantlaşma vardır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 31:
Yukarıdaki grafikte bir kasın durgun, kasılma ve gevşeme evreleri verilmiştir.

Buna göre en çok ATP harcanan evre hangisidir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnz III
I ve III

Çözüm:
Kasılma grafiğinde en fazla enerji harcanan bölge kasılma evresinin olduğu II nolu bölgedir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 32: Sağlıklı bir insanın kas hücrelerindeki mitokondri etkinliğinin değişimi grafikte verilmiştir.
                
Grafiğe göre kas hücrelerindeki laktik asit birikiminin en az olduğu zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
I
II
III
IV

Çözüm:
Mitokondri etkinliğinin en fazla olduğu zaman aralığında hücrede yeterli O2 bulunduğundan, O2 siz solunumla ürtilen laktik asit miktarı bu zaman aralığında en azdır.

Doğru Yanıt:

 
Soru 33:

I. 

İsteğimize bağlı çalışır.

II. 

Tek çekirdeklidir.

III. 

Hızlı kasılır.

IV. 

İç organların yapısında bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri düz kasların özelliğidir?
I ve II
II ve III
II ve IV
III ve IV 

Çözüm:

I. 

Düz kaslar istemsiz çalışır.

II. 

Düz kaslar tek çekirdeklidir.

III. 

Düz kaslar yavaş kasılır.

IV. 

Düz kaslar iç organların yapısında bulunur.


Doğru Yanıt:

 
Soru 34: Çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisinde artma görülür?
Karbondioksit
Oksijen
Glukoz
Glikojen

Çözüm:
Çizgili kas kasılırken;

A) 

CO2 miktarı artar.

B) 

O2 miktarı azalır.

C) 

Glukoz miktarı azalır.

D) 

Glikojen miktarı azalır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 35: Kemikler arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan yapılara eklem denir.

  I.  Boyun eklemlerinin hareket yetenekleri çoktur.
 II.  Omurlar arası eklemlerin hareket yetenekleri sınırlıdır.
III.  Kafatası eklemlerinin hareket yetenekleri yoktur.

Buna göre boyun eklemleri, omurlar arası eklemler ve kafatası eklemleri hangi eklemlerden oluşurlar?

              I                       II                     III          

  Oynar eklem Yarı oynar eklem Oynamaz eklem
  Yarı oynar eklem Oynamaz eklem Oynar eklem
  Oynamaz eklem Oynar eklem Yarı oynar eklem
  Oynar eklem Oynar eklem Yarı oynar eklem

Çözüm:
Oynar eklemlerin hareket yetenekleri çoktur. Bu nedenle boyun eklemleri oynar eklemdir.

Yarı oynar eklemlerin hareket yetenekleri sınırlıdır. Bu nedenle omurlar arası eklemler yarı oynar eklemlerdir.

Oynamaz eklemlerin hareket yetenekleri yoktur. Bu nedenle kafatası eklemleri oynamaz eklemdir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 36: İnsanda kaslara ait;

I.

Geç kasılır geç gevşer.

II.

Oksijensiz solunum yapmaz.

III.

İç organ kaslarını oluşturur.

IV.

Somatik sinirler tarafından denetlenir.

ifadelerinden hangileri düz kaslara ait özelliklerdendir?
I ve II
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm:

I.

Düz kaslar yavaş çalışır.

II.

O2 siz solunum yapmazlar.

III.

İç organların kaslarını oluştururlar.

IV.

Somatik değil otonom sinirler ile kontrol edilir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 37: İnsanda bulunan kas çeşitleri,

I. 

Düz kas

II. 

Çizgili kas

III. 

Kalp kasıdır.

Bu kaslardan hangileri otonom sinir sistemine bağlı olarak kasılır?
Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
Otonom sinir sistemi istemsiz çalışan yapıları kontrol eder.

I. 

Düz kaslar istemsiz çalışır.

II. 

Çizgili kaslar istemli çalışır.

III. 

Kalp kası istemsiz çalışır.

Bu nedenle, I ve III otonom sinirler tarafından kontrol edilir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 38:
Kas Çeşidi Laktik Asit Oluşumu Kasın Kasılma Şekli

I

Yok

İstemsiz

II

Var

İstemli

III

Yok

İstemsiz


Yukarıdaki tabloda üç kas tipi ve özellikleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin söylenir?

I nolu kas kalp kasıdır.
III nolu kas düz kastır.
II nolu kas çizgili kastır.
III nolu kas iç organların çalışmasını sağlar.

Çözüm:
Tabloya göre;
-  I ve III nolu kaslar kalp kası ya da düz kas olabilir.
-  II nolu kas çizgili kastır.

A)  I nolu kas kalp kası ya da düz kastır.
B)  III nolu kas kalp kası ya da düz kastır.
C)  II nolu kas çizgili kastır.
D)  İç organların çalışmasını düz kaslar sağlar. Ancak III nolu kasın düz kas olduğu kesin değildir.

Doğru Yanıt:

 
Soru 39:

I.

Futbolcunun bacak kasları aracılığıyla topun geldiği yöne koşması

II.

Mideye gelen besinlerin mide kasları ile mekanik sindirime uğraması

III.

Uyku sırasında kalbin kaslar aracılığı ile vücuda kan pompalaması

Yukarıda verilen yapılardaki kasların kasılma şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

         I            II           III       İstemsiz İstemli İstemsiz
  İstemli İstemsiz İstemsiz
  İstemli İstemsiz İstemli
  İstemsiz İstemli İstemli

Çözüm:

I.

Futbolcunun topun geldiği yöne koşmasını sağlayan kaslar çizgili kaslardır. Çizgili kaslar istemli çalışır.

II.

Besinleri mekanik sindirime uğratan mide kasları düz kaslardır ve istemsiz çalışırlar.

III.

Kalbin çalışmasını sağlayan kalp kasları istemsiz çalışır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 40: Bir çeşit kas dokusu ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki gibidir.

-  İsteğimiz ile çalışır.
-  Hızlı kasılır, çabuk yorulur.
-  Genellikle kırmızı renklidir.

Özellikleri verilen bu kas doku aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
Kalp
Diyafram
Ayak
Kalınbağırsak

Çözüm:
Verilen özellikler çizgili kas dokuya aittir. İç organlarımızda düz kas, kalbimizde kalp kası vardır. Ancak isteğimize bağlı çalışan ayağımızda çizgili kas bulunur.

Doğru Yanıt:

 
Soru 41: İnsanlarda kaslar;

I.

Düz kaslar

II.

Çizgili kaslar

III.

Kalp kası
olmak üzere 3 çeşittir.
Bu kasların;

I.

Kasılma hızları

II.

Uyartı aldıkları sinir sistemi

III.

Yaptıkları iş

özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Tüm kaslar farklı hızlarda kasılır

II.

Uyartı aldıkları sinir sistemi merkezleri farklıdır.

III.

Herbirinin yaptığı iş birbirinden farklıdır.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 42: İnsanda :

-  Çizgili kas
-  Düz kas
-  Kalp kası

gibi farklı kas çeşitleri bulunur.

  I.  İstemsiz (otonom) çalışma
 II.  Vücut hareketlerini sağlama
III.  Kasılıp gevşeme

yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm kas çeşitlerinde ortaktır?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:
  I.  Çizgili kas istemli, düz ve kalp kası istemsiz çalışır.
 II.  Yalnızca çizgili kas vücut hareketlerini sağlar.
III.  Tüm kaslar kasılıp gevşer.

Doğru Yanıt:

 
Soru 43: Kasılmaya başlayan bir kas demetinin boyunda ve kalınlığında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Boy

Kalınlık


Kısalır

Azalır

Kısalır

Artar

Uzar

Azalır

Kısalır

Değişmez


Çözüm:
Kas demeti kasıldığında boyu kısalır, kalınlığı artar.

Doğru Yanıt:

 
Soru 44: Aşağıdaki kaslardan hangisi düz kas değildir?
Mide kasları
Böbrek kasları
Kalp kası
Yemek borusu kasları

Çözüm:

A) 

Mide kası düz kastır.

B) 

Böbrek kası düz kastır.

C) 

Kalp kası çizgili kas görünümündedir.

D) 

Yemek borusu kasları düz kastır.


Doğru Yanıt:

 
Soru 45:

I.

Çok çekirdeklidirler.

II.

Otonom sinirlerle kontrol edilir.

III.

İstemli çalışırlar.

IV.

Hızlı kasılırlar.

V.

Hücreleri, mekik şeklindedir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri düz kaslara hangileri çizgili kaslara aittir?

  Düz kas           Çizgili kas             

  I, IV ve V II ve III
  II ve V I, III ve IV
  I, III ve V II ve IV
  II, III ve IV I ve V

Çözüm:

I.

Çizgili kaslar çok çekirdeklidirler.

II.

Düz kaslar otonom sinirlerle kontrol edilir.

III.

Çizgili kaslar istemli çalışır.

IV.

Çizgili kaslar hızlı kasılır.

V.

Düz kasların hücreleri mekik şeklindedir.


Doğru Yanıt:

 
Soru 46: Bir kasın kasılması ile ilgili;

  I.  Hacmi değişir.
 II.  Boyu kısalır.
III.  Genişliği artar.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:
Bir kasılması sırasında
  I. Hacmi değişmez, 
 II.  Boyu kısalır.
III.  Genişliği artar.

Doğru Yanıt:

 
Soru 47: Koşmakta olan bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
Isı açığa çıkar.
Enerji harcanır.
Kasların hepsi hızlı çalışır.
Nefes alıp - verme hızlanır.

Çözüm:
Koşmakta olan bir insanda;

A) 

Isı açığa çıkar.

B) 

Enerji harcanır.

C) 

İskelet kasları ve kalp kası hızlı çalışır.

D) 

Solunum hızlanır.


Doğru Yanıt:

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=