TEST-2 (SİNİR SİSTEMİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting siteSoru 51.

Omurgalı hayvanların sinir sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Embriyonun endoderm tabakasından oluşur.
B Şıkkı Sinir kordonu, sırtta yer alır.
C Şıkkı Ön beyindeki koklama lopları, balıklardan memelilere doğru gidildikçe küçülür.
D Şıkkı Görme merkezi, orta beyinde bulunur.
E Şıkkı Beyincik büyüklüğü, omurgalı gruplarında değişkenlik gösterir.
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanlarda sinir sistemi, embriyo döneminde, ektoderm tabakasının gelişimiyle oluşur. Endoderm tabakasından sinir sistemi değil, pankreas, karaciğer, akciğer gibi yapılar gelişir.


Doğru Yanıt: a

Soru 52.

Sinir hücrelerinin tamamında,

I.

Uyartıların iletme hızı

II.

Uyartıların iletilme şekli

III.

Akson ucundan salgılanan nörotransmiter miktarı

özelliklerinden hangileri aynıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I  ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bütün sinir hücrelerinde uyartı, nöronda elektrokimyasal, sinapsta kimyasal olarak taşınır. Uyartıların iletim hızı ve aksondan salgılanan nörotransmiter miktarı farklı olabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 53.

Bazı reseptörlerin (alıcı hücreler) sıcaklığa bağlı olarak oluşturdukları implus hızı grafikteki gibidir.

Bununla ilgili olarak,

I. 

Sıcaklık arttıkça tüm reseptörlerdeki implus hızı artmıştır.

II. 

5 oC'de soğuk - ağrı reseptörleri uyarılmıştır.

III. 

10 - 25 oC sıcaklıkta soğukluk reseptörleri uyarılmıştır.

IV. 

Sıcaklık 30 oC'nin üzerine çıktığında önce sıcaklık daha sonra da sıcak - ağrı reseptörleri uyarılmıştır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Veriler değerlendirilip grafik yorumlandığında I. veri yanlış, II., III. ve IV. veriler ise doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

Çok sayıda sinir teli taşıyan bir sinir kordonunda, uyarının şiddeti artırıldıkça;

I.

Uyarılan sinir teli sayısı artar.

II.

İmpuls sayısı artar.

III.

Her sinir telindeki uyartının iletim hızı artar.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Sinir kordonları bir elektrik kablosuna benzer. İçlerinde çok sayıda sinir hücresinin aksonu bulunur. Uyarının şiddeti arttıkça, uyarılan sinir teli ve impuls sayısı artar. Fakat sadece bir sinir telindeki uyartılar ya hep ya hiç kuralına uyarlar. Eşik noktasının üzerindeki uyarılar ise impulsun iletim hızında herhangi bir değişiklik yapmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 55.

Beynin aşağıdaki kısımlarından hangisi homeostasi merkezi olarak görev yapar?

 
A Şıkkı Beyin kabuğu
B Şıkkı Omurilik
C Şıkkı Beyin üçgeni
D Şıkkı Omurilik soğanı
E Şıkkı Hipotalamus
   
Çözüm:
Homeostasi ile ilgili düzenlemeler hipotalamus tarafından yapılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 56.Yukarıda omurgalı hayvanlardaki sinir sistemi anatomik olarak gruplara ayrılarak şematize edilmiştir.

I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

       I          II           III    

 
A Şıkkı
Merkezi Sempatik Somatik
B Şıkkı
Merkezi Somatik Periferik
C Şıkkı
Merkezi Somatik Sempatik
D Şıkkı
Çevresel Merkezi Sempatik
E Şıkkı
Sempatik Merkezi Somatik
   
Çözüm:
  I. Merkezi sinir sistemi
 II. Somatik sinir sistemi
III. Sempatik sinir sistemidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 57.

Kas hareketleri arasındaki uyumu ve dengeyi sağlayan merkezi sinir sistemi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Beyin kabuğu
B Şıkkı Beyincik
C Şıkkı Omurilik
D Şıkkı Omurilik soğanı
E Şıkkı Uç beyin
   
Çözüm:
Merkezi sinir sisteminin, vücut dengesini sağlayan bölümü beyinciktir.

Doğru Yanıt: b

Soru 58.

İnsandaki

  I.  Baştan çıkan sinirler
 II.  Omurilik
III.  Ganglion
 IV.  Beyin yarımküreleri

kısımlardan hangileri çevresel sinir sistemi içinde sınıflandırılır?
 

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Uyartıları alıp beyin ve omuriliğe götüren, oluşturulan tepkiyi doku, bez ve organlara götüren sinirlerin tümüne çevresel sinir sistemi denir. Çevresel sinir sistemi, sinir hücreleri, sinir lifleri ve ganglionlardan oluşmuştur. Ganglionlar beynin ve omuriliğin kenarında bulunur.

Doğru Yanıt: e

Soru 59.

İnsandaki,

  I.  Dolaşım
 II.  Üreme
III.  Boşaltım
IV.  Solunum

sistemlerinden hangilerinin çalışmasını omurilik soğanı düzenler?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Omurilik soğanı hayatın devamlılığını sağlayan sistemlerin çalışmasını düzenler. Bunlar solunum , dolaşım ve boşaltım sistemleridir.

Doğru Yanıt: d


Soru 60.

Dinlenme halindeki bir sinir hücresi aksonunun elektiriksel yük dağılımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Dinlenme halindeki sinir hücresinin içi negatif dışı pozitif yüklüdür.

Doğru Yanıt: c

Soru 61.

Bir nöronun dinlenme halindeki elektriksel yükü şekilde verilmiştir.

İletim sırasında Na iyonları içeri girerken K+ iyonları dışarı çıkıyor. Bu olay için hücre ATP harcamaz. Daha sonra zar dışına çıkan K+ iyonlarının içeri alınması, Na+ iyonlarının zarın dışından içeriye girmesi için ATP harcanır.

Buna göre;

I.

Dinlenme halindeki nöronun dışındaki Na+ iyonlarının derişimi iç tarafa oranla yüksektir.

II.

Dinlenme halindeki nöronun dışındaki K+ iyonlarının oranı iç tarafa oranla yüksektir.

III.

İlk uyartıdan sonra elektriksel yükü değişmesi difüzyon örneğidir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:

I.

öncül doğrudur.

II.

öncül yanlıştır. Dinlenme sırasında hücre içindeki K+ iyonu dışa göre fazladır.

III.

öncül verilen bilgiye göre yanlıştır. Çünkü uyartıdan sonra Na ve K+ iyonlarının yer değiştirmesi ATP harcanarak gerçekleşir (Aktif taşıma)


Doğru Yanıt: a

Soru 62.

Eline farkında olmadan iğne batan bireyde ani tepki oluşumu gözlenir.

Ancak kan aldırmak için eline iğne batırılan bireyde bu tepkinin görülmemesini;

I.

Kalıtsal reflekslerin zamanla koşullu reflekslere dönüşmesi

II.

Kalıtsal reflekslerin herkesde farklı oluşması

III.

Kalıtsal reflekslerin kontrol altına alınabilmesi

durumlarından hangileri açıklar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen refleks kalıtsal refleks çeşididir. Kalıtsal refleksler türün tüm bireylerinde aynıdır. Tekrarlarla koşullu refleks haline gelebilir veya kontrol altına alınabilir. Ancak soruda verilen refleksin çeşidi değil kontrol altına alınması durumudur.

Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Duyu organlarımıza gelen farklı  duyular nöronlarda elektriksel değişiklik yaparak beyne iletilir. Farklı duyu organlarından gelen duyular beyinde ses, görüntü, koku, tat ve ağrı- acı olarak algılanır.

Bu farklılığın nedenleri;

I.

Uyartının çevreden merkeze doğru iletilmesi

II.

Uyartıların yorumlanma merkezlerinin farklı olması

III.

Uyartıların en az eşik değerde olması

özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Duyu nöronları farklı reseptörler tarafından uyarılır, fakat tümünün uyartı iletmesi aynıdır ve elektrokimyasaldır. Yani Na+ ve K+  iyonlarının yer değiştirilmesiyle uyartı iletirler. Uyartıların iletildiği beyin kısımları farklı farklıdır. Beyinde her duyuya ait merkezler farklı olduğu için ses, görüntü... gibi algılanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 64.

Sinir hücrelerinde, uyartıların taşınması ile ilgili,

I.

Sinir hücreleri, ancak eşik değeri ve üzerindeki uyartıları iletebiir.

II.

Kuvvetli ve zayıf uyarıların, aksonlardaki iletim frekansları aynıdır.

III.

Uyartının, sinir hücrelerinden geçişi sırasında gerekli olan enerji, nöronun kendisinden sağlanır.

IV.

Her uyartının, sinir hücresindeki iletim hızı farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Sinir hücreleri, belirli bir eşik değerindeki uyarıları iletebilirler. Eşik değeri ve üzerindeki uyarıların, sinir hücresinden iletim hızı aynıdır. Sinirsel iletim için gerekli enerji, nöronun hücre gövdesi tarafından solunum olayı ile üretilir. Uyarı şiddeti arttıkça, nörondan iletilecek uyartı sıklığı (frekansı) artar. Bu durumda, tepki şiddeti artar.

Doğru Yanıt: c

Soru 65.

Bir insanda başlangıçta beynin, daha sonra omuriliğin yönettiği işlev aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı Müzik eşliğinde, bildiği bir dansı yapma
B Şıkkı Düşerken bir yere tutunma
C Şıkkı Bir yiyeceğin tadına bakma
D Şıkkı İsteyerek gözlerini kapalı tutma
E Şıkkı Uykudayken, iğne batırılan elini çekme
   
Çözüm:
İstemli hareketler, öğrenilerek yapılan hareketlerdir. Yürümek, yüzmek, dans etmek, bisiklete binmek gibi. Bu istemli hareketler, başlangıçta (öğrenme aşamasında) beyin tarafından yönetilir. Bu hareketler, çok kez tekrar edilirse omuriliğin kontrolüne geçer ve böylece otomatik hareketler şekline dönüşür.

Doğru Yanıt: a

Soru 66.

Memelilerin;

  I.  Beyin
 II.  Omurilik
III.  Otonom

sinirlerinden hangileri miyelinlidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Beyin ve omurilik sinirleri miyelinli otonom sinirlerin motor nöronları miyelinsizdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 67.

Birinci sinir hücresinin aksonu ile ikinci sinir hücresinin dendiriti arasında sinaps boşluğunun bulunması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine neden olmuştur?

 
A Şıkkı Kimyasal iletime
B Şıkkı Elektriksel değişime
C Şıkkı İletim süresinin kısalmasına
D Şıkkı İmpuls sayısında artışa
E Şıkkı İmpuls sayısında azalışa
   
Çözüm:
Sinapslarda iletim kimyasal yolla, sinir hücrelerinde ise elektrokimyasal yolla olur. Sinapslarda kimyasal iletim olduğu için impuls iletim süresi daha uzundur. Sinapslar impuls sayısını değiştiremezler.

Doğru Yanıt: a

Soru 68.

Bir insanın diz kapağına bir darbenin gelmesi sonucu oluşan bazı olaylar şunlardır;

I.

Impulsun omuriliğe ulaşması

II.

Kastaki reseptörlerin duyu sinirlerini uyarması

III.

Diz kaslarının kasılıp gevşemesi

IV.

Motor nöronlarının diz kasına impuls ulaştırması

bu olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı II - IV - III - I
D Şıkkı III - IV - I - II
E Şıkkı IV - III - II - I
   
Çözüm:
Diz kapağına darbenin gelmesi ile önce kastaki reseptörler uyarılır (II) sonra sırasıyla I - IV ve III numaralı olaylar gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

Enine kesit alındığında nöron gövdelerinin oluşturduğu boz madde içte, aksonlardan oluşan ak madde de dışta bulunan sinir sisteminin;

I.

Beyin yarımküreleri

II.

Beyincik

III.

Omurilik soğanı

IV.

Omurilik

gibi yapılarından hangileridir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Beynin dış kısmı boz, iç kısmı ak maddedir. Beyin yarımküreleri ve beyincik beynin alt birimleridirler, bunların dış kısmı boz; iç kısmı ak maddedir. Omurilik ve omurilik soğanı beynin tersi yapıdadır. Yani dış kısmı ak, iç kısmı boz maddedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 70.

İç kulakta tulumcuk ve kesecikten gelen uyarılar beynin aşağıdaki kısımlarından hangisi tarafından değerlendirilir?

 
A Şıkkı Hipotalamus
B Şıkkı Talamus
C Şıkkı Omurilik soğanı
D Şıkkı Uç beyin
E Şıkkı Beyincik
   
Çözüm:
İç kulakta bulunan tulumcuk ve kesecikten denge ile ilgili uyartılar alınır ve beyinciğe iletilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.

Sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması sonucu, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

 
A Şıkkı Heyecanlanma
B Şıkkı Göz bebeklerinin büyümesi
C Şıkkı Kalp atışının artması
D Şıkkı Mide kaslarının kasılmalarının artması
E Şıkkı Derideki kılların diken diken olması
   
Çözüm:
Sempatik sinirlerin vücuttaki genel etkisi vücudu stresli durumlara hazırlamaktadır. Sempatik sinirlerin aktifleşmesi sonucu, heyecan artar, göz bebekleri büyür, kalp atışları hızlanır, kan basıncı yükselir, derideki kıllar diken diken olur ve terleme artar. Fakat sempatik sinirler, düz kasların çalışmasını yavaşlatır veya durdurur. Yani sindirim sistemi faaliyetlerini engelleyici veya yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Mide kaslarının faaliyeti, sempatik sinirlerin aktifleşmesi sonucu azalır.

Doğru Yanıt: d

Soru 72.

Bir kaza sonucu beyin yarım küreleri ve beyin kabuğu (korteks) zedelenen bir insanın;

I.

Ağzındaki lokmayı yutması

II.

Eline aldığı kitabı okuma

III.

Bir önceki gün yaptıklarını hatırlama

IV.

Çevresindeki sesleri duyma

işlevlerinden yapması beklenmeyenler, aşağıdakilerin hangisinde tam olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV 
   
Çözüm:
İnsanın uç beyin bölgesinde hatırlama, anlama, yazma, okuma hareket, duyu, zeka, bilinç gibi merkezler bulunur. II., III. ve IV. öncüllerdeki işlevlerin merkezi uç beyindedir. I. öncül de ki işlev refleksdir. Bu refleksin merkezi omurilik soğanıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 73.

Basit bir refleksin meydana gelmesi sırasında,

I.

Kol kaslarının kasılması

II.

Ara nörondan nörotransmiter madde salgılanması

III.

Duyu sinirinde impuls oluşması

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I, II, III
B Şıkkı I, III, II
C Şıkkı II, I, III
D Şıkkı III, II, I
E Şıkkı III, I, II
   
Çözüm:
Refleks yayında uyartı iletimi
Duyu nöronu (III)
Ara nöron (II) Motornöron ve uygulayıcı organ (kas) I sırasını izler.

Doğru Yanıt: d

Soru 74.

Ses ve ışık uyarılarını alan duyu hücreleri, merkezi sinir sistemine birbirinin aynı özellikte uyarılar gönderdikleri halde, bu uyarılar ses ve ışık olarak farklı niteliklerde algılanırlar.

Bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 
A Şıkkı Uyarıların merkezi sinir sisteminde yorumlanma sürelerinin farklı olması
B Şıkkı Uyarıların merkezi sinir sisteminde farklı bölgelere ulaşması
C Şıkkı Uyarıları merkezi sinir sistemine götüren sinir hücresi sayısının farklı olması
D Şıkkı Merkezi sinir sistemine ulaşan sinirlerin farklı kimyasal maddeler salgılaması
E Şıkkı Merkezi sinir sistemine ulaşan sinirlerin farklı uzunluklarda ve kalınlıkta olması
   
Çözüm:
Duyu organlarından alınan uyarılar, sinir hücrelerinden aynı biçimde iletilir. İletim aynı özellikte olduğu halde uyarılar, merkezi sinir sisteminin farklı bölgelerinde değerlendirilir. Merkezi sinir sisteminde, aynı biçim ve özellikte iletilen uyarıları farklı yorumlayacak şekilde özelleşmiş bölgeler bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 75.

Soluk alıp verme, hapşırma ve yutma gibi kalıtsal reflekslerin denetiminden sorumlu merkezler;

  I.  Beyin
 II. Omurilik soğanı
III. Omurilik
 IV. Beyincik

organlarından hangilerinde bulunur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Omurilik soğanı, dolaşım, solunum ve boşaltım kontrol eder. Çiğneme, yutma, kusma öksürme ve hapşırma reflekslerini yönetir.

Doğru Yanıt: b

Soru 76.

Nöronlardan salgılanan,

-  histamin
-  seratonin
-  noradrenalin

gibi salgılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Sinaps bölgelerinde işlev görürler.
B Şıkkı Akson ucundaki sinaptik kesecikler tarafından salgılanırlar.
C Şıkkı Uyartı iletimini, aksondan dentrite doğru, tek yönde sağlarlar.
D Şıkkı Uzun süreli etkilerler.
E Şıkkı Salgılandıklarında, dentritlerde bulunan kemoreseptörler tarafından algılanırlar.
   
Çözüm:
Histamin, seratonin ve noradrenalin gibi salgılar, iki nöron arasındaki uyartı geçişinde görevli olan nörotransmitterlerdir. Bu salgılar, nöronun akson ucunda bulunan keseler tarafından salgılanan, diğer nöronun dentritlerindeki kemoreseptörler tarafından algılanan salgılardır. Fakat etkileri uzun değil kısa süreli olur.

Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Sinir sisteminin duyusal uyartılara karşı oluşturduğu ani cevaba refleks denir. Aşağıda refleks yayı şematize dilmiştir.

Buna göre refleksle ilgili;

I.

Uyarı reseptör adı verilen hücreler tarafından alınır.

II.

Uyartıyı omuriliğe taşıyan sinire motor nöron denir.

III.

Omurilikteki nöronlar sinaps yapar.

IV.

Reseptörden çıkan sinirler beyin üzerinden kasa taşınır.

açıklamalarından hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
II. Uyartı omuriliğe duyu nöronları ile taşınır. IV. reseptörlerden alınan uyartılar, omurilik üzerinden kasa taşınmıştır. 

Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=