TEST-2(FOTOSENTEZ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

http://img44.imageshack.us/img44/2116/kodbanksmanzaragif10.gif

Soru 51.

Bitkilerde gerçekleşebilen bazı olayları incelemek amacıyla aşağıdaki deney düzeneği hazırlanıyor.Deney tüpünün üst kısmında toplanan gazın O2 olduğu tespit edildiğine göre, deneyle ilgili olarak;

I. 

Bitki fotosentezle O2 üretmiştir.

II. 

Bitkinin solunum hızı fotosentez hızından yüksektir.

III. 

Tüpün üst kısmında O2' nin birikmesi ortamdaki ışık varlığına bağlıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bitkiler gündüz ışık varlığında fotosentez sonucu O2 gazı açığa çıkartırlar.

Soruda, deney tüpünün üst kısmında O2 gazının birikmesi bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar. Ayrıca bu olay bize fotsentez hızının solunum hızından daha yüksek olduğunu gösterir.

Bu durumda II. öncül yanlıştır.

Doğru Yanıt: e

Soru 52.Yukarıda kloroplastlı bir hücrenin, fotosentez ve solunum hızlarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Bu hücrede,

 

  • Oksidatif fosforilasyon
  • Substrat düzeyinde fosforilasyon
  • Devirli fotofosforilasyon
  • Devirsiz  fotofosforilasyon

olaylarının birlikte gerçekleştiği zaman aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I ve IV
   
Çözüm:
Oksidatif fosforilasyon ve subsrat düzeyinde fosforilasyon olayları oksijenli solunum sırasında, devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olayları ise fotosentez sırasında meydana gelir.

II. ve III. zamanlarda hem solunum hem de fotosentez birlikte gerçekleşmektedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 53.

Bitkiler, genel olarak uygun ışık şiddetinde ve ortalama 33o C de yoğun biçimde fotosentez yapıp en fazla miktarda oksijen ve glikoz üretebilmektedirler.

Buna göre, ılıman bölgede yaşayan ve yaprak döken bitkilerin, aşağıdaki dönemlerin hangisinde dışarıdan aldıkları oksijen miktarı en fazladır?

 
A Şıkkı Kışın, gündüz
B Şıkkı Sonbahar, gündüz
C Şıkkı Kışın, gece
D Şıkkı Yazın, gece
E Şıkkı Yazın, gündüz
   
Çözüm:
Bitkinin dışardan aldığı oksijen miktarının en fazla olduğu zaman aralığı gecedir. Çünkü bitki gündüz fotosentez yaparak oksijen üretir.
Yaprak döken bitkilerde hücre sayısı yazın daha çoktur dolayısıyla kullanılan O2 miktarı fazladır.

Doğru Yanıt: d

Soru 54.

Işığa karşı geçirgen olan eşit hacimli cam fanuslara aşağıdaki deney düzeneği kuruluyor.

Bir süre sonra;

I.

Yeşil bitkinin yapraklarında nişasta sentezi, nohut tohumlarında nişasta sindirimi gerçekleşir.

II.

Nohut tohumlarında mitoz  bölünme hızlanır.

III.

Her iki fanusta da CO2 miktarı azalır.

IV.

Yeşil bitki ve nohut tohumlarındaki solunum hızı değişmeden normal düzeylerinde devam eder.

açıklamalarından hangileri yanlış olur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Çimlenme sırasında fotosentez olmaz. Tohumdaki nişasta hidrolize edilerek oluşan glikoz molekülleri solunumda harcanır ve solunum hızlanır. Yeşil bitki ışık varlığında fotosentez yapar.

Doğru Yanıt: c

Soru 55.

Fotosentez olayında suyun yapısındaki Hidrojen (H+) atomları nişastanın yapısına katılıncaya kadar;

I.

Fruktoz

II.

Glikoz

III.

Fosfogliser aldehit

IV.

NADP

moleküllerinden hangi sıraya göre geçer?

 
A Şıkkı I - III - II - IV
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı III - IV - I - II
D Şıkkı IV - II - I - III
E Şıkkı IV - III - I - II
   
Çözüm:
Suyun yapısındaki hidrojen atomları önce NADP tarafından tutulur. Daha sonra fosfogliserik asit tarafından tutularak fosfogliser aldehit oluşur. Fosfogliser aldehitten früktoz, früktozdan glukoz ve glukozdan da nişasta oluşur.

Doğru Yanıt: e

Soru 56.


Grafik, yeşil bitkilerde fotosentez hızının ışık rengi ile olan bağlantısını gösteriyor.

Buna göre, dünyamıza sadece yeşil ışık gelseydi ne olabilirdi?

 
A Şıkkı Bitkilerde metabolizma dururdu.
B Şıkkı Dünyada yaşayabilecek olan hayvan sayısı azalırdı.
C Şıkkı Fotosentez olayı tamamen dururdu.
D Şıkkı Bitkilerin sentezlediği şeker miktarı artardı.
E Şıkkı Atmosfere verilen oksijen miktarı çoğalırdı.
   
Çözüm:
Grafiğe bakıldığında yeşil ışıkta fotosentez hızının minimumda olduğu görülür. Yeryüzüne sadece yeşil ışık gelseydi, fotosentez hızı düşecek; buna bağlı olarak organik madde sentezi ve oksijen üretimi azalacaktı. Fotosentez ürünlerini kullanan otçul canlılar ve onlarla beslenen etçil canlılarda bu durumdan etkilenecek ve böylece yeryüzünde hayvan sayısı azalacaktı.

Doğru Yanıt: b

Soru 57.

Aşağıdakilerden hangisi bir bitki hücresi ile kükürt bakterisinin ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfürü kullanmak
B Şıkkı Elektron kaynağı olarak  suyu kullanmak
C Şıkkı Atmosfere oksijen vermek
D Şıkkı Fotosentez reaksiyonlarını kloroplastlarda gerçekleştirmek
E Şıkkı Karbondioksitin karbonunu ve oksijenini glikozun yapısına katmak
   
Çözüm:
  • Bitki hücreler H ve elektron kaynağı olarak H2O, kükürt bakterileri ise H2S kullanır.
  • Kükürt bakterileri atmosfere S gazı verir, bitkiler ise O2 gazı verir.
  • Bakterilerde fotosentez olayı sitoplazmada meydana gelir.
  • Her iki canlı da CO2' nin karbonun oksijenini glikoz yapısına katar.


Doğru Yanıt: e

Soru 58.

Bir bakteri türü ile bir küf mantarı türü, uygun ortamda belirli bir süre birlikte yaşadıklarında, ortamdaki karbondioksit miktarının sabit kaldığı belirlenmiştir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumun nedeni olabilir?

 
A Şıkkı Küf mantarının hücre dışı sindirim yapması
B Şıkkı Bakterilerin oksijenli solunum yapması
C Şıkkı Küf mantarının oksijensiz solunum yapması
D Şıkkı Bakterilerin fotosentez yapması
E Şıkkı Bakterilerin çürükçül beslenmesi
   
Çözüm:
Küf mantarı heterotrof canlıdır. Solunum ile CO2 açığa çıkarır. Türünü bilmediğimiz bakterinin ototrof özelliği olmasaydı ortamdaki CO2 miktarının artması beklenirdi. CO2 miktarının sabit kalması bu bakterinin fotosentez için belli bir miktar CO2 kullandığı sonucuna varıyoruz.

Doğru Yanıt: d

Soru 59.

Çeşitli organizmalar tarafından yapılan fotosentez olayında H2O ve H2S gibi farklı elektron kaynaklarının kullanılması,

I. 

Üretilen yan ürün,

II. 

Kullanılan enerji,

III. 

Sentezlenen organik madde

özelliklerinden hangilerinin farklı olmasına yol açar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Fotosentetik canlılar elektron kaynağı olarak H2O yerine H2S (Kükürt bakterileri) ve H2 (Hidrojen bakterileri) kullanabilirler. Elektron kaynağının farklı olması üretilen yan ürünlerin farklılığına neden olur. H2O kullanan canlılarda yan ürün O2, H2S kullananlarda ise kükürttür. H2 kullananlarda yan ürün oluşmaz. Kullanılan enerji ve sentezlenen organik madde ise değişmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 60.

Bitkiler fotosentez sırasında hayvansal organizmaların solunumu için gerekli olan oksijeni açığa çıkarırlar.

Bitkiler aşağıdaki maddelerden hangisini bu oksijenin kaynağı olarak kullanırlar?

 
A Şıkkı H2O
B Şıkkı CO2
C Şıkkı H2S
D Şıkkı NADPH2
E Şıkkı Ribuloz difosfat
   
Çözüm:
Bitkiler fotosentez sırasında H2 kaynağı olarak H2O'yu kullanırlar. Bunun sonucunda da hayvansal organizmaların solunumu için oksijen açığa çıkarırlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 61.

Canlılarda meydana gelen olaylardan bazıları aşağıda verilmiştir.

I. 

ATP sentezlemesi

II. 

CO2 özümlemesi

III. 

Dehidrasyon sentezi

Bu olaylardan hangilerini gerçekleştiren bir canlının kesinlikle ototrof bir canlı olduğu iddia edilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
ATP sentezi canlılarda solunum sonucu meydana gelir. Solunum ise bütün canlılarda ortaktır. CO2 özümlemesi sadece inorganik maddelerden organik madde sentezi yapan ototrof canlılarda görülür.

III. öncülde verilen dehidrasyon sentezi küçük moleküllerin birleşerek büyük molekülleri oluşturması olayıdır. Bu da bütün canlılarda ortaktır. Doğru cevap yalnız II' dir.

Doğru Yanıt: b

Soru 62.

Yeşil bitkilerde ve klorofili bakterilerde, ışık enerjisi ve inorganik maddeler kullanılarak organik besin sentezlenir.

Aşağıdaki maddelerden hangisi organik besin üretimi sırasında her iki canlıda da her zaman kullanılan ortak bir madde değildir?

 
A Şıkkı Karbondioksit
B Şıkkı NADP
C Şıkkı Su
D Şıkkı ATP
E Şıkkı Klorofil
   
Çözüm:
Fotosentez yaparak organik besin sentezini gerçekleştiren canlılarda klorofil molekülü bulunur. Ayrıca NADP ve ATP fotosentez reaksiyonlarında kullanılan ortak moleküllerdir. Fotosentezin ışık reaksiyonlarında oluşan NADPH2 ve ATP, fotosentezin karanlık reaksiyonlarında kullanılır. Karbondioksit molekülü ise fotosentez ve kemosentez yapan tüm ototrof (Üretici) canlıların kullandığı ortak karbon kaynağıdır. Fakat fotosentez yapan canlıların kullanığı hidrojenli moleküller farklıdır.
Bitkiler, fotosentezde hidrojen kaynağı olarak su (H2O) kullanırken, klorofilli bakteriler fotosentezde hidrojen sülfür (H2S) kullanabilir. 

 

Doğru Yanıt: c

Soru 63.

Aşağıdakilerden hangisi kloroplastın granalarında gerçekleşen reaksiyonlardan değildir?

 
A Şıkkı Klorofilin ışığı soğurması
B Şıkkı Sitokromların yükseltgenmesi
C Şıkkı NADPH2' nin yükseltgenmesi
D Şıkkı Suyun parçalanması
E Şıkkı Oksijenin oluşması
   
Çözüm:
Ökaryot canlılarda fotosentez kloroplastlarda meydana gelir. Kloroplastların granasında aydınlık evre reaksiyonları, stromasında ise karanlık evre reaksiyonları olur. Buna göre; klorofilin ışığı soğurması, sitokromların yükseltgenmesi, suyun parçalanması(Fotoliz) ve buna bağlı olarak O2 oluşması granada meydana gelir.

NADPH2' nin yükseltgenmesi ise karanlık evrede olur, yani stromada meydana gelir.

Doğru Yanıt: c

Soru 64.

Bitkilerde azot eksikliğinde;

I.

Protein sentezinin azalması

II.

Klorofil sentezlenememesi

III.

Yaprakların sararması

durumlarından hangileri gözlenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Azot elementi, aminoasit molekülünün yapısında bulunur. Bu nedenle bitkilerde azot eksikliği aminoasit üretimini olumsuz etkiler dolayısıyla protein sentezi azalabilir.
Klorofil molekülüde yapısında azot içerir. Bu nedenle bitkilerdeki azot eksikliği durumunda klorofil sentezlenemeyebilir ve bitkinin yaprakları sararabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 65.

  Yanda ışık şiddetinin fotosentez hızına etkisini gösteren grafik verilmiştir.

Buna göre "?" ile gösterilen yere;

I. 

CO2 yoğunluğu

II. 

Güneş bitkisi

III. 

Sıcaklık

şeklinde verilen faktörlerden hangileri gelebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
CO2 yoğunluğu fotosentez hızını etkleyen çevresel faktörlerdendir. Ortamda bulunan CO2 miktarını arttırmak fotosentez hızını arttırır; fakat belli bir noktadan sonra fotosentez hızı sabitlenir. Bu nedenle I. öncül doğrudur.

II. öncül incelendiğinde güneş bitkisinin ışığa ihtiyacı fazla olduğu için ışık şiddetini arttırmak fotosentez hızını arttırır; fakat daha sonra sabitlenir.

III. öncülde verilen faktör arttırıldığında fotosentez hızı artar; fakat daha sonra fotosentez sırasında görev alan enzimler yüksek sıcaklıkta bozulacağı için hız azalır. Fotosentez durur.

Bu durumda I ve II doğrudur.

Doğru Yanıt: d

Soru 66.

Karanlık periyottan (I) ışıklı peryoda (II) alınan yeşil bir bitkinin ürettiği oksijen miktarının zamanla eğişim grafiği, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Karanlık ortamda fotosentez olmaz. Bitki ışıklı ortama alınırsa fotosentez yapmaya başlar. Buna uygun grafik A seçeneğidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 67.

Aşağıdaki deney tüplerinin herbirine aynı sayı ve büyüklükte fotosentez yapan yeşil alg hücreleri bırakılıyor.Diğer bütün koşulları aynı tutulmak suretiyle, farklı dalga boylarıyla ışıklandırılan deney tüplerinin herbirinden birim zamanda açığa çıkan gaz kabarcığı sayısı çoktan aza doğru aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı II - I - III
B Şıkkı II - III - I
C Şıkkı I - III - II
D Şıkkı I - II - III
E Şıkkı II - I - II
   
Çözüm:
Bütün koşulların aynı olduğu deneyde farklı dalga boylarındaki ışığın fotosentez hızına etkisi belirlenmektedir. Klorofil pigmenti mavi, sarı ve kırmızı ışığı iyi soğurur. Dolayısıyla mavi ışıkta fotosentez çok hızlıdır ve açığa çıkan O2 gazı çok olur. Sarı ışıkta biraz daha az O2 gazı çıkışı olur ve yeşil ışığı klorofil yansıtacağından fotosentez yavaş olur ve O2 çıkışı azalır.

Buna göre, gaz çıkışı çoktan aza doğru; II - I - III' dür.

Doğru Yanıt: a

Soru 68.

Yeşil bir bitki ışıklı bir ortamda, kloroplast içinde;

I.    Glikoz       II.    ATP
III.   Oksijen   IV.     Karbondioksit

moleküllerinden hangilerini hem üretir hem de tüketir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kloroplastlarda fotosentez reaksiyonları gerçekleşir. Bu reaksiyonlar sırasında glikoz ve oksijen üretilir. Karbondioksit tüketilir. ATP ise hem üretilir (ışıklı devrede) hem de tüketilir (karanlık devrede).

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

Bir bitkide fotosentez sonucu oluşan glikozun değişik maddelere dönüştürülmesi aşağıdaki reaksiyonlarda verilmiştir.

I. 

Glikoz ® aminoasit

II. 

Glikoz ® yağ asidi

III. 

Glikoz ® organik baz

Bu olayların hangilerinde azotlu tuzlar kullanılmak zorundadır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Bitkiler fotosentez sonucu oluşturdukları glikozu yapısında azot bulunduran maddelere dönüştürmek için azotlu tuzlar kullanmak zorundadır.

I. öncülde aminoasidin yapısında azot olduğu için kullanmak zorundadır.
II. öncülde verilen yağ asidinin yapısında azot bulunmadığı için kullanmaz.
III. öncülde verilen organik bazın yapısında azot olduğu için kullanmak zorundadır.

Doğru Yanıt: e

Soru 70.

Genellikle yeşil bitki yapraklarının her iki yüzeyinde de gözenek bulunur.

Böyle bir saksı bitkisinin tüm yapraklarının alt yüzeyi balmumu ile kaplanırsa bitkide ne gibi bir değişiklik olması beklenir?

 
A Şıkkı Yapraklarının renk değiştirmesi
B Şıkkı Canlılığını yitirmesi
C Şıkkı Su ihtiyacının artması
D Şıkkı Üreme gücünü yitirmesi
E Şıkkı Gelişiminin yavaşlaması
   
Çözüm:
Bitkilerde gözenekler (stomalar) gaz alışverişi ve terlemenin yapıldığı açıklıklardır. Genellikle kara bitkilerinin yapraklarının alt yüzeyindeki stoma sayısı, üst yüzeyden daha fazla sayıdadır. Bitki yapraklarının stomaların yoğun bulunduğu alt yüzeyin balmumu ile kapatıldığında bitkinin havayla teması azaltılmış olur. Bu durumda bitki, fotosentez için gerekli CO2'i ve solunum için gerekli olan O2'i yeterince alamaz. Terleme olayı da azalacağından, bitkinin gelişiminde yavaşlama olması beklenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.

Fotosentez ve oksijenli solunumda;

I. 

ATP' nin aktivasyon enerjisi olarak kullanılması

II. 

Elektronların koenzimlerle taşınması

III. 

Organik moleküllerin parçalanması

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
ATP' nin aktivasyon enerjisi olarak kullanılması ve organik moleküllerin parçalanması oksijenli solunumda meydana gelir. Elektronların taşınması ise her iki reaksiyonda da ETS ile sağlanır.

Doğru Yanıt: b

Soru 72.Yukarıdaki deney düzeneğinde gaz çıkış hızını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Kabın hacmi
B Şıkkı Suyun sıcaklığı
C Şıkkı Işığın şiddeti
D Şıkkı Sudaki CO2 miktarı
E Şıkkı Sudaki O2 miktarı
   
Çözüm:
Gaz çıkış hızını belirleyen olay fotosentezdir. Fotosentezi etkileyen faktörleri göz önünde tutarsak ışığın şiddeti, suyun sıcaklığı, sudaki CO2 miktarı. Verilen bu faktörlerden sadece ışık şiddeti normalin altında, bu nedenle gaz çıkışını belirleyen temel olay ışığın şiddetidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 73.

Yeşil bitkilerde;

I.

İnorganik maddelerin reaksiyonlarda kullanılması

II.

Organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesi

III.

İnorganik maddelerden, organik maddelerin sentezlenmesi

reaksiyonlarından hangileri, sadece kloroplastta gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Yeşil bitkiler metabolik olayları sırasında inorganik madde kullanırlar. Bu maddeler sadece kloroplastta değil bir çok organelle kullanılabilir. II. öncülde verilen olay solunumdur. Solunum yeşil bitkilerde mitokondri gerçekleşir. III. öncüldeki olay fotosentezdir yeşil bitkilerde kloroplastta gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 74.

Fotosentez hızına etki eden;

I. 

Stoma açığının kapanması

II. 

Kök osmotik basıncının azalması

III. 

Kutikula tabakasının kalın olması

IV. 

Işık şiddetinin artması

şeklindeki faktörlerden hangileri fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Stoma açığının kapanması bitkinin dışardan CO2 alamamasına neden olduğu için fotosentez hızını azaltır.

Kök osmotik basıncının azalması topraktan su alamamasına neden olur. Bunun sonucunda fotosentez hızı azalır.

Kutikula tabakasının kalın olması gaz alış verişini azalttığından fotosentez hızının düşürür.

Işık şiddetinin artması fotosentezin hızını olumlu yönde etkiler.

Doğru Yanıt: e

Soru 75.

Kurak bir ekosistemde bulunan farklı türlere ait iki otsu bitkinin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından benzer uyum yapması beklenemez?

 
A Şıkkı Çiçeğin anatomik yapısı
B Şıkkı Yaprak yüzey genişliği
C Şıkkı Stomaların konumu
D Şıkkı Yaprakta kütikula tabakasının kalınlığı
E Şıkkı Kök uzunluğu
   
Çözüm:
Kurak ortamda bulunan bitkiler bu bölgeye uyum sağlayacak bir takım özellikler taşırlar. Örneğin; yaprak yüzey genişliği azalır, yaprağın alt yüzeyinde daha çok stoma bulunur, kütikula tabakası kalınlaşır, kök derinlere doğru uzar. Fakat çiçeğin anatomik yapısı kurak ortama uyum sağlamada önem taşımaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 76.

Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir.

Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Nem
B Şıkkı Sıcaklık
C Şıkkı Oksijen
D Şıkkı Işık
E Şıkkı Mineral maddeler
   
Çözüm:
Bol yapraklı ve sık dallı ağaç türü, ormanda yetiştirildiğinde, ağaçların boyuna uzayıp sadece, tepe kısımlarınında çok sayıda yaprak olması şeklindeki değişime neden olan etken ışıktır. Ağacın alt kısımlarına az ışık ulaştığı için bu bölgedeki yapraklar gelişmemiştir.

Doğru Yanıt: d

Soru 77.

Aşağıdakilerden hangisi  fotosentez hızına etki eden genetik faktörlerden biridir?

 
A Şıkkı Sıcaklık
B Şıkkı Karbondioksit miktarı
C Şıkkı Mineraller
D Şıkkı Stoma sayısı
E Şıkkı Işık şiddeti
   
Çözüm:
Sıcaklık, CO2 miktarı, mineraller ve ışık şiddeti fotosentez hızına etki eden çevresel faktörlerdir. Stoma sayısı ise genetik faktörlerdendir.

Doğru Yanıt: d

Soru 78.

Kapalı bir sistem içinde bulunan bir bitkide fotosentez olayı devam ederken, bu bitkide aynı zaman diliminde;

I. 

Oksijenli solunumun gerçekleşmesi

II. 

Protein hidrolizinin olması

III. 

Glikozun nişastaya dönüşmesi

olaylarından hangilerinin artması fotosentez hızını arttırır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bir bitkinin fotosentez olayını gerçekleştirebilmesi için dışarıdan CO2 ve ışık alması gerekir.

Fotosentez hızının artabilmesi için bu faktörlerin optimum düzeyde veya daha fazla bulunması gerekir. Bu durumda fotosentez hızı sadece I. öncülde verilen olayların artması ile artar. Çünkü oksijenli solunum sonucu CO2 oluşur; bu da fotosentez hızını arttıran bir faktördür.

Doğru Yanıt: a

Soru 79.

Fotosentez reaksiyonu sırasında 36 NADPH2 kullanıldığına göre, bu reaksiyonda harcanan ATP miktarı ve ışıklı devre reaksiyonlarının devir sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  ATP 

  Devirli 

  Devirli 

 
A Şıkkı

12

3

3

B Şıkkı

24

6

6

C Şıkkı

36

6

12

D Şıkkı

36

12

12

E Şıkkı

54

18

18

   
Çözüm:
Fotosentezin aydınlık evresinde;
  1. Devirli fotofosforilasyonda ® 2 ATP
  2. Devirsiz fotofosforilasyonda ® 1 ATP, 2 NADPH2Aydınlık evre 6 kez tekrarlanır.Reaksiyonda 36 NADPH2 kullanıldığına göre karanlık evre 3 kez, aydınlık de 18 kez tekrarlanmıştır.

Buna göre; harcanan ATP miktarı ® 18 x 3 = 54 ATP
Devirli fotofosforilasyon ® 18
Devirsiz fotofosforilasyon ® 18Doğru Yanıt: e

Soru 80.

Farklı nemlilikteki ortamlarda yaşayama uyum yapmış üç bitki türü biribiriyle kıyaslandığında, gözeneklerin yaprak yüzeyine göre konumlarının aşağıdaki gibi olduğu belirlenmiştir:
1. bitki türünde : En derinde
2. bitki türünde : Derinde
3. bitki türünde : Yüzeyde

Buna göre, bu bitki türlerinin yaşadıkları ortamlardaki nem miktarı, aşağıdakilerin hangisinde verildiği gibidir?

 

1. bitki türünün
yaşadığı ortam :

2. bitki türünün
yaşadığı ortam :

3. bitki türünün
yaşadığı ortam :

 
A Şıkkı
 

Çok nemli

Orta nemli

Az nemli

B Şıkkı
 

Az nemli

Orta nemli

Çok nemli

C Şıkkı
 

Az nemli

Çok nemli

Orta nemli

D Şıkkı
 

Orta nemli

Çok nemli

Az nemli

E Şıkkı
 

Orta nemli

Az nemli

Çok nemli

   
Çözüm:
Bitkilerin, yaşadıkları ortama göre stomaları (gözenekleri) yaprak epidermisinde, değişik konumlarda yer alır. Bu durum, bitkinin su kaybını korumak için kazandığı bir adaptasyondur. Soruda belirtilen gözenek konumlarından, bitkinin yaşam ortamını bulabiliriz.
- 1. bitki türünün stomaları, yaprak epidermisinin en derininde yer aldığına göre bitki, az nemli ortamda;
- 2. bitki türünün stomaları, yaprak epidermisinin derininde yer aldığına göre bitki, orta nemli ortamda;
- 3. bitki türünün stomaları, yaprak epidermisinin yüzeyinde bulunduğuna göre bitki, çok nemli ortamda yaşamaktadır.


Doğru Yanıt: b

Soru 81.

Kompleks bir bitki hücresindeki kloroplastların granasında gerçekleşen reaksiyonlardan bazıları şunlardır;

I. NADP'nin hidrojenle redüklenmesi
II. ATP'nin sentezlenmesi,
III. Oksijenin üretilmesi

Bu tepkimelerden hangileri stromada oluşacak glikozun üretimi için gereklidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Fotosentezin ışıklı evre reaksiyonları kloroplastların granasında gerçekleşir.
Işıklı evre reaksiyonlarında;

I.

NADPH2 (NADP'nin hidrojenle redüklenmesi ile)

II.

ATP

III.

O2
oluşur. Fotosentezin karanlık evre reaksiyonları stromada gerçekleşir. Stromada karanlık evre reaksiyonlarıyla glikozun üretiminde, ışıklı evre reaksiyonlarında oluşan NADPH2 ve ATP kullanılır. Işıklı evre reaksiyonalrında oluşan O2, stromada oluşacak glikozun üretimi için kullanılmaz, dışarı verilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 82.

Bakterilerde gerçekleşen fotosentezin, ökaryot hücrelerindeki fotosentez olayından farklı olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sitoplazmada gerçekleşmesi
B Şıkkı CO2 indirgenmesi
C Şıkkı Hidrojen kaynağı olarak H2S kullanabilmeleri
D Şıkkı Yan ürün olarak kükürt açığa çıkarmaları
E Şıkkı Son ürünlerin glikojen olarak depolanması
   
Çözüm:
Bakteriler prokaryot canlılar olduğu için zarlı organelleri yoktur ve H2 kaynağı olarak H2S kullanılabilir. Bu durumda yan ürün olarak kükürt açığa çıkarırlar. Sentezledikleri glikozları ise glikojen halinde depolarlar.
Ökaryot canlılarda ise zarlı organel bulundurdukları için fotosentez kloroplastta gerçekleşir. Hidrojen kaynağı olarak H2O kullanırlar bunun sonucunda yan ürün olark O2 açığa çıkartırlar. Sentezledikleri glikozu nişasta halinde depolarlar. Her iki canlı grubunda ortak olarak CO2 indirgenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 83.

Bir cisim, gelen ışınları;

  I.  Geçirebilir.
 II.  Yansıtabilir,
III.  Soğurabilir.

Bitkilerin, güneşten gelen ışın enerjisinden fotosentezde yararlanabilmesi için bu olaylardan hangilerini gerçekleştirmeleri gerekir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Yeşil bitkilerin hücrelerinde bulunan klorofil molekülüne gelen ışık soğurulur ve fotosentez reaksiyonlarında soğurulan ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine çevrilir. Fotosentez için gerekli enerjinin sağlanması için ışığın soğurulması gereklidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 84.

Hücredeki;

I.

Amino asitlerin Krebs'de parçalanması

II.

Glikozun pirüvik asite kadar parçalanması

III.

Fotosentezin ışıklı devresinde elektronların taşınması

olaylarından hangilerinde ATP sentezlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I ve II'de substrat düzeyinde fosforilasyonla, III'de elektron transferi ile ATP sentezlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 85.Yukarıdaki grafikte fotosentez hızının iki farklı CO2 derişiminde sıcaklıkla olan ilişkisi gösterilmiştir.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 
A Şıkkı Farklı CO2 derişimlerinde fotosentezin hızı değişir.
B Şıkkı Düşük CO2 derişiminde, 20oC' de fotosentezin hızı en yüksektir.
C Şıkkı Yüksek CO2 derişiminde 30oC' de fotosentezin hızı en yüksektir.
D Şıkkı Yüksek CO2 derişiminde 30 - 45 oC arasında fotosentez hızla azalır.
E Şıkkı Enzimlerin bozulduğu sıcaklık derecesi en düşük ve yüksek CO2 derişimlerine göre değişir.
   
Çözüm:
Grafiğe bakıldığında düşük ve yüksek CO2 derişimlerinde 45oC' de fotosentez bağıl hızı sıfır olmuştur, yani her iki CO2 oranında enzimlerin yapısı 45oC' de bozulmuştur.

Doğru Yanıt: e

Soru 86.

Besleyici bir eriyik içine atılan su bitkisinin gelişip büyümesi için eriyikte, aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

 
A Şıkkı Karbon
B Şıkkı Magnezyum
C Şıkkı Azot
D Şıkkı Glikoz
E Şıkkı Demir
   
Çözüm:
Eriyik içerisinde bitkinin gelişip büyüyebilmesi için minerallerin bulunması gerekir. Ortamda glikozun bulunmasına gerek yoktur, çünkü  bitki fotosentez ile kendi glikozunu üretebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 87.

Kemosentetik bakteriler besin üretirken aşağıdakilerden hangisini kullanmazlar?

 
A Şıkkı N' lu bileşik
B Şıkkı Oksijen
C Şıkkı H' li bileşik
D Şıkkı Klorofil
E Şıkkı S' lü bileşik
   
Çözüm:
Kemosentez olayında inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan enerji CO2 ve H2O' nun birleştirilmesi ile besin sentezinde kullanılır. Kemosentetik bakteriler NH3, H2S, H2O ve oksidasyon için O2 kullanırlar; ama ışık enerjisi kullanılmadığı için klorofil bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 89.

Kloroplast içerisinde;

I. İnorganik maddelerden organik madde sentezi
II. Kimyasal bağ enerjisinin ATP enerjisine dönüşmesi
III. Basit inorganik maddelerden karmaşık organik madde sentezi 
IV. Suyun iyonlaşması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II, III ve IV
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
Kloroplast içerisinden inorganik maddelerden organik madde sentezlenir (fotosentez). Kloroplastlar ribozom taşıdığı için basit organik maddelerden karmaşık organik madde de sentezlenir. Suyun iyonlaşması ışıklı evrede olur. Fakat kimyasal bağ enerjisi ATP enerjisine dönüşmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 90.

I.

Kemosentez

II.

Glikoliz

III.

Fotosentez

Yukarıdaki kimyasal olayların hangilerinde organik besin sentezlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kemosentez ve fotosentez olaylarında organik besin oluşurken glikoliz ise glikozun pirüvik asite kadar parçalandığı bir olaydır.

Doğru Yanıt: d

Soru 91.

Pamuk yapraklarındaki stomaların doğal koşullarda sıcaklığa bağlı olarak açılmasının değişim grafiği, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Stomalar, yaprak epidermisinde bulunan, canlı, fotosentez yapabilen hücrelerdir. Gaz alışverişi ve terlemeden sorumludurlar. Sıcaklığın artmaya başlamasıyla, stoma fotosentezle osmotik basıncını arttırarak komşu hücrelerden su alır ve stoma açıklığı artar, stoma açılır. Sıcaklık arttıkça stomalarda açılacak ve terleme artacaktır. Fakat, belli bir sıcaklıktan sonra, bitki terlemeyle çok su kaybetmesin diye stomalar kapanakcaktır. Dolayısıyla stoma açıklığı, sıcaklık etkisiyle bir yere kadar artar, bir sıcaklıktan sonra stoma açıklığı azalır.

Doğru Yanıt: c

Soru 92.Fotosentezle ilgili yukarıdaki deney düzeneklerine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?

 
A Şıkkı Klorofil en fazla mor ve kırmızı ışığı soğurur.
B Şıkkı Beyaz ışıkta bakteriler algin çevresine homojen olarak dağılmıştır.
C Şıkkı Yeşil ışıkta fotosentez hızı düşüktür.
D Şıkkı Görünen ışığın bütün dalga boylarında fotosentez hızı aynıdır.
E Şıkkı Mavi, mor ve kırmızı ışıklarda fotosentez hızı yüksektir.
   
Çözüm:
Verilen deney düzenekleri incelendiğinde

I. deneyde beyaz ışık gönderildiğinde bakterilerin eşit dağıldığı görülür.
II. deneyde ise prizmadan gönderilen ışıkta bakterilerin en çok mor mavi daha sonra kırmızı ışığın bölgede çoğaldığı gözlenir.
Buna göre D seçeneği yanlışdır. Fotosentez hızı bütün dalga boylarında aynı değildir.

Doğru Yanıt: d

Soru 93.

Bitkilerin epidermis örtüsünde bulunan stomaların (gözenek) açık ve kapalı şekli aşağıda verilmiştir.

Kilit hücreleride su alma yada vermeyle ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi, stomaların kapanmasını başlatır?

 
A Şıkkı Kilit hücrelerinde turgor basıncının artması
B Şıkkı Kilit hücrelerinde glikoz miktarının artması
C Şıkkı Şişen kilit hücrelerinde ince çeperler yönünde kavisin artması
D Şıkkı Kilit hücrelerinde nişasta miktarının artması
E Şıkkı Kilit hücrelerindeki su miktarının artması
   
Çözüm:
Stomanın kapanabilmesi için kilit hücrelerindeki turgor basıncının azalması gerekir. Bunun içinde su miktarı azalmalıdır. Kilit hücrelerindeki glikoz miktarının artması osmotik basıncını ve su miktarını dolayısıyla turgor basıncını artırarak ince çeperler yönünde kavislenmenin artmasına neden olur. Fakat nişasta miktarının artması osmotik basıncı azaltarak suyun komşu hücrelere geçmesini ve stomanın kapanmasını sağlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 94.

Kapalı bir fanus içine konulan bir bitkinin yaprağının fotosentezi için uygun şartlar oluşturuluyor.


Yaprağın bulunduğu bu kapalı sisteme;

I. 

O2 eklenmesi

II. 

CO2 tutucu eklenmesi

III. 

CO2 eklenmesi

şeklinde verilenlerden hangilerinin eklenmesi yaprak fotosentezini olumlu yönde etkiler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Soru incelendiğinde ortama O2 eklenmesi fotosentezi olumsuz etkiler; çünkü fotosentez sonucu O2 çıktığı için ortama O2 verilmesi feed back (geri besleme) e neden olur.

Ortama CO2 tutucu eklenmesi yaprağın kullanacağı CO2 miktarını azaltır ve dolayısı ile yaprakta gerçekleşen fotosentez olumsuz yönde etkilenir.

Bitkiler fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında CO2 kullanırlar. Bu nedenle ortamda bulunan CO2' i arttırmak fotosentezi olumlu yönde etkiler.

Doğru Yanıt: c

Soru 95.

I.

Kütikula tabakasının bulunması

II.

Yaprakların geniş yüzeyli olması

III.

Gözeneklerin açılıp kapanabilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, bitkilerin ışıktan yararlanmalarını arttıran bir adaptasyondur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Karada yaşayan bitkilerde bulunan kütikula tabakası, su kaybını önleyen bir yapıdır. Bitkilerin epidermis tabakasını oluşturan hücrelerin arasında bulunan gözeneklerin görevi (Stomalar) ise gaz alışverişini ve terlemeyi düzenler. Kütikula tabakasının bulunması, bitkinin ışıktan doğrudan yararlanmasını değil, su dengesini sağlar. Fakat yaprak yüzeyi ne kadar geniş ise, soğurulan ışık da fazla olacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 96.

Fotosentez yapan bakterilerle bitkilerin fotosentez reaksiyonlarında;

I. 

Soğurulan ışık bandı

II. 

CO2 kullanılması

III. 

İşlev yapan klorofil çeşidi

özelliklerinden hangileri kesinlikle ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bazı bakteriler 700 - 800 nm dalga boylu ışınları kullanır. Bitkiler 400 - 700 nm dalga boylu ışık boyunu soğurur. CO2 kullanılması ortaktır. Bakterilerin klorofilleri, bitki klorofillerinden farklı moleküler yapıdadır. Farklı ışık bandını soğurmalarının nedeni de farklı moleküler yapıda olmasıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 97.

Yapraklarda;

  I.  Su kıtlığı
 II.  Karanlık
III.  Bol ışık
IV.  İç ortamdaki CO2'in fazla olması

durumlarından hangileri stomaların kapanmasını teşvik eder?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bitkinin aldığı bol ışık stoma kilit hücrelerinin fotosentez yaparak açılmasını teşvik ederken (III) diğer faktörler kapanmasını teşvik eder. (I, II ve IV)

Doğru Yanıt: d

Soru 98.

Bitkilerin gelişmesinde pH derecesi etkili olmaktadır. Kıvırcık marul bitkisinin farklı pH derecesindeki gelişimi aşağıdaki gibidir.
 
Buna göre kıvırcık marul bitkisi hangi pH derecelerinde en iyi gelişir?

 
A Şıkkı 3 ile 8
B Şıkkı 6 ile 7
C Şıkkı 7 ile 8
D Şıkkı 4 ile 5
E Şıkkı 3 ile 4
   
Çözüm:
Dikkat edilirse söz konusu bitkinin hem kök hem de gövde ve yaprak gelişimi pH=7 ve pH=8 te en iyi gelişmeyi göstermiştir.


Doğru Yanıt: c

Soru 99.

Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ışık reaksiyonlarında kullanılmaz?

 
A Şıkkı Klorofil
B Şıkkı Ferrodoksin
C Şıkkı ADP
D Şıkkı NADP
E Şıkkı Ribuloz fosfat
   
Çözüm:
Fotosentezde ışıklı evrede klorofil, ferrodoksin, ADP ve NADP kullanılır.

Ribuluz fosfat ise karanlık evrede kullanılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 100.

Fotosentez hızını etkileyen;

I. ortam sıcaklığı
II. klorofil miktarı
III. ışık şiddeti
IV. enzim miktarı

gibi etkenlerden hangileri kalıtsaldır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, II ve IV
   
Çözüm:
Fotosentez hızını etkileyen ortam sıcaklığı ve ışık şiddeti çevresel; klorofil miktarı ve enzim miktarı kalıtsal etkenlerdir.

Doğru Yanıt: c

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=