loading...
   
 
  TEST-2(HÜCREBÖLÜNMELERİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 51.

I.

Canlılarda kalıtsal çeşitlilik sağlar.

II.

Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar.

III.

Üreme ana hücrelerinde gerçekleşir.

Mayoz bölünme ile ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Mayoz bölünme, üreme ana hücrelerinden (2n) üreme hücreleri (n) oluşumunu sağlar. Kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz bölünmede meydana gelen crossing-over ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı, canlılarda kalıtsal çeşitlilik oluşturur.

Doğru Yanıt: e

Soru 52.

 
Yukarıdaki şekil 2n=4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitozuna ait bir evresini göstermektedir.

Bu evrede
 

  • Sentrozomlar eşlenmiş ve kutuplara doğru hareket etmektedir.
  • İğ iplikleri belirginleşmektedir.
  • Çekirdek zarı erimeye başlamıştır.


Bu şekil ve açıklamalara göre hücre bu evreden önce,

 

I.

Kromotitlerin ayrılması

II.

DNA eşlenmesi (Replikasyon)

III.

Sitoplazma bölünmesi


gibi olaylardan hangilerini gerçekleştirmiştir?
 

 

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen şekil ve açıklamalara göre hücre bölünmenin profaz evresindedir. Buna göre sadece DNA eşlenmesi (II. öncül) gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 53.

Mayoz bölünme geçirmekte olan P, R ve S hücrelerinin I. metafaz evresinde;

- P' de 20 tetrat
- R' de 10 kromozom
- S'de 20 kromatid 

sayılmıştır.

P, R ve S hücrelerinin ait olduğu canlıların, monoploit kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

  P 

  R 

  S 


 

 
A Şıkkı
 

20

  5

5

B Şıkkı
 

20

  10

10

C Şıkkı
 

20

  10

20

D Şıkkı
 

10

  5

5

E Şıkkı
 

10

  5

10

   
Çözüm:
Tetrat sayısı, bir hücredeki monoploit kromozom sayısına eşittir. Bu durumda P hücresinin monoploit kromozom sayısı 20' dir.
Mayoz bölünme geçirmekte olan R hücresinde 2n=10 kromozom sayıldığına göre monoploit kromozom sayısı n=5'tır.
S hücresinde 20 kromatit sayılması bu hücrenin 2n=10 kromozom bulundurduğunu gösterir. S hücresinin de monoploit kromozom sayısı n=5' tir.

Doğru Yanıt: a

Soru 54.

               
Genleri kromozomlara yukarıdaki gibi dizili olan bir bireyin hangi tip gameti oluşturması beklenemez?
(Crossing-over olmazsa)

 
A Şıkkı AbeK
B Şıkkı ABEK
C Şıkkı abeK
D Şıkkı abEK
E Şıkkı ABeK
   
Çözüm:
Bu bireyin mayoz bölünme sonucu meydana getireceği gametler arasında AbeK gameti bulunamaz. Çünkü A geninin bulunduğu kromozomda B geni vardır. Yani A ve B genleri bağlıdır. a ve b genleri ise homolog kromozomdadır. Gamette, AbeK genlerinin bulunması bağlı genlerde crossing-over olduğunu gösterir.

Doğru Yanıt: a

Soru 55.

AabbDdEERrYyvv genotipli bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Mayoz sırasında krossing-over olmadığı varsayılırsa, bu canlı birbi
rinden farklı genler taşıyabilen kaç çeşit gamet oluşturabilir? 

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 4
C Şıkkı 8
D Şıkkı 16
E Şıkkı 24
   
Çözüm:
Buradan bağlı genler söz konusudur. Krossing-over olmadığı varsayılırsa aynı kromozom üzerindeki bağlı genler mayoz bölünmede aynı gamete gider.
Oluşacak gamet çeşidi sayısı 2n formülü ile bulunur.
n ® Heterozigot karakter sayısı
Bağlı genlerde aynı kromozom üzerindeki heterozigotlar karakter sayılır.
          
Buna göre;
23 = 8 farklı gamet meydana gelir.

Doğru Yanıt: c

Soru 56.

Mitoz hücre bölünmesi sırasında;

  I.  Sentriollerin kutuplara çekilmesi
 II.  Kardeş kromatidlerin kutuplara çekilmesi
III.  Çekirdek zarının erimesi
IV.  Orta lamelin oluşması

olayları gerçekleşir.

Çiçekli bitki hücrelerinde, bu olaylardan hangileri, hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı III - II - IV
B Şıkkı IV - III - II
C Şıkkı III - II
D Şıkkı I - III - II - IV
E Şıkkı I - IV - III - II
   
Çözüm:
Bitkilerde sentriol yoktur. O nedenle I. olay gerçekleşmez. Diğer olaylar III, II, IV sırasıyla gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 57.

Sağlıklı bir insanın sinir sistemini oluşturan nöronların;

  I.  Kromozom sayıları
 II.  Akson uzunlukları
III.  Uyartı iletme şekilleri
IV.  Uyartı iletme hızları

gibi özelliklerinden hangileri farklılık göstermez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir bireyin bütün vücut hücrelerinin ve dolayısıyla nöronlarının kromozom sayısı eşittir. Ayrıca bütün nöronlarda uyartıların iletilme şekli aynıdır. Fakat uyartılarının iletim hızları ve nöronların akson uzunlukları farklılık gösterebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 58.

Bir zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşan;

  • Sinir hücreleri
  • Salgı epiteli hücreleri
  • Böbrek hücreleri
  • Karaciğer hücrelerinde

aşağıdakilerden hangisinin miktarı kesinlikle aynıdır?

 

 
A Şıkkı Mitokondrilerin sayısı
B Şıkkı Kromozomlar üzerindeki genlerin sayısı
C Şıkkı Stoplazmadaki inorganik madde miktarı
D Şıkkı Ribozomların sayısı
E Şıkkı Protein miktarı
   
Çözüm:
Döllenmiş yumurta hücresi olan zigot mitoz bölünmelerle yeni bir canlı oluşturur. Bu canlıya ait hücreler zigottan mitoz bölünmeyle oluştuğu için kromozomların sayı ve yapısı değişmez, verilen hücrelerde aynıdır.

Doğru Yanıt: b

Soru 59.

I.

Hacim/yüzey oranının artması

II.

Büyüyen hücrede madde alışverişinin zorlaşması

III.

Çekirdek tarafından bölünme emrinin verilmesi

IV.

Hücrede üretilen enerji miktarının artırılması

Bu olayların hangileri hücre bölünmesinin nedeni olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I,II ve III
E Şıkkı II,III ve IV
   
Çözüm:
Hücre büyümeye başladığında hacim (stoplazma) daima yüzeyden (zor) daha fazla artar. Hacim yüzey dengesi bozulur ve hücrede madde alışverişi zorlaşır. Bunun sonucunda çekirdel bölünme emrini verir ve hücre bölünmesi başlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 60.

Hayvanlarda embriyonal gelişim sırasında, zigotta bulunan,

  I.  Kromozom
 II.  Sitoplazma
III.  Protein

gibi yapı veya moleküllerden hangileri miktar açısından hiçbir değişikliğe uğramadan blastomerlere geçer?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Embriyonik gelişim mitoz bölünme ile olduğu için kromozom sayısı değişmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 61.

Mitoz hücre bölünmesinin metafaz devresi, aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

 
A Şıkkı DNA'nın kendisini eşlemesi
B Şıkkı Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması
C Şıkkı Sentriyollerin kutuplara yönelmesi
D Şıkkı Koromozom spirallerinin açılması
E Şıkkı Çekirdek zarının erimesi
   
Çözüm:
Mitoz DNA'nun kendini eşlemesi ile başlar. Profazda kromozomlar belirginleşir, çekirdek zarı erir, Metafazda sentriyoller zıt kutuplara çekilir. Kardeş kromatidlerin biribirinden ayrılması anafazda gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 62.

 

2n = 12 olan bir hücrede mayoz bölünmenin profaz evresinde gözlenecek olan kromozom, kromatid ve tetrat sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

Kromozom

Kromatid

Tetrat

 

 

 
A Şıkkı
 

12

24

6

B Şıkkı
 

12

48

8

C Şıkkı
 

24

12

4

D Şıkkı
 

16

32

6

E Şıkkı
 

48

48

12

   
Çözüm:
2n = 12 kromozona sahip diploid hücrede mayoz bölünmenin profaz evresinde 12 kromozom vardır. Her kromozomda 2 kromatid bulunduğundan 24 kromatid vardır. Profazda homolog kromozomlar eşlenir ve 6 tetrat oluşur (Tetrat sayısı = n kromozom sayısı)

Doğru Yanıt: a

Soru 63.

Aşağıdakilerden hangisi mayozun I.bölünmesi ile mitoz bölünmenin ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Sinapsis görülmesi
B Şıkkı Tetrat oluşması
C Şıkkı Krossing-over
D Şıkkı Bir hücreden iki hücre oluşması
E Şıkkı Kromozom sayısının yarıya inmesi
   
Çözüm:
Mayozun I. bölünmesi tetrat oluşumu, sinapsis görülmesi, krossing-over oluşumu ve kromozom sayısının yarıya inmesi ile mitoz bölünmeden ayrılır. Fakat her iki olay sonunda da bir hücreden iki hücre oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 64.

G1 evresindeki bir hücrenin DNA miktarı X, kromozom sayısı 8'dir.

Bu hücrenin G2 evresindeki DNA miktarı ve kromatid sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

DNA miktarı

Kromatid sayısı

 
A Şıkkı
 

X

4

B Şıkkı
 

X

8

C Şıkkı
 

2X

4

D Şıkkı
 

2X

16

E Şıkkı
 

2X

8

   
Çözüm:
G1 evresinden sonra S evresi gelir. S evresinde DNA eşlenir (2X) DNA'nın eşlenmesi sonucu her kromozom iki kromatitli hale gelir yani 8 kromozom, 16 kromatitli olur. G2 evresi başladığında DNA miktarı 2X, kromatit sayısı 16'dır.  

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

Spermatogenez (sperm oluşumu) sırasında oluşan bazı hücreler şunlardır;

I.

Spermatogonium

II.

Spermatit

III.

I. dereceli spermatosit

IV.

II. dereceli spermatosit

bunlardan hangileri homolog kromozomlarının farklı kutuplara çekilmesiyle oluşur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Spermatogenez olayı mayoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Homolog kromozomların farklı kutuplara çekilmesi Mayoz I neticesinde olur.

Mayoz I le oluşan her hücreye II. spermatosit denir.

Doğru Yanıt: b

Soru 66.

Normal bir mayoz bölünmenin profaz evresi, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştikten sonra başlar?

 
A Şıkkı Ribozomlarda protein sentezinin başlaması
B Şıkkı Sentrozomun kendini eşlemesi
C Şıkkı Hücrede DNA miktarının iki katına (4n) çıkması
D Şıkkı Kromatitlerin birbirinden ayrılması
E Şıkkı İğ iplikçilerinin oluşması
   
Çözüm:
Hücrede DNA miktarının iki katına çıkması bölünmenin hazırlık aşaması olan interfaz evresinde gerçkeleşir ve daha sonra profaz başlar.

Doğru Yanıt: c

Soru 67.

I.

Mitoz

II.

Mayoz

III.

Döllenme


Yukarıdaki olaylardan hangileri bir hücrenin kalıtsal yapısının yeni oluşacak hücreyle nitelik ve nicelik bakımından aynı olmasını sağlar?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnı II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Mitoz bölünmede kalıtsal yapı değişmeden yavru hücrelere aktarılır yani kromozom sayısı (niceliği ve yapısı (niteliği) değişmez. Mayoz bölünmede kromozomların yapısı ve sayısı değişir. Döllenme yumurta ve sperm hücrelerinini çekirdeklerinin kaynaşmasıdır dolayısıyla iki hücrenin kalıtsal özellikleri biraraya gelir, kalıtsal yapı iki hücrenin birleşmesiyle oluşur.

Doğru Yanıt: a

Soru 68.

Hücrelerde görülen,

I.

  oranının artması

II.

  oranın artması

III.

Çekirdek DNA'sının kendini eşlemesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinden sonra hücre bölünmesi engellenemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
I. ve II. öncülde verilen olaylar gerçekleşse bile hücre bölünmesi engellenebilir.
III. öncülde verilen reaksiyon gerçekleştikten sonra hücre bölünmesi engellenemez.

Doğru Yanıt: b

Soru 69.

Mitoz bölünmenin temel özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Hücre sitoplazmasının ikiye ayrılması
B Şıkkı Çekirdek zarının erimesi
C Şıkkı Kromatin ipliklerinin kalınlaşması
D Şıkkı Kromozom sayısının sabit kalması
E Şıkkı Kromozomların kendini eşlemesi
   
Çözüm:
Mitoz hücre bölünmesinin temel özelliği kromozom sayısının yeni hücrelere değişmeden aktarılmasıdır. Diğer seçeneklerde verilen olaylar mayoz bölünmede gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 70.

İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde,

I.

Zigotun bölünmeye başlaması

II.

Yumurta hücresinin oluşumu

III.

Sperm hücresinin oluşumu

IV.

Gastrula (üç tabakaları embriyo) oluşumu

V.

Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu

olaylarından hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı IV ve V
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, IV ve V
   
Çözüm:
Zigotun bölünmeye başlaması ve gelişmesi segmentasyon dediğimiz ard arda meydana gelen mitoz bölünmelerle gerçekleşir. Yumurta ve sperm hücrelerinin oluşumları üreme ana hücrelerinden mayoz sonucu gerçekleşir. Zigotun mitoz bölünmelerle gelişimi sırasında görülen Gasturula, Blastula evreleri mitoz ile meydana gelir.

Doğru Yanıt: b

Soru 71.

Mayoz bölünme sırasında krosing - over olmadığı varsayılırsa; kalıtsal çeşitlilik aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

 
A Şıkkı Kardeş kromatitlerin kutuplara çekilmesi
B Şıkkı DNA nın iki katına çıkması
C Şıkkı Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
D Şıkkı Protein sentezinin iki katına çıkması
E Şıkkı Bölünme süresinin kısalması
   
Çözüm:
Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik kossing-over ve homolog kromozomların bağımsız dağılımı ile gerçekleşir. Anne ve babadan gelen kromozom çiftleri (homolog kromozomlar) rastgele kutuplara çekilir bu da oluşan hücrelerde çeşitlilik oluşturur.

Doğru Yanıt: c

Soru 72.

Mitoz hücre bölünmesinin,

I.

Süresi

II.

Amacı

III.

Görüldüğü hücrenin kalıtsal yapısı

gibi özelliklerden hangisi türden türe değişiklik gösterebilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Hücrelerin yaşam döngülerinin süresi türden türe hatta bir canlının farklı dokularına ait hücrelerde de değişiklik gösterebilir. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılırda büyüme, onarım, üreme işlevlerini üstlenebilir. Mitoz bölünmenin görüldüğü hücrelerin kalıtsal yapısı türden türe değişiklik gösterir.  

Doğru Yanıt: e

Soru 73.

Profaz-I evresindeki tetrat sayısı 16 olan memeli bir hayvanını oluşturacağı normal gametlerin kromozom sayısı,

I.

15 + X

II.

14 + XY

III.

15 + Y

IV.

14 + XX

hangileri gibi olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III 
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Bir hücrede oluşan tetrat sayısı o hücrenin sayıda kromozom sayısına eşittir yanı n=16'dır. Gametler, n sayıda kromozom taşır. Yani gametlerin kromozom formülü 15+X veya 15+Y'dir.  

Doğru Yanıt: d

Soru 74.

I.

Sitoplazma bölünmesi

II.

DNA eşlenmesi

III.

Kromatidlerin ayrılması

Yukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde birbirinden farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bitki ve hayvan hücrelerinin bölünmelerinde DNA eşlenmesi ve kromatitlerin ayrılması aynı şekilde gerçekleşir. Sitoplazma hayvan hücrelerinde boğumlanarak bitki hücrelerinde ara lamel oluşturarak bölünür.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde bir hücre, kalıtım materyalinin niceliği bakımından kendisinden farklı hücreler oluşturabilir?

 
A Şıkkı Bezelye tohumlarının çimlenmesi
B Şıkkı Kertenkelenin kopan kuyruğunu onarması
C Şıkkı Kurbağanın erbezlerinde spermlerin oluşması
D Şıkkı Bira mayasının tomurcuklanması
E Şıkkı Dikilen fidanın filiz vermesi
   
Çözüm:
Soru kökü, "kalıtım materyalinin niceliği değişmeden yeni hücrelerin oluşması" olduğuna göre; bezelye tohumlarının çimlenmesi mitoz bölünmeyle sağlanacağı için tohumdan gelişen tüm hücrelerin kromozom sayısı 2n kromozomludur. B, D, ve E seçeneklerindeki  örneklerde temel esas mitoz bölünmeyle hücre sayısının artışına dayanır. Mitozla kromozom sayısı değişmez. Fakat kurbağanın erbezlerinde sperm oluşumu mayoz bölünmeyle sağlanır. Mayoz bölünmede kromozom sayısı, bölünmeyle yarıya iner.

Doğru Yanıt: c

Soru 76.

Bir hayvan türünün erkek bireylerinde gerçekleşen mayoz bölünme sırasında değişim gösteren değerlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Soru bir hayvan hücresindeki mayoz bölünme ile ilgilidir.
Mayoz bölünme sırasında
DNA miktarı önce 2n den 4n çıkar sonra n sayıya iner. A şıkkı doğrudur.
Sitoplazma miktarı sperm oluşurken azalır. B şıkkı yanlıştır.
Bölünmenin tamamlanması ile 4 çeşit hücre hücre oluşur. C ve E şıkkı doğrudur.
Hücredeki kromozom sayısı 2n den n'e düşer. D şıkkıda doğrudur.

Doğru Yanıt: b

Soru 77.

Genotipi BbD1D2 Ee gg HhSs şeklinde olan bir canlının BD1eghs genlerini taşıyan bir üreme hücresi oluşturma ihtimali nedir? (Genler bağımsız).

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
BbD1D2EeggHhSs genotipinde bir canlı BD,eghs genlerini taşıyan üreme hücresi oluşturma ihtimali; b genini aktarma olasılığı  , D1 genini aktarma olasılığı , e genini aktarma olasılığı  , s genini aktarma olasılığı  'dır.
Toplam :   x   x  x 1 x   x  =  

Doğru Yanıt: b

Soru 78.

Mayoz bölünme sırasında,

I.

Mutasyon

II.

Krossing - over

III.

Homolog kromozamların rastgele ayrılması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi yeni bir genin ortaya çıkmasına neden olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Mayoz bölünmede meydana gelen krossing-over ve homolog kromozomların rastgele ayrılması olaylarında var olan genlerin hücrelere dağılımı veya kromozomlardaki dizilimlerinde farklılık oluşur. Mutasyonda ise genlerin niteliği değişerek yeni genler oluşur.

Doğru Yanıt: a

Soru 79.

Mitoz bölünme sırasında gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi, bakteri hücrelerinde gerçekleşmez?
 

 
A Şıkkı DNA' nın kendini eşlemesi
B Şıkkı İki yavru hücre oluşması
C Şıkkı Sitoplazma bölünmesi
D Şıkkı Kardeş kromatitlerin sentromerlerde bağlanması
E Şıkkı Haploit kromozomlu hücreler oluşması
   
Çözüm:
Bakteri, prokaryot bir hücredir ve n sayısa kromozom taşır. Mitoz bölünme sırasında dairesel şekilli olan DNA'sı hücre zarına tutnarak eşlenir. Prokaryot hücrelerin DNA'ları proteinlere bağlanmıştır dolayısıyla kromozom, kromatit gibi yapılardan bahsedilemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 80.

I.

Kromozom sayısının sabit kalması

II.

Krossing over olayının görülmesi

III.

DNA'nın kendini eşlemesi

Yukarıdak özelliklerden hangileri mitozda görülmeyip, sadece mayoz bölünmeye aittir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kromozom sayısının sabit kalması mitoz, DNA'nın kendini eşlemesi mitoz ve mayoz bölünmede görülür. Krossing over olayı yalnız mayoza özgüdür.

Doğru Yanıt: b

Soru 81.

I.

Gonozomu ayrılmamış yumurta ile normal sperm

II.

Otozomu ayrılmamış yumurta ile normal sperm

III.

Gonozomu ayrılmamış spermle normal yumurta döllenebilir.

Bu döllenme şekillerinden hangileri ile Down Sendromu ve Klinefelter bireyler ortaya çıkabilir?

 

Down Sentdromlu birey

Klinefelter erkek birey

 
A Şıkkı
 

I ve II

III

B Şıkkı
 

II

I ve III

C Şıkkı
 

I ve III

II

D Şıkkı
 

III

I ve II

E Şıkkı
 

III

I

   
Çözüm:


Doğru Yanıt: b

Soru 82.

Bir memeli türünde,

  I.  Dökülen deri hücrelerinin yenilenmesi
 II.  Sperm ana hücrelerinden spermlerin meydana gelmesi
III.  Kemiklerde kan hücrelerinin üretilmesi

olaylarından hangileri gerçekleşirken homolog kromozom kromatidlerinin krossing-overle parça alış verişi yapması mümkündür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Homolog kromozomların kromatidlerin arasında krossing-overle  parça alışverişi yapılması mayoz bölünmede görülür.
- Dökülen deri hücrelerinin yenilenmesi mitoz bölünme ile olur.
- Sperm ana hücrelerinden sperm oluşumu mayoz bölünme ile olur ve krossing-over meydana gelir.
- Kemiklerde kan hücrelerinin üretilmesi mitoz bölünme ile olur.


Doğru Yanıt: b

Soru 83.


2n=4 kromozomlu bir hücrenin mayoz I sonunda oluşmuş iki hücresinin anafaz II evresindeki görüntüleri yukarıda verilen şekillerdeki gibidir.

Bu şekillere göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Her iki hücrede kromozom sayısı bakımından anormaldir.
B Şıkkı Anafaz I de homolog kromozomlar ayrılmamıştır.
C Şıkkı Anafaz II deki kardeş kromatitlerin ayrılması hatalı gerçekleşmiştir.
D Şıkkı A1 hücresinin bölünmesi tamamlandığında kromozom sayısı (n+1) olan iki hücre oluşur.
E Şıkkı A2 hücresinin bölünmesi ile oluşacak hücrelerde bazı özelliklerle ilgili aleller bulunmaz.
   
Çözüm:
2n = 4 kromozomlu hücrenin mayoz bölünmesine ait anafaz II evresinde ikişer kromatidin kutuplara çekilmesi gerekir.
Buna göre verilen öncüllerden,
A şıkkı doğrudur. A1  hücresi (n+1), A2 hücresi (n-1) şeklinde anormaldir.
B şıkkı doğrudur. Bu anormallik anafaz I deki ayrılamamadan kaynaklanır.
C şıkkı yanlıştır. Hatalı ayrılma anafaz I de gerçekleşmiştir.
D şıkkı doğrudur. Ain bölünmesi sonrasında (n+1) kromozoma sahip iki hücre oluşur.
E şıkkı doğrudur. A2 hücresinde bir kromatidin eksik olması nedeni ile bazı özelliklere ait alelgenler bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 84.

 

Normal bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesinde görülen;

I.

Sentrozomun iğ ipliklerini oluşturması

II.

Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

III.

DNA eşlenmesinin gerçekleşmesi

olaylarından hangileri mitoz bölünme geçirebilen her hücre de görülür?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Sentrozomun iğ ipliklerini oluşturması ve boğumlanmayla sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde görülür, ancak DNA replikasyonu mitoz geçiren tüm hücrelerde gerçekleşen bir olaydır.

Doğru Yanıt: c

Soru 85.

Aşağıda bir zigotun ilk bölünmesine ait bir evre verilmiştir.
                              
Bu bölünme ve hücre ile ilgili olarak

I.

8 kromatidin ikisi anneden ikisi babadan gelmiştir.

II.

8 kromatitten dördü bölünmenin interfazında sentezlenmiştir.

III.

Bölünmenin tamamlanması ile 2şer kromozoma sahip 4 hücre oluşur.

gibi ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Zigotun oluşumunu aşağıdaki gibi şematize edersek

Buna göre I. öncül doğrudur.
Zigotun replikasyon öncesi ve sonrasındaki şematik görüntüsü ise aşağıdaki gibidir.

Bu şemalara göre de II. öncül doğrudur.
III. öncül yanlıştır. Çünkü zigot mitoz bölünme geçirir. Mitoz bölünme sonunda kromozom sayısı değişmez ve iki hücre oluşur.

Doğru Yanıt: b

Soru 86.

AaBbccDdeeNn genotipli bir canlı mayoz bölünmeyle kaç farklı genotipte üreme hücresi oluşturabilir? (A, B, c, D, e, N genleri bağımsız).

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 16
C Şıkkı 8
D Şıkkı 32
E Şıkkı 24
   
Çözüm:
Tüm genler bağımsız olduğu için gamet çeşidi 2n formülü ile hesaplanır. (n) heterozigot karakter sayısını gösterdiğine göre Aa Bb cc Dd ee Nn genotipli canlı 4 karakter heterozigot olduğu için 24 = 16 çeşit gamet (üreme hücresi) oluşturabilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 87.

Kromozom sayısı belli olan memeli bir hayvanın,

I.

Sentromer sayısı

II.

Gonozom/otozom oranı

III.

Kromatid sayısı

IV.

Hücre sayısı

gibi özelliklerinden hangileri bilinir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II, III, IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Kromozom sayısı belli olan memeli bir hayvanın sentromer sayısı, kromatit sayısı ve gonozom/otozom oranı bilinir. Fakat hücre sayısı bilinmez.

Doğru Yanıt: c

Soru 88.

Mayoz bölünmede görülen tetratlarda ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir

 
A Şıkkı Tetratların sayısı  dir.
B Şıkkı Her bir tetrattan gamete birer kromatid geçer.
C Şıkkı Sinapsis olayı için oluşurlar.
D Şıkkı Tetratların sayısı kromatid sayısının   ne eşittir.
E Şıkkı Tetratlar dörtlü kromatid gruplarıdır.
   
Çözüm:
Eşlenmiş homolog kromozomların oluşturduğu 4 kromatitli yapıya tetrat denir. Bir hücredeki tetrat sayı o hücredenin n sayıda kromozomuna eşittir. Bu nedenle A seçeneği yanlıştır. Mayoz bölünme sonuıcu 4 hücre oluşur ve bu hücrelere tetratın yapısını oluşturan kromatitlerden birer tanesi geçer. Kromozomların eşlenmesiyle oluşan kromatitlerin sayısı 4n olarak gösterilebilir, tetrat sayısı da n olduğuna göre, tetratların sayısı kromatitlerin 1/4'ne eşittir.

Doğru Yanıt: a

Soru 89.


Döngü süresi yaklaşık 28 saat olan bir bitki hücresinin interfaz, mitoz ve sitokinez evreleri ve süreleri yukarıdaki şemada gösterilmiştir.

Şemada,

 

  • G1 evresinde bölünme için gerekli proteinler ve ATP gibi maddeler sentezlenir.
  • S evresinde replikasyon  gerçekleşir.
  • G2 evresinde kromozomlar görünür hale geçer.
Bu şema ve şema ile ilgili açıklamalara göre,

I. İnterfaz evresi G0 ,G1 , S ve G2 evrelerini kapsar.
II. Hücre bölünmeye başladıktan sonra metabolik faaliyetler normalin altına düşer.
III. G2 evresinden sonra kromozomların gen haritalari çıkarılabilir.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen bilgilere göre,

I. öncül doğrudur : interfaz evresi G0 ,G1 , S ve G2 evrelerini kapsar.
II. öncül doğrudur. Hücre bölünmeye başladıktan sonra metabolik faaliyetler normalin altına iner.
III. öncül doğrudur. G2 evresine kromozomlar belirginleştiği için bu evreden sonra gen haritaları çıkarılabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 90.

BbDdHhrrTtUu  x  BbDDhhRrttUU çaprazı sonucu homozigot genotipli bir oğul dölün oluşma ihtimali nedir?  (Bütün genler bağımsız)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Buradaki polihibrit çaprazlamada her karakter ayrı ayrı çaprazlayarak homozigottan bulalım;


Doğru Yanıt: a

Soru 91.


2n = 6 olan bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi şöyledir.

Bu canlının aşağıdaki gametlerinden hangisi mayoz bölünme sırasında crossing-over olduğunu gösterir?

 
A Şıkkı AbDeruy
B Şıkkı aBdERUY
C Şıkkı AbDerUY
D Şıkkı ABDERUY
E Şıkkı aBderuy
   
Çözüm:
Crossing-over homolog kromozomlar arasındaki gen değişimidir. Cevap şıkları incelendiğinde D şıkkındaki ABDERUY gametinde crossing-over olduğunu görebilir. Bağlı genler olduğu için 1. kromozomda normalde AbD veya aBd gametleri meydana gelmesi gerekirken crossing-over (parça değişikliği) sonucu ABD gameti oluşmuştur.

Doğru Yanıt: d

Soru 92.

Yüksek yapılı bitkilerde;

- Çimleme
- Büyüme
- Gelişme

olaylarının gerçekleşmesinde görülen bölünme, memeli bir hayvanın erkek bireyinin;

I.

Testis

II.

Karaciğer

III.

Akyuvar

IV.

Sperm

hücrelerinin hangilerinin oluşumunda da görülür?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Yüksek yapılı bitkilerin büyümeleri, gelişmeleri ve çimlenmelerinde görülen bölünme mitoz bölünmedir. Mitoz bölünme vücut (=soma) hücrelerinde görülür. Memeli bir hayvan erkek bireyinin testis, karaciğer ve akyuvar hücreleri gibi vücut hücreleri mitoz bölünme ile oluşur. Sperm hücresinin oluşumu ise mayoz bölünme ile sağlanır.

Doğru Yanıt: e

Soru 93.

Bir canlı türünün erkeklerinde sperma ana hücresinde 14 tetrat sayılmıştır.

Aynı tür canlının dişisinin yumurta hücresindeki kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı 6
B Şıkkı 12
C Şıkkı 14
D Şıkkı 48
E Şıkkı 96
   
Çözüm:
Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında oluşan tetret sayısı, O hücrenin monoploit (n) kromozom sayısını verir, yani n=14'tür. Yumurta hücresi n sayıda kromozom taşır.

Doğru Yanıt: c

Soru 94.

Bölünmekte olan bir hücrenin mayoz bölünme geçirdigini söyleyebilmek için, bu hücrede aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi gerekir?

 
A Şıkkı Kromatin ağ oluşumu.
B Şıkkı Kromozomların kromatitlerine ayrılması.
C Şıkkı Kutuplar arasındaki iğ ipliklerinin oluşması.
D Şıkkı Homolog kromozomların tetrat oluşturması
E Şıkkı DNA'nın kendini eşlemesi.
   
Çözüm:
A,B,C ve E seçeneklerinde verilen olaylar mitoz ve mayoz bölünmelerde ortak olarak gerçekleşir. Tetrat oluşumu ise mayoz bölünmeye özgüdür.

Doğru Yanıt: d

Soru 95.

Eğrelti otlarındaki üreme şeması aşağıdaki gibidir.

hangi aralıklarda mitoz bölünme görülür?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı II, III ve IV
C Şıkkı I, II, III ve IV
D Şıkkı II, III, IV ve VI
E Şıkkı I, II , III , IV , V ve VI
   
Çözüm:
I nolu aralıkta mayoz, II, III, IV ve VI nolu aralıkta mitoz, V nolu aralıkta döllenme görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 96.

Aşağıdakilerden hangisinde mitoz bölünme görülmez?

 
A Şıkkı Meyvenin oluşumu
B Şıkkı Döl yatağının gelişmesi
C Şıkkı Tohumun çimlenmesi
D Şıkkı Kök hücrelerinin gelişimi
E Şıkkı Farede sperm oluşumu
   
Çözüm:
Memeli hayvanlarda sperm ve yumurta hücrelerinin yani üreme hücrelerinin oluşumu mayoz bölünmeyle gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

Soru 97.

Bir memeli hayvan türünde oluştuğu varsayılan dört faklı döllenme ve yavru meydana getirme durumu şematik olarak şöyledir.

Bu durumların hangilerinde, yavrular birbirinden farklı cinsiyette olabilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
I. ve II. şekillerde ayrı yumurtalar, ayrı spermlerle döllenmektedir. İki durumda da bireyler farklı cinsiyette olabilirler. Fakat III. ve IV. şekilde oluşumu gösterilen yavrular, bir tane döllenmiş yumurtanın mitozu ile oluşmuş tek yumurta ikizleridir (eş ikiz). Cinsiyetleri aynıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 98.

Drosophila da eşey kromozomları normalde erkeklerde XY - dişlilerde XX olmasına rağmen bazan XXY şeklinde üç eşey kromozumu taşıyan bireylerin oluşmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Modifikasyon
B Şıkkı Eşeye bağlı katılım
C Şıkkı Crossing-over
D Şıkkı Ayrılmama
E Şıkkı Bağımsız dağılım kuralı
   
Çözüm:
Gamet oluşumunda mayoz bölünme ile kromozomlar eşit olarak birbirinden ayrılır. Fakat mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlardan bazılarının birbirinden ayrılmadığı tespit edilmiştir. Bu olaya ayrılmama denir. Soruda verilen XXY şeklinde üç eşey kromozomu taşıyan bireylerin oluşması, dişiye ait eşey kromozomlarının ayrılmaması ile meydana gelmiştir.

Doğru Yanıt: d

Soru 99.

Hayvan hücrelerindeki mitoz bölünme sırasında, çekirdek bölünmesini takiben sitoplazma bölünmesi oluşmuyorsa, aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 
A Şıkkı Hücre sayısı artar.
B Şıkkı Hücre çekirdeğindeki DNA miktarı azalır.
C Şıkkı Enzim sentezi azalır.
D Şıkkı Hücre çok çekirdekli olur.
E Şıkkı Hücrede enerji üretimi azalır.
   
Çözüm:
Mitoz bölünmede çekirdek eşlendikten sonra sitoplazma bölünmesi olmazsa, aynı hücrede iki çekirdek bulunur. Yani çok çekirdekli bir hücre oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 100.

AaBbEE genotipindeki bir bireyin oluşturabileceği tüm gametler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? (Genler bağımsızdır.)

 
A Şıkkı ABE, AbE, aBE, abe
B Şıkkı ABE, Abe, aBE, AbE
C Şıkkı ABE, AbE, aBE, abE
D Şıkkı ABE, Abe, aBE, abE
E Şıkkı Abe, AbE, aBE, abE
   
Çözüm:
AaBbEE genotipindeki bir birey mayoz bölünme sonucu 4 çeşit gamet oluşturabilir. Bunlar ABE, AbE, aBE, abE'dir.

Doğru Yanıt: c

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=