TEST-1(SİNİRSİSTEMİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Gif Manzara Resimleri_4,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

Omurgalı hayvanların tümünde, beyincik;

I.

Kas faaliyetlerini düzenler.

II.

Kıvrımlı bir dış yüzeye sahiptir.

III.

Soluk alıp verme merkezi olarak görev yapar.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Beyincik kas faaliyetini düzenler. (I)
Balık ve kurbağalarda kıvrımlı değil düzdür. (II)
Soluk alıp verme beyinciğin değil omurilik soğanının görevidir. (III)

Doğru Yanıt: a

 

Soru 2.

  I.  Göz bebeğinin genişlemesi
 II.  İdrar torbasının daralması
III.  Kalın bağırsaklarda peristatik hareketlerin hızlanması

Yukarıda verilen  olayların hangisi sempatik (A) hangisi parasempatik sinir sisteminin (B) kontrolü ile gerçekleşmiştir?

 

     A    

     B     

 
A Şıkkı
 

I

II, III

B Şıkkı
 

I, II

III

C Şıkkı
 

I, III

II

D Şıkkı
 

II, III

I

E Şıkkı
 

III

I, II

   
Çözüm:
Göz bebeğinin genişlemesini sempatik sinir sistemi kontrol eder.
İdrar torbasının daralması ve kalın bağırsaklarda peristaltik hareketlerin hızlanmasını parasempatik sinir sistemi kontrol eder.

Doğru Yanıt: a

Soru 3.

I.

Elektriğin kesik olmasının bilinmesine rağmen yeni girilen odanın düğmesine basılması

II.

Yukarıdaki olayın sonrasında yapılan işin hatalı ve gereksiz olduğunun düşünülmesi

hangi bölümleri tarafından kontrol edilir?

       I          II    

 
A Şıkkı
Ara beyin Omurilik
B Şıkkı
Omurilik Beyin kabuğu
C Şıkkı
Omurilik soğanı Ön Beyin
D Şıkkı
Beyin kabuğu Omurilik soğanı
E Şıkkı
Omurilik Omurilik
   
Çözüm:
I. olay alışkanlıklarla ilgilidir ve omurilik denetiminde gerçekleşir.
II. olayda bilinçle ilgilidir ve beyin kabuğundan kontrol edilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 4.

Nöronlardaki impuls iletimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı Eşik değerden daha zayıf impulslar iletilmez.
B Şıkkı Eşik değerin üzerindeki impulslar iletilmez.
C Şıkkı İmpuls iletilen alanda elektriksel yük değişir.
D Şıkkı (K+) iyonlarının içeri alınması sırasında ATP harcanır.
E Şıkkı İmpuls iletimi için gerekli enerji imuls veren kaynaktan değil, nörondan sağlanır.
   
Çözüm:
Eşik değerde veya eşik değerin üstündeki uyartılar sinir hücresinde implus oluşturabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

Arabeyinde bulunan hipotalamus, aşağıdaki olaylardan hangisini kontrol etmez?

 
A Şıkkı Protein ve karbonhidrat metabolizmasını
B Şıkkı Vücudun su dengesini
C Şıkkı Akson uçlarındaki nörotransmiter maddelerin salgılanmasını
D Şıkkı Yaz ve kış aylarındaki vücut sıcaklığını
E Şıkkı Çizgili kas faaliyetlerinin düzenli çalışmasını
   
Çözüm:
Çizgili kasların düzenli çalışması hipotalamusun diğer kas faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan beyinciktir.

Doğru Yanıt: e

Soru 6.

Kulağın yarım daire kanallarından gelen sinir impulsları, beynin aşağıdaki bölgelerinden hangisi tarafından değerlendirilir?

 
A Şıkkı Korteks
B Şıkkı Hipotalamus
C Şıkkı Talamus
D Şıkkı Omurilik soğanı
E Şıkkı Beyincik
   
Çözüm:
Kulağın yarım daire kanallarından gelen denge ile ilgili uyartılar beyincik tarafından değerlendirilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 7.

  I.  Kasları doğrudan doğruya uyarır.
 II.  Denge merkezidir.
III.  Kas tonusunu düzenleme
IV.  Konuşma, yazma, öğrenme merkezidir.
 V.  Dolaşım ve solunum sistemlerini denetler.

Yukarıdaki olaylardan hangileri beyinciğin yönetimindedir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Beyincik kasların koordineli bir şekilde kasılmasını ve vücudun dengesini sağlar.  Kas tonusu orta beyinden, konuşma, yazma, öğrenme, beyin kabuğundan,
dolaşım ve solunum sistemlerinin yönetimi de omurilik soğanından yapılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 8.

Bir nörondan iletilmekte olan impuls dalgasının ikinci bir nörona taşınması için;

  I.   Nörotransmitterin dendrit reseptörlerine tutunması
 II.  Sinaptik keselerin salgılama yapması
III.  Na+ ve K+ yer değişiminin dendrit zarında gerçekleşmesi gerekir.

Bu olayların sırası nasıldır?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı III - II - I
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Bir nörondan diğer nörona uyartı geçişi sırası. Akson uçlarındaki sinaptik keselerden salgı yapılması (II)
Nörotransmitterlerin dendrit reseptörlerine tutunması (I)
Dendrit zarında yük değişimin gerçekleşmesi (III)
şeklindedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 9.

Korkulu rüya gören bir insanda;

-  Soluk sayısı
-  Kalp atışı
-  Kan basıncı
-  Kandaki adrenalin ve glukagon yoğunlukları artar.

Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisi işlev yapmaz?
 

 
A Şıkkı Karaciğer
B Şıkkı Motor nöron
C Şıkkı Duyu nöronu
D Şıkkı Beyin yarım küreleri
E Şıkkı Omurilik soğanı
   
Çözüm:
Kalp kasları otonom sinir sisteminin denetiminde motor nöronlarla çalışır. Adrenalin ve glukagon, karaciğerdeki glikozu kana iletir. Beyin yarımküreleri şekillerin oluşturduğu, yorumların yapıldığı yerdir. Soluk sayısı ve kalp atışları omurilik soğanınca denetlenir. Duyu nöronları çevreden herhangi bir uyarı alıp iletmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 10.

  I.  Göz kürelerimizin sağa - sola dönmesi
 II.  Kalbin hızlı veya yavaş çalışması
III.  Kollarımızın hareket etmesi
IV.  Bağırsaklarımızın peristaltik hareketler yapması

Yukarıdaki olaylardan hangileri otonom sinir sistemince yöneltilen faaliyetlerdir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Kalbin ve bağırsakların çalışması otonom sinir sistemine ait sempatik ve parasempatik sistemin etkisi ile olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 11.

Uyarıların iletilmesinde;

I.

Duyu nöron- Beyindeki ara nöron- Motor nöron- Kas

II.

Duyu nöron- Omurilikteki ara nöron- Motor nöron- Kas

III.

Duyu nöron- Ara nöron- Motor nöron- Bez- Hormon

uyarıya cevap verme sürelerinin yavaştan hızlıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I- II- III
B Şıkkı II- I- III
C Şıkkı II- III- I
D Şıkkı III- I- II
E Şıkkı III- II- I
   
Çözüm:
III. öncüldeki hormanal bez tepki süresini yavaşlatır.
I. öncülde duyu nöronunun beyine gitmesi tepki süresini II. öncüle göre yavaşlatır.

Doğru Yanıt: d

Soru 12.

Uyku halindeyken, aniden uyandırılıp korkan bir insanda oluşan çok yönlü ve ani tepkide, aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 
A Şıkkı Beyinden, iskelet kaslarına ulaşan impuls sayısı.
B Şıkkı Uyarılan reseptörlerdeki impuls sayısı.
C Şıkkı Merkezi sinir sistemine ulaşan impuls sayısı
D Şıkkı İmpulsları taşıyan nöronların çapı ve miyelinli oluşu.
E Şıkkı Uyartıların bir nöronda ilerleme hızı
   
Çözüm:
Uyku halindeyken aniden uyandırılan ve korkan bir insanda, uyarılan reseptörlerdeki impuls sayısı, merkezi sinir sistemine ulaşan impuls sayısı ve beyinden iskelet kaslarına ulaşan impuls sayısı artar. Dolayısıyla tepki şiddeti de artar. İmpulsların taşındığı nöronun çapı ve miyelinli oluşuda impulsun hızını arttırır. Fakat bir nörondan geçen uyartıların ilerleme hızı sabittir. Tepki şiddetini arttırmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 13.

Hipofiz bezinin çalışmasını düzenleyen hormonlar, merkezi sinir sisteminin aşağıdaki bölgelerinden hangisi tarafından salgılanır?

 
A Şıkkı Beyin korteksi
B Şıkkı Talamus
C Şıkkı Beyincik
D Şıkkı Omurilik soğanı
E Şıkkı Hipotalamus
   
Çözüm:
Hipotalamus, ürettiği RF hormonu ile hipofizin çalışmasını kontrol eder.

Doğru Yanıt: e

Soru 14.

Yüksek ateş sonucu vücudun sağ tarafına felç gelen bir kişide, hafıza kaybı görülmesine rağmen, parmak uçlarındaki ağrıyı hisseden hastanın sağ kol ve sağ bacağını hareket ettirememesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 
A Şıkkı Kas hücrelerinin zedelenmesi
B Şıkkı Duyu nöronlarının uyartıyı iletememesi
C Şıkkı Bütün ara nöronlarının zedelenmesi
D Şıkkı Beyin hücrelerinin zedelenmesi
E Şıkkı Motor nöronların uyartıyı iletememesi
   
Çözüm:
Hastanın acıyı hissedip kol ve bacağını çekememesi duyu ve ara nöronların yüksek ateşten etkilenmediğini, motor nöronlarının ise zedelendiğini gösterir.

Doğru Yanıt: e

Soru 15.

Babası, Aslı'ya gazeteyi getirmesini söyledikten sonra, Aslı,

I. 

Okumakta olduğu kitabı bırakır.

II. 

Ayağa kalkar.

III. 

Gazeteyi yerinden alır.

IV. 

Babasına götürür.

Aslı'nın yukarıdaki davranışlarından, merkezi sinir sisteminin yönetiminde gerçekleşenler, aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Sorudaki kişinin tüm davranışları merkezi sinir sisteminin yönetiminde gerçekleşmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 16.


Yukarıdaki şekilde içten ve dıştan gelen uyaıların tepki organına iletilmesi verilmiştir.

I, II ve III ile gösterilen nöronlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

       I          II           III     


 

 
A Şıkkı
Duyu Nöronu Duyu Nöronu Motor Nöron
B Şıkkı
Motor Nöron Motor Nöron Duyu Nöronu
C Şıkkı
Motor Nöron Duyu Nöronu Motor Nöron
D Şıkkı
Duyu Nöronu Ara Nöron Motor Nöron
E Şıkkı
Motor Nöron Ara Nöron Duyu Nöronu
   
Çözüm:
İç veya dış çevreden gelen uyarılar duyu nöronu ile merkeze iletilir. (I)
Merkezde değerlendirme yapıldıktan sonra (II) Motor nöronla bez veya organlar uyarılır. (III)
I. Duyu, II, Ara, III, Motor nöronlardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücrelerinin özelliği değildir?

 
A Şıkkı Bütün uyartılara cevap vermeleri
B Şıkkı Uyarılınca elektriksel yükünün değişmesi
C Şıkkı Miyelinli aksonlarda hızlı iletim olması
D Şıkkı İmpuls  iletiminin dentritten aksona doğru yapılması
E Şıkkı Nöron aksonlarından hormon salgılanması
   
Çözüm:
Sinir hücreleri eşik değer ve eşik değerin üzerindeki uyarılara cevap verir.

Doğru Yanıt: a

Soru 18.

Bir nöronda ranvier boğumları gözleniyorsa, bu nöron ile ilgili olarak,

  I.  Motor nörondur.
 II.  Eşik değerinin üzerindeki uyarılarla uyarılır.
III.  Uyartı iletim hızı fazladır.
 IV.  Miyelinli bir nörondur.

ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I, II ve III
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Bazı nöronların aksonlarında miyelin kılıf denilen bir yapı bulunur. Miyelin kılıfı, akson boyunca boğumlu bir yapı gösterir. Bu boğumlara "ranvier boğumları" denir. Miyelinli nöronlarda uyartılar, ranvier boğumlarından sıçramalı olarak iletilir, bu durum, uyartının hızını arttırır. Ranvier boğumu gözlenen bir nöron, motor nöron olmayabilir, ara nöronlar ve duyu nöronlarında da miyelin kılıf görülebilir. Eşik değeri ve üzerindeki uyarılarla uyarılma tüm nöronlarda görülür.
Dolayısıyla, ranvier boğumu gözlenen bir nöronun eşik değerinin üzerindeki uyarılarla uyarılması, uyartının iletim hızının fazla olması ve miyelinli bir nöron olması kesin olarak söylenir.

Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Parasempatik sisteme ait bazı özellikler,

  I.  Miyelinsiz motor nöronlardan oluşması
 II.  Stresten sonra vücudu sakinleştirmesi
III.  Uyarılan, doku ve organlara, iki veya daha fazla nörondan geçerek ulaşması

şeklindedir.

Bu özelliklerden hangileri, parasempatik sistemi, sempatik sistemden ayırır?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
İnsanlarda, otonom sinir sistemini oluşturan sempatik ve parasempatik sinirler, miyelinsiz motor nöronlar olup, bu nöronlardan taşınan uyartılar, doku ve organlara iki veya daha fazla sinaps bölgesinden geçerek ulaşır. Fakat, stres sonrası vücudu sakinleştirme, sempatik değil parasempatik sistemin özelliğidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 20.

Sinir sisteminin işlevlerini incelemek için düzenlenen bir deney sırasında, beyni tahrip edilmiş bir kurbağa, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez?

 
A Şıkkı Kalbinin çalışması
B Şıkkı Solunum yapması
C Şıkkı Parmak arası perdesindeki kılcal damarlarda kanın akması
D Şıkkı Asit damlatılan bacağını çekmesi
E Şıkkı Besini yakalamak için dilini uzatması
   
Çözüm:
Bu soruda beyin olarak kabul edilen beyin kabukları, bilinçli hareketlerin yönetildiği bölümdür. Kurbağanın beyni tahrip edildiğinde iç ve dış refleks hareketlerini gerçekleştirebilir fakat, görüp, değerlendirip karar vermesini gerektiren besini yakalamak için dilini uzatması olayını gerçekleştiremez.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Hipotalamus fonksiyonları bozulan bir insada, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı İştahın düzensizleşmesi.
B Şıkkı Uyku ritminin bozulması
C Şıkkı Vücuttaki su dengesinin bozulması
D Şıkkı Vücut sıcaklığının değişmesi
E Şıkkı Kas hareketlerinin düzensizleşmesi
   
Çözüm:
Hipotalamus, merkezi sinir sisteminde, beynin, ara beyin kısmında yer alan önemli bir merkezdir. Vücut sıcaklığı su dengesi, şeker metabolizması, kan basıncı, eşeysel yönlenme ve hipofiz bezinin hormon salgılaması gibi olayları kontrol eder. İskelet kaslarının kasılmasını düzenleyerek dengenin oluşmasını sağlayan hipotalamıus değil, arka beyinde bulunan beyinciktir.

Doğru Yanıt: e

Soru 22.

Omurgalı hayvanlarda beyinciğin büyüklüğü, aşağıdaki özelliklerin hangisiyle doğru orantılıdır?

 
A Şıkkı Kromozom sayısı
B Şıkkı Vücut büyüklüğü
C Şıkkı Beyin ağırlığı
D Şıkkı Kas faaliyeti
E Şıkkı Soluk alıp verme hızı
   
Çözüm:
Kas faaliyetleri beyincik tarafından kontrol edilir. Kas faaliyeti arttıkça beyincik büyüklüğü ve beyincikteki kıvrımlar artar.

Doğru Yanıt: d

Soru 23.

Hayvanlar aleminin canlılarında,

  I.  ağsı
 II.  ip merdiven
III.  merkezi

sinir sistemi olmak üzere, değişik sinir sistemleri görülür.

Bu sinir sistemlerinin, evrimsel açıdan ortaya çıkış sırası aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 
A Şıkkı II - I - III
B Şıkkı III - I - II
C Şıkkı I - II - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Sinir sisteminin en basit şekli, hayvanlar aleminde sölenterlerde görülen sinir ağıdır. Eklembacaklılar ve halkalı solucanlarda, biraz daha gelişmiş bir sistem olan ip merdiven sinir sistemi görülür. Hayvanlar aleminde görülen en gelişmiş sinir sistemi, omurgalılardaki merkezi sniri sistemidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 24.


Yukarıda verilen şekil nöronlar arası ilişkilerden çoğalma zincirini göstermektedir.

Bu şekle göre,

I.

Uyartı ilk önce 1 - 4 yolundan iletilir.

II.

Bir uyartı çoğaltılarak kısa aralıklarla 4 ten geçer.

III.

Uyartı dursa bile, 4 teki uyartı iletimi bir süre daha devam eder.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

Uyartı ilk önce 1 - 4 yolundan en son 1 - 2 - 3 - 4 yolundan geçer.

II.

1 den gelen uyartı 2. ve 3. nolu nöronlar tarafından çoğaltılmıştır.

III.

1'den uyartı gelmese bile 4 ten 2. ve 3. nörondan gelecek uyartılar geçer.


Doğru Yanıt: e

Soru 25.

Nörondan nörona uyartı iletimi için ilk nöron, nörohormon salgılar.

İnsan nöronlarından sürekli olarak nörohormon salgılandığı halde kandaki nörohormon oranının ve miktarının değişmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Nörohormon artışı sinirsel iletimi kolaylaştırır.
B Şıkkı Nörohormon salgılandıktan sonra parçalanır.
C Şıkkı Hormonlar endokrin bezler tarafından da salgılanır.
D Şıkkı Bütün hormanlar proteinden yapılır.
E Şıkkı Bir nöron içindeki iletim için nörohormon gereklidir.
   
Çözüm:
Salgılanan nörohormonlar ikinci sinir hücresinin dendritinde uyartı oluşturduktan sonra özel enzimlerle parçalandığı için nörohormon miktarı artış göstermez.

Doğru Yanıt: b

Soru 26.

  I.  Memeliler
 II.  Kuşlar
III. Sürüngenler
IV.  Balıklar
 V.  Kurbağalar

Yukarıdaki omurgalı hayvanların hangi ikisinin beyincik yapıları, diğer beyin bölümlerine göre daha fazla gelişmiştir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve V
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Beyincik, duyu organlarından veya kaslardan gelen uyarılara göre iskelet kaslarının kasılmasını düzenleyerek, dengenin oluşmasını sağlar. Omurgalılarda, beyinciğin büyüklüğü, kas faaliyeti ile doğru orantılıdır. Gelişme derecelerine göre (az gelişmişten çok gelişmişe doğru) sıralanışı; sürüngen - kurbağa - balık - kuş - memeli şeklindedir. Dolayısıyla, kuş ve memelilerin beyincikleri diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 27.

Refleks oluşumundaki yapılar aşağıda şematize edilmiştir :
       
Tepki sırasında bu yapıların işlev yapma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV - V
B Şıkkı I - II - IV - V - III
C Şıkkı III - IV - V - I - II
D Şıkkı IV - V - I - II - III
E Şıkkı V - IV - III - II - I
   
Çözüm:
Soruda bir refleks yayı verilmiştir.

  I.  Reseeptörler hücresi (uyarı alır.)
 II.  Duyu nöronu 
III. Ara nöron
IV.  Motor nöron
 V.  Uygulayıcı organdır.

Tepki sırasında bu yapıların işlev yapma sırası I, II, III, IV, V şeklindedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 28.

Sempatik sinirler,

  I.  Sindirim
 II.  Solunum
III.  Dolaşım

sistemlerden hangilerinin çalışmasını hızlandırır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Sempatik sinirler dolaşım ve solunum sistemini hızlandırırken, sindirim sistemini yavaşlatır.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.


Yukarıdaki şekilde nöronda oluşan bir impulsun iletimi gösterilmiştir.

Buna göre, impuls hangi bölgeden geçmektedir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Uyartının geçtiği bölümde akson içi pozitif dışı negatiftir. (depolarizasyon) IV nolu bölge bu tanıma uymaktadır.

Doğru Yanıt: d

Soru 30.

Elimizi sivri veya çok sıcak bir cisme bilmeden dokundurduğumuzda düşünmeye fırsat bulmadan geri çekeriz.

Geri çekme refleksinde;

I.

Duyu nöronu derideki reseptörlerden aldığı uyartıyı omurilik içindeki ara nörona taşır.

II.

Ara nöron, uyarıtıyı motor nörona aktarır.

III.

Motor nöron uyartıyı kaslara götürerek faaliyete geçirir.

yukarıda verilen olayların oluş sırası nasıl olmalıdır?

 
A Şıkkı I- II- III
B Şıkkı I- III- II
C Şıkkı II- I- III
D Şıkkı II- III- I
E Şıkkı III- I- II
   
Çözüm:
Refleks yayında uyartı iletim sırası

I. Duyu nöron
II. Ara nöron
III. Motor nöron

şeklindedir.

Doğru Yanıt: a

Soru 31.

  I.  Duyu nöronu
 II.  Motor nöron
III.  Ara nöron

Eşik şiddetinin üzerindeki uyartıyı alan bir reseptörde oluşan impuls yukarıdakilerden hangi sıraya göre geçerek tepki oluşumuna neden olur?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Uyartının taşınma sırası; Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 32.

Bir nöronda, impuls iletimi sırasında,

  I.  depolarizasyon
 II.  impulsun hızının artması
III.  ısı çıkışı
IV.  CO2 çıkışı

şeklindeki olaylardan hangileri gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Bir nöron, dinlenme durumundayken iç kısımda (-), dış kısımda ise (+) yüke sahiptir. Bu durum polarizasyon halidir. İmpuls iletimi sırasında, impulsun geçtiği bölgelerde normal kutuplaşma bozularak ters yönde değişir, yani depolarizasyon görülür. Ayrıca, impuls iletimi için gerekli enerji, oksijenli solunumla sağlandığından CO2 ve ısı çıkışı olur. Fakat impulsun iletim hızı, nöron boyunca sabittir.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

  I.  Dışta boz madde
       İçte ak madde
 II.  Dışta ak madde
       İçte boz madde

Merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerinde ak ve boz madde konumlanması yukarıda verildiği gibi iki farklı şekilde olur.

Beyin, beyincik ve omurilik soğanındaki ak ve boz madde konumlanması hangi seçenekte verilmiştir?

  Beyin    Beyincik   Omurilik soğanı

 
A Şıkkı
 

I

I

II

B Şıkkı
 

I

II

I

C Şıkkı
 

II

I

I

D Şıkkı
 

I

II

II

E Şıkkı
 

II

I

II

   
Çözüm:
Beyin ve beyincikte.
Dışta boz madde, içte ak madde vardır. Omurilik soğanı ve omurilikte dışta ak madde, içte boz madde vardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 34.

Sinir sistemi tarafından kontrol edilen aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde omurilik görev yapamaz?

 
A Şıkkı İğne batırılan elin, aniden çekilmesi
B Şıkkı İşe, her gün aynı yoldan gelip gitmek.
C Şıkkı Dizin altındaki kirişe sertçe vurulduğunda bacağın öne fırlaması
D Şıkkı Çok iyi bilinen şarkının söylenmesi
E Şıkkı Bir okuma parçasının yorumlanması
   
Çözüm:
Omurilik, beyine giden ve beyinden çıkan impulusları iletilen bir köprüdür. Ayrıca beyini ilgilendirmeyen belirli refleksleri kontrol eder. Omurilik, refleks merkezidir. Bir kişinin okuduğu, okuma parçasını yorumlaması uç beyin tarafından kontrol edilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 35.

Sempatik sistem etkisi ile

-  Kalp atışı hızlanır.
-  Bronşlar genişler
-  Mide salgısı durur.

Parasempatik sistem etkisi ilede.

-  Kalp atışı azalır.
-  Bronşlar daralır.
-  Mide salgısı artar.

Yukarıda verilen bilgilere göre,
 

I.

Sempatik ve parasempatik sistemin zıt çalışması değişen iç koşullara uygun cevabın verilmesini sağlar.

II.

Stres halinde sempatik sinirlerin çalışması hızlanır.

III.

Stres kalktığında parasempatik sinirler, sempatik etkileri ortadan kaldırıcı düzenleme yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Her üç öncül de sempatik ve parasempatik sistemin özellikeri ile metabolizma üzerine olan etkilerini özetlemektedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 36.

İnsandaki merkezi sinir sistemine ait bir nöronda;

I.

Akson

II.

Ranvier boğumu

III.

Dendrit

IV.

Aksonun son uç noktası

bulunmaktadır.

Bu nöronun hangi bölümlerinde miyelin bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
II., III. ve IV. bölümlerde miyelin kılıf yoktur. Miyelin kılıf Akson gövdesini örter.

Doğru Yanıt: e

Soru 37.

Bütün omurgalıların sinir sisteminde aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

 
A Şıkkı Beyin yarımkürelerinin ayrılmış olması
B Şıkkı Beyinciğin düz olması
C Şıkkı Beyin yarımkürelerinde aynı sayıda kıvrım bulunması
D Şıkkı Bütün nöronların miyelinli olması
E Şıkkı Uyartı iletimi sırasında Na+ ve K+ iyonlarının yer değiştirmesi
   
Çözüm:
Balıkların beyin yarım küreleri belirgin olarak ayrılmamıştır, diğer omurgalılarınki ayrılmıştır. Beyincik ise balık ve kurbağalarda düz, diğerlerinde enine kıvrımlıdır. Nöronların bir kısmı miyelinli, bir kısmı miyelinsizdir. Bütün nöronlarda uyartı iletimi sırasında Na+ ve K+ iyonları içten dışa, dıştan içe doğru geçiş yapar.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

  I.  Yutma, soluk alıp verme, öksürme, hapşırma gibi reflekslerin kontrolü
 II.  Kas tonusunun ve vücudun duruşunun düzenlenmesi.
III.  Acı, sıcaklık, gülme ve ağlama gibi olayların değerlendirilmesi

Yukarıda, insanların merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerinin sorumlu olduğu bazı olaylar verilmiştir.

Bu olayların denetlendiği bölgeler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? 

 

     I    

     II    

     III    

 
A Şıkkı
  Omurilik soğanı Orta beyin Talamus
B Şıkkı
  Omurilik Beyincik Orta beyin
C Şıkkı
  Ara beyin Arka beyin Beyincik
D Şıkkı
  Omurilik Orta beyin Talamus
E Şıkkı
  Omurilik soğanı Beyincik Orta beyin
   
Çözüm:
Yutma, soluk alıp verme, öksürme, hapşırma gibi reflekslerin kontrolü, omurilik soğanı; kas tonusunun ve vücudun duruşunun düzenlenmesi, orta beyin; acı, sıcaklık, gülme, ağlama gibi olayların değerlendirilmesi ise talamus tarafından kontrol edilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 39.

 

Sinir hücrelerindeki,

 

I.

Dentrit

II.

Hücre gövdesi

III.

Akson ucu

gibi kısımların hangilerinden nötrotransmitter maddeler sağlanır?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Nörotransmiter maddeler uyartıyı bir nöronun akson uçlarından bir diğer nöronun dentritlerine iletmekle görevli haberci moleküllerdir. Bu haberci moleküller nöronların sadece akson uçlarındaki bölgeler tarafından salgılanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 40.

  I.  Sinir telcikleri
 II.  Sinir ağı
III.  İp merdiven sinir sistemi

Yukarıda verilen sinirsel yapıların basitten gelişmişe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Bu sinirsel yapılar
  I. Sinirsel telcikleri ® paramesyumda
 II.  Sinir ağı ® hidrada
III.  İp merdiven sinir sistemi ® planaryada
bulunur. Basitten gelişmişe doğru da aynı şekilde sıralanır.

Doğru Yanıt: a

Soru 41.

Basit bir refleks yayında cevabın oluşabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 
A Şıkkı Motor uç plaktan asetilkolin salgılanması
B Şıkkı Uyarının eşik noktasında olması
C Şıkkı Duyu nöronunda depolarizasyonun olması
D Şıkkı Ara nöronun aksonundan nörotransmitter salgılanması
E Şıkkı Uyartının beyindeki bir merkezden geçmesi
   
Çözüm:
Basit bir refleks yayında duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron vardır. Ara nöron beyin yerine omurilikte yer alabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 42.

  I.  Hücre gövdesi
 II.  Dendrit
III. Aksonu
IV.  Sinaps

Bir uyarı, sinir hücresinin akson ucuna yapılmıştır.

Bu uyarı sonucu oluşan impulsun doğru iletim yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı IV - III - II - I
C Şıkkı III - IV - II - I
D Şıkkı II - III - IV - I
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:
Uyarılan akson ucundan sonra uyartı
sinaps (IV), bir sonraki sinir hücresinin dendriti (II), gövdesi (I) ve aksonunu (III) geçerek ilerler.

Doğru Yanıt: e

Soru 43.

İnsanlarda sinir sistemini oluşturan aşağıdaki kısımlardan hangisi, karşısında belirtilen görevleri gerçekleştirmez?

 
A Şıkkı Beyincik - Kas dengesi
B Şıkkı Beyin yarım küreleri - istemli faaliyetler
C Şıkkı Otonom sinir sistemi - düz kasların çalışması
D Şıkkı Hipotalamus - endokrin bezlerin uyarılması
E Şıkkı Omurilik - yutkunma ve kusmayı denetleme
   
Çözüm:
İnsanlarda, merkezi sinir sistemini oluşturan yapılardan biri olan omurilik, beyine iletilen uyartıların geçiş bölgesidir. Ayrıca refleks merkezidir. Yutkunma ve kusmayı denetleme, omurilik değil omurilik soğanı tarafından denetlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 44.

Bir nörondan uyartı iletimi için gerekli enerjiyle ilgili;

  I.  Bütün vücut hücrelerinden alınan ATP den sağlanır.
 II.  Sadece sinir hücrelerindeki solunumla sağlanır.
III.  Uyarı veren kaynaktan sağlanır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Vücudumuzdaki her hücre ihtiyaç duyduğu enerjiyi (ATP) kendisi üretir.

Doğru Yanıt: b

Soru 45.Sinir hücresinden impuls iletimi sırasında ortamdaki sodyum (Na+) konsantrasyonunun zamanla değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik bilgilerine dayanarak;

  I.  b aralığında nöron dinlenme fazına geçmektedir.
 II.  d aralığında impuls geçmektedir.
III.  e aralığında hücre yeni uyartıya cevap verebilir.
 
yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncüller doğrudur. III. öncül yanlıştır.
Çünkü e aralığında hücre depolarize olmadan yeni bir uyartıya cevap veremez.


Doğru Yanıt: c

Soru 46.

Çok hücreli hayvanların tümü,

I. 

Dıştan gelen uyarıya tepki gösterir.

II. 

Özelleşmiş sinir hücresi taşır.

III. 

Merkezi sinir sistemine sahiptir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvansal organizmaların tamamı dış ortamdan gelen uyarılara tepki gösterir. Fakat sünger gibi, ilkel çok hücrelilerde ne özelleşmiş sinir hücresi ne de merkezi sinir sistemi bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 47.

İç veya dış çevreden gelen uyarılara karşı tepkinin oluşması sırasında:

  I.  efektörler
 II.  nöronlar
III.  reseptörler

harekete geçer.

Bu yapıların, harekete geçme önceliklerine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı III - II - I
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı II - III - I
   
Çözüm:
İç veya dış çevreden gelen uyarılar ilk önce resepotörler tarafından algılanır. Reseptörlerden, nöronlara geçen uyartılar, değerlendirildikten sonra oluşan tepkiler yine nöronlar tarafından hedef doku veya organlara yani efektörlere taşınır. Dolayısıyla soruda verilen yapıların harekete geçme sırası; reseptör ® nöron ®  efektör şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 48.

Sinir hücresinde bir impulsun ilerlemesi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Buna göre sinir hücresinde polarize, depolarize ve repolarize olayları hangi numaralarla gösterilmiştir? 

  Polarize Depolarize Repolarize

 
A Şıkkı
  I

II

III

B Şıkkı
  I

III

II

C Şıkkı
  II

I

III

D Şıkkı
  II

III

I

E Şıkkı
  III

II

I

   
Çözüm:
  I.  Uyartının geçmesinden sonra repolarize oluşmuştur.
 II.  Uyartı geçmektedir. Depolarize durumdadır.
III.  Uyartı henüz gelmediği için polarize durumdadır.


Doğru Yanıt: e

Soru 49.

Çok yakınımızda meydana gelen bir trafik kazasında iki araba çarpışırken;

-  Şiddetli sesle irkiliriz.
-  Sesin geldiği yöne bakarız
-  Yükselen dumanı, yanan benzinden çıkan alevi, yaralı insanları görürüz.
-  Olayları düşünüp üzülürüz ve yardıma koşarız.

  I.  Göz
 II.  Kulak
III.  İskelet kasları
 IV.  Beyin
  V.  Omurilik

Yukarıdaki olayların sırası dikkate alınarak numaralanmış organların işlev yapma sırası nasıldır?

 
A Şıkkı I - II - V - III - I - II
B Şıkkı II - I - III - IV - V - II - I
C Şıkkı III - IV - V - I - II - III
D Şıkkı V - IV - I - III - V - IV - II
E Şıkkı II - V - IV - III - I - IV - III
   
Çözüm:
Önce ses işitildiğine göre kulak işlev yapar. İrkilme bir reflekstir ve refleksler için omurilik işlev yapar. Sesin geldiği yöne bakabilmek için beyin, kaslara emir vermelidir beyin ve kas işlev yapar. Göz çalışır (duman, alevi görmek için), üzülme için yine beyin işlev yapar tekrar koşma için beyin ve kas işlev yapar. (II, V, IV, III, I, IV, III)

Doğru Yanıt: e

Soru 50.

Parmağına iğne batan bir bireyde "kolun geril çekilmesi (I) ve acı duyusu (II)" şeklinde iki ana tepki ortaya çıkar.

Bu tepkilerin ortaya çıkmasını sağlayan merkezi sinir sistemi bölgeleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 

I

II

 
A Şıkkı
 

Omurilik

Omurilik, beyin kabuğu

B Şıkkı
 

Beyin kabuğu

Beyin kabuğu

C Şıkkı
 

Beyin kabuğu

Omurilik

D Şıkkı
 

Omurilik

Beyin

E Şıkkı
 

Omurilik

Omurilik

   
Çözüm:
Kolun geri çekilmesi reflextir ve merkezi omuriliktir.

Acı duyulması ise beyin tarafından değerlendirilir.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=