TEST-1(TAŞIMADOLAŞIM)
Gif Manzara Resimleri_2,Gif, manzara, resimleri, animasyon, hareketli, yeni, en, güzel, resim, dalgalı, dalgalanan, deniz, scene, picture, beautiful,

Soru 1.

İnsan dolaşım sistemine ait;

 
I.  Doku kılcallarındaki alyuvar
 II.  Akciğer kılcallarındaki kan plazması
III.  Akciğer kılcallarındaki alyuvar
 IV.  Doku kılcallarındaki kan plazması

yapılarından hangilerinde oksihemoglobin miktarında artış meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Akciğer alveollerinden kılcal damarlara difüzyon ile giren oksijen molekülleri, alyuvarlarda bulunan hemoglobin ile birleşerek oksihemoglobin yapısı oluşur. Doku kılcallarında oksihemoglobin miktarı azalırken, akciğer kılcallarında artar. Hemoglobin alyuvar hücresinde bulunduğuna göre, akciğer kılcallarındaki alyuvarların oksihemoglobin miktarında artış gözlenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 2.

I.

Antijen bulundurur.

II.

Aktif bağışıklık sağlar.

III.

Tedavi edicidir.

IV.

Antikor taşır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri aşının özelliği değildir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Aşının yapısında ölü  ya da zayıflatılmış miktroplar yani antijen bulunur. Aşı yapılan kişi bu antijenlere karşı antikor üretir bu da aktif bağışıklık sağlar. Tedavi edici olan ve antikor taşıyan serumdur.

Doğru Yanıt: a

Soru 3.

Karasal ortamda farklı topraklarda yaşayan bitkilerin kök yapıları farklıdır. Örneğin derinlere inen kazık, kök kısmen derine inen kök ve yüzeyde kalan saçak kök şeklindedirler.

Bu farklılığın temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Her toprağın kendisine özgü su tutma kapasitesine sahip olması
B Şıkkı İletim elemanlarıyla taşınan maddelerinin niteliğinin farklı olması
C Şıkkı Derin topraklarda daha fazla inorganik maddelerin bulunması
D Şıkkı Derinliğine bağlı olarak fotosentez ürünlerinin artması
E Şıkkı Her toprağın yapısındaki fotosentez ürünlerinin farklı olması
   
Çözüm:
Karasal ortamda farklı topraklarda yaşayan bitkilerin farklı kök yapıları vardır. Bunun temel nedeni, her toprak çeşidinin su tutma kapasitesinin farklı olmasıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 4.

Aşağıdaki durumların hangisinde, vücutta özel savunma (antijen - antikor reaksiyonu) gerçekleşmesi beklenmez?

 
A Şıkkı Kan grubu A olan bir insana B grubu kan verilmesi
B Şıkkı Aynı yumurta ikizleri arasında doku nakli yapılması
C Şıkkı Penisiline duyarlı bir insana penisilin iğnesi yapılması
D Şıkkı Yumurtaya karşı alerjisi olan bir insanın yumurta içeren bir besin yemesi
E Şıkkı Kanı Rh- olan bir annenin I. ve II. hamileliklerinde bebeklerin kanınının Rh+ özelliğinde olması
   
Çözüm:
Kan gurubu A olan bir insana B kan grubundan kan verilirse bu gruba karşı Anti-B antikorları üretilir ve B antijeni ile çökelmesine yol açar. Penisilin iğnesi duyarlı bir insanda o ilaca karşı antikor üretilmesine neden olurken, Bazı besinler aynı mekanizma ile antijen - antikor reaksiyonlarına neden olur. Rh uyuşmazlığında da Rh faktörüne karşı antikor üretilir. Oysa B seçeneğindeki tek yumurta ikizlerinin genotipleri aynı olduğundan dokular birbirlerini yabancı kabul etmez antikor üretmezler.

Doğru Yanıt: b

Soru 5.

Aşağıdaki damarlardan hangisi sadece küçük kan dolaşımı ile ilgilidir?

 
A Şıkkı Doku kılcalları
B Şıkkı Alt ana toplardamar
C Şıkkı Üst ana toplardamar
D Şıkkı Aort atardamarı
E Şıkkı Akciğer kılcalları
   
Çözüm:
Küçük dolaşım, kirli kanın kalpten akciğer atardamarıyla çıkmasıyla başlar. Akciğer kılcallarında oksijenlendirilip temizlenen kan, akciğer toplardamarıyla kalbe geri döner. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen damarlar büyük kan dolaşımında görülür. Fakat akciğer kılcalları, kanın temizlendiği ve sadece küçük dolaşımıyla ilgili olan damarlardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 6.

Kan ve lenfte bulunan bazı moleküller şunlardır;

I.

Hemoglobin

II.

Su

III.

Antikorlar

IV.

Yağ asitleri

Bunlardan hangileri kan ve lenfte bulunan ortak moleküllerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I, II
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Lenf sıvısında alyuvar hücresi ve dolayısıyla hemoglobin bulunmaz, rengi kırmızı değildir. Bu yüzden "akkan" da denir. Lenf damarlarının taşıdığı lenf sıvısı dolaşım sisteminin bir yerinde kan sıvısıyla karışır. Su, antikorlar, yağ asitleri kan ve lenf sıvısında ortak bulunan moleküllerdir.

Doğru Yanıt: e

Soru 7.

İnsandaki büyük kan dolaşımı sırasında, aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Kan akışının azalması
B Şıkkı Kan basıncının azalması
C Şıkkı Kandaki oksijen konsantrasyonunun artması
D Şıkkı Kandaki karbondioksit konsanrasyonunun artması
E Şıkkı Glikozun damar dışına çıkması
   
Çözüm:
Büyük kan dolaşımının amacı vücut hücrelerine besin ve oksijen iletilmesidir. Bu amaçla kalpten çıkan temiz kan, vücut kılcallarında madde alışverişinin tamamlanmasıyla kirlenerek tekrar kalbe döner ve toplardamarlarla tamamlanır. Kandaki oksijen konsantrasyonun artması akciğerlerdeki alveol kılcallarında, kanın temizlenmesi sırasında gerçekleşir ve küçük dolaşıma ait bir olaydır.

Doğru Yanıt: c

Soru 8.

Mevsimsel faktörlerden dolayı yapraklarını döken bir bitkide;

I. Topraktaki azotlu bileşiklerin yapraklara taşınması 
II. Terlemeyle su kaybedilmesi
III. İnorganik maddelerden organik madde sentezi
IV. Substrat düzeyinde ATP sentezi

olaylarından hangileri azalmaya başlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkilerde yapraklar; terleme olayının gerçekleştiği, inorganik maddelerden ışık enerjisi yardımıyla organik madde sentezinin yapıldığı organlardır. Yaprak hücrelerinde solunum gerçekleşir, sübstrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi görülür. Yaprak dökülmesi, tüm bu olayların aksaması ve azalmasına neden olur. Yaprak sayısının dökülmeyle azalması, yapraklara taşınan azotlu bileşiklerin taşınmasını da azaltacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 9.

Bir bitkide;

I.

Toplam yaprak yüzeyinin azalması

II.

Kök emici tüylerinde osmotik basıncın artması

III.

Fotosentezle organik madde yapımının hızlanması

durumlarından hangileri toprak çözeltisinden daha çok su emilmesine yol açar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III 
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Toplam yaprak yüzeyi azalırsa terleme ile kaybedilen su da azalır. Bu durumda bitkinin topraktan su alma eğilimide azalır. Ancak kök tüylerindeki osmotik basıncın artması ile fotosentezin hızlanması su emilimini artırır.

Doğru Yanıt: d

Soru 10.

Kurbağa, balık ve kuşların dolaşım sisteminde görülen ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kanın dolaşım sistemi dışına çıkmaması
B Şıkkı Kalbin üç gözlü olması
C Şıkkı Sudaki erimiş oksijenden yararlanılması
D Şıkkı Temizlenen kanın kalbe uğramadan vücuda dağılması
E Şıkkı Kalbin sağ kulakcık ve sağ karıncığında daima kirli kan bulunması
   
Çözüm:
C, D ve E seçeneklerinde belirtilen özellikler balıklara ait özelliklerdir. Kalbin üç gözlü olması ise kurbağalara aittir. Fakat balık, kurbağa ve kuşların dolaşımı; kapalı dolaşımdır. Kapalı dolaşımda dolaşım sıvısı olan kan, tamamen kapalı bir damar sistemi içinde hareket eder ve kanamalar hariç dolşım sistemi dışına çıkmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 11.

  I. Kanın tek yöne gitmesini sağlayan yapılar.
 II. Kalbin kaslı tabakası
III. Sağ kulakçık duvarında bulunan ve kasılmayı başlatan yapı

Yukarıda insan kalbinde bulunan çeşitli yapıların tanımları verilmiştir.

Bu tanımlarla ilgili aşağıda yapılan eleştirmelerden hangisi doğrudur?

              I                     II                     III          

 
A Şıkkı
  Kapakçıklar Miyokard Sinoatriyal düğüm
B Şıkkı
  Kapakçıklar Sinoatriyal düğüm Miyokard
C Şıkkı
  Miyokard Kapakçıklar Sinoatriyal düğüm
D Şıkkı
  Sinoatriyal düğüm Kapakçıklar Miyokard
E Şıkkı
  Miyokard Sinoatriyal düğüm Kapakçıklar
   
Çözüm:
  I. Kanın tek yönde akması kapakçıkların tek yöne açılması ile olur.
 II. Kalbin kaslı tabakasına miyokard denir.
III. Sağ kulakçık duvarında bulunan sinoatriyal düğüm kalp kasının kasılmasını
       başlatır.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunun bir hastalığa karşı sonradan bağışıklık kazanmasında etkili değildir?

 
A Şıkkı Hastalığın daha önce geçirilmiş olması
B Şıkkı Aşı yaptırılmış olması
C Şıkkı Vücudun kuvvetlendirilmesi
D Şıkkı Serum yaptırılmış olması
E Şıkkı Mikrop öldürücülerin kullanılması
   
Çözüm:
İnsan vücuduna hastalık etkeni bir mikroorganizma girerse ya da hastalık etkeni mikroorganizmalar etkinliği zayıflatılımış şekilde aşı yoluyla verilirse, vücut, bu yabancı maddelere karşı antikor üreterek aktif bağışıklık kazanır. Serum ise hastalığa yakalanmış kişilere hazır antikor verilmesi şeklinde uygulanır ve pasif bağışıklık sağlar. Hastalığa karşı mikrop öldürücü kullanmak, hastayı sadece kullanıldığı zaman etkiler, bağışıklık sağlamaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 13.

Yüksek ateşli hastalıklar sırasında, aşağıdaki yapıların hangisinin uyarılmasıyla kalp atışı hızlanır?

 
A Şıkkı Sinoatrial düğümün
B Şıkkı Sağ karıncığın
C Şıkkı Mitral kapakçıkların
D Şıkkı Miyokart tabakasının
E Şıkkı Kulakçıkların
   
Çözüm:
Vücut sıcaklığının yükselmesi, sempatik sinir sistemini uyarır ve bu durumda kalp atışı hızlanır. Kalbin çalışması ve hızlanması için öncelikle S.A. düğümünün (sinoatriol düğümün) uyarılması gereklidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 14.

Kılcaldamarlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Atar ve toplardamarlar arasında bulunur.
B Şıkkı Yapısını tek katlı yassı epitel oluşturur.
C Şıkkı Kan ile doku sıvısı arasında madde alış verişinin gerçekleştiği damardır.
D Şıkkı Kan basıncının en az olduğu damardır.
E Şıkkı Kanın akış hızının en az olduğu damardır.
   
Çözüm:
Kan basıncı kalpten uzaklaştıkça azalır. Kalpten çıkan kan sırasıyla,
Atardamar ®  Kılcaldamar ® Toplardamarlardan geçer
Bu nedenle kan basıncının en az olduğu damar kılcaldamar değil toplardamardır.

Doğru Yanıt: d

Soru 15.

Karasal hayata uyum sağlamış bitkilerin buhar halinde su kaybetmesi

I. Lentisel
II. Kütikula
III. Stoma
yapılarıyla gerçekleşir.

Aydınlık ve fotosentez için optimum koşulların bulunduğu ortamda bulunan bir bitkide, bu yapıların her birinden kaybedilen su miktarı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı II - I - III
B Şıkkı III - II - I
C Şıkkı III - I - II
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Aydınlık ve fotosentez için optimum koşulların olduğu bir ortamdaki bitkide, yapraklarda gerçekleşen fotosentez sonucu osmotik basıncın fazla olmasından kaynaklanan, emme kuvveti (terleme basıncı), kök basıncı - kohezyon kuvvetlerinden daha fazladır. Dolayısıyla yapraklardaki stomalardan kaybedilen su miktarı, gövdede, kök basıncının etkisiyle lentisellerden kaybedilen su miktarından fazladır. Kütikula, kara bitkilerinde su kaybını azaltan bir tabakadır. Dolayısıyla en az su kaybı kütikula tabakasından gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 16.

Aşağıdaki olaylardan hangisi, akyuvar üretimini etkileyerek kandaki sayılarını artıran faktörlerden biri değildir?

 
A Şıkkı Doku tahribi
B Şıkkı Oksijen eksikliği
C Şıkkı Kan kaybı
D Şıkkı Yabancı proteinler
E Şıkkı Bakteri toksinleri
   
Çözüm:
Doku tahribi, kan kaybı, yabancı proteinler ve bakteri toksinleri akyuvar sayısının artmasına yol açar. Fakat oksijen eksikliği, alyuvar sayısının artmasına neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 17.

İnsanda bulunan;

I.

Alt ana toplardamar

II.

Aort atardamarı

III.

Kapı toplardamarı

damarlarından hangileri kalple doğrudan bağlantılı değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Alt ana toplardamar, kalbin alt seviyesinde bulunan organlardan toplanan kirli kanı kalbin sağ kulakçığına getirir. Aort ise ana atardamar olup kalbin sol karıncığından çıkar. Taşıdığı temiz kanı tüm vücuda götürür. Kapı toplardamarı kalbe doğrudan bağlı bir damar değildir. Bu damar sindirim sisteminden emilen besinleri karaciğere iletir.

Doğru Yanıt: c

Soru 18.

I.

Yürekleri iki gözlüdür.

II.

Yüreklerinde kirli ve temiz kan karışır.

III.

Vücutlarında karışık kan dolaşır.

IV.

Küçük kan dolaşımı bulunmaz.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri balıkların dolaşım sistemine aittir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Balıkların yürekleri iki gözlüdür. Küçük kan dolaşımı yani solunum organıyla yürek arasında kan dolaşımı gözlenmez.
Balıkların vücutlarında temiz ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır, yüreklerinde kirli kan bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 19.

Aşağıda insana ait damarlardaki O2 oranı değişimi verilmiştir.
             
I, II, III ve IV nolu damarların adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

         I               II               III              IV      

 
A Şıkkı
  Akciğer
atardamarı
Alveol
kılcalları
Akciğer
toplardamarı
Doku
kılcalları
B Şıkkı
  Doku
atardamarı
Doku
kılcaldamarı
Akciğer
atardamarı
Akciğer
kılcalları
C Şıkkı
  Doku
toplardamarı
Akciğer
kılcalları
Akciğer
atardamarı
Doku
kılcalları
D Şıkkı
  Akciğer
toplardamarı
Alveol
kılcalları
Akciğer
atardamarı
Doku
kılcalları
E Şıkkı
  Doku
kılcalları
Doku
atardamarı
Doku
toplardamarı
Akciğer
kılcalları
   
Çözüm:
Oksihemoglobin miktarının çok olması, o damardaki kanın temiz olduğunu gösterir.
Akciğere giden akciğer atardamarı, kirli kan taşırken, akciğer toplardamarı temiz kan taşır.
Kılcallarda ise gaz değişimi olur. Bu yüzden alveol kılcalında O2 oranı artar doku kılcalında O2 oranı azalır.

Doğru Yanıt: a

Soru 20.

Beyin kabuğunda görülen bir zedelenmeyle,

I.

Soluk alış- verişi

II.

Duyuların algılanması

III.

Kalp atışı

IV.

İskelet kaslarının kasılması

olaylarından hangilerinde doğrudan anormallikler ortaya çıkar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı Yalnız IV
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Duyuların algılanması ve iskelet kaslarının kasılmasını beyin kabuğu kontrol eder. Kalp hızı ve soluk alışverişi omurilik soğanından kontrol edilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir insanın kanında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi bireyin oksijen ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adaptasyondur?

 
A Şıkkı Akyuvar sayısında artma
B Şıkkı Hemoglobin sayısında artma
C Şıkkı Kan pulcuklarında parçalanma
D Şıkkı Kan basıncında azalma
E Şıkkı Alyuvar sayısında azalma
   
Çözüm:
Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki O2 basıncı düşer.
Bu durumda bireyin O2 ihtiyacını karşılanması için alyuvar ve hemoglobin sayısı artar.

Doğru Yanıt: b

Soru 22.

Kan plazmasında,

I.

Sindirim

II.

Solunum

III.

Boşaltım

ürünleri bulunur, ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kan plazmasının yapısında, sindirim ürünü olan glikoz, aminoasit gibi monomerler, solunum ürünü olan karbondioksit (çözünmüş halde) ve boşaltım ürünü olan üre, ürikasit gibi maddeler bulunabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 23.

Yapraklarının çoğu koparılan genç bir saksı bitkisinde,

I.

İnorganik maddelerden organik madde üretiminin azalması

II.

Odun borularında birim zamanla taşınan madde miktarının artması

III.

Soymuk borularında taşınan madde miktarının azalması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yapraklar, bitkilerde fotosentezle besin üretimin, terleme ve gaz alış verişinin yapıldığı organlardır. Yapraklarının çoğu koparılan bir bitkide organik madde üretilmesi ve üretilen organik maddelerin soymuk borularında taşınması aksayacaktır. Terleme olayı da azalacağından odun borularında taşınan su ve mineral madde miktarı azalır, artmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 24.

Bir insanın dolaşım sisteminde bulunan damarlar şunlardır:

I.

Alt ana toplardamar

II.

Üst ana toplardamar

III.

Akciğer atardamarı

IV.

Aort

V.

Akciğer toplardamarı

Bu damarlardan hangileri içindeki kanda bulunan O2 yaklaşık olarak birbirinin aynıdır?

 
A Şıkkı I ve IV
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
A, B, C ve D seçeneklerinde verilen damar çiftlerinden biri karbondioksitçe zengin kan (kirli kan), diğeri ise oksijence zengin kan (temiz kan) taşımaktadır. Yani taşıdıkları kanın O2 miktarları aynı değildir. Fakat akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakçığında gelen temiz kan, buradan sol karıncığa geçer ve aort ile vücuda yollanır. Aort ile akciğer toplardamarının içindeki O2 miktarı yaklaşık olarak birbirinin aynısıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 25.

Sağlıklı bir insanın birbirinden farklı özellikler taşıyan damarlarındaki kanda, aşağıdakilerden hangisinin aynı olması beklenir?

 
A Şıkkı Oksijen yoğunluğunun
B Şıkkı Kan akış hızının
C Şıkkı Solunum pigmenti çeşidinin
D Şıkkı Glikoz miktarının
E Şıkkı Karbondioksit yoğunluğunun
   
Çözüm:
Sağlıklı bir insanda bulunan ve birbirlerinden farklı özelliklere sahip olan atardamar, toplardamar ve kılcaldamarlarda bulunan solunum pigmenti hemoglobindir. Fakat bu üç damarın taşıdıkları kandaki besin miktarı, oksijen ve karbondioksit miktarları ile kanın akış hızı farklıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 26.

Büyük kan dolaşımı başlangıcında kana verilen işaretli H2O molekülü kalbe geldiğinde, vücudun aşağıdaki kısımlarından hangisinden geçmiş olamaz?

 
A Şıkkı Kalbin sol kulakçığı
B Şıkkı Böbrek atardamar
C Şıkkı Kalbi besleyen damarlar
D Şıkkı Aort
E Şıkkı Karaciğer toplardamarı
   
Çözüm:
Büyük kan dolaşımı kalbin sol karıncığında başlar, sağ kulakçığında tamamlanır. Sol karıncıktan çıkan aort, böbrek, karaciğer, beyin, bacaklar, kollar gibi iç organlara besin ve oksijen iletmek için atardamar dallarına ayrılır. Organ ve dokulara giren atardamarlar, burda kılcal damarlara ayrılır ve madde alışverişi gerçekleşir. Tüm organlardan toplardamarlarla ayrılan kirli kan, alt ve üst ana toplardamara bağlanarak kalbin sağ kulakçığına gelir. Kalbin sol kulakçığı küçük dolaşımda ilgili olan kalp bölümüdür.

Doğru Yanıt: a

Soru 27.

Kurbağa, sürüngen ve kuşların dolaşım sistemlerinde;

I.

Akciğer toplardamarı

II.

Sol kulakçık

III.

Sağ karıncık

gibi yapıların hangilerinde oksijen derişimi yüksektir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kurbağalar (erginleri), sürüngen ve kuşlar akciğer solunumu yaparlar. Kalp odacaklarının sol tarafında temiz, sağ kısımlarında ise kirli kan bulunur. Akciğer toplardamarı ise verilen canlıların tümünde akciğerlerden aldığı temiz kan yani oksijen bakımından zengin kan taşır.

Doğru Yanıt: d

Soru 28.

Bitki yapraklarının bazı özellikleri şunlardır;

  I.  Parçalı ve büyük olması
 II.  İğne yapılı ve tüylü olması
III.  Stomaların yaprağın yüzeyinde bulunması

Bunlardan hangileri terlemeyi artırır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bitki yapraklarının parçalı ve büyük olması terlemeyi artırır. Ayrıca stomaların yaprağın yüzeyinde bulunmasıda terlemeyi artırır. Yaprağın iğne yapılı ve tüylü olması terlemeyi azaltır.

Doğru Yanıt: e

Soru 29.

Yüksek organizasyonlu bir bitkinin yaprakları ışığı soğurunca;

I.

Kilit hücreleri su alır.

II.

Kilit hücrelerinin osmotik basıncı artar.

III.

Kilit hücreleri fotosentez yaparak glikoz konsantrasyonlarını artırırlar.

IV.

Kilit hücrelerinin ince çeperindeki gerilme artar.
olayları meydana gelir.

Yukarıdaki olayların meydana gelme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - III - II - IV
B Şıkkı II - I - III - IV
C Şıkkı III - II - I - IV
D Şıkkı IV - I - II - III
E Şıkkı II - III - I - IV
   
Çözüm:
Stomanın kilit hücreleri ışığı soğurunca;

I.

Fotosentez yapar ve konsantrasyonlarını artırırlar.

II.

Konsantrasyon artınca osmotik basınç artar.

III.

Osmotik basıncın artması sonucu su alır.

IV.

Turgor basıncı artar ve ince çeperlerindeki gerilme artar.


Doğru Yanıt: c

Soru 30.

Kapalı dolaşım sistemine sahip olan bir memelide, doku kılcallarından doku sıvısına doğru:

I.

Glikoz

II.

Oksijen

III.

Alyuvar

IV.

Karbondioksit

moleküllerinden hangileri geçer?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kapalı dolaşıma sahip bir memelide doku kılcallarından doku sıvısına doğru oksijen ve glikoz geçişi görülür. Karbondioksit, akciğer kılcallarından alveollere doğru veya doku sıvısından doku kılcallarına doğru geçer. Hiçbir durumda alyuvarlar kan damarlarının dışına çıkamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 31.

Aynı türe ait üç turp filizi alınarak aşağıdaki deneyler hazırlanıyor.

I. ve III. deney kabındaki filizler yaşadığı halde, II. deney kabındaki filiz soluyor.

Bununla ilgili olarak;

I.

Bitkiler gerekli suyu emici tüylerle alır.

II.

Yağ molekülleri bitkilerin su alınımını hızlandırır.

III.

Yağ molekülleri su alınımını etkilemez.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Deneylerden de görüldüğü gibi emici tüylerin su ile temas etmesi bitkinin yaşamasını sağlamıştır. II. filizin emici tüyleri suyun içinde olmadığı için su alınımını engellenmiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 32.

Akyuvar ve alyuvarların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Oksijen ve karbondioksit taşımaları
B Şıkkı Kana renk veren hemoglobini bulundurmaları
C Şıkkı Mikroplarla savaşmaları
D Şıkkı Kırmızı kemik iliğinden üretilmeleri
E Şıkkı Amipsi yapıda olmaları
   
Çözüm:
Oksijen ve karbondioksit taşıyan ve kana renk veren hemoglobini bulunduran kan hücresi alyuvarlardır. Amipsi yapıda olma ve mikroplarla savaşma özellikleri de akyuvarlarda görülür. Her iki kan hücresinin ortak üretim yeri kırmızı kemik ilgilidir.

Doğru Yanıt: d

Soru 33.

İnsanlarda, aşağıda özellikleri açıklanan damarlarından hangisi bir atardamar çeşidi değildir?

 
A Şıkkı Beyne besin ve oksijen götüren
B Şıkkı Metabolizma sonucu oluşan artıkları böbreklere götüren
C Şıkkı Kalbi besleyen
D Şıkkı Akciğerlere karbondioksitçe zengin kan götüren
E Şıkkı Kalbe, akciğerlerden oksijence zengin kan getiren
   
Çözüm:
Beyine besin ve oksijen götüren aortun üst kısımlara ayrılan atardamar kollarıdır. Metabolizma sonucu oluşan artıkları böbreklere ileten böbrek atardamarlarıdır. Kalbi besleyen, yine aortun kalp çıkışında ayrıldığı koroner damarlarda ki bunlar atardamardır. Akciğerlere karbondioksitçe zengin kan götüren akciğer atardamarlarıdır. Fakat, akciğerlerden oksijence zengin kanı kalbe getiren akciğer toplardamarıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi insanda dolaşım sıvısı olan kanın görevlerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Hücre solunumunda oluşan karbondioksiti akciğerlerden dokulara taşımak
B Şıkkı Sindirim ürünlerinin vücuda dağılımını sağlamak
C Şıkkı Akciğerlerle alınan oksijeni dokulara götürmek
D Şıkkı Hormonları oluştukları yerden görev yapacakları yere taşımak
E Şıkkı Azotlu artık ürünlerinin karaciğere ve boşaltım organlarına götürülmesini sağlamak
   
Çözüm:
İnsanlarda dolaşım sisteminin en önemli elemanlarından olan kan, hormonları, solunum gazlarını, sindirim ürünlerini ve azotlu artık ürünleri vücutta gerekli yerlere iletilmesinde görevlidir. Kan, hücre solunumu sonucu oluşan karbondioksiti dokulardan akciğerlere iletir. Akciğerlerden kan sıvısı ile dokulara taşınan molekül oksijendir.

Doğru Yanıt: a

Soru 35.

Aşağıdaki şema lenf kılcallarının doku hücreleri ile kılcal kandamarları arasındaki durumunu göstermektedir.

Bu şemaya göre;

I.

Doku hücrelerinin ihtiyaç duyduğu maddeler dolaşımla getirilir.

II.

Dokuda oluşan artık veya fazla maddeler toplardamar ve lenf toplardamarıyla dokudan uzaklaştırılır.

III.

Lenf kılcallarının doku sıvısına olan geçirgenliği doku kılcallarından daha fazladır.


gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

(Sadece soruda verilen bilgiler kullanılacak)

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncül doğrudur.
III. öncül yanlıştır. Çünkü bu şemadan damarlarının geçirgenliği ile ilgili karşılaştırma yapılamaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 36.

 

I.

Hemoglobin kapsamak.

II.

Çekirdekli yapıda olmak.

III.

Amipsi hareket etmek.

IV.

Granüllü ve granülsüz çeşitlere sahip olmak.


Yukarıda verilen özelliklerden hangileri akyuvarlara aittir?

 

 
A Şıkkı I - II 
B Şıkkı III - IV
C Şıkkı II - III - IV
D Şıkkı I - II - III
E Şıkkı I - III - IV
   
Çözüm:
Hemoglobin kapsamak alyuvarların, kanın pıhtılaşmasını sağlamak kan pulcuklarının özellikleridir. Çekirdekli yapı, amipsi hareket ve granüllü, granülsüz çeşitlere sahip olma gibi özellikler akyuvarlarda görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Atar ve toplardamarlarda bulunan kanın

I.

Niteliği aynıdır.

II.

Basıncı farklıdır.

III.

Akış hızı farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Atardamarlarda temiz kan, toplardamarlarda kirli kan bulunur. Yani kanın niteliği farklıdır.
Kan basıncı, kalpten uzaklaştıkça azalacağı için atardamarlarda yüksek, toplardamarlarda düşüktür.
Kanın akış hızı, damar çapıyla bağlantılıdır. Geniş çaplı toplardamarlarda kanın akışı yavaş, çaplı dar olan atardamarlarda ise hızlıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

I.

Kanda karbondioksit miktarının artması

II.

Kan pH' nın artması

III.

Çevre ısısının yükselmesi

IV.

Vücut ısısının artması

Yukarıdaki olaylardan hangileri sağlıklı bir insanda kalp atış hızını artırır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Kandaki CO2 miktarının artması kalp atışı hızını artırır. artışı kanın pH'ının artması kalp artışı hızını artırmaz.Çevre ısısının yükselmesi kalp atış hızını artırmaz. Vücut ısısının artması, sinoatrial düğümde daha sık uyartı oluşmasına yani kalp atış hızının artmasına neden olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 39.

Bir insanın aşağıdaki damarlarının hangisindeki oksihemoglobin miktarı en azdır?

 
A Şıkkı Akciğer toplardamarı
B Şıkkı Aort
C Şıkkı Böbrek atardamarı
D Şıkkı Karaciğer atardamarı
E Şıkkı Böbrek toplardamarı
   
Çözüm:
Oksihemoglobin miktarının az olması kanın kirli olduğunu gösterir. İnsan dolaşım sisteminde akciğer toplardamar hariç diğer tüm toplardamarlar kirli kan taşır. (Oksihemoglobin miktarı azdır.)

Doğru Yanıt: e

Soru 40.

              
İnsanda, dolaşım sisteminin çeşitli bölümlerinden geçmekte olan kanın basınç değişimi yandaki grafikte gösterilmektedir.

Grafiğin I., II. ve III. bölgelerinde kanın hangi damarlardan geçmekte olduğu söylenebilir?

 

        I       

        II       

        III       

 
A Şıkkı
 

Kılcaldamarlar

Atardamar 

Toplardamar 

B Şıkkı
 

Kılcaldamarlar

Toplardamar 

Atardamar 

C Şıkkı
 

Toplardamar

Kılcaldamarlar

Atardamar

D Şıkkı
 

Atardamar

Toplardamar

Kılcaldamar

E Şıkkı
 

Atardamar

Kılcaldamarlar

Toplardamar

   
Çözüm:
İnsanın dolaşım sisteminin elemanlarından olan kan damarlarında, kan basıncı en eyüksek olan damar atardamardır. Daha sonra kılcaldamar ve toplardamarlar şeklinde bir sıra izler. Grafik incelendiğinde I nolu bölge atardamar, II nolu bölge kılcal damarlar ve III nolu bölge toplardamar olmalıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 41.

Aşı;

I.

Aktif bağışıklık kazandırır.

II.

Hazır antikor çözeltisidir.

III.

Zayıflatılmış antijen taşır.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Aşının içinde zayıflatılmış antijen bulunur. Aşı uygulanan canlılar, o hastalığa karşı aktif bağışıklık kazanırlar. Aşı, hazır antikor çözeltisi değildir. İçinde hazır antikor bulunan çözelti serumdur. Serum yoluyla pasif bağışıklık sağlanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 42.

Bitkiler topraktan aldıkları suyu,

I.

Stoma

II.

Lentisel 

III.

Hidatot

gibi yapılarla dış ortama atar.

Kurak ve rüzgârlı havalarda bitkinin dış ortama su atarken, bu yapılardan hangisini kullanması beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bitkiler stoma ve lentiselleriyle buhar halinde, hidatotlarıyla da sıvı halde su kaybederler. Hidatotlarla su kaybı ancak havanın meme doyduğu durumlarda gerçekleşir. Kurak ve rüzgârlı havalarda havadaki nispi nem oranı düşük olduğundan, hidatotlarla su kaybı olmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 43.

Sağlıklı bir insanda, bir doku kılcalının atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru akan kandaki alyuvar (I), akyuvar (II) ve kan pulcuklarının (III) sayısal değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?


 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Damar dışına çıkabilen, aktif hareket eden yalnız akyuvarlardır. Bu nedenle azalma akyuvarlarda olur. Alyuvar ve kan pulcukları damar dışına çıkmadıkları için sayıları sabit kalır.

Doğru Yanıt: a

Soru 44.

 

Farklı bölge ve topraklarda yaşayan mısır bitkisi köklerinin osmotik basıncı ile toprak çözeltisinin osmotik basıncı tablodaki gibidir.

 

 Bitki

Osmotik basınç 

Toprak çözeltisi Kökler 

I

4,98 

7,51 

II

1,38

5,48

III

7,22

8,19


Bu bitkilerin topraktaki suyu alma hızı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?

 

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı III - I - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı I - III - II
   
Çözüm:
Bitkiler kök emici tüylerindeki osmotik basıncı toprağa göre yüksek tutarak bir emme kuvveti oluştururlar ve topraktaki su ve mineralleri pasif taşımayla alırlar. Toprak ile kökler arasındaki osmotik basınç farkı ne kadar fazla ise topraktan suyun alınma hızı o kadar fazladır. Tablo incelendiği zaman II nolu bitkinin kök osmotik basıncının toprağa göre farkı, I nolu bitkiden fazladır. I nolu bitkinin osmotik basınç farkı ise III nolu bitkiden fazladır.

Doğru Yanıt: d

Soru 45.

İnsanlarda karbondioksit doku hücrelerinden akciğer alveollerine taşınması;

I.

Kan sıvısında HCO-3 şeklinde

II.

Kan plazmasında çözünerek

III.

Akyuvarlarda hemoglobine bağlanarak

yollarından hangileriyle yapılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
CO2 kan içinde üç yolla taşınır.

I.

Kan plazmasında çözünerek

II.

Alyuvarda hemoglobine bağlanarak karbominohemoglobin halinde

III.

Kan plazmasında bikarbonat (HCO-3) iyonları şeklinde


Doğru Yanıt: b

Soru 46.

Büyük dolaşıma katılan bazı damarlar şunlardır.

I.

Alt ana toplardamarı

II.

Kapı toplardamarı

III.

Böbrek toplardamarı

IV.

Karaciğer atardamarı

Bu damarlardaki karbon dioksit miktarı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - III - IV - I
C Şıkkı III - IV - I - II
D Şıkkı I - III - IV - II
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:
Verilen kan damarları arasından kalbin alt seviyesinde bulunan organlardan toplanan karbondioksiti kalbe ileten alt ana toplardamardaki CO2 yoğunluğu en fazladır. Daha sonra bağırsaklardan karaciğere gelen kapı toplardamarı ve böbreklerden çıkan böbrek damarı gelir. Karaciğer atardamarının temiz kan oranı yüksek, CO2 miktarı diğer damarlara göre en azdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 47.

Otçul hayvanlar ot yiyerek aldıkları organik besini CO2 ve H2O ya dönüştürürler.

Bu dönüşüm sırasında hayvanın;

I. Solunum
II. Sindirim
III. Kan dolaşımının

işlerlik sırası nasıl olur?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı II - I - III
E Şıkkı III - I - II
   
Çözüm:
Holozoik katı besin parçalarıyla beslenen, otçul  hayvan otun içindeki besini solunumla CO2 ve H2O ya çevirirler.
Önce besini sindirim kanalında hücre dışı sindirimle sindirip monomer besin oluşturur.
Monomer besin ince bağırsktan emilip kana geçer ve kan dolaşımıyla doku hücrelerine taşınır.
Doku hücrelerine alınan monomer besin O2 ile solunumda parçalanıp CO2 ve H2O'ya dönüşür.

Doğru Yanıt: c

Soru 48.


İnsanda kandaki hemoglobin miktarı ve alyuvar sayısının cinsiyete göre zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Doğumdan hemen sonra hemoglobin miktarı alyuvar sayısına göre daha çok azalır.
B Şıkkı Ergenlik çağına giren erkeklerde hemoglobin yapımı artar.
C Şıkkı Bütün ömür boyunca erkeklerdeki hemoglobin miktarı kızlara göre daha yüksektir.
D Şıkkı Bir insanın bütün ömrü boyunca kanındaki  hemoglobin miktarı alyuvar sayısından yüksektir.
E Şıkkı Kandaki alyuvar sayısını etkileyen faktörlerden biri de cinsiyettir. 
   
Çözüm:
Grafiği değerlendirecek olursak ergenlik çağına kadar erkek ve dişilerdeki hemoglobin miktarı aynıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 49.

Kandaki

I.

Amonyak

II.

Üre

III.

Oksijen

IV.

Karbondioksit

moleküllerinden hangileri, hemoglobine bağlanarak taşınabilir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Solunum pigmenti olan hemoglobin solunum gazları olan O2 ve CO2 ile bağlanarak bu gazları taşıyabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 50.

Kılcadamarlardan besin ve oksijenin doku sıvısına geçmesi;

I.

Kan basıncı > Osmotik basınç

II.

Kan basıncı = Osmotik basınç

III.

Kan basıncı < Osmotik basınç

durumlardından hangileri ile sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kan basıncı, kılcaldamardaki kanın damar çeperine yaptığı basınçtır ve besin, O2'nin doku sıvısına geçmesini sağlar.
Osmotik basınç ise doku sıvısının kılcaldamara geri dönmesine neden olur.
Bu nedenle kan basıncının, osmotik basınçtan büyük olduğunda besin ve O2, doku sıvısına geçer.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=