HAZIRLIK-5 (9.SINIF)
YAZILIYA HAZIRLIK - KLASİK SORULAR
1.)Hücre teorsini açıklayınız?
2.)Hücre nedir,kısımları nelerdir,isimlerini yazınız?
3.)Prokaryotik hücre ,ökaryotik hücre nedir,örnek veriniz?
4.Hücre zarının yapısını açıklayınız?
5.)Hücre zarının özelliklerini yazınız?
6.)Hücre zarının görevleri nelerdir,açıklayınız?
7.)Stoplazmanın özellikleri ve görevleri nelerdir?
8.)Organeller ,yapısı,özellikleri ve görevleri (Lizozom,ER,GOLGİ,KOFUL,SENTROZOM,MİTOKONDRİ,RİBOZOM,PLASTİTLER, VB.)
9.)Hücre iskeleti hangi elemanlardan oluşur,İsimlerini yazıp,görevlerini açıklayınız?
10.)Çekirdeğin görevini açıklayıp kısımlarını yazınız?
11.)Hücreden madde geçişlerini gruplandırınız?
12.)Difüzyon osmoz,diyaliz,aktif taşıma,endositoz,ekzositoz özellikleri tanımları
13.)Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?
14.)OB ,TB,EK,HİPOTONİK,HİPERTONİK,İZOTONİK ,PLAZMOLİZ,DEPLAZMOLİZ,TURGOR,HEMOLİZ TANIMLAYINIZ?
15.)HİPERTONİK,İZOTONİK VE HİPOTONİK ORTAMDA NE GİBİ DEĞİİŞİMLER GÖRÜLÜR,OB,TB,EK NASIL DEĞİŞİR?
16.)Sınıflandırma nedir,önemini açıklayınız?
17.)Sınıflandırma çeşitleri nelerdir?
18.)Analog ,homolog organ nedir,örnek veriniz?
19.)Sınıflandırma birimleri türden aleme doğru sıralama, bu sıralamada hangi özellikler azalır yada artar?
20.)Tü nedir ,tanımlayınız,örnek veriniz
21.)Türlerin adlandırılması nasıl yapılır,örnek vererek açılayınız?
22.)Prokaryotik canlılar alemini gruplandırınız
23.)Ökaryotik canlılar alemini gruplandırınız*
24.)Bakteriler ve genel özellikleri ( en az 10 adet)
25.) Bakterilerin sınıflandırılması (Şekillerine,gram boyasına,beslenme ve solunumlarına göre sıralama ve özelliklerini söyleme)
26.)Bakterilerdeki üreme çeşitleri nelerdir isimlerini yazıp şekillerini açıklayınız?
27.)Endospor nedir yararını yazınız?
28.)Arkelerin genel özellikleri,bakterilerden farkı nedir?
29.)Arke çeşitlerini yazıp ,kısaca özellikleri açıklayınız)
30.)Arkelerin önemini açıklayınız?
31-)Öglena ve Paramesyumun dahil olduğu alemin adını yazınız.
32-)Sınıflandırma birimlerini ortak özellikleri çok olandan az olana doğru sıralayınız.
33-)Mantarlar hangi özellikleri ile bitkilere benzerlik gösterirler?
34-)Homolog organ ve analog organ kavramlarını açıklayınız.
35-)Kapsül bakteriye nasıl bir avantaj sağlar?
36-)Bakterileri beslenme şekillerine göre sınıflandırınız.
37-)İkili adlandırma sistemini açıklayınız ve bir tane örnek veriniz.
38-)Tür kavramını açıklayınız.
39-)Sınıflandırmanın amacı nedir?
40-)Metanojenik arkeleri kısaca açıklayınız.
41-)Sınıflandırma birimlerini ortak özellikleri az olandan çok olana doğru sıralayınız.
42-)Tür kavramını açıklayınız.
43-)İkili adlandırma sistemini açıklayınız ve bir tane örnek veriniz.
44-)Halofilleri kısaca açıklayınız.
45-)Bakterileri oksijen ihtiyaçlarına göre sınıflandırınız.
46-)Protista alemi içerisinde hangi canlılar yer alır?
47-)Maya mantarlarının kullanıldığı iki olay yazınız.
48-)Ribozom organelinin görevini yazınız.
49-)Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.
50-)Kaç çeşit plastit olduğunu yazıp bir tanesini açıklayınız.
51.Hücrenin nişastayı, yağ ve virüsü alması hangi yolla olur?
52.Ökaryot hücre nedir? Açıklayın ve bir örnek verin.
53.Mayoz’un Anafaz I safhasını şekil çizerek açıklayın.
54.Bir canlının sinir hücrelerinde 14 kromozom bulunuyor. Bu canlının kıkırdak doku hücresinde kaç kromozom bulunur?
55.Ekzositoz nedir?
56.Homolog kromozom nedir?
57.Hücre neden bölünür?
58.Mitoz bölünmenin özelliklerinden “5” tanesini yazınız.
59.Hayvan hücresi hipotonik ortama bırakılırsa ne gibi değişiklikler gözlenir?
60. Tatlı veya tuzlu besinler tüketildiği zaman daha fazla su içme isteği
duyarız. Bunun nedenini açıklayın.
61.Bir canlının sperm hücrelerinde 14 kromozom sayısı bulunuyorsa;akyuvar hücrelerinde kaç adet kromozomve kromatit içerir?
62.Sitokinez nedir?Açıklayınız.Hangi evrede gerçekleşir?
63.Dörtlü kromatid grupları oluşumunu şekil çizerk açıklayınız.
64.Mayoz da olup mitoz bölünmede olmayan özellikler nelerdir?
65.Ozmos ve difüzyon olaylarını örnek vererek açıklayınız?
66.Plazmoliz ve deplazmolizi şekil çizerek açıklayınız.
67.Endositoz un çeşitleri nelerdir?Kısaca açıklayınız.
68.Hücre zarının görevlerinden 5 tanesini yazınız.
69.Bazal metabolizmanın işleyişi neye bağlıdır?
70.Analog ve homolog organları örnekler vererek açıklayınız.


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=