TEST-3(FOTOSENTEZ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

http://img196.imageshack.us/img196/6755/kodbanksmanzaragif15.gif

Soru 101.

Fotosentetik canlılar

I.

CO2 ve H2O

II.

CO2 ve H2S

III.

CO2 ve H2

moleküllerinden hangilerini orgnaik madde yapımında tükettiğinde, oksijen çıkışı gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Fotosentetik canlılar tarafından gerçekleştirilen fotosentez reaksiyonları sırasında elektron kaynağı olarak H2O, H2S ya da H2 kullanılabilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 102.

Klorofilli bakteriler ve kemosentetik bakterilerde;

I. 

İnorganik maddeden organik madde senetezi

II. 

CO2' nin özümlenmesi

III. 

O2' nin kullanılması

şeklinde verilen olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Klorofilli bakteriler, fotosentez olayı ile CO2, H2O, H2S veya H2 kullanarak güneş enerjisi ile inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilirler.

Kemosentetik bakteriler ise, kemosentez olayı ile oksijen aracılığı ile inorganik maddeyi oksitleyerek elde ettikleri enerji ile CO2 ve H2O kullanarak besin sentezleyebilirler.

Soruda verilen I. ve II. öncül klorofilli bakterileri ile kemosentetik bakterilerde ortak olarak gerçekleşen olaylardır. III. öncül ise sadece kemosentetik bakterilerde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: d

Soru 103.

I. 

NADP' nin redüklenmesi

II. 

Suyun fotolizi

III. 

CO2 kullanımı

IV. 

Karbonhidrat sentezi

Fotosentezin ATP tüketilen reaksiyonlarında yukarıdakilerden hangilerinin oluşumu beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonlarında üretilen ATP karanlık evrede tüketilir.

NADP redüklenmesi ve suyun fotolizi aydınlık evrede, CO2 kullanımı ve karbonhidrat sentezi ise karanlık evrede meydana gelir.

Doğru Yanıt: b

Soru 104.

           
Yukarıdaki deney düzeneği kurulduktan bir süre sonra, aşağıdakilerden hangisinin görülmesi ortamda ışık bulunmadığına kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Cam tüpteki kireç suyunun bulanması
B Şıkkı Termometredeki civa sütununun yükselmesi
C Şıkkı Cam kaptaki nem oranının artması
D Şıkkı Cam kaptaki O2 basıncının artması
E Şıkkı Bitkideki yaprakların solması
   
Çözüm:
Eğer bitki fotosentez yapsaydı  CO2 tüketecek dolayısı ile kireç suyu bulanmayacaktı. Kireç suyunun bulanması CO2 nin kullanılmadığını dolayısı ile de bitkinin totosentez yapmadığını gösteriyor.

Doğru Yanıt: a

Soru 105.

Aşağıdakilerin hangisi klorofilin görevlerinden biri değildir?

 
A Şıkkı Işığı emme
B Şıkkı Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirme
C Şıkkı Fotofosforilasyonda kullanılma
D Şıkkı Enerji transfer etme
E Şıkkı Suyu dokulara iletme
   
Çözüm:
Klorofil pigmenti ışık enerjisini absorbe eder, ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir, yani fotofosforilasyonda görev yapar. Enerji transferi sağlar. Ancak suyu dokulara iletme klorofilin görevlerinden değildir.

Doğru Yanıt: e

Soru 106.

I.

ATP sentezleme

II.

Glikoz üretme

III.

Oksijen açığa çıkarma

IV.

NADPH2 sentezleme

V.

CO2 oluşturma

Yukarıda verilen olaylardan hangisi klorofilli bir hücrenin, fotosentez tepkimelerinde su kullandığını kanıtlar?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Klorofilli bir hücrenin fotosentez tepkimelerinde su kullanıp kullanmadığını bulabilmek için açıağ çıkan ürünlere bakarız. Su kullanan bir canlı atmosfere oksijen verir. Bu yüzden III. öncüle bakılarak anlaşılabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 107.

Bir bitkideki fotosentez ve solunum hızları üzerinde sıcaklığın etkisi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
           
Buna göre;

  I.  50 oC nin üzerindeki sıcaklıklarda bitkinin metabolik faaliyetleri tümüyle durur.
 II.  Fotosentez hızı solunum hızından daima yüksektir.
III.  Fotosentez ve solunum aynı sıcaklık derecesinde maksimum hıza ulaşır.
IV.  Bitkideki enzimlerin yüksek sıcaklığa olan dayanıklılığı aynı değildir.

ifadelerden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Grafiğe göre verilen  I, II ve III nolu yargılar yanlış IV. yargı doğrudur.

Doğru Yanıt: d

Soru 108.

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında CO2' nin kullanılmasından sonra ilk olarak oluşan ara bileşik hangisidir?

 
A Şıkkı Fruktoz difosfat
B Şıkkı NADPH2
C Şıkkı PGA
D Şıkkı PGAL
E Şıkkı Ribulozfosfat
   
Çözüm:
Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında CO2 kullanıldıktan sonra oluşan kararlı ilk ara bileşik PGA' dır.

Doğru Yanıt: c

Soru 109.

Aşağıdakilerden hangisi kemosentezin özelliklerinden değildir?

 
A Şıkkı Zehirli maddeleri  etkisiz hale getirmek
B Şıkkı Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturmak
C Şıkkı Kimyasal bağ enerjisi kazandırmak
D Şıkkı Organik besin sentezlemek
E Şıkkı Oksijensiz ortamda gerçekleşmek
   
Çözüm:
Kemosentez olayı ile zehirli bir madde olan NH3 nitrat bakterileri tarafından kullanılır. Nitrat bakterilerinin meydana getirdiği tuzlar bitkilerce kullanılır, enerji organik maddelerde kimyasal bağ enerjisi olarak depolanır ve organik madde sentezlenir.

İnorganik maddelerin oksidasyonu yapıldığı için oksijensiz ortamda kemosentez gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=