TEST-1(BOŞALTIMSİSTEMİ)
Gif Manzara Resimleri,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,
 


 

Soru 1.

Kadınlardaki yumurtalık (ovaryum) ile erkeklerdeki er bezleri (testisler);

  I.  Hormon salgılar
 II.  Üreme hücresi üretir.
III. İdrar üretir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı  I, II ve III
   
Çözüm:
Testisler testosteron hormonu ve sperm hücresi üretir. Ovaryumlar ostrojen ve progesteron hormonu ile yumurta hücresi üretir.

Doğru Yanıt: d

Soru 2.

İnsanda, verilen yapıların hangisinde bulunan sıvı, bileşimi bakımından kan serumuna en çok benzerlik gösterir?

 

 
A Şıkkı Piramit kanalı
B Şıkkı Henle kulpu
C Şıkkı Bowman kapsülü
D Şıkkı Onikiparmak bağırsağı
E Şıkkı İdrar kesesi
 
   
Çözüm:
Böbrek ve atardamarıyla glomerulusa gelen kanın sıvı ksımı olan plazma bowman kapsülüne geçerek süzüntüyü oluşturur. Kan hücreleri ve büyük proteinler süzüntüde bulunmaz. Piramit kamalı ve idrar kesesinde idrar sıvısı, On iki parmak bağırsağında sindirilmiş ve sindirilmemiş besinler bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

 

Aşağıdaki tabloda sağlıklı bir insanın vücut sıvısındaki bazı maddelerin konsantrasyonları verilmiştir.

 

Maddeler

Kan (g/100cm3)

Bowman Kapsülü Sıvısı (g/100cm3)

İdrar (g/100cm3)

K

0,4

0,2

0,2

L

0,9

0,1

0,0

M

0,02

0,02

0,01

N

0,3

0,0

0,0


Tabloda K maddesi Na+ iyonu ise L, M ve N maddeleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

     L    

     M    

     N    

 

 
A Şıkkı
 

Glikoz

Aminoasit

Kreatin

B Şıkkı
 

Üre

Glikoz

Protein

C Şıkkı
 

Protein

Glikoz

Üre

D Şıkkı
 

Üre

Protein

Glikoz

E Şıkkı
 

Glikoz

Üre

Kreatin

   
Çözüm:
Kandan Bowman kapsülüne geçen ve tamamen geri emilerek idrarda görülmeyen L maddesi glikoz, aminoasit gibi besinler olabilir.
Yaklaşık yarısı geri emilen M maddesi üre olabilir.
Bowman kapsülüne hiç süzülmeyen N maddesi kreatin olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Çok hücreli hayvanlardan;

I.

Yassı solucan

II.

Toprak solucanı

III.

Böcek

IV.

Kuş

V.

Memeli

gruplarından hangilerinin idrar veya boşaltım kanalı bağırsağa açılır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı II, IV ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve V
   
Çözüm:
Böceklerde ve kuşlarda boşaltım maddeleri sindirim artıklarıyla birlikte sindirim kanalından dışarı atılır. Böylece su kaybı azaltılmış olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

I.

Su ile faydalı maddelerin kaybını engellemek

II.

İdrarı seyreltmek

III.

Ürenin zehir etkisini yok etmek

Böbreklerde geri emilmenin olması yukarıdakilerden hangilerini sağlamaya yönelik bir adaptasyondur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Geri emilim böbreğin çalışmasında en önmeli basamaktır. Geri emilim olmasaydı glomerulustan gelen süzüntüyle su ve faydalı maddeler tamamen dışarı atılırdı.

Doğru Yanıt: a

Soru 6.

Hayvanlarda görülen boşaltım organları şunlardır;

I.

Alev hücresi

II.

Malpigi tüpü

III.

Kirpikli huni

IV.

Böbrek

Bunların hangilerinden kılcal kan damarlarına doğru emilim olmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Bu boşaltım organlarından Alev hücreleri yassı solucanlarda, Malgipi tüpleri böceklerde, Kirpikli huni toprak solucanlarında, böbrekler ise omurgalılarda bulunur. Verilen boşaltım organlarından I ve II ye sahip olan hayvanlarda kılcal kan damarları bulunmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi metabolizma sonucu oluşan artık madde değildir?

 
A Şıkkı Karbondioksit
B Şıkkı Su
C Şıkkı Üre
D Şıkkı Ürik asit
E Şıkkı Selüloz
   
Çözüm:
Karbondioksit ve su oksijenli solunum sonucu oluşan metabolik artıklardır.
Üre ve ürik asit proteinlerin yıkımı ile oluşan artık ürünlerdir.
Selüloz bitkilerde sentezlenen bir karbonhidrat olup hücre duvarını oluşturur.

Doğru Yanıt: e

Soru 8.

I.

Glomeruluslarının büyük ve gelişmiş olması

II.

Çok az su içilmesi

III.

Metabolizma atığı amonyağın solungaçlardan da atılması

IV.

Bol su içilmesi

V.

Tuzun solungaçlar yardımı ile kandan alınıp dış ortama atılması

Yukarıdakilerden hangileri tuzlu su balıklarının özellikleridir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı I, IV ve V
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Tuzlu su balıklarının kararlı iç çevreyi sürdürebilmeleri, su kaybını önleyecek, fazla tuzu atabilecek adaptasyonlara sahip olmaları ile mümkündür. Bol su içerek, yoğun idrar oluşturarak azotlu artıkları ve tuzu solungaçlarıyla dış ortama alarak kararlı iç çevreyi koruyabilirler.

Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Sürekli tuzlu besinlerle beslenen sağlıklı bir kişinin kanındaki tuz derişiminin belirli sınırlar arasında kalmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?

 
A Şıkkı Çok su içerek ter ve idrarla tuz atma
B Şıkkı İnce bağırsaklardan kana tuzun geçişini engelleme
C Şıkkı Hücrelerde tuz depolama
D Şıkkı Kandaki tuzun fazlasını doku sıvısına verme
E Şıkkı Sürekli su içerek kandaki tuzu seyreltme
   
Çözüm:
Sürekli tuzlu besinlerle beslenme kandaki tuz miktarını yükseltir. Kanın osmotik basıncının artması doku sıvısından kana su geçişini artırır. Çok su içerek ter ve idrarla tuz atılır.  

Doğru Yanıt: a

Soru 10.


Yukarıda insanda nefronun yapısı şematize edilmiştir.

Buna göre numaralı bölgelerle ilgili olarak;

I.

1'den 2'ye geçen maddeler arasında aminoasitler, glikoz, mineral ve üre bulunur.

II.

Soğuk havalarda 1'den 2'ye geçen su miktarı azalır.

III.

3'te glikoz ve su, ATP harcanarak kana geri emilir.

şeklinde verilenlerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Şematize edilen nefronda,
1® glomerulus 2 ® Bowman kapsülü ve 3 ® henle kanalıdır.
Getirici atardamar ile 1'e gelen küçük maddeler 2'ye geçebilir. Bu durumda I. öncül doğrudur. Soğuk havalarda damarların yapısı daraldığı için basınç artar. Bu durumda 1'den 2'ye geçen su miktarı artar. II. öncül bu nedenle doğru değildir. 3'te ise 2'ye geçen maddelerin bir kısmı geri emilerek kana verilir. Fakat bu maddelerden glikoz ATP harcayarak emilebilir ancak suyun emilmesi sırasında ATP harcanmaz bu nendele III. öncül doğru değildir.

Doğru Yanıt: a

Soru 11.

Kanındaki antidiüretik hormonu (ADH) normalden fazla gelmiş bir insanda görülebilecek en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kan basıncının azalması
B Şıkkı Kandaki üre derişiminin artması
C Şıkkı İdrardaki glikoz miktarının artması
D Şıkkı İdrardaki su miktarının normalden çok olması
E Şıkkı Kandaki su miktarının normaldan çok olması
   
Çözüm:
Hipofizden salgılanan antidiüretik hormon (ADH) ile böbreklerden suyun geri emilimi sağlanarak vücuttaki su dengelenir. ADH fazla salgılanırsa kandaki su miktarı normalin üstüne çıkar.

Doğru Yanıt: e

Soru 12.

Sağlıklı bir insanda;

  I.  Sodyum klorür
 II. Glikoz
III. Üre
IV. Kreatinin

gibi maddelerden hangilerinin derişimi böbrek atardamarları ile böbrek toplardamarlarında birbirine yakın değerdedir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Temizlenecek kan böbrek atardamarıyla böbreğe getirilir. Süzülme ile Bowman Kapsülüne geçen sodyum klorür, glikoz, üre ve kreatinin gibi maddelerden glikozun tamamı tuz ve ürenin de bir kısmı kana geri emilerek böbrek toplardamarıyla böbrekten çıkar. Kreatinin geri emilimi yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 13.


Kanda hipofizin arka lobundan salgılanan ADH (antidiüretik) hormonunun miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre grafiğe bakılarak aynı süreçte;

I.

Kanın osmotik basıncı artar

II.

Distal tüpten suyun geri emilimi artar.

III.

Hipotalamus uyarılır.

IV.

ADH hormonunun miktarı artırılır.

olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - I - III - IV
C Şıkkı III - IV - II - I
D Şıkkı I - III - IV - II
E Şıkkı III - IV - I - II
   
Çözüm:
Vücudun su miktarı antidiüretik hormon (ADH) ile düzenlenir. ADH su emilimini, kan basıncını ve kan miktarını artırır. Soruda verilen grafik incelendiğinde ADH miktarının azaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak ilk önce suyun geri emilimi azalacağı için kanın osmotik basıncı artar. Daha sonra ADH salgılanması için hipotalamus uyarılır. Hipotalamusun hipofizi uyarması ile birlikte ADH hormonunun miktarı artırılır. Son olarakta kanda ADH miktarının artmasıyla distal tüpten suyun geri emilimi artar.


Doğru Yanıt: d

Soru 14.

Sağlıklı bir insanda fazla su içildiğinde,

I.

Nefron tübüllerinin suya geçirgenliği azalır.

II.

ADH hormonunun salgısı azalır.

III.

Kan miktarı ve basıncı artar.

IV.

Suyun geri emilimi azalır.

V.

Doku sıvısının miktarı artar.

meydana gelen bu olayların, sebep - sonuç ilişkisi açısından sırası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV - V
B Şıkkı V - IV - I - II - III
C Şıkkı III - II - I - IV - V
D Şıkkı III - IV - II - I - V
E Şıkkı III - V - II - I - IV
   
Çözüm:
Fazla su içildiğinde kan miktarı artar. Doku sıvısının osmotik basıncı azalır. Hipofizden salgılanan ADH azaltılarak böbrekteki nefron tüplerinin suya geçirgenliği ve suyun geri emilimi azaltılır. İdrarla fazla su atılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 15.

I.

İdrar çıkarma

II.

Dışkılama

III.

Soluk verme

IV.

Terleme

Yukarıdakilerden hangileri hayvansal organizmalarda kanın yapısının değişmez tutulmasında etkilidir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Kandaki miktarı eşik değerin üzerindeki maddelerin eşik değeri aşan kısmı idrarla dışarı atılır. Terlemeyle vücut sıcaklığının yükselmesi önlenirken su ve tuz da atılır. Soluk verme ile kandaki  CO2 nin fazlası atılır. Dışkılanma ise sindirim kanalında sindirilmeyen, emilmeyen maddelerin atılmasıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi karada yaşayan canlıların su kaybını azaltmak için kazandıkları adaptasyonlardan biri değildir?

 
A Şıkkı Böceklerin kitin bir örtü ile sarılı olması
B Şıkkı Sürüngen ve kuşların azotlu artıklarını ürik asit halinde atması
C Şıkkı Bitkide yaprakların kutikula ile örtülü olması
D Şıkkı Sıcak bölge bitkilerinin yapraklarının diken şeklini alması
E Şıkkı Glomerulustaki kan basıncının yüksek olması
   
Çözüm:
Glomerulustaki kan basıncının yüksek olması birim zamanda bowman kapsülüne geçen sıvı miktarını arttırır. Süzülmenin artması idrarla su kaybını artırır.

Doğru Yanıt: e

Soru 17.

I.

Kanda su ve tuz dengesini sağlamak

II.

Kanın bileşimini sabit tutmak

III.

Zehirli  maddeleri süzerek dışarı atmak

Yukarıdakilerden hangileri boşaltım sisteminin görevlerindendir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Boşaltım sistemi ile hücrelerin normal etkinliklerini sürdümeleri için kanda ve vücut sıvısında bulunan su ve tuz dengesi ayarlanarak homeostasi sağlanır (I).
Kan bileşimi belli sınırlar içinde sabit tutulur. (II)
Metabolizma sonucu meydana gelen zehirli atık maddeler kandan süzülerek dışlanıp atılır. (III)

Doğru Yanıt: e

Soru 18.

Boşaltım organları olarak özelleşmiş olan yapılar;

I.

Metabolizma sonucu oluşan azotlu artıkları dış ortama atmak

II.

Sindirim artıklarını dış ortama atmak

III.

Solunum artıklarını dış ortama atmak

IV.

Dengeli iç ortamın oluşmasını sağlamak

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek amacıyla meydana gelmişlerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Boşaltım sisteminin göreci metabolizma sonucu oluşan zararlı azotlu artıkların dışarı atılması ve canlının yaşayabilmesi için uygun ve dengeli iç ortamın oluşmasını sağlamaktır. Vücuttaki diğer atık maddelerden karbondioksit solunum yoluyla, sindirim atıkları ise sindirim kanalı ile vücuttan atılır. 

Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Havanın çok soğuk olduğu zamanlarda idrar oluşumunda hızlanma gözlenir.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I.

ADH salgısının artması

II.

Kılcal damarların büzülmesinden dolayı kan basıncının artması

III.

Suyun geri emilim oranının azalması

faktörlerinden hangileri etkili olabilir.

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
ADH salgısının artması, böbreklerde suyun geri emilimini arttırır, bundan dolayı idrar oluşumu azalır. (I yanlış)

Soğukta kaldığımız zaman, yüzeydeki kılcal damarları büzüleceğinden kan basıncında yükselme olacak ve dolayısıyla idrar çıkarma hızı yükselecektir.

Suyun geri emilim oranı azalırsa, oluşan idrar miktarı artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 20.

Aşağıdaki şemada, normal bir insanın böbreğindeki bir nefron ve bu nefronun özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Buna göre, I, II, III, IV, V numaralı damarlarla ilgili aşağıdaki karşılaşltırmalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı

I. damarın taşıdığı çözünen madde miktarı, III. damarın taşıdığı çözünen madde miktarından fazladır.

B Şıkkı I. damarın kan basıncı, V. damarın kan basıncından fazladır.
C Şıkkı II. damarda kaybedilen su miktarı, IV. damarda geri emilen su miktarından fazladır.
D Şıkkı
) V. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarı, I. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarından fazladır.
E Şıkkı V. damarın taşıdığı su miktarı, III. damarın taşıdığı su miktarından fazladır.
   
Çözüm:
- Böbrek atardamarlarında (I) bulunan çözünen maddelerin bir kısmı glomerulus kılcallarından süzülerek bowman kapsülüne geçer. Bu nedenle III nolu çıkan atardamarda çözünen madde miktarı I'e göre daha azdır.
- Kan basıncı atardamardan toplardamara doğru gidildikçe azalır. Yani I. damarın kan basıncı, V. damarın kan basıncından fazladır.
- Nefron kanallarına geçen suyun %1 idrarın yapısına katılır, % 99'u ise geri emilir. Dolayısıyla II'de kaybedilen su miktarı, IV'de geri emilen su miktarından fazladır.
- Nefronlar, boşaltım maddelerinin kandan süzülerek idrar oluşturulan yapılardır. Bu maddeler böbrekten kanı götüren toplardamarda (V), I'e göre daha azdır. D seçeneğindeki ifade yanlıştır.
- Glomerulustan bowman kapsülüne süzülme oluduğu için,  V nolu damardaki su miktarı III nolu damara göre fazladır.


 

Soru 21.

 

Bitkiler metabolizma atıklarını;

I.

Sıvı

II.

Gaz

III.

Kristal

şekillerinden hangisiyle dış ortama atarlar?

 

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitkiler suyun fazlasını hidatodlardan damlamayla sıvı halde, terlemeyle stomalardan buhar halde, verirler. 
Kireçli topraklarda yetişen bitkilerde metabolizma artıklarını kalsiyum oksalat kristalleri olarak kofullarda depolarlar yaprak dökümüyle de depolanmış tüm artıklardan arınmış olurlar.Doğru Yanıt: e

Soru 22.

Soğuk havalarda daha çok idrar oluşturulması;

I.

Glomerulus kılcalların daralması

II.

Kan hacminin artması

III.

Kan damarlarının genişlemesi

olaylarından hangileriyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soğuk havada, glomerulus kılcaldamarları büzülür, kan basıncı artar, süzülme hızı yükselir ve daha fazla idrara çıkılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 23.

Boşaltım, hücrelerde gerçekleşen metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan artık ve zararlı maddelerin özelleşmiş yapı ve organlardan dışarı atılarak uzaklaştırılmasıdır.

Buna göre,

I.

Sindirim artıklarının anüsten atılması

II.

Soluk verme ile akciğerlerden CO2'nin uzaklaştırılması

III.

Karaciğerdeki amonyağın üreye dönüştürülmesi

IV.

Kandaki ürenin böbreklerden süzülerek idrar olarak atılması

olaylarından hangileri, boşaltım olarak değerlendirilebilinir?

 
A Şıkkı YAlnız IV
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
I. öncülde verilen sindirim artıkları, hücre içinde gerçekleşen metabolizma faaliyeti sonucu oluşan bir madde olmadığı için, boşaltım olarak değerlendirilemez. II. öncülde verilen CO2, hücrelerde solunum faaliyeti sonucu oluştuğu için akciğerler aracılığı ile vücuttan uzaklaştırılması boşaltım olarak kabul edilir.
III. öncülde verilen amonyağın üreye dönüştürülmesi ise bir kimyasal bir olaydır. Bu yüzden boşaltım olarak değerlendirilemez.
IV. öncülde verilen olay da boşaltım olayıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 24.

                           
Yukarıdaki şekilde insan böbreği ile böbreğe giren ve çıkan damarlar gösterilmiştir. I. numaralı damar temiz kan taşırken II numaralı damar kirli kan taşımaktadır.

Buna göre;

I.

Su oranı I. damarda daha fazladır.

II.

Kan basıncı II. damarda daha düşüktür.

III.

Alyuvar miktarı her iki damarda da aynıdır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I numaralı damar böbreğe giren böbrek atardamarıdır. II numaralı damar ise böbrekten çıkan böbrek toplardamarıdır. Kandaki suyun bir kısmı süzülüp idrarla dışrı atıldığı için su oranı atardamarda (I) daha fazladır. Kan basıncı da atardamarda daha fazladır. Kan basıncı da atardamarda (I) toplardamara (II) göre daha yüksektir.
Alyuvarlar kan hücreleri olup damar dışına çıkamaz bu nedenle atardamar ve toplardamarda alyuvar sayısı aynıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 25.

Memeli bir hayvanın böbreği şematik olarak şöyledir:

I, II ve III nolu yapılarla ilgili olarak,

I. 

I deki oksijen II den fazladır.

II. 

II deki üre III den fazladır.

III. 

I deki kan basıncı II den fazladır.

IV. 

I, II, III den alınan 1 mm3 sıvıdaki alyuvar sayısı aynıdır.

V. 

I deki CO2 II den fazladır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı I, III ve V
E Şıkkı II, III, IV ve V

Soru 26.

İnsanın boşaltım sisteminde bulunan;

I.

Havuzcuk

II.

Pramit kanalları

III.

Glomerulus

IV.

İdrar kesesi

gibi yapılardan hangilerinde bulunan sıvıların bileşimi birbirine benzer?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Piramit kanallarındaki idrar önce havuzcuğa, daha sonra idrar kesesine gider. Ancak glomerulus kılcalında kan sıvısı vardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 27.

                  
Yukarıdaki şekilde sağlıklı bir insanda boşaltım sistemine ait yapılar verilmiştir.

Buna göre;

I.

I ve II nolu damarlardaki glikoz miktarı eşittir.

II.

III nolu kısmın yapısında çizgili kaslar bulunur.

III.

Numaralandırılmış kısımlardaki üre miktarı I > III > II şeklinde sıralanır.

IV.

I nolu damardaki kan proteini miktarı II nolu damardakinden fazladır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı

III ve IV

D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
  I  ® Böbrek atardamarı
 II ® Böbrek toplardamar
III ® idrar kesesini; göstermektedir.

I nolu damar ile böbreğe gelen kandaki glikozun tamamı, böbreğin asıl fonsksiyon birimi olan nefronun kanalcıklarında kılcallarca geri emileceğinden II, nolu damarlarda da aynı miktarda glikoz bulunacaktır. Bu yüzden I numaralı öncül doğrudur. İdrar kesesinin yapısında otonom sinir sistemi kontrolünde çalışan düz kaslar bulunur yani II. öncül yanlıştır. III öncülde verilen üre miktarı sıralaması doğrudur çünkü böbrekler, atardamarlarla gelen ürenin büyük bir kısmını süzerler. IV. öncülde verilen bilgi kan proteinleri damar dışına çıkamayacağı için ve dolayısıyla hem atadamar hemde toplardamarda aynı miktarda bulunacağından yanlıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Toprak solucanında bulunan nefridyumla ilgili olarak verilen

  I.  her halkada bir çift bulunur.
 II.  etrafı kılcaldamarla çevrilidir.
III.  son kısmı vücut dışına açılır.

özelliklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Nefridyumla ilgili olarak verilen özelliklerden üçüde doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

Sağlıklı bir insanda, Bowman kapsülündeki süzüntüde bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi nefronun kıvrımlı bölgesinden tümüyle kana geçebilir?

 
A Şıkkı Üre
B Şıkkı Kreatinin
C Şıkkı Su
D Şıkkı Glikoz
E Şıkkı Na+
   
Çözüm:
Sağlıklı kişilerde glomerulustan Bowman kapsülüne geçen süzüntüde bulunan moleküllerden glikozun tamamı, suyun %99'u ürenin %50'si, sodyum iyonlarının %99'u geri emilir. Kreatinin hemen hemen hiç geri emilmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 30.

Çölde yaşayan bazı omurgalılarda nefron kanalcıklarının çok uzun olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Kılcallardan süzülmeyi hızlandırmak
 
B Şıkkı Suyun geri emilimini artırmak
C Şıkkı İdrarı hipotonik hale getirmek
D Şıkkı Terlemeyle su kaybını önlemek
E Şıkkı Süzüntünün böbreklerden hızlı geçmesini sağlamak
   
Çözüm:
Sıcak ve kurak ortamda yaşayan hayvanlarda vücuttaki suyun korunması çok önemlidir. Nefron kanalcıkları ne kadar uzun olursa kana geri emilen su miktarı o kadar artar. Böylece idrarla fazla miktarda su kaybı önlenmiş olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

Omurgalıların böbrekleri, derişik idrar üretme yetenekleri bakımından önemli farklılıklar gösterir.

Buna göre,

I.

Tatlı su balığı

II.

Çöl kangurusu

III.

İnsan

gibi canlıların idrar yoğunlukları çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Çöl kangurusu su kaybetmemek için yoğun idrar atar. Sonra insan ve en seyreltik idrarı ise tatlı su balığı atar.

Doğru Yanıt: d

Soru 32.

Sağlıklı bir insanda;

I.

Kapı toplardamarı

II.

Böbrek toplardamarı

III.

Böbrek atardamarı

IV.

Karaciğer üstü toplardamarı

gibi yapılardan hangileri üre miktarı en düşük ve en yüksek kanı taşır?

 

En düşük

En yüksek

 
A Şıkkı

I

II

B Şıkkı

IV

II

C Şıkkı

II

IV

D Şıkkı

III

IV

E Şıkkı

IV

I

   
Çözüm:
Üre sentezi karaciğerde olur. Bu nedenle ürenin en yüksek olduğu damar karaciğer üstü toplardamarıdır. Böbrek ürenin fazlasını kandan uzaklaştırır. Böbrek toplardamarında üre miktarı düşüktür.

Doğru Yanıt: c

Soru 33.

Yassı solucanlardaki boşaltım sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Vücut ısısını düzenlemek
B Şıkkı Sindirim atıklarını vücuttan uzaklaştırmak
C Şıkkı Üreyi dışarı atmak
D Şıkkı Fazla suyu dışarı atmak
E Şıkkı İdrarı bağırsağa dökmek
   
Çözüm:
Yassı solucanlarda boşaltım organı olan silli alev hücreleri vücuttaki su dengesini sağlar. Karbondioksit ve amonyak vücut yüzeyinden difüzyonla dışarı atılır.


Doğru Yanıt: d

Soru 34.

Aşağıda insana ait yapıların hangisinde bulunan sıvılar, bileşim bakımından birbirine en yakındır?

 
A Şıkkı Böbrek atardamarı - Böbrek toplardamarı
B Şıkkı Bowman kapsülü - Glomerulus
C Şıkkı Kıvrımlı tüp - Üretra
D Şıkkı Havuzcuk - İdrar kesesi
E Şıkkı Henle kulpu - Üreter
   
Çözüm:
Böbreğin havuzcuğunda toplanan sıvı idrardır. İdrar hiç bir kimyasal değişime uğramadan idrar kanalı ile idrar kesesine getirilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 35.

Sağlıklı bir kişide;

I.

Glikoz

II.

Kan proteinleri

III.

Üre, ürikasit

IV.

Na, Cl, Ca, K iyonları

V.

B ve C grubu vitaminler


Yukarıda verilen maddelerden hangilerin glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne süzülüp, nefronun kıvrımlı kanalcıklarında bir kısmı ya da tamamı geri emilime uğrar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız V
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı II, IV ve V
E Şıkkı I, III, IV ve V
   
Çözüm:
Sağlıklı bir kişide kan proteinleri, yağ molekülleri ve kan hücreleri hariç diğer maddeler glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne geçebilirler (süzülebilirler).
Bowman kapsülüne geçen bu maddeler nefronun kanalcıklarından geçerken glikozun tamamı, Na, Cl, Ca, K gibi iyonlar ile suda çözünen B ve C vitaminlerinin canlı için gerekli kadar miktarı geri emilir. Ayrıca üre ve ürik asitin bir kısmı da geri emilir. 

Doğru Yanıt: e

Soru 36.

İnsan böbreği;

  I.  Süzülme
 II.  Geri emilme
III.  Salgılama

olaylarından hangileri gerçekleştirmek için ATP enerjisi harcamak zorunda değildir

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Geri emilimde duruma göre aktif taşımayla maddeler alındığı için ATP harcanır. Salgılama ise aktif boşaltım olduğundan ATP harcanır.

Süzülme olayı ise kan basıncının etkisiyle meydana gelen bir olaydır. ATP harcanmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 37.

Kılcal kan damarı yumağı olarak tanımlanan glomerulusların;

I.

İki atar damar arasında bulunmaları

II.

İki katlı epitel hücrelerinden oluşmaları

III.

Sabit kan basıncı yüzünden sadece süzülmenin olması

özelliklerinden hangileri sistemik kılcal damarlardan farklı yanıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Glomerulus kılcaldamarları, getirici  ve götürücü atardamarlar arasında bulunduğu için kan basıncı damar boyunca sabittir ve diğer kılcaldamarlardaki kan basıncının yaklaşık iki katıdır. Çeperlerinin çift katlı olması, yüksek kan basıncına dayanıklı olmalarını sağlar. Diğer kılcallar atardamar ile toplardamar arasında olduğu için kan basıncı sabit değildir. Çeperleri tek katlı, epitel hücrelerden oluşmuştur. Kan basıncı sabit olmadığı için süzülme ve geri emilme olayları gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Karaciğer üstü toplardamarında bulunan üre böbreğe gelinceye kadar, aşağıdaki damarların hangisinden geçmez?

 
A Şıkkı Aort
B Şıkkı Akciğer toplardamarı
C Şıkkı Böbrek atardamarı
D Şıkkı Kapı toplardamarı
E Şıkkı Akciğer atardamarı
   
Çözüm:
Üre karaciğerde sentezlenerek karaciğer üstü toplardamarıyla alt ana toplar damara geçer. Yüreğin sağ kulakçığından akciğer atardamarıyla akciğere geldikten sonra akciğer toplardamarıyla tekrar yüreğe gelir. Sol karıncıktan aortla çıkar alt ana toplardamardan böbrek atardamarıyla böbreğe gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

Fazla tuzlu besinler yiyen veya deniz suyu içen bir insanın hücre (I), doku sıvısı (II), kan (III) ve idrarın (IV) su miktarı nasıl değişir?

 

I

II

III

IV

 
A Şıkkı

 

Azalır

Azalır

Artar

Artar

B Şıkkı

 

Artar

Artar

Azalır

Azalır

C Şıkkı

 

Artar

Azalır

Artar

Azalır

D Şıkkı

 

Azalır

Artar

Azalır

Artar

E Şıkkı

 

Artar

Artar

Azalır

Değişmez

   
Çözüm:
Fazla tuzlu besinler yendiğinde tuz sindirim sisteminden emilerek kana geçer ve kandaki tuz miktarı yükselir. Osmozla hücre ve doku sıvısından kana su geçer. Kanın hacmi artar. Böbrekler fazla suyu ve tuzu atmaya çalışır.

Doğru Yanıt: a

Soru 40.

 
Yukardaki şekilde glomerulus kılcalı ve bowman kapsülü görülmektedir.

Buna göre;

I.

I ve II'nin kan basıncı aynıdır.

II.

III numaralı kısımda glikoz bulunmaz.

III.

Kan hücreleri III numaralı kısma geçemez.

IV.

IV numralı kısım tuzlu su balıklarında gelişmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur? 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bowman kapsülüne giren ve çıkan atardamarların (I ve II) kan basınçları aynıdır.
III numaralı kısma glikoz geçer ve tamamen geri emilir. II. öncül yanlıştır.
Kan hücreleri bowman kapsülüne süzülmez.
Glomerulus kılcalı tuzlu su balıkları büyük değil aksine küçüktür. Çünkü tuzlusu balıklarında su kaybı tehlikesi vardır. Yoğunluk farkı azdır Bu nedenle glamerulus kılcallarının büyük olamaz. 

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

I.

Karada yaşayan omurgalılarda amonyağın, üre yada ürik asite çevrilmesi

II.

İdrar kesesinde idrarın geçici olarak bekletilmesi

III.

Glomerulus kılcallarının uzun olması

Yukarıda verilen boşaltıma ait yapılardan hangileri su kaybını engelleyici özelliktedir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

I.

öncülde verilen özellik su kaybını azaltıcı etkiye sahiptir. Çünkü üre amonyağa göre daha az su ile dışarı atılır.

II.

öncülde verilen özellik dışarı atılan su miktarını belirleyici bir etkiye sahip değildir.

III.

öncülde verilen özelliğe sahip canlılarda dışarıya fazla su atılır.


Doğru Yanıt: a

Soru 42.

İnsanlarda böbreğin havuzuğundan çıkan idrar dışarı atılıncaya kadar;

  I.  Üretra
 II.  Üreter
III.  İdrar kesesi

gibi kısımlardan hangi sırayı takip ederek dış ortama verilir?
 

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Böbreğin havuzcuğunda toplanan idrar kanalı (üreter) ile idrar kesesi (mesane) ye gelir ve boşaltım kanalı (üretra) ile dışarı atılır.

Doğru Yanıt: c

Soru 43.

Sağlıklı bir insanda glomerulustan Bowman kapsülüne süzülen glikoza;

I.

Havuzcuk

II.

Böbrek toplardamarı

III.

İdrar toplama kanalı

gibi yapıların hangilerinde rastlanmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Süzüntüdeki glikozların tamamı nefron kanallarını saran kılcal damaralara geri emildiği için havuzcuk ve toplama kanallarında glikoza rastlanmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 44.

İnsan vücudu için gerekli olan küçük moleküllü bir bileşik, kanda, normal olarak bulunması gerekenden daha fazla miktarda bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 
A Şıkkı Böbreklerde depo edilmesi
B Şıkkı Enerji haline çevrilmesi
C Şıkkı İdrarla dışarıya atılması
D Şıkkı Bağırsaklar tarafından geri emilmesi
E Şıkkı Akyuvarlar tarafından parçalanması
   
Çözüm:
Soruda sözü edilen küçük moleküllü bileşikü kanda bulunması gereken miktardan daha fazla bulunuyorsa, böbreklerden süzülüp, idrarla dışarı atılması ve kandaki miktarının azaltılması sağlanır. Bu durumda kararlı bir iç çevrenin oluşumu (homeostasi) gerçekleşir. Kanın bileşimi de böylelikle sabit kalmış olur. 

Doğru Yanıt: c

Soru 45.

I.

Kandaki oksijen derişimini düzenlemek

II.

Kanın pH'ını düzenlemek

III.

Kanı toksik maddelerden arındırmak

IV.

Kanın su derişimini düzenlemek

Yukarıdakilerden hangileri çok hücreli hayvansal organizmaların homeostatik dengesinin sağlanmasında böbreklerin işlevi değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:

Böbrekler kanın bileşimini, pH derecesini, doku sıvılarındaki su, sodyum, potasyum gibi maddelerin miktarının düzenlenmesinde görev yaparak vücutta homeostatik dengenin sağlanmasında önemli rol alırlar. Kandaki oksijen derişimini düzenlemek böbreğin işlevi değildir.Doğru Yanıt: a

Soru 46.

Bir insanın, belirli bir süre içinde, vücuduna aldığı sıvıdan daha fazla miktarda idrar çıkarmasına,

I.

Böbrek atardamarında kan basıncının azalması

II.

Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgılanması

III.

Böbreklerden geçen kan akım hızının azalması,

durumlarından hangileri neden olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Böbreklerde bulunan nefronlar idrar oluşumunun gerçekleştiği yapılardır. Kandan süzülerek nefron kanallarına geçen suyun büyük bir kısmı geri emilir, bu geri emilim ADH hormonu tarafından düzenlenir. Eğer bu hormon normalden az salgılanırsa suyun geri emilimi azalacak daha fazla miktarda idrar oluşacaktır.
Böbrek atardamarlarında kan basıncının azalması ve kan akım hızının azalması nefrona geçen süzüntünün azalması dolayısıyla da daha az idrar oluşturulmasına neden olacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 47.

Bir deney hayvanının kanına aldosteron hormonu verilirse bu hayvanın kan basıncı (I), vücut ağırlığı (II), ve idrarla atılan sodyum ve klor iyonlarında (III) nasıl bir değişiklik gözlenir?

 

      I     

      II     

      III     

 
A Şıkkı
 

Azalır

Artar

Azalır

B Şıkkı
 

Artar

Artar

Azalır

C Şıkkı
 

Artar

Azalır

Azalır

D Şıkkı
 

Azalır

Artar

Azalır

E Şıkkı
 

Artar

Artar

Artar

   
Çözüm:
Böbrek üstü bezinden salgılanan Aldosteron hormonu sodyum ve klor iyonlarının geri emilimini artırır. Sodyum vücutta su tutulmasına neden olur. Vücut ağırlığı ve kan basıncı artar.

Doğru Yanıt: b

Soru 48.

İnsanda idrar oluşumu sırasında gerçekleşen temel olaylar şunlardır:

I.

Geri emme

II.

Salgılama

III.

Süzülme

Bu olaylardan hangileri aktif taşıma yapılarak gerçekleştirilmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Süzülme, Glomerulustan bowman kapsülüne kanın plazmasının geçmesidir.
Bu olay sadece kan basıncına bağlı olarak gerçekleşir. Geri emmede, difüzyon ve aktif taşıma görülür. Salgılama aktif taşıma ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 49.

Böbreklerin oksijen tüketimi boşaltım evrelerine göre önemli farklılıklar gösterir.

Buna göre, sadece glomerulustan Bowman kapsülüne sıvı geçişinin olduğu evrede, böbreğin oksijen tüketiminin zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Glomerulustan bowman kapsülüne süzülme olur. Süzülmede kan basıncının yüksek olmasıyla gerçekleşir. Yani O2 tüketimi süzülmeye bağlı olarak artıp azalmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.

Büyük moleküllü bir proteinin idrarda bulunması;

I.

Geri emilme yapılamaması

II.

Kan basıncı artması

III.

Süzülme hızının artması

IV.

Malpighi cisimciğindeki epitel dokunun bozulması

ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı III ve IV
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı Yalnız IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İdrar oluşumunda ilk basamak kanın plazmasının glomerulustan bowman kapsülüne süzülmesidir. Ancak plazmada bulunan büyük moleküllü proteinlerin normalde glomerulus epitellerinden bowman kapsülüne geçmesi mümkün değildir. Eğer idrarda böyle bir moleküle rastlanmışsa bunun nedeni süzülmeyi gerçekleştiren malpigi cisimciğindeki epitel dokunun bozulmasıdır.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=