SİNİR SİSTEMİ(TEST)
 
Soru 1: Beyinciği zedelenen bir kuş aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
Ağzına verilen besini yer.
Havaya atılınca yalpalayarak uçar.
Soluk alıp verir.
Dal üstünde dengeli durur.

Çözüm:
A) Omurilik soğanı sağlam olduğu için besini yer.
B) Beyinciği zedelenen kuş yalpalayarak uçar.
C) Omurilik soğanı sağlam olduğu için soluk alıp verir.
D) Beyincik zedelendiği için dal üzerinde dengeli duramaz.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 2: Duyu nöronlarıyla merkezi sinir sistemine iletilen uyartıların,

I.

Beyinde yorumlandıkları merkez

II.

İletim şekilleri

III.

Sebep oldukları tepki

özelliklerinden hangileri aynıdır?

Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III

Çözüm:
  I. Tat ve koku hariç tüm uyarılar farklı merkezlerde yorumlanır.
 II. Uyarıların iletilme şekli hepsinde aynıdır.
III. Uyarıların sebep oldukları tepki birbirinden farklılık gösterir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi insanda doğuştan gelen bir reflekstir?
Daha önceden eli yanan çocuğun sıcak sobadan uzaklaşması
Günde üç öğün yemek yiyen bir insanın, öğün vakti geldiğinde açlık hissetmesi
Karanlık ortamdan aydınlık ortama aniden geçibildiğinde gözlerin kısılması
Keman çalmayı unutmuş olan birinin bir süre sonra tekrar çalabilmesi

Çözüm:
A) Çocuk sıcak cisimlerin elini yakacağını sonradan öğrendiğinden bu bir şartlı reflekstir. 
B) Vücut yemek saatlerine karşı sonradan alışkanlık kazandığı için kazanılmış reflextir.
C) Bu durum tüm insanlarda olan ve doğuştan gelen reflekstir.
D) Keman çalma sonradan öğrenildiği ve alışkanlık haline geldiği için kazanılmış reflextir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 4: Çevresel sinir sistemi somatik ve otonom sinirlerden meydana gelmiştir.

Bir sinirin,

I.

İskelet kaslarını harekete geçirmesi

II.

İstemli olarak yapılan hareketlerin gerçekleşmesini sağlaması,

III.

İç organların çalışmasını düzenlemesi

özelliklerinden hangilerine sahip olması, onun somatik sinir olduğunu gösterir? 
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Somatik sinirler iskelet kaslarını kontrol eder.

II.

Somatik sinirler isteğe bağlı yapılan hareketleri kontrol eder.

III.

İç organların çalışmasını somatik değil otonom sinirler kontrol eder.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5: Kalıtsal olmayan ve öğrenme ile kazanılan reflekslere şartlı refleks denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekse örnektir?
Işıkta gözbebeğinin küçülmesi
Araba kullanma
Yeni doğan bebekte emme refleksi
Göz kapağı refleksi

Çözüm:
A)  Işıkta gözbebeğinin küçülmesi kalıtsaldır.
B)  Araba kullanma sonradan öğrenme ile kazanılan şartlı reflekstir.
C)  Emme refleksi kalıtsaldır.
D)  Göz kapağı refleksi kalıtsaldır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 6: Derideki almaç (alıcı)'larla alınan bir uyarı, motor sinirlere gelinceye kadar,

I.

Kas

II.

Duyu siniri

III.

Ara sinir

yapılarının hangilerinden geçer?

Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
I. Uyartı kastan geçmez.
II. Uyartı duyu siniri ile alınır.
III. Uyartı ara sinirler ile beyinde yorumlanır ve cevap motor sinirlere verilir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 7: Bir nöronda uyartı iletimi sırasında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Nöronlar fermantasyon yapar.
Nöronlar glikoz sentezler
Nöronlar uyartı iletimi sırasında enerji harcar.
Nöronlar CO2 tüketir.

Çözüm:
A) Nöronlar O2'li solunum yapar.
B) Nöronlar O2'li solunum sırasında glikoz üretmez, harcar.
C) Nöronlar O2'li solunum ile ürettikleri ATP'yi uyartı iletimi sırasında harcar.
D) Nöronlar CO2 kullanamaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 8: "Bir uyartının hedef canlıya sürekli uygulanması, zamanla o canlı tarafından uyaranın alınmaması veya tepki verilmemesi gibi etmenlere yol açar."

Yukarıda belirtilen metni aşağıdakilerden hangisi destekler?
Tatlıdan sonra acı yemek.
Gürültüsüz bir ortamdan gürültülü bir ortama geçmek
Aşırı yemek
Kapalı bir odada aynı kokuya uzun süre maruz kalmak.

Çözüm:
A) Tatlıdan sonra acı yemek dilin farklı bir uyaranla uyarılmasıdır.
B) Gürültüsüz ortamdan gürültü bir ortamda geçmek kulağın farklı bir uyaranla uyarılmasıdır.
C) Aşırı yemek yendiğinde farklı besinlerin tatları alınabilir.
D) Aynı kokuya kapalı bir ortamda uzun süre maruz kalındığında koku algılanmaz.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 9: Bir öğrencinin sınava girmeden önce;
-  Kalp atışlarının artması
-  Soluk alış verişinin artması
-  Ağzının kuruması
sempatik sinir sistemi ile sağlanır.

Buna göre sempatik sinir sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Dolaşım sistemini hızlandırır.
Solunum sistemini hızlandırır.
Metabolizmayı hızlandırır.
Sindirim sistemini hızlandırır.

Çözüm:
A) Kalp atışlarının artış göstermesi sempatik sistemin dolaşım sistemini hızlandırdığını gösterir.
B) Soluk alış verişinin artması sempatik sistemin solunum sistemini hızlandırdığını gösterir.
C) Kalp atışının ve soluk alış verişinin artması metabolizmayı hızlandırdığını gösterir.
D) Ağzın kuruması sempatik sistemin sindirim sistemini yavaşlattığını gösterir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 10: Sinir hücreleri (nöron) görevlerine göre;

I.

Motor nöron

II.

Duyu nöron

III.

Ara nöron

olmak üzere üçe ayrılır.

Uyartın alınmasından tepkinin meydana gelmesi sürecinde, yukarıda verilen nöron çeşitlerinin görev yapma sırası nasıl olmalıdır?
I, II, III
II, III, I
II, I, III
III, I, II

Çözüm:
 II. Uyartı duyu nöronu ile alınır.
III. Ara nöronda değerlendirilir.
   I. Motor nöron ile tepki organına aktarılır.

Bu nedenle sıralama II- III- I  şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 11: Parmağına iğne batan bir insanda, kolun geri çekilmesini ve acı duyusunun alınmasını sağlayan merkezi sinir sistemi kısımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

  Kolun geri çekilmesi Acı duyusunun alınması

  Beyin Omurilik
  Beyin Beyin
  Omurilik Omurilik
  Omurilik Beyin

Çözüm:
Kolun geri çekilmesi refleks olduğu için omurilik ile kotrol edilir. Acı duygusu ise beyin ile algılanır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 12: Aydınlıktan karanlığa geçince gözbebeklerimizin büyümesi kalıtsal  reflekstir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kalıtsal refleks özelliğidir?
Her insanda olması
Sonradan kazanılması
Zamanla kaybolması
Belli bir yaştan sonra ortaya çıkması

Çözüm:
A) Kalıtsal refleksler genlere aktarıldığı için her insanda görülür.
B) Şartlı refleksler sonradan kazanılır.
C) Kalıtsal refleksler sonradan kaybolmaz.
D) Kalıtsal reflexler belli bir yaştan sonra ortaya çıkmaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 13:                   
Bir bilim adamı "K canlısı öğrenme yeteneğine sahiptir." iddiasında bulunuyor. Bu iddiasının doğruluğunu ispatlamak için şekildeki düzenekle deney yapıyor.
K canlısı başlangıç noktasına konulduğunda I. bölmeye yönelmişken elektrik şokunu hissettiği için, kendine uygun olan nemli ve besinli II. bölmeye yöneliyor.

Bilim adamının iddiasının doğru olabilmesi için, K canlısının tekrar tekrar başlangıç noktasına konulduğunda, hangi davranışı göstermesi beklenir?
Önce II. sonra I. bölmeye geçmesi
Önce I. sonra II. bölmeye geçmesi
Sadece I. bölmeye geçmesi
Sadece II. bölmeye geçmesi

Çözüm:
A) K canlısı I. ortamda elektrik şoku olduğunu öğrenmişse I. ortama tekrar uğramalıdır.
B) K canlısı I. ortama tekrar uğramamalıdır.
C) K canlısı I. ortama tekrar uğramamalıdır.
D) K canlısı I. bölmede elektirik şokunu öğrendiği için sadece II. bölmeye yönelmelidir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 14: Yapılan deney ile bir köpeğin sinir sisteminin bir bölgesi tahrip edilmiştir. Deney sonunda aşağıda verilen sonuçlar alınmıştır.

-  Köpekte solunum ve dolaşım durmuştur.
-  Köpekte tüm hayati olaylar sonlanmıştır.

Buna göre köpeğin sinir sisteminde tahrip edilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Omurilik
Beyincik
Beyin kabuğu
Omurilik soğanı

Çözüm:
A) Omurilik tahrip edilmiş olsaydı refleksler dururdu.
B) Beyincik tahrip edilmiş olsaydı denge sağlanamazdı.
C) Beyin kabuğu tahrip edilmiş olsaydı hafıza, öğrenme gibi olaylar dururdu.
D) Omurilik soğanı solunum, dolaşım gibi hayati olayları kontrol ettiğinden tahrip edilen bölge omurilik soğanıdır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 15: Bir insanın yaşadığı çevreden aldığı bir uyarıyı yorumlayarak cevaplandırabilmesi için, bu uyarının aşağıdaki özelliklerden hangisini mutlaka taşıması gerekir?
Uyarının beynin belli bir merkezinden geçmesi
Uyarının gözdeki almaçlarla alınması
Uyarının omuriliik tarafından değerlendirilmesi
Uyarının sadece bir sinaps boşluğundan geçmesi

Çözüm:
A) Çevreden alınan uyarının yorumlanabilmesi için beynin belli bir merkezinden geçmesi gerekir. Çünkü yorumlama merkezi beyindir.
B) Uyarı göz dışında diğer duyu organlarıyla da alınabilir.
C) Yorumlama omurilik tarafından yapılmaz.
D) Uyarı birden fazla sinaps boşluğundan geçebilir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 16: Kalıtsal refleksler bütün insanlarda ortak ve doğuştan olup; şartlı refleksler ise sonradan elde edilen deneyimlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekstir?
Ani bir patlama sesi karşısında sıçrama
Bacağa iğne battığında bacağın aniden çekilmesi
Çocuğun yanan sobadan kendini sakınması
Loş ışıkta göz bebeklerinin büyümesi

Çözüm:
A) Ani bir patlama sesi karşısında sıçrama kalıtsal reflextir.
B) Bacağa iğne battığında bacağın aniden çekilmesi kalıtsal reflextir.
C) Çocuk sobanın sıcak olduğunu ve sıcak cisimlerin kendisine acı vereceğini daha önce öğrenmiştir. Bu nedenle bu örnek şartlı reflekstir.
D) Loş ışıkta göz bebeklerinin büyümesi kalıtsal reflextir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 17: Beyin zarı,

I.

Beyni beslemek

II.

Beyni korumak

III.

Uyartıları değerlendirmek

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:
I. Beyin zarı beyni besler.
II. Beyni dış etkenlerden korurlar.
III. Uyartıları değerlendiremez.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 18: Sinir hücrelerinde uyartılar hem elektriksel hem de kimyasal yolla iletilir.

I.

Akson boyunca iletim

II.

Dentritten hücre gövdesine iletim

III.

Aksondan  dentrite iletim

IV.

Hücre gövdesinden aksona iletim

Yukarıdaki kısımlarda uyartıların geçiş şekli hangisinde doğru verilmiştir?

  Elektriksel    Kimyasal      

  I - III II - IV
  I - II III - IV
  I - II - IV III
  I - II - III IV

Çözüm:

I.

Akson boyunca iletim elektirkseldir.

II.

Dentritten hücre gövdesine iletim elektiriseldir.

III.

Aksondan dentrite iletim kimyasaldır.

IV.

Hücre gövdesinden aksona iletim elektirikseldir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 19: Sinir hücrelerinde uyartı iletimi sırasında;

I.

Sitoplazmayla hücre zarı arasında iyon giriş çıkışı

II.

Enerji tüketiminin artması

III.

Oksijen tüketiminin ve karbondioksit üretiminin artması

IV.

Akson ucundan sinaptik boşluklara hormon salgılaması

olaylarından hangileri meydana gelir?
I ve III
II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV

Çözüm:
Sinir hücrelerinde uyartının iletimi sırasında;

I.

Sodyum - Potasyum iyonlarının giriş çıkışı artar.

II.

Uyartı iletimi sırasında enerji üretimi artar.

III.

Enerji tüketimi arttığı için O2'li solunumda artar. Bu nedenle daha fazla O2 harcanıp CO2 üretilir. 

IV.

Uyartının bir nörondan diğerine geçmesi için sinapslara, akson ucundan hormon salgılanır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 20: Beyinciği çıkarılan bir kuşta aşağıda verilen özellikler gözleniyor.

-  Kas faaliyetlerinde aksama
-  Yalpalayarak uçma

Buna göre beyinciğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Kas faaliyetleri ve dengeyi düzenlemek
Refleksleri kontrol etmek
Hayati olayları kontrol etmek
İstemdışı hareketleri düzenlemek

Çözüm:
Beyinciği çıkarılan kuşta denge ve kas faaliyetleri bozulmuştur.

A)  Beyincik kas faaliyetleri ve dengeyi düzenler.
B)  Refleksleri omurilik kontrol eder.
C)  Hayati olaylar omurilik soğanı ile kontrol edilir.
D)  İstem dışı hareketler reflekslerdir ve refleksler omurilik ile kontrol edilir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 21: Otonom sinir sistemi istemsiz olarak yaptığımız hareketleri kontrol eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi otonom sinir sisteminin kontrolünde değildir?
Uykuda kalp kasının çalışması
Koşarken bacak kaslarının çalışması
Yemekten sonra mide kaslarının çalışması
Soluk alırken diyafram kaslarının çalışması

Çözüm:
A)  Kalp kaslarının çalışması istemsiz olduğu için otonom sinir sistemi ile kontrol edilir.
B)  Bacak kasları istemli çalıştığından otonom sinirlerle değil somatik sinirlerle kontrol edilir.
C)  Mide kaslarının çalışması istemsizdir.
D)  Diyafram kaslarının çalışması istemsizdir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 22: İnsanlarda bulunan kaslı diyafram soluk alış - verişinde rol oynar.

Aşağıdakilerden hangisi diyaframın çalışmasını sağlayan sinir merkezidir?
Omurilik
Ön beyin
Omurilik soğanı
Beyincik

Çözüm:
A) Omurilik refleksleri kontrol eder.
B) Önbeyin bilinçli davranışları kontrol eder.
C) Omurilik soğanı solunumu kontrol ettiği için diyaframı da kontrol eder.
D) Beyincik dengeyi sağlar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 23: Sinir sistemi ile ilgili yapılan bir deneyde fareler kullanılmıştır. Deney sırasında yapılan bir uygulama sonucu farelerin;
-  Kalp çalışması,
-  Solunum faaliyetleri,
-  Dolaşım faaliyetlerinin durduğu gözlenmiştir.

Buna göre deney sırasında yapılan uygulama ile farelerin sinir sistemindeki hangi yapının hasar gördüğü söylenir?


Omurilik
Beyincik
Omurilik soğanı
Beyin kabuğu

Çözüm:
Deney sırasında farelerin kalp çalışması, solunum ve dolaşım faaliyeti gibi tüm hayati olayları durdurmuştur. Sinir sisteminde hayati olaylar omurilik soğanı tarafından kontrol edilir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 24:            

Yukarıda omurgalı bir hayvan beyninin çeşitli bölümleri gösterilmiştir.

Buna göre;

I.

1 nolu bölge hafıza ve zeka gibi bilişsel işlevlerden sorumludur.

II.

2 nolu bölgenin hasar görmesi sonucu hayvanın refleks hareketleri gerçekleşmez.

III.

3 nolu bölgesi zarar gören canlının solunum, dolaşım gibi  hayati olayları tehlikeye girer.

açıklamalarından hangileri yanlıştır?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III

Çözüm:

I.

Ön beyinde hafıza zeka merkezleri vardır.

II.

Beyinciğin zarar görmesi sonucu hayvanın dengesi kaybolur. Refleksler devam eder. Çünkü refleks omurilik tarafından kontrol edilir.

III.

Omurilik soğanı zarar gördüğünde canlının hayati olayları tehlikeye girer.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 25: Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olmak üzere ikiye ayrılır.

Bir insanda gerçekleşen;

I.

Dansetmeyi öğrenmek

II.

Müzik aleti çalmak

III.

Öğrenilmiş dansı uygulamak

IV.

Kitap okumak

olaylarından hangileri beyin hangileri omurilik tarafından yönetilir?

  Beyin      Omurilik   

  I, II III, IV
  III I, II, IV
  I, IV II, III
  II, III I, IV

Çözüm:

I.

Öğrenme işi olduğu için beyin tarafından kontrol edilir.

II.

Müzik aletini çalmak omurilik tarafından kontrol edilir.

III.

Öğrenilmiş dansı uygulamak omurilik tarafından kontrol edilir.

IV.

Kitap okumak beyin tarafından kontrol edilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 26: Sinir hücresini inceleyen bir bilim adamı;
- Sinir hücresi boyunca uyartı iletiminin elektiriksel olduğunu
- Sinir hücreleri arasında uyartının hormonlar ile iletildiğini gözlemliyor.

Bu bilim adamı dış ortamdan alınan bir uyartının beyne iletimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
Uyartı iletimi her zaman elektrikseldir.
Uyartı iletimi her zaman hormonaldir.
Sinir hücreleri arasında uyartı iletimi olmaz.
Uyartı iletimi hem elektriksel hem hormonal yolla olur.

Çözüm:
Verilen ifadelere göre uyartı iletimi; hem elektriksel hem de hormonaldir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 27: Vücudun sağ tarafı felç olmuş bir insanda;

  I. Beynin sol yarım küresi
 II.  Beyincik
III.  Omurilik

organlarından hangisi görev yapmamaktadır?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:

I.

Sinirler omurilikten çapraz geçtiğinden sağ tarafı felç olmuş bir insanın beynin sol yarım küresi görev yapamaz.

II.

Beyincik felç olmayan diğer tarafın dengesini sağlar.

III.

Omurilik refleksleri kontrol eder.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 28: Aşağıdaki durumlardan hangisi sağırlık meydana getirir?
Kulak zarının yırtılması
Kulak kepçesinin kopması
Yarım daire kanallarının görev yapamaması
İşitme sinirlerinin fonksiyonunu yitirmesi

Çözüm:
C) Yarım daire kanalları dengeden sorumludur. İşitmeyle ilgisi yoktur.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 29: Beyin kabuğu gelişmemiş bir bebekte aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
Yutma
Kusma
Soluk alma
İstemli hareketler yapma

Çözüm:
A) Yutma omurilik soğanı kontrolü altındadır.
B) Kusma omurilik soğanı kontrolü altındadır.
C) Soluk alma omurilik soğanı kontrolü altındadır.
D) İstemli hareketler beyin kabuğu tarafından kontrol edildiğinden bu bölge zarar gördüğünde bebek istemli hareketler yapamaz.


Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 30: Aşağıdaki davranışlardan hangisi önce beyin kontrolünde olup, daha sonra omurilik kontrolüne geçer?
Diz kapağı refleksi
Kandaki glukoz seviyesinin ayarlanması
Kalp atışlarının düzenli yürütülmesi
Bir şarkının ezbere söylenmesi

Çözüm:
A) Diz kapağı refleksi doğuştan gelen reflekstir. Bu nedenle yalnız omurilik tarafından kontrol edilir.
B) Kandaki glikoz seviyesinin ayarlanması otonom sinirlerin kontrolündedir.
C) Kalp atışları otonom sinir sisteminin kontrolündedir.
D) Bir şarkının ezbere söylenmesi için önce beyin tarafından öğrenilmesi sonra omuriliğe aktarılarak alışkanlık haline gelmesi gerekir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 31: Düşünceye dayalı olaylar beyin kabuğu; denge beyincik; solunum - dolaşım gibi olaylar omurilik soğanı tarafından denetlenir.

Buna göre, beyin kabuğu ve beyinciği çıkarılmış bir köpek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Sahibini tanıyamaz.
Düzgün yürüyemez.
Nefes alıp vermesi zorlaşır.
Verilen besini yutabilir.

Çözüm:
A) Beyin kabuğu çıkarıldığından köpek hafızasını kaybetmiştir. Sahibini tanıyamaz.
B) Beyinciği çıkarıldığından dengesini sağlayamaz, düzgün yürüyemez.
C) Omurilik soğanı yerinde olduğu için nefes alıp vermesinde sorun olmaz.
D) Omurilik soğanı yerinde olduğu için verilen besini yutabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 32: Aşağıda bir sinir hücresinin bazı kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir.Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Uyartı iletiminin yönü I ® II ® III şeklindedir.
Uyartılar I numaralı kısımla alınır.
III numaralı kısımın etrafında her zaman miyelin kılıf bulunur.
II numaralı kısımda organeller bulunur.

Çözüm:
A) Uyartı yönü dentritten aksona doğru yani I ® II ® III şeklindedir.
B) Uyartı I numara ile gösterilen dentritlerle alınır.
C) Akson (III) da her zaman miyelin kılıf bulunmaz. Bazı nöronlar miyelinsizdir.
D) II nolu kısım hücre gövdesidir ve organeller içerir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 33: Omurilik ,

  I.  İskelet kaslarının faaliyetini düzenleme
 II.  Refleks merkezi olarak görev yapma
III. Vücudun su ve tuz miktarını ayarlama

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?
Yalnız II
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:
  I.  İskelet kaslarının faaliyetini omurilik değil beyincik ve beyin düzenler.
 II.  Omurilik refleks merkezidir.
III.  Vücudun su ve tuz miktarını omurilik değil hipotalamus tarafından kontrol eder.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 34: Kendi etrafında dönen bir kişinin birden durmasıyla dengesini kaybedip yalpaladığı görülür.

Bu olay aşağıdaki yapılardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? 
Kulaktaki yarım daire kanalları
Beyin kabuğu
Mide
Omurilik

Çözüm:
A) Yarım daire kanalları denge ile ilgili olduğu için bu durumla doğrudan bağlantısı vardır.
B) Beyin kabuğunun görevi dengeyi sağlamak değildir.
C) Mide sindirim sistemi organıdır.
D) Omurilik denge değil, refleks merkezidir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 35:
Yukarıda bir nöronun (sinir hücresi) yapısı gösterilmiştir.

Nöron boyunca uyartı iletimi I - II - III yönünde olduğuna göre numaralı yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

         I              II              III      

 
Soru 36: Öğrenme yolu ile sonradan kazanılan reflekslere şartlı refleks denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi şartlı reflekse örnek olarak verilebilr?
Limon görünce ağzın sulanması
Fazla ışıkta gözbebeğinin küçülmesi
Diz kapağı refleksi
Göz kapağı refleksi

Çözüm:
A) Limon tadının ekşi olduğunu bilen bir insan, daha sonradan limon görünce ağzı sulanır. Yani önce limon tadının ekşi olduğu öğrenildiğinden bu bir şartlı reflekstir.
B) Fazla ışıkta gözbebeğinin küçülmesi kalıtsal reflekstir.
C) Diz kapağı refleksi kalıtsal reflekstir.
D) Göz kapağı refleksi kalıtsal reflekstir.Doğru Yanıt:

 
 
  Dendrit Hücre gövdesi Akson
  Akson Hücre gövdesi Dendrit
  Hücre gövdesi Dendrit Akson
  Akson Dendrit Hücre gövdesi

Çözüm:
Nöronda;
  I ®  Dendrit
 II ® Hücre gövdesi
III ® Aksondur.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 37: Bir kurbağanın başı kesilip, ayağına iğne batırıldığında hayvanın aniden ayağını çektiği gözlenir.

Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Kurbağa henüz canlıdır.
Doğuştan kazanılan refleks hareketleri beyin denetimindedir.
Refleks hareketleri omurilik kontrolündedir.
Refleksin oluşabilmesi için uyartının olması gerekir.

Çözüm:
A) Kurbağa ayağını çektiği için canlıdır.
B) Refleksler beyin değil omurilik tarafından kontrol edilir.
C) Başı kesildiğinde omurilik zarar görmediği için refleks gerçekleşmektedir.
D) Bu refleksin oluşabilmesi için ayağa iğne batırılması yani uyartının olması gerekir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 38: Sinem bulmaca çözerken, küçük Ali elini sobaya değdirip aniden çekti. Bu sırada afacan Ahmet tek ayağının üzerinde durmaya çalışıyordu.

Bu olaylar sırasında bu üç çocuğun sinir sisteminin hangi bölümleri daha aktiftir?

       Sinem           Ai                Ahmet   

  Beyincik Beyin kabuğu Omurilik
  Beyin kabuğu Omurilik Beyincik
  Omurilik Beyincik Beyin kabuğu
  Omurilik soğanı Omurilik Beyincik

Çözüm:
Sinemin bulmaca çözmesi sırasında beyin kabuğu aktiftir. Alideki refleks olayında omurilik aktiftir.
Ahmet tek ayağının üzerinde dengesini sağlarken beyincik aktiftir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 39: Bir sinir hücresinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, o sinirin uyarıları çok hızlı ilettiğine kanıt olarak gösterilebilir?
Akson bölgesinin miyelin kılıfla sarılı olması
Dendrit sayısının çok olması
Uyarıları duyu organlarından beyne iletmesi
Kimyasal maddelerle uyarılması

Çözüm:
A) Miyelin kılıfı olan sinir hücrelerinde uyarıların iletimi hızlıdır.
B) Dendrit sayısının çok olması iletimin hızlı olduğunu göstermez.
C) Uyarıların beyne iletilmesi iletimin hızlı olduğunu göstermez.
D) Kimyasal maddelerle uyarılma iletimin hızlı olduğunu göstermez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 40:

Bir refleksin,


I
II
III
IV

Çözüm:
I. Kalıtsal reflekslerde de sürekli aynı tepki verilir.
II. Çizgili kaslar kalıtsal reflexlerde de harekete geçer.
III. Şartlı reflexler öğrenme yoluyla kazanılır.
IV. Tüm reflexlerde enerji üretimi artar.

Doğru Yanıt:

 

I.

 Devamlı aynı tepkiye neden olması

II.

Çizgili bir kas demetini harekete geçirmesi

III.

Öğrenme yoluyla kazanılması

IV.

Hareket yöneltici sinirde enerji üretimin artması

özelliklerinden hangisine sahip olması, onun şartlı bir refleks çeşidi olduğunu kesin olarak gösterir?
 
 
Soru 41: Beyinciği zedelenmiş bir kurbağa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soluk alıp vermesi durmuştur.
Refleks hareketlerini gerçekleştirebilir.
Dengeli bir şekilde hareket edemez.
Kalbi çalışmaya devam eder.

Çözüm:
Beyincik, denge ve hareket merkezidir.
A) Kurbağa soluk alıp vermeye devam eder. Çünkü solunum omurilik soğanı tarafından kontrol eder.
B) Omurilik zarar görmediği için refleks hareketlerini gerçekleştirir.
C) Beyinciği zedelendiği için dengeli hareket edemez.
D) Omurilik soğanı zarar görmediği için kalbi çalışmaya devam eder.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 42: Beyinciği zedelenen bir kuş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Uçamaz.
Hareket edemez.
Yalpalayarak uçar.
Hareketlerinde değişiklik olmaz.

Çözüm:
A) Beyincik vücudun dengesini kontrol eden bir yapıdır. Bu nedenle; kuş uçabilir ancak yalpalar.
B) Hareket edebilir.
C) Yalpalayarak uçar.
D) Hareketlerinde değişiklik olur çünkü denge kurmakta zorlanır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 43: İnsan vücudunda,

I.

Çizgili kasların kasılıp gevşeyerek iskeleti harekete geçirmesi,

II.

Mide ve ince bağırsak duvarındaki düz kasların kasılıp gevşeyerek sindirime yardımcı olması,

III.

İç salgı bezlerinin kana hormon salgılayarak vücudun tepki oluşturmasını sağlaması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi üzerine sinir tellerinden gelen uyarıların etkisi vardır?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
Verilen bilgilerin tümünde sinir tellerinden gelen uyarıların etkisi vardır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 44: Beyincik, hareket ve denge merkezidir. Farklı canlılarda beyinciğin büyüklüğü ile canlının hareketliliği arasında doğru orantı vardır.

Buna göre, aşağıdaki canlıların hangisinin beyinciğinin diğerlerine göre daha büyük olması beklenir?
Alabalık
Yılan
Serçe
Kurbağa

Çözüm:
A) Alabalıkta beyincik sürüngenlere göre daha büyük, kuşlara göre küçüktür.
B) Yılan sürüngen olduğundan beyinciği küçüktür.
C) Serçe diğer canlılardan daha hareketli olduğundan beyinciği daha büyüktür.
D) Kurbağanın beyinciği kuşa göre küçüktür.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 45: Aşağıdakilerden hangisi bilinçli davranışları kontrol eden sinir merkezidir?

- Omurilik
- Beyin
- Omurilik soğanı
- Beyincik
I
II
III
IV

Çözüm:
I. Omurilik refleksleri kontrol eden merkezdir.
II. Beyin bilinçli davranışları kontrol eder.
III. Omurilik soğanı hayati olayları kontrol eder.
IV. Beyincik dengeyi sağlar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 46: Aşağıda çizgili kaslara emir götüren bir sinir hücresinin şekli ve kısımları gösterilmiştir.

Sinir hücresi ve kısımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Miyelin kılıf uyartının hızlı iletimini sağlar.
Çok sayıda ve dallanmış uzantılara dendrit denir.
Bir sinir hücresi dendrit, hücre gövdesi ve aksondan oluşur.
Miyelin kılıf hücre gövdesinde de bulunur.

Çözüm:
A) Miyelin kılıf uyartının iletim hızını artırır.
B) Hücre gövdesinden çıkan dallanmış uzantılar dendrittir.
C) Bir nöronda dendrit, hücre gövdesi ve akson olmak üzere üç kısım vardır.
D) Hücre gövdesinde miyelin kılıf bulunmaz.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 47: Ayağına çivi batan bir insan istemsiz bir şekilde bacağını geri çeker. Bu hareketin gerçekleşmesi sırasında, çivinin neden olduğu uyarı,

  I.   Motor sinir,
 II.  Ara sinir,
III.  Duyu siniri

yapılarından hangi sıraya göre geçer?
I - II - III
II - III - I
III - I - II
III - II - I

Çözüm:
Ayağına çivi batan bir insan uyartıyı duyu siniri (II) ile alıp, omuriliğe gönderir, omurilikteki ara sinir buna cevap hazırlayarak (II), cevabı motor sinirler (I) ile bacağa gönderir. Bu nedenle uyarının geçiş sırası III - II - I şeklindedir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 48: Dizkapağının altındaki kirişe vurulunca, bacağın fırlaması bir reflex olayıdır. Fakat organizma acısını sonradan hisseder.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
İmpulusların önce omuriliğe daha sonra beyne gitmesi
Duyu ve hareket sinirlerinin etkin olması
Beynin istemli kontrol sağlayamaması
Omuriliğin bağımsız çalışması

Çözüm:
A) Reflex omurilik tarafından acı ise beyin tarafından kontrol edilir. Diz kapağına vurulduğunda önce bacağın fırlaması uyarıların (impuls) başta omuriliğe iletilmesindendir. Uyarılar beyne omurilikten sonra gittiği için acı daha sonradan hissedilir.
B) Duyu ve hareket sinirleri bu olayda etkindir. Ama neden bu değildir
C) Beyin istemli kontrolü sağlar.
D) Omurilik bu olayda beyinle bağlantılı çalışır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 49: Trafik kazası sonucu hafızasını kaybetmiş bir kişide aşağıda verilenlerden hangisi zarar görmüştür?
Omurilik
Hipotalamus
Beyincik
Beyin kabuğu

Çözüm:
A) Omurilik refleksleri kontrol eden merkezdir.
B) Hipotalamus, iştah, vücut sıcaklığı, uyku ... gibi durumları kontrol eder.
C) Beyincik dengeyi sağlar.
D) Hafıza beyin kabuğu tarafından kontrol edilir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 50: Sinir sisteminde yer alan;

_ Miyelinli
_ Miyelinsiz

sinirlerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi değişmez?
Dentrit sayısı
Akson uzunluğu
Uyartı iletim hızı
Uyartı iletim şekli

Çözüm:
A) Dendrit sayısı her ikisinde de farklılık gösterebilir.
B) Akson uzunluğu farklılık gösterebilir.
C) Uyartının iletim hızı miyelinli sinirlerde daha hızlıdır.
D) Uyartının iletim şekli tüm nöronlarda aynıdır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 51: İnsanda sempatik sinir sistemi tehlike durumunda devreye girerek vücudu dış etkenlere karşı hazırlarken parasempatik sinir sistemi sempatik sistemin tersine çalışır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi parasempatik sinirler ile kontrol edilir?

Kan basıncının yükselmesi
Solunum hızının artışı
Kalp atışının yüksekten normale dönmesi 
Akciğer alveollerinin genişlemesi

Çözüm:
Tehlike anında sempatik sistem kontrolünde;
A)  Kan basıncı yükselir.
B)  Solunum hızı artar.
C) Kalp atış sayısı artar. Kalp atışlarının normale dönmesi ise parasempatik sinir sistemi ile sağlanır.
D) Solunum hızı arttığı için akciğer alveolleri genişler.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 52: İnsanlarda görülen bazı refleksler şunlardır;

I.

Limon gören bir kişinin ağzının sulanması

II.

Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi

III.

Diz kapağının altına vurulunca ayağın ileri doğru hareketi

IV.

Müzik eşliğinde bir kişinin dans etmesi

olaylarından hangileri kalıtsal, hangileri şartlı reflekstir?

  Kalıtsal   Şartlı    

  II, III I, IV
  I, III II, IV
  I, IV II, III
  II, IV I, II

Çözüm:

I.

Şartlı reflekstir.

II.

Kalıtsal reflekstir.

III.

Kalıtsal reflekstir.

IV.

Şartlı reflekstir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 53: "Az ışıkta gözbebeğinin büyümesi" insanlarda görülen bir refleks şeklidir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu refleks şeklinin özelliği olamaz?
Tüm insanlarda görülür.
Kalıtsaldır.
Doğuştan gelen reflekslerdendir.
Omurilik soğanı ile kontrol edilir.

Çözüm:
Verilen örnekteki refleks kalıtsal reflekstir.
Kalıtsal refleksler;
A)  Tüm insanlarda ortaktır.
B)  Kalıtım yolu ile aktarılır.
C)  Doğuştandır.
D)  Kalıtsal refleksler omurilik soğanı ile değil omurilikle kontrol edilir.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 54: Bir insanda ani bir patlama sonucu oluşan tepkilerden bazıları şunlardır :

I.

Beynin hemen gerekli yerlere emir göndererek kaçmayı sağlaması

II.

Sesin kulak taraafından alınması ve sinir yoluyla iletimi

III.

Kalp atışlarının hızlanması

IV.

Böbrek üstü bezlerinin adrenalin hormonu salgılayarak kan yoluyla kalbi uyarması

 

Bu olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?
I - II - III - IV
II - I - IV - III
IV - III - II - I
III - I - IV - II

Çözüm:

I.

Beyin iç organlara emir göndererek kaçmayı sağlar.

II.

Ses öncelikle kulak ile algılanarak beyne iletilir.

III.

Adrenalin kalbi uyararak kalp atışlarını hızlandırır.

IV.

Emri alan böbrek üstü bezi adrenalin salgılar.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 55:

I.

Sıcak bir cisme dokununca elin çekilmesi

II.

Elimize iğne batırılmasıyla elin çekilmesi

III.

Sıcak bir cisimden elimizi sakınma

Yukarıda verilen olaylardan hangileri omurilik tarafından kontrol edilir?
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Sıcak bir cisme dokununca elin çekilmesi refleks olduğu için omurilik tarafından kontrol edilir.

II.

Elimize iğne batırılmasıyla elin çekilmesi refleks olduğu için omurilik tarafından kontrol edilir.

III.

Sıcak bir cisimden elimizi sakınmak refleks değildir, bilinçli bir harekettir. Bu nedenle omurilik değil beyin ile kontrol edilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 56: Bir insanda korku anında meydana gelen;

-  terlemenin artışı
-  ellerin titremesi
-  göz bebeğinin genişlemesi

değişimlerle ilgili;

I.

Otonom sinirlerle kontrol edilir.

II.

İstemsiz hareketlerdir.

III.

Vücudu olumsuz koşullara hazırlar.

IV.

Canlının çevreye uyumunu azaltır.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?
I
II
III
IV

Çözüm:
Verilen değişimler

I.

Otonom sinirlerle kontrol edilir.

II.

İstemsizdir.

III.

Tehlike anında vücudu korumaya yöneliktir

IV.

Vücudu çevrenin olumsuz koşullarına hazırladğı için çevreye uyumu kolaylaştırır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 57: -  Bebeklerdeki emme refleksi
-  Göz bebeklerinin ışıkta küçülmesi
-  Diz kapağına vurulduğunda bacağın öne doğru fırlaması

Yukarıda verilenlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kontrol merkezleri omuriliktir.
Tüm insanlarda görülür.
Öğrenilene kadar beyin tarafından kontrol edilir.
Kalıtsal reflekslerdir.

Çözüm:
A) Verilen reflekslerin kontrol merkezi omuriliktir.
B) Verilen örnekler tüm insanlarda görülür.
C) Kalıtsal refleksler öğrenilmediği için beyin tarafından kontrol edilmez.
D) Kalıtsal reflekslerdir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 58: Basit bir refleksin meydana gelmesi için aşağıdaki yapılardan hangisine gerek yoktur?
Duyu siniri
Beyin
Omurilik
Motor sinir

Çözüm:
A) Duyu nöronu uyartıyı alarak basit reflekste görev alır.
B) Beyin refleks merkezi değildir.
C) Omurilik refleks merkezidir.
D) Motor nöronu cevabı tepki organına götürerek basit reflekste görev alır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 59: Yeni doğmuş bir bebekte aşağıdaki reflekslerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Parlak ışıkta göz bebeğinin küçülmesi
Limon yenildiğinde ağzın sulanması
Acıktığında ağlaması
Boğazına bir madde kaçtığında öksürmesi

Çözüm:
A) Işıkta göz bebeğinin küçülmesi kalıtsal refleks olduğundan yeni doğan bebekte gerçekleşir.
B) Limon yendiğinde ağzın sulanması şartlı reflekstir. Yeni doğan bebekte görülmez.
C) Acıktığında ağlama kalıtsal refleks olduğundan yeni doğan bebekte görülür.
D) Öksürme omurilik soğanına bağlı kalıtsal bir refleks olduğundan yeni doğan bebekte görülür.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 60: İnsanda görme, işitme, ağrı, acı ve tatlı gibi duyularını alan merkezler beyinde bulunur. Omurilik ise refleks merkezi olarak görev yapar.

Aşağıdaki şekilde eliyle sıcak bir cisme dokunan bir insanda oluşan uyartının refleksi oluşturmak ve beyni haberdar etmek için izlediği yol verilmiştir.

Buna göre, sıcak bir cisme dokunulduğunda acı duyusunun alınması fakat kolu geri çekme refleksinin meydana gelmemesi, şekilde numaralandırılan sinirlerden hangilerinin görev yapmamasının bir sonucu olabilir?
Yalnız IV
I ve III
II ve III
I, II ve IV

Çözüm:
I nolu sinir eldeki sıcaklık uyartısını beyine ileten sinirdir. Acı merkezide beyindir. Birey acı duyusunu aldığı için I nolu ve IV nolu sinir görevini yapmaktadır.
II nolu sinir omurilikte elin geri çekilmesi için cevap hazırlayan ara sinirdir.
III nolu sinir ise cevabı ara sinirden alıp koldaki kaslara götürerek kolun çekilmesini sağlar. Bireyin kolunu geri çekme refleksini gerçekleştirememesi II ve III nolu sinirin görev yapmamasından kaynaklanır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 61: Aniden karşına çıkan bir yılandan korkup kaçan bir insanda;

I.

Hormonlar salgılanır.

II.

Kaslar tepki verir.

III.

Sinirler uyarır.

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?
I - II - III
II - III - I
III - I - II
III - II - I

Çözüm:
Aniden karşısına yılan çıkan bir insanda
III.Sinirler uyarılır.
I.   Hormonlar salgılanır.
II.  Kasların tepki vermesi ile kaçma olayı gerçekleşir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 62: "Limon gören bir insanın ağzı sulanır."

Aşağıdaki reflekslerden hangisi verilen refleks tipi ile benzerlik göstermez?
Patenle kaymak
Müzik eşliğinde dans etmek
Diz kapağına vurulduğunda bacağı hareket ettirmek
Bisiklete binmek

Çözüm:
Verilen refleks örneği sonradan kazanılan şartlı reflekstir.
Buna göre
A)  Patenle kaymak şartlı reflekstir.
B)  Dans etmek şartlı reflekstir.
C)  Diz kapağı refleksi tüm insanlarda görülen kalıtsal reflekstir.
D)  Bisiklete binmek kazanılmış bir reflekstir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 63: Aşağıdakilerden hangisi beyin tarafından kontrol edilemez?
İstemli kas hareketleri
Duyu organları
Refleksler
Konuşma, öğrenme, zekâ

Çözüm:
A) İstemli kas hareketlerini beyin denetler.
B) Duyu organlarını beyin denetler.
C) Refleksler beyin değil omurilik tarafından kontrol edilir.
D) Konuşma, öğrenme, zekâ ön beyin tarafından kontrol edilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 64: İnsanlarda doğuştan gelen refleksler olduğu gibi sonradan kazanılan şartlı refleksler vardır.

Aşağıda verilenlerden hangisi şartlı reflekse örnek verilebilir?
Işığa çıkan birisinin göz bebeğinin küçülmesi
Diz kapağına vurulan birisinin bacağının ileri doğru hareket etmesi
Eline oyuncak verilen bebeğin oyuncağı emmesi
Şoförün vitese bakmadan değiştirmesi

Çözüm:
A) Işıkta göz bebeğinin küçülmesi kalıtsal reflekstir.
B) Diz kapağı refleksi kalıtsal reflekstir.
C) Emme refleksi kalıtsal reflekstir.
D) Vitese bakmadan, vites değiştirmek şartlı reflekstir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 65: Sinir hücreleri aşağıdaki hücresel organellerden hangisini taşımadıkları için bölünemezler?
Sentrozom
Çekirdek
Mitokondri
Endoplazmik retikulum
 

Çözüm:
A) Sinir hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için bölünemezler.
B) Sinir hücreleri çekirdek taşır.
C) Sinir hücreleri mitokondri taşır.
D) Endoplazmik retikulum sinir hücrelerinde bulunur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 66:

I.

Kasların kasılma derecesini düzenlemek

II.

Yarım daire kanallarından gelen mesajları değerlendirmek

III.

Kalp atışlarını düzenlemek

Yukarıdaki olaylardan hangileri beyinciğin görevleri arasında bulunmaz?
Yalnız III
I ve II
I ve III
II ve III

Çözüm:

I.

Beyincik denge merkezi olduğundan kasların uyumlu bir şekilde kasılmasını düzenler.

II.

Yarım daire kanalları kulakta bulunan, dengeyi sağlayan yapıdır. Bu nedenle beyincik yarım daire kanallarından gelen mesajları değerlendirir.

III.

Kalp atışlarını beyincik değil omurilik soğanı kontrol eder.


Doğru Yanıt:

 
 
 
 
 
Soru 67:

I.

Uyarıları değerlendirip yorumlamak

II.

Uyarıları duyu organlarından beyne iletmek

III.

Beynin cevaplarını kaslara iletmek

Çevresel sinir sistemini oluşturan sinirler yukarıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremezler?

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:

I.

Uyartıları değerlendiren merkezi sinir sistemidir.

II.

Çevresel sinir sisteminde bulunan duyu nöronları ile uyartılar alınır ve beyne iletilir.

III.

Çevresel sinir sisteminde bulunan motor nöronlar ile beyinden alınan cevap ilgili kaslara iletilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 68: Aşağıdaki organ çiftlerinden hangileri vücudun dengesini sağlar?
Beyincik - Yarım daire kanalları
Omurilik - Beyin
Beyincik - Omurilik soğanı
Vücut kasları - Duyu organları

Çözüm:
A) Beyincik ve kulaktaki yarım daire kanalları vücudun dengesini sağlar.
B) Omurilik refleks, beyin istemli davranışları kontrol eder.
C) Beyincik dengeyi, omurilik soğanı hayati olayları kontrol eder.
D) Duyu organları dış çevreyle bağlantıyı, vücut kasları hareketi sağlar.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 69: Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal reflekslere örnek değildir?
Yeni doğmuş çocuğun göz kırpması
Yeni doğmuş çocuğun meme emmesi
Parlak ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi
Tavukların bili bili sesine gelmeleri

Çözüm:
A) Göz kırpma kalıtsal reflekstir, doğuştan gelir.
B) Meme emme kalıtsal reflekstir.
C) Parlak ışıkta göz bebeklerinin küçülmesi kalıtsal reflekstir.
D) Tavukların bili bili sesine gelmesi şartlı reflekstir, tavuklar bu sesi sonradan öğrenmiştir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 70: Aşağıdakilerden hangisi insanda sonradan kazanılan bir reflekstir?

Karanlıktan aydınlığa geçildiğinde gözlerin kısılması
Karanlıkta gözbebeğinin genişlemesi
Eli yanan çocuğun ateşten uzaklaşması
Ani bir patlama karşısında sıçrama

Çözüm:
A) Işık farkında gözlerin kısılması kalıtsal reflekstir.
B) Karanlıkta gözbebeğinin genişlemesi kalıtsal reflekstir.
C) Eli yanan çocuk ateşin tehlikeli olduğunu ve acı verdiğini öğrendiği için ateşten uzaklaşır. Bu sonradan kazanılan bir reflekstir.
D) Ani bir patlama karşısında sıçrama kalıtsal reflekstir.


Doğru Yanıt:

 
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=