TAŞIMA-DOLAŞIM SİSTEMİ
 
Soru 1: Kurbağa kalbi çıkartılıp, belli mineralleri içeren su içine konursa çalışmasını sürdürür. Suya adrenalin hormonu damlatılırsa çalışması hızlanır. Asetilkolin hormonu damlatılırsa çalışması yavaşlar.

Bu deneye göre, kalp ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Kalbin çalışması hormonlarla düzenlenir.
Kalbin normal sayıda atım yapabilmesi için iki hormona ihtiyaç vardır.
Asetilkolin ve adrenalin birbirine zıt çalışır.
Kalp kendi çalışmasını denetleyen yapılara sahiptir.

Çözüm:
A) Adrenalin ve Asetil kolin hormonu kalbin çalışmasını hızlandırıp yavaşlattığından dolayı kalbin çalışması hormonlarla düzenir
B) Adrenalin kalbi hızlandırmakta, Asetil kolin ise kalbi yavaşlatmaktadır.Kalbin normal atımı değil hızlı ve yavaş atabilmesi için bu hormonlara ihtiyacı vardır.
C) Biri yavaşlatıp biri hızlandırdığından zıt çalışır.
D) Kalp çıkartıldığında çalıştığı için kendi çalışmasını denetleyen yapıları vardır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 2:
Şemada insana ait kan dolaşımı gösterilmiştir.

Akciğer atardamarı dışındaki atardamarlarda temiz kan, akciğer toplardamarı dışındaki toplardamarlarda kirli kan bulunduğuna göre, aşağıda verilen damarların hangilerinde bulunan kanın O2 oranı yaklaşık olarak aynıdır?
Akciğer atardamarı - Akciğer toplardamarı
Aort - Alt ana toplardamar
Akciğer toplardamarı - Karaciğer toplardamarı
Karaciğer atardamarı - Böbrek atardamarı

Çözüm:
A) Akciğer atardamarı ; CO2 oranı yüksektir.
Akciğer toplardamarı; O2 oranı yüksektir.
B) Aort (ana atardamar) ; O2 oranı yüksektir.
Alt ana toplardamar; CO2 oranı yüksektir.
C) Akciğer toplardamarı ; CO2 oranı yüksektir.
Karaciğer toplardamarı; O2 oranı yüksektir.
D) Karaciğer atardamarı ; O2 oranı yüksektir.
Böbrek atardamarı; O2 oranı yüksektir.
Her ikisi de aortun kolu olduğu için içerdikleri kanın bileşimi yaklaşık olarak aynıdır.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 3: Antikor : vücutta mikroplara karşı oluşan bağışıklık maddesi.
Antijen : Vücuda dışarıdan girerek antikor oluşumuna sebep olan mikrop.

Yukarıdaki grafikte arka arkaya verilen aynı antijene karşı vücutta oluşan antikorun birincil ve ikincil tepkileri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Antijenin vücuda ilk verilişinden antikor oluşumuna kadar durgun bir devre geçer.
Antijenin vücuda ikinci verilişinde, tepkinin başlama süresi, birinciyle aynıdır.
Antijenin vücuda ilk verilişinden sonra ortaya çıkan antikor yoğunluğu önce artar, sonra azalır.
Antijenin vücuda ikinci verilişinde oluşan tepki, birinciden daha şiddetlidir.

Çözüm:
A) Vücut antijeni tanımadığı için başlangıçta antikor üretimi geç olur.
B) Antijen vücuda 2. kez girdiğinde vücutta hazır antikor olduğu için tepki 1.'den daha kısa sürede oluşur.
C) Antikor miktarı önce artmış sonra azalmıştır.
D) Vücut antijeni tanıdığında 2.'de daha şiddetli tepki oluşur.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 4:

X, Y ve Z memelilerinde, kanın birim hacmindeki alyuvarların farklı yüksekliklerdeki oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 Memeli türü

Yükseklik 

 Alyuvar %'si

 X

 Deniz seviyesi

45 

6300 m

 62

Y

Deniz seviyesi

 37

4400 m

 52

Z

Deniz seviyesi

 35

5100m

 50


Bu tablodaki bilgilerden,

I.

Memelilerin kanlarındaki alyuvar sayısı çevre şartlarından etkilenir.

II.

Yükseklere çıkıldıkça kandaki alyuvar sayısı artar.

III.

Deniz seviyesinde yaşayan memelilerin kanlarındaki alyuvar sayısı eşittir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III

Çözüm:

I.

Alyuvar sayısı yüksekliğe bağlı değiştiğinden dolayı çevre şartlarından etkilenir.

II.

Her üç canlıda da deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça alyuvar sayısı artmaktadır.

III.

Deniz seviyesinde yaşayan X, Y, Z memeli hayvanlarının kanlarındaki alyuvar sayısı tabloya bakıldığında farklıdır.
     X ® %45
     Y ® %35
     Z ® %37 dir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 5: Kanında O2 oranı azalan, CO2 oranı artan bir insanda;

  I-  Kalbin çalışma hızı
 II-  Diyaframın kasılıp gevşeme hızı
III-  Soluk alıp verme hızı

özelliklerinin değişimi nasıl olmalıdır?

         I             II             III    

  Azalır Artar Artar
  Azalır Azalır Azalır
  Artar Azalır Artar
  Artar Artar Artar

Çözüm:
Kanda O2 oranı azalan
         CO2 oranı artan bir insanda
Solunum ve dolaşım hızı artar. Böylece kandaki O2 oranı artırılır, CO2 oranı ise azaltılır.
  I. Kalbin çalışma hızı artar.
 II. Diyaframın kasılıp gevşeme hızı artar.
III. Soluk alıp verme hızı artar.

Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 6: Aşağıda verilen;

I.

Yağların sindirimi sonucu oluşan ürünleri alarak kan dolaşımına taşımak

II.

Akyuvar üretmek

III.

Kılcal damarlardan sızan fazla doku sıvısını ve akyuvarları kana geri vermek

IV.

O2 ve CO2 taşımak

olaylarından hangileri lenf sisteminin görevlerindendir?

I ve II
II ve III
II ve IV
I, II ve III

Çözüm:

I.

Lenf sıvısı ince bağırsaktan aldığı yağ asitleri ve gliserolü kalbe taşır.

II.

Lenf sistemine ait lenf düğümlerinde akyuvar üretilir.

III.

Kılcaldamarlardan sızan doku sıvısı (Lenf sıvısı) ve akyuvarları kalbe götürerek kan dolaşımına katılmasını sağlar.

IV.

Lenf sıvısında alyuvar olmadığından O2 ve CO2 taşınmaz.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 7: Aşağıdaki şekillerde, insan kalbinde karıncıkların tam bölme ile ayrıldığı, kaplumbağa kalbinde ise karıncıkların yarım bölme ile ayrıldığı görülmektedir.

Bu durum, insana kaplumbağadan farklı olarak ne sağlar?
Aorttaki kanın akış hızının kılcaldamardakinden fazla olmasını
Akciğerde temizlenen kanın sol kulakçığa gelmesini
Aorta giden kanın oksijence zengin olmasını
Kanın kalbe toplardamarlarla gelmesini

Çözüm:
A) Kan akış hızının iki damarda farklı olmasının tam perde ile ilgisi yoktur.
B) Her ikisinde de akciğerde temizlenen kan sol kulakçığa gelir.
C) İnsanda tam perde nedeniyle kan karışmaz. Bundan dolayı kaplumbağa da aorta karışık kan pompalanırken insanda O2'ce zengin kan pompalanır.
D) Her ikisinde de kan kalbe toplar damarlar ile gelir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 8:
Damarlardaki kan akış hızı ile kan basıncı grafikleri yukarıda verilmiştir.

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Kan en yavaş kılcaldamarlarda akar.
Kalpten uzaklaştıkça kan akış hızı önce azalır, sonra artar.
Kan basıncının en düşük olduğu damar toplardamardır.
Kılcaldamarlarda kan basıncı minimum olduğundan, akış hızı da minimumdur.

Çözüm:
A) Kılcal damarlarda madde alışverişi olduğundan dolayı kanın akış hızı yavaştır.
B) Kalpten çıkış atardamarla başladığından kan kalpten uzaklaştıkça akışhızı önce azalır, sonra artar.
C) Grafiğe bakıldığında kan basıncı en düşük toplardamardır.
D) Kılcal damarda kan basıncı minumum değildir.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 9: "Midenin asit salgısı, besinler ile mideye gelen mikropların öldürülmesini sağlar."

Aşağıdakilerden hangisi verilen örnekteki bağışıklık ile aynıdır?

Kızamık mikrobuna karşı aşı olunması.
Bademcikleri iltihaplanmış kişinin antibiyotik kullanması
Safra salgısının bağırsakta yaşayan zararlı mikropları öldürmesi
Enfeksiyon geçiren kişiye serum verilmesi

Çözüm:
Verilen örnek doğal bağışıklığa aittir.
A) Aşı olmak sonradan kazanılan bağışıklığa örnektir.
B) Antibiyotik kullanımı bağışıklık sağlamaz.
C) Safra salgısının bağırsakdaki  mikropları temizlemesi doğal bağışıklıktır.
D) Serum verilmesi sonradan kazanılan bağışıklıktır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 10: Bakterileri yok etmek için antibiyotik tedavisi uygulanır. Buna karşın antibiyotikler uzun süre kullanılsa da belli bir süreden sonra antibiyotik bakteri gelişimini engelleyemez.

Bunun nedeni aşağıda verilenlerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Vücut antibiyotiğe karşı direnç kazanır.
Vücut antibiyotik karşısında yenilir.
Vücuttaki bakteriler antibiyotiğe karşı direnç kazanır.
Vücuttaki bakteriler antibiyotikten beslenmeye başlar.

Çözüm:
A) Antibiyotikler vücut ile değil, vücut içindeki yabancı maddelerle savaştıklarından, vücut antibiyotiğe karşı direnç kazanmaz.
B) Antibiyotikler vücutla savaşmaz.
C) Bakteriler verilen antibiyotiğe bir süre sonra direnç kazandıklarından dolayı antibiyotikler bakteri gelişimini engelleyemez.
D) Antibiyotikler bakteri için besin kaynağı değildir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 11: İnsanın dolaşım sisteminde;

I.

Akciğer atardamarı

II.

Akciğer toplardamarı

III.

Alt ana toplardamarı

çeşitlerinden hangilerinde oksijen (I), hangilerinde karbondioksit (II) yoğunluğu daha fazladır?

 

      I     

      II     


 

I, II, III

I, II, III

 

I

II, III

 

II

I, III

 

I, II

II, III


Çözüm:

I.

Akciğer atardamarı CO2'ce zengin kan taşır. 

II.

Akciğer toplardamarı O2'ce zengin kan taşır.

III.

Alt ana toplardamar CO2'ce zengin kan taşır.


Doğru Yanıt:

  
Soru 12: İnsanın doğumuyla beraber kazanılan bağışıklığa doğal bağışıklık denir. Genetik özelliklere bağlıdır ve nesilden nesile geçer. İnsan vücudunun doğal yapısı ile kendi kendini korumaya çalışır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal bağışıklık olamaz?
Gözyaşı bezi sıvılarının mikropların göze yerleşmesini önlemesi
Çocuğun kanına göbek bağı yoluyla annesinden bazı antikorların geçmesi
Kanına zayıflatılmış mikrop verilen bir canlının antikor üretmesi
Midedeki asitli ortamda mikropların ölmesi

Çözüm:
A) Gözyaşı doğal bağışıklıktır.
B) Anneden antikor geçmesi doğal bağışıklıktır.
C) Zayıflatılmış mikrop verilen bir kişi kazandığı bağışıklık doğal bağışıklık değildir.
D) Midenin asitli ortamı doğal bağışıklıktır.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 13: İnsan kalbinin sağ karıncığından çıkan kan, sol kulakçığa dökülünceye kadar, aşağıdaki organların hangisinden mutlaka geçer?
Akciğer
Beyin
Karaciğer
Böbrek

Çözüm:

A)

Kalbin sağ karıncığından çıkan damar kirli kanı akciğere götürdüğü için kan akciğerden geçer.

B)

Beyine kan sol karıncıktan götürülür.
  C) Karaciğere kan sol karıncıktan götürülür.
   D) Böbreğe kan sol karıncıktan götürülür


Doğru Yanıt:

 

Soru 14:
Sıcakkanlı hayvanlar birim zamanda daha fazla oksijen tükettikleri için kalplerinde kirli kanla temiz kan birbirine karışmaz.

Buna göre sıcakkanlı hayvanların kalbi yukarıdaki kalplerden hangisi veya hangileri gibidir?
II v-III
I - II
Yalnız III
Yalnız III

Çözüm:

I.

Karıncıkta perde olmadığından kirli kan ve temiz kan karışır.

II.

Kalp karıncığında yarım perde bulunur ancak kirli  ve temiz kan yinede birbirine  karışır.

III.

Kalp karıncığı tam perde ile ayrıldığından kirli ve temiz kan karışmaz.Bu kalp yapısına sahip canlılar sıcakkanlıdır.


Doğru Yanıt: d

 


 
Soru 15:
Yukarıdaki şekilde insan kalbi şematik olarak gösterilmiştir.

Kalp yapısı incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Kan kalbe toplardamarlar ile gelir.
Aortta oksijence zengin temiz kan bulunur.
Akciğerde temizlenen kan sol karıncığa dökülür.
Kalpte temiz ve kirli kan karışmaz.
 

Çözüm:
A) Üst ana toplardamar ve alt ana toplardamar, kirli kanı sağ kulakçığa, akciğer toplardamarı ise temiz kanı sol kulakçığa getirir.
B) Aort sol karıncıktan çıkar ve oksijence zengin kanı vücuda dağıtır.
C) Akciğerde temizlenen kan, akciğer toplardamarı ile sol karıncığa değil sol kulakçığa gelir.
D) İnsan kalbi 4 bölmeli olduğu için, temiz ve kirli kan karışmaz.


Doğru Yanıt:

 
 


 
Soru 16: Bir kişi herhangi bir hastalığa karşı (grip, kızamık gibi) korunmak ve uzun süreli bağışıklık kazanmak istemektedir.

Buna göre kişiye aşağıdaki uygulanmalardan hangisi yapılmalıdır?
Hastalık sırasında serum vermek
Hastalık sırasında aşı yapmak
Hastalıktan önce aşı yapmak
Hastalıktan önce serum vermek

Çözüm:
A) Serum kısa süreli bağışıklık sağlar.
B) Aşı hastalık sırasında verilmez.
C) Hastalıktan önce yapılan aşı ile vücudun mikropla daha önceden karşılaşması sağlandığından uzun süreli bağışıklık sağlar.
D) Serum hastalık sırasında verilir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 17: Kızamık hastalığı geçirmiş ve bu hastalığa karşı bütün ömür boyu bağışıklık kazanmış bir bireye ikinci kez kızamık virüsü bulaşıyor.

Bu durumda bireyin kanındaki antikor miktarının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Çözüm:
A) Kızamık mikrobuyla ikinci kez karşılaşmış ve ömür boyu bağışıklık kazanmış bireylerde antikor miktarı sıfırdan başlamaz.
B) İkinci kez kızamık virüsü girdiğinde antikor miktarı azalmaz, artar.
C) İkinci kez kızamık virüsü ile karşılaştığında vücut bu mikrobu tanımaktadır. Hatta kanında  mikroba karşı belirli bir antikor olacağından doğru grafik budur.
D) İkinci kez kızamık virüsü girdiğinde antikor miktarı sıfırdan başlamaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 18:                                      
Yukarıda verilen şekilde bir insandaki dolaşım sistemi gösterilmiştir.

Şekildeki koyu renkli kısım büyük kan dolaşımını, açık renkli kısım ise küçük kan dolaşımını gösterdiğine göre;

I.

Küçük kan dolaşımı kalple akciğer arasındaki dolaşımdır.

II.

Büyük kan dolaşımı kalple vücut arasındaki dolaşımdır.

III.

Kalp hem büyük hem küçük dolaşımda görev alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I
I ve II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:
Şekil incelendiğinde;

I.

Küçük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasındadır.

II.

Büyük kan dolaşımı kalp ile vücut arasındadır.

III.

Kalp her iki dolaşım şeklinde de görev alır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 19: Kalbin atış hızı dolaşım sisteminin düzeni açısından önemlidir. Kalp atış hızı normalin üzerine çıktığında ya da normalin altına düştüğünde bazı düzensizlikler ortaya çıkar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalbin atış hızını etkileyen faktörlerden değildir?

Adrenalin hormonun kandaki miktarı
Kandaki O2 yoğunluğu
Sıcaklık
Bazı kimyasal maddeler

Çözüm:

A)

Adrenalinin kanda artması kalp atışını hızlandırır.

B)

Kandaki O2 yoğunluğu değil, CO2 yoğunluğu kalbin atışına etki eder.

C)

Sıcaklık kalp atış hızını etkiler.

D)

Nikotin, kafein gibi kimyasal maddeler kalp atış hızını etkiler.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 20:            
Yukarıdaki şekillerde üç ayrı hayvan türüne ait kalpler şematik olarak gösterilmiştir.

Bu hayvanlara ait kalpleri incelediğimizde aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız?
K ve L türlerine ait hayvanların kalbinde temiz ve kirli kan birbirine karışmaktadır.
K ve L türlerine ait hayvanlar, soğukkanlıdır.
M türüne ait hayvan birim zamanda daha fazla oksijen tüketmektedir.
M türüne ait hayvan daha iri vücutludur.

Çözüm:
A) K canlısı karıncığında perde yoktur. L canlısının kalbinde ise karıncık yarım perde ile ayrıldığından her ikisinde de temiz ve kirli kan birbirine karışır.
B) K ve L'de vücuda karışık kan pompalandığından bu canlılar soğukkanlıdır.
C) M'de karıncık tam perdeyle ayrıldığından vücuda temiz kan pompalanır.Bu nedenle diğerlerinden daha fazla oksijen tüketir.
D) Kalp yapısına bakılarak canlının vücut büyüklüğü anlaşılamaz.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 21:
Yukarıdaki deney düzeneğini hazırlamış bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini araştırmaktadır?

Yaprak yüzeyinin büyüklüğü bitkilerde terlemeyi etkiler mi?
Ortamın sıcaklığı terleme hızını değiştirir mi?
Su miktarı değiştikçe terleme hızı da değişir mi?
Farklı hava koşulları terlemeye etki eder mi?

Çözüm:
A) Deneyde kullanılan yapraklar eşit yüzeye sahiptir.
B) Deneyde her iki kabın sıcaklığı eşittir.
C) Deneyde her iki kapta da eşit miktarda su vardır.
D) Tüm koşullar sabit tutulup yalnızca hava koşulları farklı olduğundan öğrenci farklı hava koşullarının terlemeye etkisini araştırmaktadır.


Doğru Yanıt: d

 


 
Soru 22: Sağlıklı bir insanın dört değişik organından geçen kandaki oksijen veya karbon dioksit miktarlarında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.

Bu grafiklerden hangisi akciğer kılcaldamarlarından geçen kanı göstermektedir? 
I
II
III
IV

Çözüm:
Akciğer kılcaldamarlarında O2 ve CO2 alışverişi gerçekleşir. Akciğerlerden kana O2 alınır, kandan akciğerlere CO2 verilir.

I.

Akciğer kılcalından geçen kanda O2 miktarı artar.

II.

Akciğer kılcallarından geçen kanda CO2 miktarı azalır.

III.

Akciğerden kana O2 alındığından akciğer kılcaldamarındaki O2 miktarı artar.

IV.

Kandan akciğere CO2 geçtiğinden akciğer kılcaldamarındaki CO2 azalır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 23:
Yukarıdaki şekilde kuş kalbinin bazı bölümleri numaralandırılmıştır.

Numaralandırılmış bölümlerden hangileri kurbağaların kalbinde bulunmaz?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III

Çözüm:

I.

Sol kulakçık kurbağa kalbinde de vardır.

II.

Ara bölme kurbağa kalbinde bulunmaz. Çünkü kurbağa kalbinde karıncık tektir.

III.

Sağ kulakçık kurbağa kalbinde de bulunur.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 24: Aynı hayvandan alınan taze kan özdeş iki deney tüpünde eşit miktarlarda bırakılarak aşağıdaki deney düzeneği kuruluyor.
      
Buna göre şekilde numaralandırılan I ve II nolu kısımlarda;

  I.  Hemoglobin,
 II.  Hormon
III.  Vitamin
IV.  Glikoz

moleküllerinden hangileri ortak olarak bulunur?
I ve II
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV

Çözüm:

I.

Kanın pıhtılaşması sağlanan deney tüpünde kan hücreleri dibe çöktüğünden dolayı hemoglobin bulunmaz.

II.

Hormon her ikisinde de bulunur.

III.

Vitamin her ikisinde de bulunur.

IV.

Glikoz her ikisinde de bulunur.


Doğru Yanıt: d

 

Soru 25: Tarihsel yazımlar, bağışıklıkla ilgili deneysel uygulamaların başında Türkler'in de yer aldığını belirtir. İtalyan doktor Timani 1713'de bir kongrede, İstanbul'da gördüklerini şöyle dile getirmektedir.
"Türklerin çiçek hastalığı geçirmekte olan genç hastalarının yaralarından özel iğnelerle aldıkları irini, sağlam çocukların kol ve bacaklarını çizerek deri altına enjekte ettiklerini gördüm."

Belirtilen bu çalışmaların temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Çiçek mikrobunun vücut dışına atılmasını sağlamak
Çiçek mikrobuna karşı vücudun antikor üretmesini sağlamak
Mikrobun vücut içinde çoğalmasını engellemek
Vücudun antijen üretmesini sağlamak

Çözüm:
A) Sağlam çocuklara su çiçeği mikrobu verildiği için vücuttan uzaklaştırılmaya çalışılmamaktadır.
B) Çiçek mikrobunun sağlam çocuklara verilmesinin amacı onu vücudun daha önceden tanıyıp antikor üretebilmesini sağlamaktır
C) Mikrobun vücut içinde çoğalması engellenmek istenseydi hazır antikor verilebilirdi.
D) Vücut çiçek mikrobu (antijen) üretmez.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 26: Sonradan kazanılan bağışıklıklarda belli bir hastalığa karşı antikor üretmek için, hastalık mikrobunun vücuda bulaşması şarttır.
Aşağıdaki grafikte yaşları aynı olan iki değişik insanın vücudunda farklı zaman aralıklarında kabakulak virüsüne karşı oluşturulan antikor miktarı verilmiştir.Buna göre,

I.

X bireyinin kanındaki antikor miktarı Y bireyine göre daima daha fazladır. 

II.

Y bireyinin vücuduna kabakulak mikrobu ilk defa II. zaman aralığında bulaşmıştır.

III.

Y bireyinin mikroplara karşı direnci X bireyinden daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


Yalnız II 
Yalnız III
I ve II
I ve III

Çözüm:
I. IV. zaman aralığına bakıldığında X bireyinin kanındaki antikor miktarı Y bireyine göre daha düşüktür.
II. II. zaman aralığında Y bireyinin antikor oluşumu geç ve antikor miktarı sıfırdan başladığı için ilk defa bulaşmıştır. 
III. Grafik kabakulak mikrobuna karşı üretilen antikor miktarını vermektedir. Bu nedenle böyle bir genelleme yapılamaz.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 27: Büyük kan dolaşımının başlangıç ve bitiş bölgeleri gözönüne alındığında, kanın oksijen ve karbon dioksit durumu aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 

Başlangıç bölgesi

Bitiş bölgesi


  Oksijence zengin Karbondioksitçe zengin
  Karbondioksitçe zengin Oksijence zengin
  Oksijence zengin Oksijence zengin
  Karbondioksitçe zengin Karbondioksitçe zengin

Çözüm:
Büyük kan dolaşımı aort ile başlar üst ve alt ana toplar damar ile biter.
A) Aort O2' ce zengin kan taşır. Üst ve alt ana toplar damar CO2'ce zengin kan taşır.
B) Aort CO2'ce zengin kan taşımaz.
C) Üst ana toplardamar ve alt ana toplar damar O2'ce zengin kan taşımaz.
D) Aort CO2'ce zengin kan taşımaz.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 28:           
Yukarıda verilen şekille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I ve II nolu damarlar küçük dolaşımda görev yapar.
III nolu damardaki kan oksijence zengindir.
Oksijen yoğunluğu en fazla olan I nolu damardır.
IV nolu damarda kirli kan bulunur.

Çözüm:

I.

Akciğer atardamarı

II.

Akciğer toplardamarı

III.

Böbrek atardamarı

IV.

Alt ana toplardamardır
A) Akciğer atar ve toplardamarı kalp ile akciğer arasında olduğundan küçük dolaşımda görev yapar.
B) III nolu damar böbreğe temiz kan götürdüğünden O2'ce zengindir.
C)  I nolu damar yani Akciğer atardamarı kirli kan taşıdığından O2'ce fakir damardır.
D) IV nolu damar kirli kanı vücuttan alıp kalbe getiren Alt ana toplardamardır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 30:                   
Verilen şemada X canlısının kalbinde üç bölge olduğu, kulakçıkların tam olarak ayrıldığı (1 ve 2) ama karıncığın ise tek olduğu (3) görülmektedir.

Buna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
X canlısının kalbinde temiz ve kirli kan karışmaktadır.
X canlısının vücudunda karışık kan dolaşmaktadır.
X canlısının vücut sıcaklığı değişkendir.
X canlısının solunum organına kirli kan taşınır.

Çözüm:
A)  Tek karıncık olduğu için temiz ve kirli kan karışır.
B)  Tek karıncıktan vücuda karışık kan pompalanır.
C)  Vücudunda karışık kan dolaştığı için vücut ısısı değişkendir.
D)  Tek karıncık olduğu için solunum organına kirli değil karışık kan pompalanır.

Doğru Yanıt: d

 

 
Soru 31:

I.

Bağışıklık sağlama

II.

Kanda etkinlik gösterme

III.

Koruyucu olma

IV.

Antikor içerme

Yukarıda verilenlerden hangileri aşı ve serumun ortak özelliğidir?
Yalnız I
I ve II
II ve IV
III ve IV

Çözüm:

I.

Aşı aktif, serum pasif bağışıklık sağlar.

II.

Her ikisi de etkisini kanda gösterir.

III.

Aşı koruyucudur. Serum tedavi eder.

IV.

Serum antikor içerir. Aşı antijen içerir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 31:

I.

Bağışıklık sağlama

II.

Kanda etkinlik gösterme

III.

Koruyucu olma

IV.

Antikor içerme

Yukarıda verilenlerden hangileri aşı ve serumun ortak özelliğidir?
Yalnız I
I ve II
II ve IV
III ve IV

Çözüm:

I.

Aşı aktif, serum pasif bağışıklık sağlar.

II.

Her ikisi de etkisini kanda gösterir.

III.

Aşı koruyucudur. Serum tedavi eder.

IV.

Serum antikor içerir. Aşı antijen içerir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 32: Bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyon tedavisinde kullanılan X ve Y antibiyotiklerinin miktarı ve bakterilerin etkilenme durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  X antibiyotiği Y antibiyotiği Bakterilerin çoğalma durumu
I. enfeksiyon

250 mg

_

yok

II. enfeksiyon

250 mg

_

var

III. enfeksiyon

500 mg

_

yok

IV. enfeksiyon

_

250 mg

yokTablodaki bilgilere göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
II. enfeksiyonda bakteriler X antibiyotiğine karşı direnç kazanmıştır.
Y antibiyotiği X'e göre daha güçlüdür.
X antibiyotiğinin dozajini artırmak bakterileri etkilememiştir.
Bakteriler farklı antibiyotiklerdan etkilenmezler.

Çözüm:
A) II. enfeksiyonda I. enfeksiyondaki kadar X antibiyotiği verildiğinde bakteriler çoğalma gösterdikleri için bu antibiyotiğe karşı direnç kazanmışlardır.
B) I. ve IV. enfeksiyonlarda her iki antibiyotiğin miktarı ve etkisi aynı olduğu için bu sonuç çıkarılamaz.
C) X antibiyotiğini III. enfeksiyonda 500 mg çıkarmak bakterileri etkilemiştir.
D) Bakteri türü farklı olan X ve Y antibiyotiğinden etkilenmiştir.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 33:
Yapraklı bir dal parçası lastik hortum ile su dolu cam boruya tutturuluyor. Bir süre sonra, cam boruda su seviyesinin ok yönünde alçaldığı gözleniyor ve alçalan su miktarının bitkinin terleme ile kaybettiği su miktarına denk olduğu belirleniyor.

Aşağıdaki grafiklere göre, hangisinin yapılması cam borudaki su seviyesinin daha hızlı azalmasına neden olabilir?


Sıcaklığın aniden 60 oC'ye çıkarılması
Hava akımının kesilmesi
Nem oranının artırılması
Işık şiddetinin arttırılması

Çözüm:
A) Sıcaklık 60 oC'ye çıkarıldığında terleme gerçekleşmez.
B) Hava akımı kesilirse, terleme hızı azalır.
C) Atmosferdeki nem oranı arttırılırsa, terleme hızı azalır.
D) Işık şiddeti arttırılırsa, terleme hızı artar. Terleme hızı arttığında bitkinin cam borudan aldığı su miktarı artar ve borudaki su seviyesi hızla alçalır.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 34:                         
Yukarıdaki deney terlemeyle kaybedilen su miktarını belirlemek amaçlı kurulmuştur.

Bu deneyde su seviyesinin ok yönünde en hızlı düşmesini sağlamak için deneyin hangi ortamda yapılması gerekir?
Nemli ve sıcak hava ortamında
Kurak ve soğuk hava ortamında
Rüzgarlı ve sıcak hava ortamında
Nemli ve rüzgarlı hava ortamında

Çözüm:
Su seviyesinin ok yönünde en hızlı düşmesi bitkinin terleme hızının en yüksek olmasıyla gerçekleşir.
A) Nemli ortamlarda terleme hızı düşüktür.
B) Soğuk ortamlarda terleme hızı düşüktür.
C) Rüzgarlı ve sıcak ortamlarda terleme hızı yüksektir.
D) Nemli ortamlarda terleme hızı düşüktür.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 35:
Sıtma insanda birdenbire ortaya çıkan önemli bir hastalıktır. Yukarıda sıtma hastalığındaki vücut sıcaklığının zamana göre değişim grafiği verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Hastada, vücut sıcaklığı aralıklı olarak yükselmektedir.
Hastalık belirtileri periyodik olarak tekrarlanmaktadır.
Belirli aralıklarla vücut sıcaklığı 40 oC'ye kadar çıkabilmektedir.
Hasta birey, hastalık başladıktan 24 saat sonra tamamen iyileşmektedir.

Çözüm:
A) Grafiğe göre vücut sıcaklığı belirli aralıklarla yükselmiştir.
B) Grafiğe görebelirtiler aralıklarla tekrarlanır.
C) Periyodik olark vücut sıcaklığı 40 oC' ye ulaşmıştır.
D) 24 saat sonra vücut sıcaklığı düşmüş ancak ardından tekrar artmıştır. Bu nedenle tamamen iyileşmemiştir.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 36:              
Yukarıda insanın dolaşım sistemi şematize edilmiştir.

Bol miktarda nişastalı besin alan bir insanda sindirim tamamlandıktan sonra hangi numaralı damarda gilkoz derişimi yüksek hale gelir?
I
II
III
IV ve V

Çözüm:
A) I nolu damar O2 bakımından zengindir.
B) II nolu damar O2 bakımından zengindir.
C) III nolu damar incebağırsakta nişastanın sindirimiyle oluşan glikozları karaciğere taşıyan damar olduğundan glikoz oranı en yüksek damardır.
D) IV ve V nolu damarlar CO2 bakımından zengindir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 37: İnsanda dolaşımla ilgili olarak;

I.

Kanda CO2 yoğunluğundaki artış asitliği azaltır.

II.

Kan akciğer kılcallarından geçerken O2 miktarı artar.

III.

Atardamarlar her zaman temiz kan taşır.

IV.

Oksijen kanda alyuvar ve akyuvarlar ile taşınır.


ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız II
I ve III
I, III ve IV
II, III ve IV

Çözüm:
  I. CO2 asit özellikte bir madde olduğundan kandaki miktarı arttıkça asitlik artar.
 II. Kan akciğer kılcallarından geçerken temizlendiği için O2 miktarı artar.
III. Akciğer atardamarı kirli kan taşır.
 IV. O2 akyuvarlarla taşınmaz.

Doğru Yanıt:

 

 
Soru 38:                      
İnsanda herhangi bir hastalık etkenine karşı vücudun gösterdiği I. ve II. tepki yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre,

I.

t2'den sonra antikorun hızlı artışı vücudun daha önce bu mikrobu tanıdığını gösterir.

II.

I. tepkinin daha geç gerçekleşmesi alyuvarların yeterli antikor üretememesinden kaynaklanır.

III.

t3 anından sonra antikor seviyesinin düşmesi hastalığın yavaş yavaş iyileştiğini gösterir.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

t2 anından sonra hastalık etkenine karşı üretilen antikor miktarının daha fazla olması bireyin mikropla daha önceden karşılaştığını gösterir.

II.

I. tepkinin geç başlamasının nedeni bireyin hastalık etkeni ile ilk defa karşılaşmasıdır.  

III.

Hastalık etkeni antikorlar tarafından ortadan kaldırıldığında antikor miktarı düşer.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 39:
Yukarıdaki deney düzeneğinde tüplerin hepsinde eşit miktarda su bulunmaktadır. Sıcaklığı 30 oC olan aydınlık bir ortamda 12 saat bekledikten sonra tüplerdeki su seviyesinin 1 > 4 > 2 > 3 şeklinde olduğu saptanıyor.

Bu deneyi gözleyen araştırmacı, aşağıdaki soruların hangisine cevap verebilir? 
Terleme, ortamın sıcaklığına bağlı mıdır?
Su ve mineraller bitki gelişimini etkiler mi?
Yaprak şekli fotosentez hızını etkiler mi?
Yapraklarda terleme gerçekleşir mi?

Çözüm:
A) Bu soruyu cevaplamak için sıcaklığı farklı olan ortamlarda deneyi tekrarlamak gerekir.
B) Tüm tüplerde eşit miktarda ve aynı özellikte su bulunmaktadır. Bu soruyu cevaplamak için farklı oranlarda su ve mineral içeren deney tüpleri hazırlanmalıdır.
C) Bu soruyu cevaplamak için yaprak şekli farklı olan bitki türleri kullanılmalıdır.
D) 2 ve 3. tüplerde su seviyesinin daha fazla azalması, yapraklarda terleme gerçekleştiğini gösterir.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 40:

AÇIK DOLAŞIM

KAPALI DOLAŞIM

Kan vücut boşluklarında dolaşır. Kan damar dışına çıkmaz.
Kılcal damar bulunmaz. Kılcal damar bulunur.
Kanın akışı yavaştır. Kanın akışı hızlıdır.

Yukarıdaki tabloda genellikle omurgasız hayvanlarda görülen açık dolaşım ve omurgalı hayvanlarda görülen kapalı dolaşımın özellikleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kirpide kılcal damar bulunur.
Midyelerde kanın akışı hızlıdır.
Yılanlarda kan vücut boşluklarında dolaşır.
Yassı solucanlarda kan damar dışına çıkmaz.

Çözüm:

A)

Kirpi omurgalı hayvan olduğu için kapalı kan dolaşım gösterir. Bu nedenle kirpide kılcal damar bulunur.

B)

Omurgasız olan midyede açık dolaşım vardır. Bu nedenle midyede kanın akışı yavaştır.

C)

Omurgalı olan yılanlarda kapalı dolaşım vardır. Bu nedenle yılanda kan vücut boşluklarına çıkamaz.

D)

Yassı solucan açık dolaşıma sahip omurgasız bir canlıdır. Bu nedenle yassı solucanda kan damar dışına çıkarak vücut boşluklarında dolaşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 41:                           
Yukarıdaki şekilde dört odacıklı kalp ve bağlı bulunduğu damarlar gösterilmiştir.

Kirli kan taşıyan II numaralı toplardamara verilen işaretli bir boya maddesi böbreklerde görülünceye kadar belirtilen damarlardan hangi sıraya göre geçer?
II - III - IV - I
II - I - III - IV
II - III - V - IV
I - III - IV - V

Çözüm:
I ve II nolu damarlar ®  Ana toplardamarlardır.
III nolu damar ®  Akciğer atardamarıdır.
IV nolu damarlar ®  Aorttur.
V nolu damarlar ®  Akciğer toplardamarıdır.

İşaretli boya maddesi önce küçük dolaşım daha sonra büyük dolaşımla böbreğe ulaşacağından

II - III - V - IV nolu sıraya göre böbreğe gider.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 42: Tam parazit olan Çinsaçı bitkisinde klorofil sentezleyen enzim ve kökler gelişmemiştir. Bu nedenle çinsaçı bitkisi geliştirdiği emeçlerden birini bir başka bitkinin odun borusuna göndererek su ihtiyacını, diğerini ise soymuk borusuna göndererek besin ihtiyacını karşılar.

Buna göre;

I.

Bitkiler topraktan aldıkları suyu odun borularında taşır

II.

Bitkiler fotosentez ürünlerini soymuk borularında taşır

III.

Bitkiler ihtiyaçları olan su ve besini odun ve soymuk borularında üretir

verilenlerden hangileri doğrudur?

Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I , II ve III

Çözüm:

I.

Bitkiler topraktan aldıkları suyu odun borularında taşıdıkları için çinsaçı bitkisi konak bitkinin odun borularından su ihtiyacını karşılamaktadır.

II.

Bitkiler fotosentezle ürettikleri besinleri soymuk borusunda taşıdıkları için çinsaçı bitkisi konak bitkinin soymuk borusundan besin ihtiyacını karşılamaktadır.

III.

Bitkiler su ihtiyaçlarını topraktan karşılar. Besinlerini ise yapraklarında sentezler.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 43: Deniz seviyesinde atmosferdeki O2'nin kısmi basıncı, dağlık kesimlere göre daha yüksektir.

Buna göre; deniz seviyesinden dağlık bölgelere doğru çıkıldıkça kanda alyuvar sayısının değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?

Çözüm:
Dağlık kesimlerde O2'nin kısmi basıncı, deniz seviyesine göre daha düşüktür.Bu nedenle kanın birim zamanda taşıdığı O2 miktarının azalmaması için, kandaki alyuvar sayısı artmalıdır.
Yani yükseklik arttıkça alyuvar sayısında belirli bir miktar artış olmalıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 44: Aynı anda hastahanede bulunan Gökhan'a serum, Gülin'e aşı yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gülin'in kanına antijen verilmiştir.
Gökhan'a hazır antikor verilmiştir.
Gülin pasif bağışıklık kazanmıştır.
Gökhan'a verilen antikor geçici bir süre bağışıklık sağlar. 

Çözüm:
A) Aşı ile Gülin'e antijen verilmiştir.
B) Gökhan'a serum ile hazır antikor verilmiştir.
C) Gülin pasif değil aktif başığıklık kazanmıştır.
D) Serum ile verilen antikorlar kısa bir süre için bağışıklık sağlar.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 45: İnsanda kanın akış yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?
Sol karıncık ® Atardamar
Atardamar ® Kılcal damar
Toplardamar ® Kılcal damar
Kılcal damar ® Toplardamar

Çözüm:
A) Sol karıncıktan akciğer atardamarı çıktığı için kanın yönü bu şekilde olabilir.
B) Atardamardan sonra kılcaldamar geldiği için kanın yönü bu şekilde olabilir.
C) Toplardamardan sonra kılcal damar gelmediği için kanın akış yönü bu şekilde olamaz.
D) Kan kılcaldamarlardan toplardamara geçtiği için kanın akış yönü bu şekilde olabilir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 46: Bir insanın aort ana damarındaki kan ile ana toplardamarındaki kanın 


I.


Oksijen yoğunlukları

II.

Akış hızları

III.

Basınçları

özelliklerinden hangileri farklılık gösterir?I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Aort ana damarında temiz kan yani O2'ce zengin kan bulunur. Ana toplardamarda ise kirli kan yani  CO2'e zengin kan bulunur.
Bu nedenle O2 yoğunluğu aortta daha fazladır.

II.

Aortta kanın akış hızı ana toplardamardan daha fazladır.

III.

Aortta kan basıncı ana toplardamardan daha fazladır.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 47:
 

   X  

   Y  

   Z  

Değişken vücut ısılı olma

+

-

+

Solungaç solunumu yapma

+

-

-

İç Döllenme - Dış gelişme

-

+

+

Tabloda omurgalılar şubesine ait üç farklı canlı türünün özellikleri belirtilmiştir.
+ ® özelliği gösterir.
- ® özelliği göstermez.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenemez?
X ve Z canlıları soğukkanlıdır.
X canlısı sudaki çözünmüş oksijeni kullanır.
Y canlısı bir kuş türüdür.
Z canlısının kalbinde temiz kan ile kirli kan karışmaz.

Çözüm:

A)

X ve Z canlıları değişken vücut ısılı olduklarından soğukkanlıdır.

B)

X canlısı solungaç solunumu yaptığından sudaki çözünmüş O2'yi kullanır.

C)

Y canlısı verilen özelliklere göre kuş türüdür.
D) Y canlısı sürüngen olabilir. Sürüngenlerin kalbinde kirli ve temiz kan karışır.


Doğru Yanıt: d

 


 
Soru 48: Bitkiler yaşadıkları ortamlara göre farklı uyumlar geliştirmişlerdir. Örneğin ortamdaki nem miktarı azaldıkça yaprak ayasında küçülme olur.

Buna göre, karalarda yaşayan bitkilerde ortamın kuraklık derecesiyle yaprak ayasının genişliği arasındaki ilişki, aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?

Çözüm:
Kurak ortamlarda yaprak ayası daha dardır. Bu şekilde terleme ile su kaybı azaltılır. Bundan dolayı kuraklık derecesi arttıkça yaprak ayasının genişliği azalır. 

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 49: Kan hücrelerimizden biri olan akyuvarlar vücudumuza giren mikropları yalancı ayakları ile hücre içine alarak yok ederler.

Buna göre akyuvarlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Fagositoz yapabilirler.
Savunmada görev alırlar.
Hareketlidirler.
Solunum gazlarını taşırlar.

Çözüm:
A) Akyuvarların mikropları yalancı ayakları ile sararak hücre içine alması fagositozdur.
B) Akyuvarlar mikropları yok ettiğinden vücudumuzun savunmasında görev alırlar.
C) Yalancı ayaklar hareket etmelerini sağlar.
D) Akyuvarlar solunum gazları taşımaz.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 50: İnsanlarda,

I.

Kan kaybı

II.

Dengeli beslenme

III.

Enfeksiyonlar

IV.

Yabancı proteinler

V.

Bakteri toksinleri

 faktörlerinden hangileri akyuvar hücrelerinin yapımını hızlandırır?

Yalnız II
Yalnız IV
II ve V
I, III, IV ve V

Çözüm:
Akyuvar vücudun savunmasında görevli olan kan hücreleridir.

I.

Kan kaybı durumunda akyuvar hücrelerinin sayısı azalacağından yapımı artar.

II.

Dengeli beslenme durumunda akyuvarların artmasına gerek yoktur.

III.

Akyuvarlar vücudun savunma hücreleri olduğu için enfeksiyon durumunda sayıları artar.

IV.

Vücuttaki yabancı proteinleri de akyuvarlar yok ettiğinden sayıları artar.

V.

Bakteri zehirleri (toksin) vücuda zarar verdiğinden akyuvar sayısı artar.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 51:                      
Yukarıdaki deneyde bitkinin terleme ile kaybettiği su miktarı ölçülmektedir.

Buna göre aşağıda verilen ortamlardan hangisi sağlanırsa cam boruda gösterilen su seviyesi en yavaş şekilde düşer?
Nemli ve soğuk hava
Kurak ve soğuk hava
Rüzgârlı ve sıcak hava
Nemli ve rüzgârlı hava

Çözüm:

-

Su seviyesinin yavaş düşmesi için bitkinin terleme hızının yavaşlaması gerekir.

-

Rüzgârlı,sıcak ve kuru hava terleme hızını arttırır.

-

Nemli ve soğuk hava ise terleme hızını düşürür.
Bu nedenle hava nemli ve soğuk olduğunda cam borudaki su seviyesi en yavaş şekilde düşer.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 52:
Tabloda çift çenekli bir bitkiye ait X ve Y dokularının özellikleri verilmiştir.

X; odun boruları (Ksilem)
Y; soymuk boruları (floem)


ise tabloda verilenlerden hangileri yanlıştır?
I ve III
II ve III
I ve IV
II ve IV

Çözüm:

I.

Odun boruları cansız
Soymuk boruları canlıdır.

II.

Odun borularında inorganik maddeler (su ve mineraller),
Soymuk borularında organik maddeler (glikoz ve aminoasit) taşınır.

III.

Odun borularında madde iletimi sadece köklerden  yapraklara doğru (tek yönlü), Soymuk borularda ise, hem köklerden yapraklara doğru hem de yapraklardan köklere doğru (çift yönlü) gerçekleşir.

IV.

Odun boruları cansız olduğu için iletim hızlı, soymuk boruları canlı olduğu için iletim yavaştır.

Bu nedenle I. ve III. özellikler yanlış verilmiştir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 53:                         
Yukarıdaki şekilde insan kalbi gösterilmiştir.

1 ve 3 nolu bölümlerin aldığı kan aşağıdakilerden hangisi bakımından kesinlikle farklıdır?
Kan plazması
Hemoglobin
Karbondioksit
Kan hücresi

Çözüm:
1 nolu bölgede kirli kan 3 nolu bölgede temiz kan bulunur.
A) Kan plazması oranı aynıdır.
B) Hemoglobin oranı aynıdır.
C) 1 nolu bölge kirli kan taşıdığı için CO2 oranı daha fazladır.
D) Her iki bölgede de kan hücresi oranı aynıdır.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 54: Doğal bağışıklık bütün insanlarda ortak ve doğuştandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan bağışıklığa örnektir?
Akyuvarların mikropları fagositozla yok etmesi
Hastalık durumunda burun salgısının artması
Göze kaçan tozun göz yaşı ile uzaklaştırılması
Alerjisi olan kişiye serum verilmesi

Çözüm:
A) Akyuvarların fagositoz yapması doğal bağışıklık örneğidir.
B) Burun salgısı doğal bağışıklıktır.
C) Gözyaşı salgısı doğal bağışıklıktır.
D) Serum sonradan kazanılan bağışıklıktır.


Doğru Yanıt: d

 
Soru 55: Aşağıdaki deneylerin hangisinde bitkilerdeki terleme olayı gözlenebilir?

Çözüm:
A) Bitki çam fanus içinde tek olduğundn terleme yaptığında bir süre sonra cam fanus buhar olur.
B) Cam fanus buhar olduğunda buna bitkide farede neden olmuş olabilir.
C) Kireç suyunun terlemeye bir katkısı yoktur.
D) Cam kabın ağzı açık olduğundan boyalı suyun deneye bir katkısı yoktur.


Doğru Yanıt:

 
Soru 56: Kurbağalarda karıncıkların kasılması ile kan,

I.

Aort atardamarına

II.

Kulakçıklara

III.

Akciğer atardamarına

yapı ve damarlarından hangilerine pompalanır?

Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Karıncıklardan aort atardamarı çıktığından karıncıkların kasılmasıyla kan aorta geçer.

II.

Kanın yönü kulakçıklardan karıncıklara doğru olduğundan karıncıklar kasıldığında kan ters yönde hareket etmez.

III.

Karıncıktan akciğer atardamarıda çıktığından karıncıkların kasılmasıyla kan akciğer atardamarına verilir.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 57:
Damar Çeşidi Yoğun Olarak Taşıdığı Maddeler İlgili Organdan Çıkan Toplardamara Göre Kan Basıncı
Akciğer Atardamarı CO2, glikoz Yüksek
Karaciğer Atardamarı O2, amonyak, glikoz Yüksek
Böbrek Atardamarı O2, üre, glikoz Yüksek

Yukarıdaki tabloda insan dolaşım sistemine ait üç damarın sahip olduğu bazı özellikler karşılaştırılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Atardamarların hepsi girdikleri organa besin götürür.
Atardamarlardaki kan basıncı toplardamarlarınkinden her zaman yüksektir.
Atardamarların hepsi oksijence zengindir.
Kanda CO2 dışında farklı artıklarda taşınabilir.

Çözüm:
A) Atardamarların hepsi besin olarak glikoz taşımaktadır.
B) Tüm atardamarların kan basıncı toplardamarlarınkinden yüksek verilmiştir.
C) Akciğer atardamarı O2'ce değil CO2'ce zengindir.
D) Kanda CO2 dışında amonyak, üre gibi atıklarda taşınmaktadır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 58:
Üç defa kızamık mikrobuyla karşılaşan bir insanın kanındaki antikor  miktarının değişimi grafikteki olmaktadır.

Buna göre kızamık mikrobu hangi zaman aralığında II nci defa vücuda girmiştir?
I
II
III
IV

Çözüm:
A) II. defa kızamık mikrobu vücuda girdiğinde vücut onu daha önceden tanıdığı için antikor miktarı sıfır noktasında daha üstte başlar.Bu nedenle I. zaman aralığında ikinci kez mikropla karşılaşılmıştır.
B) II. zaman aralığında vücuda ikinci kez giren mikropla savaşılmaktadır.
C) III. zaman aralığında mikrop yok edildiği için antikor miktarı azalmıştır.
D) IV. zaman aralığında vücuda aynı mikrop üçüncü kez girmiştir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 59:
- Ali'nin kanında X mikrobuna karşı antikor bulunmaktadır.
- Ali daha önce Y mikrobu ile hiç karşılaşmamıştır.
- Ali'ye t1 anında Y mikrobu verilmiştir.

Buna göre Ali'nin kanında bulunan antikor miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilmiştir?

Çözüm:
Her mikroba karşı ayrı bir antikor üretilir. Bu durumda X mikrobu için X antikoru, Y mikrobu için Y antikoru üretilir.
A) Ali t1anında ilk kez Y mikrobu ile karşılaşacağından Y antikorunun artışı t1 anında sıfır noktasından  göstermelidir.
B) Ali'nin vücuduna Y mikrobu ilk kez girdiği için Y antikorunun üretimi t1 anından biraz daha geç ve sıfır noktasından başlamalıdır.Ali'nin vücuduna Y mikrobu verildiğinde X antikoru miktarı değişim göstermeyeceğinden, bu seçenekteki grafik doğrudur.
C) X antikorunun miktarında bir değişiklik olmaz ve Y antikoru kanda belli bir seviye de bulunamaz.
D) X antikorunun miktarında bir değişim olmaz ve Y antikorunun miktarı t1 zamanından önce artış göstermez.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 60: Grafikte, damarlardaki kan basıncı değişimi gösterilmiştir. 
           
Buna göre; kaç nolu damar açık dolaşıma sahip canlılarda bulunmaz?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III

Çözüm:
Kan basıncı değişimi atardamardan toplardamara doğru azaldığından;

I.

Atardamar

II.

Kılcaldamar

III.

Toplardamardır

Atar ve toplar damar açık kan dolaşımına sahip canlılarda bulunurken kılcaldamar  yoktur.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 61:

I.

Hücreleri ölüdür.

II.

Taşıma çift yönlüdür.

III.

Su ve madensel tuzlar taşır.

IV.

Taşıma kökten yaprağa doğru gerçekleşir.

Yukarıda verilen  özelliklerden hangileri odun borularına aittir?
I ve  III
III ve IV
I, II ve III
I, III ve IV

Çözüm:

I.

Odun borularının hücreleri ölüdür.

II.

Taşıma çift değil tek yönlüdür.

III.

Su ve madensel tuz taşır.

IV.

Su ve madensel tuzlar kökten yaprağa doğru taşınır.


Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 62:  
Aynı miktarda sulanmış ve terazinin kefesinde dengede olan özdeş iki bitkiden bir tanesinin yaprakları şeffaf naylon torba ile kapatılmıştır. Kısa bir süre sonra terazideki dengenin şekildeki gibi bozulduğu gözlenmektedir.

Bu  deney aşağıdaki hangi soruya cevep verir?
Bitkiler topraktaki mineralleri tamamen kullanırlar mı?
bitkiler farklı hızda gelişir mi?
bitkiler terleme ile su kaybeder mi?
bitkilerin fotosentez hızları farklı mıdır?

Çözüm:
A) Her iki saksıda aynı miktarda sulandığı niçin aynı miktarda mineral kullanır.
B) Bitkilerdeki ağırlık farkı gelişimlerinden değil terlemeden kaynaklanmaktadır. Yaprakları açıkta olan saksıda su buharı çevreye yayılırken torba ile kapalı saksıda su buharı birikip ağırlık yapar.
C) Yaprakları torbayla kapalı olan saksıda su buharı birikir. Bu durum bitkinin terleme ile su kaybettiğini kanıtlar.
D) İki bitkide ışık aldığı için fotosentez hızı ile ilgili bir soruya cevap olamaz.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 63:
Yukarıda verilen dört farklı deney düzeneğinde aynı miktarda su bulunmaktadır.

Buna göre deney düzeneklerinin hangisinin su miktarında hızlı bir azalma olur?
I
II
III
IV

Çözüm:
Verilen düzeneklerden I.de bitkinin yaprak sayısı diğerlerinden fazla olduğu ve köküde bulunduğu için,terleme hızı en yüksektir.Buna bağlı olarak düzeneğindeki su seviyesi de daha hızlı azalır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 64:             
Şekildeki gibi bir saksı bitkisi üzerine şeffaf naylon torba geçirilen bir öğrenci saksıyı bir süre soğuk, sonra ılık ve daha sonra da sıcak ortamda bekletiliyor.

Öğrenci bu düzenekte bitkide hangi olayı araştırmaktadır?
Ortam sıcaklığının terlemeye olan etkisini
Farklı sıcaklıklarda besin yapma hızını
Kök ile yaprak arasındaki madde iletim hızını
Farklı ortamlarda bitkilerin solunum hızını

Çözüm:
A) Yapraklardan birine naylon geçirilmesi terlemenin araştırıldığını göstermektedir. Ortam sıcaklığı sürekli değişdirildiğinden sıcaklığın terlemeye olan etkisi araştırılmaktadır.
B) Fotosentez hızı ölçülmek isternirse yaprakların açığa çıkardığı O2 miktarına bakılmalıydı.
C) Kök ve yaprak arasındaki madde iletim hızı bu şekilde anlaşılmaz.
D) Solunum hızlarını anlamak için ürettikleri CO2 miktarına bakılmalıydı.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 65:

Aynı miktarda sulanmış ve terazinin kefesinde dengede olan özdeş iki bitkiden bir tanesinin yaprakları şeffaf naylon torba ile kapatılmıştır.

Bir süre bu sistemde gözlem yapan bir öğrenci aşağıdaki hangi soruya doğrudan cevap verir?
Havayla teması azaltılan bitkinin yaprakları terleme ile daha az mı su kaybeder?
Havayla teması azaltılan bitkinin yaprakları daha uzun süre mi dayanır?
Havayla teması azaltılan bitki topraktaki mineralleri tamamen kullanır mı? 
Havayla teması azaltılan bitkinin fotosentez hızı daha yüksek midir?

Çözüm:
A) Şeffaf naylon torba ile kapatılan bitki terlemeyle kaybettiği suyu dışarıya veremediğinden ağırlaşacak ve terazinin dengesi bozulacaktır.
B) Yapraklarının daha uzun süre dayanıp dayanmadığını öğrenmek için terazi kurmaya gerek yoktur. Bu nedenle bu soruya cevap veremez.
C) Topraktaki mineral miktarları verilmediği için bu soruya cevap veremez.
D) Fotosentez hızını ölçmek istendiğinde bitkinin ürettiği O2 miktarına bakmalıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 66:
Bir saksı bitkisinin eşit alana sahip üç farklı yaprağı ile ışıklı ortamda yukarıdaki deney düzeneği kuruluyor.

Bir müddet sonra, bu yapraklardan her birinin terlemeyle kaybedeceği su miktarı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çoktan aza doğru sıralanmıştır?
I - II - III
I - III - II
II - I - III
III - II - I

Çözüm:

I.

Yaprakta bulunan stomalar fotosentez yaparak terlemektedirler. Bu nedenle ışık geçirmeyen torbada bulunan yaprak fotosentez yapamayacağından terleme ile kaybettiği su miktarı en azdır.

II.

Işık geçirilen yaprakta terleme olur ancak terleme ile kaybedilen su torba içinde birikeceğinden bir süre sonra terleme yavaşlar.

III.

Açıkta bırakılan yaprak doğal ortamında olduğundan terleme ile en fazla suyu bu yaprak kaybedecektir.


Doğru Yanıt: d

 
 
Soru 67: Su çiçeği aşısı olmuş, fakat kızamık aşısı olmamış ve hastalığını geçirmemiş bir çocuğun kanına, bu iki hastalığın mikrobu aynı anda bulaşıyor.

Bu durumda çocuğun kanında su çiçeği ve kızamık mikrobuna karşı üretilen antikorların zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
____ :
Su çiçeği antikoru
.........  : Kızamık antikoru

 
Soru 68: Çiçekli bitkilerde yapraklarla ilgili olarak aşağıda verilen durumlardan hangisi bitkilerin ortama uyum sağlamasına örnek olamaz?
Dökülmesi
 
Damarlı olması
Geniş ayalı olması
Diken şeklinde olması

Çözüm:
A) Yaprağın dökülmesi bitkinin mevsim değişikliklerine uyum sağlamasını kolaylaştırır.
B) Çiçekli bitkilerin hepsinde yaprak damarlı olduğu için bu bir uyum değildir.
C) Geniş ayalı olması bitkinin nemli ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır.
D) Diken şeklinde olması bitkinin kurak ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 69:                     
Tabloda K, L ve M canlılarının sahip olduğu özellikler (+), olmadığı özellikler (-) ile belirtilmiştir.

Buna göre; hangi canlıların dolaşım sistemi ile solunum organı arasında ilişki olmadığı söylenebilir?
Yalnız K
Yalnız M
L ve M
K ve M

Çözüm:
K canlısının alyuvar hücresinde, hemoglobin proteini vardır ve kanında O2 taşınmaktadır. Öyleyse; dolaşım sistemi, solunum sisteminden aldığı O2'yi taşımaktadır.

L canlısının alyuvar hücresi yoktur ama hemoglobin proteini plazma içinde bulunabilir, ayrıca kanında O2 taşınmaktadır. Öyleyse; dolaşım sistemi ile solunum sistemi bağlantılıdır.

M canlısının alyuvar hücresi, hemoglobin proteini yoktur ve  kanında O2 taşınmamaktadır. Öyleyse; bu canlının dolaşım sistemi ile solunum sistemi arasında ilişki yoktur.

Doğru Yanıt:

 
 
Soru 70:               
Yukarıda insan kalbinin bazı bölümleri gösterilmiştir.

Bu bölümlere ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
IV numaralı damar O2 bakımından zengin kan taşır.
II numaralı damar temiz kanı akciğere götürür.
V numaralı bölüm gevşediğinde kan II numaralı damar ile vücuda gönderilir.
I numaralı damarda basınç düşüktür.

Çözüm:
A) IV nolu damar akciğer toplardamarıdır. Bu damar akciğerlerde temizlenen kanı kalbe getirdiği için O2'ce zengindir
B) II numaralı damar akciğer atardamarıdır. Kirli kan taşır.
C) V nolu bölge sağ kulakçıktır. Sağ kulakçık gevşediğinde sağ karıncık kasılır ve kan II nolu damarla akciğere yollanır.
D) I nolu damar aorttur ve aort kan basıncı en yüksek damardır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 71:            
Aynı ortamda yetiştirilen iki özdeş bitki tanesi iki ayrı ortama taşınarak zamana göre bitki yüzeyinden kaybedilen su miktarındaki değişim (terleme oranı) izlenmiştir.
Bu değişmeler yukarıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

Buna göre, bu bitkilerin son olarak bulundukları ortamla ilgili olarak hangisi söylenebilir?

  M ortamı N ortamı

  Nemli Işıklı
  Rüzgarlı Işıklı
  Işıklı Nemli
  Işıklı Karanlık

Çözüm:
I. grafikte terleme zamanla azalmıştır.
II. grafikte terleme zamanla artmıştır.
A) Nemli ortamda terleme azalır.
Rüzgarlı ortamda terleme artar.
B) Rüzgarlı ortamda terleme artar, azalmaz.
C) Işıklı ortamda terleme artar, azalmaz.
D) Karanlık ortamda terleme azalır.


Doğru Yanıt:

 
 
Soru 72:

Tabloda üç farklı bitki türünün bazı yapısal özellikleri verilmiştir.

Verilenlere göre; aşağıdaklerden hangisine ulaşılamaz?
X ve Z bitkileri kurak ortama Y bitkisinden daha iyi uyum sağlar.
X ve Z bitkilerinde gözenekler yaprakların üst kısmında bulunur.
Sıcak ve kurak ortamda Y bitkisi diğerlerinden daha çok terleme yapar.
Y bitkisinin nemli ortamda yaşama şansı yüksektir.

Çözüm:
Verilen bilgiler incelendiğinde X ve Z bitkilerinin kurak ortam, Y bitkisinin ise nemli ortam bitkisi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kurak ortam bitkilerinde su kaybını azaltan, nemli ortam bitkilerinde ise su kaybını arttıran uyumlar gözlenir.
A) X ve Z bitkilerinde su kaybını azaltan özellikler gözlendiğine göre, kurak ortama iyi uyum sağlarlar.
B) X ve Z bitkileri kurak ortama iyi uyum sağladığına göre, gözenekler yaprakların üst kısmında değil alt kısmında bulunmalıdır.
C) Y bitkisinde su kaybını artıran özellikler gözlendiğine göre, diğerlerinden daha çok terleme yapar.
D) Y bitkisi, nemli ortam bitkisidir.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 73:                       
Yukarıdaki grafikte X mikrobuna karşı bir çocuğun belirli yaşlarda kanında bulunan antikor miktarı verilmiştir.

Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Çocuk X mikrobuna karşı anneden antikor almış olabilir.
X mikrobunun ikinci girişiyle kazanılan bağışıklık daha kuvvetlidir.
Çocuğun X mikrobuna karşı doğuştan bağışıklığı vardır.
X mikrobunun ilk girişteki miktarı ikinciye göre daha azdır.

Çözüm:
A)

Çocuk 0 yaşında iken X mikrobuna karşı kanında antikor bulunması anneden çocuğa antikor geçmiş olabileceğini gösterir.

B)

X mikrobunun ikinci girişiyle üretilen antikor miktarı ve hastalığın geçmesi ile kanında kalan antikor miktarı daha çok olduğundan kazandığı bağışıklık daha kuvvetlidir.

C)

Çocuğun 0 yaşında iken kanında antikor bulunması X mikrobuna karşı doğuştan bağışıklığı olduğunu gösterir.

D)

X mikrobunun ilk ve ikinci girişlerinde üretilen antikor miktarının farklı olması, mikrobun miktarına değil vücudun bu mikrobu daha önceden tanıyıp tanımamasına bağlıdır.Doğru Yanıt: d

 
 
 
Soru 74: Alyuvar, yapısındaki hemoglobin O2 ve CO2 taşır. Çanakkale'de yaşayan bir insanın 1 mm3 kanında ortalama 4,5 - 5,5 milyon alyuvar bulunurken Erzurum'da yaşayan kişinin 1 mm3 kanında 6-6,5 milyon alyuvar bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
Rakımı yüksek bölgelerde yaşayan insanların kanlarındaki hemoglobin miktarı daha azdır.
O2 yüksek rakımlı bölgelerde, hemoglobine daha kolay bağlanır.
Rakımı yüksek bölgelerde yaşayan insanların alyuvar sayısı artar.
Rakımı yüksek olan bölgelerde yaşayan insanlarda hemoglobin daha az O2 taşır.

Çözüm:
A) Rakımı yüksek bölgelerdeki insanlarda alyuvar sayısı daha fazla olduğundan hemoglobin sayısı da fazladır.
B) O2'nin hemoglobine bağlanma yeteneği her yerde aynıdır.
C) Erzurum'un rakımı Çanakkale'den yüksektir. Bu nedenle Erzurum'dakilerin alyuvar sayısı daha fazladır.
D) Hemoglobinin O2 taşıma kapasitesi her yerde aynıdır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 75:

I.

Oksijeni dokulara taşıma

II.

Oksijeni alveollere taşıma

III.

Karbondioksit'i alveollere taşıma

Yukarıdakilerden hangileri alyuvarların görevlerindendir?
Yalnz I
Yalnız II
I ve III
I, II ve III

Çözüm:

I.

Alyuvar, içerisinde bulunan hemoglobin molekülü sayesinde O2'yi tutarak dokulara taşır.

II.

Alveoller akciğerde bulunan yapılardır. Hemoglobin alveole atılmak üzere O2 değil CO2 götürür.

III.

Hemoglobin dokulardan aldığı CO2'yi alveollere taşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 76:                 
Şemada bir sürüngen kalbinin yapısı verilmiştir.

1 ® sağ kulakçık
2 ® sol kulakçık
3 ® karıncıktır.

Buna göre, kalbin bölmelerinde CO2 oranının çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1 > 3 > 2
2 > 3 > 1
1 = 3 > 2
1 = 2 > 3

Çözüm:
1 ® sağ kulakçıkta kirli kan (CO2 oranı fazla),
2 ® sol kulakçıkta temiz kan (O2 oranı fazla),
3 ® karıncıkta karışık kan bulunur.

Bu nedenle kalp yapılarının CO2 oranına göre sıralaması 1 > 3 > 2 şeklindedir.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 77:                        
Belirli bir sıcaklığa sahip nemli  ortamda bulunan bir bitkinin terlemesi ile ilgili grafik yukarıdaki gibidir.

Aynı bitki aynı sıcaklıkta düşük nemde ve rüzgârlı bir ortamda tutulursa terleme grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Çözüm:
Verilen grafiğe göre hava nemi artıkça terleme hızı düşmektedir.
Bu durumda düşük nem ve rüzgârlı sürenin artışı terleme hızını artırır.

Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 78: Canlıların yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir.

I.

Stomaların derinde gömülü olması

II.

Kütikula tabakasının ince olması

III.

Geniş ayalı yaprağın olması

IV.

Kökün iyi gelişmiş olması

Yukarıda verilen adaptasyonlardan hangileri kurak bölge bitkilerine aittir?
Yalnız I
I, II ve IV
I ve IV
II ve III

Çözüm:

I.

Kurak bölge bitkilerinin stomaları derindedir. Bu özellik terleme ile daha az su kaybedilmesini sağlamaktadır.

II.

Kurak bölge bitkilerinde kütikula tabakası ince değil kalındır.

III.

Yaprağın geniş olması daha fazla su kaybetmesine neden olacağından bu özellik kurak bölge bitkisine ait değildir.

IV.

Kurak bölge bitkilerinde kök iyi gelişmiştir; bu şekilde topraktan daha fazla su ve mineral alınmaktadır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 79: İnsanın dolaşım sisteminde;

I.

Karaciğer

II.

Akciğer

III.

Beyin

IV.

İnce bağırsak

organlarına kan götüren atardamarlardan hangileri oksijen, hangileri karbondioksit bakımından zengin kan taşır?

 

Oksijence zengin
 kan taşıyanlar

Karbondioksitce zengin
kan taşıyanlar


 

I, II

III, IV

 

I, III

II, IV

 

I, III, IV

II

 

I, II, III

IV


Çözüm:

I.

Karaciğere kan götüren atardamar temiz kan yani O2'ce zengin kan taşır.

II.

Akciğere kan götüren atardamar CO2 'ce zengin taşır.

III.

Beyine kan götüren atardamar O2'ce zengin kan taşır.

IV.

İnce bağırsağa kan götüren atardamar O2'ce zengin kan taşır.


Doğru Yanıt:

 
 
 
Soru 80:
Yukarıdaki deney düzeneklerinde hazırlanan besi ortamına K, L, M bakterileri ayrı ayrı ekilerek gelişmeleri sağlandıktan sonra t1 anında herbirine eşit miktarda  X antibiyotiği eklenmiştir.

Deney süresince bakterilerin birey sayılarındaki değişim grafiklerdeki gibi olduğuna göre;

I.

K, L, M bakterileri farklı türdendir.

II.

L bakterisinin X antibiyotiğine duyarlılığı en fazladır.

III.

M bakterisi K bakterisine göre X antibiyotiğine  daha dirençlidir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?