TEST-2(DESTEKHAREKET)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


Soru 51.

Kemiğin en dışında kemik zarı bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi kemik zarının bir özelliği değildir?

 
A Şıkkı Kemiklerin enine büyümesini sağlar.
B Şıkkı Onarımı sağlar
C Şıkkı Kemiklerin boyca büyümesini sağlar
D Şıkkı Hücreleri bölünür özelliktedir.
E Şıkkı Bağ dokusundan köken almıştır.
   
Çözüm:
Kemik zarı kemiğin enine büyümesini sağlar. Boyuna büyüme ise kemiğin uç kısımlarındaki bölünebilir hücrelerin önce kıkırdak, sonra kemik hücresi olmasıyla gerçekleşir.


Doğru Yanıt: c

Soru 52.

Reseptör hücreler tarafından alınan duyuların merkezi sinir sistemine iletilmesi için;

I.

Sinir hücresi

II.

Kas

III.

ATP enerjisi

IV.

Kreatin fosfat

gibi yapı veya moleküllerinden hangileri gereklidir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Uyartıların iletilmesi sinir hücreleri tarafından gerçekleştirilir. Bu sırada çok miktarda ATP harcanır. Kreatin fosfat kas hücrelerinde kullanılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 53.

Bir insanın kan sıvısında normal miktarının üzerine çıkmış Ca++ iyonlarını kemiklere geçirerek normal seviyesine indiren hormon aşağıdaki bezlerden hangisi tarafından salgılanır?

 
A Şıkkı Hipofiz
B Şıkkı Böbrek üstü
C Şıkkı Tiroid
D Şıkkı Paratiroid
E Şıkkı Pankreas
   
Çözüm:
Kandaki Ca++ iyonlarının seviyesini düşüren hormon tirokalsitonindir. Bu hormon Ca++ iyonlarını kemiklere geçirmek suretiyle, kandaki Ca++ seviyesini düşürür. Tirokalsitonin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.

Doğru Yanıt: c

Soru 54.

İnsanda iskeleti oluşturan kemiklerle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Uzun kemiklerin uçlarında süngerimsi doku vardır.
B Şıkkı Kemik hücreleri havers kanallarındaki kan damarlarından oksijen ve besin sağlar.
C Şıkkı Süngerimsi dokudaki boşluklarda kırmızı kemik iliği bulunur.
D Şıkkı Kemik zarı (periost) kemiğin kalınlaşmasını sağlar.
E Şıkkı Tiroit bezinden salgılanan parathormon kemik yapımını hızlandırır.
   
Çözüm:
Kemik yapımını hızlandıran hormon tiroit bezinden salgılanan kalsitonindir. Parathormon paratiroit bezinden salgılanır ve kemikten kana Ca+2 geçişini sağlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 55.


Çok sayıda kas lifinden oluşan bir kas demetine verilen uyarı şiddeti ile elde edilen tepkimeler şemada gösterilmiştir.

Buı kas demetinin tümünün kasılması sağlayan en düşük uyarı şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:

Bir kas hücresinin kasılması için gerekli olan minimum uyarı şiddetine eşik değeri denir. Kas, eşik değerinden daha düşük şiddetindeki uyarılara tepki veremezken eşik değerinin üstündeki uyarılara tepki verir. Buna "ya hep ya hiç" prensibi denir. Birçok kas lifinden oluşan bir kas demetinin kasılma gücü, uyarı şiddetine değil; eşik değeri ve üzerinde uyartı alan, kasılan lif sayısına bağlıdır. Soruda verilen şemada, gösterilen kas demetindeki tüm kas lifleri eşik değeri ve üstündeki uyarılarla uyarılırsa, tüm kas demeti tepki gösterip kasılır. Sorudaki şemada, 4 numaralı uyarı şiddetinden sonra tüm kas demeti kasılmıştır. Doğru Yanıt: d

Soru 56.

Çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerin hangisinde değişiklik meydana gelmez?

 
A Şıkkı Kasın boyunda
B Şıkkı Kasın hacminde
C Şıkkı I bandının boyunda
D Şıkkı Sarkomerin boyunda
E Şıkkı H bandının boyunda
   
Çözüm:
Çizgili kasın kasılma sırasında boyu kısalır. I bandı daralır, H bandı kaybolur, sarkomer daralır. Kasın hacmi değişmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 57.

Kasılma durumunda olan eşit hacimlerdeki düz, çizgili ve kalp kaslarının birim zamanda harcadıkları ATP miktarının çoktan aza doğru, aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

 
A Şıkkı Düz, kalp, çizgili
B Şıkkı Çizgili, düz, kalp
C Şıkkı Kalp, düz, çizgili
D Şıkkı Kalp, çizgili, düz
E Şıkkı Çizgili, kalp, düz
   
Çözüm:
Çizgili kaslar : Çok çabuk kasılıp gevşeyebilirler.
Kalp kas : Ritmik çabuk kasılabilir.
Düz kaslar : Yavaş kasılır yorulmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 58.

Tam kasılma halinden dinlenme evresine geçen çizgili bir kas lifinin boyu (I), hacmi (II) ve A bantları arasındaki mesafe (III)  aşağıdakilerden hangisi gibi değişir?


                           

      I     

    II    

    III   

 
A Şıkkı
  Değişmez Artar Artar
B Şıkkı
  Artar Artar Artar
C Şıkkı
  Azalır Değişmez Artar
D Şıkkı
  Azalır Azalır Azalır
E Şıkkı
  Artar Değişmez Artar
   
Çözüm:
Kasılma sırasında kas lifinin boyu (Sarkomer) ile A bantları arasındaki mesafe artarken kas hacmi değişmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 59.

Aşağıda bir çizgili kasın kasılma boyundaki değişim verilmiştir.

Bu grafiğe göre;

I.

Kasılma için verilen uyarı I. zamanda eşik değerine ulaşmıştır.

II.

Kasılma süresi I. ve III. zaman aralığıdır.

III.

Kalsiyum iyonları I. ve II. zaman aralığında aktin ve miyozin proteinleri arasındadır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kasın kasılması için belirli bir şiddet düzeyinde uyarı (eşik şiddetinde uyarı) olması gerekir.
Sarkoplazmik retikulumdan salgılanan kalsiyum iyonları aktin ve miyozin proteinleri arasında yayılınca kasılma başlar.
Grafikte de görülebileceği gibi I. ve II. zaman aralığında kasılma II. ve III. zaman aralığında gevşeme gerçekleşmiştir.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=