loading...
   
 
  TEST-2(DAVRANIŞEVRİM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 51.

 

Bir türün iki ayrı türe evrimleşmesi sırasında gerçekleşen

I.

Mutasyonlar sonucu kalıtsal varyasyonların oluşması

II.

Populasyonun coğrafik izolasyonla ikiye ayrılması

III.

Mutasyonla yeni adaptasyonların ortaya çıkması

olayların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

 

 

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Türleşme sırasında önce coğrafik izolasyon(II). Ayrılan bireylerde mutasyonla değişir (I), ve mutant bireylerin ortama uyumu gerçekleşir (III).

Doğru Yanıt: c

Soru 52.

Aşağıdakilerden hangisi evrim ile ilgili kurallardan biri değildir?

 
A Şıkkı Bergman Kuralı
B Şıkkı Aristo Kuralı
C Şıkkı Dollo Kuralı
D Şıkkı Allen Kuralı
E Şıkkı Gloger Kuralı
   
Çözüm:
Bergman, Dollo, Allen, Gloger kuralları canlıların adaptasyonlarını açıklar. Aristo ise biyoloji biliminin kurucusu olup ilk sınıflandırmayı yapmıştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 53.

Yeni türlerin oluşumunda;

  I.  Coğrafik izolasyon
 II.  Adaptasyon
III. Kalıtsal varyasyon
IV.  Doğal seleksiyon

gibi faktörler etkilidir.

Bu faktörlerden hangileri çevre koşullarının değişmesi sonucunda meydana gelir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Tür oluşumunu etkileyen faktörler doğrudan yada dolaylı olarak çevre koşullarındaki değişimlere bağlıdırlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

İlkel dünya atmosferi ve yeryüzü koşullarına uymayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Ultraviyole ışınları
B Şıkkı Havada serbest oksijenin varlığı
C Şıkkı Organik maddelerin suda oluşması
D Şıkkı Dünya'nın sıcak bir gaz küre olması
E Şıkkı Ortamda C, H, O, N gibi elementlerin bulunması 
   
Çözüm:
İlkel atmosferde CH4, NH3, H2 ve H2O bulunduğu varsayılır. İlk atmosfer gazları arasında O2'nin olmadığı ileri sürülür.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

Evrimsel olarak, hayvanların sudan karaya geçmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi önemli bir sorun olmamıştır?

 
A Şıkkı Sindirimin gerçekleştirilmesi
B Şıkkı Vücuttaki suyun korunması
C Şıkkı Vücut ısısının korunması
D Şıkkı Solunum için gerekli oksijenin alınması
E Şıkkı Vücut ağırlığının taşınması
   
Çözüm:
Kara hayatına geçiş yapan canlılarda ortama göre vücut ısısını korunması, vücut suyunun korunması, atmosferdeki serbest oksijenin alınıp solunumda kullanılması gibi olaylarda sorunlar yaşanır. Bu canlılar, bu sorunları özelleşmiş yapılarıyla çözmektedir. Örneğin, çevre sıcaklığına göre vücut ısısının ayarlanması, su kaybını önlemek için pul, tüy, kıl gibi yapıların gelişmesi. Vücut kaslarını geliştirerek vücut ağırlığının taşınması. Deri, trake, akciğer solunumlarının gelişmesi gibi. Fakat canlılar ister suda, isterse karada yaşasın aldıkları besinlerin sindirimini gerçekleştirirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 56.

Aşağıdakilerden hangisi bir modifikasyon değildir?

 
A Şıkkı Çuha çiçeklerinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte olması
B Şıkkı Bal arılarının beslenmeye bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olmaları
C Şıkkı Sirke sineklerinin kanatlarının sıcaklığa bağlı olarak düz ya da kıvrık olması
D Şıkkı Bukalemunun ortam rengine göre kendi rengini değiştirmesi
E Şıkkı Himalaya tavşanın üzerine buz bağlandığında o bölgeden çıkan tüylerin siyah olması
   
Çözüm:
Bukalemunun ortam rengine göre kendi rengini değiştirmesi kalıtsal bir olaydır ve modifikasyon değil, bir uyum (adaptasyon) dur.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=