loading...
   
 
  TEST-3(NÜKLEİKASİTLER)
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
hareketli şelale resimleri

Soru 101.

1500 nükleotidli bir genin kalıplık edeceği mRNA'da en çok kaç farklı çeşitte kodon bulunur?

 
A Şıkkı 20
B Şıkkı 64
C Şıkkı 300
D Şıkkı 500
E Şıkkı 600
   
Çözüm:
DNA'da en çok 64 çeşit kod ve buna bağlı olarak mRNA'da 64 çeşit kodon bulunur.

Doğru Yanıt: b

mRNA larda

I.

64 çeşit antikodon vardır.

II.

61 çeşit kodon vardır.

III.

AUG kodonunun karşısına her zaman methionin aminoasiti getirilir.

Genetik şifre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
*64 çeşit kodon vardır.
*61 çeşitte anti kodon vardır. Çünkü stop kodonların (UAA, UAG,UGA) karşısına tRNA gelmez.

Bu bilgilere göre I. ve II. öncül yanlıştır.

III. öncül ise doğrudur. Çünkü AUG start (başlatıcı) kodondur. Bu kodonun karşısına her zaman Metionin aminoasiti getirir.

Doğru Yanıt: a

Soru 103.

Bir DNA molekülündeki bir kaç triplet (genetik şifre) aşağıdaki gibidir.


Bu DNA'nın hangi şifrelerinde nokta mutasyonu (hatalı eşleme) olduğu söylenebilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
DNA'nın iki zinciri arasındaki eşleşmeler;
A - T , G - C şeklindedir. Oysa
II. şifrenin ikinci nükleotitleri ve III. şifrenin birinci nükletitleri arasında hatalı eşleşme olmuştur. Bunun bir nokta mutasyonu olduğu söylenebilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 104.

DNA moleküllerinin niteliklerinden biri onların yönetici molekül olmalarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, DNA nın yönetici molekül olmasının bir sonucu değildir?

 
A Şıkkı Hücredeki protein çeşitlerinin DNA nükleotitlerinin dizilimine uygun olması
B Şıkkı Hücrede yapılan mRNA'ların DNA şifrelerine uygun olması
C Şıkkı Ribozomların üzerindeki amino asit dizilişinin DNA şifrelerine uygun olması
D Şıkkı Hücrede sentezlenen enzimlerin DNA büyüklüğüne bağlı olması
E Şıkkı Hücrede sentezlenen yağ miktarının DNA büyüklüğüne bağlı olması
   
Çözüm:
Hücrede sentezlenen protein ve enzimlerin niteliği ve niceliği DNA'ya bağlıdır. Buna bağlı olarak A, B, C, D seçenekleri doğrudur. Yağ moleküllerinin sentezi DNA'nın doğrudan yönetimin de gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 105.Yukarıda bir nükleotidin yapısı şematize edilmiştir.

Buna göre DNA ve RNA moleküllerinin yapısında bulunan nükleotidler numaralandırılmış kısımlardan hangilerinin çeşidi bakımından farklılık  gösterilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II, III ve V
D Şıkkı I, II, IV ve V
E Şıkkı I, II, III, IV ve V
   
Çözüm:
  I.  Baz
 II.  Şeker
III.  Fosfat
IV.  Glikozit bağı
 V.  Ester bağı

III, IV ve V nolu yapılar tüm nükleit asitlerde ortaktır. Ancak DNA'da timin, RNA'da urasil bazı, DNA'da deoksiriboz RNA'da riboz şekeri bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 106.

Bir bakteri türünde;

I.

X ışınları uygulamak.

II.

Bakterinin bulunduğu ortamın pH' ını değiştirmek

III.

Bakterilerin DNA' sından bir nükleotidin kopmasını sağlamak.

IV.

Bakterinin bulunduğu ortama aminoasit katmak

V.

Ortamın sıcaklığını aniden değiştirmek

olaylarından hangileri mutasyona sebep olmaz?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
X ışınları, ortam pH' ının değişmesi, DNA' dan nükleotit kopması ve ani sıcaklık değişiklikleri mutasyonun sebeplerindendir. Fakat ortama aminoasit ilave etmek bakteriye zarar vermez.

Doğru Yanıt: d

Soru 107.

DNA molekülü ile ilgili,

I.

Bütün hücrelerde bulunurlar.

II.

Nükleotid yapıdadırlar.

III.

Hücre yönetiminde etkilidirler.

IV.

Replikasyon ile çoğalırlar.


özelliklerinden hangileri RNA molekülü içinde geçerlidir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II,- III ve IV
   
Çözüm:
I, II ve III. öncüller DNA ve RNA'nın ortak özellikleridir. Fakat DNA reaksiyonla çoğalırken RNA, DNA dan sentezlenir.

Doğru Yanıt: d

Soru 108.

Kalıtsal bilginin üçlü nükleotit birimine kod denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir DNA kodu değildir?

 
A Şıkkı Adenin - Guanin - Guanin
B Şıkkı Guanin - Sitozin - Timin
C Şıkkı Urasil - Adenin - Sitozin
D Şıkkı Adenin - Adenin - Guanin
E Şıkkı Guanin - Sitozin - Sitozin
   
Çözüm:
DNA molekülünde urasil nükleotidi bulunmaz. C seçeneğindeki UAS bir DNA kodu değildir.

Doğru Yanıt: c

Soru 109.

Ökaryot hücrelerde, RNA molekülleri, önce çekirdekte görülür sonra sitoplazmaya geçer.

Buna göre, RNA molekülleri ile ilgili;

  I.  DNA'dan sentezlenir.
 II.  Çekirdek kökenlidir.
III.  Sitoplazmada görev alır.

yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Üretilen bilgiye göre, RNA moleküllerinin çekirdekten sitoplazmaya geçme II. ve III. yargıları doğrular. Fakat verilen bilgide çekirdekte hangi molekülün olduğu ve RNA'nın hangi molekülde sentezlendiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Doğru Yanıt: d

Soru 110.

İki farklı proteinin sentezinde kullanılan;

  I.  mRNA
 II.  tRNA
III.  rRNA

moleküllerinden hangileri aynı olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İki farklı proteinin sentezinde tRNA ve rRNA aynı olabilir ancak mRNA olamaz çünkü mRNA'lar proteinlere özgüdür.

Doğru Yanıt: d

Soru 111.

Protein sentezinde görev yapan mRNA'daki bazı kodonlar ile tRNA'lardan bazılarının antikodonları aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre, şifreyi veren DNA parçasının baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı
TAC CGC CGC TTA
B Şıkkı
ATG GGG GCG TTA
C Şıkkı
TAC CGC GCG TTA
D Şıkkı
ATG CGC CGC AAT
E Şıkkı
TAC GCG CGC AAT
   
Çözüm:

tRNA'daki antikodonlarla mRNA'daki eksik kodonlar bulunur. Daha sonra mRNA'ya kalıplık eden DNA ipliğindeki kodlar bulunur.

Doğru Yanıt: a

Soru 112.

Normal şartlarda bir hücrenin DNA sı kendisini eşleyemez.

Ancak bir hücrenin DNA sı kendisini eşleme faaliyetine başlamışsa aşağıdaki hücre olaylarından hangisinin oluşacağı akla gelmelidir?
 

 
A Şıkkı Protein sentezi
B Şıkkı mRNA sentezi
C Şıkkı tRNA sentezi
D Şıkkı rRNA sentezi
E Şıkkı Mitoz veya mayoz bölünme
   
Çözüm:
Protein ve RNA sentezi DNA replikasyonuna bağlı olaylar değildir.
Replikasyon, hücrenin bölüneceğini bildirir.

Doğru Yanıt: e

Soru 113.


Yukarıdaki DNA parçasının onarılması ve sonra bir kez replikasyonu için gerekli timin nükleotidi toplamı kaçtır?

 
A Şıkkı 2
B Şıkkı 3
C Şıkkı 4
D Şıkkı 5
E Şıkkı 10
   
Çözüm:
DNA eksik nükleotitlerini tamamladığında şöyle olur.

görüldüğü gibi yeni olarak 2 timin nükleotit bağlanmıştır. Bu DNA kendisini eşlediğinde toplam 3 adenin nükleotit olduğu için 3 timin nükleotide ihtiyaç duyacaktır ve toplam 5 timin nükleotit gereklidir.

Doğru Yanıt: d

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=