TEST-2 (KALITIM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
Hareketli Manzara Resimleri

Soru 51.

X'e bağlı çekinik genle kontrol edilen bir hastalığın dişilerde görülebilmesi için;

I.

Hasta bir kadının sağlıklı erkekle evlenmesi.

II.

Heterozigot sağlıklı bir kadının hasta erkekle evlenmesi.

III.

Hasta bir erkeğin homozigot sağlıklı bir kadınla evlenmesi.

sonucu oluşan oğul bireylerin hangilerinde görülebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bu hastalığın dişide görülmesi için dişinin genotipi homozigot resesif olmalıdır. Bu da ancak heterozigot sağlıklı bir kadının hasta bir erkekle evlenmesi sonucu veya hasta bir kadının hasta bir erkekle evlenmesi sonucu görülür. Bu durumda yalnız II doğrudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 52.

Drosophila'da beyaz göz geni çekiniktirve X krozomu ile taşınır. Kırmızı gözlü dişi ve kırmızı gözlü erkek Drosophila'nın çaprazlanması ile ilk dölde beyaz gözlü bireyler meydana gelmiştir.

Buna göre çaprazlanan erkek ve dişi bireylerle, meydana gelen oğul bireyin genotipi aşağıdakilerden hangisi gibidir? (Kırmızı göz XB, Beyaz göz Xb)

 

  Erkek 

 Dişi  

 Oğul birey

 

 
A Şıkkı
 

XBY

XBXb

XbY

B Şıkkı
 

XbY

XBXB

XbY

C Şıkkı
 

XBY

XBXb

XBY

D Şıkkı
 

XBY

XbXb

XBY

E Şıkkı
 

XbY

XbXb

XBYb

   
Çözüm:
Drosophila'da kırmızı göz genini B ile beyaz geninib ile gösterecek olursak; kırmızı gözlü dişlinin 2 genotipi vardır. XBXB homozigot ve XBXb heterozigottur. Kırmızı gözlü erkeğin genotipi XBY'dır. Çaprazlandığında beyaz gözlü oğul bireyler oluştuğuna göre XbY'dır.

Doğru Yanıt: a

Soru 53.

Homozigot çekinik halde iken fenotipte etkisini gösteren ve X krozomunda taşınan bir özelliğin ailedeki kalıtımı soyağacında gösterilmiştir.
     
Soyağacında, I numaralı birey homozigot baskın genotipli ve sadece II numaralı birey bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre, hangi numara ile belirtilen bireylerde aynı özelliğin ortaya çıkması beklenir?

 
A Şıkkı III ve IV
B Şıkkı V ve VI
C Şıkkı III ve V
D Şıkkı V ve IV
E Şıkkı VI ve VII
   
Çözüm:

II numaralı bireyde görülen özellik, III ve IV numaralı bireylere aktarılacaktır. III ve IV nolu bireyler bu özelliğin taşıyıcı bireyleridir. III nolu bireyin, V nolu çocuğunda bu özellik görülmediğine göre VI nolu kız, özelliğin taşıyıcısı olabilir. Aynı şekilde IV numaralı bireyin, kızı (VII nolu birey) bu özelliğin taşıyıcısı olabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

Endülüs tavuklarında siyah renk geni (A), beyaz renk geni (a) ne eşbaskındır.

Buna göre mavi bir endülüs tavuğu siyah bir horozla çaprazlanırsa, oluşan yavruların fenotipi;

I.

Beyaz

II.

Mavi

III.

Siyah

renklerinden hangisi gibi olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:


Eş baskın özellikler olan siyah renk geni (A) ve beyaz renk geni (a) bir araya geldiğinde mavi renk oluşur.
Bu nedenle; AA ® siyah
                    Aa ® mavi
yavrular oluşur.

Doğru Yanıt: a

Soru 55.

AaBbCcDd genotipli ve eşeyli yolla üreten bir canlının AbcdD gametini %50 ihtimalle oluşturabilmesi için, aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

 
A Şıkkı Alel genlerin bağlı olması
B Şıkkı Alel olmayan bütün genlerin bağlı olması
C Şıkkı Alel olmayan genlerden bir kısmının bağlı olması
D Şıkkı Gamet oluşumu sırasında crossing-over görülmemesi
E Şıkkı Alel genlerin tümünün baskın olması
   
Çözüm:
AaBbCcDd genotipli eşeyli yolla üreyen bir canlının AbcD gametini %50 ihtimalle oluşturabilmesi için alel olmayan bütün genlerin bağlı olması gerekir. Genlerin kromozom üzerindeki konumu  şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 56.

                 
Otozom kromozomlarıyla taşınan genlerin oluşturduğu bir karakteri fenotipinde gösteren bireyler, aşağıdaki soyağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre, numaralandırılan bireylerden hangi ikisinin bu karakter açısından genotipi aynı olmayabilir?

 
A Şıkkı 1 ile 2
B Şıkkı 1 ile 3
C Şıkkı 1 ile 4
D Şıkkı 2 ile 4
E Şıkkı 4 ile 5
   
Çözüm:
Anne ve baba konumunda olan 1 ve 2'nin fenotipinde bu karakter gözlenmezken bazı çocuklarında (koyu renkte gösterilen) ortaya çıkmıştır. Bu da karakterin çekinik olduğunu gösterir. Koyu renkli bireyleri aa ile gösterilirse diğer bireyler baskın özellik taşıdığı için ya AA ya da Aa olacaktır.
Bu durumda;
                  
Görüldüğü gibi 1, 2, 4 ve 5 nolu bireylerin genotipi kesin olarak heterozigottur. Fakat 3 nolu bireyin genotipi homozigot veya heterozigot olabilir. Bu durumda 3 nolu bireyle diğer bireylerden herhangi birinin genotipi aynı olmayabilir. 

Doğru Yanıt: b

Soru 57.

Aşağıdaki soyağacında koyu renkle gösterilen bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotioptedirler.
               
Buna göre, bu özelliğin ortaya çıkmasını;

I.

X krozomunda taşınan çekinik gen

II.

Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik gen

III.

Otozomal kromozomlarda taşınan eş baskın gen

durumlardan hangileri sağlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen soyağacı incelendiğinde; bu özelliğin ortaya çıkmasını X krozomuyla taşınan çekinik bir genin sağlayabilmesi için babanın mutlaka hasta (içi taralı) olması gerekir.
Bu özelliğin ortaya çıkmasını otozomol kromozomlarda taşınan çekinik bir gen etkili olabilir. İçi taralı bireylere 00 diğerlerine A0 verirsek sağladığını görebiliriz.
Bu özelliğin ortaya çıkmasını eş baskın genin etkili olabilmesi için anne ve babanın AA veya BB olması gerekir.
Bunun sonucunda da bütün çocuklarda eş baskın (içi taralı) olması gerekir.

Doğru Yanıt: b

Soru 58.

Genotipleri,

  I.  AaBbDd
 II.  Aabbdd
III. aaBbDD
IV. aaBBDd
 V. AAbbDd

olan aynı türe ait bireylerden hangi ikisinin fenotipinin aynı olması beklenir?

 
A Şıkkı I v eII
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Fenotiplerin (dış görünüş) aynı olabilmesi için genotipte baskın ve çekinik özelliklerin aynı olması gerekir. III. ve IV. bireylerin genotiplerine bakıldığında 1. karakter çekinik, 2. karakter baskın, 3. karakter baskın olduğu için fenotipler aynıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 59.

Bir türün evrimleşebilmesi için aşağıdakilerin hangisi zorunludur?

 
A Şıkkı Yüksek enerji ışınımlar
B Şıkkı Tür içi kalıtsal çeşitlilik
C Şıkkı Populasyonun bireyleri arasında farklı beslenme biçimlerinin gelişmesi
D Şıkkı Coğrafik engel oluşması
E Şıkkı Yeni bir hastalık etkeninin ortaya çıkması
   
Çözüm:
Bir türün evrimleşmesi için, tür içi kalıtsal çeşitliliğin bulunması zorunludur. Bu çeşitlilik mutasyonlarla, eşeyli üreme, mayoz bölünme gibi olaylarla gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 60.

Her zaman babadan erkek çocuklara geçen kızlarda asla görülmeyen karakter aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı Yapışık parmaklılık - Hemofili
B Şıkkı Kulak içi kıllanma - Hemofili
C Şıkkı Mongolizm - Hemofili
D Şıkkı Balık pulluluk - Renk körlüğü
E Şıkkı Balık pulluluk - Kulak içi kıllanma
   
Çözüm:
Her zaman babadan erkek çocuklara geçen kızlarda asla görülmeyen karakterler Y kromozomu üzerinde taşınan genlerle ortaya çıkar. Bu karakterler balık pulluluk - Kulak içi kıllanmasıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 61.


Rh kan grubunun bir ailedeki kalıtımını gösteren soyağacında, koyu renkle gösterilen bireyler, Rh(-) diğer bireyler ise Rh(+) dir.

Soyağacına göre kaç numaralı bireylerde alyuvar tahribatına bağlı kan uyuşmazlığı (eritroblastozis fetalis) görülebilir?
 

 
A Şıkkı 1, 2 ve 6 
B Şıkkı 3, 4 ve 5
C Şıkkı 3, 5 ve 7
D Şıkkı 3, 4, 5, 6 ve 7
E Şıkkı 1, 2, 3, 4 ve 5
   
Çözüm:
Rh(-) kan grubundan bir anne ile Rh(+) gruplu embriyonun  kanlarının birbirine karışması kan uyuşmazlığına neden olur. Soyağacında koyu renkli bireyler Rh(-) kan grubuna sahiptirler. Dolayısıyla 3, 4 ve 5 numaralı bireyler, anneleri Rh(-) olan, Rh(+) bireylerdir. 1 ve 2 nolu bireylerin anneleride Rh(+)'dir. Aynı şekilde 6 ve 7 numaralı bireylerinde anneleri Rh(+) olduğundan kan uyuşmazlığı görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 62.

Aa Bb Cc dd x Aa Bb cc Dd çaprazı sonucu kaç farklı genotipte yavru oluşur? (Genler bağımsız)

 
A Şıkkı 9
B Şıkkı 18
C Şıkkı 36
D Şıkkı 27
E Şıkkı 72
   
Çözüm:


Genotip çeşidi : A kararakteri için ® 3
                         B kararakteri için ® 3
                         C kararakteri için ® 2
                         D kararakteri için ® 2
                                                            3 x 3 x 2 x 2 = 36

Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Renk körü bir erkek çocuğun, anne ve babası normal görüşlüdür. Bu çocuğun kız kardeşinin renk körü taşıyıcı olma olasılığı nedir?

 
A Şıkkı % 0
B Şıkkı % 75
C Şıkkı % 25
D Şıkkı % 50
E Şıkkı % 100
   
Çözüm:
Renk körlüğü, X krozomunda taşınan ve çekinik bir gen ile kontrol edilen bir özelliktir. Renk körü olan bir erkek çocuğun genotipi XrY ile ifade edilir. Bu çocuğun anne ve babası normal görüşlü ise annesi renk körlüğü geninin taşıyıcıdır. Çünkü erkek çocukları, X kromozomuna bağlı özellikleri annelerinden alırlar. Renk körü taşıyıcısı bir anne ve normal görüşlü bir babadan renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir kız çocuk doğma  ihtimali 1/2 yani % 50' dir.


Doğru Yanıt: d

Soru 64.

Canlıların tüm özelliklerinin genlerle kontrol edildiği ve her genin bir özellikten sorumlu olduğu bilinmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi "Kromozomlar birden fazla gen taşır." hipotezine bir kanıt olabilir?

 
A Şıkkı Eşey hücrelerinde, genelde, türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur.
B Şıkkı Bir kromozom üzerinde bulunan bir genin aleli (Eşi), o kromozomun homoloğunda (Eşinde) yer alır.
C Şıkkı Bazı canlılarda, türe özgü sayıdan daha fazla kromozom bulunur.
D Şıkkı Eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerden başka özellikler de taşınır.
E Şıkkı Döllenme sonucu oluşan zigotta, alel (Eş) genler bir araya gelir.
   
Çözüm:
Kromozomlar sadece bir tek gen taşısaydı eşey kromozomlarında eşeysel özelliklerden başka hiçbir gen bulunmazdı. Oysa X ve Y kromozomları eşeysel özelliklerden başka özelliklere sahip genler de taşır. Bu da "Kromozomlar birden fazla gen taşır." hipotezine kanıt olabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

Memeli hayvanların genetik yapılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Erkekler iki farklı eşey kromozomu taşır.
B Şıkkı Karakterler bir sonraki nesile kromozomlarla aktarılır.
C Şıkkı Genler nükleotitlerden oluşmuştur.
D Şıkkı Bazı karakterlerin kalıtımını bir gen sağlar.
E Şıkkı Her kromozom sadece bir gen taşır.
   
Çözüm:
Erkekler iki farklı eşey kromozomu taşır. X ve  Y karakterler; bir sonraki nesile mayoz bölünme ve döllenme sonucu kromozomlarla aktarılır.
Genler 3'lü nükleotit gruplarından oluşmuştur.
Bazı karakterlerin kalıtımını bir gen sağlayabilir. Hemofili veya renk körü gibi.
Her kromozom sadece bir gen taşımaz. Birden fazla gen taşıyabilir.
 

Doğru Yanıt: e

Soru 66.

Kk Ll Mm nn X Kk ll Mm nn genotipi bireylerin çaprazlanması sonucu kaç farklı genotipte canlı oluşabilir?

 
A Şıkkı 9
B Şıkkı 18
C Şıkkı 27
D Şıkkı 36
E Şıkkı 54
   
Çözüm:
Kk x Kk               Ll x ll   Mm x Mm                      nn x nn
KK, Kk,Kk ,kk     Ll x ll   MM, Mm,Mm, mm            nn

K karakterinden : 3 çeşit 
L karakterinden : 2 çeşit
M karakterinden : 3 çeşit
n karakterinden : 1 çeşit
genotipte canlı oluşur.

Bunların bir araya gelme şansı çarpımlarına eşittir.
3x2x3x1 = 18


Doğru Yanıt: b

Soru 67.

Gamet çeşitleri Genotip çeşitliliği 
Sperm ABC ABC ABC
Yumurta ABc AbC aBc

Yukarıdaki tabloda bir arı populasyonuna ait yumurtalar ile spermlerin genotipleri belirtilmiştir.

Bu populasyonda oluşacak işçi arılarda görülebileek fenotip çeşitliliği aşağıdakilerden hangisi olur?

 

İşçi arılarda 

Erkek arılarda

 
A Şıkkı
 

2

3

B Şıkkı
 

3

1

C Şıkkı
 

1

3

D Şıkkı
 

6

6

E Şıkkı
 

8

6

   
Çözüm:
Arı populasyonunda 3 çeşit birey vardır;
-  Kraliçe arı (2n) ®  verimli
-  İşçi arı (2n) ®  verimsiz
-  Erkek arı (2n) ®  verimli

İşçi arılar yumurta ile spermin döllenmesi sonucu oluşur. Spermler ABC genotipindedir ve zigotun A - B - C fenotipinde olur. Buna göre işçi arılarda bir fenotip gözlenir.
Erkek arılar ise yumurtadaki portenogenezle meydana gelen 3 farklı genotipte yumurta vardır ve 3 farklı fenotipte erkek arı oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 68.

Bb Hh Nn Rr XX . Bb Hh nn Rr XY çaprazında B, H, N, R genleri dominant ve bağımsızdır.

Bu çapraz sonucu oluşan erkeklerin fenotipi kaç çeşit olur? (X ve Y eşey kromozomları, XX = erkek, XY dişi).

 
A Şıkkı 32
B Şıkkı 16
C Şıkkı 64
D Şıkkı 8
E Şıkkı 24
   
Çözüm:
Genotipleri verilen iki birey çaprazlandığındaErkeklerin fenotipi sorulduğu için eşey kromozomlarını çaprazlamaya dahil etmiyoruz.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.


Yukarıdaki soyağacında siyah renkle gösterilen bireyler çekinik karakteri fenotipinde göstermektedir.

Buna göre, hangi numaralı bireyler bu karakter bakımından homozigot özellik gösterebilir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve V
D Şıkkı IV ve V
E Şıkkı II ve VI
   
Çözüm:

I numaralı bireyin çekinik özellik gösteren çocuğu olduğuna göre heterozigottur. IIve III numaralı bireylerin çekinik özellik gösteren çocuğu olduğuna göre, heterozigottur. VI numaralı birey babasından çekinik geni alır, heterozigottur. IV ve V homozigot özellik taşıyabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 70.

Mendel'in yaptığı heterozigot sarı tohumlu iki bezelyenin kendileştirilmesiyle;

I.

Oğul bireylerde, anne ve baba fenotipinde olmayan bir özellik ortaya çıkabilir.

II.

Baskın özellik gösteren bireyler homozigot ya da heterozigot olabilirler.

III.

Çekinik özellik gösteren bireyler daima homozigottur.

IV.

Genler bağımsız birimlerdir, birbirlerine karışmazlar.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır? (Sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır.)

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Heterozigot sarı tohumlu bireyler : Aa genotipindedir.

- Oğul bireylerde, anne ve babanın fenotipinden farklı yeşil tohumlu bireyler ortaya çıkabilir.
- Baskın özellik gösteren sarı tohumlu bireyler homozigot (AA) veya heterozigot (Aa) olabilir.
- Çekinik özellik dış görünüşte ortaya çıkmışsa, homozigottur. (aa)
- Mendel çalışmalarıyla genlerin bağımsız birimler olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.

Nokta mutasyonları;

I.

Kromozomun şeklinde değişikliğe yol açar.

II.

Etkisini fenotipte her zaman gösterir.

III.

Gendeki nükleotidlerin oranını değiştirebilir.

yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Mutasyon genlerin yapısında meydana gelen ani değişikliklerdir. Nokta mutasyonları gen üzerinde bir bazın değişmesi veya kopmasıdır.
Nokta mutasyonları;

- Kromozom şeklinde değişikliğe neden olmaz
- Etkisini fenotipte göstermez.
- Gende nükleotidler değiştiği için oranı değişir.


Doğru Yanıt: c

Soru 72.

      
Otozom kromozomlarıyla taşınan çekinik bir özelliği fenotipinde taşıyan bireyler soy ağacında koyu renkle gösterilmiştir.

Buna göre, numaralandırılan bireylerin hangilerinin bu karakter açısından homozigot olma ihtimali yoktur?

 
A Şıkkı 1, 2, 3, 6, 7
B Şıkkı 1, 2, 4, 5 
C Şıkkı 1, 3, 4, 5
D Şıkkı 4, 5, 6, 7
E Şıkkı 4, 6, 7
   
Çözüm:
Otozom kromozomlarıyla taşınan çekinik bir özelliği taşıyan bireyler soy ağacında koyu renkle gösterildiğine göre genotipleri aa'dır. Buna göre, 1 ve 2 nolu bireylerin genotipi Aa (heterozigottur) 4 ve 5 homozigot AA olabilir. 3 Aa (Hererozigottur) çünkü çocuğunda bu özelliğin görülebilmesi için o geni taşımalıdır. Bu durumda 6 ve 7 Aa (heterozigottur).

Doğru Yanıt: a

Soru 73.

                     
Bir çiftin çocuklarının kan grubuyla ilgili genotipleri soyağacında verildiği gibidir.

(3) nolu bireyin A genini taşıma olasılığı nedir?
 

 
A Şıkkı 1/8
B Şıkkı 1/4
C Şıkkı 3/4
D Şıkkı 1/2
E Şıkkı 1
   
Çözüm:
3 nolu bireyin A grubu genini taşıyıp taşımadığını bulmak için anne ve babanın genotipinin bilinmesi gerekir. Bunu bulmak için 1. ve 2. çocuğun genotipine bakılır. Buna göre anne A0 baba B0 genotipinde olabilir. Bu durumda 3 nolu birey A0 B0 AB ve 00 olabilir. A geni A0 ve AB'de bulunduğu için 1/2'dir.

Doğru Yanıt: d

Soru 74.

Kalıtsal bir hastalıkla ilgili bazı özellikler şunlradır :

- Anne hasta, baba sağlıklı olduğu zaman erkek ve kız çocuklarının hasta olma ihtimali % 100'dür.
- Anne sağlıklı, baba hasta olduğu zaman kız çocuklarının hasta olma ihtimali %100, erkek çocuklarının hasta olma ihtimali yoktur.

Buna göre;

I.

Hastalık geni dominant olup X kormozomuyla taşınmaktadır.

II.

Hastalık geni çekinik olup X kromozomuyla taşınmaktadır.

III.

Hastalık geni dominant olup otozomlarla taşınmaktadır.

III.

Hastalık geni dominant olup Y kromozomuyla taşınmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı Yalnız IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Anne hasta baba sağlıklı olduğu zaman bütün çocuklar hasta olmakta; bunun  tersi  durumunda ise sadece kız çocukları hasta olmaktadır. Bu veriler bize hastalığın eşeye bağlı olduğunu ve X kromozomuyla taşındığını gösterir. Ayrıca sadece babanın hasta olması durumunda kızların tümü hasta olmaktadır. Kız çocukları babadan X kromozomu aldıkları için eğer bu gen baskın olursa bütün kızlarda etkisini gösterecektir. Çekinik olsaydı kızların tümü hasta olmayacaktı. Sağlam annenin taşıyıcı olduğunu  kabul edersek, bazı erkeklerde hasta olacaktı.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

Hemofili genini taşıyan normal bir dişi;

 

Anne

Baba

I.

XHXH XhY

II.

XHXh XhY

III.

XhXh XHY

çaprazlamalarından hangisinden oluşabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hemofili hastalığı X kromozomu üzerinde bulunan çekinik bir (h) geni ile taşınır. Hemofili genini taşıyan normal bir dişinin genotipini XHXh olarak yazabiliriz. Böyle genotipli bir dişinin meydana gelebilmesi için I, II ve III numaralarla gösterilen anne ve babanın çaprazlaması gerekir. Ancak III. çaprazlamadaki gibi  hemofili bir dişi normal koşullarda kanama nedeniyle doğum yapamaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 76.

Bir ailede, babanın fenotipinde gözlenen bir özelliğin sadece kız çocukların tamamında ortaya çıkması için;

  I.  Y kromozomuyla taşınması
 II.  X kromozomuyla taşınması
III.  Dominant olması
IV.  Otozom kromozomlarıyla taşınması
  V. Çekinik olması

özelliklerinden hangi ikisini taşıması gerekir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Bir özelliğin kız çocuklarının tamamında ortaya çıkması için bu özelliğin X ile dominant olarak taşınması yeterlidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 77.

    
Yukarıdaki soyağacında, çekinik genle yavru döle geçen bir özelliğin bireylerdeki dağılımı verilmiştir. Siyah renkle gösterilen bireylerde bu özellik ortaya çıkmıştır.

Soyağacındaki bireylerden hangisinin, bu özellik bakımından heterozigot olup olmadığı kesin olarak belirlenemez?

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı 2
C Şıkkı 3
D Şıkkı 4
E Şıkkı 5
   
Çözüm:
     
Soyağacında kalıtımı gösterilen hastalık çekinik genle belirlendiği için siyah renkle gösterilen bireylerin hepsi homozigot çekinik genotiplidir. (aa) özelliği  genotiplerinde göstermeyen 3 ve 4 nolu bireylerin bu özelliğe sahip çocukları olduğuna göre bu bireyler kesinlikle heterozigottur (Aa). 5 numaralı çocuğun anne ve babası heterozigot olduğundan ve kalıtılan özellik çekinik olduğundan, 5 numaralı bireyin genotipi homozigot baskın veya heterozigot (Aa) olabilir. 
 

Doğru Yanıt: e

Soru 78.

                    
Yukarıdaki soyağacında koyu renkle gösterilen bireyler X'e bağlı çekinik bir özellik bakımından aynı fenotiptedir.

Buna göre, soyağacında numaralandırılmış bireylerden hangileri bu özellik bakımından taşıyıcıdır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Taşıyıcı özellik, dişi bireylerde görülür. Bu nedenle I ve V numaralı bireyler taşıyıcı olamaz. III. nolu birey anneden, IV nolu bireyde babadan hastalık geni alır fakat koyu renkle gösterilmedikleri için bu özelliği dış görünüşlerine yansımaz yalnız taşıyıcı olurlar. 

Doğru Yanıt: c

Soru 79.


Yukarıda üreme ana hücrelerinin genotipleri verilen canlıların hangilerinin crossing-overla oluşturacağı gamet çeşiti en fazladır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bağlı genlerde corissing-overla oluşacak gamet çeşiti, 2n ile bulunur. n, heterozigot karakter sayısıdır.


Doğru Yanıt: a

Soru 80.


Bazı bireyleri numaralandırılmış olan yukarıdaki soyağacı, bir ailedeki bireylerin, X kromozomunda, çekinik bir alelle taşınan bir özellikle ilgili fenotiplerimi göstermektedir.

Buna göre, bu bireylerin genotipleriyle ilgili,

I.

2. bireyde özellikle ilgili alellerden biri baskındır.

II.

3. bireye özellikle ilgili alel 1. bireyden geçer.

III.

4. bireye 1.ve 2. bireylerden özellikle ilgili farklı aleller geçmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
- 2. ile numaralanan dişi bireydir ve fenotipinde çekinik özelliği göstermemektedir fakat bu ailenin kız çocuğunda bu çekinik özellik ortaya çıktığına göre (XrXr), bu genlerden birini anneden diğerini babadan almış olması gerekir. Bu durumda 2. bireyde özellikle ilgili allellerden biri baskındır. (XRXr)
- 3. birey erkektir ve babasından (I) Xr genini alamaz.
- 4. birey, babasından (I) çekinik geni (Xr) annesinden (2) ise baskın geni (XR) alarak baskın özellik taşımaktadır.


Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=