YGS-LYS DİĞER DERSLER
Right Click to Save Logo




Çözümlü Örnekler Biyoloji
     + Biyolojiye Giriş
 
     + Boşaltım Sistemleri
 
     + Canlıların Sınıflandırılması
 
     + Canlıların Temel Bileşenleri
 
     + Canlılığın Temel Birimi - Hücre
 
     + Çok Hücreliliğe Geçiş ve Dokular
 
     + Destek ve Hareket Sistemleri
 
     + Duyu Organları
 
     + Ekoloji
 
     + Endokrin Sistem
 
     + Fotosentez
 
     + Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler ve Evrim
 
     + Hücre Bölünmeleri
 
     + Hücresel Solunum
 
     + Kalıtım
 
     + Sindirim Sistemleri
 
     + Sinir Sistemi
 
     + Solunum Sistemleri
 
     + Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
 
     + Üreme Sistemi ve Gelişme
 
     + Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi

Çözümlü Örnekler Kimya
     + Aktiflik ve Redoks
 
     + Aldehitler
 
     + Alkoller
 
     + Aromatik Hidrokarbonlar
 
     + Asit ve Bazlar
 
     + Atom Bilgisi
 
     + Bileşik Oluşumu ve Bağlar
 
     + Çekirdek Tepkimeleri
 
     + Çözeltiler
 
     + Çözünürlük Dengesi
 
     + Elektro Kimyasal Piller
 
     + Elektroliz
 
     + Esterler
 
     + Eterler
 
     + Formül Bulma
 
     + Gazlar
 
     + Hal Değişimi ve Isı Bilgisi
 
     + Hidrokarbonlar
 
     + Karboksilli Asitler (Organik Asitler)
 
     + Ketonlar
 
     + Kimyanın Temel Yasaları
 
     + Kimyasal Hesaplamalar
 
     + Kimyasal Tepkimeler
 
     + Kimyasal Tepkimelerde Denge
 
     + Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 
     + Kimyasal Tepkimelerde Hız
 
     + Madde Bilgisi
 
     + Mol Kavramı
 
     + Periyodik Cetvel

Çözümlü Örnekler Fizik
     + Atış Hareketleri
 
     + Basınç
 
     + Basit Makineler
 
     + Dairesel Hareketleri
 
     + Dalga
 
     + Dinamik
 
     + Doğrusal Hareket
 
     + Elektrik
 
     + Enerji
 
     + Enerji Düzeyleri
 
     + Fotoelektrik
 
     + Harmonik Hareket
 
     + Isı
 
     + Keşişen Kuvvetler
 
     + Momentum
 
     + Optik
 
     + Özkütle
 
     + Paralel Kuvvetler
 
     + Rölativistik Teori
 
     + Sıvının Kaldırma Kuvveti
 
     + Vektör

Çözümlü Örnekler Matematik
     + 1. Dereceden Denklemler
 
     + Bağıntı
 
     + Basit Eşitsizlik
 
     + Diziler ve Seriler
 
     + Fonksiyonlar
 
     + Grafik Bilgisi
 
     + Hareket Problemleri
 
     + İkinci Dereceden Denklemler
 
     + İkinci Dereceden Eşitsizlikler
 
     + İntegral
 
     + İşçi-Havuz Problemleri
 
     + İşlem
 
     + Karışım Problemleri
 
     + Karmaşık Sayılar
 
     + Kartezyen Çarpım
 
     + Kombinasyon
 
     + Köklü Sayılar
 
     + Kümeler
 
     + Limit ve Süreklilik
 
     + Lineer Cebir
 
     + Logaritma
 
     + Modüler Aritmetik
 
     + Mutlak Değer
 
     + Olasılık
 
     + Oran-Orantı
 
     + Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 
     + Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 
     + Parabol
 
     + Permütasyon
 
     + Polinomlar
 
     + Rasyonel Sayılar
 
     + Sayı Problemleri
 
     + Sayılar
 
     + Saymanın Temel Prensibi
 
     + Toplam ve Çarpım Sembolleri
 
     + Trigonometri
 
     + Türev
 
     + Üslü Sayılar
 
     + Yaş Problemleri
 
     + Yüzde Problemleri

Çözümlü Örnekler Geometri
     + Analitik Düzlem
 
     + Çember ve Çemberde Uzunluk
 
     + Çemberde Açı
 
     + Çemberde Yay Uzunluğu - Dairede Alan
 
     + Çokgenler
 
     + Dik Üçgen
 
     + Dikdörtgen
 
     + Doğrunun Analitik İncelenmesi
 
     + Dörtgenler
 
     + Eşkenar Dörtgen
 
     + Eşkenar Üçgen
 
     + Geometrik Kavramlar
 
     + Geometrik Yer ve Üçgen Çizimleri
 
     + İkizkenar Üçgen
 
     + Kare
 
     + Koni
 
     + Küre
 
     + Paralelkenar
 
     + Piramit
 
     + Prizma
 
     + Silindir
 
     + Simetri
 
     + Thales Teoremleri
 
     + Uzay Geometri
 
     + Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 
     + Üçgende Alan
 
     + Üçgende Tanımlar ve Açılar
 
     + Üçgenin Açıortayları
 
     + Üçgenin Çemberleri
 
     + Üçgenin Orta Tabanı-Kenarortayları
 
     + Üçgenin Yükseklikleri- Kenar Orta Dikmeleri
 
     + Üçgenlerde Benzerlik
 
     + Yamuk

Çözümlü Örnekler Türkçe
     + Ad (İsim)
 
     + Adıl (Zamir)
 
     + Anlatım Bozuklukları
 
     + Ayrı ve Bitişik Yazım Kuralları
 
     + Bağlaç
 
     + Batı Edebiyatı
 
     + Belirteç (Zarf)
 
     + Büyük Harflerin Kullanımı İle İlgili Yazım Kuralları
 
     + Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 
     + Cümle Öğeleri
 
     + Cümle Türleri
 
     + Cümlede Anlam
 
     + Cümlede Anlam İlişkileri
 
     + Cümlede Anlatım Özellikleri
 
     + Cümlede Kalıplaşmış Anlamlar
 
     + Divan Edebiyatı
 
     + Edebi Akımlar
 
     + Edebi Sanatlar
 
     + Edebi Türler
 
     + Ekeylem (Ekfiil)
 
     + Eylem (fiil)
 
     + Eylem Çatısı
 
     + Eylemsi (Fiilimsi)
 
     + Halk Edebiyatı
 
     + İlgeç (Edat)
 
     + İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı (İlk Eserler)
 
     + İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 
     + Nazım Biçimleri
 
     + Noktalama İşaretleri
 
     + Noktalamayla İlgili Yazım Kuralları
 
     + Paragrafta Anlam
 
     + Paragrafta Anlatım Yöntemleri
 
     + Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
 
     + Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı
 
     + Ses Bilgisi
 
     + Sıfat (Önad)
 
     + Söz Öbekleri
 
     + Sözcük Türleri
 
     + Sözcükte Anlam İlişkileri
 
     + Sözcükte Anlam Olayları
 
     + Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam
 
     + Sözcükte Yapı
 
     + Tanzimat Edebiyatı
 
     + Temel Edebiyat Bilgileri
 
     + Ünlem
 
     + Yapısına Göre Eylemler
 
     + Yapısına Göre Sözcükler

Çözümlü Örnekler Tarih
     + Anadolu Türk Tarihi
 
     + Atatürk Dönemi Dış Politikası ve II. Dünya Savaşı
 
     + Atatürk İlkeleri
 
     + Atatürk İnkılapları
 
     + Cumhuriyet Dönemi
 
     + I. Dünya Savaşı ve Sonuçları
 
     + İlk Müslüman Türk Devletleri
 
     + İlkçağ Uygarlıkları
 
     + İslam Tarihi
 
     + İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 
     + Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi ( Siyasi Örgütlenme)
 
     + Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 
     + Lozan Konferansı ve Antlaşması
 
     + Milli Güvenlik Bilgisi
 
     + Mondros Ateşkesi ve Sonrası
 
     + Ortaçağ'da Avrupa
 
     + Osmanlı Devleti Dağılma ve Parçalanma Dönemi (XIX. Yüzyıl)
 
     + Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi ( XVII. Yüzyıl )
 
     + Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ( XVIII. Yüzyıl )
 
     + Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
 
     + Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı
 
     + Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
 
     + Osmanlı Devleti'nde XIX. Yüzyıl Yenilikleri
 
     + Tarihe Giriş
 
     + TBMM'nin Açılması - Ayaklanmalar - Sevr Antlaşması
 
     + XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 
     + Yakınçağ'da Avrupa ve ABD
 
     + Yeniçağ Avrupa Tarihi

Çözümlü Örnekler Coğrafya
     + Akdeniz Bölgesi
 
     + Atmosfer Basıncı ve Rüzgarlar
 
     + Büyük İklim Tipleri (Makroklima) ve Doğal Bitki Örtüsü
 
     + Coğrafi Konum
 
     + Coğrafyanın Tanımı ve Konusu
 
     + Dış Kuvvetler
 
     + Doğu Anadolu Bölgesi
 
     + Ege Bölgesi
 
     + Evren ve Güneş Sistemi
 
     + Grafik Yorumu
 
     + Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 
     + Harita Bilgisi
 
     + İç Anadolu
 
     + İklim Bilgisi (Klimatoloji)
 
     + Karadeniz Bölgesi
 
     + Marmara Bölgesi
 
     + Nem ve Yağış
 
     + Nüfus Coğrafyası (Demografi)
 
     + Sıcaklık
 
     + Suküre (Hidrografya)
 
     + Türkiye'de Endüstri
 
     + Türkiye'de Enerji Kaynakları ve Madenler
 
     + Türkiye'de Hayvancılık
 
     + Türkiye'de Ormancılık
 
     + Türkiye'de Tarım
 
     + Türkiye'de Ticaret
 
     + Türkiye'de Turizm
 
     + Türkiye'de Ulaşım
 
     + Türkiye'de Yerşekillerinin Genel Özellikleri
 
     + Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
 
     + Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
 
     + Türkiye'nin İklimi
 
     + Ülkeler Coğrafyası
 
     + Yerkürenin Oluşumu ve İç Olaylar
 
     + Yerleşme Coğrafyası

Çözümlü Örnekler Felsefe
     + Ahlak Felsefesi ( ETHİK )
 
     + Akıl Yürütme Yolları
 
     + Bilgi Çeşitleri
 
     + Bilgi Felsefesi ( Epistemoloji )
 
     + Bilgi Felsefesinin Temel Problemi
 
     + Bilginin Değeri
 
     + Bilginin Kaynağı
 
     + Bilim
 
     + Bilim Felsefesi
 
     + Bilim Felsefesinde Klasik Görüş
 
     + Bilime Yaklaşımlar
 
     + Bilimin Değeri
 
     + Bilimlerin Sınıflandırılması
 
     + Din Felsefesi
 
     + Doğru Bilginin Ölçütü
 
     + Duyum ve Algı
 
     + Estetik ve Sanat
 
     + Felsefe
 
     + Felsefe Neden gereklidir?
 
     + Felsefenin İlişkili Olduğu Alanlar
 
     + Felsefenin Konuları
 
     + Felsefeye Giriş
 
     + Güzellik Felsefesi (ESTETİK )
 
     + Kavramlar
 
     + Mantık Nedir?
 
     + Ontolojinin Temel Problemi
 
     + Öğrenme - I
 
     + Önermeler
 
     + Psikolojinin Alanı
 
     + Ruh Sağlığı
 
     + Sembolil Mantık -I (Önermeler Mantığı)
 
     + Siyaset Felsefesi
 
     + Siyaset Felsefesinin Temel Problemi
 
     + Sosyal Değişme
 
     + Sosyal Kurumlar -I
 
     + Sosyal Yapı -I
 
     + Sosyal Yapı -II
 
     + Varlık felsefesi ( Ontoloji )
 
     + Varlık Nedir?

Genel Kültür
Güncel Bilgi
Kelime Bilgisi
Sinema
Müzik
Sağlık
Spor
Din
Edebiyat
Tarih
Coğrafya
Fen Bilgisi
Ekonomi
Politika


YGS BİYOLOJİ

Çevre Kirliliği
LYS BİYOLOJİ

Çevre Kirliliği
9.SINIF BİYOLOJİ KONU ANLATIMI

Çevre Kirliliği

10.Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı


Eşeyli Üreme
Eşeysiz Üreme
Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Hayvanlarda ve İnsanlarda Üreme
Ekoloji ve Besin Zinciri

11.Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı

Kalıtım
Mendel Kuralları
Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Protein Sentezi
Yönetici Moleküller
DNA
RNA
Biyosferdeki Yaşam
Biyoteknoloji

12.Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı

Protein Sentezi
Kalıtım
Mendel Kuralları
Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Popülasyon Genetiği
Biyoteknoloji
Evrim Teorileri
Biyoloji Çıkmış Sorular

BİYOLOJİ YGS TEST

BİYOLOJİ TESTLER


Biyoloji Sözlüğü:

A
|B|C|Ç|D|E|F|G|H|I|İ|J|K|L|M|N|O|Ö|P|R|S|T|U|Ü|V|Y|Z

BİYOLOJİ KONU ANLATIMLI VİDEOLAR


Biyoloji Testleri
Not: İstediğiniz testi çözdükten sonra bu sayfaya geri dönmek için tarayıcınızın GERİ butonunu tıklayınız.

 
Lise 1
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 6 Soru )
 
Lise 2
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )
Karma ( 10 Soru )




 
Lise 3
ÖSS Yönelik ( 10 Soru )
ÖSS Yönelik ( 10 Soru )

Endokrin Bezleri
Bağışıklık Aşı ve Serum
Virüsler
Bakteriler
Canlılarda Beslenme Şekilleri
Ekoloji
Yumuşakçalar
Süngerler
Nükleik Asitler
Hücre ve Yapısı
Enerji Dönüşümleri
Dokular
DNA
 
Canlıların Ortak Özellikleri
 Mayoz Bölünme
 Beyin
 Fotosentez
 Moleküler Biyoloji
 Omurgalılar
 Solunum Sistemi
 Bitkisel Dokular
 Biyoloji Tarihi
 Canlılık ve Çevre
 Mayoz Bölünme



Bitkilerde Büyüme ve Hareket

Bitkilerin Yapısı

Kalıtım ve Mendel Genetiği

Translasyon ve Proteinler

Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi

Ökaryotik gen ifadesinin düzenlenmesi

INTRONS

Genetik şifre ve transkripsiyon

DNA Replikasyonu

DNA Klonlarının Oluşturulması

Kuşlar - Aves

İki Yaşamlılar - Amphibia

 

Kemikli Balıklar - Osteicthyes

Kıkırdaklı Balıklar - Chondrichthyes

Memeliler - Mammalia

Reptilia - Sürüngenler

Yuvarlak Ağızlılar (Cyclostomata)

Mantarlar

 

 

İnsan Fizyolojisi - Ders notları

Histolojik Teknikler I

Endokrin Sistem Hastalıkları

Dolaşım Sistemi Hastalıkları

Mikrobiyolojik Analizler ve Gıda Güvenilirliği

Dolaşım Sistemi

Viroloji-7-ANTİVİRAL AJANLAR

Viroloji-6-AŞILAR

 

Viroloji-4-DİAGNOSTİK VİROLOJİ

Viroloji-3-VİRUSLERİN COĞALMASI

Viroloji-2-SINIFLANDIRMA

Viroloji-1-GİRİŞ

Sinir Dokuda Aracı Maddeler

Refleksler ve Motor Hareketlerin Kontrolü

Otonom Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

Merkezi Sinir Sistemi

Kalp Sesleri ve Kalp Blokları

Kadın Genital Hormonları Fizyolojisi

İşitme Duyusu

Görme Fizyolojisi

Erkek Üreme Hormonları Fizyolojisi

EKG- Elektrokardiyografi

Denge Sistemi

Cinsiyet Hormonları Fizyolojisi

Boşaltım Fizyolojisi

Tatlısu canlılarının sınıflandırılması

Viral enfeksiyonlarda tanı

Kromozom Bantlama Ve Fish

Sinir Sistemi

Sıtma

KAN

Histoloji



YGS & LYS Puan Hesaplama
YGS Türkçe
(Dil ve Anlatım)
(40)
Temel Matematik
(40)
Sosyal Bilimler
(40)
Fen Bilimleri
(40)
DOĞRU
YANLIŞ
NETLER
     
     
 
YGS NETLERİ GEREKLİ
LYS MAT
(50)
GEO
(30)
FİZ
(30)
KİM
(30)
BİY
(30)
EDB
(56)
COĞ1
(24)
TAR
(44)
COĞ2
(16)
FEL
(30)
DOĞRU SAYISI
YANLIŞ SAYISI
NETLER
     
 


Biyoloji



9. Sınıf Biyoloji Hücre Çoğalması( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Geçen Temel Hayat Olayları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Madde Alışverişi( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Geçen Temel Hayat Olayları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücrede Madde Alışverişi( Film )
9. Sınıf Biyoloji Virüsler ve Virütik Hastalıklar ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Yapısı ve Hücre Tipleri ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bakteriler( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hayvansal Hücre ( Film )
9. Sınıf Epitel ve Bağ Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kıkırdak ve Kemik Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kan Dokusu ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Kas ve Sinir Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bitkisel Dokular ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Bitkilerde İletim,Salgı Dokuları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri ve Görevleri ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hücre Kavramı ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Virüs ve Bakteriler ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Çok Hücreli Organizmalar ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Ekolojice Davranış ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması( F
9. Sınıf Biyoloji Canlılarda Çeşitlilik ve Etkileşim ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Popülasyon Kavramı ve Özellikleri( Film )
9. Sınıf Biyoloji Hayvan Grupları ve Toplulukları ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Çevre Kirliliği ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Yaşama Birliklerinin Yapısı ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Soru Programı 1 ( Film )
9. Sınıf Biyoloji Soru Programı 2 ( Film )









 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=