TEST-2(TAŞIMADOLAŞIM)


Soru 51.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi kalp ve toplardamarın ortak özelliği değildir?

 
A Şıkkı Çalışmasının otonom sinir sistemi tarafından düzenlenmesi
B Şıkkı İstem dışı çalışan kaslardan oluşma
C Şıkkı Tek yönlü açılan kapaklar bulundurma
D Şıkkı Endotel tabakası bulundurma
E Şıkkı Çalışma hızının yalnız hormonlarda kontrol edilmesi
   
Çözüm:
Kalp ve toplardamarların çalışmasında endokrin sistem yani hormonlar etkilidir. Fakat bunun yanında kalp ve toplardamarların çalışmasının düzenlenmesinde Otonom sinir sistemi de etkilidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 52.

Aşağıda bir tavşanın kulağına ait kılcaldamarların yüzeyin çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmesi verilmiştir.

Bu değişime göre;

I.

damarların genişlemesi ile fazla sıcaklık çevreye verilerek vücudun aşırı ısınması engellenir.

II.

damarların daraltılması ile sıcak kan ısı kaybına uğramadan vücudun iç bölgelerine dönmesi sağlanır.

III.

Vücut sıcaklığı sadece deriye ait kılcallarla dengelenir.

yukarıda verilen yorumlardan hangileri yapılabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Soruda verilen şekil, değerlendirilerek I. ve II öncülde verilen yorumlar yapılabilirken III. öncüle ait yorumu yapmak için yeterli veri yoktur.

Doğru Yanıt: c

Soru 53.

Kanın pıhtılaşması sırasında;

I.

K vitamini

II.

Ca tuzu

III.

Enzim

moleküllerinden hangileri görev alır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
K vitaminli ve Ca tuzları, pıhtılaşmada görev alan enzimlerin koenzim ve kofaktörüdür.

Doğru Yanıt: e

Soru 54.

I.

Böbrek atardamarı

II.

Alt ana toplardamarı

III.

Karaciğer kılcalları

Yukarıdaki damarların kan basınçları çoktan aza doğru, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Kan damarlarının kalpten uzaklığı arttıkça içindeki kas basıncı azalır. Kan basıncının damarlar arasındaki sıralanışı çoktan aza doğru atardamar - kılcaldamar - toplardamar şeklindedir.

Doğru Yanıt: b

Soru 55.

İnsanda bağışıklığın kazanılmasıyla ilgili,

I.

Su çiçeği geçirmemiş bir kimseye su çiçeği virüsünün bulaşması

II.

Tifo geçirmemiş bir kimsenin vücuduna tifo etkeni olan mikroorganizmaların öldürülmüş olarak verilmesi

III.

Difteri aşısı olmuş bir kimseye difteri etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması

IV.

Boğmaca geçirmiş bir kimseye kızamık virüslerinin bulaşması

V.

Kabakulak geçirmiş bir kimseye kabakulak etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması

durumlarının hangilerinde, antikor üretimi diğerlerinden daha önce başlar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Soruda verilen III ve V nolu örneklerde vücut bu hastalık etkenlerini öncede tanımış ve ona karşı antikor üretmiştir. Bu nedenle kişilerin aynı antikoru tekrar üretmesi kısa zamanda gerçekleşir. Halbuki I, II ve IV nolu örneklerde kişi bu hastalık etkenleri ile ilk defa karşılaşıyor. Bu etkene karşı antikor üretimine başlaması daha geç oluşacaktır.

Doğru Yanıt: d

Soru 56.

  I. Damar içindeki hareketleri kalbin kanı pompalaması ile olur.
 II. Ortalama sayısı 1 mm3 de 4-11 bin kadardır.
III. Kemik iliğinin büyük çekirdekli hücrelerinin parçalanması ile meydana gelir.

Yukarıda verilen özellikleriden hangileri alyuvarlara aittir? 

 
A Şıkkı Yalnz I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. özellik alyuvarlara, II. özellik akyuvarlara III. özellik ise kanpulcuklarına aittir.

Doğru Yanıt: a

Soru 57.

Üç farklı bitki türünün yapraklarındaki stoma sayısı ve buna bağlı olarak terlemeyle (transpirasyon) kaybedilen su miktarı tabloda verilmiştir.

 

Stoma sayısı
(alan başına)

 Transpirasyon
 mg/24 saat

Yıldız çiçeği Üst yüzey 

22

500

alt yüzey

30

600

Ihlamur Üst yüzey

0

200

alt yüzey

60

490

Sarmaşık Üst yüzey 

0

0

alt yüzey

80

180Bununla ilgili olarak;

I.

Yıldız çiçeğinde terlemeye kaybedilen su miktarı en fazladır.

II.

Terlemeyle kaybedilen su miktarı stomaların toplam sayısıyla doğru orantılıdır.

III.

Üç bitki türünün terlemeyle kaybettiği su miktarı aynıdır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen tablo incelendiğinde, yıldız çiçeğinde terlemeyle kaybedilen su miktarının en fazla olduğu görülür. Terlemeyle kaybedilen su miktarı, stomaların toplam sayısıyla doğru orantılı olamaz, çünkü, ıhlamur bitkisinde, sarmaşığa göre daha az stoma bulunmasına karşılık terleme miktarı fazladır. Üç bitki de, farklı miktarlarda su kaybetmiştir.

Doğru Yanıt: a

Soru 58.

Bir insanda, atarmadar, kılcaldamar ve toplardamardan geçmekte olan kanın normal akış hızını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Atardamarların çapı, toplardamarlara göre daha az olduğu için atardamardaki kanın akış hızı, toplardamarlara göre daha yüksektir. Atar ve toplardamarları birbirine bağlayan kılcaldamar ağındaki toplam çap, diğer damarlardan daha fazla olduğu için kanın akış hızının en az olduğu damarlardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 59.

Sağlıklı bir insanda, aşağıdakilerden hangisi beyin yarımküreleri tarafından gönderilen uyartılarla kasılmaya başlar?

 
A Şıkkı Atar damarın daralıp denişlemesi
B Şıkkı Toplar damarın daralıp genişlemesi
C Şıkkı Kılcal damardaki kan basıncının artması
D Şıkkı Diyaframın karın boşluğuna doğru incelenmesi
E Şıkkı Gülümseme sırasında yüz derisinin gerilip gevşemesi
   
Çözüm:
Mimiklerin oluşmasını sağlayan kaslar, beyin yarımkürelerinden gelen sinirlerle kasılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 60.

Çok kurak ortamda yaşayan bir bitki bol su ile sulandıktan sonra, bitkinin 24 saat içinde terleme ile kaybedeceği su miktarı aşağıdaki grafiklerden hangisinde uygun olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Ortam çok kurak olduğuna göre suyun verildiği ilk anlarda su kaybı artar. Daha sonra suyun azalması gözeneklerin kapanmasına ve terlemenin azalmasına neden olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 61.

I. His demeti
II. Sinoatrial düğüm
III. Atrioventiküler düğüm

Kalbin kendi kontrolünde çalışması sırasında kasılma dalgaları yukarıdaki yapılardan hangi sıraya göre yayılır?

 
A Şıkkı I -II - III
B Şıkkı II - I - III
C Şıkkı II - III - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Kalp çalışması için gereken ilk kasılma, sağ kulakçığın üst arka duvarında bulunan sinoatrial düğümün (S.A) uyarılmasıyla meydana gelir ve bu esnada kulakçıklar kasılır. S.A düğümünden yayılan uyartılar, sağ kulakçığın alt kısmında bulunan antriventriküler düğüme (AV) iletilir. AV düğümüne gelen uyartılar his demeti adı verilen özelleşmiş kas hareketleriyle devam eder. His demetleriyle uyarılar karıncıklara iletilerek karıncıkların kısalması sağlanır.

Doğru Yanıt: c

Soru 62.

Açık dolaşım sistemine sahip karasal hayvanlar;

I.

Dokulara O2 taşıma

II.

Sindirim ürünlerini vücuda dağıtma

III.

Katı metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırma

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için kana ihtiyaç göstermezler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Açık dolaşıma sahip karasal organizmalarda O2 ve CO2 kanla taşınmaz (I)
II ve III nolu olaylar gözlenir.

Doğru Yanıt: a

Soru 63.

Terleme üzerinde etki eden çevresel faktörlere ait bazı grafikler aşağıda verilmiştir.

Bu grafiklerde verilen I, II ve III nolu yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi yazılabilir?

            I                     II                  III        

 
A Şıkkı
  Hava nemi Rüzgâr hızı Sıcaklık
B Şıkkı
  Hava nemi Sıcaklık Rüzgâr hızı
C Şıkkı
  Sıcaklık Rüzgâr hızı Hava nemi
D Şıkkı
  Sıcaklık Hava nemi Rüzgâr hızı
E Şıkkı
  Rüzgâr hızı Hava nemi Sıcaklık
   
Çözüm:

I.

grafik hava neminin terleme hızına olan etkisini göstermektedir. Çünkü nemli havalarda stoma ile atmosfer arasında su buharı konsantrasyonu farkı çok az olacağından terleme çok yavaştır.

II.

grafik rüzgarın terleme hızına etkisini göstermektedir. Çünkü rüzgar stoma üzerinde bulunan suyu uzaklaştırarak terleme oranını artırır.

III.

grafik sıcaklığın terleme hızına etkisini göstermektedir. Yapraktaki her 10 oC lik artış buharlaşma hızını iki katına çıkarır. Çoğu bitkilerde sıcaklık 30 0C yi aşarsa stomalar kapanarak terleme dururDoğru Yanıt: a

Soru 64.

Kan plazmasında erimiş madde konsantrasyonunun artması,

I.

Kanın osmotik basıncını artırır.

II.

Doku sıvısından kana geçen su miktarını arttırır.

III.

Kandaki akyuvar sayısını artırır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kan plazmasında erimiş madde konsantrasyonunun artması sonucu kanın osmotik basıncı artar. Kandaki osmotik basıncının, kan basıncının üzerine çıkmasıyla doku sıvısındaki maddeler kana geçer. Fakat akyuvar sayısı, hastalık sırasında artar. Kan plazmasını erimiş madde konsatrasyonunun artışı, akyuvar sayısını değiştirmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 65.

Bir doku kılcalının atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru akan kanın bileşimi göz önüne alınarak aşağıdaki grafikler çiziliyor.
        
Buna göre, I, II ve III nolu grafiklerdeki maddeler, aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 

             I            

             II            

        III       

 
A Şıkkı
 

Hemoglobin

Karbondioksit

Oksijen

B Şıkkı
 

Su

Üre

Glikoz

C Şıkkı
 

Glikoz

Su

Üre

D Şıkkı
 

Hemoglobin

Glikoz

Üre

E Şıkkı
 

Oksijen

Glikoz

Su

   
Çözüm:
Bir doku kılcaldamarının atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru kan akarken içindeki; su tuz, glikoz, aminoasit, oksijen gibi maddelerin miktarı azalır. Buna karşılık karbondioksit, amonyak gibi maddelerin miktarı artar. Fakat fibrinojen  hemoglobin gibi büyük moleküllü proteinler damarın dışına çıkmadığı için, bunların miktarında bir değişiklik olmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 66.

Bir memeli kalbinin sol karıncığında bulunan bir alyuvarın buradan pompalandıktan sonra tekrar aynı yere gelinceye kadar,

I. Karaciğer toplardamarı
II. Sağ kulakçık
III. Akciğer atardamarı
IV. Aort

damar ve yapılardaki geçiş sırası nasıldır?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı III - I - IV - II
C Şıkkı III - II - IV - I
D Şıkkı IV - I - II - III
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:
Sol karıncıktaki kan önce aort  atar damarına oradan tüm vücuda gider vücuttan toplanan kan sağ kulakçığa oradan sağ karıncığa ve akciğer atar damarından akciğere gider. Akciğerden toplanana kan sol kulakçığa ve oradanda sol karıncığa geçer. Buna göre alyuvarın izlediği yol, IV - I - II - III şeklindedir.

Doğru Yanıt: d

Soru 67.

Yapraklardan buhar halinde su kaybedilmesi üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

 
A Şıkkı Kütikülanın kalınlığı
B Şıkkı Rüzgârın şiddeti
C Şıkkı Gözeneklerin konumu
D Şıkkı Gözeneklerin açıklık oranları
E Şıkkı İletim demetinin tipi
   
Çözüm:
Buhar halinde su kaybedilmesinde yani terlemede iletim demetinin tipi etkili değildir.
Kütiküla kalınlığı artarsa, terleme azalır.
Rüzgârın şiddeti artarsa, terleme artar.
Gözenekler yaprağın üzerindeyse ya da gözeneklerin açıklığı artarsa terleme artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 68.

İnsan kanında bazı özel proteinler bulunduğu halde, aşağıdaki nedenlerden hangisinden dolayı hazır protein kana enjekte edildiğinde kanda antikor miktarı artar?

 
A Şıkkı Bağışıklık sisteminin yabancı proteinlere duyarlı olması
B Şıkkı Antikor miktarının kan miktarı ile orantılı olması
C Şıkkı Antikor miktarının patojen bakteri sayısına bağlı olması
D Şıkkı Bağışıklık sisteminin vücut proteinlerine karşı da duyarlı olması
E Şıkkı Antikor miktarının kanda daima belli bir seviyede olması
   
Çözüm:
İnsan vücuduna, yapıda bulunmayan yabancı proteinler (antijenler) kana enjekte edildiğinde, vücutta o antijenlere özgü antikor üretimi başlar. Antikorlar, antijenlere yapışarak çökeltirler ve vücuda yayılmalarını engellerler. Bir başka deyişle, vücuda yabancı proteinler girerse, bağışıklık sistemi uyarılır.  

Doğru Yanıt: a

Soru 69.

I.

Gözeneklerin büyük ve çok sayıda oluşması

II.

Sadece alt epidermiste stomaların bulunması

III.

Yaprakların tüylü olması

IV.

Köklerin derinlere inmesi

V.

Yaprakların parçalı ve damarlı olması

Yukarıdakilerden hangileri kurak bölge bitkilerinin özelliklerindendir?

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II, III ve IV
D Şıkkı I, II, III ve V
E Şıkkı II, III, IV ve V
   
Çözüm:
Kurak topraklarda yaşayan bitkilerde su kaybının en aza indirilmesi amacıyla stomalar, yaprağın sadece alt yüzeyinde yoğunlaşmıştır. Yaprakların yüzeyi dar, tüylü ve kalın kütikulalıdır. Kökleri ise su alma kapasitesini arttırmak amacıyla toprağın derinliklerine iner. I. ve V. öncüllerdeki özellikler, nemli bölge bitkilerinde görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 70.

Aşağıdakilerden hangisi kalp atış hızının yükselmesinde etkili faktörlerdir?

I.

Vagus siniri

II.

Sempatik sinirler

III.

Asetilkolin

IV.

Tiroksin

V.

Adrenalin

 
A Şıkkı I ve III
B Şıkkı II ve V
C Şıkkı IV ve V
D Şıkkı II, III ve V
E Şıkkı II, IV ve V
   
Çözüm:
Parasempatik sinirlerden olan vagus siniri ve asetilkolin hormonu kalp çalışması üzerinde yavaşlatıcı bir etki yaparlar. Sempatik sinirler, adrenalin hormonu ve tiroksin hormonu ise kalp çalışmasını hızlandırır ve kalp atış hızının yükselmesine neden olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 71.


Yukarıdaki grafikte kan basıncı ve kandaki osmotik basıncının kılcaldamar boyunca değişimi verilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış kısımlardan hangilerinde doku sıvısından kılcal damar içine madde geçişi görülür?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı IV ve V
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Kılcaldamar boyunca kan basıncı sabit olmayıp atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru azalır. Fakat kanın protein osmotik basıncı değişmez, Kan basıncısının osmotik basınçtan fazla olduğu yerlerde kandan doku sıvısına, osmotik basıncın kan basıncından fazla olduğu yerlerde ise doku sıvısından kana doğru madde geçişi olur. Grafik incelendiğinde IV. ve V. aralıklarda osmotik basınç, kan basıncında yüksektir. Bu nedenle, bu noktalarda doku sıvısından kana madde geçişi görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 72.

Aşağıda tabloda bazı bitki türlerinin birim alanındaki stoma sayısı verilmiştir.

 Bitkinin adı

 Yapraktaki 1cm2lik alanda yer alan stoma sayısı

 

Üst epidermis 

Alt epidermis 

 Hint yağı bitkisi

 64.000

 17.600

Fasulye

 4.000

 28.000

Sarmaşık

 0

 15.800

 Dut

 0

 48.000

 Mısır

 5.200

 6.800


Bunlardan hangilerinin kurak ortama uyum sağlama olasılığı en yüksektir?
 

 
A Şıkkı Hintyağı bitkisi
B Şıkkı Fasulye
C Şıkkı Sarmaşık
D Şıkkı Dut
E Şıkkı Mısır
   
Çözüm:
Kurak ortam bitkileri su kaybını en aza indirmek için stoma sayısını azaltırlar ve stomalar yaprağın alt yüzeyinde yoğunlaşır.

Doğru Yanıt: c

Soru 73.

                                
İzotonik tuz çözeltisine konan bir kurbağa kalbinde bir süre sonra kalp atış hızı grafikte verildiği gibi değişim gösterdiğine göre, deney sırasında çözeltiye;

I.

Adrenalin

II.

Tiroksin

III.

Asetil kolin

IV.

İnsülin

hormonlarından hangileri ilave edilmiş olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Verilen grafiğe göre kurbağa kalbinin deney sırasında atış hızı azalmıştır. Adrenalin ve tiroksin hormonları kalbin çalışmasını hızlandıran  hormonlardır. İnsülin ise yükselen kan şekerini normal seviyeye düşürülür. Kalbin atış hızını çok düşürmez. Asetilkolin hormonu ise kalp çalışmasını yavaşlatan hormondur.

Doğru Yanıt: b

Soru 74.

Memeli bir hayvanın sol karıncığından çıkıp büyük dolaşıma katılan kan kalbin sağ kulakçığına gelinceye kadar;

I.

Kan basıncı

II.

Kan hücrelerinin çeşidi

III.

Kanın akış hızı

faktörlerinden hangileri sürekli azalır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Memeli bir hayvanda, büyük dolaşımda sol karıncıktan çıkan temiz kan aort ile tüm vücuda iletilir. Aort, çeşitli yan dallara ayrılarak iç organlara kan iletmek için atardamarlara, atardamarlar ise organlardaki kılcal damarlara ayrılır. Kılcal damarlarda madde alışverişi tamamlandıktan sonra kirlenen kan toplardamarlarla toplanıp kalbin sağ kulakçığına getirilir. Yani büyük dolaşım atardamar ile başlar, kılcaldamarla devam edip toplardamarla tamamlanır. Tüm bu dolaşım sırasında, kan basıncı sürekli azalır. Kan hücrelerinin çeşitleri değişmez. Kanın akışı hızı atardamardan kılcaldamara geçince azalır, toplardamara geçince yeniden artar ama hızı atardamardakinden azdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 75.

İnsana ait dolaşım sisteminde kalbe ana toplardamar ile gelen kan;

I.

sağ karıncık

II.

sol karıncık

III.

sağ kulakçık

IV.

sol kulakçık

gibi odacıklardan hangi sıra ile geçerek aorta geçer?

 
A Şıkkı I - II - IV - III
B Şıkkı I - III - II - IV
C Şıkkı III - I - IV - II
D Şıkkı III - IV - II - I
E Şıkkı IV - II - I - III
   
Çözüm:

İnsanda ana toplardamar sağ kulakçığa açılır. Kan sağ kulakçıktan sağ karıncığa oradan da akciğer atardamarı ile akciğerlere gider. Kan akciğerlerde temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile sol kulakçığa ve oradan sol karıncığa geçer. Sol karıncıktan da aorta çıkar.

Doğru Yanıt: c

Soru 76.

İnsan vücudundaki bağışıklık sistemi bir hastalık etkeniyle (antijen) karşılaştığında antikor üretmeye başlar.

Aşağıdaki durumların hangisinde antikor miktarının yeterli düzeye çıkması en uzun sürede gerçekleşir?

 
A Şıkkı Kabakulak geçirmiş bir insana kabakulak miktrobunun bulaşması
B Şıkkı Boğmaca aşısı olmuş bir insana boğmaca mikrobunun bulaşması
C Şıkkı Su çiçeği geçirmemiş bir insana su çiçeği virüsünün bulaşması
D Şıkkı Difteri geçirmiş bir insana difteri mikrobunun ölü olarak verilmesi
E Şıkkı Tifo geçirmiş bir insana tifo aşısının yapılması
   
Çözüm:
Bir hastalık etkisiyle ikinci kez karşılaşan insan vücudundaki antikor üretimi hızlıdır. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen kişiler, hastalık etkenleriyle ikinci defa karşılaşmaktadırlar. Fakat su çiçeği antijeniyle ilk defa karşılaşan kişide, ona özgü antikorların üretimi ve antikorların yeterli seviyeye ulaşması uzun sürer.

Doğru Yanıt: c

Soru 77.

Damarlardaki kan basıncı dikkate alındığında;

I.

Atar damarı > Toplar damar

II.

Kılcal damarı > Toplar damar

III.

Toplar damarı > Kılcal damar

açıklamalarından hangileri doğru olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kalpten uzaklaştıkça damarlardaki kan basıncı azalır. Kan basıncı, damarlar arasından çoktan aza doğru, atardamar - kılcaldamar - toplardamar şeklindedir. I., ve II. öncüllerdeki karşılaştırmalar doğrudur. Toplardamardaki kan basıncı, kılcal damardan düşüktür. III. öncül doğru olamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 78.

Kılcal damarlarla ilgili olarak verilen;

I. Kan ve doku sıvısını birbirinden ayırır.
II. Her noktasında kan basıncı sabittir.
III. Kanın akışı yavaştır.
IV. Doku sıvısındaki bazı maddeler taşır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Kılcal damarlar, atar ve toplardamarın arasında bulunan, kan ve doku sıvısını birbirinden ayırarak madde alışverişinin yapıldığı damarlardır. Kılcal damarların atardamar ucundan, toplardamar ucuna doğru gidildikçe kan basıncı sabit olmayıp azalır. Atar ve toplardamarlara göre kan akışı yavaştır.

Doğru Yanıt: b

Soru 79.

                      
Açık iletim demetini gösteren yandaki şekilde I, II ve III ile numaralandırılmış hücre tabakaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

I

II

III

 
A Şıkkı
 

Kambiyum

Soymuk boru

Odun boru

B Şıkkı
 

Soymuk boru

Kambiyum

Odun boru

C Şıkkı
 

Odun boru

Kambiyum

Soymuk boru

D Şıkkı
 

Kambiyum

Odun boru

Soymuk boru

E Şıkkı
 

Soymuk boru

Odun boru

Kambiyum

   
Çözüm:
Açık iletim demetleri çift çenekli, çok yıllık bitkilerde görülür. Gövdenin enine kesiti alındığında kabuğun altında soymuk boruları, merkeze yakın kısımda ise odun boruları bulunur, odun ve soymuk borularının arasında enine büyümeyi sağlayan kambiyum vardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 80.

Sağlıklı bir insanın kalp kapakçıkları kapalı iken,

  I.  Karıncıklarda kasılma
 II.  Kulakçıklarda kasılma
III. Aort kaslarında kasılma
IV.  Kılcal damarlarda gaz alış verişi

olaylarından hangileri görülmektedir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı II, III, IV
D Şıkkı I, III, IV
E Şıkkı I, II, III, IV
   
Çözüm:
Sağlıklı bir insanda kalp kulakçıkları ve karıncıkları arasında bulunan kapakçıklar, tek yönlü açılma özelliğindedir. Kulkakçıkların kanla dolması ve kasılma ile kalp kapakçıkları açılır ve kan karıncıklara dolar. Karıncıkların kasılması ile kapakçıklar kapanır. Dolayısıyla kalp kapakçıklarının kapalı olması, karıncıkların kasılması sırasında görülür. Bu durumda karıncıklardan atardamarlara geçen kan, tüm vücuda dağılır ve bu basınç ile kılcaldamarlara gaz alışverişi gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 81.

Kanda bulunan;

I.

Madensel tuz

II.

Yağ

III.

Protein

IV.

Fibrinojen

moleküllerinden hangileri lenf sıvısında bulunmaz?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Fibrinojen, kanın pıhtılaşmasında görev alan moleküldür ve lenf sıvısında bulunmaz.  Diğer moleküller doku sıvısında bulunabilir, bu nedenle lenfe de geçebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 82.

Lenf damarlarında bulunan lenf sıvısının hareketini;

I.

Tek yönlü açılan kapakçıklar

II.

Göğüs boşluğu hacminin değişmesi

III.

Lenf damarlarının çevresindeki iskelet kaslarının hareketi
sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Lenf sisteminde, kalp gibi itici bir güç bulunmaz . Damar içindeki lenf sıvısının geri dönmesi, tek yönlü açılan kapakçıklar tarafından önlenir. Kas hareketleri de lenf damarlarındaki sıvının hareketinde etkilidir.

Doğru Yanıt: e

Soru 83.

I.

Geniş ve çok parçalı yapraklar

II.

Kalınlaşmış kütikula tabakası

III.

Çok az gelişmiş kök sistemi

IV.

Tüylü ve kalın yapraklar

Yukarıda verilen özelliklerden kurak ortam bitkilerine ait olanlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir.

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Kurak ortamda yaşayan bitkilerde kalınlaşmış kütikula tabakası, tüylü ve kalın yapraklar, su kaybını azaltmaya yönelik adaptasyonlardır. Fakat çok az gelişmiş kök sitemi, geniş ve çok parçalı yapraklar bitkinin çok su kaybetmesine ve topraktan az su almasına neden olur. Bu özellikler, nemli ortam bitkilerinde görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 84.

Sağlıklı bir insanda 1 mm3 kan içinde;

- 4,5 - 5,5 milyon alyuvar  
- 300.000 - 400.000 kan pulcuğu
- 8000 - 10.000 akyuvar hücresi  

bulunmaktadır.

İnsan kanındaki hücre sayısı, aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilebilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Soruda verilen bilgilere, dikkat edilirse 1 mm3 kanda en çok alyuvar sonra kan pulcuğu, enaz akyuvar olduğu görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 85.

Aşağıda bazı bitkilerin stoma pozisyonları verilmiştir.

Bu pozisyonlara sahip bitkilerin kurak ortamdan nemli ortama doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı Alt durumlu stoma, üst durumlu stoma, normal durumlu stoma
B Şıkkı Alt durumlu stoma, normal durumlu stoma, üst durumlu stoma
C Şıkkı Üst durumlu stoma, alt durumlu stoma, normal durumlu stoma
D Şıkkı Üst durumlu stoma, normal durumlu stoma, alt durumlu stoma
E Şıkkı Normal durumlu stoma, alt durumlu stoma, üst durumlu stoma
   
Çözüm:
Stoma pozisyonu epidermisin altından üstüne doğru değiştikçe terleme artar. Bu nedenle stomalar kurak bölgelerde alt durumlu, normal bölgelerde normal durumda nemli bölgelerde ise, üst durumludur.
Doğru Yanıt: b

Soru 86.

Aşağıdakilerden hangisi kan basıncının artmasına neden olmaz?

 
A Şıkkı Adrenalin
B Şıkkı Sıcaklık
C Şıkkı Kalbin kasılması
D Şıkkı Sempatik sinirler
E Şıkkı Asetil kolin
   
Çözüm:
Adrenalin hormonu, kalbin kasılması, sempatik sinirlerin aktifleşmesi ve sıcaklığın artışı kan basıncını artıran faktörlerdir. Fakat parasempatik sinirlerden salgılanan asetil kolin hormonu kalp atışını yavaşlatır ve kan basıncını düşürür.

Doğru Yanıt: e

Soru 87.

Bir bireye belirli bir hastalığa karşı direnç kazandırmak için iki ayrı zamanda aşı yapılarak bu hastalıkla ilgili antijen verilmiştir. Aşağıdaki grafik, bu bireyin kanında bulunan antikor miktarının, antijenin 1. ve 2. kez uygulanmasına bağlı olarak değişimini göstermektedir.

Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

 
A Şıkkı Antijenin  2. kez uygulanmasında vücuda verilen antijen miktarı daha fazladır.
B Şıkkı Vücudun, uygulanan antijeni tanıması için belirli bir sürenin geçmesi gerekir.
C Şıkkı Antijenin 1. kez uygulanmasından sonra oluşan antikor miktarı, belirli bir süreden sonra azalmaya başlar.
D Şıkkı Antikor oluşumu, antijenin 2. kez uygulanmasında, 1. kez uygulanmasındakine göre daha kısa süre sonra gerçekleşir.
E Şıkkı Antijenin 2. kez uygulanmasıyla kazanılan direnç, 1. kez uygulanmasıyla kazanılandan daha güçlü ve daha kalıcıdır.
   
Çözüm:
Vücudun antijeni tanıması ve bu antijene karşı antikor oluşturabilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. I. uygulamadan sonra antijen miktarının azaldığını; 2. uygulama sonucunda antikor oluşumunun 1. uygulamaya göre daha kısa sürede gerçekleştiği grafiğe dayanılarak söylenir. Fakat grafikten uygulanan antijen miktarlarıyla ilgili bir yargı çıkarılamaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 88.

Soğuk ortamda bulunan bir insanda;

I.

Kılcaldamarlar genişler.

II.

Isı kaybı azalır.

III.

Kan akışı hızlanır.

IV.

Tiroit bezi salgısı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Soğuk ortamda bulunan bir insanda, ısı kaybını azaltmak amacıyla kılcaldamarlar daralır. Damarın daralması kan akışını hızlandırır. Tiroit bezinin salgısı alan tiroksin hormonu, metabolizmayı hızlandırır, soğuk havalarda daha çok salgılanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 89.

Hayvanlarda taşıma sistemi;

I.

Sindirilmiş besin

II.

Metabolizma artıkları

III.

Solunum gazları
taşır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri taşıma sistemine sahip hayvanların tümü için ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvanların tümünde dolaşım sistemi sindirilmiş besin ve metabolizma artıkları taşır; fakat trake solunumu yapan canlılarda dolaşım sistemi solunum gazlarını taşımaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 90.

Çok hücreli bitkisel ve hayvansal organizmalarda madde iletimini sağlayan;

I.

Lenf damarı

II.

Odun borusu

III.

Aort

IV.

Kalburlu boru

yapılarının hangilerinde madde iletimi çift yönlüdür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
- Lenf damarı; fazla doku sıvısını toplayıp kan dolaşımına katılmasını sağlar. Madde iletimi tek yönlüdür.
- Odun borusu su ve minarelleri kökten yapraklara doğru taşınmasında görev alır.
- Aort, temiz kanı kalpten vücuda dağıtır.
- Kalburlu borular, organik besini kökten yaprağa veya yapraktan köke doğru taşırlar.


Doğru Yanıt: b

Soru 91.

I.

Sudaki erimiş oksijenden yararlanma

II.

O2'yi kan ile taşıma

III.

Geniş yüzeyli solunum organına sahip olma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri memeli ve balıklarda ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sudaki erimiş oksijenden yararlanma balıklar da görülür. İki grup canlıda daha fazla oksijenden yararlanmak amacıyla geniş yüzeyli solunum organına sahiptir. Solunum organlarından alınan oksijen her iki canlı grubunda da kan dolaşımı yoluyla hücrelere iletilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 92.

 

Sıcak kanlı omurgalılarda,

I.

Kalp dört bölmelidir.

II.

Sağ karıncıkta kirli kan bulunur.

III.

Karıncıktan kulakçığa kan geçmez.


ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Sıcakkanlı omurgalılar olan kuşlarda ve memelilerde kalp dört odacıklıdır. Kalbin sol kulakçık ve sol karıncığında temiz; sağ kulakçık ve sağ karıncığında ise kirli kan bulunur. Kalp kulakçıklarının kasılması ile kirli ve temiz kan karıncıklara geçer. Karıncıkların kasılması ile kan tekrar kulakçıklara geçmez, atardamarlara geçerek vücuda dağılır.

Doğru Yanıt: e

Soru 93.

I.

Alyuvar

II.

Akyuvar

III.

Kan pulcukları

Yukarıda verilen kan hücrelerinden hangilerinin fagositoz yapma özelliği vardır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I ve II
   
Çözüm:
Fagositoz yapma özelliği gösteren akyuvarlar, mikropları bu şekilde etkisiz hale getirir.

Doğru Yanıt: b

Soru 94.

I.

Fosforiloz enziminin çalışması

II.

Turgor basıncının azalması

III.

Nişasta miktarının artması

IV.

pH'ın düşmesi

Yukarıda verilen olaylardan hangileri stomaların açılması, hangileri kapanması üzerine etkilidir?

  Açılma        Kapanma   

 
A Şıkkı
  I ve II III ve IV
B Şıkkı
  I ve II II ve IV
C Şıkkı
  II ve IV I ve III
D Şıkkı
  I ve IV II ve III
E Şıkkı
  II ve III I ve IV
   
Çözüm:

I.

Fosforiloz enzimi stoma hücrelerinde nişastayı glikoza çevirerek açılmayı sağlar.

II.

Turgor basıncının azalması ile stomalar kapanır.

III.

Nişastanın artması ile turgor basıncı düşer ve stomalar kapanır.

IV.

pH'ın düşmesi ile fosforilaz enziminin çalışması hızlandırarak stomalar açılır. Doğru Yanıt: d

Soru 95.

I.

Emici tüylerin osmotik basıncının, toprağın osmotik basıncından büyük olması

II.

Kökleri toprağın derinliklerine inmesi

III.

Toğrağın osmotik basıncının, emici tüylerin osmotik basıncından büyük olması

Yukarıdaki durumların hangilerinde bitkide kuruma gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Emici tüylerin osmotik basıncının, toprağın osmotik basıncından büyük olması sonucu, kök emici tüylerinde su olma isteği (emme kuvveti) doğar. Buna kök basıncı denir. Bitkiler, kök basıncıyla topraktaki suyu rahatlıkla omuzla alırlar. Ayrıca köklerin, toprağın derinliklerine inmesi (kazık kök), bitkinin su bulma ihtimalini arttırır. Bu faktörler, bitkinin kurumasına neden olmaz. Fakat toprağın osmotik basıncının, emici tüylere göre yüksek olması, bitkinin köklerinden su kaybetmesine ve bitkinin kurumasına neden olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 96.

Kandaki oksijen, oksihemohlobin şekliden taşınır. Oksihemoglobin miktarındaki artış (X), azalma ise (Y) bölgesinde olmaktadır.

X ve Y bölgeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

                 X                              Y              

 
A Şıkkı
  Vücut kılcalları Akciğer kılcalları
B Şıkkı
  Akciğer kılcalları Doku kılcalları
C Şıkkı
  Akciğer atardamarı Akciğer kılcalları
D Şıkkı
  Akciğer kılcalları Akciğer toplardamarı
E Şıkkı
  Beyin kılcalları Vücut kılcalları
   
Çözüm:
Kandaki oksihemoglobin miktarında artış olması damara O2 gidişini gösterir. Bu durumda kan akciğer kılcallarından geçer. Kanda oksihemoglobin miktarının azalması damardan O2'nin dışarı çıkıp dokuya geçtiğini gösterir. Bu durumda kan kılcallarından geçer.

Doğru Yanıt: b

Soru 97.

I.

Herhangi bir antijenle karşılaşmadan var olan antikorlarla sağlanan bağışıklık

II.

Vücudun sonradan karşılaştığı bakteri ve virüslere karşı antikor oluşturarak sağladığı bağışıklık

III.

Organizmaya dışarıdan verilen antikorlarla sağlanan bağışıklık

Yukarıda verilen bağışıklık çeşitlerinden hangileri doğal bağışıklığa örnektir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
I. öncül doğal bağışıklık
II. öncül aktif bağışıklık
III. öncül ise pasif bağışıklıktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 98.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm soğukkanlı hayvanların ortak özelliğidir?

 
A Şıkkı Vücutlarında karışık kan dolaşması
B Şıkkı Vücut sıcaklıklarının ortam sıcaklığına göre değişmesi
C Şıkkı Sinir sistemlerinde vücut sıcaklıklarını düzenleyen merkezlerin bulunması
D Şıkkı Soğuk havalarda göç etmeleri
E Şıkkı Kış uykusuna yatmaları
   
Çözüm:
Soğukkanlı  hayvanların vücut sıcaklıkları ortam sıcaklığına göre değişir. Sinir sistemlerinde vücut sıcaklıklarını düzenleyen merkezler bulunmaz, hepsi göç etmez ya da kış uykusuna yatmazlar. Balıklar soğukkanlı oldukları halde vücutlarında karışık kan bulunmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 99.

I.

Kapalı dolaşım görülmesi

II.

Vücut ısısının sabit olması
III. Kalbin üç odalı olması
IV. Kirli ve temiz kanın karışması

Yukarıdaki özelliklerinden hangileri kurbağaları balıklardan ayırır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Kurbağalar, kalplerinin üç odalı olmasıyla ve kalplerinde temiz ve kirli kanın karışmasıyla balıklardan ayrılırlar. Çünkü balıkların kalpleri iki odacıklıdır ve kalplerinde daima kirli kan bulunur. I. öncüldeki özellik balık ve kurbağada görülen ortak özelliktir. Vücut ısınının sabit olması, iki grup canlıda da görülmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 100.

Aşağıdaki bitki gruplarının hangisinde iletim demetleri bulunmaz?

 
A Şıkkı Karayosunları
B Şıkkı Tek çenekli bitkiler
C Şıkkı Açık tohumlu bitkiler
D Şıkkı Eğreltiler
E Şıkkı Çift çenekli bitkiler
   
Çözüm:
İletim demetleri yani odun ve soymuk boruları bulunmayan bitki grubu karayosunlarıdır.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=