HORMONAL SİSTEM(TEST)

 
Soru 1:

I.

Karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşmesi

II.

Pankreasın glukagon salgılaması

III.

Glikozun idrarla dış ortama atılması

Kanındaki glikoz miktarı normalin altına düşen bir insanda, yukarıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III

Çözüm:

I.

Glikoz miktarı normalin altına düştüğünde karaciğerdeki glikojenler glikoza çevrilerek kana verilir.

II.

Glukagon karaciğeri uyararak glikojenlerin glikoza dönüşümünü sağladığından, pankreastan glukagon hormonu salgılanır.

III.

Glikoz ancak kandaki seviyesi normalin üstünde iken  idrarla dışarı atılabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 2:
- Enerji kaynağı olarak vücutta önce glikoz sonra sırasıyla diğer karbonhidratlar, yağlar ve proteinler kullanılır.
- Glukagon, karaciğerden kana glikoz verilmesini sağlar.
- İnsülin, kandaki fazla glikozun hücrelere geçişini sağlar.

Bu bilgilere göre, insülin eksikliği ve glukagon fazlalığı olan bir insanda hangişsinin olması beklenmez?
Hücrelerden kaza hızla yağ geçişinin olması
Kandaki glikoz miktarının artması
Enerji kaynağı olarak yağların kullanılması
Hücrelere glikoz geçişinin azalması

Çözüm:
İnsülin eksikliğinde; kandaki fazla glikozun hücrelere geçmesi yavaşlar. Glukagon fazlalığında, karaciğerden kana devamlı glikoz geçişi olur.
Yani kandaki glikoz seviyesi sürekli fazladır.
A)  Kanda sürekli glikoz olduğu için yağ geçişine gerek yoktur.
B)  Kanda glikoz miktarı artar.
C)  Hücrelerde glikoz azaldığı için enerji kaynağı olarak yağ kullanılır.
D)  Hücrelere glikoz geçişi azalır.

Doğru Yanıt:

 
 

 
 
Soru 3: Kan şekeri düşen bir insanda, kan şekerinin tekrar normale dönmesi için,

I.

İnsülin

II.

Tiroksin

III.

Glukagon

hormonların değişimi, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


Çözüm:
Kan şekeri düşen bir insanda

I.

İnsülin hormonunun salgısı azalır.

II.

Tiroksin değişmez.

III.

Glukagon hormonunun salgısı artar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 4: İnsülin hormonu kandaki glikozun kas ve karaciğerde glikojen olarak depo edilmesini sağlar

Buna göre insülin miktarı;

grafikteki gibi olan bir bireyde glikoz ve glikojen miktarları nasıl değişir?


Çözüm:
İnsülin hormonu kandaki glikozların kas ve karaciğere girerek  glikojen şeklinde depolanmasını sağlar.
Grafikte verilen insülin miktarının artışına bağlı olarak glikoz miktarı azalırken kas ve karaciğerdeki glikojen miktarı artar.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 5:
Yukarıdaki şemada kalsitonin ve parathormonun vücudun Ca++ metabolizması üzerine etkisi verilmiştir.
 
Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Parathormon ve kalsitonin birbire zıt çalışır.
Bol süt içen bir bireyde kalsitonin hormonu salgısı artar.
Parathormonun az salgılanması kemiklerin sertleşmesine neden olur.
Kalsitonin hormonunun fazla salgılanması idrardaki Ca++ miktarını artırır.

Çözüm:
A) Kalsitonin kemikteki Ca++ oranını artırırken, parathormon azalttığından bu iki hormon birbirlerine zıt çalışırlar.
B) Bol süt içen bireyin kanında Ca++ oranı fazla olacağından kalsitonin salgısı artarak, kandaki fazla Ca++ lar kemiklere yollanır.
C) Parathormon az salgılandığında kana Ca++ geçişi azalacağından kemikler sertleşir.
D) Kalsitonun fazla salgılandığında böbrektedeki değil kemikteki Ca++ miktarı artacağından, idrarda Ca++ miktarı azalır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 6:                   
Başlangıçtaki şekli yukarıdaki gibi olan bir saksı bitkisine sağ taraftan ışık kaynağı verildiğinden gövdenin sağ tarafa yöneldiği gözleniyor. Kök ise yerçekimi yönünde büyümesine devam ediyor.

Buna göre bitkide aşağıdaki kök ve gövde yönelimlerinden hangisinin gerçekleşmesi saksının sol tarafa yan yatırıldığını gösterir?
 

Çözüm:
A) Bitki sola doğru yan yatırıldığında yapraklar ışık kaynağına doğru kök ise yerçekimine doğru hareket edeceğinden şekil böyle olacaktır.
B) Yapraklar ışık kaynağının tersine yönelmez.
C) Yapraklar ışık kaynağına doğru yönelir.
D) Kök eğimli bir şekilde yer çekimine yönelir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 7: Bireyin boy uzunluğunu;

I.

STH

II.

Tiroksin

III.

Kalsitonin

IV.

İnsülin

hormonlarından hangisi etkilemez?

I
II
III
IV

Çözüm:
I- STH hormonu kemiklerin boyuna ve enine büyümesini sağlar.
II- Tiroksin vücudun metabolizmasını düzenlediğinden boy uzunluğuna etki eder.
III- Kalsitonin kandan kemiğe Ca++ geçişini sağlayarak kemiklerin büyümesine yardımcı olur.
IV- İnsülin kandaki şeker miktarını düzenler, boy uzunluğuna etki etmez.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 8: İnsan vücudunda görev yapan bazı hormonlara ait özellikler tabloda verilmiştir.

Hormonun salgılandığı bez Hormon Etkisi
Hipofiz ADH Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar.
Böbrek üstü bezi Adrenalin Kan şekerini arttırır.
Pankreas Glukagon Kan şekerini arttırır.
Böbrek üstü bezi Aldosteron Böbrekten tuzun geri emilimini sağlar.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
Farklı bezlerden aynı hormonlar salgılanabilir.
Farklı hormonların etkisi aynı olabilir.
Aynı bezden farklı hormonlar salgılanabilir.
Farklı hormonların hedef dokuları aynı olabilir.

Çözüm:
A) Farklı bezlerden aynı hormonlar salgılanamaz.
B) Adrenalin ve glukagon hormonların her ikiside kan şekerini artırdığından, farklı hormonların etkileri aynı olabilir.
C) Böbrek üstü bezinden Adrenalin ve Aldosteron gibi iki farklı hormon salgılandığından, aynı bezden farklı hormonlar salgılanabilir.
D) ADH ve Aldosteron hormonunun hedef dokusu böbrekler olduğu için farklı hormonların hedef dokuları aynı olabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 9:

I.

Testosteron Dişilerde gamet oluşmasını sağlar.

II.

Kalsitonin Kemiklerin gelişmesini sağlar.

III.

İnsülin Kan şekerini ayarlar.

IV.

Aldosteron Vücudun iyon dengesini düzenler.

Yukarıdaki tabloda hormonlar ve etkileri verilmiştir.

Hangi hormonun görevi yanlış verilmiştir?
Testosteron
Kalsitonin
İnsülin
Aldosteron

Çözüm:
A) Testosteron hormonu dişilerde değil erkeklerde gamet oluşumunu sağlar.
B) Kalsitonin Ca++ metabolizmasını düzenleyerek kemiklerin gelişmesini sağlar.
C) İnsülin kan şekerini düşürerek, ayarlar.
D) Aldosteron böbreklerden iyonların geri emilmesini sağlayarak vücudun iyon dengesini düzenler.

Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 10:
Yukarıdaki şemada sinir sistemi ve iç salgı bezleri (hormonal bezler) arasındaki ilişki gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doku ve hücre metabolizması sinir sisteminin kontrolünde gerçekleşir.
Hipofiz bezi ile tiroid bezi karşılıklı etkileşimle salgılarını ayarlar.
Tiroksin hormonu metabolizma hızını sürekli arttırır.
Hipotalamus ve hipofiz salgıları tiroid bezinin salgılarını etkiler.

Çözüm:
A) Doku ve hücrelerin metabolizması sinir sisteminin bir bölümü olan hipotalamusun kontrolü altında gerçekleşir.
B) Şemaya baktığımızda tiroid bezini uyaran hipofiz bezidir. Tiroid  bezide salgısı ile hipofiz bezini etkiler.
C) Tiroksin hormonu metabolizma hızını sürekli değil belirli bir yere kadar artırır.
D) Hipotalamus ve hipofiz şemaya bakıldığında tiroit bezinden tiroksin salgılanmasını etkiler.


Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 11:

Bir bitkiden alınan hücreler, içlerinde farklı oranlarda X ve Y hormonu bulunan üç ayrı cam tüpe eşit şekilde konuyor. Bir süre sonra şekildeki gelişmeler gözleniyor.

Bu gözlemden hangi sonuca ulaşılabilir?
Kökün oluşması için Y, X den fazla olmalıdır.
Gövdenin oluşmasında sadece Y etkilidir.
Gövde , X ve Y nin her orandaki karışımında oluşabilir.
Kökün gelişebilmesi için X ve Y nin belirli bir oranda bulunması gerekir.

Çözüm:
Hormon miktarı azaldıkça gelişim artmıştır.
A) Kökün oluşması x hormonunun 3 mgli II. tüpte gerçekleştiğinden Y hormonu miktarı x'ten daha az olmalıdır.  
B) Gövdenin oluşmasında X ve V hormonları birlikte etkili olmuştur.
C) Gövde her karışımda değil; X hormonunun 0,03 mgli Y hormonunun 1 mgl 1 olduğu karışımda oluşmuştur.
D) Kökün gelişimi için her iki hormonun belirli oranda olması gerekir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 12:
Şekil A'da saksı bitkisi yan yatırıldığında kök ve gövdenin şekil B'deki gibi yönelim hareketi göstermesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Basıncın etkisiyle gövdenin yukarı kökün aşağı yönelmesi
Suyun etkisiyle kökün su yönünde gövdenin ise tersi yönünde yönelmesi
Işığın etkisiyle gövdenin yukarı, kökün aşağı yönelmesi
Yerçekiminin etkisiyle kökün yerçekimine doğru, gövdenin ise tersi yönünde yönelmesi

Çözüm:
Şekilde verilen yönelim hareketinin basınç, su veya ışık faktörleriyle gerçekleştiğini söylemek için bu faktörlerin uygulama yönünün verilmesi gerekirdi.
Ancak yerçekimi doğada var olan bir kuvvet olduğu için kök daima yerçekimine gövde ise onun tersi yönünde hareket edecektir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 13: Sağlıklı bir insanda t anından itibaren parathormon salgısı artmaya başlıyor.

Buna göre; kandaki kalsiyum miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm:
Parathormon kemikten kana kalsiyum (Ca++) geçişini sağlayan bir hormondur. t anında parathormon salgısı artmaya başladığında kandaki Ca+2 miktarı da artar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 14: İnsülin hormonu kandaki glikozun fazlasının karaciğer ve iskelet kaslarında depo edilmesini sağlar.

Buna göre insülin hormonu yetersiz salgılanan bir insanda aşağıdaki değişimlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Kandaki glikoz miktarında artma
İdrar içinde glikoz bulundurma
Hücrelerin enerji kaynağı olarak yağ ve proteinleri kullanması
Hücrelerin glikoz ihtiyacının azalması

Çözüm:
A) İnsülin hormonu kandaki glikozun fazlasının karaciğer ve iskelet kaslarında depo edilmesini sağladığından, bu hormonun eksikliğinde kandaki glikoz miktarı artar.
B) Kandaki glikoz miktarı normalin üstünde olduğundan, glikozun fazlası idrarla atılabilir.
C) Kandaki glikoz miktarının artması, hücrelerin glikoz eksikliği yaşamasına neden olacağından, hücreler enerji kaynağı olarak yağ ve proteinleri kullanabilir.
D) Hücrelerde glikoz azaldığı için, glikoza ihtiyaç azalmaz,artar.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 15: Kanında iyot oranı sürekli olarak normal değerin altında kalan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
Guatr hastalığı
 
Tiroid bezinin çok çalışması
Raşitizm (kemik erimesi)
Vücut ısısının düşmesi

Çözüm:
İyot, tiroksin hormonunun yapısına katılan elementtir. İyot oranı sürekli olarak normal değerin altında kalan bir insanda tiroksin hormonu üretimide yavaşlar.
A) Tiroksin hormonu azlığında tiroit bezi çok çalışır ve guatr hastalığı oluşur.
B) Tirod bezi tiroksin hormonu üretebilmek için çok çalışır.
C) Raşitizm D vitamini eksikliğinde ortaya çıkan bir hastalıktır.
D) Tiroksinin az salgılanması durumunda metabolizma yavaşlayacağından vücut ısısı düşer.


Doğru Yanıt:

 
 
 
 
Soru 16: İnsan vücudunun iç ve dış ortamdan gelen etkilere verdiği tepkiler;

I.

Sadece sinir yoluyla

II.

Sadece hormon yoluyla

III.

Sinir ve hormonun etkileşimiyle ortaya çıkabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I, II ve III

Çözüm:
İç ve dış ortamdan gelen uyartılara verilen yollardan hepsiyle tepki verilebilir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 17:
- Hipofiz bezinden salgılanan ADH hormonu böbreklerden suyun geri emilmesini sağlar.
- Böbrek üstü bezinden salgılanan Aldosteron hormonu böbreklerden Na, Cl- gibi minerallerin geri emilimini sağlar.

Bir insanın fazla miktarda deniz suyu içmesi halinde kanındaki su oranı, ADH ve Aldosteron salgısı değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Kandaki su
oranı         
ADH salgısı Aldosteron
salgısı        

  Azalır Artar Artar
  Azalır Değişmez Artar
  Değişmez Artar Artar
  Azalır Artar Azalır

Çözüm:
Deniz suyu içen bir insan vücuduna fazla miktarda tuz aldığından
Kandaki su oranı azalır. Buna bağlı ADH salgısı artar, Aldosteron salgısı azalır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 18: Hormonlarla ilgili,

I.

Kan ile taşınır.

II.

Vücudun büyümesini kontrol eder.

III.

Üremeyi düzenlerler.

IV.

Vücutta iç dengenin kurulmasını sağlarlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

I ve III
II ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV

Çözüm:
I- Hormonlar kan ile taşınır.
II- STH gibi hormonlar büyümeyi kontrol eder.
III- FSH - LH gibi hormonlar üremeyi düzenler.
IV- Vücudun iç dengesinin kurulmasını sağlar.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 19: Pankreastan salgılanan insülin hormonu kan şekerini normal düzeye indirir.
Hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu ise hücre bölünmesi kemiklerin uzaması gibi büyüme olaylarını kontrol eder.

Bir bilim adamı pankreas ve hipofiz bezi çıkarılmış sıçanda bu hormonların tek başına ve birlikte büyümeye olan etkisini incelediğinde yukarıdaki grafiği elde etmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

İnsülin ve büyüme hormonu üretemeyen farede ağırlık artışı gözlenmez.
Tek başına insülin hormonu sürekli büyüme sağlayamaz.
Tek başına büyüme hormonun ağırlık artışına etkisi iki hormonun birlikte etkisinden azdır.
Pankreas ve hipofiz bezi çıkarılmış fareye hormonların dışarıdan uygulanması büyümeyi sağlamaz. 

Çözüm:
A) Pankreas ve hipofiz bezi çıkartılan fare insülin ve büyüme hormonlarını üretemediğinden ağırlık artışı olmamıştır.
B) İnsülin hormonu tek başına sürekli değil 150. ile 200. günler arasında ağırlık artışına neden olmuştur.
C) Büyüme hormonu tek başına verildiğinde gerçekleşen ağırlık artışı her iki hormonun birlikte verilmesinden daha azdır.
D) Fareye büyüme ve insülin hormonları dışarıdan verildiğinde ağırlık artışı gerçekleştiğinden dışarıdan uygulama büyümeyi sağlamıştır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
 
Soru 20: Soğuk havalarda vücutta enerji kaybı artar. Metabolizma olaylarının sürdürülebilmesi için hücresel enerji üretiminde artış olur.

Aşağıdaki hormonlardan hangisi metabolizmayı hızlandırarak oksijen tüketimini arttırır?
İnsülin
Tiroksin
Aldosteron
Östrojen

Çözüm:
A) İnsülün kan şekerini düşürür.
B) Tiroksin metabolizmayı hızlandırarak O2 tüketimi artırır.
C) Aldosteron böbreklerden tuzun geri alınmasını sağlar.
D) Östrojen dişilerde eşeysel karakterlerin ortaya çıkmasını ve yumurta oluşumunu sağlayan hormondur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 21:
Şekil 1'deki gibi duran genç bir bitki fidesi, çevresel koşulların etkisiyle şekil 2 deki gibi bir yönelim götermiştir.

Bu yönelime aşağıdaki faktörlerden hangisi neden olmuştur?

Çözüm:
Gövde ışığa doğru yönelim gösterdiğinden ışık gövdenin yöneldiği yerden gelmektedir. Kök ise su, gübre, yerçekimi gibi faktörlere doğru yönelim gösterdiğinden, bu faktörler kökün yöneldiği yerden gelmektedir.

A)  Işığın yönü ters verilmiştir.
B)  Gövde ışığa, kök gübreye doğru yönelim göstermiştir.
C)  Gübrenin yönü ters verilmiştir.
D)  Yerçekiminin yönü bu şekilde olamaz.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 22: Ürettikleri salgı bezlerinin tümünü kana veren bezlere kanalsız, bunun tersine salgı bezlerini vücut boşluğuna veya vücut dışına boşaltan bezlere kanallı bezler denir.

Buna göre,

  I.  Hipofiz                    II.  Tükürük
III.  Ter                        IV. Tiroit

bezlerinden hangileri kanallı, hangileri kanalsız bezlere örnek olarak gösterilebilir?

  Kanallı bez   Kanalsız bez   I, II III, IV
  II, III I, IV
  I, IV II, III
  I, II, IV III

Çözüm:

I.

Hipofiz bezinin salgısı hormondur ve hormonlar kanla taşındığından bu bez kanalsızdır.

II.

Tükürük bezleri salgısını vücut boşluğuna verdiğinden kanallıdır.

III.

Ter bezleri salgısını vücut dışına verdiğinden kanallıdır.

IV.

Tiroid bezinin salgısı hormondur ve hormonlar kanla taşındığından bu bez kanalsızdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 23: Bir insanda; böbreklerden suyun geri emiliminin durması ve idrar yoluyla çok fazla su kaybedilmesi, aşağıdaki bezlerden hangisinin görevlerini tam yapmadığına kanıt olarak gösterebilir?
Tiroid
Böbrek üstü
Hipofiz
Paratiroit

Çözüm:
A) Tiroid bezi vücudun O2 metabolizmasını düzenler.
B) Böbrek üstü bezi vücudun tuz ve şeker dengesini düzenler.
C) Hipofiz bezinden salgılanan ADH hormonu ile vücudun su dengesi sağlanır. Bu nedenle böbreklerden suyun geri emiliminin durması ve idrar yoluyla çok su kaybedilmesi hipofiz bezinin tam görevini yapmamasından kaynaklanır.
D) Paratiroid bezi vücudun Ca++ metabolizmasını düzenler.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 24: Karbonhidratlar bakımından zengin bir beslenme yapan insanın kanındaki glikoz miktarı ve insülin miktarı için aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?Çözüm:
Karbonhidratlar bakımından zengin besinlerle beslenen insanın kanındaki glikoz miktarı artar, buna bağlı olarak kandaki glikoz miktarını düşürmek amaçlı insülin hormonu miktarı da artar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 26:

Bitkilerde kök ve gövdenin yönelim hareketlerini araştıran bir öğrenci yukarıdaki deney düzeneğini kuruyor.

Bir süre sonra I. bölmedeki kökün nemli toprağa, II. bölmedeki gövdenin ışığa doğru yöneldiğini tesbit ediyor.

Yapılan deneyden elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Toprak üstü organlarda yönelim gözlenmez.
Su ve kirece karşı, kök ve gövde de yönelim gözlenmez.
Kök suya doğru yönelirken, gövde sudan kaçar.
Kök ışığa doğru yönelirken, gövde suya doğru yönelir.

Çözüm:
Yapılan deney sonucunda

I. bölmedeki kök nemli toprağa doğru yönelmektedir. Bu durum kökün suyun olduğu yöne doğru hareket ettiğini gösterir.

II. bölmedeki gövde ışığa doğru yönelmektedir. Bu durum gövdenin ışığın olduğu yöne doğru hareket ettiğini gösterir.

A) Gövdede ışığa karşı yönelim olduğundan toprak üstü organlarda yönelim vardır.
B) Kök suya doğru yönelim göstermektedir.
C) Kök II. bölmedeki suya doğru yönelirken gövde kireç suyunun olduğu tarafa yöneldiğinden sudan kaçmaktadır.
D) Kök I. bölmeye yani karanlık ortama doğru yönelim göstermiştir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 27:              
Şemada kandaki ve kemikteki Ca++ miktarının hormonal düzenlenmesi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Parat hormon salgısının artması kemikteki Ca++ iyonlarının kana geçişini hızlandırır.
Kalsitonin ve parat hormon birbirine zıt çalışır.
Kalsitonin çok salgılanırsa kemikler zayıflar.
Parat hormon az salgılanırsa kemikte Ca++ birikir.

Çözüm:
A) Parat hormon kemikten kana Ca++ geçişini sağladığından çok salgılanırsa kana daha hızlı Ca++ geçer.
B) Kalsitonin ve parat hormon Ca++ metabolizması üzerine zıt çalışır.
C) Kalsitonin çok salgılanırsa kemikler güçlenir.
D) Parat hormon az salgılanırsa kemikten kana Ca++ geçişi azalacağından kemikte Ca++ birikir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 28: İnsanda kanın şeker miktarına bağlı insülin ve glukagon hormonlarının salgılanma durumları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 
 

Grafikteki bilgilere göre insülin ve glukagon hormonları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


İnsülin ve glukagon hormonları birbirine zıt çalışır.
İnsülin kandaki şeker miktarı normalin üstüne çıktığında etki gösterir.
Glukagon kan şekerini düşürür.
Glukagon kandaki şeker miktarı normalin altına düştüğünde etki gösterir.

Çözüm:
Grafiklere bakıldığında;
- İnsülin hormonu kan şekeri normal değerin üzerine çıktığında salgılanmakta ve kan şekeri normal değere getirilmektedir. Bu nedenle insülin hormonu kan şekerini düşürür.
- Glukagon hormonu ise kan şekeri normal değerin altına düştüğünde salgılanmakta ve kan şekerini artırarak normal değere getirmektedir.
A) İnsülin kan şekerini düşürdüğü, glukagon artırdığı için birbirine zıt çalışırlar.
B) İnsülin kandaki şeker miktarı normalin üstüne çıktığında salgısı  arttığı için etkisini ancak bu durumda gösterir.
C) Glukagon kan şekerini düşürmez, artırır.
D) Glukagon kandaki şeker miktarını arttırdığı için, etkisini kan şekeri normal değerin altına düştüğünde gösterir.Doğru Yanıt:

 
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=