TEST-2(ENDOKRİN SİSTEM)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 51.

Hormonların hedef hücreyi nasıl etkiledği aşağıdaki şemalarla gösterilmiştir.

Bu şemalara göre,

I.

bazı hormonlar zar proteinlerine bağlanıp sitoplazmaya girerek mesajını doğrudan ya da dolaylı olarak iletilir.

II.

bazı hormonların mesaj iletme yolu ikinci bir maddenin hedef hücreye girişini kolaylaştırma şeklinde olur.

III.

bazı hormonlar da zar proteinine bağanıp bunu aktive edebilir. Bu da zarın iç tarafında başka bir maddenin oluşmasına ya da aktive olmasına yol açarak mesaj iletir. 

gibi ifadelerden hangileri söylenebilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül A şekline, II. öncül B şekline III. öncül ise C şekline göre doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 52.

Aşağıdaki şekiller, krizantemum bitkinin tepe tomurcuğunun koparılması ve sonrasındaki gelişimi göstermektedir.

Bu şekle göre,

I.

tepe tomurcuğunun koparılması ile yanal tomurcuklar üzerindeki baskı kalkmıştır.

II.

Dallanmış bitkiler üretmek için tepe tomurcuğu budanmalıdır.

III.

Yandallar birbirinin gelişimini engellemez.

gibi ifadelerden hangileri söylenebilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğrudur çünkü
Tepe tomurcuğunun koparılmasından sonra iki yan dalın gelişmesi yan dallar üzerindeki tepe tomurcuğunun baskısının kalktığını gösterir.
II. öncül doğrudur. Çübkü bu deneye göre bitkilerin tepe tomurcuklarının koparılması dallanmayı arttırır.
III. öncül doğrudur. Çünkü budalamadan sonra iki yandal eşit oran da gelişmiştir.

Doğru Yanıt: e

Soru 53.

Beş ayrı bireyin bazı hormonlarının normale göre miktarı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
 

 

Hormonlar 

 Bireyler

 İnsülin

Kalsitonin 

Parathormon 

 Glukagon
I. Birey Fazla Fazla  Normal Normal
II. Birey Fazla  Normal  Fazla Normal 
III. Birey Normal Fazla Normal Fazla
IV. Birey Normal Normal Fazla Fazla
V. Birey Fazla Normal Normal Fazla

Bu tabloda verilen bireylerin hangisinde kandan kemiğe kalsiyum geçişi ile kandan çizgili kas ve karaciğere glikoz geçişi birlikte görülür?

 
A Şıkkı I. birey
B Şıkkı II. birey
C Şıkkı III. birey
D Şıkkı IV. birey
E Şıkkı V. birey
   
Çözüm:


Doğru Yanıt: a

Soru 54.

Memeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerden hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir?

 
A Şıkkı Duyu organları - kas sistemi - hormon bezleri - sinir sistemi
B Şıkkı Kas sistemi - sinir sistemi - duyu organları - hormon bezleri
C Şıkkı Duyu organları - sinir sistemi  - hormon bezleri - kas sistemi
D Şıkkı Sinir sistemi -  duyu organları - kas sistemi - hormon bezleri
E Şıkkı Duyu organları - kas sistemi - sinir sistemi  - hormon bezleri
   
Çözüm:
Memeli hayvanın düşmanı tanıyabilmesi için önce duyu organları ile onu görmesi veya farketmesi gerekir. Daha sonra bu uyarı sinir sistemi ile itilerek beynin ilgili bölümünde değerlendirilir. Değerlendirilen bilgilerle hormonal sistem uyarılır ve hayvan bu uyarıya karşı tepki gösterir. Tepki organı hayvanın kaçmasına imkan veren iskelet kaslarıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 55.

Şekil I deki genç bitki fidesi, ışığın sadece belirli bir yönden gelmesini sağlayan ve yerçekimi kuvvetinin yönünü değiştiren bir düzeneğe konarak büyümeye bırakıldığında, Şekil II deki yönelmeyi göstermiştir.
            
Bu yönelmeyi sağlayan düzenekteki ışığın geliş yönü ve yerçekimi kuvveti yönü aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibidir? (Işığın gövdeye, yerçekimi kuvvetinin de köke pozitif yönelme sağladığı kabul edilecektir.)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bitki gövdesi ışığa doğru yönelir yani + fototropizma gösterir. Fide sola doğru yönelim gösterdiğine göre, ışık sol taraftan gelmektedir.
Kökler ise yerçekimine bağlı + geotropizma gösterir. Şekil II'de köklerin sağa doğru yönelim göstermesi yerçekimi kuvvetlerinden kaynaklandığına göre, yerçekimi kuvveti de aynı doğrultudadır yani sağa doğrudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 56.

  I.  Progesteron salgısının azalması
 II.  Östrojen salgısının artması
III.  FSH  salgısının artması

Yukarıda verilen hormonal değişimlerden hangileri uterus duvarının yıkılarak dışarı atılmasına (menstrüasyon) neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Uterus çeperinin yıkılarak dışarı atılmasının nedeni progesteron hormonu salgısının azalmasıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 57.

Bitkilerde kök ve gövdenin geotrozpizmini incelemek için hazırlanan bir deney düzeneğinde, düşey eksen etrafında dönebilen iki ayrı çarka çimlenmiş tohumlar şekildeki gibi tutturulup, kök ve gövdenin büyümesi için gerekli koşullar sağlanmıştır.

Birinci çark (I), dönme hızıyla sağlanan merkezkaç kuvveti yerçekimi kuvvetinden büyük, ikinci çark (II) ise dönme hızıyla sağlanan merkezkaç kuvveti yerçekimi kuvvetine eşit olacak şekilde döndürülmüş ve yeterli bir süre sonra kök ve gövdenin yönelmeleri incelenmiştir.

Bu deney düzeneğine göre, büyüyen kök ve gövde için aşağıdaki yönelmelerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir.?

 
A Şıkkı I. çarkta kök ve gövde aynı yöne yönelir.
B Şıkkı I. çarkta kök yerçekimi yönünde, gövde merkezkaç kuvveti yönünde yönelir.
C Şıkkı II. çarkta kök ve gövde aynı yöne yönelir.
D Şıkkı II. çarkta kök iki kuvvetin bileşkesi yönünde, gövde karşı yönde yönelir.
E Şıkkı I. ve II. çarkta kök ve gövde aynı yöne yönelir.
   
Çözüm:
Normal şartlar altında bitki kökü yerçekimi ile aynı yönde pozitif jeotropizma, gövdesi ise yerçekiminin tersi yönünde negatif jeotropizma gösterir. II. çarkta  dönme hızı ile sağlanan merkezkaç kuvvetinin yerçekimi kuvvetine eşit olması sağlanıyor. II. çarkta yerçekimi kuvveti ile merkezkaç kuvvetinin bileşkesi yönünde kökün yönelmesi, gövdenin ise karşı yönde yönelmesi beklenir.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=