TEST-1(DESTEKHAREKET)


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 1.


Birbirinden farklı özellikler taşıyan üç kas aynı anda, aynı nicelik ve nitelikte uyarı verildiğinde, kasılma eğrilerinin grafikteki gibi olduğu gözlenmiştir.

Bu grafiğe bakarak, üç kas için aşağıdakilerden hangisinin aynı olduğu söylenebilir?

 
A Şıkkı Gevşemenin başlamasından tamamlanmasına kadar geçen süre
B Şıkkı Kasılmanın başlamasından tamamlanmasına kadar geçen süre
C Şıkkı Kasılmanın başlamasından gevşemenin tamamlanmasına kadar geçen süre
D Şıkkı Uyarının verilmesinden kasılmanın tamamlanmasına kadar geçen süre
E Şıkkı Uyarının verilmesinden kasılmanın başlamasına kadar geçen süre
   
Çözüm:
Soruda verilen grafik incelendiğinde üç farklı kasın kasılma ve gevşeme sürelerinin farklı olduğu anlaşılır. Kaslara uyarı verilmesi ve kasılmaya başlaması için geçen süre üç hasta da aynı zamanda gerçekleşmektedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

İskelet sistemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Kıkırdak doku, kemiğin boyca büyümesini sağlar.
B Şıkkı Sıkı kemik doku periost ile sarılmıştır.
C Şıkkı Süngerimsi kemikte sarı kemik iliği bulunur.
D Şıkkı Kemik zarı enine büyümeyi sağlar.
E Şıkkı Kan ve sinir uçları Havers kanalında bulunur.
   
Çözüm:
Süngerimsi kemik dokuda kırmızı ilik vardır. Kırmızı ilikte kan hücreleri üretilir. Sarı ilik uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda bulunur. Diğer seçenekler de verilen bilgiler doğrudur.

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

    
I. durumdan II. duruma geçen bir sarkomer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Boyu kısalmıştır.
B Şıkkı Harcanan ATP miktarı artmıştır.
C Şıkkı Miyozin filamentlerinin boyu kısalmıştır.
D Şıkkı Endoplazmik retikulumdan salgılanan Ca++ iyonu salgısı artmıştır.
E Şıkkı Aktin filamentleri birbirine yaklaşmıştır.
   
Çözüm:
I. durumdan II. duruma geçiş kasılma halini ifade eder. Kasılma sırasında kasın boyu kısalır, aktinler birbirine yaklaşır. Harcanın ATP artar, uyarılar sonucu sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salgısı artar. Ancak miyozinlerin boyu değişmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 4.

I.

Yavaş ve düzenli kasılma

II.

Çok çekirdekli olma

III.

Otonom sinirlerle uyarılma

IV.

Aktin ve miyozin içerme

Yukarıdakilerden hangisi düz kaslarla ait özelliklerden değildir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Düz kaslar istemsiz olarak düzenli ve yavaş kasılır. Yapılarında aktin ve miyozin proteinleri vardır. Hücreleri mekik şeklinde olup bir çekirdeklidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 5.

I.

Kaslar iskelete dıştan bağlıdır.

II.

Kaslar iskelete iç yüzeyden bağlıdır.

III.

Mineral deposudur.
IV. Vücudun su kaybını önler.

Yukarıdakilerden hangileri iç iskeletle ilgili doğru ifadedir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İç iskelette kaslar iskelete dış yüzeyden bağlıdır. İç iskeleti oluşturan kemiklerde kalsiyum depolanır. Dış iskelet vücudun su kaybını önler.

Doğru Yanıt: a

Soru 6.

Çizgili kasın kasılması sırasında, kas lifindeki A bantlarının;

  I.  Sayısı
 II.  Aralarındaki mesafe
III.  Boyları

aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?

        I            II              III      


 
A Şıkkı
  Artar Değişmez Değişmez
B Şıkkı
  Değişmez Artar Değişmez
C Şıkkı
  Değişmez Değişmez Değişmez
D Şıkkı
  Azalır Azalır Değişmez
E Şıkkı
  Değişmez Azalır Değişmez
   
Çözüm:
Kasılma sırasında A bantlarının sayısı ve boyu değişmez ancak sarkomer boyca kısalacağı için iki A bandı arasındaki mesafe kısalır.

Doğru Yanıt: e

Soru 7.

İnsana ait aşağıdaki yapılardan hangisinde çizgili kas bulunur?

 
A Şıkkı İnce bağırsak
B Şıkkı Mide
C Şıkkı Atar damar
D Şıkkı İskelet
E Şıkkı Yemek borusu
   
Çözüm:
Sindirim organlarının ve atardamarların yapısında düz kas bulunur. İskelet kası çizgili kastır.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

Kaslardaki;

  I.  Kreatin
 II.  Aktin
III.  Miyozin

moleküllerinden hangileri kasın yapısına katılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Aktin ve miyozin tüm kasların yapısına katılan proteinlerdir. Kreatin dinlenme sırasında kreatin fosfat sentezi için kullanılır. (ATP + Kreatin ®  Kreatin fosfat + ADP)

Doğru Yanıt: d

Soru 9.

Aşırı kas faaliyetleri sırasında, çizgili kas dokusu ihtiyacı olan enerjiyi;

 
  I.  Glikoliz
 II.  Oksijenli solunum
III.  Etil alkol fermantasyonu
IV.  Laktik asit fermantasyonu

olaylarından hangileriyle sağlar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kas hücreleri etil alkol fermentasyonu yapamaz ancak diğer tüm olaylarla ATP sentezleyebilirler.

Doğru Yanıt: d

Soru 10.


Yukarıda çizgili kasa ait sarsı (kasılma) grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı a - b aralığında sarkomerde değişiklik görülmez.
B Şıkkı b - c aralığında H bandı kısalır.
C Şıkkı c noktasında A bandı kaybolur.
D Şıkkı c - d aralığında gevşeme görülür.
E Şıkkı d ve b noktasında sarkomerdeki bantlar aynı görünümdedir.
   
Çözüm:
Grafikteki verilere göre

  a -  uyarının verildiği an
a b -  bekleme
b c -  kasılma
c d -  gevşeme evreleridir.

Bu evrelerin hiç birinde A bandı kaybolmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 11.

İnsanda iskelet sistemini oluşturan kemikler ile ilgili;

I . Gelişimlerinde D vitamini ve kalsitonin etkilidir.
II. Kan hücrelerinin oluşmasında etkilidir.
III. Havers kanalları kemiğin beslenmesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
D vitamini ve kalsitonin kemiğin gelişmesini sağlar. Havers kanallarından geçen kılcallarla kemik hücrelerine besin gelir. Ayrıca kemikte kan hücreleri üretilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 12.

Omurgalı bir canlının çizgili kaslarındaki kasılma sırasında;

  I.  ATP
 II. Sıcaklık
III. Kreatin

gibi maddelerden hangileri artar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Çizgili kasların kasılması sırasında ATP kullanıldığı için azalır. Kreatin fosfat kullanılarak kreatin oluşur. Ayrıca kasların işlevinden dolayı ortam sıcaklıkğı artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 13.Çizgili kasın elektron miktroskobundaki görünüşü yukarıda şematik olarak verilmiştir.

Buna göre kasılma sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Sarkomerin boyu kısalır.
B Şıkkı H bandı görülmez olur.
C Şıkkı A bandının boyu değişmez.
D Şıkkı Z şeridi birbirine yaklaşır.
E Şıkkı I bandı genişler.
   
Çözüm:
Kasılma sırasında Z şeritleri birbirine yaklaşır. Sarkomerin boyu kısalır. H bandı kaybolur. A bandının boyu değişmez. I bandı daralır.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

Dış iskelet bazı hayvanlarda vücut dışında bir kılıf şeklinde, iç iskelet yüksek yapılı hayvanlarda vücut içerisindedir.

Aşağıdakilerden hangisi dış ve iç iskelet için ortak bir özellik değildir?

 
A Şıkkı Vücuda şekil verme
B Şıkkı Kaslarla birlikte hareketi sağlama
C Şıkkı Vücuda desteklik sağlama
D Şıkkı İç organları koruma
E Şıkkı Kan hücreleri üretme 
   
Çözüm:
Dış iskelet kan hücreleri üretemez. Diğer dört seçenek dış ve iç iskelet için ortaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 15.

Çizgili kaslarda;

I.

Glikozun laktik aside

II.

Glikozun CO2 ve H2O'ya

III.

Kreatin fosfatın kreatine

dönüşümü reaksiyonlarından hangileri ATP üretimiyle sonuçlanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çizgili kaslarda yoğun çalışma sırasında ATP üretimi oksijen iletimi yetersiz olursa laktik asit fermantasyonu ile yapılır. Glikoz oksijenli solunumla CO2 ve H2O'ya, oksijensiz solunum laktik aside parçalanır. Solunumla üretilen ATP bitince kasta depolanan kreatin fosfatlar kreatine parçalanarak ATP sentezlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

Çizgili kasların çabuk yorulması;

  I.  Hızlı kasılması
 II.  Laktik asit birikmesi
III.  ADP oluşması

durumlarından hangileriyle ilgilidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çizgili kasların çabuk yorulması hızlı kasılması nedeniyle ortaya çıkan oksijen yetersizliğidir. Bunun sonucunda oluşan laktik asit yoğunluğa neden olur. ATP harcayan her hücrede ADP oluşur.

Doğru Yanıt: b

Soru 17.

  I.  Kasların kasılması için destek oluşturmak.
 II. Canlıya şekil vermek.
III. Belli aralıklarla tümüyle yenilenmek
IV.  Kan üretmek

Yukarıdakilerden hangileri dış ve iç iskeletin ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Her iki iskelet tipi de kasların kasılması için destek oluşturur ve canlıya şekil verir. Dış iskelet büyümeyi sınırlandırdığı için belli aralıklarla yenilenir. Kan hücrelerinin üretimi dış iskeletin görevi değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 18.

Vücuttaki bütün kasların ölümden kısa bir süre sonra katılaşmasının nedeni; kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulumdan dışarı çıkması ve bir daha geri pompalanamamasıdır. Ölümden bir süre sonra ise kaslar yumuşamaya ve çözülmeye başlar.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 
A Şıkkı Kaslarda tetanoz görülür.
B Şıkkı Oksijensiz solunum sonucu meydana gelen laktik asit kasların yumuşamasını sağlar.
C Şıkkı Kas lifleri otoliz olur.
D Şıkkı Sürekli kasılma sonucu kas lifleri kopar.
E Şıkkı Kaslarda glikojen depolanması sonucu meydana gelir.
   
Çözüm:
Ölüm katılaşmasından sonra hücrede katepsin adı verilen madde salgılanır ve bu kas liflerinin otoliz olmasına neden olur. Burada bilinmesi gereken katılaşmış kasların yumuşamasının otoliz sonucu olmasıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Çizgili kasların uyarılması sırasında;

  I.  Motor uç plaktan asetilkolin salınması
 II. Sarkoplazmik retikulumda Ca+ depolanması
III. Laktik asitin glikoza dönüştürülmesi

gibi olaylardan hangileri görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Motor uç plaktan asetilkolin salınır ve bu sarkoplazmik retikulumdan Ca salınmasını sağlar. Laktik asit oksijensiz solunum sonucu oluşan bir üründür ve dinlenme sırasında glioza dönüştürülebilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 20.

İnsan vücudunda yer alan çizgili kas, kalp kası ve düz kas için;

  I.  Yapıları
 II.  Miktarları
III. Kasılma hızları

gibi özelliklerden hangileri farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Her üç çeşidinin insan vücudunda miktarı yapısı ve kasılma hızı farklıdır.Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Normaldan hızlı kasılıp gevşeyen bir çizgili kasın kasılma evresinde;

  I. ATP'nin, ADP + P'ye dönüşmesi
 II. Glikozun pirüvata dönüşmesi
III. Kreatin  fosfatın azalması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hızlı çalışan bir kasta kreatin fosfat, ATP ve glikozdan sırasıyla enerji elde edilir. Her üç öncüldeki olay kasın kasılması sırasında gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi bir insanın bütün kemiklerinde bulunan ortak yapılardan değildir?

 
A Şıkkı Süngerimsi kemik doku
B Şıkkı Sarı kemik iliği
C Şıkkı Osteosit
D Şıkkı Periyost
E Şıkkı Sıkı kemik doku
   
Çözüm:
Sarı ilik sadece uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda bulunur. Osteosit kemik hücresidir. Süngerimsi doku tüm kemiklerde bulunur ve kan hücrelerini üretir. Periyost kemik zarıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Çizgili kaslardaki kasılma sırasında gerçekleşen,

I.

Motor uç plaktan asetilkolin salgılanması

II.

Sarkoplazmik retikulumdan Ca++ salgılanması

III.

Aktin fibrillerinin miyozin fibrilleri üzerinden kayması

olaylarının birbirini izleme sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Kasın kasılması için motor nöronlardan salgılanan asetil kolin ile uyarılması gerekir. Bu hormon endoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonlarının salgılanmasına neden olur. Kalsiyum iyonları aktin ve miyozin arasında yayılır. Aktinler miyozin üzerine kayar.

Doğru Yanıt: a

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisinin içinde sarı kemik iliğinin yer aldığı bir kanal yoktur?

 
A Şıkkı Uyluk kemiği
B Şıkkı Baldır kemiği
C Şıkkı Kaval kemiği
D Şıkkı Pazı kemiği
E Şıkkı Kaburga kemiği
   
Çözüm:
Sarı ilik sadece uzun kemiklerin gövdesindeki kanalda bulunur. Kaburga kemiği yassı kemik olup sarı ilik bulundurmaz. Uyluk, baldır ve kaval kemikleri bacakta bulunan uzun kemiklerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 25.Çizgili kaslarda Ca++ iyonlarının aktin ve miyozin ipliklerinin arasına yayıldığı sırada,

I.

Z çizgilerinin birbirine yaklaşması

II.

H bölgesinin daralması

III.

l bölgesinin genişlemesi

IV.

Miyozin ipliklerinin boyca kısalması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kasılma sırasında Ca iyonları aktin ve miyozin arasına yayılır. 2 çizgileri birbirine yaklaşır I bölgesi daralır, H bölgesi kaybolur. Miyozin ipliklerinin boyu sabit kalır.

Doğru Yanıt: b

Soru 26.

Sağlıklı bir insanda kemiğin büyümesi ve gelişmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 
A Şıkkı Kalsitonin
B Şıkkı Minerallar
C Şıkkı D vitamini
D Şıkkı Büyüme hormonu
E Şıkkı Oksitosin hormonu
   
Çözüm:
Oksitosin hormonu hipofizden salgılanır ve dişi bireylerde doğuma yardımcı olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 27.

İnsanda iskeleti hareket ettiren kaslarla, iç organların yapısında bulunan kasların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı İstemsiz çalışmaları
B Şıkkı Çok hızlı kasılmaları
C Şıkkı Somatik sinirlerle uyarılmaları
D Şıkkı Aktin ve miyozin proteini taşımaları
E Şıkkı Belirgin bir çekirdek taşımamaları
   
Çözüm:
İskelet kasları çok çekirdekli, düz kaslar bir çekirdeklidir. Düz kaslar istemsiz çalışır, otonom sinirlerle uyarılır ve çok hızlı kasılmaz. Her iki kas çeşidinin ortak özelliği aktin ve miyozin proteinleri bulundurmasıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 28.

I.

Eklem kapsülü

II.

Eklem sıvısı

III.

Eklem kıkırdağı

İskelet sistemine ait aşağıdaki kemik çiftlerinden hangisinde belirtilen her üç yapıda bulunur?

 
A Şıkkı Alın - Omurga
B Şıkkı Uyluk - Parmak
C Şıkkı Omurga - Kaburga
D Şıkkı Kaval - Baldır
E Şıkkı Pazı - Dirsek
   
Çözüm:
Eklem sıvısı, eklem kapsülü ve eklem kıkırdağı oynar eklemlerde bulunur. Verilenlerden sadece pazı ve dirsek kemikleri arasında eklem vardır. Diğer kemik çiftlerinin birbirleriyle eklem oluşturmaları mümkün değildir.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

İnsanda iskelet sistemi, aşağıdaki embriyonik tabakalardan;

  I.  Endoderm
 II.  Mezoderm
III.  Ektoderm

hangisinin farklılaşmasından oluşur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Embriyo oluşumunda mezoderm tabakaları farklılaşarak kıkırdak ve kemik dokuları meydana getirir.

Doğru Yanıt: b

Soru 30.

Kayan iplikler hipotezine göre;

I.

H bandının kaybolması

II.

Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması

III.

A bandının sabit kalması

IV.

l bandının süyümesi

olaylarından hangileri kasın gevşemekte olduğunu gösterir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Gevşeme 2 çizgilerinin birbirinden uzaklaşması ile gerçekleşir. Aktinler miyozinden ayrılacağı için I bandı genişler. Kasılma sırasında da gevşeme sırasında da A bandının boyu değişmez. H bandının kaybolması kasın kasılmakta olduğunu gösterir.

Doğru Yanıt: e

Soru 31.

  I.  ATP üretimi ve tüketimi
 II.  Oksijenli solunum
III.  Eşik değerdeki uyarılara tüm şiddeti ile tepki gösterme
 IV.  Laktik asit fermantasyonu yapma

Yukarıdaki olaylardan hangileri, hem nöron hem de çizgili kas teli için ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Tüm kaslar ve nöronlar O2'li solunum yaparak metabolizmaları için gerekli ATP'yi üretir. Sadece çizgili kaslar O2 yokluğunda laktik asit fermantasyonu yapar. Sinir hücresi (nöron) ve kaslar eşik değerdeki uyarılara tüm şiddeti ile tepki gösterir. (Ya hep ya hiç kuralı)

Doğru Yanıt: d

Soru 32.

I.

Glikoz

II.

ATP

III.

Glikojen

Yukarıda verilen moleküller, kas kasılmasında hangi sıraya göre kullanılır?
 

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Kasın kasılması için gerekli enerji öncelikle ATP'den sağlanır. ATP glikoz'un solunumla yıkılması sonucu üretilir. Glikozlar ise glikojenin hidrolizi ile elde edilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 33.

İnsan vücudunda bulunan uyluk kemiğinin yapısı ile ilgili;

  I.  Vücuttaki en uzun kemiktir.
 II.  Embriyonik dönemde sarı ilik bulundurmaz.
III.  Havers ve Volkman kanallarına sahiptir.

gibi yargılardan hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Uyluk kemiği (femur) ile ilgili verilen öncüllerin hepsi doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 34.

Kalsitonin hormonu eksikliğine bağlı olarak kemikteki kalsiyum ve fosfor miktarı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


 

Kalsiyum

Fosfor

 
A Şıkkı

 

Artar

Azalır

B Şıkkı

 

Azalır

Artar

C Şıkkı

 

Artar

Artar

D Şıkkı

 

Azalır

Azalır

E Şıkkı

 

Değişmez

Artar

   
Çözüm:
Kalsitonun, kalsiyum ve fosforun kandan kemiğe geçmesini sağlar. Kalsitonun eksikliğine bağlı olarak kemikteki kalsiyum ve fosfor miktarı azalır.

Doğru Yanıt: d

Soru 35.

Kemiklerin birbirleriyle eklem yaptıkları yerlerde sürtünmeyi en aza indirmek için eklem sıvısı bulunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kemikler arasında eklem sıvısı yoktur?

 
A Şıkkı Pazı kemiği - dirsek kemiği
B Şıkkı Kalça kemiği - uyluk kemiği
C Şıkkı Alın kemiği - Şakak kemiği
D Şıkkı Pazı kemiği - kürek kemiği
E Şıkkı Kaval kemiği - Uyluk kemiği
   
Çözüm:
Alın kemiği ve şakak kemiği arasında oynamaz eklem vardır. Bu tip eklemlerde kemikler oynamadığı için eklem sıvısı bulunmaz. 

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

Çizgili kasların kasılıp gevşemesinde kullanılan enerji;

I.

Oksijenli solunum

II.

Oksijensiz solunum

III.

Kreatinfosfatın kreatine dönüşmesi

olaylarından hangileri ile sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kaslarının çalışması için gerekli enerji solunumla üretilir. Yoğun kas çalışmalarında glikozdan oksijenli solunumla ATP elde edilir. Kaslarda yeterli oksijen bulunmadığı zaman glikoz oksijen kullanılmadan yıkılır. ATP enerjisi kullanılıp bitince kreatin fosfat kullanılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 37.

I.

Organik besinler

II.

Genler

III.

Ca+2 iyonu

IV.

Büyüme hormonu

Yukarıda verilen faktörlerden hangileri kemik oluşumu ve güçlenmesinde etkilidir? 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Büyüme çağında protein ve mineral bakımından zengin besinlerin alınması kemik gelişimini olumlu yönde etkiler. Ayrıca hipofiz bezinden salgılanan büyüme hormonu (STH) ile genetik faktörler de kemik gelişiminde etkilidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Bir kasın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, onun iskelet kası olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Bantlı yapıda olması
B Şıkkı Hızlı kasılması
C Şıkkı İsteğe bağlı olarak çalışması
D Şıkkı Aktin proteini taşıması
E Şıkkı Kasılmak için Ca++ iyonlarına ihtiyaç duyması
   
Çözüm:
Sadece iskelet kası isteğe bağlı olarak çalışır. Kalp kası da iskelet kası gibi bantlı  yapıdadır ve hızlı kasılır. Tüm kaslarda aktin proteini vardır ve kasılmaları için kalsiyum iyonlarına ihtiyaç duyarlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 39.

İskelet kasları daima belirli bir gerginliktedir. Bu duruma kas tonusu denir.

Kasların bu durumunun organizma için yararı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Uyartıya daha çabuk teki göstermeleri
B Şıkkı Laktik asit birikimini engellemeleri
C Şıkkı Glikojeni daha hızlı glikoza dönüştürmeleri
D Şıkkı Sinirsel uyarı olmadan kasılabilmeleri
E Şıkkı Daha çok kreatin fosfat sentezleyebilmeleri
   
Çözüm:
Kaslar, belirli bir gerginlikte olursa uyartıya daha çabuk tepki gösterirler. Aksi takdirde kasılmanın başlaması için gerekli olan hazırlık çok zaman alırdı.

Doğru Yanıt: a

Soru 40.

Çizgili kas lifinin kasılması sırasında;

  I. Oksijen tüketiminin artması
 II. Ortam sıcaklığının  yükselmesi
III. Kreatin fosfat miktarının artması

gibi gerçekleşen olaylardan hangileri kasın kasılması sırasında enerji harcandığına kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Oksijen tüketiminin artması ve ortam ısısının yükselmesi solunum yapıldığını ve enerji üretildiğini kanıtlar. Fakat kreatin fosfat miktarı kasın dinlenmesi durumunda artar. Kreatin fosfat ATP'den 20 kat daha fazla enerji içerdiği için ortamda hazır kreatin fosfat bulundururlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 41.

Bazı hayvan grupları salgıladığı maddelerle vücutlarının dışında koruyucu bir tabaka meydana getririrler.

Dış iskelet adı verilen bu tabakalarla ilgili;

   I. Sadece inorganik maddeden oluşabilir.
  II. Canlının büyümesini sınırlar.
III. Eklembacaklılarda kitin yapılıdırlar.

gibi açıklamalardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Dış ikelet inorganik ya da organik her ikisinin karışımından yapılmış olabilir.
sert bir tabaka olduğu için canlının büyümesini engeller. Bu yüzden hayvanın türüne göre belli sayıda kabuk değiştirilir. Örneğin; mayıs sineğinde ortalama 27 defa.
Dış kabuk eklem bacaklılarda kitin yapılıdır. 

Doğru Yanıt: d

Soru 42.

  I.  ATP
 II.  Kreatin
III.  O2
IV.  Glikoz

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin miktarı kas kasılması ile azalır?


 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kas kasılması sırasında gerekli enerji glikozların solunumla yıkılması sonucu üretilen ATP'den sağlanır. Kreatin fosfatlar ATP'ye dönüştürüleceği için azalır. Bunun sonucunda kreatin artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 43.

Oynar eklemde eklem kapsülünün içi eklem sıvısı ile doludur.

Aşağıdakilerden hangisi eklem sıvısını oluşturan yapıdır?

 
A Şıkkı Eklem kapsülü
B Şıkkı Eklem bağları
C Şıkkı Eklem kıkırdağı
D Şıkkı Eklem kıkırdağı altındaki kemik
E Şıkkı Sinovial zar
   
Çözüm:
Eklem sıvısını eklem kapsülünün iç yüzeyinde bulunan ince bir zar (sinovial zar) salgılar.

Doğru Yanıt: e

Soru 44.

  I. Enine bantlaşma göstermesi
 II. Liflerdeki telciklerin çok çekirdekli olması
III. İstek dışı çalışması

Yukarıdakilerden hangileri kalp kası ile iskelet kasının ortak özelliğidir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Kalp kası iskelet kası gibi çok çekirdeklidir. Her ikisinde de miyofibriller açık ve koyu bantlar halinde görülür. Fakat iskelet kasları istemli, kalp kası istemsiz çalışır.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.

 

  • Nöronlardan uyarı iletimi yapılırken,
  • Eşik değer altındakiler iletilmez, eşik değerde ve eşik değer üstündeki uyartıların iletim hızı aynıdır.
  • Eşik değerin altındaki uyartılar kaslarda tepkimeye yol açmaz, eşik değerin üstüne çıktıkça tepki derecesi artar.
Bu bilgilerden ve aşağıdaki grafiklerden;

I.

En şiddetli tepki 6 nolu uyartı ile ortaya çıkmıştır.

II.

2 ve 5 nolu uyartılar, kas tepkimesine neden olmamıştır.

III.

3 nolu uyartı ile 6 nolu uyartı nöronlarda aynı hızla iletilmiştir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen bilgilere göre üç öncülde doğrudur. Uyarının şiddeti arttıkça tepkinin şiddetide artar. (I) Eşik şiddetinin altındaki uyarılar kasta tepki oluşturmamıştır. (II)
Eşik değerin üstündeki uyartıların iletim hızı aynıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi insandaki iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Bazı iç organları dış etkilerden korumak
B Şıkkı Kaslara bağlanabilecekleri yüzeyler oluşturmak.
C Şıkkı Mineral madde depolamak.
D Şıkkı Alyuvar ve akyuvar üretmek.
E Şıkkı Hormon salgılamak.
   
Çözüm:
Hormonlar endokrin bezlerde, sinir hücrelerinin aksonlarında üretilir. İskeleti oluşturan kemikler kan hücrelerini üretir. Mineral depolar. Kasların bağlanabilecekleri yüzeyleri oluşturur ve kalp beyin gibi organları korur.

Doğru Yanıt: e

Soru 47.

Kasların kasılmasında azalan;

I.

ATP

II.

Kreatin fosfat

III.

Glikoz

IV.

Oksijen

moleküllerinden hangileri dinlenme sırasında kas hücreleri tarafından yeniden sentezlenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Çözüm kaslar oksijen ve glikoz moleküllerini dışarıdan alır, kendileri sentezleyemez. Kasılma sırasında kullanılan ATP ve Kreatin fosfatları ise dinlenme sırasında yeniden üretmek zorundadır.

Doğru Yanıt: a

Soru 48.

Aşağıda verilen çiftlerden hangisinin arasındaki eklemde eklem sıvısı bulunmaz?

 
A Şıkkı Kalça kemiği - Uyluk kemiği
B Şıkkı Uyluk kemiği - Kaval kemiği
C Şıkkı Alın kemiği - Şakak kemiği
D Şıkkı Pazı kemiği - Dirsek kemiği
E Şıkkı Kürek kemiği - Pazı kemiği
   
Çözüm:
Alın kemiği ve şakak kemiği kafatası kemiklerindendir. Kafatası kemiklerinde çok sıkı şekilde birbirine girinti ve çıkıntılarla bağlı oynamaz eklemler vardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 49.

Kemik gelişimiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı D vitamini, kemiklerde kalsiyum ve fosfor birikimini sağlar.
B Şıkkı Hipofiz bezi kemik büyümesini düzenleyen hormon salgılar.
C Şıkkı Ence ve boyca büyüme ömür boyu devam eder.
D Şıkkı Karaciğerdeki protein ve karbonhidrat metabolizması hızlandığında, kemik gelişimi de hızlanır.
E Şıkkı Güneşin mor ötesi ışınları gelişimini etkiler.
   
Çözüm:
Hipofiz bezinden, tiroit bezinden salgılanan hormonlar kemiğin büyümesini düzenler. Güneşi mor ötesi ışınları deride D vitamini sentezini sağlar. D vitamini kemiklerde kalsiyum ve fosfor bikimini sağlar. Ancak kemik büyümesi ömür boyu devam etmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.

Aşağıdaki şekil, bir çizgili kas dokusunun miktroskobik yapısını göstermektedir.

Kasılma sırasında (kayan iplikler hipotezine göre) aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Aktin çubuklarının birbirine yaklaşması
B Şıkkı "I" bandının daralması
C Şıkkı "H" bandının daralması
D Şıkkı "Z" şeritlerinin birbirine yaklaşması
E Şıkkı Miyozin çubuklarının boyca kısalması
   
Çözüm:
"Kayan iplikler" hipotezine göre, kasılma sırasında kasın boyu kısalır. Fakat aktin ve miyozin ipliklerinin boylarında değişme olmaz. Aktin ipliklerinin, miyozin üzerine kıyması gerçekleşir. Kasılma sırasında, çizgili kas yapısında bulunan bantlardan I bandı daralır, A bandının boyu değişmez. H bandı küçülür veya kaybolur, Z şeritleri birbirine yaklaşır. Miyozin çubuklarının boylarında kısalma görülmez.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=