loading...
   
 
  TEST-1(NÜKLEİKASİTLER)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

Yapısında 2400 deoksiriboz şekeri bulunan bir nükleik asit çeşidindeki guanin nükleotit oranı 1/6 dır.

Bu nükleik asitteki sitozin, adenin ve urasil bazlarının sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Sitozin  Adenin  Urasil 

 
A Şıkkı
  400 800 0
B Şıkkı
  800 400 0
C Şıkkı
  400 800 400
D Şıkkı
  800 400 400
E Şıkkı
  1600 400 400
   
Çözüm:
Yapısında deosiriboz şekeri bulunan nükleik asit DNA'dır. DNA'da urasil bazı bulunmaz. Her nükleotitde bir deoksiriboz bulunduğuna göre toplam nükleotit sayısıda 2400 dür. Bu nukleotitlerin 1/6'sı yani 400 tanesi guanindir.
G = S olduğundan, sitozin sayısı 400' dür.
A + T + S + G = 2400, A + T + 400 + 400 = 2400
A + T = 2400 - 800 = 1600, A = T olduğundan
1600 / 2 = 800 A, 800 T olur. 


Doğru Yanıt: a

Soru 2.

Bir DNA zincirinin birinci kolundaki adeninli nükleotitlerin (A), sitozinli nükleotitlere (S) oranı   Bu kolun karşısındaki kolda 900 guaninli nükleotit bulunmaktadır.

Bu DNA'nın birinci kolunun, mRNA sentezinde kalıp olarak kullanılması durumunda gereken urasilli nükleotit sayısı kaçtır?

 
A Şıkkı 300
B Şıkkı 600
C Şıkkı 900
D Şıkkı 1500
E Şıkkı 1800
   
Çözüm:
DNA çift zincirli yapıdadır. Ayrıca Adenin nükleotitlerin karşısına timin, guanin nükleotitlerin karşısına ise daima sitozin gelir.

    
   S=900=3x ? X=300
   A=2.300=600

mRNA oluşurken DNA'daki Adenin nükleotitlerinin karşısına timin yerine urasil gelir. Demek ki 600 Adenin nükleotidinin karşısına toplam 600 tane urasil nükleotidi gelecektir. 


Doğru Yanıt: b

Soru 3.

Kalıtsal varyasyonların ortaya çıkmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili değildir?

 
A Şıkkı Mayoz bölünme
B Şıkkı Crossing-over
C Şıkkı Mutasyonlar
D Şıkkı Döllenme
E Şıkkı Mitoz bölünme
   
Çözüm:
Kalıtsal varyasyonlar, bir türde oluşan çeşitliliktir. Mitoz bölünme ile kalıtsal özellikler aynen yavru hücrelere aktarılır, bu nedenle çeşitliliğe neden olmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 4.

Bir DNA çift sarmalının belli bir kısmında 1400 zayıf hidrojen bağı ve 40 sitozin bazı sayılmıştır.

Bu kısımdaki toplam nükletid sayısı nedir?

 
A Şıkkı 1920
B Şıkkı 1360
C Şıkkı 960
D Şıkkı 480
E Şıkkı 120
   
Çözüm:
40 sitozin, 40 guaninle bağ yapar ve her biri arasında üçlü hidrojen bağı vardır. Bu nedenle 120 hidrojen bağı bulunur.
1400 hidrojen bağında 120 çıkarılırsa 1280 tane adenin - timin arasındaki bağı bulmuş oluruz. Bunlar arasında ikili hidrojen bağı olduğu için 1280/2 = 640 tane adenin ve 640 tane timin vardır.

640 . 2 = 1280  (adenin + timin)
40 x 2 = 80  (guanin + sitozin)

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin çeşitli olmalarında etkili değildir?

 
A Şıkkı Riboz
B Şıkkı Urasil
C Şıkkı Deoksiriboz
D Şıkkı Fosfat
E Şıkkı Timin
   
Çözüm:
Riboz ve urasil RNA'nın, Deoksiriboz ve timin DNA'nın yapısına katılır. Ancak fosfat her nükleotidde bulunur.

Doğru Yanıt: d

Soru 6.

DNA molekülünde bulunan nükleotid sayılarıyla ilgili olarak aşağıdaki bağlantılardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
DNA molekülünde pürinler (A ve G) ile pirimidinler (S ve T) birbirine eşittir. Ayrıca A = T, G = S'dır. Buna bağlı olarak A, B, D, E seçenekleri doğru C seçeneği yanlıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 8.

DNA  tarafından sentezlenen mRNA molekülünün okunup protein molekülü sentezleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisine bağlanması zorunludur?

 
A Şıkkı Hücre zarı
B Şıkkı ATP
C Şıkkı Kromozom
D Şıkkı Ribozom
E Şıkkı Endoplazmik retikulum
   
Çözüm:
mRNA' nın protein sentezine kalıplık etmesi için mRNA-ribozom kompleksinin oluşması gerekir.

Doğru Yanıt: d

Soru 9.

Aşağıda bir DNA ya ait bir bölüm gösterilmiştir.Bu DNA dan

I.

DNA yapılırken kullanılan nükleotit sayısı

II.

RNA yapılırken kullanılan nükleotit sayısı

III.

Önce DNA sonra da RNA yapımı sırasında

kullanılan toplam Adenin nükleotidi sayısı kaçtır?

 

I

II

III

 
A Şıkkı

24

8

7

B Şıkkı

24

12

8

C Şıkkı

24

12

7

D Şıkkı

24

12

5

E Şıkkı

12

6

7

   
Çözüm:

I.

24 nükleotit kullanılır. Çünkü DNA dan yapılan DNA, bütün özellikleri ile ana DNA ile aynı olur.

II.

12 nükleotit kullanılır. Çünkü RNA, DNA nın sadece bir (anlamlı) zincirinden yapılır.

III.

7 Adenin kullanılır. Çünkü DNA dan DNA yapımı sırasında 5 Adenin, Anlamlı zinciriden RNA yapımı sırasında 2 Adenin kullanılır.


Doğru Yanıt: c

Soru 10.

Nükleotidlerin yapısını oluşturan,

I.

Şeker

II.

Organik baz

III.

Fosforik asit

kısımlarından hangileri, DNA ve RNA moleküllerinde hiçbir zaman farklılık göstermez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Şeker ve organik baz DNA ve RNA'da farklılık gösterirken fosfat molekülleri hep aynıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 11.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi nükleik asitlerin çeşidini belirlemede yeterlidir?

 
A Şıkkı Deoksiriboz
B Şıkkı Sitozin
C Şıkkı Guanin
D Şıkkı Adenin
E Şıkkı Fosfat
   
Çözüm:
Sitozin, guanin, adenin ve fosfat tüm nükleik asitlerin yapısında bulunurken deoksiriboz şekeri sadece DNA'nın yapısında bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

Bir hücrede protein sentezlenirken gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi "transkripsiyon" olarak adlandırılır?

 
A Şıkkı Aminoasitler arasında peptit bağlarının kurulması
B Şıkkı Kodon- antikodon birleşmesi
C Şıkkı Sitoplazmadaki aminoasitlerin tRNA' ya bağlanması
D Şıkkı mRNA' yı oluşturan nükleotidlerin birbirine bağlanması
E Şıkkı mRNA' nın ribozom alt birimleriyle birleşmesi
   
Çözüm:
mRNA' yı oluşturan nükleotitlerin birbirine bağlanması DNA' nın mRNA sentezlenmesi (transkripsiyon) anlamına gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 13.

DNA anlamlı dizisinde bir aminoasidin şifrelenmesini sağlayan genetik kod,

I.

Bir çeşit

II.

İki çeşit

III.

Üç çeşit

IV.

Dört çeşit

baz taşıyabilir, ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Genetik kod (genetik şifre ya da triplet) AAA = 1 çeşit, AUA = 2 çeşit, AUG= 3 çeşit baz taşıyabilir.

Şifre 3 nükleotitten oluştuğu için 4 çeşit baz bulundurmaz.


Doğru Yanıt: d

Soru 14.Yukarıdaki şema bir protein sentezini göstermektedir.

Bu şemaya göre,

I.

İlk üç kodonun okunması tamamlanmıştır.

II.

Son beş kodon henüz okunmamıştır.

III.

mRNA nın okunmasının tamamlanmasından sonra dokuz molekül su açığa çıkacaktır.

gibi yargılardan hangileri söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Ribozom 1. 2. ve 3. kodonu okumuştur. 4. ve 5. kodonu okumaktadır. 5., 6., 7., 8., ve 10., kodonu ise henüz okunmamıştır.

Buna göre, I. ve II. öncül doğrudur.

III. öncül ise yanlıştır. Çünkü mRNA da 9 kodon vardır. Bu kodonlardan stop kodonun karşısına aminoasit getirilmez bu nedenle sekiz molekül su açığa çıkar.

Doğru Yanıt: b

Soru 15.

Belli bir parçası verilen DNA molekülü şematik olarak şöyledir;

Bu DNA'nın replikasyonu (eşlenme) na bağlı olarak;

 
I.  ATP                        II.  Riboz şekeri
III.  Pürin bazı              IV.  Fosfat 

moleküllerinden hangileri kullanılmaz?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
DNA eşlenirken DNA'nın yapısına katılacak moleküller kullanılır. Bu moleküller oranında pürin, bazları, fosfat ve deoksiriboz şekeri bulunur. ATP ve replikasyon için gerekli enerjiyi sağlar. Riboz şekeri DNA'nın yapısına katılmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 16.

Hücrede DNA'nın kendini eşleyebilmesi için C,H,O,N,P elementlerinin de kullanıldığı,

I. Deoksiribozların sentezlenmesi
II. Organik bazların sentezlenmesi
III. Nükleotitlerin sentezlenmesi
IV. Fosfatların nükleotitleri bağlaması
V. Nükleotitlerin hidrojen köprüsüye üç boyutlu yapıyı kazanması

gibi bazı metabolik olaylar gerçekleşir.

Bunlardan azotun kullanıldığı ilk metabolik olay ve DNA'nın işlerlik kazandığı olay aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 
A Şıkkı I ve IV
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve V
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı III ve V
   
Çözüm:
Verilenlerden yapısında azot bulunan en küçük molekül organik bazdır. Bu nedenle azotun kullanıldığı ilk metabolik olay organik bazların sentezlenmesidir. DNA'nın işlerlik kazanması için çift zincirli sarmal yapının oluşması yani nükleotitlerin, hidrojen körüleriyle üç boyutlu yapıyı kazanması gerekir.

Doğru Yanıt: c

Soru 17.

Riboz ve deoksiribozun karşılaştırılması sonucu

I.

Oksijen sayısı

II.

Bağlanabileceği organik bazlar

III.

Bulunabileceği nükleikasitler

gibi özelliklerden hangilerinin farklı olduğu kesinlikle söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

Öncül kesinlikle faklıdır. Çünkü ribozda beş, deoksiribozda dört tane oksijen vardır.

II.

Öncül için kesinlik ifadesi kullanılamaz. Çünkü Adenin, Guanin ve Sitozine riboz veya deoksiriboz bağlanabilir.

III.

Öncül kesinlikle farklıdır.Çünkü deoksiriboz DNA, riboz RNA nın yapısında bulunur.


Doğru Yanıt: d

Soru 18.

Toplam 12.400 nükleotitli bir DNA molekülünün I. ipliğindeki;

I.

Deoksiriboz

II.

Adenin

III.

Fofat

IV.

Guanin

moleküllerinden hangilerinin sayısı bilinemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir nükleotit molekülü 5C'lu şeker, fosfat ve azotlu organik bazlardan oluşmuştur. Nükleotitler yapılarındaki bazlara göre okunur. I. iplikteki nükleotit sayısı 6200 dür. Bu nedenle deoksiriboz ve fosfat sayısıda 6200 olur. Fakat adenin ve guanin bazlarının sayısı bilinemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 19.

T aminoasitinin DNA daki şifresi ® SGT
X aminoasidinin mRNA kodonu ® UGS
Y aminoasidinin tRNA'daki antikodonu ® GUA'dır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu aminoasitlerin protein sentezinde kullanılması sırasında görev yapmaz?

 
A Şıkkı SGA antikodonu
B Şıkkı ASG antikodonu
C Şıkkı GTA genetik şifresi
D Şıkkı SAU kodonu
E Şıkkı GSA kodonu
   
Çözüm:


Görüldüğü gibi Y aminositinin antikodunu GUA, X aminoasitinin antikodunu ASG ve T aminoasitinin antikodunu SGU'dur. A seçeneğindeki SGA antikodonu bu aminoasitler için görev yapmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 20.


Yukarıda şematize edilen DNA zincirinden sentezlenecek mRNA larla ilgili olarak


I.

Birinci mRNA altı, ikinci mRNA yedi kodondan oluşur.

II.

Birinci mRNA daki stop kodonun şifresi UGA, ikinci mRNA daki stop kodonun şifresi UAA dır.

III.

Birinci mRNA dan sentezlenecek proteinde dört ikinci mRNA dan sentezlenecek  proteinde beş aminoasit vardır.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II, ve III
   
Çözüm:
DNA daki kodonlara dikkat edilirse anlamlı zincirde iki ayrı mRNA ya ait şifre vardır. I. mRNA nın stop kodonu 6. kodon tarafından sentezlenecektir. 7. kodon ise II. mRNA nın start kodonunu sentezleyecektir.

Bu bilgiye göre DNA nın bu bölümlerinden sentezlenecek mRNA lar aşağıdaki gibidir.

I. mRNA; AUG.UGS.AUA.GSS.SGS.UGA,
II. mRNA: AUG.UGG.SSS.UAS.AAS.GUS.UAA

Yukarıda verilen bilgilere göre I. ve II. öncül doğrudur.

III. öncülde doğrudur. Çünkü start kodonun karşısına getirilen aminoasit (metionun aminoasiti) protein sentezi tamamlandıktan sonra koparak proteinden ayrılır. Stop kodonun karşısına ise aminoasit getirilmez. Bu nedenle I. mRNA dan 4, II. mRNA dan 5 aminoasitlik protein sentezlenmiş olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

 

Biri prokaryot, diğeri ökaryot olan iki hücrenin DNA molekülleri,

 

I.

Nükleotit sayıları

II.

Baz çeşitleri

III.

Bazların diziliş sıraları

IV.

İki iplik arasındaki hidrojen bağı sayıları

özelliklerinden hangileri açısından farklılık gösterir?

 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
DNA ların büyüklüğü ve dolayısıyla nükleotit sayıları, bazların diziliş şekli, bazların oranları, iki ipliği birbirine bağlayan hidrojen bağ sayıları önemli farklılıklar gösterir. Fakat canlı türü ne olursa olsun DNA sında 4 çeşit baz bulunur.


Doğru Yanıt: d

Soru 22.

Aşağıda verilenlerden hangisi diğer dördünü kapsar?

 
A Şıkkı Kromatit
B Şıkkı Kromozom
C Şıkkı Gen
D Şıkkı DNA
E Şıkkı Nükleotid
   
Çözüm:
Seçeneklerin küçükten büyüğe sıralanışı;
Nükleotid® Gen® DNA® Kromatit® Kromozom

Doğru Yanıt: b

Soru 23.

Radyoaktif madde ile bir bakterinin RNA sını işaretleyip izlemek isteyen gözlemci, aşağıdaki bileşiklerden hangisini kullanmalıdır?

 
A Şıkkı Adenin
B Şıkkı Timin
C Şıkkı Deoksiriboz
D Şıkkı Glukoz
E Şıkkı Fruktoz
   
Çözüm:
Timin ve deoksiriboz DNA'nın yapısındadır. Glukoz ve fruktoz ise RNA'nın yapısında yoktur. Adenin işaretlenirse RNA izlenebilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 24.


İçerisinde bira mayaları ve glikoz çözeltisi bulunan kapalı bir deney ortamında, t1, t2 ve t3 zaman aralıklarındaki CO2 miktarının değişimi grafikte gösterilmiştir. 

Buna göre;

I.

Ortamdaki son ürün miktarının artması

II.

Kaptaki glikoz oranının azalması

III.

Kaptaki oksijen oranının azalması

gibi faktörlerden hangileri, t3 anındaki CO2 miktarındaki azalmanın nedeni olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bira mayaları, glikoz çözeltisi bulunan kapalı deney ortamında, bira mayaları etil alkol fermantasyonu yapacaklardır. Etil alkol fermantasyonu sonucu, ortamda CO2 ve etil alkol oranı artacaktır. Son ürünlerin birkimi, canlının enzim yapısını bozabileceğinden fermantasyonu olumsuz yönde etkiler. Glikoz, olayda kullanılan ham maddedir. Dolayısıyla glikozun azalması oluşan etil alkol ve CO2 miktarını azaltır. Fakat bu olayda oksijen kullanılmaz. t3 aralığında oluşan CO2 miktarının azalması oksijenin azalmasına bağlı değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 25.

Nükleotidlerin yapısında bulunan;

I.

Fosfat

II.

Deoksiriboz

III.

Adenin

IV.

Urasil

moleküllerinden hangileri, nükleotidlerin hangi nükleik asite ait olduğunu gösterir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Fosfat ve adenin molekülleri tüm nükleik asitlerde bulunur fakat deoksiriboz DNA nın urasil ise RNA nın yapısına katılır.


Doğru Yanıt: d

Soru 26.

Protein sentezi sırasında ana kalıp (DNA) veya ara kalıp (mRNA) olarak görev yapan moleküllerin nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Protein sentezi sırasında ana kalıp olarak DNA, ara kalıp olarak da mRNA görev yapar. DNA'da A, T, G, S ve mRNA'da ise A, U, G, S bazları bulunur. Dolayısıyla U ile T aynı nükleik asit molekülünde bulunamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 27.

Aşağıda nükleik asitlerin yapısına katılacak moleküller verilmiştir.

I.

Organik baz

II.

Nükleotit

III.

Nükleozit

Bu moleküllerin yapısal olarak küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:


Buna göre, bu moleküller küçükten büyüğe doğru I - III - II şeklinde sıralanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Bir bakteri DNA'sının I. zinciri N14 (normal), II. zinciri N15 (ağır) dir. Bu molekül N15 (ağır) azotlu ortamda bir kez bölünürse oluşacak DNA'ların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

Normal DNA  

Melez DNA  

Ağrı DNA  

 
A Şıkkı
 

-

% 50

% 50

B Şıkkı
 

% 50

% 75

-

C Şıkkı
 

% 50

% 50

-

D Şıkkı
 

% 25

% 25

% 50

E Şıkkı
 

% 50

% 25

% 25

   
Çözüm:


Doğru Yanıt: a

Soru 29.

DNA da bulunan;

I.

Adenin nükleotid

II.

Fosforik asit

III.

Pentoz

gibi moleküllerden hangileri RNA da farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
DNA'daki adenin nükleotit içerdiği şeker ile RNA'dan farklıdır. III. öncülde de pentoz şekeri DNA ve RNA'da farklıdır. Fakat fosforik asit her ikisinde de aynıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 30.

Bir DNA molekülünde, sitozinli ve timinli nükleotitlerin toplamı, DNA'daki

  I.  deoksiriboz
 II.  fosfat
III.  pürin bazları

gibi moleküllerin hangilerinin toplamına eşittir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
DNA moleküllerindeki sitozinli ve timinli nükleotidlerin yani pirimidinlerin toplamı, adeninli ve guaninli nükleotidlerin yani pürünlerin toplamına eşittir. (A + G = S + T)
DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı, moleküldeki deoksiriboz şekeri ve fosfat sayısına eşittir. Sitozinli ve timinli nükleotitlerin toplamı, deoksiriboz veya fosfat sayısının yarısına eşittir.

Doğru Yanıt: a

Soru 31.

Bir DNA molekülündeki 1. ipliğin bazı sırası şöyledir.

Protein sentezi sırasında II. iplik anlamlı dizi olarak kullanılıyor.

Buna karşılık gelen antikodonların baz sırası, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı
  ASG SUU UAA SGU
B Şıkkı
  GAS USU UAG SSA
C Şıkkı
  USG GAA UAU GSA
D Şıkkı
  SAG GSS ASU USG
E Şıkkı
  SGA AGS UAU USS
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: c

Soru 32.

Adenin/Guanin oranı   ve sitozin nükleotit sayısı 800 olan bir DNA molekülündeki pirimidin bazı sayısı kaçtır?

 
A Şıkkı 200
B Şıkkı 800
C Şıkkı 1000
D Şıkkı 1400
E Şıkkı 200
   
Çözüm:
DNA molekülünde G = S olduğuna göre G = 800'dür. A/G =  ise, A = 200 bulunur. A = T olduğu için T = 200 dür. Pirimidinler (S + T) = 800 + 200 = 1000 olarak bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 33.

DNA replikasyonu (eşlenmesi) sırasında gerçekleşen ;

I.

DNA'dan dört nükleotit kopması

II.

DNA'daki nükleotitlerin yer değiştirmesi

III.

DNA'ya beş nükleotit eklenmesi

olaylarından hangileri, bu DNA molekülünden sentezlenecek olan proteindeki aminoasit sayısını kesin olarak değiştirmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Protein sentezi sırasında, DNA'nın anlamlı zincirindeki üç nükleotit, 1 aminoasiti şifreler. Buna göre DNA'dan dört nükleotit kopması veya DNA'ya beş nükleotit eklenmesi, anlamlı zincirdeki üç şifre sayısının dolayısıyla bu iplikten sentezlenecek proteindeki aminoasit sayısının değişmesine neden olur. Fakat, nükleotit sayısı değişmeksizin, DNA'daki nükleotitlerin yer değiştirmesi, aminoasit sayısını değiştirmez. Nükleotit dizilimi değişirse, protein sentezine katılan aminoasit çeşidi değişebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 34.

RNA molekülü ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Hücre sitoplazmasında bulunur.
B Şıkkı Protein sentezinde görevlidir.
C Şıkkı Yapısındaki adenin sayısı urasil sayısına eşittir.
D Şıkkı Ribozomların yapısına girebilir.
E Şıkkı Tek sarmallı yapıya sahiptir.
   
Çözüm:
RNA molekülünün nükleotitleri arasında sayısal bir bağıntı yoktur. Bu nedenle C seçeneğindeki gibi adenin sayısı urasil sayısına eşit değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 35.

Aşağıda DNA dan replikasyonla yeni DNA ların oluşumu şematize edilmiştir.

 Bu şemaya göre yeni oluşan DNA lardaki anlamlı ve tamamlayıcı zincirlerin oluşumu ile ilgili olarak,

I.

1. DNA nın anlamlı zinciri ana DNA nın tamamlayıcı zincirine göre sentezlenmiştir.

II.

2. DNA nın tamamlayıcı zinciri ana DNA nın anlamlı zincirinden sentezlenmiştir.

III.

1. DNA nın tamamlayıcı, 2. DNA nın anlamlı zinciri ana DNA dan aynen aktarılmıştır.

verilen yargılardan hangileri doğrudur?
 

 

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül doğrudur. Çünkü 1. DNA, tamamlayıcı zincirin karşısına anlamlı zincir sentezlenerek oluşturulmuştur.

II.

öncül doğrudur. Çünkü 2. DNA, anlamlı zincirin karşısına tamamlayıcı zincir sentezlenerek oluşturulmuştur.

III.

öncül doğrudur. Çünkü DNA kendisini yarı korunumlu olarak eşler. Bu nedenle ana DNA nın tamamlayıcı zinciri 1. DNA ya anlamlı zinciride 2. DNA ya aynen aktarılmıştır.


Doğru Yanıt: e

Soru 36.

DNA'da meydana gelen bir mutasyonun etkisinin nesiller boyu devam etmesi için, mutasyonun hangi hücrelerde meydana gelmesi gerekir?

 
A Şıkkı Karaciğer hücrelerinde
B Şıkkı Beyin hücrelerinde
C Şıkkı Yumurta ve sperm hücrelerinde
D Şıkkı Kemik ve kas hücrelerinde
E Şıkkı Kan hücrelerinde
   
Çözüm:
Mutasyonun yeni nesile geçebilmesi için üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekir.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Aşağıda bazı kodonlar ve bu kodonların karşısına tRNA lar tarafından getirilecek aminoasitler verilmiştir.Bu tabloya göre,verilen mRNA ların hangilerinden sentezlenecek proteinlerdeki aminoasit sıra, sayı ve çeşidi aynı olur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Tabloya göre mRNA zincirinden sentezlenecek proteinlerdeki aminoasit sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, I. ve II. mRNA farklı kodonlara sahip olmasına rağmen şifreledikleri proteinlerin aminoasit sayı, sıra ve çeşidi aynı olur.

Doğru Yanıt: a

Soru 38.

Hücrelerdeki bilgi akışı sırasında ;

  I.   Replikasyon
 II.  Transkripsiyon
III.  Translasyon

gibi olayların hangilerinde meydana gelen hatalar hücrenin kalıtsal yapısını değiştirmez?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Sadece replikasyon sırasında DNA'da hatalar hücrenin kalıtsal yapısını değiştirir. Transkripsiyon ve translasyon meydana gelen hatalar sadece sentezlenen protein molekülünü etkilerler.

Doğru Yanıt: e

Soru 39.

Protein sentezinin gerçekleştiği bir hücrede sitoplazmada gerçekleşen ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı mRNA sentezi
B Şıkkı Kodon-antikodon kilitlenmesi
C Şıkkı mRNA'nın ribozomun küçük alt birimiyle birleşmesi
D Şıkkı tRNA'ya aminoasit bağlanması
E Şıkkı Ribozomun alt birimlerinin birleşmesi
   
Çözüm:
mRNA sentezi çekirdekte olur. Sentezlenen mRNA sitoplazmaya geçerek ribozomun küçük alt birime tutunur. Daha sonra büyük alt birime birleşir. tRNA'ya aminoasit bağlanır ve ribozomda kodon-antikodon kilitlenmesi gerçekleşir.
Sonuç olarak verilen seçeneklere göre sitoplazmada ilk gerçekleşen olay mRNA ile ribozomun küçük alt biriminin birleşmesidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi DNA nın kendini doğru olarak eşlediğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar?

 
A Şıkkı Nükleotitlerin yapısı
B Şıkkı Organik bazların dizilişi
C Şıkkı Deoksiribozların yapısı
D Şıkkı Zayıf bağların yapısı
E Şıkkı Fosfat bağlarının dizilişi
   
Çözüm:
Deoksiribozların yapısı, fosfat bağlarının dizilişi DNA nın kendini doğru olarak eşlediğine kanıt olmaz çünkü tüm DNA moleküllerinde aynıdır. Çeşitliliği oluşturan, organik bazların dizilişidir. Bu nedenle DNA'nın kendini doğru eşlediğini kanıtlamak için oluşan iki DNA molekülündeki organik baz dizilişinin aynı olduğunu belirlemek gerekir.  

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

Tek DNA taşıyan bir hücreli canlının sentezleyebileceği protein molekülü çeşidi sayısı, o canlının;

  I.  Stoplazmasındaki aminoasit çeşidi sayısı
 II.  DNA'sındaki gen çeşidi sayısı
III.  Ribozom sayısı
IV.  DNA'sındaki baz çeşidi

özelliklerinden hangileriyle doğru orantılıdır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve  IV
   
Çözüm:
Her protein çeşidi bir genin kontrolünde sentezlendiğine göre, gen çeşidi sayısı artarsa üretilen protein çeşidi sayısıda artar.

Doğru Yanıt: a

Soru 42.

Aşağıda bazı aminoasitler ve bu aminoasitleri şifreleyebilen kodonlar verilmiştir.

Amino asit

Şifreleyen kodonlar

Serin

UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC

Lösin

UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG

Triptofan

UGG

İzolösin

AUU, AUC, AUA

Valin

GUU, GUC, GUA, GUGBu tablodaki bilgilere göre

I. En fazla kullanılan aminoasit Serin' dir.
II. Triptofan sadece ACC antikoduna sahip tRNA ile taşınır.
III. Kodonları farklı olan mRNA lardan aynı özellikte protein üretebilir.

gibi yargılardan hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tabloda verilen bilgilere göre,

I.

öncül yanlıştır. Çünkü hem serin hem de lösin aminoasiti altı çeşit kodonla şifrelenebilmektedir.

II.

öncül doğrudur. Çünkü tabloya göre tiriptofanın kodonu UGG dir. Bu kodonun karşısına ACC antikodonuna sahip tRNA gelir.

III.

doğrudur.Çünkü serin, lösin, valin ve izolosin aminoasiti farklı dizilişlerdeki kodonlarla şifrelenebilmektedir.


Doğru Yanıt: d

Soru 43.

Bir küf mantarı, glikoz tuz ve vitamin içeren agarlı normal besi ortamında gelişip çoğalabilmektedir. Bundan anlaşıldığına göre, mantar, genlerinin kontrolünde bu besinlerden yirmi çeşit amino asidi ve bu amino asitlerden proteinlerini sentezleyebilmektedir.

Bu mantarın, sporla çoğalma sırasında, sporları x ışınlarına tutulduktan sonra, besi ortamında gelişip çoğalamadığı; ortama ayrıca amino asitler hazır olarak ilave edildikten sonra ise gelişip çoğabildiği görülmüştür.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Bu mantarın normalde glikoz sentezi yapan genleri yoktur.
B Şıkkı Bu mantar çoğalabilmek için, besi ortamına koyulan proteinleri de doğrudan kullanabilir.
C Şıkkı Bu mantar katalizör olarak kullancağı vitamini hazır alır.
D Şıkkı Normal besi ortamındaki tuzların bir kısmı azotludur.
E Şıkkı Sporları x ışınına tutulduğunda, mantarın protein sentezinden sorumlu genleri zedelenmemiştir.
   
Çözüm:
Küf mantarı ortamda glikoz olduğu zaman çoğaldığına göre glikozu kendi sentezleyemez. Yani glikoz sentezi yapan genleri yoktur. Mantar ortamdaki proteinleri doğrudan kullanamaz. Ancak amino asit halinde alabilir. Sporlar x ışınına tutulduğunda ancak amino asit ilavesi ile çoğalabildiğine göre protein sentezini gerçekleştirebilmektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 44.

DNA ve RNA'larda bulunan;

I. Fosfat
II. Organik baz
III. Beş karbonlu şeker

moleküllerinden hangilerinin tümü yapısal olarak birbirinin aynısıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
DNA'nın beş karbonlu şekeri deoksiriboz, organik bazlari ise Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin dir.

RNA'da ise beş karbonlu şekeri olarak riboz, organik baz olarak da Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil bulunur. Görüldüğü gibi iki nükleik asitde yapısal olarak aynı olan molekül sadece fosfattır.

Doğru Yanıt: a

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA nın yapısında ortak bulunan pirimidin bazdır?

 
A Şıkkı Adenin
B Şıkkı Sitozin
C Şıkkı Urasil
D Şıkkı Guanin
E Şıkkı Timin
   
Çözüm:
DNA ve RNA nın yapısında ortak bulunan pirimidin bazı sitozin dir.
Adenin ve Guanin ortak pürin bazlardır. Urasil sadece RNA' da timin ise sadece DNA nükleotidlerinde bulunan pirimidin bazlardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 47.

  I.  Timin
 II.  Adenin
III.  Riboz
IV.  Deoksiriboz
 V.   Guanin

Yukarıdaki nükleotid birimlerinden hangileri RNA ve DNA'dan sadece birinde bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Guanin ve adenin DNA ve RNA'da bulunur ancak timin ve deoksiriboz sadece DNA'da, riboz da sadece RNA'da bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 48.

Aşağıda eşeyli üreyen bir canlının üreme hücresi oluşumu sırasında gerçekleşebilecek mutasyonlardan bazıları verilmiştir.

I.

Bir çift nükleotidin karşılıklı kopması

II.

Bölünme sırasında kromozomların ayrılmaması

III.

Bir kromozomdan bir parçanın kopması

Bu mutasyonların yavru bireylerde neden olabileceği özellik değişimine göre çoktan aza doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:

I.

öncüldeki kopma nedeni ile bireyde bir gen mutasyona uğrar.

II.

öncülde kromozomları eşit olarak ayrılamamış gametlerin birleşmesi sonucu oluşan birey çok sayıda gen bakımından mutanttır.

III.

öncülde bir kromozomdan bir parçanın kopması ile oluşacak bireydeki mutant gen sayısı I. öncüldeki bireyden fazla II. öncüldeki bireyden az olacaktır.


Doğru Yanıt: d

Soru 49.

Bir canlıya ait;

I.

DNA

II.

RNA

III.

Protein

gibi moleküllerden hangilerinin nitelik ve niceliği, aynı canlının farklı doku hücrelerinde farklılık gösterebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
DNA molekülünün miktarı eşey hücrelerinde yarıya insede niteliği her hücrede aynıdır. Fakat RNA ve proteinin nitelik ve niceliği farklı doku hücrelerinde farklılık gösterir.

Doğru Yanıt: d

Soru 50.

I.

Riboz sayısı

II.

Urasil sayısı

III.

Fosfat sayısı

IV.

Sitozin sayısı

150 tane nükleotitten oluşmuş bir RNA molekülünde yukarıda verilenlerden hangilerinin sayıları 150 olmalıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız IV
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Riboz ve fosfat sayısı RNA daki nükleotit sayısına eşittir.
Urasil ve sitozin sayısının 150 olması mümkün değildir çünkü moleküldeki toplam nükleotit sayısı 150 dir.

Doğru Yanıt: d


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=