loading...
   
 
  TEST-1(DUYU ORGANLARI)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


Soru 1.

İnsan derisinde;

I.

Soğuk

II.

Sıcak

III.

Ağrı

IV.

Basınç

duyularından hangilerini alan reseptör bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Derinin dermis tabakasına çeşitli duyuları alan reseptörler yerleşmiştir. Bu hücreler soğuk, sıcak, ağrı ve basınç gibi farkları alabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

Göze gelen ışık miktarının az olması durumunda;

I.

Göz bebeğinin büyümesi

II.

Optik eksenin uzaması

III.

Sarı benekteki reseptör sayısının artması

olaylarından hangileri gerçekleşir?


 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Gözbebeği çapını, göze gelen ışık miktarına göre düzenleyebilir.
Işık miktarı fazla ise küçülür, az is büyür.

Doğru Yanıt: a

Soru 3.

Orta kulakta bulunan;

  I.  Örs
 II.  Çekiç
III.  Üzengi

kemiklerinden hangileri kulakta zar özelliği taşıyan yapılara bağlıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Orta kulak, iki uçtan kapalı küçük bir odacık şeklindedir. Burada bulunan kemikler çekiç, örs ve üzengi şeklinde dizilmişlerdir. Çekiç kemiği kulak zarına, üzengi kemiği ise iç kulak başlangıcındaki oval pencereye bağlıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 4.

Göz dokularını besleyen damarlar :

  I.  Kornea
 II.  Koroid
III.  Retina

gibi yapılarının hangilerinde yer alır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kornea bağ dokudan yapılan sert tabakanın saydamlaşmasıyla oluşur.
Retina gözün iç tabakasıdır. Burada koni ve çomak hücreleriyle sinir hücreleri bulunur.
Koroid; göze ait damarların bulunduğu tabakadır. Yapısında fazla ışığı emen pigmentlerde bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncının dengelenmesi, aşağıdaki yapılardan hangisi ile sağlanır?

 
A Şıkkı Östaki borusu
B Şıkkı Sakkulus (Kesecik)
C Şıkkı Korti organı
D Şıkkı Utrikulus (Tulumcuk)
E Şıkkı Oval pencere
   
Çözüm:
Kulak zarına dıştan yapılan basıncı, yutakla orta kulak arasında bulunan östaki kanalı dengeler. Sakkulus ve Utrikulus iç kulakta yarım daire kanallarının tabanında bulunur ve dengeyle ilgilidir. Korti organı işitme ile ilgili reseptörü bulundurur. Oval pencere orta kulak ile iç kulak arasındadır.

Doğru Yanıt: a

Soru 6.

  I.  Renklere karşı hassastır.
 II.  Parlak ışıkta çalışır.
III. Cisimlerin şeklini algılar.
IV.  Alacakaranlık görmeyi sağlar.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çomak reseptörlerin, hangileri koni reseptörlerin özelliğidir?

  Çomak reseptör Koni reseptör

 
A Şıkkı
  I, II III, IV
B Şıkkı
  III, IV I, II
C Şıkkı
  I, III II, IV
D Şıkkı
  II, III I, IV
E Şıkkı
  II, IV I, III
   
Çözüm:
Koni reseptörler renkleri algılar ve parlak ışıkta çalışır.
Çomak reseptörler ise cisimlerin şeklini algılar ve az ışıkta da çalışır.

Doğru Yanıt: b

Soru 7.

Dilin papillasında bulunan :

  I.  Mantarsı
 II.  Çanaksı
III.  İpliksi

tomurcuklarından hangileri tat almayıp, dokunma, sıcaklık ve acıyı hisseder?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı Yalnız II
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
İplik şeklinde olan memecikler tat almazlar. Bunlar dokunma, sıcaklık ve acıyı duyarlar. Bunlar dil ve parmak uçlarında sık bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 8.

Kulak zarı (I)'ndan oval pencere (II)'ye iletilen bir ses dalgasının frekansında, bu süre içinde aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilen değişiklik meydana gelir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kulak zarı ile oval pencere arasındaki bölge orta kulaktır. Orta kulakta yer alan kemiklerin görevi sesin frekansını artırarak iletmektir.

Doğru Yanıt: a

Soru 9.

İnsan derisinin görevleriyle ilgili olarak;

I.

Mikropların vücut içine girmesine engel olur.

II.

Ter bezleri aracılığı ile artık maddelerin bir kısmının dışarı atılmasını sağlar.

III.

Doku ve organları birbirine bağlar.

yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Derinin mikropların vücut içine girmesini engelleme, ter oluşturma, gaz alışverişi yapma, mekanik duyuları alma ve koruma gibi görevleri vardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 10.

Gözün koroid kısmında;

  I.  Gözü besleyen kan damarları
 II.  Yansımaları önleyen pigmentler
III.  Işığı algılayan reseptörler

gibi yapılardan hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Koroid de kandarmarları ve pigmentler vardır. Işığı algılayan reseptörler küçülür retina da bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 11.

  I.  Talamustan geçen duyu sinirlerine sahip olma
 II.  Kemoreseptörler bulundurma
III.  Uyartıların beyinde aynı merkezde değerlendirilmesi

Tat ve koku alma duyularıyla ilgili yukarıdaki özelliklerden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Koku alma duyusundan gelen sinirler hariç diğer dört duyu organından gelen sinirler talamustan geçerek beyindeki merkezlerine gider.

Tat ve koku alma duyuları, suda çözünmüş taneciklerle uyarılır ve kemoreseptörler bu uyarıları alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 12.

Kusurlu bir gözde, görüntü oluşan yer, şematik olarak aşağıdaki gibidir.

Görüntünün retina da sarı beneğin önüne düşmesi aşağıdaki merceklerden hangisi kullanılarak sağlanabilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Şekle göre görüntü retinada sarı beneğin önüne düşmüştür. Bu göz kusuru miyoptur. Miyop kalın kenarlı mercekle düzeltilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 13.

Meissner cisimciği en çok;

  I.  Parmak uçları
 II. Göz kapakları
III. Dudak

gibi yargılarının hangilerinde bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı Yalnız II
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
Meissner cisimciği temas, basınç ve dokunma duyularını alır. Parmak uçları, avuç içi ve dudaklarda bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 14.

Koklama organımızda;

  I.  İmpuls oluşumu
 II.  Moleküllerin mukusta çözünmesi
III.  Beyin merkezinde uyartıların yorumlanması

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Koku duyusunun oluşması için
-  Moleküllerin mukusta çözünmesi,
-  Reseptörlerde impuls oluşması,
-  Oluşan impulsun beyne gidip yorumlanması gerekir.


Doğru Yanıt: c

Soru 15.

İnsan derisinde;

  I.  Merkel diskleri
 II.  Krause cisimciği
III.  Ruffini cisimciği

mekanik reseptörlerden hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hepsi bulunur. Merkel diskleri dokunma duyusunu, Krause cisimciği soğuk farklarını, Ruffini cisimciği de sıcak etkileri alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.

Orta kulakta yer alan ve şekillerine göre adlandırılan çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin görevi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı Kulak zarının esnekliğini sağlamak
B Şıkkı Kulak zarındaki iç ve dış basıncı ayarlamak
C Şıkkı Ses titreşimlerinin iç kulağa iletilmesini sağlamak
D Şıkkı Denge duyusunu sinir merkezlerine iletmek
E Şıkkı Östaki borusu yardımıyla yutağa bağlanmak
   
Çözüm:
Çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin görevi dış kulak zarından aldıkları titreşimleri iç kulağın başlangıcındaki oval pencereye iletmektir.

Doğru Yanıt: c

Soru 17.

İnsanın duyu organlarında bulunan reseptörlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Eşik değer veya eşik değerin üzerindeki uyarılarla uyarılır.
B Şıkkı Duyu sinirleriyle bağlantılıdır.
C Şıkkı Beyindeki değerlendirme merkezleri farklıdır.
D Şıkkı Homeostazinin sağlanmasında görev alırlar.
E Şıkkı Geniş bir yüzeye yayılmışlardır.
   
Çözüm:
Duyu organları, insanın çevresiyle ilişkisinin düzenlenmesinde yani homestazinin sağlanmasında görev alırlar. Duyu organlarında bulunan duyu sinirleri eşik değer veya üzerindeki uyarılara cevap verir. Her duyu organının beyinde değerlendirilme merkezleri farklıdır. Fakat bütün duyu organları geniş bir yüzeye yayılmamıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisinde, duyu ve bu duyu ile ilgili reseptörü bulunduran yapı yanlış verilmiştir?

    Duyu   Reseptörü bulunduran yapı 

 
A Şıkkı
  Koku Sarı bölge
B Şıkkı
  İşitme Korti organı
C Şıkkı
  Dokunma Deri
D Şıkkı
  Görme Kornea
E Şıkkı
  Tatma Tat tomurcuğu
   
Çözüm:
Kornea ışığın göze girerken geçiş yaptığı ilk bölümdür. Görme, ilgili reseptörler gözün ağ tabakasında (retina) bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 19.

Bazı göz kusurları şematik olarak şöyledir:

Bu göz kusurları, aşağıdaki merceklerin hangisiyle düzeltilebilir?

            I                   II         

 
A Şıkkı
  Kalın kenar İnce kenar
B Şıkkı
  İnce kenar Kalın kenar
C Şıkkı
  Özel mercek İnce kenar
D Şıkkı
  Kalın kenar Kalın kenar
E Şıkkı
  İnce kenar İnce kenar
   
Çözüm:
I. Göz kusuru, hipermetroptur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
II. Göz kusuru, miyoptur. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

İnsan derisinde, dıştan içe doğru;

I.

Malpighi

II.

Korun

III.

Yağ

tabakaları hangi sıraya göre dizilmiştir?

 
A Şıkkı I- II- III
B Şıkkı II- I- III
C Şıkkı II- III- I
D Şıkkı III- I- II
E Şıkkı III- II- I
   
Çözüm:
Deri tabakaları dıştan içe doğru,

Korun
Malpighi
  Üst deride
Yağ tabakası   Alt deride
 
şeklinde sıralanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi sesin alınmasında etkili olmaz?

 
A Şıkkı Korti organındaki reseptör hücrelerin silleri
B Şıkkı Kemik köprünün titreşmesi
C Şıkkı Dış kulak zarının titreşmesi
D Şıkkı Yarım daire kanalları içindeki sıvının hareketi
E Şıkkı Perilenf ve endolenfin titreşmesi
   
Çözüm:
Sesin alınmasında önce dışkulak zarının titreşmesi, sonra kemik köprünün titreşmesi ardından salyangozdaki perilenf ve endolenf sıvıların titreşmesi gerekir. Kahlear kanaldaki endolenf sıvısının titreşmesi korti organındaki reseptör hücrelerin sillerini uyarır.

Yarım daire kanalları ise dengeyle ilgilidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 22.

Göz kusurlarının ortaya çıkmasında;

  I.  Görüntünün sarı beneğe dağınık odaklanması
 II.  Görüntünün retinanın arkasına düşmesi
III.  Yeşil rengi algılayan koni reseptörlerinin bulunmaması

gibi faktörler rol oynar.

Bunlardan hangileri ince kenarlı mercek kullanılarak düzeltilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
I. öncül de verilen göz kusuru astigmattır. Silindirik mercekle düzeltilir.
II. öncül de verilen göz kusuru hipermetroptur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
III. öncülde verilen göz kusuru renk körlüğüdür, düzeltilemez.

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Besin maddelerenin tadının alınmasında;

I.

Soğuk

II.

Sıcak

III.

Koku

faktörlerinden hangileri rol oynar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir besinin tadılması için onun suda veya yağda çözünmesi şarttır. Buna ilave olarak besinin soğuk veya sıcak oluşu, ayrıca kokusu da tadın alınmasında önemli rol oynar.

Doğru Yanıt: e

Soru 24.

Bir tat tomurcuğu;

  I.  Sadece tuzlu
 II.  Sadece ekşi
III.  Sadece tatlı

uyaranlardan hangilerine cevap verebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bir tat tomurcuğu yalnız tatlı, yalnız tuzlu, yalnız ekşi uyaranlara cevap verebilir. Bazı tat tomurcukları ise birden fazla tada cevap verebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 25.

İnsan derisindeki;
  
  I.  Kan damarı
 II.  Yağ örtüsü
III.  Ter bezi

yapılarından hangileri vücut ısısının sabit tutulmasında görev alır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I v eIII
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnsan derisinin önemli görevlerinden biri de vücut ısısını düzenlemektir. Bu düzenlemede alt deride bulunan kan damarları, yağ örtüsü ve ter bezleri gibi yapılar görev alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 26.

İnsanlarda duyuların alınmasından sorumlu yapılarda, duyu reseptörleriyle ilgili olarak,

  I.  Doğrudan dış çevreye açık olma
 II.  Eşik şiddetindeki uyarılarla uyarılma
III.  Geniş bir yüzeye yayılmış olma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bütün duyu reseptörleri eşik şiddetindeki ve üzerindeki uyarılarla uyarılabilirler. Oysa sıcaklık ve basınç gibi duyu reseptörleri geniş bir yüzeye yayılmış olmalarına karşın, işitme reseptörleri sadece kulakta bulunur. Ayrıca doğrudan dış çevreye açık olma bütün reseptörler için söyleyebileceğimiz ortak bir özellik değildir.

Doğru Yanıt: b

Soru 27.

Oval pencereye ulaşan ses dalgaları beynin işitme merkezine ulaşıncaya kadar;

  I.  Vestibular kanal
 II.  Timpanik kanal
III.  Korti organı

yapılarındaki geçiş sırası, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı III - II - I
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Ses dalgaları

-  Vestibular kanal
-  Timpanik kanal
-  Korti organı

Sırası ile beyine iletilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.

Bir odaya sıkılan parfüm kokusunun bir süre sonra alınmamasının nedeni;

  I.  Koku alma duyusunun çabuk yorulması
 II.  Uyarının eşik değerin altına inmesi
III.  Duyu hücrelerinin sayıca azalması

durumlarından hangileridir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Koku reseptörleri en çabuk yorulan reseptörlerdir. Bu nedenle ilk başta parfüm kokusunu algılarız fakat koku alma reseptörleri yorulunca koku duyusu çalışmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 29.

Gözün retina tabakasında;

I.

Reseptör hücre

II.

Sinir

III.

Mercek

yapılarından hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Retina gözün en içte bulunan tabakasıdır. Bu tabakada ışığı alan fotoreseptörler ve ağ gibi dağılmış sinirler bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 30.

Vücudun her bölgesi dokunmaya karşı aynı hassasiyeti göstermez.

Bunun temel sebebi,

  I.  Üst deride kan damarlarının yoğun olması
 II.  Alıcı hücrelerinin sayısının her bölgede farklı olması
III.  Uyarıların eşik değerinin üzerinde olması

olaylarından hangisidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde farklı özellikte ve farklı reseptörler vardır.
Örnek : El, ayak derisi altında pacini, dudaklarda ise merkel diskleri daha fazladır.
Bu nedenle her bölgenin hassasiyeti farklıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

  I. Göz küresinin optik eksen doğrultusunda uzaması
 II. Saydam tabakanın kavislenmesi
III. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi
IV. Göz küresinin optik eksene dik olarak uzaması

Gözün yapısında meydana gelen yukarıdaki değişimler sonucu aşağıdaki göz bozukluklarından hangileri oluşur?

          I                II                III                IV       

 
A Şıkkı
  Miyop Hipermetrop Astigmat Prespit
B Şıkkı
  Hipermetrop Astigmat Prespit Miyop
C Şıkkı
  Astigmat Prespit Miyop Hipermetrop
D Şıkkı
  Miyop Astigmat Prespit Hipermetrop
E Şıkkı
  Hipermetrop Prespit Astigmat Miyop
   
Çözüm:
Göz küresini optik eksen doğrultusunda uzaması durumunda görüntü, sarı beneğin önünde oluşur. Kalın kenarlı mercekle düzeltilen bu göz kusuru miyoptur.

Saydam tabakanın kavislenmesi, astigmattır.

Göz merceğinin esnekliğinin kaybolması sonucu yakına uyum gerçekleşmez. Yaşlılıkta oluşan bu göz kusuru prespitliktir.

Göz küresi optik eksene dik olarak uzaması durumunda görüntü, sarı beneğin arkasında oluşur. İnce kenarlı mercekle düzeltilen bu göz kusuru hipermetroptur.

Doğru Yanıt: d

Soru 32.

İç kulaktaki bulunan bazı yapılar şunlardır,

  I.  Korti organı
 II. Yarım daire kanalları
III. Tulumcuk
 IV. Vesbitular kanal

Bu yapılardan hangileri işitme, hangileri dengeyle ilgilidir?

  İşitme      Denge     

 
A Şıkkı
  I, II III, IV
B Şıkkı
  I, III II, IV
C Şıkkı
  I, IV III, IV
D Şıkkı
  I, III, IV  II
E Şıkkı
  I II, III, IV
   
Çözüm:
Korti organı ve vestibular kanal işitme, yarımdaire kanalları ve tutumcuk denge ile ilgilidir.

Doğru Yanıt:  C

Soru 33.

Bazı göz kusurları ve bu kusurların merceklerle düzeltilmesi aşağıdaki gibidir.

Bu göz kusurları, aşağıdakilerden hangisidir?

             I                      II                    III         

 
A Şıkkı
  Miyop Hipermetrop Astigmatizm
B Şıkkı
  Şaşılık Miyop Presbitik
C Şıkkı
  Astigmatizm miyop Hipermetrop
D Şıkkı
  Prespitik Şaşılık Miyop
E Şıkkı
  Miyop Astigmatizm Hipermetrop
   
Çözüm:
I. göz kusuru miyop
II.  göz kusuru hipermetrop
III. göz kusuru astigmattır.

Doğru Yanıt: a

Soru 34.

I.

Bir duyu organında bütün çevresel uyaranları alabilen reseptörler vardır.

II.

Bir duyu organı çevredeki büyük çaplı uyartıları alır.

III.

Duyu organları belli bir düzeye kadar özelleşmiş ve optimal duyarlılık derecesinde gelişmiştir.

Duyu organları için yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Duyu organları, kendileri için optimum değerdeki uyartıları alacak seviyede özelleşmiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 35.

Arama kurtarma timlerinde bulunan köpeklerin belirli aralıklarla dinlendirilmesi

  I.  Koku alma duyusunun yorulması
 II.  Aynı anda farklı kokuları alamaması
III.  Aradığı kokunun yeniden tanıtılması

gibi nedenlerden hangisine dayanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Koku alma duyusu aynı kokuyu uzun süre alamaz yorulur. Bu nedenle köpeklerin farklı bir ortamda bir süre dinlendirilmesi gerekir.

Doğru Yanıt: a

Soru 36.

Kulakta otolit adı verilen küçük denge taşları;

  I.  Orta kulak
 II.  Yarım daire kanalları
III.  Korti organı
IV.  Salyangoz

gibi kısımlardan hangilerinde bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
İç kulakta bulunan yarım daire kanallarında otolit adı verilen taşlar bulunur. Bu taşlar denge bozulduğunda hareket ederek sinir hücrelerini uyarır.

Doğru Yanıt: a

Soru 37.

-  Korti organı
-  Sarı benek
-  Koku soğancığı

Yukarıdaki yapıların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sıcaklığa karşı duyarlı olmaları
B Şıkkı Uyartıları değerlendirmeleri
C Şıkkı Kimyasal yolla uyarılmaları
D Şıkkı Mekanik yolla uyarılmaları
E Şıkkı Eşik değerindeki uyarılarla uyarılmaları
   
Çözüm:
Korti organında işitme ile ilgili, sarı benekte görme ile ilgili, koku soğancığında koku ile ilgili reseptörler vardır. Bu reseptörlerin eşik değerindeki veya üstündeki uyarılarla uyarılmaları ortak özellikleridir.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Göze dışardan gelen ışık,

I.

Camsı cisim

II.

Kornea

III.

Göz merceği

IV.

Retina

gibi yapılardaki geçiş sırası, aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı II- I- III- IV
B Şıkkı III- II- IV- I
C Şıkkı II- III- I- IV
D Şıkkı IV- III- I- II
E Şıkkı II- I- IV- III
   
Çözüm:
Işığın sarı beneğe (Retina) gelinceye kadar izlediği yapılar sırasıyla şöyledir.
Kornea
Ön oda
Gözbebeği
Arka oda
Göz merceği ve Camsı cisim

Doğru Yanıt: c

Soru 39.

Koku duyusunun alınabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 
A Şıkkı Koku taneciklerinin mukusta erimesi
B Şıkkı Uyartının aksonlara geçmesi
C Şıkkı Uyartıların sinapstan geçmesi
D Şıkkı Uyartıların beyne iletilmesi
E Şıkkı Uyartıların motor nörona geçmesi
   
Çözüm:
Koku reseptörlerinin uyarılabilmesi için, koku taneciklerinin öncelikle mukusta erimesi gerekir.

Doğru Yanıt: a

Soru 40.

Göz uyumu aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

 
A Şıkkı Damar tabakanın kasılıp gevşemesiyle
B Şıkkı Arka odanın çapının genişlemesiyle
C Şıkkı Kirpiksi kasların kasılıp gevşemesiyle
D Şıkkı Camsı cisim miktarının değişmesiyle
E Şıkkı Saydam tabakanın kırıcılığının artmasıyla
   
Çözüm:
Göz uyumu, gözün uzak ve yakına bakarken göz merceğini tutan kirpiksi kasların kasılıp gevşemesiyle odak uzaklığının ayarlanarak görüntünün sarı benek üzerine düşürülmesidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 41.

I.

Burun boşluğunun kıllarla örtülü olması, solunan havanın ısınmasına ve mikropların tutulmasına yardımcı olur.

II.

Koku reseptörleri, burun boşluğunun üst kısmındaki koku alma alanında yer alırlar.

III.

Burundaki koku reseptörlerinin uyarılabilmesi için uyarıcı moleküllerin, mukusta erimesi gerekir.


Yukarıdakilerin hangileri, koku alma organımızla ilgili özelliklerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Her üç özellikte koku alma organında aittir.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.

Deri;

I.

Doğal bağışıklık sağlama

II.

Çevredeki değişimleri algılama

III.

Terleme ile boşaltıma yardımcı olma

IV.

Vücut ısısının düzenlenmesinde yardımcı olma

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev alır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Derimiz vücuda mikrop girmesini engelleyerek doğal bağışıklığı sağlar. Beş duyu organımızdan biri olan deride çevredeki değişimleri algılayan reseptörler bulunur. Ayrıca deri vücut ısısının düzenlenmesinde ve boşaltımda da görev alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 43.

İşitmeyi sağlayan korti organı, aşağıdaki yapıların hangisinde yer alır?

 
A Şıkkı Tulumcuk (Urtikulus)
B Şıkkı Kesecik (Sakkulus)
C Şıkkı Vestibular kanal
D Şıkkı Kohlear kanal
E Şıkkı Oval pencere
   
Çözüm:
Korti organı kohlear kanalda yer alır. Kohlear kanalın üst tarafında vestibular, alt tarafında ise timpanik kanal yer alır.

Doğru Yanıt: d

Soru 44.

Orta kulak aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan görev almaz?

 
A Şıkkı Kulak zarına etki eden basıncı düzenleme
B Şıkkı Ses titreşimlerini arttırma
C Şıkkı Ses titreşimlerini oval pencereye aktarma
D Şıkkı Korti organında impuls oluşturma
E Şıkkı Dış kulaktan alınan ses titreşimlerini iç kulağa aktarma
   
Çözüm:
Orta kulakta yer alan çekiç, örs, üzengi kemikleri ses titreşimlerini artırarak oval pencereye aktarır. Yani orta kulak, dış kulakla iç kulak arasında bağlantıyı sağlar. Orta kulakta yer alan ve yutağa açılan östaki borusu, yüksek basınç karşısında kulak zarını koruyucu bir yapıdır. Korti iç kulakta bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.

İç kulakta yer alan;

I.

Korti organı

II.

Yarım daire kanalları

III.

Kesecik

yapılarından hangileri denge ile ilgilidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Korti organı kohlear kanal içinde yer alan ve sesleri alan reseptörlerin bulunduğu kısımdır. Korti organında sinirler de bulunur. Yarım daire kanalları, kesecik, tulumcuk gibi yapılar denge ile ilgilidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 46.

Kulaktaki üzengi kemiğine kadar iletilmiş olan bir ses dalgası, işitme sinirinde impuls oluşuncaya kadar;

I.

Oval pencere

II.

Sakkulus

III.

Çekiç kemiği

IV.

Vestibular kanal

V.

Östaki borusu

yapılarının hangilerinden ve hangi sıraya göre geçer?

 
A Şıkkı I- III- IV
B Şıkkı III- I- IV- II
C Şıkkı V- III- I- IV- II
D Şıkkı III- II- I- IV
E Şıkkı I- IV
   
Çözüm:
Ses dalgaları üzengi kemiğinden oral pencereye oradan da vestibular kanala geçer.

Doğru Yanıt: e

Soru 47.

İnsan  derisindeki mekanik reseptörler ve algıladıkları duyular eşleştirilmiştir.

Bunlardan hangileri yanlıştır?

  Reseptör Algıladığı duyu

 
A Şıkkı
Pacini cisimciği Sıcak
B Şıkkı
Kılkökü reseptörü Dokunma duyusunun kuvvetlenmesi
C Şıkkı
Serbest sinir uçları Ağrı duyusu
D Şıkkı
Krausse cisimciği Soğuk
E Şıkkı
Meissner cisimciği Dokunma duyusu
   
Çözüm:
Pacini cisimciği basınç duyusunu, sıcaklığı ise ruftini cisimciği alır.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=