HAZIRLIK-4 (9.SINIF)
1-)Ototrof canlı nedir? Bir örnek veriniz. ( 10 puan)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-)Canlılarda suyun görevleri nelerdir 2 tanesini yazınız (10 p)
a)…………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………….
 
b)……………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………..
2-)Canlıların ortak özelliklerini maddeler halinde yazınız. (5 madde*10puan)
a)………………………………………………………………………………………..
 
b)…………………………………………………………………………………………
 
c)………………………………………………………………………………………….
 
d)………………………………………………………………………………………..
 
e)………………………………………………………………………………………..
7-)Canlılarda minerallerin görevlerinden birini yazınız(10p)
3-)Kontraktil koful nedir?açıklayınız.(10 puan)
 
 
 
 
 
 
 
 
8-)Karbonhidratlarda dehidrasyon tepkimelerinin tanımını yapınız(10p)
4-) Monosakkaritlerin en önemli olan 3 grubunu yazınız?10p
 
 
 
 
                                                                                   
9-)Proteinlerin yapı taşı olan aminoasitleri oluşturan grupları yazınız?(10puan)                               SORULAR

1-)Heterotrof canlı nedir?Heterotrof canlılara bir örnek veriniz?(10p)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-) Canlıları oluşturan organik madde gruplarını yazınız(10p)
 
a)……………………………………………………………
 
b)…………………………………………………………..
 
c)……………………………………………………………
 
d)………………………………………………………….
 
e)…………………………………………………………
2-) Karbonhidratlarda hidrasyon(HİDROLİZ) tepkimelerinin tanımını yapınız(10p)
 
 
 
 
 
 
 
7-)
3-) Monosakkaritlerin en önemli olan 3 grubunu yazınız?10p
 
 
 
 
 
8-) Proteinlerin yapı taşı olan aminoasitleri oluşturan grupları yazınız?(10puan)
4-) Canlılardaki minerallerin görevlerinden birini yazınız(10p)
 
 
 
 
 
 
 
 
9-) Kontraktil koful nedir?açıklayınız.(10 puan)
5-) Canlıların ortak özelliklerini maddeler halinde yazınız. (5 madde*10puan)
 
a)………………………………………………………………………………………..
 
b)…………………………………………………………………………………………
 
c)………………………………………………………………………………………….
 
d)………………………………………………………………………………………..
 
e)………………………………………………………………………………………..
 
10-) Canlılarda suyun görevleri nelerdir 2 tanesini yazınız (10 p)
 
a)…………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………..
 
……………………………………………………………………………………………….
 
b)……………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………1) Canlılar için suyun önemini belirtiniz. ( 10 PUAN)
2) Canlıların yapısını oluşturan organik besin maddelerini Besinlerden en çok enerji verme sırasına göre yazınız. ( 10 PUAN)
3) Tuzlar nasıl oluşur? ( 10 PUAN)
4) I. Hücre zarının yapısına katılır
II. Yapılarında C, H, O bulunur
III. Yağ asidinin ester bağları ile bağlanması sonucu oluşur.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karbonhidratlar ile ilgili doğru bir ifadedir?(5 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

5) Vücuttaki demirin kullanımı ve alınan gıdaların hücre zarından geçebilmesi için gerekli olan mineral hangisidir? (5 puan)
A) Kalsiyum B) Bakır C) Magnezyum D) Fosfor E) Krom

6) Proteinlerin kimyasal yapılarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? (5 puan)
A) Karbon (C) B) Hidrojen (H) C) Azot (N) D) Fosfor (P) E) Krom (Cr)

7) ATP’nin molekül yapısı nasıldır? ( 10 PUAN)
8) Mesajcı (mRNA)’nın görevi nedir? ( 10 PUAN)
9) Yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler hangileridir? Yazınız. (6 puan)
10) (Her biri 4, Toplam 24 puan)
a) Bir trigliserit sentez edilirken ne kadar …………………….. kullanılırsa veya ne kadar …………………………. varsa o kadar su açığa çıkar.
b) ………………....… bitki hücrelerinde karbonhidratların depo şeklidir.
c) Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne ……………….. denir.
d) ……………….. : serbest olarak bal,üzüm ve incirde bol bulunur.Bütün polisakkaritlerin yapısını oluşturur.
e) Suda çözününce Hidrojen iyonu ( H+ ) çıkaran bileşikler ……….…………….dir.
……………………ise suda hidroksit iyonu vererek (H-) buharlaşırlar, turnusol kağıdını maviye çevirirler.
f) Guatr hastalığı ……………… minerali eksikliğinde görülür

AŞAĞIDA VERİLEN 1-15. SORULARDAKİ BOŞLUKLARA DOĞRU CEVAPLARI YAZINIZ.
1. Temel bilim olan biyoloji, (canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır.)


2. Biyolojiye önem verneyen toplumlarda, Sağlıkla ilgili sorunlar; (Yanlış beslenmeye bağlı rahatsızlıklar, Akraba evliliğine dayalı anomalilerin artması, Sağlıksız soyların ortaya çıkması dır.)
3. Önümüzdeki yüzyılın başında şu gelişmelerin olması beklenmektedir; (Canlıların ömür uzunluğunu kalıtsal olarak denetleyen genler kontrol altına alınarak uzun bir yaşam sağlanacaktır.)

4. 1997 Şubat ayında biyoloji alanında yeni bir gelişme kaydedilmiştir. ( Bir araştırmacı memeli bir hayvanın Dolly (koyun) kopyasını yapmayı başarmıştır.)

5. Moleküller organelleri , organeller de canlılığın temel birimi olan hücreyi oluşturur.

6. Yeşil bitkiler su ve karbondioksiti birleştirerek besin ve oksijen üretirler.

7. Su Besinlerin sindirimini sağlar vesağlar(hidroliz) ve kimyasal olaylar için ortam oluşturur.

8. Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asittir.

9. Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.

10. FOSFOR(P) inorganik bileşiği kemik ve dişlerin yapısına katılır, nükleik asitlerin yapısını oluşturur, Yağ protein karbonhidrat gibi moleküllerin yapısına katılır.

11. DEMİR (Fe) inorganik bileşiği Karaciğer, dalak, kırmızı kemik iliğinde bol bulunur.

12. Canlılarda bulunan organik bileşikler karbonhidratlar , yağlar, proteinler, nükleik asitler ve vitaminlerdir.

13. KarbonhidratlarEnerji vericidirler ve C, H, O elementlerinden oluşurlar.

14. Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına dehidrasyon sentezi denir.

15. İnsanların ve hayvanların yedikleri disakkaritler, sindirim sisteminde monosakkaritlerine ayrılarak kullanılır.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.
16. 45 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincir hidrolizlendiğinde Kaç mol su açığa çıkar.
a) 46 B)45 c)44 d)43 e)42
17. 2. 50 monosakkaritlik bir Polisakkarit zincir 10 disakkarit şeker kullanılarak oluşturulmuştur. Bu polisakkarit zincirin oluşturulmasında kaç monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 45 B)40 c)35 d)30 e)25
18. Toplam 350 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincirin oluşması sırasında 199 molekül Su açığa çıktığına göre bu zincirin oluşturulması sırasında kaç adet monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 60 B)50 c)40 d)30 e)20
19. Toplam 250 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincirin oluşması sırasında 229 molekül Su açığa çıktığına göre bu zincirin oluşturulması sırasında kaç adet disakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 20 B)25 c)30 d)130 e)120
20. Bir çocuk dedesinden 200 disakkarittik bir şeker ve babaannesinden 150 monosakkaritlik bir polisakkarit olan dondurma alır. Çocuk bu tatlıları tamamen sindirdiğinde toplam kaç Glikozit bağ parçalanmış olur.
a) 249 B)251 c)300 d)351 e)349
21. Üniversite sınavına girecek bir öğrenci 25 disakkarit içeren reçel, 20 monosakkarit içeren 3 polisakkarittik ekmek yemiştir. Bu öğrencinin yediğe besini tamamen monosakkarit birimlere ayırabilmesi için kol mol suya ihtiyacı vardır.
a) 82 B)85 c)60 d)72 e)70
22. Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır.
a) 250 B)399 c)249 d)199 e)150
23. Bir sporcu düzenli olarak beslenirken, 125 monosakkarit içeren polisakkaritlik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ tüketmektedir. Bu sporcunun yediği yiyecekleri tamamen yakmak için kaç molekül suya ihtiyacı vardır.
a) 175 B)155 c)274 d)199 e)150
24. Bir obezite (fazla yemek yeme hastalığı) hastası 300 disakkarit içeren reçel, 300 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 150 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediklerini tamamen parçalayabilmesi için kaç mol suya ihtiyaç vardır.
a) 499 B)1049 c)450 d)650 e)1500
25. Bir evde sabah kahvaltısında Baba 1 bardak çay, 2 dilim ekmek 25 molekül yağ anne 2 bardak çay ve 1 dilim ekmek, çocuk 1 dilim ekmek ve 100 molekül yağ yemiştir.1 bardak Çayda 20 disakkarit şeker ve her bir dilim ekmekte 120 monosakkaritlik polisakkarit molekül olduğuna göre. Bu ailenin tükettiği gıdalarda toplam kaç ester bağ mevcuttur.
a) 891 B)309 c)225 d)375 e)125

Verilen cümleler ile ilgili doğru tanımların bulun.      (HER SORU 2 PUANDIR)
___1. Kromoplastta bulunan ve kırmızı rengini veren pigmentin adıdır.                                               A. Homolog
___2. Hücre zarında hücrenin kimliğini belirlemekle sorumlu molekül.                                                B. Diploit
___3. Normal vücut hücrelerinin kromozom sayısını ifade eder.                                                         C. Plazmoliz
___4. Hipertonik ortama konan hücrenin su kaybetmesidir.                                                                 D. Hemoliz
____5. Zarı üzerinde ribozom bulunan organel çeşididir.                                                                     E. Glikolipid
___6. Farklı canlıların görünüşü benzer yapısı farklı olan organlarına denir.                                       F. Ozmoz
___7. Hücrenin kendine göre az yoğun ortamda fazla su alıp şişip patlayıp ölmesine denir.              G. Matriks
___8. Çekirdekte bulunan, DNA ve proteinden oluşan yapıdır.                                                            H. Likopin
___9. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama suyun geçişidir.                                                              K. Kromozom
___10. Mitokondrinin iç boşluğuna denir.                                                                                             M. gER
Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. (HER SORU 2 PUANDIR)
 _____1. Çift zarlı organeller ribozom ve kloroplasttır.
 _____2. Aktif taşıma sırasında enzim kullanılır, enerji harcanır.
 _____3. Sınıflandırma bilimi, canlıları sadece dış görünüşlerine bakarak gruplara ayırır.   
 _____4. Bakteride sadece ribozom organeli bulunur.
 _____5. ADEK vitaminleri hücre zarından ancak aktif taşıma ile geçer.
 _____6. Endositoz ile madde geçişi sadece dış ortamdaki maddelerin hücre içine alınması sırasında kullanılabilir.
 _____7. Emme kuvveti ile hücredeki çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.
_____8. Bir hücre kendinden daha yoğun ortama konursa ortamdan difüzyonla madde alabilir.
_____9. DNA çift zincirli yapıdadır, pürin bazları zincirlerde karşılıklı olarak bulunur.
_____10. Koful genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (HER SORU 8 PUANDIR.)
  1. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin farklarını yazın.
  2. Egzositozu açıklayın. Egzositoz yapan hücrelere örnek verin.
  3. Bilimsel sınıflandırmada kullanılan kriterler (özellikler) nelerdir?
  4. Aşağıda verilen şekle göre; %5 Na (SODYUM) bulunan ortama konan bitki hücresinde sonraki durumun oluşmasına sebep olan olayların isimlerini ve özelliklerini yazın.
                                         
           
           %3        %5                    % 6              %2                       
           Na         Na                     Na                Na
                                   
              Önce                             Sonra  
 

Verilen cümleler ile ilgili doğru tanımların bulun.      (HER SORU 2 PUANDIR)
___1. Ribozom alt birimlerinin üretildiği yapının adıdır.                                                                          A. Kontraktil koful
___2. Canlılar görünüşteki benzerliklerine göre gruplara ayrılır.                                                            B. tRNA
___3. Tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerin sitoplazmasına giren fazla suyun atılmasını sağlar.         C. Haploit
___4. Üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısını ifade eder.                                                        D. Karbonhidrat
___5. Hipotonik ortamda hayvan hücresi şişip, patlar ve ölür.                                                                E. Keroten
___6. Mitokondrinin iç zar kıvrımlarına denir.                                                                                        F. Hemoliz
___7. Hücre zarındaki maddelerin geçişi için bulunan açıklıklara denir.                                                 G. Çekirdekcik   
___8. Portakala turuncu rengi veren maddedir.                                                                                       H. Suni sınıflandırma.
___9. Hücre zarında en az bulunan organik moleküldür.                                                                        K. Krista
___10. Aminoasitleri ribozoma taşıyan moleküldür.                                                                                  M. Por 
Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. (HER SORU 2 PUANDIR)
 ______1. Tek zarlı organeller ribozom ve sentrozomdur.
 ______2. Ozmoz ve difüzyonda enzim kullanılır, enerji harcanmaz.
 ______3. Sınıflandırma birimi olan aleme ait canlılar iki isimle isimlendirilir.   
 ______4. Bakteride DNA veya RNA molekülü bulunmaz.
 ______5. Bir hücre kendinden daha yoğun ortama konursa su kaybederek büzülür.
 ______6. Aktif taşıma ile madde geçişi sadece dış ortamdaki maddelerin hücre içine alınması sırasında kullanılabilir.
 ______7. Fagositozla hücre içine madde alınırken hücre zarı cep oluşturur.
______8. ADEK vitaminleri hücre zarından diğer vitaminlere göre daha hızlı geçer.
______9. DNA yapısında pürin bazları, riboz şeker ve fosfat vardır.
_____10. Golgi organeli salgı yapan hücrelerde çok sayıda ve aktiftir.
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (HER SORU 8PUANDIR.)
  1. Çekirdeğin yapısının nasıl olduğunu açıklayınız
  2. Bitki ve hayvan hücrelerinin benzerlikleri nelerdir?
  3. İkili adlandırmanın temel özellikleri nelerdir?


1.        _______Bütün canlı hücreler sadece oksijenli solunum yaparak yaşayabilir.
2.        _______ Bitkiler, yapraklarında biriktirdikleri metabolik artıkları yapraklarını dökerek boşaltım yapar.
3.        _______Canlılarda yapım (sentez) olaylarına anabolizma veya özümleme denir.
4.        _______Vücudumuzda bulunan kalsiyum ve fosfor kemik yapısında bulunur.
5.        _______ Canlılar su ile metabolik atıkları vücutlarından uzaklaştırır.
6.        _______ İyot minerali tiroit bezinin çalışmasını sağlar.
7.        _______ Riboz beş karbonlu bir şekerdir (monosakakkarittir), ATP yapısında bulunur .
8.        _______ 3 yağ asidi ve bir gliserol, Nötral yağı (trigliseridi) oluşturur.
9.        _______ Glikojen suda çözünmez, iyotla renk vermez
10.     _______ Proteinlerden enzim ve hormon üretilir, düzenlemede görev alırlar.
Aşağıdaki soruları cevaplandırın:4x10
1.        Canlılarda beslenmenin amacını ve çeşitlerini yazın.
        2.        Canlılarda minerallerin görevlerini yazın.
        3.        Depo polisakkaritler nelerdir? Hangi polisakkarit hangi canlıda bulunur?
4.        Proteinlerin görevlerini yazın.
Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. 10x3 puan
1.        _______Monosakkaritler karbon sayılarına göre 4C’lu ve 5C’lu olarak ikiye ayrılır.
2.        _______ Heterotrof olarak beslenen canlılar besinlerini dışarıdan hazır almazlar.
3.        _______Bir canlıdan başka bir canlıya veya hücreler arasında ATP aktarımı yapılabilir.
4.        _______Hücre içinde veya hücre dışında büyük moleküllerin küçük molekülere parçalanmasına özümleme denir.
5.        _______ Canlılar su ile fazla ısı atılarak ısı dengesi korunur.
6.         _______Fe (demir) minerali eksikliğinde hemoglobin üretilemez, kansızlık görülebilir.
7.        _______ Yağların bir çeşidi olan steroitlerden bazı vitamin ve hormonlar üretilir.
8.        _______ Yağ moleküllerinde ester bağları bulunur .
9.        _______ Nişasta suda çözünmez, iyotla renk mor mavi renk verir.
10.     _______ Proteinlerden üçüncü enerji kaynağı olarak hücrelerde enerji elde etmek için harcanır.
Aşağıdaki soruları cevaplandırın: 4x10 pua
1.        Canlılarda solunumun amacını ve çeşitlerini yazın.
  2.        Suyun özelliklerini örnekleri ile açıklayın. 
 3.        Disakkaritlerin oluşum reaksiyonlarının denklemini, çeşitlerini, hangi canlılarda bulunduğunu yazın  
 4.        Yağların görevlerini yazın.


1) Besinlerin oksijenli ve oksijensiz ortamda yıkımı sonucu enerji üretilmesini sağlayan ortak özelliğini yazınız.
2) Büyüme ve gelişmede görevli olan,kasların kasılmasında görevli kemik gelişiminde etkili olan mineral ve vitamini yazınız.
3) Bir holoenzimi oluşturan bileşenleri yazınız.
4) Nükleotidi oluşturan birimleri yazınız.
5) Sitoplazmaya bütünlük kazandıran,hücreye şekil veren,madde alış-verişini sağlayan hücrenin bölümünü yazınız.
6) Akyuvarların mikropları yok etmesinde olduğu gibi,büyük moleküllerin enerji harcanarak hücreye alınmasına ne denir?
7) Bakterilerin hücre duvarını oluşturan polisakkaritini yazınız.
8) En büyük sınıflandırma basamağı olup,canlılar arası benzerliklerin en az olduğu sistematik basamağı yazınız.
9) Sıtma hastalığının etkeni olan bir hücreli canlıyı ve vektörünü yazınız.
10) Omurgalı sınıfının en basit canlı basamağını yazınız.

1-Protozoa kaç grupta incelenir. Sadece isimlerini yazınız.
2-Saprofit bakterilerin önemini açıklayın
3-Bakteriyofajın çoğalmasını şekil çizerek gösterin.
4-Bazal metabolizma nedir?
5-Mitoz geçiren bir hücre gözlenirse, bunun bir hayvan hücresi değil de bir bitki hücresi olduğu nasıl anlaşılır?
6-Deplazmoliz olmuş bir hücre, hangi ortama bırakılırsa plazmoliz haline gelir?
7-Aktif Taşıma nedir? Açıklayın
8-Sınıflandırmada Latince kullanılmasının önemini örnek vererek açıklayın.
9-Aşağıdaki maddelerin hücreye alınma yollarını karşılarına yazınız.
Glikoz : ……………………………
Gliserol : ………………………………….
Glikojen : …………………………..
H2O : ………………………………
Bakteri : ………………………………..
10-Siyonobakterilerin isimlerini yazarak, önemlerini kısaca açıklayın.

1-Canlıları sınıflandırmanın önemini açıklayınız.
2-Virüslerin insan sağlığı ile olan ilişkisini açıklayınız.
3-Bazal metabolizma hızı nelere göre değişir?
4-gen - organik baz – kromozom – nükleotit - dna
   Yukarıdaki terimleri küçükten büyüğe sıralayın.
5-Hayvan hücreleri saf suda bekletilirse hücrede ne gibi değişiklikler görülür?
6-Mayoz bölünmenin özelliklerini yazınız.
7-Heterotrof canlı ne demektir? Örneklerle açıklayın.
8-Yararlı bakterileri örneklerle açıklayın.
9-Pasif ve aktif taşımayı karşılaştırın.
10-Endospor nedir?
1-Mitozun hangi evresinde homolog kromozomlar karşılıklı kutuplara çekilirler?
2-Oogenez, Spermatogenez terimlerini açıklayınız.
 
       Yukarıdaki şekillerde tuzlu suyun bulunduğu taraftaki seviye yükselmiştir. Bunun nedenini kısaca açıklayınız.
4-Metabolizma nedir?  Hangi kısımlardan oluşur?
5-Nişasta, protein gibi büyük moleküller hücre içine ve dışına hangi yollarla taşınır?
6-Bakterilerde görülebilen konjugasyonu kısaca açıklayın.
7-Beslenmelerine göre bakteriler hangi gruplara ayrılırlar?
8-Sınıflandırmada Latince kullanılmasının önemini örnek vererek açıklayın.
9-Parazit bakterilerin önemini açıklayın.
10-Virüsler hakkında bilgi veriniz.
BiYoLoJi 2. DöNeM YaZıLı HaZıRLıK
 
Ribo nükleik asit özellikleri :
*Tek zincirden oluşmuştur
*A-G-C-U bulunmaktadır.T bulunmaz
*içerdiği 5c Lu şeker ribozdur
*Kendini eşleyemez Dna üzerinden sentezlenir
*Dnz polimeraz enzimi ile sentezlenir
Görevlerine Göre RnA 3 e Ayrılır.
1-Mesenger : mesajcı : elçi Rna (mRna) : hücrelerde en az bulunan rna çeşididir toplam rnaların %5 ini oluşturur.
2-Ribozomal Rna (rRna) : hücrede rnaların %75-%85 ini oluşturur Görevi proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılır.
3-Taşıyıcı RnA (tRNA) : hücredeki rna dan % 15 ini oluşturur Stoplazmada çözelti halinde bulundugunda eriyebilir rna da denir.
 DnA ve Rna Arasındaki FArklaR
*Dna çift sarmal Rna Tek sarmal yapıya sahiptir.
*Dna da deoksiriboz Rna da Riboz şekeri vardır.
*Dna da timin Rna da urasil bazı vardır.
Dna Ve Rna ArasınDaki OrTak ÖzeLLiKlER
*İkiside protein sentezinde gorevlidir
*yapı ve ozellikleri aynıdır
*Dna ve Rna nın yapısındaki bazlar aynıdır bunlar A-G-C dir
EneRjinin TemEL MoLeKüLü AtP ( Adenozin Tri FosFaT)
Canlılar hayatsal olaylarını sürdürebilmek için yaşadıkları çevreyle denge sağlayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar, bütün enerjilerin kaynağı Güneştir.
Adenin ‘ e gilikozit bağı ile riboz baglanmasıyla Adenozin
Adenozine ester bağı ile 1 fosfat grubunun bağlanmasıyla adenozin mono fosfat
Adenozin mono fosfat a yüksek bağ enerjisi ile 1 fosfat grubunun eklenmesiyle adenozin di fosfat
Adenozin di FosFat a yüksek bağ enerjisi ile 1 fosfat daha bağlanmasıyla Adenozin Tri fosFAT
Oluşur xD (ATP)
Önemli Not : Atp nin oluşumu olayına atp fosfarikasyonu denir , Atp yi enerji elde etmek amacıyla parçalamaları olayınada defosfarikasyon denir.
Canlılarda Atp Nin Kullanıldıgı enerjinin HarCadıgı OlayLar
*Biyosentez Tepkmeleri
*Aktif taşıma
*Hareket ve Kasılma
*Fotosentez (karanlık Evreleri)
Bu olaylara endergonik tepkimeler denir.
 
Atp Enerjisinin Sentezlenebildiği OlayLar
*oksijenli solunum
*oksijensiz solunum
*Fotosentez (ışıklı Evreler)
Bu olaylarada Egzergonik tepkimeler denir.
Endergonik : Gerçekleşebilmek için Dışarıdan enerji alan tepkimelerdir
Egzergonik : Gerçekleşmeleri sırasında dışarıya enerji veren tepkimelerdir
 
 
HücRelerin KeşFi
1600 yılında bilim adamı Roberd Hooke (bu kesin cıkar) tarafından şişe mantarı tarafından rastlanmıştır Canlıların kalıtım ve yapı birimine hücre denir.
Hücreler yapı olarak 2 ye ayrılır .
1-Prokaryot : Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve hücre organelleri bulunmayan hücre
2-Ökaryot : Belirli bir zarla cevrili cekirdeği ve hücre organelleri bulunan hücre
 
 
Hücre Zarı 
*hücreyi dış ortamdan ayırır
*ince saydam esnek ve seçici geçirgendir
*yapısında protein, lipit ve az miktarda karbonhidrat bulunur
 
 
HücRe ZaRının GorevLeri
*HücReyi Dış oRtamdan Ayırır ve Korur uyarı iletimesinde rol oynar
*Glikoprotein ve glikolipit molekülü ile hücrelerin birbirini tanıması ve değişik kimyasal maddelere cevap verilmesini sağlar.
*Stoplazmanın dağılmasını engeller .
 
HücRe zaRından Geçiş Özelliği
*Küçük moleküller büyük moleküllere gore :
*nötr moleküller iyonlara gore   :
*Yağı Cozen moleküller yağı cozemeyen moleküllere gore
*yağda cozulen vitaminler (ADEK) suda çözülen vitaminlere gore
HüCre Zarından Kolaylıkla Geçer.
Not : Nişasta Glikojrn protein gibi Büyük Moleküller hücre zarından geçemezler
 
 
Hücrede madde Taşınması
1-Pasif Taşıma : maddelerin cok yogun ortamdan az yogun ortama enerji harcamadantaşınması olayına pasif taşıma denir
Pasif taşıma 4 şekilde gerçekleşir
a-DifuzYon : Moleküllerin yogunlukları cok olan ortamdan az olan ortama doğru dağılmasıdır ortamlar arasında yogunluk farklı kalktıkça düfuzyon durur.
 
Difuzyon hızına Etki Eden FakTörLer
*Yogunluk Farkı arttıkca
*Ortamın sıcaklıgı arttıkca
*Difüzyon yüzeyinin genişliği arttıkça
Difuzyon hızıda artar
 
 
KolaylAşTırıLmış Difuzyon
 Bazen difuzyon olayında madde geçişi hücre zarındaki taşıyıcı maddeler aracılıgyla gerçekleşebilir bu olaya kolaylastırılmıs Difuzyon denir Atp( enerji ) Harcanmaz
 
Osmoz
Suyun yarı geçirgen bir zardan difüzyonudur.
DOĞ. YAN.
Lizozom hücrenin sindirim organelidir.
Sınıflanadırmada alemden türe gidildikçe birey sayısı artar,ortak özellik azalır.
B vitamini yağda eriyen bir vitamindir.
Atp hücrelerde salgı görevi yapan organeldir.
Glikojen bir depo polisakkaritidir.
düzlemine sıralanır.
Bir hücrenin yapısında hücre çeperi yoksa boğumlanarak bölünür.
Yağların bir görevide canlılarda ısı kaybını önlemektir.
Enzimlerin hızını arttıran maddelere inhibitör maddeler denir.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI ( Her soru 3 puan ) Toplam 15 Puan

Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir
Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara …………………………denir
Virüsler hariç tüm canlılarda bulunan organel ……………………..dir

KLASİK SORULAR (16-24. Sorular 5 Puan 25ve 26. Sorular 10 Paun) Toplam 65 Puan

Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
Hayvan hücresinde enerji hangi organelde üretilir?
Bitkilerin karakteristik organelleri (bitkilerde olan hayvanlarda olmayan) hangileridir?
Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır?
Bitki hücresi ve hayvan hücresinde mitoz, hangi safhaları ile ve nasıl farklılık gösterir ?
Homolog organ nedir? Örnek vererek açıklayın.

Difüzyonla hücre içine alınamayan büyük moleküller, hücreye hangi yollarla alınır?
Mitakondrinin yapısını ve görevlerini yazınız.
Aşaığda farklı canlılara ait isimler verilmiştir. Buna göre ;
I- Morus alba a-) Yanda kaç farklı tür ismi ardır ?
II- Canis familaris b-) Kaç farlı cins Vardır ?
III- Pinus nigra c-) Hangileri yakın birbiriyle akrabadır ?
IV- Felis leo
V- Felis domosticus 09,04,2008
VI- Populus alba
VII-Morus nigra

1-Homolog organ nedir? Örnek vererek açıklayın.
2-Canlıların adlandırılmasında Latince kullanılmasının önemini açıklayın.

 

       Yukarıdaki şekilde I ve II yönünde meydana gelen olaylara ne ad verilir? Sadece adlarını yazın.

 

4-Hücrede oksijenli solunumu gerçekleştiren organel hangisidir?
5-Crosing-over nedir? Ne zaman gerçekleşir?
6-Ototrof ve Heterotrof canlı ne demektir?
7-Protozoa kaç gruba ayrılır? Sadece isimleri yazın.
8-Metabolizma nedir? Hangi kısımlardan oluşur?
9-Virüslerin genel yapısını şekil çizerek gösterin.
10-Parazit bakterilerin önemini açıklayın

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=