loading...
   
 
  TEST-1(ENDOKRİNSİSTEM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_8,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

  I.  Vasopressin (ADH)
 II.  Adrenalin
III. Glukagon

Yukarıda verilen hormonlardan hangilerinin yetersizliğinde vücut su kaybına uğrar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Vasopressin böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Vasopressin yetersizliğinde su kaybı görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 2.

Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir insanda görülen bazı olaylar şunlardır;

I.

Karaciğerdeki glikojenin azalması

II.

Kandaki glikozun artması

III.

Kandaki adrenalin hormonunun artması

IV.

Kanın osmotik basıncının artması

Bu olayların meydana geliş sırası, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı I - IV - III - II
B Şıkkı II - III - I - IV
C Şıkkı III - I - II - IV
D Şıkkı III - IV - II - I
E Şıkkı IV - I - II - III
   
Çözüm:
Vücut zor durumda kaldığı zaman böbrek üstü bezinden adrenalin hormonu salgılanır. Bu hormon karaciğerdeki glikojenin glikoza dönüşmesini ve kana geçmesini sağlar. Kana geçen glikoz kan osmotik basıncını arttırır.

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

Bitkinin uyaranın yönüne bağlı olarak gösterdiği yönelme hareketine tropizma denir.
      
Yukarıdaki şekillerde aynı özelliklerde üç bitkinin köklerinde meydana gelen tropizma çeşitleri verilmiştir.

Buna göre;

I.

Bitkinin kökleri daima yer çekimine doğru yönelir.

II.

Su yerçekimi yönünden farklı bir yönde olursa bitki yerçekimine doğru değil suya doğru yönelir.

III.

Kökler aşırı kimyasal maddeli bölgeden uzaklaşır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Şekillerden de anlaşılacağı gibi II. ve III. öncüller deneyden çıkarılan gözlemlerdir. Bu durum da I. öncül de "daima" sözcüğü II. ve III. yargılarla çelişkilidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 4.

 

Bitkisel dokulardan salgılanan,

I.

oksinler

II.

Giberellinler

III.

Absisik asit

IV.

Etilen

hormonlarından hangileri gelişme ve büyüme olaylarını yavaşlatır (inhibe eder)?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Büyüme ve gelişmeyi oksin ve giberellinler arttırırken,
Absisik asit ve etilen inhibe eder.

Doğru Yanıt: d

Soru 5.

İnsan vücudundaki hormonların miktarlarını belirlemek amacıyla, yaygın olarak aşağıdakilerden hangisi incelenmektedir?

 
A Şıkkı Kan
B Şıkkı Dışkı
C Şıkkı Tükrük
D Şıkkı Gözyaşı
E Şıkkı Deri döküntüsü
   
Çözüm:
Hormonlar, iç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından üretilen ve kana salgılanan, kan dolaşımı yoluyla hedef doku veya organlarında etki gösteren organik salgılardır. Vücuttaki hormon miktarları kan tahlillerinden anlaşılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki termonasti hareketlerine örnek olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Kökün yerçekimine doğru büyümesi.
B Şıkkı Yaprakların ışığa doğru yönelmesi
C Şıkkı Çiçeğin 20 ºC de açıp, 10º C de kapanması.
D Şıkkı Yaprakların dokunmayla sarkması
E Şıkkı Köklerin gübreye yönelmesi
   
Çözüm:
Nasti uyarının yönüne bağlı olmayan harekettir. Termonasti de uyaran sıcaklıktır. Bazı bitkiler (lale gibi) 20 ºC de açılıp 10 ºC de kapanırlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 7.

İnsulin ve ADH'ın normalden az salgılanması sonucu açığa çıkan belirtilerin hangisi ortaktır?

 
A Şıkkı Su içme isteğinin artması
B Şıkkı İdrardaki su oranının artması
C Şıkkı İdrarda şekere rastlanması
D Şıkkı İdrarın yoğunluğunun artması
E Şıkkı Kandaki şeker miktarının artması
   
Çözüm:
ADH'in az salgılanması ile böbreklerden su emilimi azalacağı için su ihtiyacı açığa çıkar. İnsülin salgısının azalması ile kandan karaciğer ve çizgili kasa glikoz geçemez. Kanda glikoz miktarının artması ile ozmotik basınç artar ve su ihtiyacı açığa çıkar.

Doğru Yanıt: a

Soru 8.

- Kandaki tiroksin miktarı azalırsa hipofiz TSH salgılar.
- Sempatik sinirlerin etkisi ile böbrek üstü bezlerinin öz bölgesinden adrenalin salgılanır.
- Kandaki şeker miktarının artması ile pankreastan insulin salgılanır.


Yukarıda verilen örneklere göre,

I.

Hormonal bezler sinir sistemini etkiler.

II.

Bir hormon başka bir hormonal bezin salgı üretmesini uyarabilir.

III.

Kandaki çeşitli maddelerin miktarlarının değişmesi hormonal bezlere uyarıcı etki yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen ilk örnek II. öncülü üçüncü örnek III. öncülü, II.örnek de I. öncülü doğrulamamaktadır .

Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Tahta kutu ile tutturulmuş bir elek teli içerisine ıslak talaş koyularak, içerisine buğday tohumları bırakılıp şekildeki deney düzeneği hazırlanıyor.

Çimlenen tohumların köklerinin delikli telin eğik yüzeyi üzerinde zikzaklı bir şekilde tele paralel bir şekilde uzadığı görülüyor.

Bunun temel nedeni;

I.

Bitkinin suya ihtiyacı olduğundan dolayı dışarı çıkan kökler tele paralel gitmiştir.

II.

Kökler yer çekimi nedeniyle delikli tele doğru gitmiştir.

III.

Tohum organik ve inorganik maddeleri topraktan aldığı için tele paralel gitmiştir.

olaylarından hangileridir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Köklerde su ve minerale doğru pozitif tropizma hareket görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 10.

Süs bitkilerinin en uç kısımları her yıl kesilerek bitkinin belli bir boyda kalması sağlanır.

Buna göre bu bitkilerde en uç kısımdaki oksinin hangi olayı düzenlediği düşünülebilir?

 
A Şıkkı Boyca büyüme
B Şıkkı Embriyonik gelişme
C Şıkkı Fotosentez
D Şıkkı Çiçek açma
E Şıkkı Yaprak dökme
   
Çözüm:
Bitkilerin uç kısmından salgılanan oksin hormonu uzamayı sağlar. Bitkinin uç kısmı kesilerek uzama engellenebilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 11.

İnsanda salgı yapan bazı bezler şunlardır. 

  I.  Hipofiz
 II. Paratiroid
III. Böbrek üstü bezleri

Bu bezlerden salgılanan hormon çeşidi çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II  - III - I
D Şıkkı III - II - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Hipofiz bezinden dokuz, paratiroit bezinden bir, Böbrek üstü bezinden dört çeşit hormon salgılanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 12.

  I.  Uterus ® Östrojen
 II.  Folikül ® FSH
III.  Korpus luteum ® Progesteron
IV.  Leyding hücreleri ® Testosteron.

Yukarıda verilen yapılardan hangilerinin salgıladığı hormonlar yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
I.  Uterustan hormon salgılanmaz.
II. Folikülden FSH salgılanmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 13.

             
Yukarıdaki deney düzeneğinde;

I. ortama dikilen ve bir süre bekletilen fidenin kök ve gövdesinde II. ortamındaki gibi yönelim hareketleri gözlenmiştir.

Kök ve gövdenin bu yönelim hareketleri, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

                Kök                         Gövde            

 
A Şıkkı
  (-) Fototropizma (+) Hidrotropizma
B Şıkkı
  (-) Kemotropizma (+) Fototropizma
C Şıkkı
  (-) Fototropizma (+) Hidrotropizma
D Şıkkı
  (-) Kemotropizma (+) Kemotropizma
E Şıkkı
  (+) Fototropizma (+) Kemotropizma
   
Çözüm:
Gövde, ışığa doğru yönelmiştir.
+ fototropizma kök, kimyasal maddeden uzaklaşmıştır.
-  kemotropizma

Doğru Yanıt: b

Soru 14.

Kara bitkilerinde kök büyümesinin yönünü;
 

I.

Yerçekimi kuvveti

II.

Topraktaki su ve mineral konsantrasyonu

III.

Bitkiyi çevreleyen toprak üstü alandaki O2 miktarı

faktörlerinden hangileri etkiler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kök büyüme yönünü yer çekimi, su ve mineral madde konsantrasyonu etkiler.

Doğru Yanıt: d

Soru 15.

İnsanda kan şekerinin bazı organların etkisiyle dengelenmesi şematik olarak şöyledir.

Bununla ilgili olarak;

I.

Glukagon karaciğerdeki glikozun kana geçmesini sağlar.

II.

Adrenalin karaciğerdeki glikojenin azalmasına neden olur.

III.

Karbonhidratlı besinlerin alınmasından hemen sonra kandaki insülin azalır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Adrenalin karaciğerdeki glikojenin, glikoza dönüşmesini sağlayarak azalmasına neden olur.
Glukagon hormonu da karaciğerdeki glikozun kana geçmesini sağlar.
Karbonhidratlı besinlerin alınmasından hemen sonra kandaki insülin artar.


Doğru Yanıt: c

Soru 16.

İnsanlarda bazı hormonların farklı yaşlarda büyüme üzerindeki etkileri grafikteki gibidir.

Bununla ilgili olarak,

I.

Bütün hormonların fizyolojik etkileri aynı yaşta başlamıştır.

II.

Fizyolojik etkisi en geç başlayan hormon androjen ve östrojendir.

III.

Erken fizyolojik etkiyi büyüme hormonu göstermektedir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafiğe göre, etkisi en geç başlayan (8 yaşında) androjen ve östrojen hormonudur(II).
En erken fizyolojik etkiyi gösteren ise büyüme hormonudur (III).

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

Memeli bir hayvanda fizyolojik olaylar sırasında kandaki adrenalin hormonunun artmasıyla, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Karaciğerdeki glikojenin azalması
B Şıkkı Kandaki glikozun artması
C Şıkkı Tükrük bezlerinden salgılanan salgının azalması
D Şıkkı Kanın osmotik basıncının artması
E Şıkkı Kandan doku sıvısına alyuvar geçmesi
   
Çözüm:
Vücudun zor durumda kalmasıyla salgılanan adrenalin hormonu A, B, C ve D seçeneklerindeki olayların hepsinin gerçekleşmesine neden olur.

Ancak kandan doku sıvısına alyuvar (kan hücresi) herhangi bir nedenle geçemez. (İç kanama olmadığı sürece)

Doğru Yanıt: e

Soru 18.

Hormonal tepkiler, sinirsel tepkilere oranla,

  I.  Daha geç ortaya çıkarlar.
 II. Daha uzun süreli bir değişikliğe neden olurlar.
III. Sadece bitkilerde görülürler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hormonal tepkiler hem bitki, hem de hayvanlarda görülür. Fakat sinirsel tepkilere oranla daha uzun sürede ortaya çıkarlar ve uzun süreli değişikliklere neden olurlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 19.

Hipofiz bezi ürettiği hormonlarla aşağıda verilen yapılardan hangisini doğrudan etkilemez? 

 
A Şıkkı Korpus luteum
B Şıkkı Uterus duvarı
C Şıkkı Folikül
D Şıkkı Seminter tüp
E Şıkkı Leydig hücreleri
   
Çözüm:
Uterus duvarı değişimleri ovaryumdan salgılanan östrojen ve progesteron hormonlarının etkisi ile olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

 

Sağlıklı iki insanın sindirim bezlerinden salgılanan enzimlerin,

 

I.

Miktarları

II.

Görevleri

III.

Çeşitleri

gibi özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sindirim kanalına salgı salgılayan bezlerin salgıladığı enzimlerin miktarları farklı olabilir. Fakat görev ve çeşitleri aynıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 21.

Tiroit bezi ile ilgili olarak verilen,
 

I.

Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan TSH etkisi ile uyarılarak hormon salgılar.

II.

Kalsitonin ve tiroksin hormonu salgılar.

III.

Yemek borusunun yutağa yakın bölümünde bulunur.

bilgilerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncül doğrudur.
III. öncül yanlıştır. Tiroit bezi soluk borusunun gırtlağa yakın bölümünde bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 22.

              
Dik büyümekte olan bir bitki fidesi belirli bir süre tek taraflı olarak ışıklandırılıyor, bu süre zarfında kök ve gövdenin şekildeki gibi yönelim göstererek büyüdükleri gözleniyor.

Buna göre kök ve gövdenin gösterdikleri bu tepkiler aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Fototropizma
B Şıkkı Geotropizma
C Şıkkı Fotonasti
D Şıkkı Fototaksi
E Şıkkı Hidrotropizma
   
Çözüm:
Fototropizma, bitki kök ve gövdesinin ışığın yönüne bağlı olarak gerçekleştirdiği yönelim hareketidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 23.

Aşağıdaki koleoptillerden hangisi ışığın geldiği tarafa doğru yönelir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
A  şıkkında verilen şemada koleoptil tek taraftan ışık almıştır. Gövde pozitif fototropizma yaptığı için koleoptil ışığın geldiği tarafa yönelir.

Doğru Yanıt: a

Soru 24.

Aşağıdaki şemada hormonal bezler arasındaki etkileşim (feed back mekanizması) şematize edilmiştir.
                   
Bu şemaya göre

I.

Tiroit bezinin hormon salgılamasını hipofizden salgılanan TSH uyarır.

II.

Hipofiz bezinin TSH salgılamasını kandaki tiroksin miktarı belirler.

III.

Şekilde verilen mekanizma ile tiroksin miktarı kanda belli bir değerde tutulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hipofiz bezinin TSH salgılaması ile tiroit bezi uyarılarak tiroiksin salgılar. (I. ve II. öncül doğrudur.) TSH salgılanması ile kandaki tiroksin miktarı artar. Tiroksinin artması ile hipofiz uyarılarak TSH salgısı azaltılır. Bu geri bildirimle kandaki tiroksin miktarı belli bir seviyede tutulur. (III. öncül doğrudur.)

Doğru Yanıt: e

Soru 25.

Böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin hormonu;

I.

  Kan şekerini arttırmak

II.

  Kanın pıhtılaşma süresini kısaltmak

III.

  Kalp atışlarını arttırmak

IV.

  Kandaki Ca++ derişimini azaltmak

olaylarından hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bilindiği gibi Andrenalin kap atışlarını, kan şekerini ve kan basıncını arttırır. Kanın pıhtılaşma süresini kısaltır. Sempatik sinir faaliyetini arttırır. Fakat kandaki Ca++ derişimi üzerine bir etkisi yoktur. Kandaki Ca++ derişimini azaltan hormon tirokalsitonin olup tiroid bezi tarafından salgılanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 26.

Karasal hayata uyum sağlamış bitkilerde çeşitli şekillerde gerçekleşen pasif hareketler görülür.

Buna göre, toprakta azotlu gübrelerin bulunduğu yöne doğru köklerin uzaması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Hidrotropizma
B Şıkkı Kemotropizma
C Şıkkı Fotonasti
D Şıkkı Fototropizma
E Şıkkı Geotropizma
   
Çözüm:
Bitkinin hareketi eğer uyaranın yönüne bağlı ise buna tropizma hareketi denir. Yani kökün buradaki hareketi tropistik bir harekettir. Uyaran kaynak kimyasal bir madde (gübre) olduğundan, kökün bu yönelmesi kemotropizmaya bir örnektir.

Doğru Yanıt: b

Soru 27.

Uzun süre aç kalan bir insanın kanındaki insülin (I), karaciğerdeki glikojen (II) miktarı ve kanın osmotik basıncı (II) aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

            I                    II                   III        

 
A Şıkkı
  Azalır Azalır Artar
B Şıkkı
  Artar Azalır Değişmez
C Şıkkı
  Azalır Azalır Azalır
D Şıkkı
  Değişmez Artar Atar
E Şıkkı
  Azalır Artar Azalır
   
Çözüm:
Uzun süre aç kalan bir insanın kan şekeri azalacağı için insülin hormonu da azalır. Kanın madde konsantrasyonu azaldığı için kanın osmotik basıncı da azalır. Karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 28.

Bir insanın kanında bulunan bazı hormonlar şunlardır.

I.

Kortizol

II.

Adrenalin

III.

Glukagon

Bunlardan hangileri kandaki glikozu artırıcı yönde etki eder?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kortizol; protein ve yağların karbonhidratlara dönüşmesini sağlayarak glikoz miktarını arttırır.

Adrenalin; glikojenin glikoza dönüşmesini sağlar.

Glukagon glikozun karaciğerden kana geçmesini sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

-  Adrenalin
-  Kortizol
-  Glukagon

hormonlarına ait aşağıda verilen özelliklerden hangisi üçü içinde ortaktır?

 
A Şıkkı Kandaki şeker miktarını arttırma
B Şıkkı Kalp atışını hızlandırma
C Şıkkı Soluk alışverişini hızlandırma
D Şıkkı Hipofiz bezi hormonlarının etkisi ile salgılanma
E Şıkkı Aynı endokrin bezden salgılanma
   
Çözüm:
Soruda verilen üç hormonda kandaki şeker miktarını artırıcı etkiye sahiptir.
Bu hormonlara sadece adrenalin kalp atışı ve soluk alıp vermeyi hızlandırır.
Adrenalin, sempatik sinir sisteminin böbreküstü bezlerini uyarması ile; kartizol hipofizden salgılanan ACTH'ın etkisi ile salgılanırken glukagon kandaki şeker miktarının azalması ile salgılanır.
Adrenalin, böbreküstü bezlerinin öz bölgesinden kortizol, böbreküstü bezlerinin korteksinden glukagon, pankreasın langerhans adacıklarından salgılanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 30.

Tiroksin          :


 
Çocuklarda az salgılanırsa cücelik ve zeka geriliğine (kratenizm) neden olur. Erginlerde az salgılanırsa metabolizma yavaşlar, uyuşukluk görülür. Vücut ısısı düşer, saçlar dökülür (Miksodema)
Somatotropin :

 
Çocuklarda az salgılanırsa cücelik fazla salgılanırsa devlik ortaya çıkar. Erginlerde fazla salgılanırsa el, ayak ve kafatası kemikleri oransız büyür (akromegali). 

Hormonların çeşitli yaşlarda az ya da fazla salgılanması sonucu bireyde açığa çıkan bazı hastalıklar örneklendirilmiştir.

Bu örneklere göre, aşağıda verilen,

I.

Hormonların az yada fazla salgılanması çocuklarda ve yetişkinlerde farklı hastalıkların görülmesine neden olur.

II.

Hormonlar birbirinin çalışmasını düzenler.

III.

Kandaki hormon miktarının her yaşta belli bir değerde olması gerekir.

yargılardan hangileri söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tiroksin ve somatotropin örneklerine göre I. III. öncüldeki yargı söylenebilir. II. öncülle ilgili herhangi bir bilgi ya da örnekleme yapılmadığı için bu soru için böyle bir yargı söylenemez.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

Aşağıda kanarya otunda yapılan fototropizma deneyleri sematize edilmiştir.
   
Bu deneyde A koleoptili kontrol grubudur. B koleoptilinin ucu kesilmiştir. C koleoptilinin ucu ise ışığı geçirmeyen opak bir başlıkla örtülmüştür. D koleoptilinin ucuna  ışık geçiren başlık örtülmüştür. E koleoptilinin ise gövdesi opak bir maddeyle kapatılmıştır.

Bu deneylerin sonuçlarına göre,

I.

Koleoptilin ışık alan tarafındaki hücrelerin bölünerek çoğalması bitkinin ışığa doğru yönelmesini (+Fototropizma) sağlamıştır.

II.

Yönelme üzerine bitki kaidesinin bir etkisi yoktur.

III.

Işık koleptilin uç kısmı ile salgılanır. Algılanan etki kıvrımın oluşacağı alt tarafa iletilir.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül yanlıştır. Çünkü yönelmeyi koleoptilin ışık almayan tarafından hücrelerin bölünerek çoğalması sağlamıştır.
II ve III. öncül B, C, D ve E deneylerine göre doğrudur.

Doğru Yanıt: d

Soru 32.

Memeli bir hayvanın kanındaki antidiüretik hormonun (ADH) yetersiz olmasına bağlı olarak, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı İdrardaki su miktarının artması
B Şıkkı Kanın osmotik basıncının azalması
C Şıkkı İdrarın yoğunluğunun azalması
D Şıkkı Doku sıvısından kana su geçişinin artması
E Şıkkı Kandaki su miktarının azalması
   
Çözüm:
ADH hipofizden salgılanarak böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormondur.

Yetersiz salgılanması durumunda vücut idrarla çok su kaybedecektir. Buna göre kandaki su miktarı azalacaktır. Bu durumda da kanın osmotik basıncı azalmayacak, artacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

Gastrin; besinin görülmesi, çiğnenmesi ve mideye ulaşması sonucu mide bezleri tarafından üretilen ve mide özsuyunun üretimini uyaran bir hormondur.

Buna göre;

  I.  Gastrin hormonu sinirsel uyarım ile salgılanabilir.
 II.  Gastrin hormonunun en çok bulunduğu yer mide boşluğudur.
III.  Midenin çalışması sinirsel ve hormonal kontrol altındadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tüm hormonlar kanla taşındığı için gastrin mide boşluğunda bulunmaz. II numaralı veri yanlıştır. I ve III nolu veriler ise doğrudur.

Doğru Yanıt: d

Soru 34.

İnsan beyninin bazı kısımları aşağıdaki şekil üzerinde numaralandırılmıştır:

Bu bölümlerden hangisi vücuttaki diğer hormanal bezlerin salgı üretilmesini kontrol eder?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Vücuttaki diğer hormanal bezlerin (Tiroit, böbreküstü bezleri gibi) çalışması hipofiz tarafından kontrol edilir. Hipofiz şekilde V numara ile gösterilmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 35.

Dik konumdaki bir fasulye fidesi  yatay konuma getirilip bir kaç gün bekletildiğinde, kök ve gövdesinin şekildeki gibi yöneldiği görülüyor.

Fidenin kök ve gövdesinde görülen bu yönelim hareketleri, aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

       Kök              Gövde    

 
A Şıkkı
  (+) Geotropizma (-) Geotropizma
B Şıkkı
  (+) Geotropizma (+) Fototropizma
C Şıkkı
  (-) Geotropizma (+) Georopizma
D Şıkkı
  (+) Kemotropizma (-) Kemotropizma
E Şıkkı
  (-) Hidrotropizma (+) Hidrotropizma
   
Çözüm:
Dik konumdaki fide yatay konuma getirilip bekletildikten sonra köklerinin yerçekimine doğru (+ geotropizma), gövdesinin yer çekimine zıt yöne doğru (- geotropizma) yöneldiği görülmektedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 36.

Aşağıda çeşitli hormonlar, salgıladıkları bezler ve etkileri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Hormon Salgıladığı bez Etkisi

 
A Şıkkı
  ADH Hipofiz Böbreklerden su emilimi
B Şıkkı
  Tiroksin Tiroit Metabolizmanın artması
C Şıkkı
  Kalsitonin Tiroit Kemikten kana Ca geçmesi
D Şıkkı
  Glukagon Pankreas Karaciğerden kana glikoz geçişi
E Şıkkı
  Sekretin
 
İncebağırsak duvarı Pankreasın enzim salgılaması
 
   
Çözüm:
A, B, D ve E seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur.
C seçeneğinde verilen kalsitoninin salgılandığı bez doğru, etkisi yanlıştır. Çünkü kalsitonin kandan kemiğe Ca geçişini sağlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Adrenal kortekste salgılanan aldosteron hormonu,

I.

Kemik

II.

Böbrek

III.

Pankreas

IV.

Dalak

gibi organlardan hangilerine etki ederek sodyumun atılmasını azaltır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:


_Na+ ve Cl- nin geri emilimi ve K+ un atılması.

Doğru Yanıt: a

Soru 38.

             
Kanındaki glikoz miktarı değişimi yukarıdaki gibi olan bireyde I. ve II. zaman aralığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
A Şıkkı I. zaman aralığında glukagon hormonu salgılanmıştır.
B Şıkkı I. zaman aralığında insülin hormonu salgılanmıştır.
C Şıkkı Birey şeker hastasıdır.
D Şıkkı II. zaman aralığında insülin ve glukagon beraber salgılanmıştır.
E Şıkkı I. zaman aralığında adrenalin salgılanmıştır.
   
Çözüm:
I. zaman aralığındaki şeker miktarının azalması, insülin salgısı ile olmuştur.

Doğru Yanıt: b

Soru 39.

Bir bitkinin değişik organlarında bulunan oksin miktarı şekildeki bitki üzerinde  gösterilmiştir.

Bununla ilgili olarak;

I.

Bitkinin tepesindeki en genç yapraktan aşağıya doğru gidildikçe oksin miktarı azalmıştır.

II.

Genç yapraklardaki oksin miktarı yaşlı yapraklara göre daha fazladır.

III.

Bitkinin büyüyen kısımlarındaki oksin miktarı aynıdır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tepedeki genç yapraklardan aşağıya doğru gidildikçe oksin miktarı azalır. Ayrıca genç yapraklardaki oksin miktarı yaşlı yapraklara göre daha fazladır.

Doğru Yanıt: c

Soru 40.

Böbreklerinden su ve mineral emiliminin yüksek olduğu tespit edilen bir bireyin kanında hangi hormonlar normalden fazladır?

 
A Şıkkı ADH ve adrenalin
B Şıkkı ADH ve aldosteron
C Şıkkı Tiroksin ve aldosteron
D Şıkkı Oksitosin ve adrenalin
E Şıkkı Adrenalin ve aldosteron
   
Çözüm:
ADH böbreklerden suyun emilimini, aldosteron da mineral emilimini arttırıcı özelliğe sahiptir.

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

Bitkilerde hücre bölünmesi ve hücre farklılaşmasının hızı;

I.

Oksin

II.

Sitokin

III.

Etilen

IV.

Absisikasit

V.

Giberellin

hormonlarından hangi ikisinin karşılıklı etkileşimi ile belirlenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Oksin büyüme ve gelişmeyi etkileyen en önemli hormondur. Sitokinin hücre bölünmesini uyarır. Hücre bölünmesi, büyümesi hücre ve doku farklılaşmasının düzenlenmesini birlikte gerçekleştirirler. Etilen yaprak dökümü ve meyvenin olgunlaşmasını, absisikasit uygun olmayan koşullarda çimlenmeyi önler. Giberellin gövde uzaması ve meyve büyümesini hızlandırır. 

Doğru Yanıt: a

Soru 42.

Miksodema       :


 
Tiroit bezinin normalden az tiroksin salgılaması sonucu açığa çıkar. Belirtileri ise erginlerde vücut ısısında düşme, yavaş metabolizma, üşüme, nabız yavaşlaması ve yorgunluktur.
Şeker hastalığı :

 
Pankreasın normalden az insülin salgılaması sonucu açığa çıkar. Belirtileri ise idrarda şekere rastlanması, kanın osmotik basıncının artması

Yukarıda verilen hormonal hastalıkların tedavisine yönelik 1800'lü yıllarda yapılan uygulamalar ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.

- Miksodeman hastalarına kurutulmuş tiroid bezinin yedirilmesi ya da ekstresinin içirilmesi ile hastalık belirtileri azalmıştır.
- Şeker hastalarına kurutulmuş pankreas yedirilmesi ya da pankreas ekstresinin verilmesi sonucu tedaviye cevap alınamamıştır.

Yukarıda verilen hastalıkların giderilmesine yönelik aynı uygulamaya vücudun verdiği yanıt farklılığının nedeni ile ilgili olarak,

I.

Tiroksin hormonu sindirilmeden kana geçebilecek özelliktedir.

II.

İnsülin hormonu protein yapıdadır ve emilmeden önce sindirilerek özelliğini kaybeder.

III.

Kurutma, tiroksin ve insülinin etkisini azaltmıştır.

gibi yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen bilgilere göre I. ve II. öncüldeki yorumlar yapılabilir. III. öncüldeki yorum yapılamaz. Eğer kurutma tiroksin ve insülin hormonlarının etkisini azaltsaydı, kurutulmuş tiroit bezi yedirilen bireylerde hastalık belirtileri azalmazdı.

Doğru Yanıt: c

Soru 43.

Kandaki;

I.

Glikoz

II.

Su

III.

Hemoglobin

IV.

Mineral

maddelerinden hangilerinin miktarı üzerinde hormonların doğrudan bir etkisi yoktur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Vücutta, glikoz su ve mineral miktarının düzenlenmesinde hormonların doğrudan etkisi vardır.
Hemoglobin artışında hormonların doğrudan etkisi yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 44.

 

Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalan bir kedide görülen bazı olaylar şunlardır:

 

I.

Kandaki glikozun artması

II.

Karaciğerdeki glikojenin azalması

III.

Kandaki adrenalin hormonunun artması

Bu olayların meydana geliş sırası, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

 
A Şıkkı I- II- III
B Şıkkı III- I- II
C Şıkkı II- I- III
D Şıkkı III- II- I
E Şıkkı II- III- I
   
Çözüm:
Tehlike karşısında kandaki adrenalin hormonu yavaş yavaş artar. Bu hormon karaciğerdeki glikojene etki ederek glikoza dönüşmesini sağlar. Kandaki glikoz artmaya başlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.


Kan ve kemikler arasında kalsiyum düzenlemesiyle ilgili verilen şemada I ve II nolu kısımlara hangi hormanlar yazılmalıdır?


        I           II    

 
A Şıkkı
Kalsitonin Parathormon
B Şıkkı
Parathormon Kalsitonin
C Şıkkı
Tiroksin Kalsitonin
D Şıkkı
Antidiüretik Aldesteron
E Şıkkı
Tiroksin Kalsitonin
   
Çözüm:
Kalsiyumun kandan kemiğe geçişini (I) kalsitonin, kemikten kana dönüşünü (II) parathormon düzenler.

Doğru Yanıt: a

Soru 46.

Kanın;

  I.  Şeker düzeyi
 II.  Basıncı
III.  Konsantrasyonu

gibi özelliklerinden hangilerinin ayarlanması üzerine hormonların rolü vardır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilenlerden hepsinin düzenlenmesinde hormonlar etkilidir.Doğru Yanıt: e

Soru 47.

 

5 farklı bitki hormonunun tohum çimlenmesi, çiçeklenme ve hücre büyümesi üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Çimlenme

Çiçeklenme

Hücre
büyümesi

Oksin

Ø

+

+++

Gibberellin

+++

+++

++

Absisik asit

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Sitokinin

++

Ø

+++

Etilen

_ _

_ _

Ø


(Ø) etkisi yok, (_) engeller, (+) teşvik eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 
A Şıkkı Uyku halindeki bir tohumda absisik asit miktarı yüksektir.
B Şıkkı Çimlenmeye başlayan bir tohumda gibberellin düzeyi artmaya başlar.
C Şıkkı Etilen hücre büyümesini olumlu yönde etkiler.
D Şıkkı Absisik asit çiçek tomurcuklarının açılmasını engeller.
E Şıkkı Oksin çiçeklenmeyi teşvik eder.
   
Çözüm:
Tabloda verilen bilgilere göre, etilen çimlenme ve çiçeklenmeyi engeller, hücre büyümesi üzerinde etkisi yoktur.

Doğru Yanıt: c

Soru 48.

 

Pankreasla ilgili olarak verilen,

I.

İnce bağırsak duvarından salgılanan sekretin etkisi ile sindirim enzimleri salgılar

II.

Kandaki glikoz miktarını düzenleyici hormonlar salgılar

III.

Hipofiz bezinin kontrolünde çalışır.

özelliklerinden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Pankreas ince bağırsaktan salgılanan sekretin hormonu etkisi ile amilaz, tripsinojen, krimoripsinojen ve lipaz enzimlerini salgılar. (I. öncül doğrudur)
Pankreas salgıladığı insülin ve glukagon hormonları ile kandaki şeker miktarını düzenler. (II. öncül doğrudur)
Pankreas hipofiz bezi etkisiyle değil kandaki şeker miktarının artması yada azalması ile uyarılarak hormon salgılar (III). öncül yanlış)

Doğru Yanıt: c

Soru 49.

Sağlıklı bir insanda karbonhidrat bakımından zengin bir yemekten hemen sonra, aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Kana insülin salgılanması
B Şıkkı Kan şekerinin artması
C Şıkkı İdrardaki glikoz konsantrasyonunun artması
D Şıkkı Kaslarda glikojen sentezinin artması
E Şıkkı Karaciğerde glikojen sentezinin artması
   
Çözüm:
Karbonhidratça zengin besinlerle beslenen bir insanın kanında glikoz konsantrasyonu yükselir. Bu durumda insülin salgılanması artar. Kandaki glikoz kaslarda glikojen şeklinde depolanır. Bir kısım glikoz da yağa dönüştürülerek depolanabilir. Ancak sağlıklı bir insanda glikoz idrarla atılmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.

  I. birey : İdrarda glikoz bulunması
 II. birey : Metabolizmanın yavaş olması ve halsizlik
III. birey : Kemiklere kalsiyumun geçememesi

Yukarıda verilen bireylerdeki anormalliklerin giderilmesi için bu bireylere hangi hormonların uygulanması gerekebilir? 

  I. birey   II. birey    III. birey  

 
A Şıkkı
  İnsülin Kalsitonin Tiroksin
B Şıkkı
  Kalsitonin Tiroksin İnsülin
C Şıkkı
  İnsülin Tiroksin Kalsitonin
D Şıkkı
  Kalsitonin İnsülin Tiroksin
E Şıkkı
  Tiroksin Kalsitonin İnsülin
   
Çözüm:
İnsülin yetersizliğinde glikoz kandan karaciğer ve çizgili kaslara geçemez ve kanda fazlalaşan glikoz idrarla dışarı atılmaya çalışılır. Bu durumu gidermek için birinci bireye insülin uygulanmalıdır.
Tiroksin yetersizliğinde O2 kullanımı azalır. Buna bağlı olarak; Metabolizmada yavaşlama ve halsizlik görülür. Bu sendromları gidermek içinde bireye tiroksin hormonu uygulanmalıdır.
Kalsitonin Ca++ un kemiklere geçmesini sağlar.

Doğru Yanıt: c

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=