loading...
   
 
  TEST-1(HÜCREBÖLÜNMELERİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 1.

Haploit kromozomlu bir hayvan türünde,

I.

Gametler mitoz bölünmeyle oluşur.

II.

Sadece bir çeşit gamet oluşur.

III.

Bağlı ve bağımsız genler aynı gamete giderler.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
n kromozomlu bir hayvan hücresinde gametler mayoz ile oluşamayacağı için mitoz ile oluşur. Gametler mitoz ile oluşacağı için çeşitlilik olmaz. Tek çeşit gamet oluşacağı için bağlı ve bağımsız genler aynı gamete giderler.

Doğru Yanıt: e

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile meydana gelmez?

 
A Şıkkı Yaraların iyileşmesi
B Şıkkı Akyuvarların çoğalması
C Şıkkı Balarısının yumurta oluşturması
D Şıkkı Ağaç dallarının büyümesi
E Şıkkı Eşey ana hücrelerini çoğalması
   
Çözüm:
Kraliçe arı 2n sayıda kromozom taşır. Bu nedenle yumurta hücresini mayoz bölünme ile oluşturur.  

Doğru Yanıt: c

Soru 3.

Mayoz bölünme aşağıdaki nedenlerin hangisinden dolayı evrimsel açıdan önemlidir?

 
A Şıkkı Bir hücreden iki hücre oluşturması
B Şıkkı Kromozom sayısını koruması
C Şıkkı Aynı kalıtsal özellikte hücreler oluşturması
D Şıkkı Kromozomların eşlenmesini sağlaması
E Şıkkı Kalıtsal varyasyonlara yol açması
   
Çözüm:
Evrim kelime anlamı olarak değişimi ifade eder. Evrimin ham maddesi kalıtsal varyasyonlardır. Mayoz bölünmede krossing-over ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı kalıtsal varyasyonlara yol açar.

Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Bir bitki çiçeğinin yumurta ana hücresinden tohum oluşuncaya kadarki süreçte;

I.

Mayoz

II.

Döllenme

III.

Mitoz

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I - III - II - III
B Şıkkı I - II - III
C Şıkkı III - I - II - III
D Şıkkı I - II - I - III
E Şıkkı II - I - III
   
Çözüm:
Yumurta ana hücresi, I mayozla makrosporları makrosporlardan, mitozla (III) yumurta hücresi meydana gelir.
Döllenme (II) sonra zigot (III) mitoz bölünmelerle embriyo ve endosperm oluşur.

Doğru Yanıt: a

Soru 5.

Bir insanın sinir hücreleri;

I.

Hormon salgılayabilir.

II.

Mitoz bölünme geçirebilir.

III.

Kasılıp gevşeyebilir.

IV.

Nörotransmitter madde üretebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
I. Sinir hücrelerinin akson ucundan norepinefrin gibi hormonlar salgılanabilir.
IV. Akson ucundan, asetil kolin, histamin gibi nörotransmitter maddeler salgılanır.
Sinir hücreleri mitoz bölünme yeteneklerini kaybeder. Kasılıp gevşeme yetenekleri de yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 6.


2n = 6 olan bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi şöyledir.

Bu canlının aşağıdaki gametlerinden hangisi mayoz bölünme sırasında crossing-over olduğunu gösterir? 

 
A Şıkkı AbDeruy
B Şıkkı ABdERUY
C Şıkkı aBderUY
D Şıkkı AbDERUY
E Şıkkı aBderuy
   
Çözüm:
ABd genleri aynı kromozomda olmadığı halde gamete birlikte geçmişler. Bu da B ve b genlerinin crossing overle yerdeğiştirdiğini gösterir.

Doğru Yanıt: b

Soru 7.

Aynı hücreden mitozla oluşan iki genç hücrede, aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir?

 
A Şıkkı Sitoplazma miktarı
B Şıkkı DNA sayısı
C Şıkkı Gen sayısı
D Şıkkı Kromozom niteliği
E Şıkkı DNA'lara ait nükleotit dizilimleri
   
Çözüm:
Mitoz sonucu oluşan hücrelerde kromozom sayı ve yapısı değişmez. Fakat sitoplazma bölünmesi sonucunda yavru hücrelere geçen sitoplazma miktarları farklı olabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 8.

Mayoz bölünme sırasında,

I.

Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alışverişinin olması

II.

Anafaz-II  aşamasında iki kardeş kromatidin aynı kutba gitmesi

III.

Profaz-l'in sonunda çekirdek zarı ve hücre organellerinin eriyip kaybolması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bölünmeninin
normal olmadığına kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Mayoz bölünmede homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasında gen alışverişi (crossing over), çekirdek zarı ve organellerin eriyip kaybolması normal olarak gerçekleşen olaylardır. Kardeş kromatitlerin ayrılmayıp aynı kutba gitmesi anormal bir olaydır ve ayrılamama olayı olarak adlandırılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 9.

DdEERrNnSs genotipli bir canlının mayoz bölünmeyle oluşturacağı her gamette aşağıdaki genlerden hangisi bulunmak zorundadır? (Bütün genler bağımsız)

 
A Şıkkı D
B Şıkkı E
C Şıkkı R
D Şıkkı n
E Şıkkı S
   
Çözüm:
DdEERrNnSs genotipli canlı mayoz bölünme geçirdiğinde gametlerine allel genlerden bir tanesi gider. E karakteri homozigot olarak bulunduğundan her gamette baskın olan E geni bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 10.

Hücre bölünmeleri ile,

I.

Diploit hücreden, diploit hücreler.

II.

Monoploit hücreden, monoploit hücreler

III.

Diploit hücreden monoploit hücreler oluşabilir.

Bu bölünmeler ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı I. bölünmede kromozom sayısı sabit tutulur.
B Şıkkı II. bölünmede genler oğul hücrelere değişmeden aktarılabilir.
C Şıkkı I. ve III. bölünmelerde hücre sayısı aynı oranda artmaz.
D Şıkkı I. ve II. bölünmeler benzer safhalar içerir.
E Şıkkı III. bölünme sonunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı iki katına çıkar.
   
Çözüm:
I. ve II. hücre bölünmeleri mitoz, III. hücre bölünmesi isa mayozdur.
Mitoz bölünmeden kromozom sayısı ve yapısı değişmez. Bu nedenle A ve B seçenekleri doğrudur.
Mitoz bölünme sonucu 2 hücre mayoz bölünme sonucu 4 hücre oluşur. C seçeneği bu nedenle doğrudur.
I. ve II. bölünmeler mitoz olduğuna göre benzer evreler içerir. (D seçeneği)
III. bölünme mayozdur, bu nedenle kromozom sayısı yarıya iner iki katına çıkmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 11.

Mayoz bölünmenin profaz-I evresinde;

I.

Kardeş olmayan kromatidler arasında gen alışverişinin yapılması

II.

Kromozomların tek kromatidli şekilde görülmesi

III.

Homolog kromozomların yanyana gelerek çakışması

IV.

DNA'nın kendini eşlemesi

olaylarından hangileri görülür?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I,II ve III
D Şıkkı Yalnız III
E Şıkkı Yalnız IV
   
Çözüm:
Profaz I evresinde Crossing-over (I) ve homolog kromozomların yanyana gelerek çakışması (III) yani tetrat oluşumu gerçekleşir. DNA'nın kendini eşlemesi interfazda, kromozomların tek kromatitli görülmesi ise mayoz-II'nin sonunda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.


Yukarıdaki şekil profaz I evresini geçirmekte olan 2n=2 kromozomlu bir hayvan hücresine aittir.

Bu hücrenin geçirdiği bölünme ile ilgili,

I.

Krossing over kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir.

II.

Bölünme sonrasında oluşan her hücrede bir kromatitli bir kromozom bulunur.

III.

Kromozomlardeki kromatitlerden birer tanesi interfazda hücre tarafından sentezlenmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen bilgilere göre hücre mayoz bölünme geçirmektedir. Mayoz bölünme düşünüldüğünde,

I.

Öncül doğrudur. Krossing over homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında olur.

II.

Öncül doğrudur. Mayoz I de kromozom sayısı yarılanır. Mayoz II de de kromatit sayısı yarılanır. Bu nedenle oluşan hücrelerde bir kromatitli bir kromozom bulunur.

III.

Öncül doğrudur. Şekilde verilen kromozomlardaki kromatitlerden biri interfazda sentezlenmiştir.


Doğru Yanıt: e

Soru 13.


Yukarıdaki şekil bir homolog kromozom çifti üzerindeki genleri sembolik olarak göstermektir.

Bu homolog kromozom çifti üzerinde bulunan hangi genlere ait aleller arasında gerçekleşecek parça değişimi (krossing ever) çeşitliliğe neden olamaz?

 
A Şıkkı A (gözrengi)
B Şıkkı B (saç rengi)
C Şıkkı D (saç rengi)
D Şıkkı E (ten rengi)
E Şıkkı R (Rh grubu)
   
Çözüm:
Soruda verilen kromozomların ikisinde de (ten rengi geninin alelleri aynıdır. Bu genin yer değiştirmesi ile çeşitlilik meydana gelmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 14.

I.

K hastalığı kadınlarda ve erkeklerde görülebilen bir hastalıktır.

II.

Bir kadının K hastası olabilmesi için hem annesinden hem babasından hastalık yapan geni almış olması gerekir.

III.

Bir erkek, annesinden K hastalığını yapan geni alırsa K hastası olur.

Yukarıda verilenlere dayanarak, K hastalığı hakkında ne söylenebilir?

 
A Şıkkı Dominant (baskın) bir özelliktir.
B Şıkkı Y kromozomu ile taşınır.
C Şıkkı Kromozomlarda ayrılmama olayı sonucu oluşur.
D Şıkkı Vücut kromozomları (otozomal kromozomlar) ile taşınır.
E Şıkkı Eşeye bağlı kalıtım gösterir.
   
Çözüm:

Soruda verilen öncüllere göre (II.) bir kadının K hastası olabilmesi için hem anne, hem babasından hastalık genini almış olması gerektiğine göre, K hastalığına neden olan gen çekinik (resesif) özellik gösterir. Eğer (dominant) baskın bir genle ortaya çıksaydı kadının anne ve babasından sadece bir gen alması, hastalığı göstermesine yeterdi. III. öncülde verilen bilgide, erkeğin annesinden K hastalığının genini alması, bireyin hasta olmasına yeterli oluyor. Bu bilgi de hastalık geninin X krozomu ile aktarıldığını açıklamaktadır. Bu bilgilerin ışığı altında, K hastalığı için X kromozomuyla taşınan ve çekinik bir genle ortaya çıkan bir hastalıktır yorumu yapılır.Doğru Yanıt: e

Soru 15.

Haploit kromozomlu bir canlıdaki gamet oluşumu sırasında,

  I.  DNA replikasyonu
 II.  Krossing-over
III.  Sitoplazma bölünmesi

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Haploit kromozomlu canlılarda (erkek arı, karayosunu ve eğrelti otlarının gametofitleri ...vs) gametler mitoz bölünmeyle oluşur. Hatırlanacağı gibi mitoz bölünmede krossing-over görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 16.

                   
Yukarıdaki çaprazlamada elde edilen gri renkli erkek farelerle beyaz renkli dişi fareler çiftleştirilirse, elde edilen dölün fenotip çeşidinin genotip çeşidine oranı kaçtır? 

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 1/2
C Şıkkı 1/4
D Şıkkı 1/8
E Şıkkı 1/16
   
Çözüm:
Soru eşbaskınlık özelliğine bir örnektir. Beyaz renkli farenin genotipini BB, siyah renkli farenin genotipi SS alırsak gri renkli yavrunun genotipi BS olur. Buna göre, gri renkli erkek fare ile BS, beyaz renkli dişi fare BB çiftleştirildiğinde %50 beyaz %50 gri renkli fareler oluşur. Fenotip çeşidi 2, genotip çeşidi 2'ye oranlanırsa sonuç 1'dır.

Doğru Yanıt: a

Soru 17.

I.

Olgun memeli alyuvarı

II.

Sperm ana hücresi

III.

Bitkilerde uç meristem hücresi

Yukarıdaki hücrelerin hangilerinde mitoz bölünme görülmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Olgun memeli alyuvarında çekirdek bulunmaz, bu nedenle bölünemez. Sperm ana hücresi, mitoz bölünme ile sayısını artırır daha sonra oluşan her hücre mayoz geçirir. Bu şekilde çok sayıda sperm meydana gelir. Bitkilerde uç meristem hücreleri sürekli bölünme yeteneğine sahiptir ve boyca büyümeyi sağlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 18.

                                    
Genlerinin kromozomlar üzerindeki dizilişi yukarıdaki gibi olan bir canlı crossing-over ile bağlantı çözülmedikçe, aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz?

 
A Şıkkı AmS
B Şıkkı aMs
C Şıkkı Ams
D Şıkkı aMS
E Şıkkı AMs
   
Çözüm:
Bir kromozom çiftine yerleşmiş birden fazla özelliğin genlerine bağlı genler denir. Bu genlerin hepsi birden bağlantı grubunu oluşturur. Bağlantı grubu crossing-over ile çözülür. E şıkkında ki AMs gameti ancak crossing-over ile oluşabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 19.

Crossing- over olayı;

I.

Genlerin yapısını bozar.

II.

Mitoz hücre bölünmesi sırasında görülür.

III.

Bağlantı gruplarını bozar.

IV.

Kromozomların ayrılmasına neden olur.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Crossing-over homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri arasındaki parça değişikliğidir. Bu olay mayoz bölünme sonucu meydana gelir ve genlerin yapısı değişmez.
Kromozom çiftine yerleşmiş birden fazla özelliğin genlerine bağlı genler denir. Bu genlerin hepsi birden, bağlantı grubunu oluşturur. Crossing-over sonucu bağlantı grupları bozulur.
Crossing-over kromozomların ayrılmasına neden olmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

DdeeRrSsTtUuVvYy genotipli bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi şöyledir.
        
Bu canlının normal koşullarda kaç farklı çeşitte üreme hücresi oluşturması beklenir?

 
A Şıkkı 128
B Şıkkı 64
C Şıkkı 256
D Şıkkı 32
E Şıkkı 8
   
Çözüm:
Genotipi verilen canlıda bağlı genler vardır. 1. kromozom çiftinde 2 çeşit 2. kromozom çiftinde 2 çeşit 3. kromozom çeşitinde 2 çeşit gamet oluşur.
Toplam 2 x 2 x 2 = 8 çeşit üreme hücresi oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Bitki ve hayvanlardaki yenilenme (rejenerasyon) olayında,

 
I.  Mitoz bölünme
 II.  Hücre farklılaşması
III.  Mayoz bölünme

olaylarından hangileri görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Rejenerasyon sırasında mitoz bölünme (I) ve hücre farklılaşması (II) görülür.

Doğru Yanıt: b

Soru 22.

Aşağıdaki şema I ve II ile gösterilen homolog kromozomlara ait kardeş kromatitler (1, 2), (3 ve 4) arasında gerçekleşen sinaps ve krossing overi göstermektedir.

Bu şemaya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı 2. ve 4. kromatit arasında hiçbir zaman krossing over gerçekleşmez.
B Şıkkı Krossing over kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşmiştir.
C Şıkkı Kardeş kromatitler arasında krossing over gerçekleşmez.
D Şıkkı Mayoz sonunda oluşan gametlerdeki kromatitler hem anne hem de babanın homolog kromozomlarından gelen genleri taşımaktadır. 
E Şıkkı Krossing over gerçekleştikten sonra homolog kromozomlardaki kromatitler kardeş kromatit seti oluşturmaz.
   
Çözüm:
A seçeneği yanlıştır. Bu bölünmede 2. ve 4. kromatit arasında krossing overin gerçekleşmemesi diğer bölünmelerde de gerçekleşmeyeceğini göstermez.

Doğru Yanıt: a

Soru 23.

Olgunlaşan bir hücrenin bölünmeye hazır olduğuna, aşağıdakilerden hangisi ölçü olabilir?

 
A Şıkkı Kromozomların uzaması
B Şıkkı DNA' nın kendini eşlemesi
C Şıkkı Enzim miktarının artması
D Şıkkı Mitokondrilerin çoğalması
E Şıkkı Kofulların küçülmesi
   
Çözüm:
Bir hücrenin bölünmeye başlaması için DNA'sının eşlenmesi gerekir. Kromozomların uzaması bölünmesinin sona erdiğini gösterir. Enzim miktarının artması, mitokondrilerin çoğalması hücrenin bölünmeye hazırlandığını veya hücre metabolizmasının hızlandığını gösterir. Kofulları küçülen bir hücre su kaybetmiş olabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 24.

Bütün genleri bağımsız olan CchhPPSsTtYyZz genotipli bir canlının chPSTyz genotipli bir üreme hücresi oluşturması ihtimali nedir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: e

Soru 25.

2n = 4 kromozoma sahip bir hücrenin mayoz bölünmeye ait,

  I. Metafaz I                                                                                                    
 II. Metafaz II
III. Telofaz II. başlangıcı                                   

evrelerindeki görüntüleri hangi seçenekte verilmiştir?

 

    I    

    II    

    III   

 
A Şıkkı
 

     

   

 

B Şıkkı
 

     

 

C Şıkkı
 

     

 

 
D Şıkkı
 

     

   

 

E Şıkkı
 

     

   

 

   
Çözüm:
Mayoz bölünmenin,
  • Metafaz I evresinde homolog kromozomlar Ekvatoral bölgede karşılıklı, yer alır. 
  • Metafaz II evresinde kromozomlar Ekvatoral bölgede yan yana sıralanır.
  • Telofaz II başlangıcında ise kutuplara doğru iki kromozom çekilmektedir.


Doğru Yanıt: b

Soru 26.

Bir homolog kromozomçiftindeki genlerin krossing-over öncesi ve sonrası pozisyonları aşağıdaki gibidiri.

Krossing over sonrası durum dikkate alınarak

I.

Kromozomdaki iki alel gen krosing overla yer değiştirmiştir.

II.

Çeşitlilik meydana gelmiştir.

III.

B ve C genleri birlikte yer değiştirmiştir.

yorumlarından hangileri kesin olarak yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Şemaya göre,

I.

Öncül kesindir. Kromozomlardaki B ve C genlerinin alelleri krossing overla yer değiştirmiştir.

II.

Öncül kesindir. B ve C genlerinin alellerinin yer değiştirmesi çeşitliliğe neden olmuştur.

III.

Öncül kesin değildir. C geni homozigot olduğu için alellerinin değişip değişmediği kesin olarak söylenemez.


Doğru Yanıt: b

Soru 27.

Mayoz bölünmeye uğrayan bir hücrenin profaz I. evresinde 64 kromatit varsa, bölünmeye uğrayan hücrenin kromozom sayısı ne olmalıdır?

 
A Şıkkı 32
B Şıkkı 82
C Şıkkı 16
D Şıkkı 102
E Şıkkı 64
   
Çözüm:
Eşlenmiş olan kromozomlar, iki kromatitli yapıdadırlar. Bu nedenle 64 kromatitli bir hücredeki kromozom sayısı 2n = 32' dir.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.

Aa bb Cc Hh kk Mn Nn genotipli bir canlıda genler bağımsızdır.

Bu canlı n geni taşıyan kaç çeşit gamet oluşturabilir?

 
A Şıkkı 32
B Şıkkı 4
C Şıkkı 64
D Şıkkı 16
E Şıkkı 18
   
Çözüm:
Doğru Yanıt: d

Soru 29.

Hücre bölünmesine neden olan olay, "hacim-yüzey arasındaki dengesiz artıştır"

Buna göre, büyüyen hücrede;

I.

Madde alış-verişinin güçlükle yapılması

II.

Çekirdek etkinliğinin stoplazmaya yeterli olmaması

III.

Yüzey artışının hacim artışından fazla olması

olaylarından hangileri görüldüğü için bölünme gerçekleşir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Hücrenin büyümesiyle yüzey (zor) artışı, hacim (sitoplazma) artışından daha az olur. Bu nedenle zar, sitoplazma için yeterli madde alışverişi yapamaz. Sitoplazmanın daha çok artması, çekirdek etkinliğinin de stoplazmaya yeterli olamamasına neden olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 30.

I.

Birey sayısını artırma

II.

Büyüme

III.

Onarım


Yukarıdaki durumlardan hangileri mitoz bölünmeler sonucunda tek hücreli ve çok hücreli canlılarda ortak olarak gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Çok hücreli canlılarda mitoz bölünmeyle hücre sayısının artması büyüme ve yaralanan yıpranan dokuların onarımına neden olur. Tek hücreli canlılarda mitozla bir hücreden iki yavru hücre oluşur, yani birey sayısı artar. Bazı çok hücrelilerde de mitoz bölünmeyle eşeysiz üreme gerçekleşebilir. Örneğin bazı bitki türlerinde ve getatif çoğalma.

Doğru Yanıt: a

Soru 31.

2n = 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmeye uğramasıyla ilgili;

I. 8 tetrat oluşturur.
II. 16 kromatid oluşturur.
III. Mayoz-II sonunda, 4'er kromozomlu hücreler oluşur.

görüşlerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
2n = 8 kromozomlu bir hücrede
tetrat sayısı = n = 4' dür
Kromatit sayısı = 4n = 16' dır
Mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya inmiş n = 8 olan hücreler oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 32.

Canlılarda görülen mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olayları sonucunda 1n ve 2n kromozomlu hücreler oluşabilir.

Bu olaylarla ilgili;

I.

2n kromozomlu hücreler  mayoz  2n kromozomlu hücreler  mitoz 1n kromozomlu hücreler  döllenme  2n kromozomlu hücreler

II.

2n kromozomlu hücreler  mitoz  2n kromozomlu hücreler  mayoz  1n kromozomlu hücreler   döllenme  2n kromozomlu hücreler

III.

1n kromozomlu hücreler  mayoz  2n kromozomlu hücreler ? mitoz  1n kromozomlu hücreler  döllenme  2n kromozomlu hücreler

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:

I., II. ve III. olaylar sırası ile takip edilirse yalnız II. deki olayların sırası ve kromozom sayılarının doğru olduğu görülür. Mayozla kromozom sayısı N olan hücreler, döllenme ile 2n kromozomlu hücreler oluşur. Mitoz kromozom sayısını değiştirmez.Doğru Yanıt: b

Soru 33.

 

 K

 0

15

20

8

 L

 15

0

35

23

 M

 20

35

0

12

 N

 8

23

12

0


Aynı kromozom üzerinde bulunan K, L, M ve N genleri arasındaki crossing-over yüzdeleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre, bu genlerin kromozom üzerindeki doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı KLMN
B Şıkkı NMLK
C Şıkkı LMKN
D Şıkkı LNKM
E Şıkkı MNKL
   
Çözüm:
Bir kromozom üzerindeki genler birbirinden ne kadar uzaksa crossing-over olasılığı o kadar fazla olur. Verilen tablo incelendiğinde L ve M arasındaki crossing-over yüzdesi % 35 olduğu için aralarındaki uzaklık en fazla olucaktır. Diğer yüzdelere bakıldığında genlerin kromozom üzerindeki dizilişi MNKL'dir.

Doğru Yanıt: e

Soru 34.

Polen oluşumunun bazı safhaları şöyledir :

Hangi iki hücrenin kalıtsal niteliği kesinlikle aynıdır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II ve V
   
Çözüm:
III. hücre, II. hücrenin mitoz bölünme geçirmesi ile oluşmuştur. Bu nedenle II. ve III hücrenin kalıtsal yapısı tamamen aynıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 35.

Mitoz bölünme geçirmekte olan tüm hücrelerde;

I.

Kalıtsal çeşitlilik sağlanması

II.

Kromozom sayısının sabit kalması

III.

Kardeş kromatidlerin ayrılması

IV.

Sentrozomların kutuplara çekilmesi

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mitoz bölünmede kalıtsala çeşitlilik mutosyonla sağlanır. Tüm hücrelerde mutasyon gerçekleşmez. Sentozom ise hayvan hücrelerine özgü bir yapıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

Mayoz I bölünmesi sırasında,

I.

Krossing-over

II.

Sinapsis

III.

Sitokinez

olayları hangi sıraya göre gerçekleşir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Mayoz I'de tetratlara oluşturan kromatitler birbirine sarılırlar (sinapsis) ve ayrılırken karşıklı olarak bağlandıkları yerden kopar karşılıklı parça alışverişi (krossing-over) yaparlar. Mayoz I'in son olayı sitoplazma bölünmesi yani sitokinezdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Mitoz geçiren bazı hücrelerin çok çekirdekli olmasına neden olan temel olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kromatidlerin birbirinden ayrılması.
B Şıkkı Sentriollerin kendilerini eşleyerek iğ ipliklerini oluşturması.
C Şıkkı DNA'nın kendini eşleyerek iki katına çıkması.
D Şıkkı Kromozomların kısalıp kalınlaşması.
E Şıkkı Çekirdek eşlenmesini sitoplazma bölünmesinin izlememesi.
   
Çözüm:
Çekirdek eşlenmesi gerçekleştiğinde bir hücrede 2 çekirdek bulunur. Sitoplazma bölünmesi sonucu 2 yavru hücre oluşur. Eğer sitoplazma bölünmesi gerçekleşmezse çok çekirdekli hücreler oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Mitoz bölünmede görülen aşağıdaki olaylardan hangisi mayozda da görülür?

 
A Şıkkı Diploid hücrelerin oluşması
B Şıkkı Kalıtsal niteliği aynı olan hücreler oluşması
C Şıkkı Vücut hücrelerinin çoğalmasında görülmesi
D Şıkkı Homolog kromozomları ayrılmadığı halde kardeş kromatidlerin ayrılması
E Şıkkı İğ ipliklerinin sentromerlere tutunması
   
Çözüm:
İğ ipliklerinin oluşması, kısalması, kaybolması ve sentromerlere bağlanması mitoz ve mayozda ortaktır. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler mitoza özgü olup mayozda görülmeyen olaylardır. 

Doğru Yanıt: e

Soru 39.

Hücre bölünmelerinde görülen,

I.

Çekirdek zarının erimesi

II.

İğ ipliklerinin sentromerlere tutunması

III.

DNA eşlenmesi

IV.

Kardeş kromatidlerin ayrılması

olaylarından hangileri hem mitozun, hem de mayozun interfaz evresinde gerçekleşir?
   
   

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I,II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
DNA eşlenmesi, bölünme öncesinde gerçekleşir ve hücre hazırlıklarını DNA eşlenmesiyle büyük oranda tamamlanır. İnterfazda görülen DNA eşlenmesiyle nükleotit sayısı iki katına çıkar.

Doğru Yanıt: b

Soru 40.

DdEeRRNn genotipli bir canlının kaç çeşit üreme hücresi oluşturması beklenir? (Bütün genler bağımsız)

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 4
C Şıkkı 6
D Şıkkı 8
E Şıkkı 16
   
Çözüm:
Bütün genlerin bağımsız olması durumunda gametlere genler bağımsız olarak dağılır. Oluşacak gamet çeşidi heterozigot karakter sayısına bağlıdır.
2n formülünde n heterozigot karakter sayısıdır. Bına göre 2n  23 = çeşit gamet oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 41.

Mayoz bölünme sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

 
A Şıkkı Kromatidlerin ayrılması
B Şıkkı İğ ipliklerinin kısalması
C Şıkkı Tetrat oluşumu
D Şıkkı Krossing-over
E Şıkkı 2N kromozomlu hücreler oluşması
   
Çözüm:
Mayoz bölünme kromozom sayısının yarıya indiği bir bölünme çeşididir. Bu nedenle 2n kromozomlu hücreler mayoz bölünme sonucu n sayıda kromozom taşıyan hücreler oluşturur.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.

      
Yukarıdaki soy ağacında otozomal resesif bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak gösterilmiştir.

Buna göre I nolu birey bu kalıtsal özellik açısından en çok kaç çeşit gamet oluşturabilir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 4
D Şıkkı 6
E Şıkkı 8
   
Çözüm:

Soyağacı incelendiğinde otozomal resesif bireyler içi taralı olarak verildiğine göre bu bireylerin genotipine aa diyebiliz. Soy ağacının en tepesinde bulunan anne babanın genotipi de bu durumda Aa olacaktır. Bu iki bireyin çaprazlanmasından AA, Aa ve aa genotipli  çocukları olabilir. I nolu bireyin çocuklarında bu özellik görüldüğüne göre I nolu bireyde de bu gen bulunmalıdır. Bu durumda I nolu birey genotipinde olmalıdır. Gametler ise A veya a olacaktır. Doğru Yanıt: b

Soru 43.

Genleri bağımsız olan HhKkLlMmnnTt genotipli bir canlının, normal şartlarda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen genotipe sahip bir üreme hücresi oluşturması beklenemez?

 
A Şıkkı HKLMnT
B Şıkkı hklmnt
C Şıkkı hkLMnT
D Şıkkı HKLMNT
E Şıkkı HklMnt
   
Çözüm:
Genler bağımsız ise;

Buna göre bu canlının genotipinde N geni bulunmadığından üreme hücrelerinde de N geni olmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 44.Yukarıda verilen yaşam döngüsünün

I.

Yumurta ve sperm oluşumu

II.

Döllenme

III.

Gelişme

IV.

Büyüme

evrelerinde hangileri yalnız mitoz bölünmeyle gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Yumurta ve sperm oluşumları mayoz bölünmeyle gerçekleşir. Döllenme olayında ise yumurta ve spermin çekirdeklerinin kaynaşmasıdır. Gelişme ve büyüme evreleri ise mitoz bölünmelerle hücre sayısının artması sonucu oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 45.

Mayoz bölünmede görülen bazı normal ya da anormal olaylar kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi çeşitliliği sağlayan anormal  bir olaydır?

 
A Şıkkı Krossing-over
B Şıkkı Ayrılmama
C Şıkkı Sinapsis
D Şıkkı DNA eşlenmesi
E Şıkkı Kardeş kromatidlerin ayrılması
   
Çözüm:
Mayoz bölünmede oluşan anormal olay ayrılmama olayıdır. Ayrılmama sonucu oluşan fazla veya eksik kromozom taşıyan gametlerin döllenmesi sonucu anormal özelliklere sahip bireyler oluşur.

Doğru Yanıt: b

Soru 46.

Eşeyli ve eşeysiz üremede;

  I.  DNA eşlenmesi
 II.  Kromozom sayısının yarıya indirgenmesi
III.  Döllenme

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
DNA eşlenmesi bütün hücre bölünmesi çeşitlerinin ortak özelliğidir. Kromozom sayısının yarıya inmesi mayozun, döllenme ise eşeyli üremenin özelliğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 47.Yukarıda atasal bireylere ait gametlerin birleşmesi ile oluşan diploit yavru birey verilmiştir.Diploit bireyin büyüyüp gelişmesini tamamladıktan sonra krossing over geçirmeden gerçekleştireceği mayoz sonunda meydana getireceği gamet çeşitliliği aşağıdaki gibidir.

Bu açıklamalara göre,

I.

Olası gametlerin atasal erkek gamete benzeme ihtimali 1/8 dir.

II.

Mayoz bölünme sırasında çeşitliliğe krossing over dışında başka olaylar da neden olur.

III.

Üreme için gamet oluşturan diploit bireyde gerçekleşen mayoz sonrasında oluşan olası gametlerden bazıları atasal erkek ve dişi gametlere benzer.

gibi ifadelerden hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur. Şemada verilen 8 çeşit gametten 1. çeşit gamet atasal erkek gametle aynıdır.
II. öncül doğrudur. Krossing over gerçekleşmeden meydana gelen çeşitliliğin nedeni homolog kromozomların rast gele ayrılmasıdır.
III. öncül doğrudur. 1. çeşit gamet atasal erkek gamete 8. çeşit gamette atasal dişi gamete benzer.

Doğru Yanıt: e

Soru 48.

Diploid kromozomlu (2N) bir hücrenin bölünme hızı,

I.

Sıcaklık

II.

Canlı türü

III.

Aynı bireyin değişik doku hücreleri

gibi özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Hücrelerdeki bölünme hızını sıcakllık etkiler. Her canlıda farklılık gösterebilir. Hatta aynı canlının farklı doku hücrelerinde bile farklılık gösterebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 49.


Yukarıda 2N = 28 kromozomlu memeli hücresinde bir birini izleyen bazı olaylara bağlı kromozom sayısı değişimi verilmiştir.

Grafiği göre döllenmenin gerçekleştiği zaman aralığı hangisidir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
II. zaman aralığında kromozom sayısı yarıya inmiş yani mayoz bölünmeyle üreme hücresi oluşmuştur. Kromozom sayısının tekrar artması ise döllenme olayı ile gerçekleşir, bu olay da III. zaman aralığında gerçekleşmiştir.

Doğru Yanıt: c

Soru 50.

Diploit kromozomlu bir hücrenin bölünmesi sırasında;

I.

Çekirdek zarının erimesi

II.

Homolog kromozomları birbirinden ayrılması

III.

Kromozomların dörder kromatitli tetratlar oluşturması

IV.

Sitoplazma bölünmesi sonucu haploit kromozomlu hücreler oluşması

V.

Kromatitlerin niteliğinin krossing overle değişmesi

durumlarından hangisi bölünmenin mitoz veya mayoz olduğu hakkında fikir vermez?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Soruda mitoz ve mayoz bölünmede farklılık göstermeyen olay soruluyor. Buna göre diploit 4 kromozomlu bir hücrenin çekirdek zarı erimesi her iki bölünmede de görülür. Diğer öncüller mayoz bölünmeye özgüdür.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=