YGS-LYS TEST
YGS Puan Hesaplama
YGSTürkçe
(Dil ve Anlatım)
(40)
Temel Matematik
(40)
Sosyal Bilimler
(40)
Fen Bilimleri
(40)
DOĞRU
YANLIŞ
NETLER
Soru  - Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
Farklı bölge ve topraklarda yaşayan mısır bitkisi köklerinin osmotik basıncı ile toprak çözeltisinin osmotik basıncı tablodaki gibidir.
 Bitki
Osmotik basınç 
Toprak çözeltisi
Kökler 
I
4,98 
7,51 
II
1,38
5,48
III
7,22
8,19

Bu bitkilerin topraktaki suyu alma hızı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?
 
 
I - II - III
 
III - I - II
 
II - III - I
 
II - I - III
 
I - III - II
 
 
 
 
 
 
 
Soru  - Üreme Sistemi ve Gelişme
Hem erkek hem de dişi üreme organı taşıyan verimli (kısır olmayan) bir çiçekte,

  I.  Polen oluşumu sırasında mayoz ve mitoz bölünmenin görülmesi
 II.  Birden fazla polen oluşması
III.  Erkek organda oluşan polenin dişi organdaki yumurtayı döllenmesi
 IV.  Yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçirmesi

olaylarında hangilerinin her zaman gerçekleşmesi beklenemez?
 
 
Yalnız III
 
I ve II
 
II ve III
 
II ve IV
 
I, II ve III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru  - Endokrin Sistem
-
Kandaki tiroksin miktarı azalırsa hipofiz TSH salgılar.
-
Sempatik sinirlerin etkisi ile böbrek üstü bezlerinin öz bölgesinden adrenalin salgılanır.
-
Kandaki şeker miktarının artması ile pankreastan insulin salgılanır.


Yukarıda verilen örneklere göre,
I.
Hormonal bezler sinir sistemini etkiler.
II.
Bir hormon başka bir hormonal bezin salgı üretmesini uyarabilir.
III.
Kandaki çeşitli maddelerin miktarlarının değişmesi hormonal bezlere uyarıcı etki yapar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 
 
Yalnız I
 
I ve II
 
I ve III
 
II ve III
 
I, II ve III
Soru - Taşıma ve Dolaşım Sistemleri
Aşağıdaki durumlardan hangisinde organizmada bağışıklık maddesi oluşturulamaz?
 
 
Grip aşısı olan bireyde
 
Kızamık olan bireyde
 
Serum verilen bireyde
 
Kuduz köpek tarafından ısırılan bireyde
 
Verem aşısı olan bireyde
Soru - Fotosentez
Fotosentez olayında görülen devirli fosforilasyonda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
 
 
Klorofilden kopan 'lar ferrodoksin tarafından tutulur.
 
Sadece ATP üretilir.
 
Ferrodoksin'den geçen 'lar tekrar klorofil -a'ya geri döner.
 
Işık karşısında klorofil -a elektron verir.
 
ık karşısında H2O'un parçalanması ile oksijen üretilir.
Soru  - Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
Aşağıdakilerden hangisi DNA  için doğru olmayan bir açıklamadır?
 
 
Mutasyonla değişebilir.
 
Hayatsal olayları yönetir.
 
Yapısında deoksiriboz şekeri bulundurur.
 
Proten sentezini denetler.
 
Yapısında beş çeşit nükleotit bulundurur.
 
 
 
 
 
 
 
  
Soru  - Canlılığın Temel Birimi - Hücre
I.
Mitokondri
II.
Lizozom
III.
Golgi aygıtı
IV.
Ribozom
V.
Kloroplast
 
Fagositozla beslenen ökaryot bir hücrede yukarıdaki organellerden hangilerinin sayıca fazla olması beklenir?
 
 
I ve II
 
I ve IV
 
II ve IV
 
III ve IV
 
IV ve V
Soru  - Canlılığın Temel Birimi - Hücre
Ökaryotik bir bitki hücresindeki
  • Mitokondri
  • Kloroplast
  • Sitoplazma
gibi yapılar için aşağıda verilen,
I.
Transkripsiyon reaksiyonunun gerçekleşmesi
II.
Sadece DNA nın bulunması
III.
RNA bulunması

gibi özelliklerden hangileri ortaktır?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız III
 
I ve III
 
II ve III
 
I, II ve III
Soru - Canlıların Temel Bileşenleri
Aşağıdakilerden hangisi bütün enzimlerin ortak özelliklerinden biridir?
 
 
Hem hücre içinde, hem de hücre dışında etkilidirler.
 
Tekrar tekrar kullanılırlar.
 
Asitli ortamda etkili olurlar.
 
Bir koenzim ile birlikte çalışırlar.
 
Reaksiyonları başlatırlar.
Soru  - Endokrin Sistem
  I.  Vasopressin (ADH)
 II.  Adrenalin
III. Glukagon

Yukarıda verilen hormonlardan hangilerinin yetersizliğinde vücut su kaybına uğrar?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
Yalnız III
 
I ve II
 
II ve III
 
 
Soru  - Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
DNA'da meydana gelen bir mutasyonun etkisinin nesiller boyu devam etmesi için, mutasyonun hangi hücrelerde meydana gelmesi gerekir?
 
 
Karaciğer hücrelerinde
 
Beyin hücrelerinde
 
Yumurta ve sperm hücrelerinde
 
Kemik ve kas hücrelerinde
 
Kan hücrelerinde
Soru  - Canlılığın Temel Birimi - Hücre


Şekildeki kaba içerisinde çözelti bulunan ve alt ucu bir zarla kapatılan huni konuyor. Bir süre sonra hunideki su seviyesinin yükseldiği görülüyor.Bu duruma;
I.
Kapta saf su olması
II.
Hunide saf su olması
III.
Hunide yoğun çözelti bulunması
IV.
Kapta yoğnu çözelti bulunması                 

olaylarından hangileri birlikte yol açmış olabilir?
 
 
I. ve II.
 
I. ve III.
 
II. ve IV.
 
III. ve IV.
 
II. ve III.
Soru  - Destek ve Hareket Sistemleri
I.
Kaslar iskelete dıştan bağlıdır.
II.
Kaslar iskelete iç yüzeyden bağlıdır.
III.
Mineral deposudur.
IV.
Vücudun su kaybını önler.

Yukarıdakilerden hangileri iç iskeletle ilgili doğru ifadedir?
 
 
I ve III
 
II ve IV
 
III ve IV
 
I, II ve III
 
II, III ve IV
Soru  - Kalıtım
Bezelyelerde sarı tohum şekli (S) yeşil tohum şekline (s); yuvarlak tohum şekli (Y), buruşuk tohum şekline (y) ve uzun gövde şekli (U), kısa gövde (u) şekline dominattır.

Buna göre fenotipleri
I.
Sarı - buruşuk - uzun
II.
Sarı - yuvarlak - uzun
III.
Yeşil - buruşuk - uzun
IV.
Yeşil - buruşuk - kısa

şeklinde olan bireylerden her birinin toplam genotip çeşitleri çoktan aza doğru, aşağıdakilerden hangisi gibidir? (Genler bağımsız).
 
 
II - I - III - IV
 
II - III - I - IV
 
I - II - IV - III
 
III - II - I -IV
 
I - II - III - IV
Soru  - Kalıtım
Gamet çeşitleri
Genotip çeşitliliği 
Sperm
ABC
ABC
ABC
Yumurta
ABc
AbC
aBc

Yukarıdaki tabloda bir arı populasyonuna ait yumurtalar ile spermlerin genotipleri belirtilmiştir.

Bu populasyonda oluşacak işçi arılarda görülebileek fenotip çeşitliliği aşağıdakilerden hangisi olur?
İşçi arılarda 
Erkek arılarda
 
2
3
3
1
1
3
6
6
8
6
Soru  - Duyu Organları
Vücudun her bölgesi dokunmaya karşı aynı hassasiyeti göstermez.

Bunun temel sebebi,

  I.  Üst deride kan damarlarının yoğun olması
 II.  Alıcı hücrelerinin sayısının her bölgede farklı olması
III.  Uyarıların eşik değerinin üzerinde olması

olaylarından hangisidir?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
Yalnız III
 
II ve III
 
I, II ve III
Soru  - Canlılığın Temel Birimi - Hücre
Çürükçül beslenen bir canlıda,
I.
sindirim enzimlerinin oluşması,
II.
sindirim enzimlerinin besin maddelerini etkilemesi,
III.
boşaltım maddelerinin oluşması

olaylarından hangileri, bu canlının hücresi dışında gerçekleşir?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
Yalnız III
 
I ve II
 
II ve III
Soru  - Solunum Sistemleri
Bir hücreli canlıların karmaşık solunum organları yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
 
 
Parazit yaşayarak üzerinde yaşadığı canlının oksijenini kullanmaları
 
Fotosentez ile oksijen üretebilmeleri
 
Oksijeni aldıkları besinlerden sağlamaları
 
Oksijensiz yaşamaları
 
Gaz alışverişini tüm hücre yüzeyi ile yapmaları
Soru - Canlılığın Temel Birimi - Hücre
Bazı kurbağa türlerinde zehir bezleri bulunur. Bu kurbağaların, ağız bölgelerindeki zehir bezlerinde üretilen salgılar, protein yapılı kuvvetli toksinlerdir.

Buna göre, zehir bezi hücrelerinde aşağıdaki organel çiftlerinden hangilerinin sayıca fazla olması beklenir?
 
 
Ribozom - Golgi cisimciği
 
Lizozom - Koful
 
Ribozom - Sentrozom
 
Mitokondri - Endoplazmik retikulum
 
Lizozom - Golgi cisimciği
Soru - Çok Hücreliliğe Geçiş ve Dokular
Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazı özellikleri şunlardır.
I.
Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluşmuştur.
II.
Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.
III.
Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutulmuştur.
IV.
Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da birey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloninin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır?
 
 
I ve II
 
I ve IV
 
II ve III
 
II ve IV
 
III ve IV
Soru  - Solunum Sistemleri
I.
Diyaframın kubbeleşmesi
II.
Akciğerlerin büzülmesi
III.
Kaburga kaslarının gevşemesi
IV.
Göğüs boşluğu hacminin azalması

Soluk verme sırasında yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşir?
 
 
I ve II
 
I ve III
 
I, II ve III
 
II, III ve IV
 
I, II, III ve IV
Soru  - Kalıtım
Dengeli bir populasyonda, homozigot çekinik bireylerin oranı zamanla değişiyorsa, bu durum ile ilgili;
I.
Populasyona yapılan iç göçler armıştır.
II.
Populasyon bireylerinin vücut hücrelerindeki mutasyonlar artmıştır.
III.
Baskın bireylerin bir kısmı doğal seleksiyona uğramıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
Yalnız III
 
I ve III
 
I, II ve III
Soru - Sindirim Sistemleri
Hücre dışındaki büyük molekülleri parçalayarak içeri alan ve yapısına uygun moleküllere dönüştüren bir hücrelide;
I.
Hücre zarından geçirme
II.
Hidroliz enzimleri salgılama
III.
Monomerleri birbirine bağlama

olayları gerçekleşir.

Bu olayların sırası nasıldır?
 
 
I, II, III
 
I, III, II
 
II, I, III
 
II, III, I
 
III, I, II
Soru  - Canlıların Temel Bileşenleri
Aynı tür canlılarda aynı sayıda aminoasit taşıyan proteinlerin birbirinden farklı özellikte olmasının nedeni;
  I.
Peptit sayılarının                                                             
 II.
Aminoasit dizilişlerinin                                                                                     
III.
Kromozam sayılarının
farklı olmasıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
 
 
Yalnız I
 
Yalnız II
 
Yalnız III
 
II ve III
 
I, II ve III
Soru  - Kalıtım
Renk körü bir babanın;
-
I. çocukları kız ve renk körü.
-
II. çocukları erkek ve normal görüşlü .
-
III. çocukları kız ve normal görüşlüdür.

Buna göre annenin ve III. çocuğun genotipi aşağıdakilerden hangisi gibidir? (XA = Normal görüş geni ve baskın, Xa = renk körlüğü geni ve çekinik, X = eşey kromozomu).
     Anne    
 III. çocuk 
 
 
XaXa
XAY
 
XAXA
XaXa
 
XAXa
XAXa
 
XaXA
XAXA
 
XaY
XAXa
Soru  - Canlılığın Temel Birimi - Hücre
Amipte fagositoz ile besin kofuluna alınan yağ damlacıklarının sitoplazmaya geçebilecek hale gelmesinde rol oynayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
Sentrozom
 
Golgi Aygıtı
 
Lizozom
 
Peroksizom
 
Mitokondri
Soru  - Ekoloji
Bir populasyonun bazı özellikleri şöyledir.

-  Genç birey sayısı fazladır.
-  Bu populasyonla avlanan tür ortadan kalkmıştır.
-  Populasyon içine göçler görülmektedir.
-  Ölüm oranı düşük, doğum oranı yüksektir.

Bu populasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
 
 
Gelişmektedir.
 
Taşıma kapasitesine ulaşmış olabilir.
 
Toplu ölümler ve dışa göçler gerçekleşebilir.
 
Çevre direnci azalmaktadır.
 
Tür içi rekabet fazladır.
Soru  - Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak, bir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA sını işaretleyip izlemek için, aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
 
 
Glikoz
 
Aminoasit
 
Fosfat
 
Riboz
 
Urasil
Soru  - Kalıtım
Genotipi Kk, NN, tt, Hh, XAXa olan bir memeli hayvanın yumurtası, aşağıda genotipi verilen spermlerden hangisiyle döllenirse, fenotipi K-, N-, T-, hh, Xa- olan erkek bir yavru meydana gelir?
 
 
K, N, T, h, XA
 
k, N, t, h, y
 
K, n, T, h, Xa
 
K, N, t, h, y
 
k, n, T, h, y
Soru  - Çok Hücreliliğe Geçiş ve Dokular
İnsanda, metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olan dokulardakine göre daha sıktır.

Buna göre, aşağıdaki dokuların hangisinde kılcal damarların en seyrek olması beklenir?
 
 
Sinir
 
Kemik
 
Bez epiteli
 
Kas
 
Yağ
Soru  - Biyolojiye Giriş
Canlıların ortak özelliklerinden bazıları;
  I.
Boşaltım
 II.
ATP üretme  ve tüketme
III.
Üreme
 IV.
Duyarlılık
şeklindedir.

Bir canlı türü yukarıda verilen olaylardan hangisini gerçekleştirmese de yaşamını sürdürebilir?
 
 
Yalnız III
 
I ve III
 
I ve IV
 
I,II ve IV
 
II,III ve IV
Soru  - Destek ve Hareket Sistemleri
Bir kasın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, onun iskelet kası olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?
 
 
Bantlı yapıda olması
 
Hızlı kasılması
 
İsteğe bağlı olarak çalışması
 
Aktin proteini taşıması
 
Kasılmak için Ca++ iyonlarına ihtiyaç duyması
Soru  - Fotosentez
Yeşil bitkilerdeki fotosentez olayında, su;
I. 
NADP için proton (H+)
II. 
Atmosfer için oksijen (O2)
III. 
Klorofil için elektron (e-)

kaynağıdır, ifadelerinden hangileri doğrudur?
 
 
Yalnız II
 
I ve II
 
I ve III
 
II ve III
 
I, II ve III

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=