loading...
   
 
  TEST-3(HÜCREBÖLÜNMELERİ)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 101.

Aşağıda verilen olaylardan hangisi hem mayoz bölünme öncesinde, hem de mayoz bölünme sırasında gerçekleşir?

 
A Şıkkı DNA'nın kendini eşlemesi.
B Şıkkı İğ ipliklerinin oluşması.
C Şıkkı Sentromerlerin ayrılması.
D Şıkkı Tatrat oluşumu.
E Şıkkı Difüzyonla madde geçişi
   
Çözüm:
DNA molekülün kendini eşlemesi, hücre bölünmesinin hazırlık evresinde (interfaz evresi) gerçekleşir. İğ ipliklerinin oluşması, sentromerlerin ayrılması ve homolog kromozom çiftlerinin tetrat oluşturması, mayoz bölünme sırasında gözlenen olaylardır. Fakat difüzyon ile madde alışverişi, pasif taşıma olup, enerji gerektirmez ve yoğunluk farkının bulunduğu her ortamda gerçekleşir (küçük moleküller için).

Doğru Yanıt: e

Soru 102.

Aşağıda verilen örneklerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?

 
A Şıkkı Bir amipten iki yavru amipin oluşması
B Şıkkı Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi
C Şıkkı Deniz yıldızının ortadan ikiye kesildiğinde eksik parçaların yenilenmesi
D Şıkkı İnsanda yaralanan dokunun onarımı
E Şıkkı Kurbağalarda sperm oluşumu
   
Çözüm:
Mitoz bölünme ile tek hücrelilerde üreme, çok hücrelilerde ise yıpranan kısımların onarımı sağlanır. Sperm gibi üreme hücrelerinin oluşumu ise mayoz bölünme ile gerçekleşir.

Doğru Yanıt: e

103.


Yukarıda verilen şekiller 2n=4 kromozomlu hücrelerin çeşitli bölünmelere (mitoz, mayoz) ait evrelerini göstermektir.

Bu hücrelerden hangileri mitoz hangileri mayoz bölünme geçirmektedir?

 

         Mitoz Bölünme       

         Mayoz Bölünme      

 
A Şıkkı
 

         I. ve IV. hücre

         II. ve III. hücre
B Şıkkı
 

         II. ve IV. hücre

         I. ve III. hücre
C Şıkkı
 

         I. ve II. hücre

         III. ve IV. hücre
D Şıkkı
 

         III. ve IV. hücre

         I. ve II. hücre
E Şıkkı
 

         I. ve III. hücre

         II. ve IV. hücre
   
Çözüm:
Hücrelerin kromozom sayıları 2n=4 olarak verilmiştir.
Şekiller ve kromozom sayıları dikkate alınırsa

  I. hücrenin mitoza ait anafaz evresinde,
II. hücrenin mayoza ait metafaz I evresinde,
III. hücrenin mitoza ait metafaz evresinde,
 IV. hücrenin mayoza ait anafaz I evresinde,

olduğu görülür.

Buna göre I. ve III. hücre mitoz, II. ve IV hücre mayoz bölünme geçirmektedir.

Doğru Yanıt: e

Soru 104.

I.

Sperm ana hücresi

II.

Yumurtalık duvarı kas hücresi

III.

Yumurta hücresi

IV.

Zigot


Yukarıda verilen hücrelerin hangilerindeki kromozom değişimleri kalıtsaldır?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Bir hücrede oluşan kromozom değişimlerinin kalıtsal olabilmesi, oğul döllere aktarılmasıyla gerçekleşir. Verilen hücrelerden yeni birey oluşumuna katılan hücrelerdeki dğişimler kalıtsaldır. Yumurtalık duvarını oluşturan kas hücreleri, vücut hücresidir. üremeye katılmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 105.

Sekiz kromozomlu bir hücrede iki defa mitoz, bir defa da mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor.

Yukarıda sözü edilen evrelerden geçen bir hücrenin kromozom sayısında görülen değişmeler hangi grafikte gösterilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Mitoz bölünme, kromozom sayısının değişmeden sabit kalmasını sağlar. Mitoz bölünme ile oluşan hücre sayısının artışıyla, büyüme ve yıpranan dokuların onarımı sağlanır. Aynı zamanda tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. Mayoz bölünme ise üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan ve kromozom sayısını yarıya indiren bölünmedir. Döllenme ile üreme  hücrelerinin çekirdekleri kaynaşır ve kromozom sayısının iki katına çıkar. Grafikler incelenirse sorudaki oalyların oluş sırasına göre, 1. mitoz ve 2. mitozda kromozom sayısı değişmeyecek, 8 kromozomlu hücrenin mayozu sonucunda kromozom sayısı yarıya inecektir. Döllenme ile krıomozom sayısı tekrar 8 olacaktır.

Doğru Yanıt: c

Soru 106.

İnsan embriyosunun normal gelişiminde,

I.

mitoz

II.

mayoz-I ve mayoz II

III.

farklılaşma


olaylarının hangileri görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Döllenme sonucu oluşan zigotun gelişimiyle oluşan embriyo döneminde mitoz bölünmeler ve oluşan hücrelerin doku, organ ve sistemleri oluşturacak şekilde farklılaşması görülür.

Doğru Yanıt: d

Soru 107.

Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen bölünmeler karşılaştırıldığında,

I.

Sitoplazma bölünmesi (sitokinez)

II.

Sentrozomların görev alması.

III.

DNA eşlenmesi (replikasyon)

gibi olaylardan hangileri farklılık gösterir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:

I.

Öncül farklıdır. Bitki hücreleri sitokinezi ara plak oluşturarak, hayvan hücreleri ise boğumlanarak gerçekleştirir. 

II.

Öncül farklıdır : Bitki hücrelerinde sentrozom yoktur.

III.

Bütün hücre bölünmeleri öncesinde DNA eşlenmesi gerçekleşir.


Doğru Yanıt: c

Soru 108.

I.

Kromatitlerin ayrılması

II.

Kromozomların ekvatoral bölgede yanyana sıralanması

Yukarıda verilen olaylar hem mitoz hem de mayoz bölünmede gerçekleşir.
 
Bu iki olayın gerçekleştiği bölünme çeşidi ve evresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

 

     I     

     II     

 
A Şıkkı
  Mitoz - Anafaz
Mayoz - Anafaz I
Mitoz - Metafaz
Mayoz - Metafaz II
B Şıkkı
  Mitoz - Anafaz
Mayoz - Anafaz I
Mitoz - Metafaz
Mayoz - Metafaz I
C Şıkkı
  Mitoz - Anafaz
Mayoz - Anafaz II
Mitoz - Metafaz
Mayoz - Metafaz II
D Şıkkı
  Mitoz - Anafaz
Mayoz - Anafaz II
Mitoz - Metafaz
Mayoz - Anafaz I
E Şıkkı
  Mitoz - Metafaz
Mayoz - Metafaz II
Mitoz - Anafaz
Mayoz - Anafaz II
   
Çözüm:

I.

Öncül mitozun anafaz evresinde, mayozunda anafaz II evresinde gerçekleşir.

II.

öncül mitozun metafaz evresinde, mayozunda metafaz II evresinde gerçekleşir.


Doğru Yanıt: c

Soru 109.

Aşağıdaklerden hangisi, mitoz bölünme ile mayoz I bölünmesinin ortak özelliklerinden biridir? 

 
A Şıkkı Homolog kromozomlarının ayrı kutuplara çekilmesi
B Şıkkı Kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi
C Şıkkı Tetratların oluşması
D Şıkkı Başlangıçtaki kromozom sayısının iki katına çıkması
E Şıkkı Bölünme tamamlandığında, kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılmış olması
   
Çözüm:
Homolog kromozomlarının ayrı kutuplara çekilmesi, kromatitler arasında parça değişiminin gerçekleşmesi ve tetrat oluşması sadece mayoz bölünmede gerçekleşir. Bölünme tammalandığında kromozomların taşıdığı tüm özelliklerin yavru hücrelere eşit olarak aktarılması ise mitoz bölünmenin özelliğidir. Bölünme öncesi her hücrede interfaz evresinde DNA eşlenmesi olur. Hücrenin sahip olduğu DNA miktarı iki katına çıkar. Bu mayoz ve mitoz bölünmede ortak gözlenen bir olayıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 110.

Eşeyli yolla üreyen bir memelide erkek ve dişi gametlerin;

  I.  Büyüklükleri
 II.  Kromozom sayıları
III.  Sitoplazma miktarları
 IV.  Hareket yetenekleri

gibi özelliklerinden hangileri birbirinden farklı olabilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Aynı türe ait memelilerde erkek ve dişi gametler n kromozomludur. Fakat yumurta daha büyük, bol sitoplazmalı ve hareketsizdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 111.

Bölünmeye başlayan bir hücrenin,

I.

Kromozon sayısı değişebilir.

II.

Kromozom yapısı değişebilir.

III.

Görevi değişebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
Bölünmenin şekli belli olmadığından her üç bilgide doğru olabilir. Çünkü mayoz hem kromozom sayısını yarıya indirir, hem de krossing-overden dolayı kromozomların yapısında değişikliğe yol açar. Ayrıca yeni oluşan hücre, ana hücreden farklı bir görev üstlenir.

Doğru Yanıt: e

Soru 112.

Mitoz bölünme geçirmekte olan aşağıdaki hücrelerin hangisinde, kromatidler kutuplara çekilirken sentrioller görev yapmaz?

 
A Şıkkı İnsanın bacak kası hücresi
B Şıkkı Epitel hücresi
C Şıkkı Çınar ağacının kök ucu hücresi
D Şıkkı Balığın kıkırdak hücresi
E Şıkkı Kuş embriyosu hücresi
   
Çözüm:
Sentrioller yüksek yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz bu nedenle mitoz bölünmede görev almaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 113.

Mayoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

 
A Şıkkı Homolog kromozomlar sinapsisi yaparlar.
B Şıkkı Bir tetratta dört kromatit vardır.
C Şıkkı Homolog kromozomların biri anneden diğeri babadan gelir.
D Şıkkı Gamet oluşturan bir bölünmedir.
E Şıkkı Bütün üreme hücrelerinde bölünme sonunda aktif dört hücre oluşur.
   
Çözüm:
Mayoz bölünme sonucu sperm ana hücresinden 4 sperm meydana gelir. Fakat yumurta ona hücresinden 1 yumurta, 3 kutup hücresi oluşur. Kutup hücreleri eriyerek kaybolur.

Doğru Yanıt: e

Soru 114.

DdFfGghhSsttXY genotipli bir memelinin kaç çeşit Y spermi oluşturması beklenir? (Bütün genler bağımsız, X v eY eşey kromozomları).

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 4
C Şıkkı 8
D Şıkkı 16
E Şıkkı 32
   
Çözüm:
Bütün genlerin bağımsız olması durumunda gametlere bağımsız dağılım olur. Oluşacak gamet çeşidi sayısı heterozigot karakter sayısına bağlıdır.

Formül; 2n ® n heterozigot karakter sayısı
Dd Ff Gg hh Ss tt   4 heterozigot var.

24 = 16  çeşit   x
     = 16 çeşit y spermi oluşur.

Doğru Yanıt: d

Soru 115.

2n = 46 kromozomlu bir hücreden, mayozun birinci bölünmesi sonucu oluşan hücrelerindeki;

I.

kromozom

II.

kromatit

III.

sentromer

sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 

   I  

  II 

 III

 
A Şıkkı
 

23

23

23

B Şıkkı
 

23

46

46

C Şıkkı
 

46

46

46

D Şıkkı
 

46

92

46

E Şıkkı
 

23

46

23

   
Çözüm:
Mayozun I. bölünmesi sonucu kromozom sayısı yarıya iner yani 23 olur. Oluşan hücrelerde kardeş kromatitler bir arada bulunur yani 23 kromozom 46 kromatit oluşturur. Kardeş kromatitleri bir arada tutan sentromer sayısı da 23 olur.

Doğru Yanıt: e

Soru 116.

BbccDdEeNnRrssUu genotipli bir canlının mayoz bölünmeyle BcDeNrsU genotipinde bir üreme hücresi oluşturma ihtimali nedir? (Bütün genler bağımsız.)

 
A Şıkkı 1
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
BbccDdEeNnRrssUu genotipi bir canlının mayoz bölünme ile B geninin gelme olasılığı  , c geninin gelme olasılığı 1, D geninin gelme olasılığı  , e geninin gelme olasılığı  , N geninin gelme olasılığı  , r geninin gelme olasılığı  , s geninin gelme olasılığı 1, U geninin gelme olasılığı  ' dir.
Hepsi çarpılırsa  x 1 x  x  x  x  x  =

Doğru Yanıt: d

Soru 117.

Mitoz bölünmesinde 36 kromatid oluşturan bir memeli türünün, yumurta hücresinin kromozom dağılımı aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı (36+x)
B Şıkkı (35+x)
C Şıkkı (51+x)
D Şıkkı (8+x)
E Şıkkı (9+x)
   
Çözüm:
Mitoz bölünmede 36 kromatit oluşturan bir memeli hayvanın vücut hücrelerinde 2n=18 kromozom bulunur. Yumurta hücresinin kromozom sayısı ise n=9 dur ya da açık yazılımı ile 8+X olarak gösterilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 118.


Bir bitki hücresinde farklı iki ortam sıcaklığında meydana gelen mitoz bölünme evrelerinin gerçekleşme süreleri yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre,

I.

Sıcaklık artışı mitoz bölünmeyi hızlandırır.

II.

Profaz evresi en uzun sürer.

III.

En kısa süren evre anafazdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

 

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tablodaki bilgilere göre sıcaklık 10 oC' den 45 oC ye çıkarıldığında evreler daha kısa sürede gerçekleşmiştir. Yani sıcaklık artışı mitoz bölünmeyi hızlandırmıştır.
Evrelerin gerçekleşme sürelerini karşılaştırdığımızda her iki sıcaklık değerinde de profaz en uzun süren evre, anafaz ise en kısa süren evredir.

Doğru Yanıt: e

Soru 119.

Aa Bb cc Dd XEXe genotipindeki bireylerin abcdXe genotipinde gametler oluşturma olasılığı nedir? (Genler bağımsız)

 
A Şıkkı 1/2
B Şıkkı 1/4
C Şıkkı 1/8
D Şıkkı 1/16
E Şıkkı 1/32
   
Çözüm:
AaBbccDdXEXe genotipindeki bireylerin abcdXe genotipinde gamet oluşturma olasılığı; a genini verme olasılığı 1/2 b genini verme olasılığı 1/2, c genini verme olasılığı 1, d genini verme olasılığı 1/2, Xe genini verme olasılığı 1/2
Toplam : 1/2 x 1/2 x 1 x 1/2 x 1/2 = 1/16

Doğru Yanıt: d

Soru 120.

        
2n = 10 olan bir canlıda genlerin kromozomlar üzerindeki dizilişi yukarıdaki gibidir.

Bu canlının sperm hücresindeki kromozom ve gen sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

  Kromozom sayısı Gen sayısı

 
A Şıkkı                      10                           22
B Şıkkı                      5                              5
C Şıkkı                      5                             22
D Şıkkı                      5                             11
E Şıkkı                      10                            11
   
Çözüm:
2n = 10 olan bir canlının sperm hücrelerinde 5 tane kromozom bulunur. gen sayısı ise 11'dir.

Doğru Yanıt: d

Soru 121.

Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik bilgi açısından nitelik ve niceliklerinin aynı olması;

I.

Sitoplazmanın iki eşit parçaya ayrılması

II.

Organellerin yavru hücrelere eşit olarak dağılması

III.

Kardeş kromatitlerin ayrılması

olaylarından hangileriyle sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mitoz bölünmede sitoplazmik organellerin bölünmesi sonucu oluşan iki yavru hücreye eşit dağılması ve sitoplazmanın iki eşit parçaya ayrılmasının genetik bilgi üzerinde bir etkisi yoktur. Mitoz bölünmede, kromozomların kardeş kromatitleri ayrıldığı için bölünme sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır. Yavru hücrelerin kromozom sayısı, bölünen ana hücreyle aynıdır; dolayısıyla nicelikte değişmez. 

Doğru Yanıt: b

Soru 122.


İnsana ait bir vücut hücresinin mitoz bölünme sırasında çekirdeğindeki DNA değişimini gösteren grafikte t1 - t2 zaman aralığında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmektedir?

 
A Şıkkı Sitoplazma bölünmesi
B Şıkkı Profaz
C Şıkkı Metafaz
D Şıkkı DNA eşlenmesi
E Şıkkı Telofaz
   
Çözüm:
t1- t2 zaman aralığında DNA miktarı iki katına çıktığına göre DNA eşleşmesi gerçekleşmiştir.

Doğru Yanıt: d

Soru 123.

Mitoz bölünme ve mayoz I arasında,

  I. Kardeş olmayan kromotitler arasında parça değişimi                    
 II. Kromotit ayrışması
III. DNA miktarının iki katına (4n) çıkması

gibi olaylardan hangileri ortak değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
  I. öncül sadece mayoz I' de,                  
 II. öncül sadece mitoz bölünmede,
III. öncül hem mitoz hem de mayoz bölünme sırasında ortak olarak gerçekleşir.Doğru Yanıt: c

Soru 124.

Kromozom üzerindeki alel genlerin crossing-over yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

A - B : % 2                      A - C : % 6
A - D : % 12                   A - T : % 14

Bu genlerin kromozom haritasında diziliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru düzenlenmiştir?

 

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Aynı kromozom üzerinde bulunan genler arasındaki uzaklık arttıkça crossing-over ile birbirinden ayrılma olasılığıda artar. Buna göre, crossing over yüzdesi en fazla olan genler birbirlerinden en uzak olanlardır. Yüzdelere göre diziliş sırası ABC DT olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 125.

8 çift otozomu bulunan bir memeli türünde erkek bireylerin, vücut hücrelerinin kromozom formülü nasıl yazılır?

 
A Şıkkı (8 + XY) (8 + XY)
B Şıkkı (16 + X) (16 + Y)
C Şıkkı (16 + XX) (16 + XY)
D Şıkkı (8 + XX) (8 + XY)
E Şıkkı (16 + XY)
   
Çözüm:
Bu memeli hayvan türünde 8 çift otozom yani 16 otozom bulunur. Vücut hücreleri 2n sayıda kromozom taşır, dolayısıyla 2 tane de gonozom bulunacaktır. Erkek bireylerin vücut hücreleri 16+xy olacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 126.

Bir hayvan hücresinde gerçekleşen mayoz ve mitoz bölünme karşılaştırıldığında,

I.

DNA eşlenmesi (Replikasyon)

II.

Sitoplazma bölünmesi (Sitokinez)

III.

Kromatitlerin ayrılması

gibi olaylardan hangileri farklılık göstermez?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvan hücresinde gerçekleşen bölünmeler için her üç öncülde ortaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 127.

Kromozomlarda ayrılmama sonucu aşağıdakilerden hangisinin oluşması söz konusu değildir?

 
A Şıkkı Turner
B Şıkkı Klinefelter
C Şıkkı Mongolizm
D Şıkkı Süper dişilik
E Şıkkı Renk körlüğü
   
Çözüm:
Otozomlarda ayrılmama sonucu mongol dişi ve erkekler, gonozomlarda ayrılmama sonucu ise Turner dişi, Klinefelter erkek ve süper dişiler meydana gelir.
Renk körlüğü ise X krozomunda taşınan çekinik genle ortaya çıkar.

Doğru Yanıt: e

Soru 128.

Haploit kromozomlu bir canlıdaki gamet oluşumu sırasında,

I.

DNA replikasyonu

II.

Krossing-over

III.

Sitoplazma bölünmesi

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Haploit kromozomlu canlılarda (erkek arı, karayosunu ve eğrelti otlarının gametofitleri ... vs.) gametler mitoz bölünmeyle oluşur. Hatırlanacağı gibi mitoz bölünmede krossing-over görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 129.

  I.  Homolog kromozomların ekvator düzleminde karşılıklı dizilmesi
 II. Sentromerlerin bölünmesi
III. DNA'nın eşlenmesi
IV.  Kardeş kromatitlerin ayrılması
 V.  Sentriollerin eşlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri bir hayvan hücresinin hem mitoz hem de mayoz bölünmesi sırasında ortak olarak görülebilir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı III, IV ve V
D Şıkkı II, III, IV ve V
E Şıkkı I, II, III, IV ve V
   
Çözüm:
II., III., IV. ve V. öncüller mitoz ve mayozda ortak olarak görülürken, homolog kromozomların ekvatoral düzleme karşılıklı olarak dizilmesi mayoz I'in metafazında gerçekleşir. Ayrıca mitoz bölünmede homolog kromozomlardan tetrat oluşumu gözlenmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 130.

 


Mitoza hazırlık ve mitozun gerçekleşmesi sırasında, evrelere göre DNA miktarının değişimi grafikteki gibidir.

Bu evrelerden hangisinde interfaza, hangisinde sikokineze ait olaylar gerçekleşmektedir?

 

    İnterfaz   

    Sitokinez   

 

 

 
A Şıkkı
 

II

B Şıkkı
 

III

C Şıkkı
 

IV

D Şıkkı
 

II 

III

E Şıkkı
 

II 

IV

   
Çözüm:
Mitoza hazırlanan bir hücrenin interfaz evresinde DNA kendini eşler ve DNA miktarı iki katına çıkar. Grafikte I. evre, interfazdır.
DNA miktarının bölünmeden önceki sayısına ulaştığında karyokinez (çekirdek eşlenmesi) tamamlanır ve sitokinez (sitoplazma bölünmesi) gerçekleşir. Bu evrede grafikte IV. evredir.

Doğru Yanıt: c

Soru 131.

Bir memeli türünde,

I. Dökülen deri hücrelerinin yenilenmesi
II. Sperm ana hücrelerinden spermlerin meydana gelmesi
III. Kemiklerde kan hücrelerinin üretilmesi

olaylarından hangileri gerçekleşirken homolog kromozom kromatidlerinin krossing-overle parça alış verişi yapması mümkündür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Krossing-over olayı mayoz bölünme gerçekleşir mayoz bölünme yuımurta ve sperm gibi üreme hücrelerinin oluşumunda gözlenir.

Doğru Yanıt: b

Soru 132.

Kromozom formülleri,

I.

n

II.

2n

III.

3n
olan hücrelerden hangileri normal koşullarda hem mitoz, hem de mayoz bölünme geçirebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I,II ve III
   
Çözüm:
2n sayıda kromozom taşıyan hücre mitoz bölünme ile 2n, mayoz bölünme ile n sayıda kromozom taşıyan hücreler oluşur. n ve 3n sayıda kromozom taşıyan hücreler yalnız mitoz bölünme geçirebilirler.

Doğru Yanıt: b

Soru 133.


Yukarıda 2n=4 kromozoma sahip bir hücrenin mayoz bölünmesine ait dört evre şematik olarak gösterilmiştir.

Bu evrenin gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı I - III - II - IV
C Şıkkı I - III -I V - II
D Şıkkı II - III - I - IV
E Şıkkı III - I - II - IV
   
Çözüm:
Şekillere göre,

I.

evre Metafaz I

II.

evre Metafaz II

III.

evre Anafaz I

IV.

evre Anafaz II' dir.

Bu evrelerin gerçekleşme sırası ise I - III - II - IV

Doğru Yanıt: b

Soru 135.

Mitoz hücre bölünmesinin,

I.

Profaz

II.

Metafaz

III.

Anafaz

IV.

Telofaz

evrelerinin hangi ikisinde birbirinin tersi olaylar meydana gelir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Mitoz bölünmenin çekirdek eşlenmesinin ilk evresi olan profazda meydana gelen olaylarla son evre olan telofaz da meydana gelen olaylar birbirinin tersidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 136.

                        
Yukarıdaki şekilde diploid bir canlının geçirmiş olduğu normal mayoz bölünme şematize edilmiştir.

Bu bölünmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur?

I.

I. bölünmede krossing-over meydana gelmiştir.

II.

II. bölünmede homolog kromozomlar ayrılmıştır.

III.

Ana hücre normal bir vücut hücresi ile aynı kalıtsal yapıdadır.

 
A Şıkkı Yalnız
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mayoz bölünmede çoğunlukla krossing-over görülse de kesinlikle ifadesi kullanılmaz. I. bölünmede homolog kromozomların ayrılması söz konusudur. Ancak diploit bir hücrenin kalıtsal yapısı o canlının diğer vücut hücreleri ile aynı yapıdadır.

Doğru Yanıt: b

Soru 137.

Mitozda kardeş kromatidlerin ayrılıp, bağımsız kromozom olarak farklı kutuplara çekilmesi aşağıdaki evrelerden hangisinde olur?

 
A Şıkkı Anafaz
B Şıkkı Telofaz
C Şıkkı Metafaz
D Şıkkı Profaz
E Şıkkı İnterfaz
   
Çözüm:
Kardeş kromatitler anafaz evresinde sentromerlerin bölünmesiyle zıt kutuplara çekilirler.

Doğru Yanıt: a

Soru 138.

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin bir özelliği değildir?

 
A Şıkkı Diploid ve monoploit hücrelerde görülmesi
B Şıkkı Canlılarda büyümeyi sağlaması
C Şıkkı Oluşan yeni hücrelerde kromozom sayısını sabit tutması
D Şıkkı Her hücreden bölünme sonucunda iki oğul hücre oluşması
E Şıkkı Homolog kromozomların farklı kutuplara çekilmesi
   
Çözüm:
Mitoz bölünme sonucu kromozom sayısı değişmeyen iki oğul hücre oluşur. Çok hücreli canlılarda mitoz bölünme büyümeyi sağlar. Mitoz sonucunda diploit hücrelerden diploit hücreler, monoploit hücrelerden monoploit hücreler oluşur. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi mayoz bölünmeye özgüdür.

Doğru Yanıt: e

Soru 139.

2n = 16 kromozomlu bir memeli hayvan hücresinde mayoz bölünmeyle oluşan yeni hücrelerde otozom sayısı kaçtır?

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 7
C Şıkkı 8
D Şıkkı 14
E Şıkkı 16
   
Çözüm:
2n = 16 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme ile oluşturacağı yeni hücrelerdeki kromozom sayısı n=8 dir. Bu 8 kromozomun 7 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.

Doğru Yanıt: b

Soru 140.

Eşeyli üreyen ve 2N = 42 kromozomlu bir türde dölden döle geçerken kromozom sayısı değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Eşeyli üreme de (N) kromozomlu gametler döllenme ile oğul döl oluşturduğu türün kromozom sayısı (Mayoz ve döllenme ile) dölden döle sabit tutulur.

Doğru Yanıt: c

Soru 141.

İki çift homolog kromozoma sahip bir hücrenin mayoz bölünmesinde;

I.

İki tetrat

II.

Dört kromatit

III.

Dört hücre

oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İki çift homolog kromozom, 2n = 4 ile ifade edilir. kromozomların eşlenmesi sonucu 8 kromatit oluşur.
Tetrat sayısı = n oluğuna göre ; iki tetrat oluşur.
Mayoz bölünme sonucu ise 4 hücre oluşur.

Doğru Yanıt: c

Soru 142.

Bölünmekte olan bir hücrede gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.

Bu olaylardan hangisi bu hücrenin mitoz bölünme geçirdiğini kanıtlar?

 
A Şıkkı DNA'nın kendini eşlemesi
B Şıkkı Oluşan hücrelerin kromozom yapısının birbiriyle ve ana hücreyle aynı olması
C Şıkkı Hücre sayısının artması
D Şıkkı Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak farklı hücrelere gitmesi
E Şıkkı Sitokinezin gerçekleşmesi
   
Çözüm:
Bölünme sonucunda kalıtsal yapının değişmemesi sadece mitoz bölünmeye özgüdür. Diğer seçeneklerdeki olaylar mayoz bölünmede de görülebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 143.

CcGgKknnPp  x  CcggKknnPp  çaprazı sonucu C, G, k, n, P fenotipinde bir oğul dölün oluşma ihtimali nedir? (Bütün genler bağımsız, C, G, K ve P genler dominant)

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Polihibrit olan bu çaprazlamayı karakterleri ayrı ayrı çaprazlayarak yapalım :Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=