HAZIRLIK-1(9.SINIF)
BİYOLOJİ DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMA SORULARIDIR.
1.)a)Canlıların ortak özellikleri nelerdir,isimlerini yazınız?
b) Bir hücreli ve çok hücreli canlılara örnekler veriniz?
c)Hayvanlarda boşaltım organları hangileridir?
d)Bitkilerde boşaltım nasıl gerçekleşir?
e)Canlılar neden beslenmek zorundadır?
2.)a)Canlıların ortak özelliklerinin ( organizsayon,solunum,hücresel yapı,beslenme,büyüme,sindirim,boşaltım,üreme, hareket,uyarılara tepki verme vb.) her birinin açıklanması?
b)Bitki ve hayvanlarda beslenme özelliği bakımından ne gibi farklılıklar görülür,açıklayınız?
c)Bitkilerde çevresel uyarılara karşı tepki nasıl gerçekleşir,örnek verip açıklayınız?
d)Çok hücreli canlılarda büyüme,gelişme ve üreme nasıldır?
e)Eşeysiz ve eşeyli üremeyi açıklayıp karşılaştırınız?
f) Özümleme nedir,özümleme olayına örnekler veriniz?
g)Bitkiler karbondioksidi organik besinlere dönüştürür.Bu olayın diğer canlılar için önemi nedir?
3.) a) Canlıların temel bileşenlerini gruplandırınız?
b) Su ve mineraller hangi besin grubuna girer?
c) İnorganik bileşik nedir tanımlayınız?
4.)İnorganik bileşikler nelerdir isimlerini yazınız?
5.)Organik bileşik nedir tanımlayınız?
6.)Organik bileşikler nelerdir,isimleri yazınız?
7.)a)Suyun canlılar için önemini ve görevlerini maddeler halinde yazınız?
b) Suyun canlılardaki düzenleyici görevini açıklayınız?
c)Bilim insanları günde 2 litre su içilmesini önerir,nedenini açıklayınız?
d) Çaydanlıların çeperinde zamanla katı maddelerin biriktiği görülür,sebebini açıklayınız?
e) Monomer,polimer terimlerini tanımlayınız?
8.)a)Asitler,bazlar,tuzlar ve minerallerin özelliklerini açıklayınız?
b) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu nasıl ayırırsınız?
9.)a)Tuzlar (YEMEK TUZU) nasıl oluşur ,denklemini yazınız?
b) Koyun ,keçi gibi hayvanlara zaman zaman tuz verilir,neden?
10.)Fotosentez ve oksijenli solunumun genel denklemini yazınız?
11.)a)Dehidrasyon ve hidroliz nedir,tanımlayıp birer tane örnek veriniz?
b)Hangisi hidroliz,hangisi dehidrasyon tarzı sorular?
12.)pH nedir tanımlayınız,pH neye göre belirlenir,örnek veriniz?
13.)a)İnsan kanının pH ı kaçtır,değişirse ne olur ,sebebiyle açıklayınız?
b)Nişasta,glikoz,protein ve yağ moleküllerinin ayıraçları nelerdir?
14.)a)Vücutta magnezyum,kalsiyum,fosfor,demir,sodyum,potasyum,iyot ,flor elementlerinin görevleri nelerdir?
b)Minerallerin canlılar için önemi nedir?
c)Basit guatr hangi mineral eksikliğinde görülür?
d)Minerallerin eksikliğinde yada fazlalığında görülen hastalıklar nelerdir?
e) Vücutta en çok hangi mineral bulunur?
15.)Besin olarak aldığımız organik bileşikler nelerdri?
16.)Hangi organik bileşikler enerji verir?İsimlerini yazınız?
17.)Enerji verimliliğine (çoktan aza doğru) organik bileşikleri sıralayınız?
18.)Vücutta kullanım sırasına göre organik bileşikleri sıralayınız?
19.)Orotrof canlı nedir,heterotrof canlı nedir örnek veriniz?
20.)karbonhidratların genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız?
21.)Karbonhidratların görevleri nelerdir?
22.)Karbonhidratlar kaç çeşittir,gruplandırınız?
23.)5 karbonlu ve 6 karbonlu monosakkaritlere örnek veriniz?
24.)Disakkaritler nasıl oluşur açıklayıp örnek veriniz?
25.)Canlıların yapısında hangi disakkaritler bulunur,isimlerini yazınız?
26.)Polisakkaritler nasıl oluşur?
Polisakkarit oluşum denklemini yazınız?
27.)Polisakkarit çeşitleri nelerdir,isimlerini yazıp kısaca açıklayınız?
28.) Monosakkarit,disakkarit ve polisakkarit içeren besinlere ikişer adet örnek veriniz?
29.)Hangi monosakkarit ve disakkaritler bitkisel kökenli hangileri hayvansal kökenlidir.?
30.)İzomer bileşik nedir?Örnek veriniz?
31.)a)6 karbonlu monosakkaritlerin birbirinden farklı olmalarının sebebi nedir?
b)Hangi organik bileşikler sadece bitki hücrelerinde sentezlenir?
32.)Karbonhidratların önemini kısaca açıklayınız?
33.)Diyabet(şeker hastalığı) nasıl meydana gelir,nasıl tedavi edilir açıklayınız?
34.)Yağların genel özelliklerini 3 madde halinde yazınız?
35.)Karbonhidratlar arasında ,yağlar arasındaki bağların isimleri nelerdir?
36.)Karbonhidrat ,yağ oluşum denklemiyle ilgili örnek problem?
37.)Lipit çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
38.)Fosfolipitler nerede bulunur?
39.)Steroitler nerede bulunur?
40.) Nötral yağlar nasıl oluşur?
41.)Nötral yağ (trigliserit) oluşum denklemini yazınız?
42.)Doymuş yağ asidi nedir?
43.)Doymamış yağ asidi nedir?
44.)Doymuş yağ nasıl oluşur ve doymuş yağların özelliklerini açıklayıp,doymuş yağlara örnek veriniz?
45.) Doymamış yağ nasıl oluşur ve doymamış yağların özelliklerini açıklayıp,doymamış yağlara örnek veriniz?
46.)Margarinler nasıl oluşur?
47.)Yağların önemini açıklayınız?
48.)Yağ içere bitkisel ve hayvansal besinlere 5 er adet örnek veriniz?
49.)Proteinler ve genel özelliklerini açıklayınız?
50.)Proteinler nasıl oluşur?
51.)Bir aminoasidin yapısını şekil ile açıklayınız?
52.)Temel (Zorunlu=esansiyel) aminoasit nedir?
52.)Proteinlerin görevleri nelerdir?Açıklayınız?
53.)Proteinlerin önemini açıklayınız?
54.)Protein içeren besinlere örnekler veriniz?
55.)Enzim nedir tanımlayınız?
56.)Enzimlerin genel özellikleri nelerdir,açıklayınız?
57.)Apoenzim,koenzim,kofaktör,aktivatör,inhibitör,optimum sıcaklık,optimum pH terimlerini tanımlayınız?
58.)Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir,isimlerini ve nasıl etki etki ettiklerini grafikler de göstererek açıklayınız?
59.)a)Enzimlerin canlılar için önemini açıklayınız?
b)Protein,enzim,maltoz,laktoz,sakkaroz,nişasta,selüloz,glikojen,yağ moleküllerinin yapıtaşları ve aralarındaki bağların isimlerini yazınız?
60.)a)Nükleik asit nedir ve genel özelliklerini açıklayınız?
b)Riboz ve de oksi ribozun formülü nedir?
61.)DNA nın genel özelliklerini açıklayınız?
62.)RNA nın genel özelliklerini açıklayınız?
63.)DNA ve RNA arasındaki farkları açıklayınız?
64.)Protein sentezi nedir,nasıl gerçekleşir,kısaca açıklayınız?
65.)Fosforilasyon nedir,çeşitleri nelerdir,isimlerini yazıp açıklayınız?
66.)ATP nin önemini açıklayınız?
67.)ATP molekülünün görevlerini açıklayınız?
68.)ATP üretilen ve tüketilen reaksiyonlar hangileridir,isimlerini yazınız?
69.)Vitaminlerin genel özelliklerini açıklayınız?
70.)Vitaminleri gruplandırınız?
71.)Vitaminlerin görevleri nelerdir açıklayınız?
72.)Vitamin içeren besinlere örnekler veriniz?
73.)Hücre nedir hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
74.)Prokaryotik hücre,ökaryotik hücre nedir,tanımlayıp örnek veriniz?
75.)Prokaryotik ve ökaryotik hücreli canlıları karşılaştırınız?
76.)Hücre zarının yapısını açıklayınız?
77.)Hücre zarının özelliklerini açıklayınız?
78.)Hücre zarının görevlerini açıklayınız?
79.)Hücre zarında madde alışveriş yöntemlerini açıklayınız?
80.)Hangi maddeler hücre zarından daha kolay geçer,hangileri daha zor geçer ,isimlerini yazınız?
81.)Pasif taşıma,aktif taşıma olaylarını tanımlayıp gruplandırınız?
82.)Difüzyon,osmoz,diyaliz,kolaylaştırılmış difüzyon,aktif taşıma,endositoz ,eksositoz,fagositoz,pinositoz terimlerini tanımlayınız?
83.)Alış veriş yöntemlerinin özellikleri hakkında bilgi edininiz.
84.)Hipotonik ortam,hipertonik ortam,izotonik ortam,plazmoliz,deplazmoliz,emme kuvveti,turgor basıncı,osmotik basınç,hemoliz terimlerini tanımlayınız?
85.)Bir hücre hipotonik ortama konulduğunda ne gibi değişiklikler gözlenir,açıklayınız?
86.)Bir hücre hipertonik ortama konulduğunda ne gibi değişiklikler gözlenir,açıklayınız?
87.)Bir hücre izotonik ortama konulduğunda ne gibi değişiklikler gözlenir,açıklayınız?
88.)Hücre duvarının genel yapı ve özelliklerini açıklayınız?
89.)Stoplazmanın yapısını açıklayınız ,stoplazmada hangi organeller bulunur isimlerini yazınız?
90.)Endoplazmik retikulum,golgi kompleksi,lizozom,ribozom,mitokondri,plastitler,koful,sentrozom organellerinin genel yapı özellik ve görevlerini açıklayınız?
91.)Hücre iskeleti elemanlarının (mikroflament,mikrotübül,ara flament) genel yapı ve özelliklerini açıklayınız?
92.)Hayvan hücresi ve bitki hücresini karşılatırınız?
93.)Koloni nedir,kolonilere örnekler veriniz?
94.)Sınıflandırma nedir,nasıl yapılır,neden gereklidir,amacını ve önemini açıklayınız?
95.)Sınıflandırma çeşitleri nelerdir isimlerini yazıp özelliklerini açıklayınız?
96.)Analog organ,homolog organ nedir,tanımlayıp örnek veriniz?
97.)İlk sınıflandırma kim tarafından nasıl yapılmıştır?
98.)Doğal sınıflandırma basamaklarını türden aleme doğru türkçe ve latince isimleriyle sırasıyla yazınız?
99.)Sınıflandırmada ve tür adlandırılmasında neden latince kullanılır,sebebini açıklayınız?
100.)Tür kavramı nedir,türler nasıl adlandırılır,örnek vererek açıklayınız?
101.)Türden aleme doğru gidildikçe hangi özellikler artarken hangileri azalır?
102.)Sınıflandırmala türkçe ve latince örnekler veriniz?
103.)Canlılar alemini şema çizerek gruplandırınız?
104.)Prokaryotik (Monera) aleminin genel özellikleri nelerdir,hangi gruplardan oluşur,isimlerini yazınız?
105.)Bakterilerin genel özellikleri nelerdir açıklayınız?
106.)Bakterileri şekillerine göre, gramboyasına göre,solunumlarına göre,beslenmelerine göre sınıflandırınız?
107.)Pilus,kamçı,kapsül,plazmit,endospor,konjugasyon,klorofil,mezozom,coccus,aerobik bakteri ,fikosiyanin,anaerobik bakteri,fakültatif bakteri,fotosentetik bakteri,kemosentetik bakteri,parazit bakteri,saprofit(ayrıştırıcı=çürükçül) bakteri,patojen bakteri,geçici aerobik bakteri,geçici anaerobik bakteri,zorunlu aerobik bakteri,zorunlu anaerobik bakteri terimlerini tanımlayınız?
108.)Mavi-yeşil alglerin genel özellikleri nelerdir,açıklayınız?
109.)Arkeleri sınıflandırınız?
111.)Arkeler hangi özellikleri bakterilere benzer,hangi özellikleriyle bakterilerden ayrılır?
112.)Arkelerin önemini ve doğadaki görevlerini açıklayınız?Doğru (D) ve Yanlış (Y) şeklinde cevaplanmalıdır. (2 PUAN)
 
(   )Hayvanların beslenme şekli ototrof beslenmedir.
 
(    Y )Urasil yalnızca DNA’nın yapısına katılan organik bazdır.
 
D   ) Vitaminler organik bileşiklerdir.
 
(  ) Enzimler en iyi 45ºC de çalışırlar .
 
(  ) Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir.
 
Boş yerlere en doğru cevabı yazınız.(2 PUAN)
 
Küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması ve su açığa çıkarması  
DEHİDRASYON…… olayıdır.
 
Glikojen bir ……POLİSAKKARİTTİR…… çeşididir.
 
Depo edilen vitaminler …A,D,E,K.……….vitaminleridir.
 
ORGANİK… bileşikler sadece canlılar tarafından sentezlenen bileşiklerdir.
 
Karbon atomları arasında çift bağlar bulunan yağ asitlerine ……DOYMAMIŞ …. yağ asitleri denir.
 
1-Yağların diğer organik bileşiklerden daha fazla enerji vermesinin sebebi nedir? (10 PUAN)
 
 YAPLSINDA KARBON VE HİDROJEN SAYISININ FAZLA OLMASINDAN DOLAYIDIR.
 
2- Aktivasyon enerjisi hangi yollarla düşürülür? (10 PUAN)
 
 *ENZİM VEYA KATALİZÖR KULLANARAK

 *ORTAMIN ISISINI ARTIRARAK

3-DNA’nın özelliklerinden beş tanesini yazınız? (10 PUAN)-DNA ÇİFT ZİNCİRLİDİR
 
-DEOKSİRİBOZ ŞEKER BULUNUR
 
-A,S,G,T BAZLARI BULUNUR
 
-HÜCREYİ YÖNETİR(KALITSAL BİLĞİYİ TAŞIR)
 
-YAPISINDA ZAYIF HİDROJEN BAĞI BULUNUR
 
4- Enzimlere etki eden faktörlerden sıcaklık ve PH ın etkisini grafik çizerek açıklayın. (10 PUAN)
 
1) Bir DNA molekülünde 80 adenin bulunmaktadır.Bu DNA daki üçlü hidrojen bağ sayısı
270 olduğuna göre; toplam nükleotid sayısı nedir?
A)140        B)200          C)240     D)340         E)540
 
2)Aşağıdakilerden hangisinin insan vücudunda üretimi yoktur?
A) Protein     B) Glikojen     C) Sukroz     D) Laktoz     E) DVitamini
 
3)Bir deney tüpüne konulan;
I. Nişasta hidroliz enzimi
II. Protein
III. Nişasta
Moleküllerinden hangilerinin miktarında reaksiyon sonunda değişiklik görülür?
A)Yalnız II       B) Yalnız III     C) I ve II      D) I ve III     E) II ve III  
 
4)Aşağıdaki moleküllerden hangisi monosakkarit değildir?
A)Glikoz     B)Riboz    C)Deoksiriboz     D)Fruktoz     E) Laktoz
 
5) I. Laktoz     II. Glikojen   III. Nişasta  IV. Maltoz   V. Selüloz
Yukarıda verilen karbonhidratlardan hangisi yada hangileri bitki hücresinde bulunmaz?
A) Yalnız I    B) I ve II    C)III ve IV   D)IV ve V   E)III, IV ve V
 
6) Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyon tepkimesi sonucu oluşmuştur?
A)Glikoz   B)Riboz C)Laktoz D)Fruktoz E)Galaktoz
 
7)Aşağıdakilerden hangisi enzimler için yanlış kullanılmış bir bilgidir?
A) Tepkimeler değişmeden çıkarlar   
B) Aktivasyon enerjisi azaltırlar
C) Yardımcı grup substratı tanır         
D) Enerji substrat yüzeyinde başlatır
E) Gen kontrolünde sentezlenir
 
8) 500 aminoasitten oluşan bir protein sentezi sırasında;
     I. Açığa çıkan su sayısı 499 dur.
     II. mRNA daki kodon sayısı 500 dür
     III. Kurulan peptid bağ sayısı 500 dür.
 İfadelerinden hangileri dogrudur?
A)Yalnız l    B)Yalnız III   C) I ve II   C) I ve III   E) I,II ve III
 
9) Aşağıdakilerin hangisi tüm canlıların proteinlerinde ortaktır?
A)İçerdikleri aminoasit sayısı
B)Aminoasitlerin bağlanma biçimi
C)Aminoasitlerin dizilimi
D)İçerdikleri aminoasitlerin çeşitleri
E)Oluşumları sırasında açığa çıkan H2O sayısı
 
10)Hayvansal bir hücrede bulunan,
 I. Kofaktör
II.Koenzim
III.Apoenzim
Maddelerinden hangisi ya da hangilerini tüm hücreler sentezleyebilir?
A)Yalnız I   B)Yalnız III    C) I ve II D)II ve III   E) I,II ve III
 
11) Yapısında 256 tane peptip bağı bulunan bir proteinin hidrolizden
en çok kaç çeşit aminoasit oluşur?
A)257       B)256       C)255       D)20      E)4
 
12)Tamamlayıcı zincirinin bir kodonunun nükleotit dizilimi SAT olan
DNA’nın anlamlı zinciri üzerinden sentezlenecek mRNA’ya uygun
tRNA’nın antikodonu nasıl olmalıdır?
A) SAT       B) SAU      C) GUA      D) GTA      E) GAT
 
13) I.    Maltoz + H2O → Glikoz + X
      II.   Aminoasit + Aminoasit→ Y + H2O
      III. Gliserol + 3 Yağ Asiti  → Z + 3 H2O
Yukarıdaki tepkimelerle ilğili olarak aşağıdakilerden hanğisi yanlıştır.
A) X, Glikoz molekülüdür.
B) I. Tepkime hidroliz tepkimesidir.
C) Y,bir dipeptittir ve bir peptit bağı içerir.
D) II. Ve III. tepkimeler dehidrasyon tepkimeleridir.
E) Z de bir tane ester bağı bulunur.
 
14) – Glikoz             
        - Maltoz            
        - Nişasta
 Yukarıdaki moleküllerle ilgili olarak verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir?
A) Canlı tarafından sentezlenme
B)Organik besin olma
C)Glikozit bağı içerme
D)C,H,O bulundurma
E)Sentezlenirken enerji kullanma
 
15-Aşağıdakilerden hangisi  protein kaynaklı aksaklıklardan değildir?
A)Yaraların geç iyileşmesi 
B)Zeka geriliği 
C)Büyüme ve gelişmenin azalması 
D)Bağışıklıkta zayıflama
E)Kandaki glikoz miktarında azalma.
 
16)Bir canlı aşağıdaki organik moleküllerden hangisini dışarıdan almaz?
A)Vitamin     B)ATP       C)Aminoasit     D)Glikoz    E)Yağ asidi
 
17)Eksikliğinde diş etlerinde kanamalara yol açan vitamin hangisidir.
A) C          B) D              C) E          D) K       E) B
 
18)n(Amino asit) →Protein
Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;
1- ATP              2- Enzim              3- Su
moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?
A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3
 
19) Aşağıdakilerden hangisi tüm enzimler için geçerli değildir?
A) Tekrar tekrar kullanıla bilme
B) Koenzim kapsama
C) Mutasyondan etkilenebilme
D) Belirli bir substrata özgü olma
E) Protein içerme
 
20)Canlı bünyesinde bulunan;

1 – Glikoz
2 – Riboz
3 – Galaktoz
4 – Deoksiriboz
5 – Früktoz
şekerlerinden hangileri beş karbonludur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 5
E) 1, 2 ve 5
 
NOT:Her soru 2 puandır.Süre 45 dk.
                                                               
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 D
 C
 B
 E
 B
 C
 C
 C
 B
 B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 D
 C
 E
 C
 E
 B
 A
 A
 B
 C
 
 
1.)a) Analog organ nedir,örnek veriniz?
    b)Homolog organ nedir, örnek veriniz?
2.)Sınıflandırma basamaklarını türden aleme doğru sırasıyla yazınız?
3.)a) Bakterileri beslenmelerine göre gruplandırınız?
    b)Bakterileri solunumlarına göre gruplandırınız?
4.) a)Arkelerin önemini 5 madde yazarak açıklayınız?
     b)Arke çeşitleri nelerdir,isimlerini yazıp açıklayınız?
5.)Hücre iskeleti elemanlarının isimlerini yazıp, her birinin yapı ve görevlerini kısaca açıklayınız?
6.) …………………………………….   organeli: Hücrenin enerji üretim ocaklarıdır.
    ……………………………………..   organeli: Fotosentez ile besin üretimi.
    ……………………………………..   organeli: Hücre bölünmesi.
    ……………………………………..   organeli: Hücre içinde madde taşınması
   ……………………………………..   organeli: Hücre içi sindirim
   ……………………………………..   organeli: Protein sentezi
   Hücre zarının özellikleri:
 a)………………………………………………………………
 b)……………………………………………………………...
Hücre zarının görevleri:
 a)……………………………………………………………..
 b)…………………………………………………………….
 
7.) Hücre nedir.Hücre hangi kısımlardan oluşur,isimlerini yazınız?
 
8.) Aktif taşıma:………………………………………………………………………………………………….denir.
       Fagositoz:………………………………...…………………………………………………………………. denir.
       Pinositoz:………………………………………………………………………………………………….... denir.
       Difüzyon………………………………………………………………………………………………….....denir.
     Osmoz:…………………………………………………………………………………………………..........denir.
     Hipertonik ortam:…………………………………………………………………………………...................denir.
 
9.) Bitki hücresi ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
10.) Protista (Ölaryotik tek hücreliler) 6 gruptan oluşur.Bunlar;
a)………………………b)………………………c)………………………d)………………………
e)……………………….f)……………………….


2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI       9.SINIFLAR BİYOLOJİ  DERSİ  II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARIDIR

SORULAR
 
1.)Boşlukları uygun şekilde doldurunuz?
Tür →Cins → ……….   →Takım → Sınıf →………. →Alem
 
2.) Derisidikenlilere örnek:   ___________________    ,   ____________________
      Kabuklulara örnek:           ___________________     ,   ____________________
      Açık tohumlu bitkilere örnek: ___________________   , ___________________
      Yumuşakçalara örnek:    _____________________     , ____________________
      Sölenterlere örnek:        ______________________ ,    ______________________
  
3.) …………………………………….   organeli: Hücrenin enerji üretim ocaklarıdır.
    ……………………………………..   organeli: Fotosentez ile besin üretimi.
    ……………………………………..   organeli: Hücre içinde madde taşınması
   ……………………………………..   organeli: Hücre içi sindirim
   ……………………………………..   organeli: Protein sentezi
 
4.)Hipertonik ortam , osmoz   terimlerini tanımlayınız?
 
5.)a)Arkelerin önemini açıklayınız?
b)Arke çeşitleri nelerdir,isimlerini yazınız?
 
6.)Omurgalı hayvanlar 5 sınıftan oluşur:
a)_________________________   b)_______________________ c)____________________
d)____________________________    e)_____________________________
 
7.)Omurgasız hayvanlar 6 sınıftan oluşur:
a.)_____________________   b)______________________  c)_________________________
d)______________________ e)_______________________   f)_________________________
 
8.)a)Hücre nedir,hangi kısımlardan oluşur?
b)Hücre iskeletini oluşturan elemanların isimlerini yazınız?
 
9.) Açık kan dolaşımı ve kapalı kan dolaşımını 4 özellik bakımından karşılaştırınız?
 
10.)a)Bakterileri solunumlarına göre gruplandırınız?
      b) Bakterileri şekillerine göre gruplandırınız?


                                  
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI       9.SINIFLAR BİYOLOJİ  DERSİ  II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARIDIR

 
 SORULAR
 
1.)a)Boşlukları uygun şekilde doldurunuz?
       Tür →Cins → Aile →____________ → Sınıf →___________→Alem
b)Balıklarda _________ döllenme, ________ gelişme görülür.
   Kurbağalarda ________ döllenme, _________ gelişme görülür.
   Sürüngenlerde _______ döllenme, _________ gelişme görülür.
   Memelilerde boşaltım ürünü___________________ , balıklarda ____________________tır.
 
2.) Derisidikenlilere örnek:   ____________________    ,   ____________________
      Kabuklulara örnek:         ____________________     ,   ____________________
      Açık tohumlu bitkilere örnek: ___________________   , ___________________
      Yumuşakçalara örnek:    _____________________     , ____________________
      Sölenterlere örnek: ______________________ ,    ______________________
 
3.) …………………………………….   organeli: Hücrenin salgı organeli
    ……………………………………..   organeli: Hücrenin depo organeli
    ……………………………………..   organeli: Hücre bölünmesi
   ……………………………………..   organeli: Hücre içi sindirim
   ……………………………………..   organeli: Protein sentezi
 
4.)Plazmoliz:_____________________________________________________________________
 Osmotik basınç:______________________________________________________________
 
5.)Tek çenekli ve çift çenekli birkileri 5 özellik bakımdan karşılaştırınız.
a)___________________________________________________________________________
b)___________________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________________
d)___________________________________________________________________________
e)___________________________________________________________________________
 
6.)Omurgalı hayvanlar 5 sınıftan oluşur:
a)_____________________________   b)____________________________ c)______________________
d)____________________________    e)_____________________________
 
7.)Omurgasız hayvanlar 6 sınıftan oluşur:
a.)_____________________   b)_______________________   c)_________________________
d)______________________ e)_______________________   f)_________________________
Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz?
Kapalı kan dolaşımının görüldüğü ilk omurgasız canlı grubu:___________________________
Hiçbir sisteme sahip olmayan omurgasız canlı grubu:_____________________________
İlk sinir hücrelerine rastlanan omurgasız canlı grubu:_____________________________
İlk merkezi sinir sistemine sahip omurgasız canlı grubu:_____________________________
 
8.)a)Memeliler 3 gruba ayrılır:
_______________________________    , _____________________________ , _____________
b)Hücre iskeletini oluşturan elemanlar 3 tanedir:
________________________________   , _____________________________   ,_____________
 
9.) Açık kan dolaşımı ve kapalı kan dolaşımını 4 özellik bakımından karşılaştırınız?
a)___________________________________________________________________________
b)____________________________________________________________________________
c)___________________________________________________________________________
d)_____________________________________________________________________________
 
10.)a)Bakterileri beslenme şekillerine göre gruplandırınız?
      b) Arkelerin önemi nedir, 5 tanesini maddeler halinde yazınız?

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=