TEST-5(TAŞIMADOLAŞIM)

Hareketli Manzaralar - Hareketli Manzara Resimleri - Hareketli Manzara Resmi

Soru 201.


Yukarıdaki kanın pıhtılaşması özetlenmiştir.

(I) ve (II) ile gösterilen yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

       I      

       II      

 
A Şıkkı
  Tromboplastin Fibrin
B Şıkkı
  Fibrin Tromboplastin
C Şıkkı
  Doku sıvısı Hemoglobin
D Şıkkı
  Lenf Doku sıvısı
E Şıkkı
  Hemoglobin Fibrin
   
Çözüm:
Kanın pıhtılaşma basamaklarının özetlendiği şemada 1 nolu yerdeki madde, doku zedelenmesiyle oluşan ve kan pulcuklarının parçalanmasıyla oluşan enzimle etkileşerek trombokinaz  aktif enzimini oluşturan tromboplastindir. II nolu yerde ise trombin proteininin fibrinojen, aktifleştirerek oluşturduğu fibrin (pıhtı) gelmelidir.

Doğru Yanıt: a

Soru 203.

Sürüngenlerde kalp;

I.

Sol kulakçık  

II.

Sağ kulakçık  
III. Karıncık  
   
kısımlarından oluşur.

Bu odacaklardaki kanın taşıdığı oksijen miktarı çoktan aza doğru aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir.

 
A Şıkkı I - III - II
B Şıkkı I - II - III
C Şıkkı III - II - I
D Şıkkı III - I - II
E Şıkkı II - I - III
   
Çözüm:
Sürüngenlerde kalp, sağ ve sol kulakçıklar ile bir tane karıncıktan oluşan üç odacaklı bir yapı gösterir. Akciğerlerden gelen temiz kan sol kulakçığa, vücuttan toplanan kirli kan ise sağ kulakçığa dökülür. Kulakçıkların kasılmasıyla temiz ve kirli kan, karıncıkta karışır. Oksijen miktarı en yüksek odacık sol kulakçıktır. Daha sonra karıncık gelir. Oksijen miktarının en düşük olduğu odacık ise sağ kulakçıktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 204.

Belirli bir yüksekliğe çıkınca nefes almakta güçlük çeken bir kişi uyum sağlayınca rahatlamaktadır.

Bu değişikliği aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 
A Şıkkı Akciğerlerin genişlemesi
B Şıkkı Alyuvar sayısının artması
C Şıkkı Akyuvar sayısının artması
D Şıkkı Doku sıvısı miktarının artması
E Şıkkı Atardamarların genişlemesi
   
Çözüm:
Yükseklere çıkıldıkça atmosferde oksijen miktarı ve basıncı azalır. Belirli bir yüksekliğe tırmanan bir kişide oksijen yetersizliğine bağlı solunum güçlüğü oluşacaktır. Fakat yükseklere doğru çıkıldığında, oksijen açığının kapatılması için alyuvar sayısı artar. Alyuvarlar taşıdıkları hemoglobin sayesinde kanda oksijen ve karbondioksit taşırlar. Alyuvar sayısı artan bir kişide tırmanma sonrası bir rahatlama görülecektir.

Doğru Yanıt: b

Soru 205.

Çok hücreli omurgasız bir hayvan,

I.

Özelleşmiş bir dolaşım sistemi taşımayabilir.

II.

Kapalı kan dolaşım sistemine sahip olabilir.

III.

Atar damarlarıyla toplar damarları arasında kılcal damar taşımayabilir.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı  I, II ve III
   
Çözüm:
Omurgasız hayvanlar içinde süngerler, sölenterler ve yassı solucanlar gibi çok hücreli canlılarıda özelleşmiş bir dolaşım sistemi bulunmaz. Bunun dışında, toprak solucanı haricinde olan omurgasızlarda açık dolaşım görülür. Açık dolaşımda kılcal damar yapısı yoktur. Toprak solucanı kapalı kan dolaşımına sahip çok hücreli bir hayvandır.

Doğru Yanıt: e

Soru 206.

Aşağıda dolaşım sırasında değişen kan değerlerini ve dolaşım sistemine ait bazı grafikler verilmiştir.

Bu grafiklerdeki soru işaretlerinin yerine aşağıdaki değişimlerden hangisi yazılabilir?

  I. grafik        II. grafik        III. grafik       

 
A Şıkkı
  Kan basıncı Damar yüzeyi Kan akış hızı
B Şıkkı
  Kan basıncı Kan akış hızı Damar yüzeyi
C Şıkkı
  Damar yüzeyi Kan basıncı Kan akış hızı
D Şıkkı
  Kan akış hızı Kan basıncı Damar yüzeyi
E Şıkkı
  Kan akış hızı Damar yüzeyi Kan basıncı
   
Çözüm:
Damarlardaki kan akış hızı AD > TD > KD kan basıncı AD > KD > TD şeklinde toplam damar yüzeyi ise en yüksek kılcal damarlardadır.

Doğru Yanıt: d

Soru 207.

A DAMARI ® Çapı büyük, çeper kalındır, elastiki zar bulunur.
B DAMARI ® Çok ince çaplı ve ince duvarlıdır. Dolaşım sisteminin temel işlevlerini gerçekleştirir.
C DAMARI ® Çapı büyük, çeperler incedir. Kanın akış yönünde açabilen kapakçıklar bulunur.

Yukarıdaki özellikleri belirtilen A, B ve C damarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 
A Şıkkı A damarı kanı kalpten organlara taşır.
B Şıkkı En yüksek kan basıncı A damarındadır.
C Şıkkı B damarı böceklerde yoktur. 
D Şıkkı CO2 oranı yüksek kan C damarındadır.
E Şıkkı C'deki kan basıncı, A'dakinden fazladır.
   
Çözüm:
Özellikleri belirtilen damarlardan A damarı atardamar, B damarı kılcaldamar, C damarı ise toplardamardır. Atardamar olan A damarının kan basıncı diğerlerine  göre en yüksektir ve kanı kalpten organlara taşır. B damarı olan kılcal damarlar, açık dolaşım sistemi görülen böceklerde bulunmaz. C damarı olan toplardamarların CO2 oranı yüksektir. Fakat toplardamarların kan basıncı, atardamardan fazla değildir.

Doğru Yanıt: e

Soru 208.

Hormonlar,

I.

Bez epiteli

II.

Nöron

III.

Bezleşmiş hücreler

IV.

Mast hücareleri tarafından sentezlenir.

Bunlardan hangilerinin salgıları sağlıklı insanın kanında yer alır?
 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Sağlıklı bir insanın kanında bu bez veya hücrelerin tümünün salgıları yer alır.

Doğru Yanıt: e

Soru 209.

Memelilerde;

I.

Kalpte birim zamanında geçen kan miktarı

II.

100 ml kanın O2 tutma kapasitesi

III.

Kandaki solunum pigment çeşidi sayısı

IV.

Organlardaki kılcal damar ağının sıklığı

özelliklerinden hangileri sürüngenlere göre daha yüksektir?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı I, II ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Omurgalı hayvanlar şubesinin en gelişmiş canlı sınıfı olan memelilerin metabolizma hızları yüksektir. Dolayısıyla omurgalı bir hayvan olmasına karşılık evrimsel gelişmişliği daha az olan sürüngenlere göre oksijen ihtiyaçları fazladır. Kalpten birim zamanda geçen kan miktarı, O2 tutma kapasiteleri ve madde alışverişinin yapıldığı kılcal damar sıklığı sürüngenlere göre daha yüksektir. Fakat bütün omurgalıların kanlarındaki solunum pigmenti aynıdır (hemoglobin).

Doğru Yanıt: c

Soru 210.

Memeli bir hayvanın dolaşım ve boşaltım sistemine bulunan bazı kılcal damarlar şunlardır;

I.

Doku kılcalları

II.

Glomerulus kılcalları

III.

Akciğer kılcalları

bunların hangilerinde hem madde girişi, hem de madde çıkışı olur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Verilen damarlardan doku kılcalları ve akciğer kılcallarında madde alış verişi birlikte gerçekleşir. Ancak glomerulus kılcallarında madde tek yönlü olarak kanı terkeder.

Doğru Yanıt: d

Soru 211.

                                        
Kara omurgalılarının kanındaki solunum gazlarının zamana bağlı değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre kan, aşağıda verilen damarların hangisinden geçmektedir?

 
A Şıkkı Akciğer kılcalları
B Şıkkı Karaciğer kılcalları
C Şıkkı Kalp kılcalları
D Şıkkı Atardamar kılcalları
E Şıkkı Böbrek kılcalları
   
Çözüm:
Karada yaşayan omurgalılarda akciğer solunumu görülür. kalpten akciğerlere pompalanan kirli kandaki karbondioksit akciğer kılcallarından çıkar ve soluk verme ile dış ortama verilir. Soluk alma ile akciğerlere dolan oksijen molekülü ise buradan akciğer kılcallarına geçer kalbe geri döner. O2 ve CO2 gazlarının değişimi akciğer kılcallarında gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a

Soru 212.

Çeşitli nedenlerden dolayı büyük lenf damarları tıkanırsa;

I.

Dokus sıvısındaki maddelerin birikerek ödem oluşturması

II.

Hücrelerdeki artık maddelerin kana karışmasının azalması

III.

Kana karışan alyuvar hücrelerinin giderek artması

olaylarından hangileri gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Lenf damarları, kan damarları tarafından toplanamayan doku sıvısındaki maddeleri toplayarak dolaşım sistemine kazandırır. Herhangi bir nedenle lenf damarları tıkanırsa, hücrelerdeki artıkların kana karışması azalır, dokularda biriken maddeler sonucu vücutta ödemler (şişlikler) oluşur. Alyuvar hücreleri damar dışına çıkamaz

Doğru Yanıt: c

Soru 213.

Sağlıklı bir insan kanında aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

 
A Şıkkı Üre
B Şıkkı Gastrin
C Şıkkı Adrenalin
D Şıkkı Sekretin
E Şıkkı Safra
   
Çözüm:
İç salgı bezlerinin salgıları olan hormonlar kan dolaşımı yoluyla taşınırlar. Sekretin, gastrin ve adrenalin hormonları kan yapısında bulunur. Ayrıca üre ve ürik asit gibi azotlu artık maddelerde kan dolaşımı yoluyla taşınır. Fakat sayfa salgısı, karaciğer tarafından üretilen ve özel bir kanalla ile bağırsağa dökülen (onikiparmak bağırsağına) bir salgıdır, kanda bulunmaz.

Doğru Yanıt: e

Soru 214.

Bir insanda karıncıkların sistol (kasılma), kulakçıkların diasol (gevşeme) olduğu bir anda kan ilk olarak aşağıdaki damarların hangi ikisine geçer?

 
A Şıkkı Aort - Akciğer toplardmarı
B Şıkkı Akciğer atardamarı - Aort
C Şıkkı Aort - Alt ana toplardamarı
D Şıkkı Karaciğer toplardamarı - Aort
E Şıkkı Akciğer atardamarı - Kapı toplardamarı
   
Çözüm:
İnsanlarda kalp karıncıkları kasıldığı zaman sağ karıncıktaki kirli kan akciğer atardamarına geçer ve kan, oksijen bakımından zenginleştirilmek amacıyla akciğerlere iletilir. Sol karıncıktan çıkan ana atardamar olan aort ise taşıdığı temiz kanı tüm vücuda iletir.

Doğru Yanıt: b

Soru 215.

Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde kan kalpteki aynı karıncıktan hem solunum organına, hem de vücudun diğer organlarına gönderilir?

 
A Şıkkı Balıklar
B Şıkkı Memeliler
C Şıkkı Kuşlar
D Şıkkı Omurgasızlar
E Şıkkı Sürüngenler
   
Çözüm:
Balıklarda kalp iki odacıklı olup, kalbe vücuttan gelen kirli kan sadece solunum organı olan solungaçlara gönderilir. Memeliler ve kuşlarda kalp dört odacıklıdır. Bu canlılarda karıncıklardan çıkan temiz ve kirli kan taşıyan iki farklı damar hem solunum organına, hem de vücut dokularına kanı iletir ama aynı karıncıktan çıkmaz. Omurgasızlarda kalp, vücuda temiz kan yollar. Fakat kalbi üç odacıktan meydana gelmiş olan sürüngenlerde, karıncık bir tanedir ve aynı karıncıktan hem solunum organına hem de vücut dokularına karışık kan gönderilir.

Doğru Yanıt: e

Soru 216.

I.

Terlemenin fazla olması

II.

Kök emici tüylerinde osmotik basıncın yüksek olması

III.

Emici tüylerde turgorun yüksek olması

IV.

Topraktaki su konsantrasyonun fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri bitkilerin su alımını artırıcı yönde etkiler?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı I, II ve IV
C Şıkkı I, III ve IV
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Topraktaki su konsantrasyonunun fazla olması, bitkinin yapraklarından terleme ile su kaybının artması ve kök emici tüylerinde osmotik basıncın yüksek olmasıyla sağlanan emme kuvveti (kök basıncı), bitkilerin su almalarını arttıran faktörlerdir. Fakat emici tüylerde turgorun yüksek olması, topraktaki suyun osmozla bitkiye girişine engel teşkil eder.

Doğru Yanıt: b

Soru 217.

İnsan vücudundaki kan, içindeki oksijenin hızla azalmaya başladığı bir zamanda nereden geçmekte olabilir?

 
A Şıkkı Akciğer alveollerinden
B Şıkkı Kılcal damarlardan
C Şıkkı Akciğer toplardamarından
D Şıkkı Ana toplardamarlardan
E Şıkkı Ana atardamarlardan
   
Çözüm:
Kan ile doku hücreleri arasındaki madde alış verişi kılcal damarlarda gerçekleşir. Oksijenin hızla azalmakta olduğu zaman, kılcal damarlardan doku sıvısına oksijenin bırakıldığı durumdur. Atardamar ve toplardamarlar ile doku sıvısı arasında madde alışverişi olmaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 218.

           
Toprağı sürekli olarak nemli tutulan şekildeki deney düzeneğinde, çimlendirilen tohumların oluşturduğu fidelerin köklerinin delikli tele ulaşana kadar yerçekimi yönünde, ulaştıktan sonra ise delikli tele paralel olarak büyüdükleri gözlenmiştir.

Bu deneyde, köklerin büyümelerini telel paralel olarak sürdürmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
A Şıkkı Toprağa temas ederek su ve besin gereksinimini karşılama
B Şıkkı Terlemeyi önleme
C Şıkkı Delikli tele sarılarak tutunma
D Şıkkı Gövdenin toprak yüzeyinde dik durmasına yardımcı olma
E Şıkkı Çeneklerin gelişmesini sağlama
   
Çözüm:
Yapılan deney gözlendiğinde köklerin tele doğru yerçekimi yönünde uzadığı sonra tele paralel uzamaya devam ettiği tespit edilmiştir. Kök, topraktan su ve madensel tuzları almak için yerçekimi yönüne doğru büyür. Deneydeki çimlenen tohum kökçükleri de neme (hidrotropizma) ve besine doğru yönelim yapmıştır. Kökler dışarıya doğru uzayacak olsa toprak dışında su bulamayacağından kurayacaktır.

Doğru Yanıt: a

Soru 219.

 

Hayvanlardaki dolaşım sistemlerinde;

I.

Kanın solunum pigmenti taşıması

II.

Kanın besin ve atık madde taşıması

III.

Atardamar ve toplardamar arasında kılcal damarların geniş yüzeyler oluşturması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Hayvanlar aleminde, açık dolaşım sistemine sahip canlılarda kılcal damar yapısı görülmez. Eklembacaklılar grubundaki canlılarda trake solunumu görülür. Solunum gazları kan sıvısıyla değil trake boruları ile taşınır. Dolayısıyla bu hayvanların kanında solunum pigmenti taşınmaz. Fakat besin maddeleri ve artık maddeler tüm hayvanlarda dolaşım sistemiyle taşınır.

Doğru Yanıt: b

Soru 220.

Kandaki karbondioksit akciğerlere aşağıdaki şekillerin hangisiyle en fazla taşınır?

 
A Şıkkı Kan sıvısında çözünmüş halde
B Şıkkı Bikarbonat iyonları halinde
C Şıkkı Gaz kabarcıkları halinde
D Şıkkı Karbonik asit halinde
E Şıkkı Karboksihemoglobin halinde
   
Çözüm:
CO2'in çok azı alyuvarda hemoglobin ile birleşerek karbomin, hemoglobin olarak, bir kısmı kan plazmasında çözünmesi olarak, büyük çoğunluğu da plazmada bikarbonat iyonları halinde taşınır.

Doğru Yanıt: b

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=