TEST-4(TAŞIMADOLAŞIM)

Hareketli Manzaralar - Hareketli Manzara Resimleri - Hareketli Manzara Resmi

Soru 151.

Memeli kalbinde,

I.

Sağ karıncık

II.

Sağ kulakçık

III.

Sol karıncık

IV.

Sol kulakçık

kısımlarında kan basıncı yüksek olandan, düşük olana doğru nasıl sıralanır?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı III - I - IV - II
D Şıkkı III - IV - I - II
E Şıkkı IV - III - I - II
   
Çözüm:
Memelilerde en yüksek kan basıncı sol karıncıktan çıkan aorttadır. Sonra sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarı gelir. Akciğer atardamarının kan basıncından daha düşük olan sol kulakçığa temiz kan getiren akciğer toplardamarıdır. Sağ kulakçığa kirli kan taşıyan ana toplardamar en düşük kan basıncına sahiptir.

Doğru Yanıt: c

Soru 152.

Doku sıvısı, kan plazmasının kılcal damarlardan doku hücreleri arasındaki boşluklara kontrollü olarak geçmesi ile meydana gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doku sıvısında bulunmaz?

 
A Şıkkı Küçük plazma proteinleri
B Şıkkı Karbondioksit
C Şıkkı Alyuvar
D Şıkkı Akyuvar
E Şıkkı Madensel tuzlar
   
Çözüm:
Doku sıvısı, kan plazmasının kılcal damarlarında doku hücreleriş arasındaki boşluklarda geçmesiyle oluştuğuna göre damar zarından geçebilen maddeler doku sıvısında bulunabilir. Küçük plazma proteinleri, karbondioksit, madensel tuzlar ve akyuvarlar damar zarından geçebilirler. Fakat alyuvar hücreleri damar dışına çıkamaz.

Doğru Yanıt: c

Soru 153.

I.

Antikor

II.

Alyuvar

III.

Akyuvar

Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin sayıca artması bağışıklığın sağlanmasına yönelik bir olay değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Akyuvarlar ve antikorlar vücudun hastalıklara karşı direnç göstermesini yani bağışıklığı sağlar. Alyuvarlar ise kanda O2 ve CO2 taşıyan hücrelerdir.

Doğru Yanıt: b

Soru 154.

Omurgasız bir hayvanla ilgli;

I. Özelleşmiş bir dolaşım sistemi taşımayabilir.
II. Kapalı kan dolaşım sistemine sahip olabilir.
III. Atar damarlarıyla toplar damarı arasında kılcal damar taşımayabilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Omurgasız hayvanların sünger ve sölenter grubundaki canlılarında özelleşmiş bir dolaşım sistemi bulunmaz. Halkalı solucanlar grubunda kapalı dolaşım sistemi bulunur (Örnek : Toprak solucanı). Bu canlıların dışında kalan diğer omurgasızlarda, atardamar ile toplardamar arasındaki kılcal damar bulunmayan açık dolaşım sistemi görülür.

Doğru Yanıt: e

Soru 155.

I.

Sindirilmiş besin taşıma

II.

Kılcal damar bulundurma

III.

Yalnız omurgalılarda bulunma

IV.

Solunum gazları taşıma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri açık ve kapalı dolaşım bulunan canlıların tümünde ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Açık ve kapalı dolaşım bulunan canlıların tümünde, sindirilmiş besinler kan dolaşımı yoluyla taşınır. Kılcal damar yapısı açık dolaşıma sahip canlılarda bulunmaz. Omurgalılarda görülen kapalı dolaşımdır, açık dolaşım omurgasızlarda görülür.
Solunum gazları, trake solunumu yapan ve açık dolaşıma sahip olan hayvanlarda kan dolaşımı yoluyla taşınmaz.

Doğru Yanıt: a

Soru 156.

Bir bitki türünde transpirasyon (terleme) artışının rüzgâr hızına bağlı değişimi grafikteki gibidir.
                 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
A Şıkkı Rüzgârın hızı terlemeyi etkiler.
B Şıkkı Rüzgârın hızı 0 - 1m/sn. iken terleme artışı en yüksektir.
C Şıkkı Rüzgârın  hızı 4 - 5m/sn de iken terleme hızı 0 - 1 arası hızından düşüktür. 
D Şıkkı Hafif esen rüzgârdaki terleme hızı daha fazladır.
E Şıkkı Durgun, fakat nemli havadaki terleme hızı en yüksektir.
   
Çözüm:
Soruda verilen grafikte terleme artışının rüzgârın hızına bağlı değişimi gösterilmiştir. Rüzgârın hızı artıkça terleme artışında bir değişim vardır ve artışın en yüksek olduğu aralık, rüzgâr hızının 0 - 1 m/sn olduğu aralıktır. Rüzgârın hızı 4 - 5m/sn iken terleme yine artar fakat bir önceki aralığa göre daha azdır. Grafik incelendiğinde durgun havada terlemenin en yüksek olmadığı görülmektedir. 

Doğru Yanıt: e

Soru 157.

İnsanlardaki damar çeşitlerinde

  I.  Kasılarak kan basıncını artırma
 II.  Dokulara madde geçişlerini sağlama
III.  Epitel doku içerme 

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
İnsanlardaki kan damarları arasında atardamar ve toplardamar etrafındaki düz kaslar, damarların kasılıp gevşemesini sağlar, kılcal damarlarda bu yapı görülmez. Dokulara madde geçişlerinin sağlandığı tek damar ise kılcal damarlardır. Fakat üç kan damarının de iç yüzeyleri tek tabakalı epitel doku ile kuşatılmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 158.

Omurgalı hayvanların taşıma sisteminde görülen bazı özellikler şunlardır;

I.

Temiz ve kirli kanın ayrı damarlarda dolaşması

II.

Solunum organında temizlenen kanın doğrudan vücuda dağılması

III.

Vücutta kirlenen kanın kalbe dönmesi

IV.

Kalpte daima kirli kanın bulunması

Bu özelliklerden hangileri sadece balıklarda görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Balıklarda solungaçlardan alınan oksijen kan damarlarıyla kalbe uğramadan diğer vücut hücrelerine iletilir. Vücut hücrelerinin solunum sonucu oluşan karbondioksit kalbe gelir. Bir başka deyişle temiz kan solunum organlarından doğrudan vücuda dağılır. Kalpte daima kiri kan bulunur. Vücutta kirlenen  kanın kalbe dönmesi diğer omurgalılarda da görülür. Temiz ve kirli kanın ayrı damarlarda dolaşması ise balıklarda görülmez.

Doğru Yanıt: d

Soru 159.

I.

Asetil kolin

II.

Vagus siniri

III.

Tiroksin hormonu

IV.

Adrenalin

Yukarıdakilerden hangileri insan kalbinin çalışmasını hızlandırıcı etki yapar?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I v eIII
D Şıkkı I ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Vagus siniri, otonom sinir sistemine bağlı olan parasempatik sinirdir. Parasempatik sinirler ve asetilkolin hormonu kalp çalışmasını yavaşlatıcı yönde etki eder. Adrenalin ve tiroksin hormonu ise kalp çalışmasını hızlandırır.

Doğru Yanıt: e

Soru 160.

        
İnsanda dolaşım sisteminin çeşitli bölümlerinden geçmekte olan kanın hız ve basınç değişimleri yukarıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

A ve B grafiklerinde II numara ile gösterilen bölgelerde kanın hangi damarlarından geçmekte olduğu söylenebilir?

 

             A            

             B            

 
A Şıkkı
  Toplardamar Kılcaldamar
B Şıkkı
  Kılcaldamar Kılcaldamar
C Şıkkı
  Atardamar Toplardamar
D Şıkkı
  Toplardamar Atardamar
E Şıkkı
  Kılcaldamar Toplardamar
   
Çözüm:
İnsanın dolaşım sisteminde kan damarlarındaki kanın akış hızının çoktan aza doğru sıralanışı; atardamar - toplardamar - kılcaldamar şeklindedir.
Kan basıncının damarlar arasındaki çoktan aza doğru sıralanışı ise;
Atardamar - kılcaldamar - toplardamar şeklindedir. Bu bilgilerin ışığı altında verilen grafikler incelendiğinde II numaralı damarın kılcal damar olduğu anlaşılır.

Doğru Yanıt: b

Soru 161.

İnsanlarda, kan proteinleri,

I.

Kanın pıhtılaşmasında rol oynama

II.

Sindirilmiş besin maddelerini taşıma

III.

Kan plazmasının ozmotik basıncını dengelemede rol oynama

IV.

Vücudun bağışıklık tepkisinde rol oynama

işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, III ve IV
   
Çözüm:
- Kanın pıhtılaşmasında görev alan fibrinojen, protrombin gibi moleküller protein yapıda olup kanın plazmasın da bulunur.
- Vücudun bağışıklık tepkisinin oluşmasında rol oynayan antikor molekülleri de protein yapılıdır.
- Sindirilmiş besin maddeleri ise kanın plazma kısmında taşınır ve bu taşıma da proteinler rol oynamaz.


Doğru Yanıt: e

Soru 162.

Bir insanın;

I.

Kol

II.

Kalp

III.

Bağırsak

gibi organlarından hangilerinin çalışmasını sağlayan kaslar somatik sinirlerle uyarılır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Somatik sinirler isteğe bağlı olarak çalışan çizgili kasları, otonom sinirler ise kalp kaslarını ve düz kasları uyarırlar. Kol kasları isteğe bağlı olarak çalıştığı için somatik sinirlerle uyarılır. İç organlar ise otonom sinirlerle çalışmaya sevkedilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 163.

Bir insanın dolaşım sistemine ait, aşağıdaki damarların hangisi kirli kan (karbondioksitçe zengin) taşır?

 
A Şıkkı Karaciğer atardamarı
B Şıkkı Böbrek atardamarı
C Şıkkı Akciğer toplardamarı
D Şıkkı Bağırsak atardamarı
E Şıkkı Böbrek toplardamarı
   
Çözüm:
Böbreklere temiz kan, böbrek atardamarı ile gelir. Böbreklerdeki kirli kan ise böbrek toplardamarı ile alt ana toplardamara verilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 164.

Bazı bitkilerde,

I.

Stoma bulunmayan yeşil ince gövde

II.

Kazık kök

III.

Sadece üst yüzeyinde stoma bulunan yapraklar

IV.

Su depolamış kalın gövde

V.

Geniş, parçalı yapraklar

VI.

Kalın mantar tabakasıyla korunan gövde
gibi özellikler bulunur.

Bu özelliklerden, aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de, karşısında belirtilen ortama en uygundur?

 

 Özellikler

 Ortam

 
A Şıkkı
  I ve V Kurak iklim
B Şıkkı
  III ve VI Kurak iklim
C Şıkkı
  II ve V Kurak iklim
D Şıkkı
  II ve IV Su ortamı
E Şıkkı
  I ve III Su ortamı
   
Çözüm:
Su ortamında yaşayan bitkilerin yeşil ince ve stoma bulundurmayan gövdeleri ve sadece üst yüzeyinde stoma bulunan yaprakları vardır. Ortamdaki su miktarı azaldıkça stomalar yaprağın alt yüzeyinde yoğunlaşır. Yaprak yüzeyinin artması terlemeyle kaybedilen su mikltarının artmasına neden olur bu nedenle su ortamı bitkileri geniş, parçalı yaprak yapısına sahiptir. Kazık kök, su depolamış kalın gövde kalın mantar tabakasıyla korunan gövde ise kurak iklim bitkilerinin özelliklerindedir ve amaç su kaybını en aza indirmektir.

Doğru Yanıt: e

Soru 165.

Bir insanda, doku sıvısından lenf kılcal damarlarına doğru aşağıdakilerden hangisinin geçmesi beklenemez?

 
A Şıkkı Hemoglobin
B Şıkkı Bakteri
C Şıkkı Glikoz
D Şıkkı Plazma proteini
E Şıkkı Aminoasit
   
Çözüm:
İnsanlarda lenf ile doku sıvası arasında gerçekleşen madde alışverişinde, doku sıvısından lenf damarlarına küçük plazma proteinleri, mikroorganizmalar, glikoz ve aminoasit gibi besin monomerleri geçebilir. Fakat hemoglobin, lenf sıvısında bulunmaz. Lenf sıvısında alyuvar yoktur.

Doğru Yanıt: a

Soru 166.

Memelilerde, atardamarları toplardamarlara bağlayan kılcaldamarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,

I.

Çözünen maddelerin kılcal damarlardan doku sıvısına daha kolay geçmesi

II.

Metabolizma atıklarının kılcaldamarlara daha kolay geçmesi

III.

Doku sıvısının kılcaldamarlara daha kolay geçmesi

IV.

Doku sıvısı miktarının azalması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:

Kan basıncı, kılcal damarlardaki sıvının dışarı çıkmasına sağlar ve dışarı çıkan sıvı doku sıvısı olarak adlandırılır. Protein osmotik basıncı ise doku sıvısının tekrar kılcaldamara geri dönmesinde etkilidir. Bu iki basınçtan hangisi büyükse sıvının hareket yönü ona göre değişir. Kan basıncı büyükse damar dışına sıvı çıkışı, protein osmotik basıncı büyükse damara sıvı girişi olur. Bu nedenle kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı, sürekli damar dışına sıvı çıkışı olurdu. Protein osmotik basıncı, kan basıncından daha düşük değerde kalacağı için damara sıvı girişi olmazdı.

Doğru Yanıt: a

Soru 167.

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde kan damarı bulunmaz?

 
A Şıkkı Halka solucan
B Şıkkı Midye
C Şıkkı Deniz anası
D Şıkkı Deniz kestanesi
E Şıkkı Böcek
   
Çözüm:
Omurgasız hayvanlardan süngerler ve sölenterlerde özelleşmiş bir dolaşım sistemi bulunmaz. Gerekli maddelerin iletimi, hücrelerden hücreye difüzyon veya aktif taşıma yoluyla gerçekleşir. Deniz anası, sölenterler grubuna giren bir canlıdır. B, D ve E seçeneklerindeki omurgasız canlılarda açık dolaşım sistemi, A seçeneğindeki halkalı solucanlarda ise basit bir kapalı dolaşım sistemi bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 168.

I.

Pasif bağışıklık sağlar.

II.

Antijen almış kişiye yapılır.

III.

Uzun süre bağışıklık sağlar.

IV.

Koruyucudur.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri seruma aittir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Serum hasta olan yani antijen almış kişiye uygulanır. Serumun içinde antikorlar bulunur. Kişi hazır antikor aldığı için pasif bağışıklık sağlar ve kısa süre etkili olur. Serum tedavi edici, aşı koruyucudur. 

Doğru Yanıt: a

Soru 169.

Kılcaldamar ile doku sıvısı arasındaki madde alış-veriş şeması ve basınç değişimi grafiği aşağıdaki gibidir.

Bu şema ve grafiğe göre;

I.

Damar içi sıvısının doku sıvısına geçişi kan basıncı ile olmaktadır.

II.

Kan basıncı, kılcallarını atardamar ucundan toplardamar ucuna doğru azalır. Ozmotik bacınç ise kılcaldamar boyunca değişmez.

III.

Kılcalların toplardamar ucunda ozmotik basınç kan basıncından yüksektir. Bu nedenle metabolik artıklar doku sıvısından kılcal damarlara geçer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda verien öncüllerin üçüde şema ve grafiklerdeki değerlere göre doğrudur.

Doğru Yanıt: e

Soru 170.

Akciğer kılcallarında alyuvarlar içinde oluşan karbonik asit (H2CO3) ayrışarak CO2 ve H2O ya dönüşür.

Karbondioksitin dışarı atılıncaya kadar,

I.    Plazma II.   Akciğer kılcalları
III. Alveol IV.  Bronş

yapılarındaki geçiş sırası, aşağıdakilerden hangisi gibidir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı II - I - IV - III
C Şıkkı III - IV - I - II
D Şıkkı II - III - IV - I
E Şıkkı III - I - II - IV
   
Çözüm:
Doku hücrelerinde oluşan CO2, difüzyonla doku kılcaldamarındaki plazmaya geçer.

Dolaşım sistemiyle akciğer kılcallarına gelir.

Akciğer kılcallarından difüzyonla alveole geçer.
Alveolden sonra sırasıyla bronşçuk, bronş ve soluk borusundan geçerek dışarı atırılır.

Doğru Yanıt: a

Soru 171.

Omurgalı hayvanların dolaşım sistemlerinde;

I.

Kanın temizlendiği organ

II.

Hemoglobinin bulunduğu yer

III.

Akyuvarların antikor oluşturması

IV.

Vücuda temiz kan gitmesi

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanlarda akciğer, deri ve solungaç solunumları görülür. Solungaç solunumu yapan omurgalılarda (balık ve kurbağa larvalarında), solungaçlarda temizlenen, oksijen bakımından zenginleştirilen kan, doğrudan vücuda gider, Kurbağa ve sürüngenlerde kalpten vücuda karışık kan pompalanır. Kanın temizlendiği organlar farklıdır. Bazılarında solungaç, bazılarında deri, bazılarında ise akciğerlerde temizlenir. Fakat bütün omurgalılarda hemoglobin alyuvarlarda bulunur ve akyuvar hücreleri antikor oluşturur.

Doğru Yanıt: d

Soru 172.

Çokyıllık bitkilerde mevsime bağlı olmaksızın görülen yaprak dökümüne, ortamdaki

I.

Suyun azalması

II.

Sıcaklığın azalması

III.

Işık alma süresinin gittikçe kısalması

koşullarının hangileri neden olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun azalması fotosentez ve diğer metabolizma olaylarını yavaşlatacaktır. Sıcaklığın azalması enzimlerin aktivitesini düşürecek ve metabolizma üzerine olumsuz yönde etki edecektir. Işık alma süresinin azalmasında, suyun azalması gibi fotosentez hızını azaltacak ve mevsime bağlı olmaksızın görülen yaprak dökümüne neden olacaktır.

Doğru Yanıt: e

Soru 173.

Bir memelinin kalp yapısı şematik olarak aşağıda çizilmiştir.

Kalbe giren kirli kanın temiz kan olarak kalpten çıkıncaya kadar numaralandırılan damarlardan geçiş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

 
A Şıkkı I - II - III - IV
B Şıkkı I - III - II - IV
C Şıkkı I - II - IV - III
D Şıkkı IV - II - III - I
E Şıkkı IV - III - II - I
   
Çözüm:
Kalbe gelen kirli kan ana toplardamarlarla sağ kulakçığa dökülür. Daha sonra kulakçığının kasılmasıyla sağ karıncığa geçer. Karıncığın kasılmasıyla da akciğer atardamarıyla sağ karıncıktan çıkan kirli kan, temizlenmek üzere akciğerlere gönderilir. Akciğer kılcallarında temizlenen kan, akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakçığına gelir.Doğru Yanıt: c

Soru 174.

Aşağıdaki damarlardan hangisi kalbe kan getirir?

 
A Şıkkı Akciğer atardamarı
B Şıkkı Böbrek atardamarı
C Şıkkı Kapı toplardamarı
D Şıkkı Akciğer toplardamarı
E Şıkkı Karaciğer atardamarı
   
Çözüm:
Toplardamarlar vücuttan toplanan kanı kalbe getiren, atardamarlar ise kalpten çıkan kanı vücuda götüren damarlardır. Kapı toplardamarı, sindirim sisteminden emilen besin maddelerini karaciğere iletir. Akciğer toplardamarı akciğerlerde oksijen yönünden zenginleştirilen kanı kalbe getirir.

Doğru Yanıt: d

Soru 175.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde kasların rolü yoktur?

 
A Şıkkı Yemek borusununun persitaltik hareketi
B Şıkkı Pankreasın hormon salgılaması
C Şıkkı Damarların büzülüp gevşemesi
D Şıkkı Kılların dikleşmesi
E Şıkkı Göze girecek ışık miktarının ayarlanması
   
Çözüm:
Pankreasın langerhans adacıklarından hormon salgılanır. langerhans adacıkları epitel dokudan oluşmuştur. İç salgı bezi olarak insülin ve glukagon hormonlarını üretir. Diğer tüm olayların gerçekleşmesi ilgili yapılardaki düz kasların kasılması ile olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 176.


Koşulları sabit bir ortamda tutulan ve bolca sulandıktan sonra üç gün su verilmeyen bir bitkinin I., 2. ve 3. günler için ayrı ayrı olmak üzere 24 saat boyunca terleme hızı ölçülmüş ve yukarıdaki grafik elde edilmiştir.

Bu grafikteki K, L ve M eğrileri hangi günlere aittir?

 

  K 

  L 

  M 

 
A Şıkkı
 

3.

2.

1.

B Şıkkı
 

1.

3.

2.

C Şıkkı
 

2.

1.

3.

D Şıkkı
 

1.

2.

3.

E Şıkkı
 

3.

1.

2.

   
Çözüm:
Soruda toprağın su miktarı dışında, bitki için gerekli diğer koşullar sabit tutulmuştur. Bitkilerin terleme hızına etki eden faktörlerden biri toprağın su miktarıdır. Terleme hızı, toprağın su miktarıyla doğru orantılıdır. Soruda önce bolca sulanan ve sonra üç gün su verilmeyen bitkinin terleme hızı ölçülüyor. Topraktaki su azaldıkça, bitkinin de 1., 2. ve 3. günlerde terleme hızı azalacaktır. K, L ve M eğrileri sırasıyla 1., 2. ve 3. güne ait eğrilerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 177.

İnsanın kan dolaşımında kanın akış hızı, aorttan başlayıp atardamar, kılcaldamar ağı, toplardamar ve ana toplardamar boyunca, normal olarak değişmektedir.

Bu değişiklik aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibidir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Atardamarların çapı, toplardamarların çapından daha küçüktür bu nedenle kanın akış hızı atardamarlardan, toplardamarlara göre daha hızlıdır.
Atardamarlarla toplardamarlar arasında bulunan kılcaldamar ağının toplam çapı diğer damarlara göre daha fazladır, bu nedenle kanın akış hızının en yavaş olduğu damardır.

Doğru Yanıt: b

Soru 178.

 

Kılcal kan damarlarında;

I.

Kan basıncının

II.

Osmotik basıncın

III.

Kandaki su ve tuz miktarının

artması olaylarından hangileri doku sıvısı birikimine neden olur?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Kılcal kan damarlarından dışarıya sıvı çıkmasının nedeni kan basıncıdır. Kan basıncı artarsa dışarı çıkan sıvı miktarı artar, bu da doku sıvısının birikimine neden olur.
Doku sıvısının, kılcaldamarlara geri emilmesini sağlayan kılcal kan damarlarının osmotik basıncın artmasıdır. Kandaki su ve tuz miktarının artması yoğunluğu dolayısıyla osmotik basıncı artar.

Doğru Yanıt: a

Soru 179.

Kan serumunda;

  I.  Protein
 II.  Hormon
III.  Fibrinojen

moleküllerinden hangileri bulunur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Serum, kanın pıhtılaşmasından sonra kalan renksiz sıvıdır. Kan serumu içinde, kanın pıhtılaşmasında sorumlu yapılar dışında, plazma yapısındaki tüm maddeler bulunur. Dolayısıyla serumda hormon ve protein bulunur. Fibrinojen, kanın pıhtılaşmasından sorumlu bir proteindir. Serumun yapısında bulunmaz.

Doğru Yanıt: d

Soru 180.

Kan kulakçıklardan karıncıklara geçerken;

I.

Kulakçıkların basıncı azalır.

II.

Karıncıkların basıncı artar.

III.

Kulakçıklar kasılır.

IV.

Karıncıklar gevşer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kan kulakçıklardan karıncıklara geçerken;
- Kulakçıklar kasılır, basıncı artar.
- Karıncıklar gevşer, basıncı azalır.

Doğru Yanıt: d

Soru 181.


Starling hipotezine göre;

I.

III no'lu bölgede kan basıncının artması

II.

II no'lu bölgede protein osmotik basıncının sabit olması

III.

IV no'lu bölgede osmotik basıncın artması

IV.

I no'lu bölede kan basıncının yüksek olması

V.

III no'lu bölgede kan proteinlerinin azalması

olaylarından hangileri, doku sıvısının kan damarlarına geri dönüşünü engeller?

 
A Şıkkı II ve III
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, III ve V
E Şıkkı II, III ve V
   
Çözüm:
Kılcaldamarlarıun, atardamar ucundan, toplardamar ucuna doğru gidildikçe, kan basıncı azalırken, protein osmotik basıncı değişmez, Verilen şekilde I'den II'ye doğru kan basıncı, osmotik basınçtan yüksek olduğu için kanda doku sıvısına madde geçişi gözlenir. II' den III'e doğru gidildikçe, kan basıncı, osmotik basıncın altına iner. Bu bölgede osmotik basınç yüksek alacağından doku sıvısından kana madde geçişi gözlenir. III nolu bölgedeki kan basıncının artması, IV nolu bölgenin osmotik basıncının artması ve III nolu bölgede kan proteinlerinin düşmesiyle osmotik basıncın azalması; doku sıvısının kan damarlarına geri dönüşünü engeller.

Doğru Yanıt: d

Soru 182.

Akciğere giden damar (I) ile akciğerden çıkan damar (II) larla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

          I                    II         

 
A Şıkkı
 

Glikoz taşır

Glikoz taşır
B Şıkkı
  Hemoglobin taşır Hemoglobin taşır
C Şıkkı
  Akyuvar taşır Akyuvar taşır
D Şıkkı
  Üre taşır Üre taşır
E Şıkkı
  Oksihemoglobince çok zengindir Oksihemoglobince çok zengindir
   
   
Çözüm:
Akciğer giren ve çıkan damarlarda farklılık gösteren faktör solunum gazlarının miktarıdır. Çünkü akciğerde O2 ve CO2 alışverişi yapılır. Akciğere giden damar akciğer atardamarı olup oksihemoglobini azdır. Akciğerden çıkan damar ise akciğer toplardamarı olup oksihemoglobin miktarı çoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 183.

I.

Mantar dokuda bulunmaları

II.

Kloroplast taşımaları
III. Açılıp kapanmaları
IV. Gaz alışverişini sağlamaları

Yukarıdakilerden hangileri lentisel ve stomanın ortak özelliklerinden değildir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Epidermis tabakasında bulunan stomalar, kloroplast taşıyan, canlı ve açılıp kapanma özelliğindeki hücrelerdir. Lentiseller ise mantar dokuda bulunan, sürekli açık olan kloroplastsız ölü yapılardır. Fakat stomalar ve lentiseller gaz alışverişi ve terleme olaylarından sorumlu yapılardır. IV. öncül ortak bir özelliktir.

Doğru Yanıt: e

Soru 184.

Omurgalı hayvanların  tümünün kanında

I.

Alyuvar bulunur.

II.

Alyuvarlarında hemoglobin bulunur.

III.

Alyuvarlarında çekirdek bulunmaz.

IV.

Alyuvarlarında organeller bulunmaz.

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanların tümünde alyuvarlar bulunur ve alyuvarlarda hemoglobin pigmenti yer alır.
Alyuvarlarında çekirdek ve organel olmayan yalnız memeliler sınıfıdır.

Doğru Yanıt: e

Soru 185.

Bazı çok hücreli hayvanlarda kanın bileşimini değiştirmeden doku sıvısına geçmesi, hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir?

 
A Şıkkı İç döllenme yaptığını
B Şıkkı Açık dolaşım sistemini taşıdığını
C Şıkkı Sularda yaşadığını
D Şıkkı İç iskelet taşıdığını
E Şıkkı Nemli bir vücut yüzeyine sahip olduğunu
   
Çözüm:
Kanın bileşimini değiştirmeden doku sıvısına geçmesi şu anlama gelir. Damardaki kanın olduğu gibi damarın dışına çıkması. Bu da ancak açık dolaşım sisteminde görülür. Mesela böceklerde damarı iki ucu açıktır. Damardaki kan damarın dışına çıkarken bileşimini değiştirmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 186.

Kas dokusundaki kılcal damarlarda bulunan CO2 ve O2 miktarındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Kas dokusu solunum için gerekli O2 kılcallarından alırken ürettiği CO2' yi kılcallara verir. Bu nedenle doku kılcalında O2 miktarı azalırken CO2 miktarı artar.

Doğru Yanıt: a

Soru 187.

Memeli bir hayvanda akciğer kılcallarından alveollere doğru;

I.

HCO3-

II.

H2CO3

III.

Karbondioksit

IV.

Oksijen

gibi moleküllerinden hangileri geçer?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı III ve IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı Yalnız II
E Şıkkı Yalnız III
   
Çözüm:
Akciğer kılcallarından alveole doğruı geçen molekül karbondioksittdir. Dokularda solunum sonucu oluşan CO2, doku kılcallarına geçerek kana karışır. Kanla akciğerlere kadar plazmada çözünmüş olarak, HCO-3 şeklinde ve alyuvarlarda HbCO2 şeklinde gelir. Akciğer kılcallarında serbest hale gelen CO2 difüzyonla alveollere geçer.

Doğru Yanıt: e

Soru 188.

İnsan vücudunda, bir atardamarın karbondioksitçe zengin kan taşıması, o damarın ;

I.

Küçük kan dolaşımı içerisinde yer aldığı

II.

Akciğere kan götürdüğü

III.

Kalbin kulakçıklarından çıktığı

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Atardamarlar arasında kirli kan (karbondioksitçe zengin kan) taşıyan tek damar akciğer atardamarıdır. Akciğer atardamarı, küçük kan dolaşımında görülür; kalbin sağ karıncığından çıkar ve akciğerlere kan iletir.

Doğru Yanıt: b

Soru 189.

 

 

Az nemli ortam

Orta nemli ortam

Çok nemli ortam

I.

En derinde

Derinde

Yüzeyde

II.

Derinde

Yüzeyde

En derinde

III.

Yüzeyde

Derinde

En derinde

IV.

En derinde

Yüzeyde

Derinde

V.

Derinde

En derinde

Yüzeyde


Farklı nemlilikteki ortamlarda yaşamaya uyum sağlamış bitkiler birbirleriyle kıyaslandığında, gözeneklerin yaprak yüzeyine göre konumları yukarıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 

 

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Yaprağın epidermis hücreleri arasında bulunan gözenekler (stomalar) terleme ve gaz alışverişi olaylarını düzenlerler. Gözeneklerin yapraktaki konumu ve sayılan, bitkilerin yaşadığı ortama göre farklılık gösterir. Az nemli ortamda yaşayan bitkilerde, su kaybını en aza indirmek için gözenekler alt epidermisin en derin bölgelerinde bulunur. Çok nemli ortamda yaşayan bitkilerin gözenekleri ise alt ve üst epidermisin yüzeyindedir. Orta nemli topraklardaki bitkilerin gözenekleri epidermisin normal seviyesindedir. Soruda verilen tablo, bu bilgilerin ışığı altında incelendiğinde, doğru eleştirmenin I nolu bitkide olduğu görülür.

Doğru Yanıt: a

Soru 190.

Bir doku kılcal damarının atar ve toplar damarla olan bağlantısı şematik olarak aşağıdaki gibidir.

Buna göre;

I.

Kan akışı daima A'dan B'ye doğrudur.

II.

A'dan B'ye doğru kan basıncı düşer.

III.

B bölgesindeki işaretli bir alyuvar hiçbir zaman A bölgesinden geçmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Kan akışı atar damardan toplardamara doğrudur. Bu geçiş sırasında kan basıncı da düşer. III. öncül yanlıştır. Çünkü kan vücutta sürekli devir daim halindedir.

Doğru Yanıt: c

Soru 191.

Kara bitkileri toprak çözeltisinden aldıkları suyu;

I.

Su buharı halinde dış ortama atabilir.

II.

Oksijen üretiminde kullanabilir.

III.

Glikoz yapımında kullanabilir.

IV.

Sıvı halde dış ortama atabilir.


ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Kara bitkileri, topraktan alıp yapraklara taşıdıkları suyu fotosentez olayında glikoz gibi besinlerin üretimde kullanabilirler. Fotosentez sonucu atmosfere verilen oksijenin kaynağı, kullanılan su molekülüdür. Hayatsal olaylarda kullandığı suyun fazlasını terleme ile su buharı halinde veya damlama ile sıvı halde dış ortama atabilirler.

Doğru Yanıt: e

Soru 192.

Karaciğerdeki kan kalbe ulaşıncaya kadar,

I.

Karaciğer üstü toplardamarı

II.

Alt anatoplar damarı

III.

Üst ana toplardamarı

IV.

Aort

gibi damarların hangilerinden geçer?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Karaciğerdeki kan, karaciğer üstü toplardamar ile karaciğerden çıkar. Karaciğer üstü toplardamar ise alt ana toplardamara açılır ve kan kalbin sağ kulakçığına dökülür. Aort, kalpten çıkan ana atardamardır. Üst ana toplardamar ise kalbin üst seviyesindeki organlardan gelen kanı kalbe getirir.

Doğru Yanıt: a

Soru 193.

Tamamen suyun içerisinde yaşayan yosun gibi su bitkileri suyun içerisindeki erimiş CO2'i hangi olayla (I) ve hangi yapıyla (II) alır?

 

     I    

     II    

 
A Şıkkı
  Difüzyon Stoma
B Şıkkı
  Difüzyon Vücut yüzeyi
C Şıkkı
  Aktif taşıma Vücut yüzeyi
D Şıkkı
  Aktif taşıma Stoma
E Şıkkı
  Difüzyon Lentisel
   
Çözüm:
Tamamen su içinde yaşayan su bitkilerinde, iletim demetleri bulunmaz, gerekli olan maddeler, bitkinin yaşadığı ortamdan vücut yüzeyinden difüzyonla alınır. Stomalar ve lentiseller karasal bitkilere özgü yapılardır. Tamamı suda olan bitkilerde görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 194.

Hb  +  O2    ®    HbO2   reaksiyonunun gerçekleştiği damardaki;

I. 

Glikoz

II. 

Karbondioksit

III. 

Üre

gibi moleküllerin miktarı aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

        I                II                III       

 
A Şıkkı
Azalır Azalır Artar
B Şıkkı
Artar Azalır Değişmez
C Şıkkı
Artar Azalır Azalır
D Şıkkı
Değişmez Artar Azalır
E Şıkkı
Değişmez Azalır Değişmez
   
Çözüm:
Hb  +  O2    ®    HbO2   reaksiyonunun gerçekleştiği damar akciğer kılcallarıdır.

Kan akciğer kılcallarından geçerken O2 miktarı artarken CO2 miktarı azalır. Diğerleri değişmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 195.

Damarlarında karışık kan dolaşan omurgalı hayvanlarda, aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

 
A Şıkkı Vücut ısıları değişkendir.
B Şıkkı Metabolizmaları yavaştır.
C Şıkkı Hücreleri oksijeni kandan almaz.
D Şıkkı Kalpleri üç odalıdır.
E Şıkkı Akciğer solunumunu yaparlar.
   
Çözüm:
Damarlarında karışık kan dolaşan kurbağa ve sürüngenlerin kalpleri üç odacıklıdır, akciğer solunumu yapan değişken vücut ısılı hayvanlardır. Metabolizma hızları sıcakkanlı hayvanlara göre nispeten yavaştır. Fakat bu canlıların hücreleri oksijen ihtiyaçlarını kılcal damarlardan difüzyonla karşılar.

Doğru Yanıt: c

Soru 196.

Aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu dolaşım sistemi, oksijeni dokulara kadar taşımaz?

 
A Şıkkı Güvercin
B Şıkkı Toprak solucanı
C Şıkkı Salyangoz
D Şıkkı Balık
E Şıkkı Çekirge
   
Çözüm:
Güvercin, toprak solucanı, salyangoz ve balıklarda solunum yoluyla dışarıdan alınan oksijen, kan dolaşımı yoluyla dokulara kadar iletilir. Fakat çekirge, eklembacaklılarda trake solunumu görülür. Trake solunumunda alınan oksijen, dolaşım sistemiyle değil özelleşmiş trake boruları ile doku hücrelerine taşınır. Trake solunumu yapan canlılarda solunum sistemi, dolaşım sistemine doğrudan bağlı değildir.

Doğru Yanıt: e

Soru 197.

Kapalı dolaşım sistemlerinde kanın daima bir yönde akmasına aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 
A Şıkkı Damar kasları
B Şıkkı Kandaki oksijen
C Şıkkı Damar kapakçıkları
D Şıkkı Kalp odacıklarının kasılması
E Şıkkı İskelet kaslarının kasılması
   
Çözüm:
Damar kaslarının, iskelet kaslarının ve kalp odacıklarının kasılması kanın belirli bir yöne doğru akmasında etkilidir. Tüm bu etkenlerin yanı sıra özellikle kalbin alt seviyesinde bulunan toplardamarlarda bulunan damar kapakçıkları kanın aşağıdan yukarıya doğru hareketini sağlar fakat kandaki oksijenin, akış yönüne herhangi bir etkisi yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 198.

Bitkilerde terleme,

I.

Madensel tuzların taşınmasına yardımcı olma

II.

Bitkinin aşırı ısınmasını önleme

III.

Fotosentez ürününün köklere taşınmasını sağlama

işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bitkilerde taşıma, odun ve soymuk boruları ile gerçekleşir. Su, topraktan yapraklara kadar odun borular ile taşınır. Suyun yukarıya kadar iletilmesinde rol oynayan faktörler terleme - Kohezyon kuvveti, kök basıncı gibi etkenlerdir. Terleme ile bitkide hem osmotik değer artar, hem de emme kuvveti doğar. Bu kuvvetler topraktan su ve madensel tuzların emici tüylerle bitkiye alınmasını sağlar. Terleme aynı zamanda bitkide ısınmayı engeller. Fotosentez ürünleri bilindiği gibi soymuk boruları ile bitkinin diğer bölgelerine iletilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 199.

Hızlı hareketler yapan bir kimsede, kan dolaşım hızı, dışarıya verilen karbondioksit miktarı ve dokulara taşınan oksijen miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

 

  Kan dolaşım
hızı
Dışarıya verilen CO2 miktarı Dokulara taşınan O2 miktarı

 
A Şıkkı
  Değişmez Azalır Artar
B Şıkkı
  Değişmez Artar Azalır
C Şıkkı
  Artar Azalır Artar
D Şıkkı
  Artar Değişmez Değişmez
E Şıkkı
  Artar Artar Artar
   
Çözüm:
Hızlı hareket eden bir kimsenin kan dolaşım hızı artar. Hareket enerji üretimini arttırdığı için daha fazla glikoz yıkımı olur. Glikoz yıkımı artıkça üretilen karbondioksit ve tüketilen oksijen miktarı  artar.

Doğru Yanıt: e

Soru 200.

Koşmaya başlayan bir atlette, solunum, kas ve dolaşım sistemleri hangi sıraya göre normalden daha hızlı çalışmaya geçer?

 
A Şıkkı Kas - solunum - dolaşım
B Şıkkı Solunum - kas - solunum
C Şıkkı Dolaşım - kas - solunum
D Şıkkı Solunum - dolaşım - kas
E Şıkkı Kas - dolaşım - solunum
   
Çözüm:
Koşmaya başlayan atletin kaslarında glikoz, oksijen ve ATP tüketimi artar. Kas dokusunda solunum sonucu açığa çıkan karbondioksitin kana geçişi hızlanır. Kanda CO2 miktarının artması ise kanın asitliğini arttırır ve homeostasi (iç denge) bozulur. Homeostasinin normale dönmesi için dolaşım hızlanır. Aynı zamanda kandaki CO2 artışı, omurilik soğanındaki solunum merkezlerinin uyarılmasına ve sonuçta soluk alışveriş hızının artmasına neden olur.

Doğru Yanıt: e

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=