TEST-1(KALITIM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Haraketli Manzara Resimleri

Soru 1.

Baskın iki özelliği fenotipinde gösteren bir bireyin iki özelliğinin heterozigot olup olmadığını anlamak için aabb bireyi ile çaprazlanıyor.

Çaprazlama sonucunda;

  I.  AABB
 II.  AaBb
III. aabb
IV. aaBb

genotipli yavrulardan hangilerinin oluşması beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
aabb genotipli bireyden mayoz bölünme sonucunda ab gameti meydana gelir. Genotipi bilinmeyen bir bireyle çaprazlama sonucunda meydana gelen yavrularda ab genleri bulunmalıdır. I. öncülde ab gameti bulunmadığı için AABB genotipli yavru oluşamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 2.

 

kMg geotipine sahip bir yumurta oluşturma olasılığı 1/8 olan bir dişi, aynı karakterler bakımından çekinik fenotipli bir erkek ile çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucu tüm karakterler bakımından heterozigot bir dişi yavrunun oluşma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? (Genler bağımsızdır)

 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bir bireyin, mayoz bölünme ile oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 2n, belirli bir genotipte olan normal bir gametin oluşma olasılığı ise 2-n formülüyle hesaplanabilir. "n" ile ifade edilen değer, birey genotipindeki heterozigot karakter sayısıdır.
Dolayısıyla "kMg" genotipli yumurta oluşma olasılığı

Bireyin sahip olduğu "K, M ve G" karakterlerinin üçüde heterozigottur. Bireyin genotipi; "KkMmGg" dir. Bu birey aynı karakterler bakımından homozigot çekinik bir erkek ile çaprazlanırsa;


Doğru Yanıt: b

Soru 3.

Siyah renkli İran kedisi kendi genetik benzeri ile çiftleştiriliyor. F1 dölünde 6 siyah ve 2 beyaz renkli kediler meydana gelmişse, bu sonuçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Beyaz renkli bireyler homozigottur.
B Şıkkı Siyah renkli bireylerden bazıları heterozigottur.
C Şıkkı Beyaz renk geni resesiftir.
D Şıkkı Siyah renkli bireylerin tümü homozigottur.
E Şıkkı Siyah renk geni dominanttır.
   
Çözüm:
Siyah renkli iki kedi çiftleştirildiğinde F1 dölünde 6 siyah ve beyaz renkli kedinin meydana gelmesi kedilerin heterozigot genotipli olduğunu gösterir. Buna göre D şıkkı siyah renkli bireylerin tümü homozigottur ifadesi yanlıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 4.


Otozomlarla taşınan çekinik iki ayrı özelliği fenotipinde gösteren bireyler soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buına göre, numaralandırılan bireylerden hangilerinin bu karakterler açısından homozigot olma ihtimali vardır?

 
A Şıkkı Yalnız 4
B Şıkkı 4 ve 6
C Şıkkı 4, 6 ve 7
D Şıkkı 1, 2, 6 ve 7
E Şıkkı 3, 4, 5, 6 ve 7
   
Çözüm:
Bu iki ayrı çekinik özellik otozomlarla taşındığı için içi taralı bireylerin genotipleri aabb şeklindedir. Buradan numaralı bireylerin genotiplerini çıkarabiliriz. 1 ve 2 numaralı bireylerin genotipleri heterozigot AaBb olmalıdır. Genotipleri bu şekilde olan iki ayrı birey çaprazlandığında 4 nolu birey homozigot genotipli olabilir. 5 ve 3 nolu bireylerin çocuklarında bu özellik görüldüğü için heterozigot genotipli olmalılar. Heterozigot AaBb ve homozigot resesif aabb iki bireyin çaprazlanması sonucu 6 ve 7 nolu bireylerde heterozigot genotipli olurlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 5.

AaBbDD genotipli bir canlının aşağıda verilen gametlerden hangisiyle kendi gametleri döllenirse abD fenotipli oğul bireyler oluşur?

 
A Şıkkı ABD
B Şıkkı abd
C Şıkkı aBD
D Şıkkı aBd
E Şıkkı ABd
   
Çözüm:
AaBbDD genotipli bir canlıdan 4 çeşit gamet oluşur. ABD, AbD, aBD, abD.
abD fenotipli oğul bireylerin oluşabilmesi için AaBbDD genotipli canlının abD gameti ile B cevap şıkkındaki abd gametinin döllenmesi gerekir.

Doğru Yanıt: b

Soru 6.

Dd Ee NN Hh XY . Dd Ee Nn hh XX çaprazında bütün genler bağımsız olup D, N ve H genleri alellerine baskın, E geni ise eşbaskındır.

Bu çapraz sonucu kaç farklı fenotipte dişi yavru oluşabilir? (XX = dişi XY = erkek).

 
A Şıkkı 8
B Şıkkı 12
C Şıkkı 16
D Şıkkı 32
E Şıkkı 64
   
Çözüm:
Bu tip sorularda her karakter kendi arasında ayrı ayrı çaprazlanır. Meydana gelen fenotipler ise birbirleri ile çarpılır. Buna göre;
DD Dd Dd dd 2 fenotip, NN Nn 1 fenotip Hh hh 2 fenotip,
E geni eşbaskın olduğu için EE Ee Ee ee 3 fenotip oluşur.
Kaç farklı fenotipte dişi sorulduğu için 2 . 1 . 2 . 3  = 12

Doğru Yanıt: b

Soru 7.

DdHhkkMmNn  x  DdhhKkmmNn  çaprazması sonucu DdhhkkMmNn genotipinde bir oğul dölün oluşma ihtimali nedir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Her karakteri ayrı ayrı çaprazlayalım;Doğru Yanıt: a

Soru 8.

Kedilerde kısa kıl geni (A) uzun kıl geni (a)'ne dominanttır. Kısa kıllı bir erkek kedi, X (kısa kıllı), Y (uzun kıllı) ve Z (kısa kıllı) dişleriyle ayrı ayrı çiftleştiriliyor. X dişisinin yavrular % 100 kısa kıllı, Y ve Z dişlerinin yavrulrı hem kısa, hem de uzun kıllı oluyor.

Buna göre, erkek kedi ile X ve Z dişilerinin genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Erkek Kedi

X dişisi

Z dişisi

 
A Şıkkı
 

Aa

AA

Aa

B Şıkkı
 

AA

Aa

Aa

C Şıkkı
 

Aa

Aa

Aa

D Şıkkı
 

AA

Aa

Aa

E Şıkkı
 

Aa

aa

Aa

   
Çözüm:


Doğru Yanıt: a

Soru 9.

AaBbDdeeRRTt genotipli bir bireyin genleri bağımsızdır.

Bu bireyin bir gameti, aşağıdaki gametlerden hangisiyle döllenirse oğul bireyin genotipinin aaBbddEeRrtt olması beklenir?

 
A Şıkkı abdErt
B Şıkkı AbdErT
C Şıkkı abdert
D Şıkkı ABDErt
E Şıkkı ABdert
   
Çözüm:
Oğul bireyin fenotipinin aa olması için bir gameti a olmalıdır. İkinci karakterinin B olması için B beya b geni olabilir. Üçüncü karakterin dd olması için gametin d olması gerekir. Dördüncü karakterle ilgili gen e veya E olabilir. Beşinci karaakterle ilgili gamet r olmalıdır. Son karakterli ilgili gen t olamlıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 10.

Sadece X kromozomunda taşınan bir özellikle ilgili;

I.

Erkeklerde her zaman fenotipte ortaya çıkar.

II.

Dişilerde sadece homozigot durumda fenotipte ortaya çıkar.

III.

Erkekler bu özelliği her zaman annelerinden alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
X kromozomuna bağlı olarak taşınan özellik ister çekinik ister baskın olsun erkeklerde bir tane X kromozmu olduğu için her zaman fenotipte etkisini gösterir. Baskılıyacak bir gen yoktur ve erkek bireyler X kromozomunu anneden aldığı için özelliği de her zaman annedendir.
Dişilerde ise iki tane X kromozomu vardır ve karakter çekinik ise sadece homozigot durumda etkisini gösterir. Karakter baskın özellikteyse heterozigot durumda da fenotipte ortaya çıkar.
Buna göre; I ve III doğrudur, II yanlıştır.

Doğru Yanıt: d

Soru 11.

        
Yukarıda kan grubu yönünden soyağacı verilen ailedeki 4 ve 5 numara ile gösterilen ikizlerden, ikisinin de AB grubundan olma olasılığı kaçtır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
1 ve 2 nolu birey çaprazlandığında AB, A0, B0 ve 00 olmak üzere 4 farklı genotip ve fenotipte birey oluşabilir. 4 ve 5 numara ile gösterilen ikizlerin kan gruplarının AB kan grubundan olma olasılıkları  dür. İkisinin de aynı gruptan olma olasılığı ise  dır.

Doğru Yanıt: d

Soru 12.

                           
Bir karakterin fenotipi açısından çaprazlama yapılarak soyağacındaki gibi bireyler oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı (1) nolu birey homozigottur.
B Şıkkı (3) ve (4) nolu bireyler aynı fenotiptedir.
C Şıkkı (4) ve (5) nolu bireyler heterozigottur.
D Şıkkı (1) ve (2) aynı genotiptedir.
E Şıkkı (1) ve (2) nolu bireyler arı döldür.
   
Çözüm:
Soyağacı incelendiğinde içi siyah beyaz ve gri renkle gösterilen numaralı bireylerin 3 ayrı genotipe sahip olduklarını söyleyebiliriz. Cevap şıkları yorumlandığında D şıkkında  verilen 1 ve 2 aynı genotiptedir ifadesini doğru kabul edemeyiz.

Doğru Yanıt: d

Soru 13.

İnsanlarda A, B ve C karakterleriyle ilgili bazı özellikler şunlardır;

- A'nın erkek ve dişlilerde görülme şansı eşittir.
- B sadece erkeklerde ortaya çıkmaktadır.
- C'nin erkeklerde görülme ihtimali, dişilerde görülme ihtimalinden daha yüksektir.

Buna göre A, B ve C karakterlerini oluşturan genleri taşıyan kromozomlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

  A karakteri 

  B karakteri 

  C karakteri 

 
A Şıkkı
 

Otozom

X gonozomu

Y gonozomu

B Şıkkı
 

Otozom

Y gonozomu

X gonozomu

C Şıkkı
 

Y gonozomu

Otozom

Otozom

D Şıkkı
 

X gonozomu

Y gonozomu

Y gonozomu

 

E Şıkkı
 

Otozom

X gonozomu

X gonozomu

   
Çözüm:
A'nın erkek ve dişilerde görülme şansı eşit olduğuna göre bu karakteri oluşturan genler otozomal kromozomlar üzerinde taşınır. B sadece erkeklerde ortaya çıktığı için bu karakteri oluşturan genler Y kromozomu üzerinde taşınır. C'nin erkeklerde görülme ihtimali daha fazla olduğuna göre bu karakteri oluşturan genler X kromozomu üzerinde taşınır.

Doğru Yanıt: b

Soru 14.

                
Bir canlıda 3 ayrı karaktere ait 3 çift alel yukarıdaki şemada görüldüğü gibi 3 ayrı homolog kromozom çiftine yerleşmişlerse, bu genotipe sahip bir canlı normal olarak kaç çeşit gamet oluşturulabilir?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 4
D Şıkkı 8
E Şıkkı 16
   
Çözüm:
1. homolog kromozom çiftinde heterozigot olduğu için 2 çeşit gamet oluşturabilir 2. homolog kromozom çiftinde homozigot olduğu için 1 çeşit gamet, 3. homolog kromozom çiftinde heterozigot olduğu için 2 çeşit gamet meydana gelir.
Toplam : 2 x 1 x 2 = 4 çeşit gamet oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 15.

Kırmızı renkli akşam sefaları, beyaz renklilerle çaprazlandığında %100 pembe çiçekler oluşturmaktadır.

Bu karakterle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı Kırmızı fenotipliler arı döldür.
B Şıkkı Kırmızı ile pembe çaprazlanırsa kırmızı oluşma olasılığı vardır.
C Şıkkı Pembelerin tümü heterozigottur.
D Şıkkı Kırmızı beyaza baskındır.
E Şıkkı Beyazlar homozigottur.
   
Çözüm:
Bir özelliği kontrol eden allel çiftinde baskın gibi görünen bir genin fenotipte etkisini tam olarak göstermemesine eksik baskınlık denir. Soruda verilen eksik baskınlığa bir örnektir. Kırmızı akşam sefası (KK), beyaz akşam sefası (BB) ile çaprazlandığında % 100pembe (KB) çiçekler oluşur. Buna göre D şıkkında verilen kırmızı beyaza baskındır. ifadesi doğru değildir.

Doğru Yanıt: d

Soru 16.

               
Bir karakterin kalıtımı soy ağacındaki gibi olmuştur.

Bu karakterle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı (1) nolu birey baskın fenotiplidir.
B Şıkkı (2) nolu birey heterozigottur.
C Şıkkı (3) nolu birey resesif fenotiplidir.
D Şıkkı (3) ve (4) nolu bireyler homozigottur.
E Şıkkı (5) nolu bireyde resesif gen bulunma olasılığı yoktur.
   
Çözüm:
Soyağacı incelendiğinde 2 ayrı fenotipte (İçi beyaz ve içi taralı) bireyler olduğunu çıkarabiliriz. Buna göre 1, 2 ve 5 aynı fenotipte 3 ve 4 aynı fenotiptedir. Cevap şıkları incelendiğinde bu karakterin otozomal kromozomlarda tanınan çekinik bir genin etkisiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu durumda 1 ve 2 nolu bireylerin genotipleri Aa, 3 ve 4 nolu bireylerin genotipi aa'dır. 5 nolu birey Aa ve AA olabilir. E şıkkı yanlıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 17.

Dişi bir maymundan alınan vücut hücresinin çekirdeği, aynı canlının çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresine enjekte edilmiş ve ana canlının uterusuna yerleştirilerek gelişmesi sağlanmıştır.

Doğan yavru maymun normal şartlar altında annesi ile aynı yaşa geldiğinde,

I.

Göz rengi,

II.

Vücut uzunluğu,

III.

Cinsiyeti,

IV.

Ağırlığı,

V.

Genotipindeki heterozigot karakter sayısı,

özelliklerinden hangileri açısından ana canlıdan farklı olabilir?

 
A Şıkkı II ve IV
B Şıkkı II, III ve IV
C Şıkkı I, III ve V
D Şıkkı I, III, IV ve V
E Şıkkı I, II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Doğan yavru maymun annasi ile aynı yaşa geldiğinde bütün kalıtsal özellikleri aynı olur. Göz rengi, cinsiyeti, genotipindeki karakter sayısı. Fakat canlılarda kalıtım ve çevrenin etkisi ile ortaya çıkan özellikler vardır. Bu nedenle farklı çevresel koşullara bağlı olarak doğan yavrunun vücut uzunluğu ve ağırlığı ana canlıdan farklı olabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 18.

İnsanlarda kıvırcık saç geni düz saç genine baskındır. Heterozigot kıvırcık saçlı bir bayan ile aynı genotipe sahip bir erkek evleniyor.

Doğacak çocuklarının yüzde kaçında çekinik gen bulunur?

 
A Şıkkı 0
B Şıkkı 25
C Şıkkı 50
D Şıkkı 75
E Şıkkı 100
   
Çözüm:
Kıvırcık saç geni düz saç genine baskın olduğu için K kıvırcık k düz saç olarak alırsak; Heterozigot kıvırcık saçlı Kk bayan ile aynı genotipe sahip Kk erkek evlendiğinde doğacak çocukların genotipleri KK (kıvırcık), Kk (kıvırcık), Kk (kıvırcık), kk (düz) saçlıdır. Bu durumda çocukların %75'inde çekinik gen bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 19.

Aa X aa genotiplerinin çaprazlanmasından oluşacak canlıların homozigot genotipte olma olasılığı yüzdesi kaçtır?

 
A Şıkkı 0
B Şıkkı 25
C Şıkkı 50
D Şıkkı 75
E Şıkkı 100
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: c

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, aynı türün bireyleri arasında, sadece kalıtsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan bir farklılıktır?

 
A Şıkkı İnsanların, her bir hastalık etkenine özgü olan farklı bağışıklık tepkileri vermesi
B Şıkkı Spor yapan kimselerin kaslarının farklı gelişmeler göstermesi
C Şıkkı Larva dönemindeki beslenmeye göre ana arının işçi arılardan farklı gelişmesi
D Şıkkı İstiridyelerin, yapıştıkları yerin biçimine uygun olarak farklı kabuk şekillerine sahip olmaları
E Şıkkı Ağaçların rüzgar alma yönüne uygun olarak, farklı biçimlerde gelişmesi
   
Çözüm:
Soruda, sadece kalıtsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan  farklılıklar sorulmaktadır. Ortam koşullarına göre, canlının genlerininin işleyşinin değişmesi sonucu oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. B, C, D ve E seçeneklerinde verilenler modifikasyona örnekleridir. Oysaki insanlarda, hastalık etkenlerine karşı üretilen bağışıklık maddeleri olan antikorlar, protein yapısında maddeler olup genetik şifreye göre sentezlenmektedir. Aynı türün bireylerinin genetik şifreleri (kalıtsal yapıları) farklı olduğu için her bir hastalık etkenine özgü olan farklı bağışıklık tepkileri verilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 21.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi eş ikizlerde farklı olabilir?

 
A Şıkkı Kan gurubu
B Şıkkı Göz rengi
C Şıkkı Zeka
D Şıkkı Plazma proteinleri
E Şıkkı Hücre zarındaki glikoproteinler
   
Çözüm:
Eş ikizler aynı zigottan gelişirler. Bu nedenle genetik yapıları aynıdır. Verilen özelliklerden yalnız zeka, hem genlerin hem de çevrenin etkisiyle oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 22.

                     
Yukarıdaki soyağacında, bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir.

Bu soyağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangilerinin kan gruplarının homozigot olma olasılığı vardır?

 
A Şıkkı Yalnız 1
B Şıkkı Yalnız 2
C Şıkkı 1 ve 4
D Şıkkı 2 ve 5
E Şıkkı 3 ve 6
   
Çözüm:
Bireylerin kan grupları biri anneden diğeri babadan gelen allel genlerle belirlenir. 5 nolu birey, babasından (4) A genini annesinden (3) 0 genini almıştır. yani 3 ve 5 nolu bireyler heterozigottur. Aynı şekilde 6 nolu bireyde B genini annesinden, 0 genini de babasından (4) aldığı için 6 ve 4 nolu bireyler de heterozigottur. 3 nolu birey heterozigot B (B0) olduğuna göre; babasından (2) B genini, annesinden (1) 0 genini almıştır. Bu durumda 1 nolu birey heterozigottur. 2 nolu birey BB veya B0 genotipine sahip olabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi gonozomların dışındaki kromozom sayısı değişikliği sonucu oluşur?

 
A Şıkkı Turner dişisi
B Şıkkı Klinefelter erkek
C Şıkkı Mongolizm
D Şıkkı Renk körlüğü
E Şıkkı Hemofilli
   
Çözüm:
Kromozomlarda sayı değişikliğine neden olan ayrımama olayı otozom (vücut) ve gonozom (eşey) kromozomlarında meydana gelebilir. Otozomlarda ayrılmama sonucu mongolizm gonozomlarda ayrılmama sonucu turner, kleinfelter süper dişi gibi genetik bozukluklar ortaya çıkar.
Renk körü ve hemofili X kromozomuna bağlı resesif genlerle aktarılan hastalıklardır.

Doğru Yanıt: c

Soru 24.

Kan grubu B (BB) olan bir kadın kan grubu A (AO) olan bir erkekle evleniyor.

Bu ailenin çocuğunun alyuvarlarında B proteini taşıma olasılığı nedir?

 
A Şıkkı % 0
B Şıkkı % 25
C Şıkkı % 50
D Şıkkı % 75
E Şıkkı % 100
   
Çözüm:

Çocuklarda B proteini bulunma olasılığı % 100' dür.

Doğru Yanıt: e

Soru 25.

İnsanlarda gonozom taşımayan gametlerle;

I.

22 + Y

II.

23 + X

III.

22 + XX

IV.

22 + XY

gametlerinden hangilerinin birleşmesiyle normal bireylerin oluşması sağlanabilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı Yalnız III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
İnsanlarda gonozom taşımayan gametin kromozom formülü 22 + 0'dır. Normal bir bireyin kromozom formülü 44 + XX veya 44 + XY'dır. Bunun oluşabilmesi için 22 + 0 kromozoma sahip gametin 22 + xx veya 22 + XY kromozoma sahip gamet ile döllenmesi gerekir. 

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

 

Bal arılarında belli bir karakterin kalıtımını 4 değişik alel gen sağlamaktadır.

Bu karakter açısından kraliçe, işçi ve erkek arıların genotipi kaç farklı şekilde olabilir?

 

Kraliçe arı

İşçi arı

Erkek arı

 

 
A Şıkkı
 

4

4

4

B Şıkkı
 

8

4

4

C Şıkkı
 

10

10

4

D Şıkkı
 

10

10

10

E Şıkkı
 

10

10

8

   
Çözüm:

Bal arılarında;

 

- Kraliçe arı diploit kromozomlu
- İşçi arı diploit kromozomlu
- Erkek arı haploit kromozomludur.


4 farklı alel genle ortaya çıkan karakter kraliçe ve işçi arılarda
  'den   = 10 farklı genotipte olur.
Haploit kromozomlu olan erkek arılarda ise 4 alel gen 4 farklı genotip meydana getirir.Doğru Yanıt: c

Soru 27.

Bb cc Dd Ee Nn x Bb Cc Dd ee Nn çaprazı sonucu homozigot genotipli bir yavru bireyin oluşma ihtimali nedir? (Genler bağımsız)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bu iki birey çaprazlandığında; BB ve bb bireyin oluşma ihtimali , cc oluşma ihtimali , DD ve dd oluşma ihtimali , ee oluşma ihtimali , NN ve nn oluşma ihtimali   'dir. Hepsi çarpıldığında   çıkar.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.

Renk körü geni (r) X kromozomuyla taşınır ve aleline (R) çekiniktir.

Buna göre, renk körü bir erkeğin annesinin genotipi;

I.  XRXr     II.  XrXr     III.  XRXR

şekillerinden hangileri gibi olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Renk körlüğü karakteri X kromozomuna bağlı çekinik genle taşınır. (Xr) Erkek Bireyler bu geni annelerinden alır,  yani annenin taşıyıcı (XRXr) veya hasta (XrXr) olması gerekir.
Annenin homozigot dominant olması durumunda (XRXR) hiçbir erkek çocuğa hastalık geni geçmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 29.

 

Renk körü bir annenin;

 

I.

Bütün erkek çocukları renk körüdür.

II.

Kız çocuklarının yarısı renk körüdür.

III.

Erkek çocuklarının yarısı renk körüdür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesin olarak doğrudur? (Renk körlüğü X kromozomuyla taşınan çekinik bir karakterdir.)

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Soruda baba ile ilgili hiçbir veri yoktur. Sadece anneyi renk körü olarak aldığımızda kesin olarak söyleyebileceğimiz bütün erkek çocukları renk körüdür. Anne ve babayı renk körü olarak aldığımızda ise bütün çocuklar renk körü olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 30.

Diploit kromozomlu ve eşeyli yolla üreyen bir canlının daima 1 çeşit gamet oluşturması için, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

 
A Şıkkı Homozigot genotip taşımalıdır.
B Şıkkı Bağlı gen taşımamalıdır.
C Şıkkı Dişi ve bütün genleri bağımsız olmalıdır.
D Şıkkı Erkek ve bütün genleri bağlı olmalıdır.
E Şıkkı Diploit kromozom sayısı 2 olmalıdır.
   
Çözüm:
Diploit kromozomlu ve eşeyli yolla üreyen bir canlının daima tek çeşit gamet oluşturması için homozigot genotip (AA, bb, CC ...) taşımalıdır. Çünkü homozigot genotipli canlılarda çeşitlilik yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 31.

Bir populasyondaki genlerin frekansları;
 

I.

Mutasyon

II.

Göç

III.

Crossing-over

IV.

İzolasyon

olaylarından hangilerinin sonucu değişmeden kalır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bir populasyonun dengesini bozan genlerin frekanslarını değiştiren faktörler mutasyon, göç izolasyondur. Crossing-over genin frekansını değiştirmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 32.

Bir ailede renk körlüğü karakterini fenotipinde taşıyan bütün bireyler soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre, numaralandırılan bireylerden hangileri kesin olarak gonozom ayrılmaması sonucu meydana gelmiştir? (Renk körlüğü X kromozomuyla taşınan çekinik bir karakterdir.) 

 
A Şıkkı 1, 3 ve 4
B Şıkkı 4 ve 5
C Şıkkı 4, 5, 7  ve 8
D Şıkkı 2, 3, 6 ve 8 
E Şıkkı 1, 3, 6 ve 8
   
Çözüm:
Annenin genotipi XrXr, babanın genotipi XY olduğuna göre 1. çocuğun genotipi XrX'dir. 2. çocuğun genotipi XrY'dir. 3. çocuğun genoptipi XrX'dir. 4 çocuğun genotipi XrY olması yani içi taralı olması gerekirken boş olduğuna göre gonozom ayrılmaması sonucu meydana gelmiştir. 5. çocuğun genotipi XrX yani soyağacında içi boş olması gerekirken taralı olarak verilmiştir. Diğer çocuklarda gonozom ayrılmaması yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

 

Kan grubu karakteri açısından eşbaskın ve çekinik fenotip taşıyan bireyler aşağıdaki soyağacında gösterilmiştir.Buna göre, I nolu bireyin A, II nolu beriyin B grubundan kan taşıma ihtimali nedir?

 

I

II

 

 

 
A Şıkkı
 

B Şıkkı
 

C Şıkkı
 

D Şıkkı
 

E Şıkkı
 

1

   
Çözüm:
I nolu bireyin kardeşlerinde hem AB hem de 0(sıfır) grubunun olması anne ve babadan birinin AO diğerinin BO olduğunu gösterir. Buna göre, I. bireyin A olma olasılığı  tür.

II nolu bireyin B olma ihtimali ise  dir.

Doğru Yanıt: c

Soru 34.

 

Tavuklarda kırmızı ibik (B), beyaz ibiğe (b); Uzun gaga (D), kısa gagaya(d) ve siyah tüy (E), sarı tüye (e) dominanttır.

Buna göre genotipleri aşağıda verilen tavuk ve horozlardan hangisinin beyaz ibikli - kısa gagalı - sarı tüylü yavruları olamaz? (Genler bağımsız)

 

 

   Tavuk  

   Horoz  

 

 
A Şıkkı
  Bb Dd Ee bb Dd ee
B Şıkkı
  bb dd Ee Bb Dd ee
C Şıkkı
  Bb dd ee Bb DD ee
D Şıkkı
  Bb dd Ee bb dd ee
E Şıkkı
  bb Dd Ee Bb dd ee
   
Çözüm:
Soruda istenen beyaz ibik, kısa gaga ve sarı tüy homozigot resesif durumda ortaya çıkan özelliklerdir. Bu özelliklere sahip yavruların oluşabilmesi için anne ve babada resesif genler mutlaka bulunmalıdır. C şıkkında horozda uzun gaga özelliğini homozigot dominant verdiği için kısa gagalı yavrular oluşamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 35.

Kan grubunun belirlemek için bir kadından alınan üç damla kan üzerinde anti-a, anti-b ve anti-d antikorları damlatılmış ve çökelme durumu aşağıda gösterilmiştir.
                              
Bu bayanın, 0 grubu heterozigot Rh (+) bir erkek ile evlenmesi sonucu doğacak ilk çocuğun B grubu Rh (-) bir erkek olma olasılığı nedir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kan grubunun belirlenmesi amacıyla, bayandan alınan üç damla kana damlatılan antikorlar sonucu gözlenen çökelmelere göre, kişinin kanında A ve B antijenleri bulunur, Rh antijeni bulunmaz. Bu durumda, kadının kan grubu AB grubu Rh(-)'dir.
Bu kişi 0 grubu heterozigot Rh(+) bir erkekle çaprazlanırsa;


Doğru Yanıt: b

Soru 36.

Dengeli populasyonlarda;

I.

Populasyonu terk eden fertlerin artması

II.

Eşey hücresinde bulunan sağlam bir genin radyasyon etkisiyle hastalık genine dönüşmesi

III.

Coğrafik engellerin, populasyondaki genetik alış verişin kopması

durumlarından hangilerinin görülmesi, populasyondaki genetik dengeyi bozar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Dengeli populasyonlarda, populasyondan ayrılan bireylerin artışı, populasyonun gen frekansını değiştirecektir. Ayrılan bireylerin genetik özelliklerinin, populasyonun gen havuzundan azalması söz konusu olacaktır. Eşey hücreleri, döllenmeye katıldıkları için, bu hücrelerde görülecek hastalık genleri, populasyonun gen havuzundaki hastalık genlerinin frekansını arttıracak ve dengeyi bozacaktır. Populasyonların, coğrafik engellerle bölünmesi, aralarındaki gen alışverişini engelleyeceğini için genetik dengeyi bozacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 37.

Memeli bir hayvan türününü kürk rengi, A1, A2, A3 ve A4 olmak üzere dört alel gen tarafından kontrol edilmektedir. A1 geni, diğer alel genlere, A2 ve A3 genleri, A4 genine baskındır. A2 ve A3 genleri eş baskın genlerdir.

Buna göre kürk rengi karakteri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 
A Şıkkı Kürk rengi ile ilgili beş çeşit fenotip görülür.
B Şıkkı Heterozigot bireylerin sayısı, homozigot bireylerden fazladır.
C Şıkkı Bu türe ait sağlıklı bir canlı, bu genlerden en fazla iki tanesini taşır.
D Şıkkı Fenotip çeşidi sayısının, genotip çeşidi sayısına oranı  dir.
E Şıkkı A2 fenotipindeki tüm bireylerin genotipi homozigottur.
   
Çözüm:
Kürk rengini kontrol eden 4 çeşit alel genin baskınlık durumu; A1> A2  = A3 > A4 şeklindedir. Türün sağlıklı tüm bireyleri bu genlerden iki tanesini taşıdığına göre olabilecek genotip ve fenotip çeşitleri;

Dolayısıyla 10 çeşit genotip, 5 çeşit fenotip oluşacaktır. Fenotip çeşidi sayısının, genotip çeşidi sayısına oranı;  yani  'dir. Gösterilen genotip çeşitleri içinde heterozigot sayısı 6 olup, homozigot sayısından fazladır. Fakat A2 fenotipindeki tüm bireyler homozigot değildir. A2 geninin heterozigot olması  da A2 fenotipinin ortaya çıkmasını sağlar. Örnek :  

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Kontrol çaprazlaması (geri çaprazlama) aşağıdakileden hangisini belirlemek için yapılır?

 
A Şıkkı Eş baskın genlerin birbiri üzerine etkisini
B Şıkkı Mutasyon ile oluşan öelliklerin kalıtımını
C Şıkkı Genlerin hangi kromozomlar üzerinde olduğunu
D Şıkkı Bir bireyin genotipinin ne olduğunu
E Şıkkı Bir bireyin fenotipinin belirlenmesi
   
Çözüm:
Kontrol çaprazlama bir bireyin herhangi bir özellik bakımından homozigot mu, heterozigot mu olduğunu ortaya çıkarmak için yapılan çaprazlamadır. Kısaca bireyin genotipini bulmak için yapılır.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

I.

İzolasyon

II.

Mutasyon

III.

Seleksiyon

IV.

Göç

V.

Modifikasyon

Yukarıdakilerden hangisi, dengeli bir populasyonda gen frekanslarının değişmesinde etkili değildir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Dengeli bir populasyonlarda görülen izolasyon sonucu populasyon bireyleri birbirinden ayrılacak ve aralarında çiftleşme olmayacağı için yeni tür oluşumları ortaya çıkacaktır. Gen mutasyonları, küçük bir ailedeki gen frekansını değiştireceği gibi toplum çapında da gen frekansının değişimine yol açar. Örneğin : Kahverengi saç geni, sarı saç genine, kahve göz geni mavi göz genine dönüşebilir. Seleksiyon ile çevreye uygun özelliklere sahip bireyler seçilir, diğerleri elenir. Bunun sonucu olarak bazı genlerin frekansı artar, bazılarının ise azalır. Modifikasyonlar ise çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde oluşan değişimlerdir ve kalıtsal değildir. Dolayısıyla gen frekansını değiştirmezler.

Doğru Yanıt: e

Soru 40.

Aşağıdaki soyağacında 1 numara ile gösterilen baba balık pulluluk fenotipi taşımaktadır.

Buna göre, soyağacındaki ;

I.

Bütün erkekler balık pulludur.

II.

Hiçbir dişide bu karakter görülmez.

III.

1 numaralı babanın bütün çocukları balık pulludur.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesin olarak doğrudur? (Balık pulluk eşeye bağlı olup Y kromozomuyla taşınmaktadır).

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Balık pulluk hastalığı Y kromozomu ile taşınan yalnız erkeklerde görülen ve babadan oğula geçen bir hastalıktır. Verilen soyağacı incelendiğinde 1 nolu babanın bütün erkek çocukları bu hastalığı fenotipinde taşır. Fakat 1 numaralı babanın kız çocuğunun evlendiği erkekte bu hastalığın olup olmadığı kesin olarak söylenemez.

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi fenotip üzerinde kalıtım ve çevrenin birlikte rol oynadığının kanıtıdır?

 
A Şıkkı Aynı yumurta ikizlerinin göz renklerinin aynı olması
B Şıkkı N kromozomlu canlılarda bir resesif geninin fenotipte etkisini göstermesi
C Şıkkı Fenotipi aynı olan bütün bireylerin aynı genotipte olmaması
D Şıkkı Bir zigottan oluşan bütün vücut hücrelerinin zigotla aynı genotipte olması
E Şıkkı Aynı yumurta ikizinden dengeli beslenenin dengeli beslenmeyene oranla uzun boylu olması 
   
Çözüm:
Canlılarda görülen bazı özellikler kalıtım ve çevrenin etkisi ile ortaya çıkabilir. Örneğin: İnsanda boy, kilo, zeka, klorofil sentezi gibi E şıkkında verilen aynı yumurta ikizleri farklı ortam koşullarında yetiştirildiğinde dış görünüşleri değişir. Diğer şıklarda verilen örnekler yalnız kalıtımın etkisi ile ortaya çıkar.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.

I.

Kan grubu

II.

Boy uzunluğu

III.

Göz rengi

IV.

Ağırlık

V.

Cinsiyet

Tek yumurta ikizlerinde yukarıdaki özelliklerden hangileri farklı olabilir?

 
A Şıkkı II ve IV
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve V
D Şıkkı I, III ve V
E Şıkkı I, IV ve V
   
Çözüm:
Tek yumurta ikizleri 1 yumurta ve sperm döllenmesi sonucu meydana gelen zigotun mitoz bölünme ile oluşturduğu iki blostamerin ayrılması sonucu oluşur genotipleri aynıdır. Buna göre kan grubu, göz rengi ve cinsiyetleri aynıdır.
Boy uzunluğu ve ağırlık ise çevre etkisi ile değişeceğinden farklılık gösterebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 43.

 S ®   Sarı bezelye geni
 s  ®  Yeşil bezelye geni
olup sarı renk geni yeşil renk genine baskındır.

Bezelyelerden elde edilen tohumların 300 tanesi sarı, 305 tanesi yeşil olduğuna göre, ana babanın genotipi aşağıdakilerden nedir?

 
A Şıkkı SS - ss
B Şıkkı Ss - ss
C Şıkkı SS - Ss
D Şıkkı Ss - Ss
E Şıkkı ss - ss
   
Çözüm:
300 sarı 305 tane yeşil bezelye meydana geldiğine göre fenotip ayrışım oranı 1:1'dir. Fenotip ayrışım oranının 1:1 çıkması için ana ve babanın genotipi Ss x ss olmalıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 44.

Canlılarda bir karakter için üç ya da daha fazla alel bulunması durumunda, kalıtımın özgün bir modelini oluşturan çoklu alellerin varlığından söz edilir.

Buna göre aşağıdaki karakterlerden hangisi, çok alellik durumuna örnek gösterebilir?

 
A Şıkkı Renk körlüğü hastalığının kalıtımı.
B Şıkkı Hemofili hastalığın kalıtımı.
C Şıkkı Kırmızı ve beyaz akşam sefası çiçeklerinden pembe renkli çiçeklerin oluşumu.
D Şıkkı Arı populasyonlarında, kraliçe, erkek ve işçi arı oluşumu.
E Şıkkı AB0 kan gruplarının kalıtımı.
   
Çözüm:
Renk körlüğü ve hemofili hastalıkları eşey kromozomlarıyla taşınan çekinik bir genin etkisiyle ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklarda, sağlam özellik baskın genle, hastalık özelliği ise çekinik genle aktarılır. Çok alellik durumu yoktur. Kırmızı ve beyaz akşam sefası çiçeklerin tozlaşması sonucu penbe çiçeklerin oluşumu, eş baskınlık durumuna örnektir. Kraliçe, erkek ve işçi arı oluşumu ise mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerin döllenmeye katılıp katılmalarıyla ilgilidir. Fakat kan gruplardan, ABO kan gruplarının kalıtımında çok alellik görülür. Kan grubu karakteri için A, B  ve 0 alel geni olmak üzere 3 çeşit alel gen bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 45.

Bazı sirke sinekleri kıvrık kanatlıdır. Kalıtsal yapıları (genotipleri) aynı olan kıvrık kanatlı sineklerle yapılan deneyler şu sonuçları vermiştir.

I.

25 oC sıcaklıkta yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerden kıvrık kanatlı yavrular oluşmaktadır.

II.

16 oC sıcaklıkta yetiştirilen kıvrık kanatlı sineklerin yavruları düz kanatlı olmaktadır.

III.

16 oC sıcaklıkta  oluşan düz kanatlı yavrular 25 oC  de yetiştirilince kıvrık, 16 oC de yetiştirilince düz kanatlı yavrular vermektedir.

Bu bulgular aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

 
A Şıkkı Çevre koşulları canlıların kalıtımını değiştirir.
B Şıkkı Bir canlının dış görünüşü sadece kalıtım öğelerinin ürünüdür.
C Şıkkı Çevrenin etkisi ile kalıtsal özellikler değişmez.
D Şıkkı Çevrenin sıcaklığı canlılarda mutasyon meydana getirebilir.
E Şıkkı Bir canlının gözlenen özellikleri kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür.
   
Çözüm:
Soruda verilen örnekte kalıtsal yapıları (genotipleri) aynı olan sirke sineklerinde, bir çevre koşulu olan sıcaklık değişimi ile fenotiplerinin değişmesi vurgulanmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak genlerin işleyişinde meydana gelen böyle değişikliklere modifikasyon denir. A, B, C, D seçenekleri çevrenin kalıtsal özellikleri değiştirip, değiştirmediği ile ilgilidir. Oysa soruda verilen gözlenen özellik kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür.

Doğru Yanıt: e

Soru 46.

                 
Yukarıdaki soy ağacında numaralandırılan bireylerin kan grubu ve Rh faktörleri en çok kaç farklı fenotipte olabilir?

 

  Kan Grubu 

  Rh Faktörü 

 
A Şıkkı
 

1

2

B Şıkkı
 

1

1

C Şıkkı
 

2

2

D Şıkkı
 

3

1

E Şıkkı
 

4

2

   
Çözüm:
Fenotip çeşidinin artması için heterozigot karakter sayısının artması gerekir. Buna göre soyağacındaki anne ve babanın kan gruplarını A0 alırsak. çaprazlanması sonucu AA ve 00 olmak üzere 2 farklı fenotipte birey meydana gelebilir. Rh faktörünü anne ve baba için heterozigot Rr alıp çaprazlarsak RR ve rr olmak üzere 2 farklı fenotipte birey meydana gelir.

Doğru Yanıt: c

Soru 47.

Dört kişilik bir ailede anne ARh+, baba BRh+, kız çocuğu 0Rh-, erkek çocuğu ARh+ kan taşımaktadır.

Buna göre, annenin, babanın ve erkek çocuğun genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  Anne Baba Erkek Çocuk

 
A Şıkkı
  AARr B0Rr A0rr
B Şıkkı
  A0RR BOrr A0Rr
C Şıkkı
  A0Rr BBRr AArr
D Şıkkı
  A0rr B0rr A0Rr
E Şıkkı
  A0Rr B0Rr A0RR
   
Çözüm:
                             Anne A Rh+  x   Baba B Rh+
                                            kız ® 00rr
                                       erkek ® A Rh+ ise,

Kız çocuğu 0 ve r genlerinin birini anneden diğerini babadan almıştır. Buna göre anne ve baba heterozigot genotiplidir. A0Rr ve B0Rr
Erkek çocuğun genotipide A0RR veya A0Rr olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 48.

Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan (1 birey), kopyalama (klonlama) yöntemiyle yavru (2. birey) elde edilmiştir. Aşağıdaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.
   

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı 2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalıtsal bileşim, 1. birey oluşturan yumurta ve spermden kaynaklanır.
B Şıkkı 1. ve 2. bireylerin fenotipleri arasındaki farklııklar da, çevresel etkenlerin de rolü vardır.
C Şıkkı 1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklıdır.
D Şıkkı 1. bireyin 2. bireye genetik katkısıyla, 2. bireyin 4. bireye genetik katkısı aynıdır.
E Şıkkı 1. ve 2. bireylerin, aynı erkek bireylerden (3. birey) eşeyli üremeyle oluşacak yavrularının çekirdek genotipleri, iki kardeşinki kadar birbirine benzer.
   
Çözüm:
1. bireyden kopyalama yöntemiyle yavru (2. birey) elde edilmiştir. Yani 1. ve 2. bireyin genotipi birbiriyle aynıdır.
2. birey mayoz bölünme ile yumurta hücresi oluşturmuştur. Bu yumurta spermle birleşerek zigotu oluşturmuş ve zigotun gelişimiyle de 4. birey meydana gelmiştir. 4 nolu bireye 2. bireyin katkısı, 1. bireyin 2. bireye katkısından azdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 49.

          
Bu soyağacına göre, aile bireylerinin genotipleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Rh sistemi annede heterozigot babada homozigottur.
B Şıkkı Anne ve baba A, B, 0 sistemi için homozigot olamaz.
C Şıkkı I. çocuk A, B, 0 sistemi ve Rh sistemi için homozigottur.
D Şıkkı II. çocuk Rh sistemi için homozigot olamaz.
E Şıkkı III. çocuk A, B, 0 sistemi için heterozigot, Rh sistemi için homozigottur.
   
Çözüm:
Çocukların kan gruplarına bakılarak anne ve babanın genotipi belirlenebilir. I. çocuğun genotipi 00rr olduğuna göre 0r genlerinden birini anneden diğer 0r genlerini babadan almıştır. Buna göre annenin genotipi A0Rr, babanın genotipi B0rr'dir. Anne ve babanın genotipine göre diğer çocukların genotipleri bulunup cevap şıkları yorumlandığında A şıkkı yanlıştır. Çünkü Rh sistemi annede homozigot,babada heterozigottur.

Doğru Yanıt: a

Soru 50.

İki karakter bakımından heterozigot olan iki bireyin çaprazlanmasıyla oluşacak oğul döllerde, bu karakterler bakımından en fazla kaç çeşit fenotip oluşur?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 3
D Şıkkı 4
E Şıkkı 16
   
Çözüm:
1.  Karakter ® Aa
2.  Karakter ® Bb
       AaBb     x   AaBb

Bu tip dihibrit çaprazlamalarda her karakteri aynı düşünüp çaprazlarsak daha kolay olur.Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=