loading...
   
 
  TEST-4(HÜCRE)
Right Click to Save Logo
ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Soru 151.

Aşağıdaki organellerin hangisinin sentez, iletim ve depo görevi vardır?

 
A Şıkkı Endoplazmik Retikulum
B Şıkkı Mitokondri
C Şıkkı Koloroplast
D Şıkkı Lökoplast
E Şıkkı Ribozom
   
Çözüm:
Hücrecelerde sentezleme, iletme ve depolama görev alan organel, endoplazmik retikulumdur.

Doğru Yanıt: a

Soru 152.

Aşağıdaki organellerden hangisinin sayısı sadece hücrenin bölünme koşulu gerçekleştiğinde artar?

 
A Şıkkı Ribozom
B Şıkkı Golgi cisimciği
C Şıkkı Koful
D Şıkkı Sentrozom
E Şıkkı Kloroplast
   
Çözüm:
Sentrozomun yapısını oluşturan sentrioller hücre bölünmesi öncesi eşlenerek kutuplara çekilir ve bölünme sırasında iğ ipliklerinin oluşumunda görev alır.

Doğru Yanıt: d

Soru 153.

Ökaryot hayvansal bir hücrede katabolik reaksiyonlar sonucunda üretilen ATP;

I.

Difüzyon

II.

Fagositoz

III.

Osmoz

gibi olayların hangilerinde kullanılmaz

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Difüzyon ve osmoz olaylarında ATP harcanmaz Fagositoz olayında yalancı ayak  oluşturan hücre ATP harcar.

Doğru Yanıt: e

Soru 154.

Ökaryot hücrelerde bulunan kofullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Genellikle tek hücrelilerde ve akyuvar hücrelerinde bulunan kofullarda büyük besinler depolanır.
B Şıkkı Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.
C Şıkkı Tatlı suda yaşayan hayvanlarda, hücre içine giren fazla suyu dışarıya atar.
D Şıkkı Bazı bitkilerde içlerinde renk maddeleri bulundurarak çiçek, yaprak ve meyvelerin renklerini oluştururlar.
E Şıkkı Oluşumunda golgi cisimciği ve endoplazmik retikulum görevlidir.
   
Çözüm:
Ökaryot hücrelerde bulunan golgi ve E.R tarafından oluşturulan kofullar, farklı işlevlere sahiptir. Bitki ve hayvan hücrelerinde hücre içinde oluşan artık maddelerin depolandığı boşaltım kofulları bulunur. Bitki hücrelerinde az sayıda fakat büyük olan kofullar, hayvan hücrelerinde çok sayıda ve küçüktür. Bitkilerde çiçek, yaprak ve meyvelerde bulunan kofullarda "antosityanin" adı verilen pigmentlerin, bu yapılara renk verme özelliği vardır. Tek hücrelilerde ve akyuvar hücrelerinde fagositozla alınan besinleri sindiren, besin ve sindirim kofulları bulunur. Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda, osmozla hücre içine giren fazla suyu, ATP harcayarak dışarı atan kontraktil kofullar vardır. Kontraktil kofullar hayvan hücrelerinde bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 155.

Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerde birim zamanda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilişkili değildir?

 
A Şıkkı Lizozom
B Şıkkı Sıcaklık
C Şıkkı Mitokondri
D Şıkkı Glikoz
E Şıkkı Enzim
   
Çözüm:
Hücrede bulunan norganik moleküller enzimler aracılığıyla ökaryot hücrelerde mitokondride yıkılır ve ATP üretimi gerçekleşir. Solunum enzimlerinçalışabilmesi için sıcaklığın uygun olması gerekir aksi halde ATP üretimi gerçekleşmez. A seçeneğinde verilen Lizozom organelinin enerji üretimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 156.

Canlılarda ;

I.

Oksijenli solunum

II.

Oksijensiz solunum

III.

Fotosentez

IV.

Kemosentez

olaylarında ATP sentezi gerçekleşir.

Buna göre yukarıdaki olaylardan hangilerinde ATP sentezinin gerçekleşmesi için özelleşmiş bir organele gerek yoktur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Oksijensiz solunum ve kemosentez olayları sitoplazmada gerçekleşir. Bu nedenle özelleşmiş bir organele gerek yoktur.

Doğru Yanıt: d

Soru 157.

Kara bitkileri toprak çözeltisinde bulunan maddeleri,

I.

Aktif taşıma

II.

Difüzyon

III.

Osmoz

olaylarından hangileriyle alır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kara bitkileri, kök emici tüyleriyle toprak çözeltisinden su ve mineralleri alır. Suyu osmozla, mineral maddeleri ise difüzyonla alır. Fakat toprak çözeltisindeki mineral madde miktarı kök emici tüyündeki mineral madde miktarından az ise aktif taşımaya da başvurur.

Doğru Yanıt: e

Soru 158.

I.

Ribozom

II.

Mitokondri

III.

Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Ribozomların yapısında RNA bulunur. Mitokondri ve kloroplastın ise kendine özgü DNA ları ve RNA ları vardır.

Doğru Yanıt: e

Soru 159.

I. Sindirim          II. Depo          III. Boşaltım

Yukarıdaki olayların hepsi aşağıdaki sitoplazmik organellerden hangisi ile ilgilidir?

 
A Şıkkı Koful
B Şıkkı Endoplazmik retikulum
C Şıkkı Sentriol
D Şıkkı Plastit
E Şıkkı Mitokondri
   
Çözüm:
Sindirim, depo, boşaltım, işlevlerinin hepsini üstlenen organel kofuldur.

Doğru Yanıt: a

Soru 160.

Hücre metabolizmasının yönetim merkezi olan çekirdek ve kısımlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Çekirdeği çıkarılan bir hücre yaşayamaz, bir müddet sonra ölür.
B Şıkkı Büyüklüğü, hücrenin yaşına ve işlevine göre değişir.
C Şıkkı Çekirdekçikte bulunan DNA moleükülü, hücre bölünmesi öncesi eşlenerek kromozomları oluşturur.
D Şıkkı Bazı hücrelerde bir tane, bazı hücrelerde ise daha fazla sayıdadır.
E Şıkkı Protein sentezine şifre vererek, metabolik faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur.
   
Çözüm:
Ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezi çekirdektir. Çekirdek, porlu yapıya sahip çift katlı zarla çevrilmiştir. Çekirdek sıvısı içinde yer alan kromatin bölgeleri DNA molekülünün bulunduğu bölgelerdir. Çekirdek içinde zarla çevrili olmayan çekirdekçik bulunur. Çekirdekçik, ribozomun yapısına katılan rRNA molekülünün sentezlendiği bölgedir. Çekirdekçikte DNA bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 161.

Tek hücreli bir canlı olan öglena dış ortamdan aldığı proteinli besinleri sindirmesi sonucunda oluşturduğu monomerleri

I.

Kloroplast

II.

Mitokondri

III.

Rizozom

IV.

Lizozom

organellerinden hangilerinde tekrar protein sentezi için kullanabilir?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleşir. Kloroplast ve mitokondrinin içinde ribozomlar vardır. Ancak lizozom organelinin içinde sindirim enzimleri bulunur ve yıkım tepkimeleri gerçekleştirir.

Doğru Yanıt: d

Soru 162.

Amipte fagositoz ile besin kofuluna alınan yağ damlacıklarının sitoplazmaya geçebilecek hale gelmesinde rol oynayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Sentrozom
B Şıkkı Golgi Aygıtı
C Şıkkı Lizozom
D Şıkkı Peroksizom
E Şıkkı Mitokondri
   
Çözüm:
Yağ molekülleri hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olduğu için fagositozla hücreye alınır. Besin kofulunda Lizozom enzimleriyle sindirildikten sonra yağ asidi ve gliserin şeklinde sitoplazmaya geçer. 

Doğru Yanıt: c

Soru 163.

Bir hücrenin bitkisel bir hücre olmadığına, aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Işık enejisi yardımıyla ATP üretememesi
B Şıkkı Hücre zarından oluşturduğu yalancı ayaklarla içeriye katı besin maddelerini alması
C Şıkkı Dış ortamdan difüzyonla oksijen gazı alması
D Şıkkı Ribozomları üzerinde protein sentezleyebilmesi
E Şıkkı Hücre içi osmatik basıncının dış ortamdan yüksek olması
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde zarın dışında bulunan sert yapıdaki çeper, hücrenin yalancı ayaklar oluşturmasını önler. Bu nedenle bitki hücrelerinde endositoz olayları gerçekleşmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 164.

Yukarıdaki grafik bir bitki hücresinde osmotik basınç ve turgor basıncındaki zamana bağlı değişimi göstermektedir.Buna göre,

I.

A zaman aralığında emme kuvveti en azdır

II.

A, B ve C zaman aralıklarında hücre hipotonik ortamdadır

III.

C zaman aralığı sonunda emme kuvveti sıfırdır

IV.

Turgor basıncıyla osmotik basınç ters orantılıdır

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Emme Kuvveti = Osmotik Basınç _ Turgor Basıncı

I. - A zamanında osmotik basınç en yüksek, turgor basıncı en düşük değeri aldığına göre emme kuvveti en yüksek değerdedir.
II- A, B ve C zamanlarında hücrelerin osmotik basıncı, turgor basıncından yüksektir, yani hücre su almaktadır. (hipotonik ortam)
III- C zamanının sonunda osmotik basınç ve turgor basıncı eşitlenmiştir, bu nedenle emme kuvveti sıfırdır.
IV- Grafikteki bilgilere göre osmotik basınç azalırken turgor basıncı artmaktadır.

Doğru Yanıt: e

Soru 165.Yukarıda verilen bitki hücresinin üç farklı ortama konulması sonucu kofulunda meydana gelen değişiklikler aşağıda verilmiştir.


Buna göre bu bitki hücresinin konulduğu ortamlarla ilgil olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

İzotonik

Hipotonik

Hipertonik

 
A Şıkkı
 

I

II

III

B Şıkkı
 

II

I

III

C Şıkkı
 

II

III

I

D Şıkkı
 

III

I

II

E Şıkkı
 

III

II

I

   
Çözüm:
Hücre kendisinden yoğun (hipertonik) ortama konulduğunda su kaybederek büzülür I ile gösterilen şekilde kofulun içinde su miktarı azaldığı için ortam hipertoniktir.
Hücre kendisinden daha az yoğun (hipotonik) bir ortama konulursa su olarak şişer. III ile gösterilen şekilde koful içinde su miktarının arttığı görülmektedir, ortam hipotoniktir.
Hücre kendisi ile aynı yoğunlukla (izotonik) ortama konduğunda bir değişiklik gözlenmez. II. şekilde kofulda bir değişiklik gözlenmediği için ortam izotoniktir.

Doğru Yanıt: c

Soru 166.

Canlı hücrelerde hayatsal olayların gerçekleştiği sitoplazma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi  söylenemez?

 
A Şıkkı Yapısındaki canlı yapıyı organeller, cansız yapıyı ise organik ve inorganik maddeler oluşturur.
B Şıkkı Yapısı, katı - sıvı arası yarı akışkan bir özellik gösterir.
C Şıkkı Durgun bir yapı göstermeyip hareket halindedir.
D Şıkkı Prokaryot hücrelerin sitoplazmasındaki organel sayısı, ökaryot hücrelerdekinden daha fazladır.
E Şıkkı Yapısındaki organel çeşitleri, çok hücreli bir canlının aynı tip dokusunda aynıdır.
   
Çözüm:
Canlı hücrelerde, hayatsal olayların gerçekleştiği sıvı ortam sitoplazmadır. Sitoplazma, yarı alışkan özellikte olup yapısında organik ve inorganik maddeler ile çeşitli organeller bulunur. Durgun bir yapı göstermez, hareket halindedir.Sitoplazmadaki bu hareketlilik madde iletimine yardımcı olur. Çok hücreli canlıların hücreleri, aynı çeşit organel içerirler. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında ribozom dışında herhangi bir organel bulunmazken, ökaryot hücrelerin sitoplazmalarında ribozom organeli dahil farklı çeşitte organeller bulunur. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasındaki organel sayısı ve çeşidi, ökaryot hücrelerden daha azdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 167.

I.

Endoplazmik retikulum - Dolaşım sistemi

II.

Mitokondri - Kaslar

III.

Golgi - Salgı bezleri

IV.

Ribozom - Sindirim sistemi
 
Yukarıdaki orgenal - sistem eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Endoplazmik retikulum, çok hücreli organizmalarda dolaşım sisteminin yaptığı taşıma işini hücre içinde üstlenen organeldir
Golginin ana görevi olan salgılamayı, çok hücreli organizmalarda salgı bezi üstlenir.
Mitokondri ATP üretiminin, Ribozomda protein sentezinin yapıldığı organeldir. Karşılarında verilen sistemlerle işlevsel bir benzerlik bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 168.


Yukarıdaki şemada, ökaryot bir hücrenin bir organelinde görülen özellikler (+) görülmeyen özellikler ise   (-) ile gösterilmiştir.

Şemadaki bilgilere göre özellikleri verilen bu organel aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Ribozom
B Şıkkı Mitokondri
C Şıkkı Kloroplast
D Şıkkı Golgi
E Şıkkı Granüllü E.R
   
Çözüm:
Şemada özellikleri verilen organel, protein sentezi yapan, karbondioksit kullanan ve elektron taşıma sistemine sahip olan bir organeldir. Seçeneklerdeki organeller içinde bu özelliklerin hepsine sahip olan organel kloroplsttır. Kloroplastların kendilerine özgü DNA, RNA molekülleri ile ribozomları vardır. Protein sentezi yapabilirler. Fotosentez olayının gerçekleştiği yer olan kloroplastlarda, karbondioksit ve su kullanılarak organik madde sentezi yapılır. Elektron taşıma sistemi ile ATP sentezi yapan kloroplastlarda oksijen tüketimi görülmez. Oksijen tüketiminin görüldüğü organel mitokondridir.

Doğru Yanıt: c

Soru 169.

I.

Aktif taşıma

II.

Fagısitoz ve pinositoz   

III.

Difüzyon

IV.

Ekzositoz

Yukarıda maddelerin hücre zarından geçiş şekilleri verilmiştir.
Bunlardan hangileri gerçekleşirken hücre yüzeyi değişikliğe uğrar?

 
A Şıkkı I. ve II.
B Şıkkı I. ve III.
C Şıkkı I. ve IV.
D Şıkkı II. ve IV.
E Şıkkı III. ve IV.
   
Çözüm:
Hücre zarından küçük moleküllerin alış - verişinde zar yüzeyinde değişiklik oluşmaz. Büyük moleküllerin alınmasında cep ya da yalancı ayak oluşumları ya da atılması sırasında salgı kofulunun zara bağlanması sürecinde hücre yüzeyinde değişiklikler meydana gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 170.

Hücre zarının;

I. 

Seçici geçirgenlik

II.

Koruyuculuk

III.

Şekil verme

IV.

Saydamlık            

özelliklerinden hangileri, hücrenin canlı olduğunun kanıtı olabilir?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı II. ve III.
C Şıkkı II. ve IV.
D Şıkkı I., II. ve IV.
E Şıkkı II., III., ve IV.
   
Çözüm:
Hücre zarının, koruyucu olma ve şekil verme özelliği cansız yapıda olan hücre çeperinde de bulunur. Saydamlık ise zarın kimyasal özelliğidir, hücre canlılığına kanıt olamaz. Seçici geçirgen bir zar hücrenin tanıma ve hücre içine alma özelliğini gösterir, cansız yapılarda böyle bir özellik görülmez.

Doğru Yanıt: a

Soru 171.

Hayvansal dokulara ait;

I.

Genetik yapı

II.

Hücre zarındaki proteinlerin kimyasal yapısı

III.

İşler durumdaki gen çeşitleri

özelliklerinden hangileri bir hayvana ait dokuların tümünde ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvansal bir canlının farklı dokularının protein yapısı farklıdır. Hücrelerin birbirini tanınmasını sağlayan farklı zar proteinleri bulunur. Farklı dokulara ait hücrelerin görevleri farklı olduğundan aktif gen çeşitleri farklıdır. Fakat bir canlının tüm vücut hücrelerinde genetik maddenin niteliği ve niceliği aynıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 172.

Ökaryot canlılarda glikozun oksijenli solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan;

I. ATP              II. NADH2              III. CO2

moleküllerinden hangilerinin tamamı mitokondrilerde üretilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Glikozun oksijenli solunum ile parçalanmasında sitoplazmada glikoliz evresinde ATP sentezi ve NADH2 çıkışı olur. Mitokondrideki krebs evresinde ATP sentezi ve NADH2 çıkışı olduğu gibi CO2 çıkışı da olur. Solunum reaksiyonlarında CO2 çıkışı sadece mitokondrilerde krebs devrinde olur.

Doğru Yanıt: c

Soru 173.

Solunum reaksiyonlarının mitokondriler içerisinde gerçekleşen basamakları sırasında;

I.

Subsrat düzeyinde fosforilasyon

II.

Oksidatif fosforilasyon

III.

Fotofosforilasyon

yollarından hangileriyle ATP üretilir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnı II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Oksijenli solunum olayı sitoplazmada başlar ve mitokondride devam eder. Mitokondride meydana gelen krebs devrinde substrat düzeyinde fosfarilasyonla, ETS' de ise oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir. Fotofosforilasyon olayı fotosentezde meydana gelir.

Doğru Yanıt: d

Soru 174.


Denizlerde yaşayan "Acetobularia" nın bazı türleri üzerinde aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:

Yukarıdaki gözlemden nasıl bir sonuç çıkarılabilir?

 
A Şıkkı Hücre bölünmesinde önce çekirdeğin, sonra  sitoplazmanın bütünlüğü
B Şıkkı Bir canlının kalıtımında çevrenin kilit rol oynadğı
C Şıkkı Çekirdek taşımayan bir parçanın bir süre sonra öleceği, çekirdekli parçanın ise kendini tamamladığı
D Şıkkı Bitkilerdeki yenilenmenin hayvanlarınkinden hızlı olduğu
E Şıkkı Her canlının genotipinin kendine özgü olduğu
   
Çözüm:
Çekirdek bulunan parçadan yeni bir alg oluşması dolayısıyla çekirdeğin hücrenin yönetim ve kalıtım birimi olduğu sonucu çıkarılabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 175.

Hücrelerin geçici olarak dışarı doğru oluşturduğu sitoplazma uzantıları;

I.

Yerdeğiştirme

II.

Besin alma

III.

Besin emme    

olaylarından hangilerini gerçekleştirirler?

 
A Şıkkı Yalnız I.
B Şıkkı Yalnız II.
C Şıkkı Yalnız III.
D Şıkkı I. ve II.
E Şıkkı II. ve III.
   
Çözüm:
Yer değiştirmek ve besin almak için hücrenin oluşturduğu yalancı ayaklar geçici uzantılardır. Besin emme ise hücre zarı tarafından oluşturulan ve kalıcı yapılar olan mikrovillüslerle sağlanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 176.

Hücrede madde alışverişiyle ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi cansız ortamda gerçekleşebilir?

 
A Şıkkı Aktif taşıma
B Şıkkı Fagositoz
C Şıkkı Difüzyon
D Şıkkı Ekzositoz
E Şıkkı Pinositoz
   
Çözüm:
Difüzyon, canlı ve cansız ortamlarda gerçekleşir. Diğer seçeneklerde verilen olayların gerçekleşmesi için ATP ve enzim gereklidir. Yani canlı hücrelerde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: c

Soru 177.

Bir hücrede mukus maddesinin üretilmesinden, ekzositozla hücre dışına salgılanmasına kadar geçen olaylarda;

I.

Golgi cisimciği

II.

Ribozom

III.

Salgı Kofulu

IV.

Endoplazmik retikulum

organellerinin görev yapma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Mukus = Protein + Karbonhidrattan oluşur)

 
A Şıkkı I, II, III, IV
B Şıkkı II, III, IV, I
C Şıkkı II, IV, I, III
D Şıkkı III, IV, I, II
E Şıkkı IV, III, II, I
   
Çözüm:
Mukus maddesinin yapısında protein bulunduğu için önce ribozomlarda protein sentezlenmesi gerekir. (II)
Sentezlenen protein ve mukusun yapısına katılacak karbonhidratlar endoplozmik retikulum ile taşınır. (IV)
Endoplozmik retikulumdan kopan parçalar golgi organeli oluşturur, golgide salgı maddesi oluşur. (I)
En son olarak oluşan mukus salgı kofulu ile hücre dışına salgılanır. (III)

Doğru Yanıt: c

Soru 178.

Bir hücrelilerde bulunabilen bazı organellerin işlevleri, insanlarda bulunan bazı organların işlevlerine benzer.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen organel ile organ arasında işlev yönünden bir benzerlik yoktur?

 
A Şıkkı Sindirim kofulu _ Mide
B Şıkkı Mitokondri _ Karaciğer
C Şıkkı Boşaltım kofulu _ Böbrekler
D Şıkkı Kamçı _ Bacaklar
E Şıkkı Pelikula _ Deri
   
Çözüm:
Tek hücreli organizmalarda bulunan organellerin ve zar yapılarının işlevi yüksek yapılı canlıların organlarının işlevi düşünülüp eşleştirildiğinde A, C, D ve E seçenekleri doğru eşleştirmelerdir. Fakat mitokondri, hücrede oksijenli solunum ile enerji üretiminin yapıldığı organeldir. Böbrekler ise enerji üretimenden değil boşaltımdan sorumlu organlardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 179.

Aktif taşıma ve difüzyon;

I.

Taşınan maddenin porlardan küçük olması

II.

Enerji harcanması

III.

Taşımanın madde bitinceye kadar devam etmesi                         

IV.

Canlı hücrede meydana gelmesi

özelliklerinden hangileri yönünden farklılık gösterir?

 
A Şıkkı I. ve II.
B Şıkkı II. ve III.
C Şıkkı III. ve IV.
D Şıkkı I. ve III.
E Şıkkı II. ve IV.
   
Çözüm:
Enerji harcanması ve taşımanın madde bitinceye kadar devam edebilmesi aktif taşımaya özgü özelliklerdir.
Difüzyonda enerji harcanmaz ve ortam yoğunluğu eşitlenene kadar taşıma devam eder.

Doğru Yanıt: b

Soru 180.

Lizozom keseciklerinin içerisinde, aşağıdaki organik moleküllerden hangisini parçalayacak enzim bulunmaz?

 
A Şıkkı Protein
B Şıkkı Yağ
C Şıkkı DNA
D Şıkkı Glikoz
E Şıkkı RNA
   
Çözüm:
lizozom içinde glikozit, ester ve peptit bağlarının yıkımında görev alan enzimler bulunur. Glikoz ise monomer olduğu için sindirilemez.

Doğru Yanıt: d

Soru 181.

Kemoototrof olarak beslenen bir canlı;

  I.  Hücrelerinde klorofil taşır.
 II.  Tek hücreli bir prokaryot olabilir.
III. Besinleri katı parçacıklar halinde alır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
İnorganik maddeleri oksitleyerek elde ettiği enerji ile CO2 ve H2O yu birleştirerek besin sentezleyen kemootrof canlılar denir. Kemosentez yapan canlılar klorofil taşımazlar, halozoik beslenmezler ve hepsi tek hücreli prokaryottur. Örneğin, nitrifikasyon bakteriler.

Doğru Yanıt: b

Soru 182.

Yüksek yapılı bitki hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı Kloroplastlarında CO2 özümlemek
B Şıkkı Mitokondrilerinde ATP sentezlemek
C Şıkkı Sentriolleri sayesinde bölünebilmek
D Şıkkı Ribozomlarında protein sentezlemek
E Şıkkı Hücre çeperleri ile turgor basıncına dayanabilmek
   
Çözüm:
Yüksek yapılı bitki hücrelerinde sentrioller bulunmaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 183.

I.

O2 kullanarak ATP üretir.

II.

Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirir.

III.

Hücre için gerekli yapısal ve işlevsel proteinler üretir

Bu olaylardan sorumlu organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

I

II

III

 
A Şıkkı
 

Mitokondri

Kloroplast

Ribozom

B Şıkkı
 

Lizozom

Kloroplast

Mitokondri

C Şıkkı
 

Mitokondri

Lizozom

Kloroplast

D Şıkkı
 

Ribozom

Lizozom

Kloroplast

E Şıkkı
 

Mitokondri

Ribozom

Kloroplast

   
Çözüm:
O2 kullanarak ATP üretimi oksijenli solunumda gerçekleşir. Oksijenli solunumun gerçekleştiği organel ise mitokondridir.
Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüşümü fotosentez olayıyla kloroplastlarda gerçekleşir.
Protein sentezi ribozomda meydana gelir.

Doğru Yanıt: a

Soru 184.Yukarıda şekli verilen bitki hücresinde hem ATP hem de enzim sentezinin gerçekleştiği bölümler hangi seçenekte tam olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı Stoplazma, mitokondri, kloroplast
B Şıkkı Stoplazma, mitokondri
C Şıkkı Endoplazmik retikulum, çekirdek, kloroplast
D Şıkkı Endoplazmik retikulum, golgi, çekirdek
E Şıkkı Mitokondri, kloroplast, çekirdek
   
Çözüm:
  • Sitoplazmada glikoliz
  • Mitokondride O2 li solunum
  • Kloroplastta da fotosentez reaksiyonları sırasında ATP sentezi gerçekleşir. Bu bölgelerde ribozom bulunduğu için enzim sentezi de gerçekleşir.


Doğru Yanıt: a

Soru 185.

I.

Enine kesiti sil ve kamçıyla benzerlik gösteriri.

II.

Tüm ökaryot hücrelerde bölünmeden sorumludur.

III.

Çekirdeğe yakın olarak bulunur.

IV.

Kromozomların ya da kromatitlerin kutuplara çekilmesine görev yapar.

V.

Bölünme sırasında eşlenir.

Sentrozom ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, III, IV ve V
   
Çözüm:
Sentrozom organeli hayvan hücrelerine özgü bir yapıdır. Bu nedenle II. öncüde bulunan tüm ökaryot hücrelerde bölünmeden sorumludur ifadesi doğru değildir.
Sentrozom bölünme öncesi eşlenir ve kutuplara çekilerek iğ ipliklerinin oluşumunda görev alır dolayısıyla da kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesinde etkili olur.
Hücrede çekirdeğe yakın yer alan sentrozomdan sil ve kamçı gibi yapılar gelişir.

Doğru Yanıt: e

Soru 186.

Kloroplastlarda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 
A Şıkkı DNA' nın replikasyonu
B Şıkkı Fosforilasyon
C Şıkkı Enzim sentezi
D Şıkkı Klorofil sentezi
E Şıkkı Oksijen tüketimi
   
Çözüm:
Kloroplastlar fotosentezin gerçekleştiği organellerdir. Fotosentez olayında oksijen üretilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 187.

Büyük besin maddelerinin hücreye alınmasında;

I.

Fagositoz cebinin oluşması

II.

Besin kofulunun oluşması

III.

Sitoplazmaya difüzyonla dağılma                      

IV.

Lizozom enzimleriyle sindirim

olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı I _ II _ III _ IV
B Şıkkı I _ II _ IV _ III
C Şıkkı I _ III _ II _ IV
D Şıkkı III _ I _ IV _ II
E Şıkkı II _ I _ IV _ III
   
Çözüm:
Büyük besin moleküllerinin fagositozla alınmasında;
I- Yalancı ayaklarla besinin alınması
II- Besin kofulunun oluşması
IV- Lizozom enzimleriyle büyük moleküllerin sindirilmesi
III- Sindirilmiş besinlerin sitoplazmaya dağılması gerçekleşir.

Doğru Yanıt: b

Soru 188.Deplazmolize uğramış dört hücrenin ve bırakıldıkları çözeltilerin derişimleri yukarıdaki şekilde verilmiştir.

Buna göre; I, II, III, ve IV ile gösterilen hücrelerden hangileri su kaybeder?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Bir hücre kendinden daha yoğun (hipertonik) ortamda su kaybeder. Yalnız III numaralı hücre hipertonik ortamda bulunmaktadır. I numaralı hücrede herhangi bir değişim gözlenmezken, II ve IV numaralı hücreler hipotonik ortamlarda bulundukları için su alırlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 189.

Selülozun sentezlendiği yüksek yapılı bir hücrede, aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?

 
A Şıkkı Sentrozom
B Şıkkı Hücre zarı
C Şıkkı Mitokondri
D Şıkkı Koful
E Şıkkı Kloroplast
   
Çözüm:
Selüloz sentezleyen bir hücre bitki hücresidir. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 190.

Çürükçül (sarpofit) bir bakterinin sitoplazmasında;

  I.  Kloroplast               II.  Ribozom
III.  Klorofil                   IV.  Enzim

moleküllerinden hangileri bulunur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı Yalnız I
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
Bakteriler prokaryot organizmalardır. O nedenle zarlı organelleri yoktur. Saprofit bir bakteri heterotrof beslendiği için klorofil bulundurmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 191.

Suda çözünmeyen bir boya maddesi, mikroskopta incelenmekte olan bir terliksi hayvanın bulunduğu ortama eklenmiştir.

Bir süre sonra, terliksi hayvanda boyanın,

  I. Boşaltım kofullarıyla dış ortama atılması
 II. Besin kofuluna alınması
III. Difüzyonla dış ortama atılması
IV. Sitoplazmanın her yerine yayılması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Suda çzöünmeyen boya maddesi zardan geçemez, fagositozla hücreye alınır ve besin kofuluna geçer. Difüzyonla alınamayan bu madde difüzyonla dış ortama atılamaz. Besin kofulundan dışarıya çıkamayacağı için sitoplazmanın her yerine yayılamaz. Terliksi hayvanda boşaltım kofulları fazla suyun enerji harcanarak dışarı atılmasını gerçekleştirir. Dolayısıyla boya maddesini atamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 192.

- Mitokondri
- Kloroplast
- Ribozom

Yukarıda verilen üç organel için;

I.

ATP sentezi yapabilir

II.

İki katlı zarla çevrilir

III.

Yapısında RNA bulundurur

IV.

Ökaryot tüm canlı hücrelerde bulunur

V.

ETS sistemine sahiptir.

ifadelerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I, II ve V
D Şıkkı I, III ve IV
E Şıkkı III, IV ve V
   
Çözüm:
Mitokondri ökaryot hücrelerde oksijenli solunumun gerçekleştiği, ATP' nin sentezlendiği, ETS sistemine sahip, yapısında DNA, RNA, ribozom bulunduran iki katlı zarla çevrili organeldir.
Kloroplast; ökaryot bir çok bitki hücresinde ve protista alemine ait canlılarda bulunur. İki katlı zarla çevrilidir, içinde DNA, RNA, ribozom ve ışık enerjisinin ATP'ye dönüştürülmesinde görev alan ETS'ye sahiptir.

Ribozom, tüm ökaryot ve Prokoryot hücrelerde bulunan, zarsız, yapısı RNA ve proteinden oluşmuş organeldir. ATP sentezi yapamaz, görevi protein sentezlemektir.

Doğru Yanıt: a

Soru 193.

Serum ve aşının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 
A Şıkkı Zayıflatılmış mikrop veya toksin içeren fizyolojik sıvı olmaları
B Şıkkı Organizmaya sağlıklı iken uygulanmaları
C Şıkkı Bağışıklık kazandırmaları
D Şıkkı Antikor ve antitoksin içermeleri
E Şıkkı Hasta insanlara uygulanmaları
   
Çözüm:
Zayıflatılmış mikrop veya toksin içeren, fizyolojik sıvı olan ve sağlıklı organizmalara uygulanan aşıdır. Antikor ve antitoksin içeren, hasta insanlara tedavi amaçlı uygulanan serumdur. Aşı, aktif bağışıklık, serum ise pasif bağışıklık kazandırır. İkisinin de ortak özelliği organizmaya bağışıklık kazandırmalarıdır.

Doğru Yanıt: c

Soru 194.

Su kaybetmekte olan bir bitki hücresi mikroskopla gözlendiğinde, bir hayvan hücresine göre daha az küçülür.

Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Hücre zarının esnek olmaması
B Şıkkı Kofulların büyük olması
C Şıkkı Hücre zarlarında porların bulunması
 
D Şıkkı Hücre çaperinin selüloz olması
E Şıkkı Sitoplazmanın fazla su tutması
   
Çözüm:
Bitki hücrelerinde, hücre zarının üzerinde yapısı selüloz olan hücre çeperi bulunur. Bu yapı, bitki hücresine desteklik sağlar. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz. Bitki hücresi su kaybettiği zaman, sitoplazma hücre zarından ayrılarak ortaya veya hücre kenarına doğru büzülür. Selüloz zar sert ve dayanaklı olduğundan hücre küçülmez. Hayvan hücre su kaybettiğinde, hücrenin hacmi daha çok azalır ve hücre zarı ile birlikte sitoplazma büzülmesi gözlenir.

Doğru Yanıt: d

Soru 195.

Tuzlu suya bırakılan bir bitki hücresinde kısa bir süre sonra;

I.

Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki açıklık azalır.

II.

Kofullar büzülür.

III.

Kromozom sayısı azalır.

IV.

Turgor basıncı azalır.

olaylarından hangileri gözlenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II ve IV
   
Çözüm:
Tuzlu suya bırakılan bitki hücresi su kaybeder, kofullar büzülür. Turgor basıncı azaldığı için hücre zarı ile çeperi arasındaki boşluk artar. Kromozom sayısının bu olayla ilişkisi yoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 196.

Aşağıdaki yapıların hangisinde DNA molekülü bulunmaz?

 
A Şıkkı Kromozom
B Şıkkı Hücre zarı
C Şıkkı Kromatid
D Şıkkı Mitokondri
E Şıkkı Kloroplast
   
Çözüm:
DNA molekülü kromozom kromatit, kloroplast ve mitokondride bulunur. Ancak hücre zarının yapısında bulunmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 197.

Tatlısularda normal koşullarda yaşayan, kontraktil kofullu ökaryot bir hücrelide,

  I. ATP üretiminin azalması
 II. Hücre içi madde derişiminin artması
III. Sindirim artıklarının kofullarda birikmesi

durumlarından hangileri, hücrenin aşırı su alarak patlamasına neden olmaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kofullarda biriken artık maddeler hücre içi madde derişimini artırmaz, dolayısıyla da hücrenin aşırı su alarak patlamasına neden olmaz.
Hücre için madde derişiminin artması, osmotik basıncı artırır ve hücreye su girişi artar. Bu da hücrenin aşırı su alarak patlamasına neden olabilir.
ATP üretimi azalırsa kontrafaktil kofullarla dışarı atılan su miktarı azalır. Bu da hücrenin aşırı su nedeniyle patlamasına neden olabilir.

Doğru Yanıt: c

Soru 198.

Hücre zarı yapımında;

  I. Golgi
 II. Lizozom
III. Ribozom
IV. Sentrozom

organellerinden hangileri görev yapar?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Hücre zarının yapısında bulunan proteinlerin sentezi ribozomlarda gerçekleşir. Zarın yapısında bulunan moleküllere son şeklinin verildiği yer golgidir.

Doğru Yanıt: b

Soru 199.

Tiroid bezinde yoğun iyot birikmesi aşağıdakilerden hagisiyle açıklanabilir?

 
A Şıkkı Osmoz
B Şıkkı Pinositoz
C Şıkkı Fagositoz
D Şıkkı Difüzyon
E Şıkkı Aktif taşıma
   
Çözüm:
Bir hücrede dış ortamdan daha fazla madde birikebilmesi aktif taşımayla gerçekleşir. İyot hücre zarından geçebilen bir molekül olduğu için pinositoz ve fagositoz bu durumu açıklamaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 200.

Tatlısularda yaşayan ökaryot bir hücreli organizmalarda,

I.

Gaz değişimi

II.

Fotosentez

III.

Su boşaltımı

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için özelleşmiş organel bulunmaz?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Bir hücreli ökaryot organizmalar fotosentez yapıyorsa kloroplast; tatlı sularda yaşıyorsa, fazla suyu boşaltmak için kontraktil koful taşırlar. Fakat bir hücrelilerin tamamı gaz değişimini hücre yüzeyleriyle yaparlar ve bu olay için özelleşmiş organel taşımazlar.

Doğru Yanıt: a

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=