SİNDİRİM SİSTEMLERİ
Soru 1: Aşağıdaki sindirim bezlerinden hangisi karşısındaki maddeyi sindirecek enzimi salgılayamaz?
Pankreas - Yağ
Mide bezi - Nişasta
Tükrük bezi - Nişasta
Pankreas - Protein

Çözüm:

A) 

Pankreas yağı sindiren lipaz enzimini salgılar.

B) 

Midede nişasta sindirimini sağlayacak enzim salgılanmamaktadır.

C) 

Tükrük bezi amilaz enzimi salgılayarak nişastayı sindirir.

D) 

Pankreas protein sindiren tripsinojen enzimini salgılar.


Doğru Yanıt:

 

 
Soru 2: Pankreas

I.

Salgıladığı enzimlerle proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindirimine yardımcı olma

II.

Pankreas özsuyu yardımıyla mideden gelen asiti nötrleştirme

III.

İnsülin ve glukagon hormonu üreterek kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olma

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Pankreas karma bir bez olduğundan sindirim enzimi salgılayarak proteinlerin karbonhidratların ve yağların sindirimine yardımcı olur. 

II.

Pankreas özsuyu bazik özellikte olduğundan mideden gelen sıvıyı nötrleştirir.

III.

İnsülin ve glukagon hormonları salgılayarak kan şekerini ayarlar.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 3: İnsanın sindirim sisteminde bulunan,

I. 

Mide

II. 

Safra kesesi

III. 

Pankreas

yapılarından hangilerinden protein sindiren enzim salgılanır?

Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III

Çözüm:

I. 

Mide protein sindiren pepsin enzimi salgılar.

II. 

Safra kesesi  sindirim enzimi değil, yağın sindirimini kolaylaştıran safrayı depolar.

III. 

Pankreas protein sindiren tripsinojen enzimini salgılar
Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 4:               
Yukarıda verilen deney tüplerinin üçüne de proteini sindiren pepsin enzimi ekleniyor. Bir süre bekledikten sonra deney tüplerine fenol kırmızısı damlatılıyor.

Buna göre tüplerden hangilerinde tüplerde fenol kırmızısının rengi değişir? (Fenol kırmızısı asitlerle sarı renk verir.)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II

Çözüm:
I. tüpte ortam sıcaklığı uygun olmadığı için aminoasit oluşmaz ve ortam renk değiştirmez.
II. tüpte ortam koşulları uygun olduğu için aminoasit oluşur ve renk değişimi gözlenir.
III. tüpte ortam bazik olduğu için pepsin enzimi aktif değildir. Bu nedenle protein aminoaside dönüşmez.
Bu nedenle renk değişimi gözlenemez.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 5:
Yukarıdaki kapların hangisinde kimyasal sindirim olur?

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III

Çözüm:

I.

kaptaki amilaz enzimi nişastanın kimyasal sindirimini sağlar.

II.

kaptaki lipaz enzimi yağın kimyasal sindirimini sağlar.

III.

kaptaki safra sıvısı yağın kimyasal değil mekanik sindirimini sağlar.


Doğru Yanıt:

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=