AĞAÇLAR
Ağaç ve orman konusunda Türkiye'nin önde gelen bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Faik Yaltırık, ağaçlar konusundaki cahillikten yakınıp, bu konudaki üzüntüsünü şöyle dile getirmişti:

"Üzülerek belirtmek isterim ki, halkımızın büyük gördüğü her türlü iğne yapraklı ağaca çam deyip geçer. Detaylarla uğraşma zahmetine katlanmayız, fark olup olmadığını merak etmeyiz. Lütfen çam saplantısından kurtulun. Her gördüğünüz iğne yapraklı ağaca çam demekten vazgeçin."


agaclar.net; ağaçlar konusunda Türkçe bir internet sitesi olarak var olmasını, Sayın Fait Yaltırık'a ithaf eder...

"Siz onu umursamazsanız, doğa sizi hiç umursamaz"

Doğa'nın bize değil, gerçekte bizim varolmak için Doğa'ya ihtiyacımız var! Ve biz, bu gerçekten yola çıkarak amaçlarımızı şöyle belirledik:
 
   Familya Arama

Familyalar :  
 

   Botanik Adına Göre Alfabetik Listeleme
 Bitkiler :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tümü
 Ağaçlar :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tümü
 
   Türkçe Adına Göre Alfabetik Listeleme
 Bitkiler :
A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Tümü
 Ağaçlar :
A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Tümü
   Alfabetik aramada, bitkiler mini resimleriyle listelenir.

   Ayrıntılı Arama ve Tümünü Listeleme
 Sıralama :   
     Ağaçlarda ara    [ Detaylı aramak için tıklayınız ]
   Bitkilerde ara    [ Detaylı aramak için tıklayınız ]
    Bitkilerdeki içeriğin hangi oranda olduğunu göster.
   (Bu seçenek, aramanın daha uzun sürmesine neden olur)

 
 Not: Arama alanını daraltıp, bulmak istediğinize daha kolay ulaşmanız için; tümü bitki olmasına rağmen, ağaçlar ve bitkiler olarak ayrılmıştır.
 
 
Başlarken...
Name: m_ferruh_onur.jpg
            Views: 2099
            Size: 24.9 KB Kendi Bahçemizi Yapalım bölümündeki yazılar, Peyzaj mimarı Sayın M. Ferruh Onur tarafından hazırlanmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
İyi okumalar...

Hayvanlar Alemi (Fauna), diğeri de Bitkiler Alemi (Flora) olup bilim ilerledikçe bu ana bölümler ikincil, üçüncül bölümlere ayrılsa da bunu, konuyu meslek edinen botanikçilere, biyologlara bırakıp ayrıntılara inmeyeceğiz.

Etrafımıza baktığımızda
...

[ Devamı>>]


Mar 19, 2009 - 6:50 PM - Gönderen malina

 
Bahçe Toprağının Hazırlanması
Her bitki taksonunun toprak istekleri ayrı ayrıdır. Bir kısım bitkiler kumlu killi, bir kısmı killi kumlu, bir kısmı kireçli, bir kısmı humuslu, bir kısmı kısmen ondan kısmen bundan toprakları sevdiği gibi ; gene bir bölümü asit reaksion gösteren topraklan sevdiği halde, bir başka bölümü de alkali topraklan ister. Bir kısmı derin topraklardan hoşlanır, sığ topraklarda yetişemezken; bir bölümü de tam tersine sığ topraklarda yetişir. Keza bir bölümü nemli topraklan tercih ederken, bir kısmı da kuru toprak ister... Tabi biz ya orta bir yol bulmak, bunun için bahçemiz topraklarını düzenlemek ya da mevcut topraklarımızda ne yetişebiliyorsa o taksonların kültürünü yapmak zorunda kalırız. Ama gene de BAHÇE TOPRAĞI diye...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 9:32 AM - Gönderen malina

 
Projeye Başlarken
BiR BAHÇE PROJESi YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Bahçe projesine başlamadan önce, tasarımcının önceden saptaması gerekenler:
 • 1- Bahçe sahibinin istekleri
 • 2- Hangi amaç için hazırlandığı
 • 3- Maddi olanaklar
 • 4- Bahçe yapılacak arazinin civarındaki zeminin toprak yapısı, bitki materyali ve
  bu bitki materyali ile yapılacak olan kompozisyon.
 • 5. Klimatolojik koşullar (meteoroloji bültenlerinden)
 • 6- Yol, su, elektrik ve yerleşim durumu
 • 7- Bahçe içinde ya da kenarındaki bina ve binaların konumları. Giriş, oturma, yatak,
  misafir odası, salon, teras, WC yerleri
 • 8- En önemlisi de yukarıda belirttiğimiz röleve planının
...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 9:19 AM - Gönderen malina

 
Hava ve Nem
Hava, dünyanın etrafını saran atmosferin, oksijeni bol, yaşamaya elverişli en alt katmanıdır

(Biyosfer). Atmosfer beş katmandan oluşur

1. Troposfer: (Yunanca dönen, devam eden anlamındadır.) Hareketli küre, hareket küresi. Bütün meteorolojik olaylar 0-11 km. kalınlıktaki bu hareketli katmanda olur. Su buharının tamamı bu küre içindedir. Isı değeri, yükseldikçe azalır.

2.Tropopoz: Troposferin üst kısmında ince (2-300 m. kadar) bir kuşak olup bu kuşakta ısı dereceleri birdenbire artar

3. Stratosfer: Yunanca katman anlamına gelen bu kürenin kalınlığı 25 km. kadardır. Atmosferin bu kesiminde gazlar katmanlastığı için bu ismi almıştır. Burada gazlar yoğunluğuna...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 5:17 PM - Gönderen malina

 
Işık ve Isı
Bitkilerde fotosentez olayı için gün ışığı şarttır. Alt taraflarında (alt yüzeylerinde) bulunan STOMAT'Iar aracılığı ile yaprağın içine giren karbondioksit, burada mevcut klorofil tararından emilip güneş ışığının yardımı ile parçalanarak karbon ve oksijen moleküllerine ayrılır. Bitki, ayırdığı bu karbonu, karbonhidratların, proteinlerin ve oligoasitlerin sentezinde kullanır.

Klorofilin böyle bir reaksiyonu yapabilmesi için de IŞIK faktörüne son derece gereksinimi vardır. Gece fotosentez olayı durmaktadır. Ağaçların alt yapraklarının üstte bulunanlara oranla daha ince ve geniş olması, gölgede kalmış olmalarından ileri gelir. Alt yapraklardaki klorofilli hücreler daha fazladır. Nisbeten zayıf ışık altında...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 5:14 PM - Gönderen malina

 
Su
Bitki hücrelerinde protoplazmanın yaşamsal etkinliği için çok önemli bir vejetasyon faktörüdür. Susuz kalan protoplazma sertleşerek işlevini yitirir. Aynca su, bitkinin kökleri tarafından topraktan erimiş olarak alınıp, bünyesi için gerekli mineral ve organik maddeleri yapraklara taşıyarak, daha sonra da buharlaşıp terler ya da TRANSPİRASYON'u oluşturur.

Diğer faktörlerde olduğu gibi su faktöründe de minimum, optimum ve maksimum istekler söz konusudur. Suyun minimum düzeyde oluşu bitkilerde yaprakların solması sonucunu doğurur. Bunun devamlılığı halinde ise bitkinin kuraklıktan ölmesi olayı vuku bulur. Bitkilerin su istekleri, ya da kuraklığa dayanma güçleri taksona göre değişiklikler gösterir.

Bazı...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 5:11 PM - Gönderen malina

 
Toprak
BiTKiLERiN YETİŞMESİ, YAŞAMASI İÇİN GEREKLİ FAKTÖRLER (VEJETASYON FAKTÖRLERİ)

Bir bitkinin yetişmesi, gelişmesi ve yaşamsal (biyotik) fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli faktörlere vejetasyon faktörleri denir. Toprak, su, ışık, ısı, hava nemi, rüzgar, vs. Bütün bunlar bir bitkinin yaşamasına etki eder, yardım eder. Konumuzu yakından ilgilendirdiğinden bunları teker teker ve kısaca inceleyip, bazı bildiklerimizi yeniden hatırlayalım:

TOPRAK:

Köklerin yayıldığı, tohumların çimlendiği, su ve gerekli besin maddelerinin bulunduğu, bitkilerin en önemli bir yaşam faktörüdür. Toprak yer kabuğunu oluşturan kayaçların ufalanması, alterasyonu, kimyasal olarak...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 5:06 PM - Gönderen malina

 
Taksonomi
BİTKİLERİ TANIMAK

Yeryüzünde çeşitli bölgelere yayılmış ve gönümüzde var olan 380 bin bitki türü saptanmıştır. Bunları tek tek tanımak, özelliklerini bilmek mümkün değildir. Birbirine benzeyen özellikleri ile bitkiler birtakım gruplara ayrılarak bir çeşit sınıflama, sınıflandırma yapılır. Bu ayırıp inceleme işine BiTKi SİSTEMATİĞİ ya da TAXONOMl ismi verilir. Fauna (hayvanlar dünyası) için de aynı şekilde sistematik veya taxonomi oluşturulur.

Her canlı varlığın bir ismi vardır. Bu isimler çeşitli dillerde aynı ayrı olduğu gibi çoğu zaman aynı ülkenin değişik bölgelerinde değişik şekilde de isimlendirilmiş olabilirler, örneğin; Karatavuk denilen bir tür yaban kuşuna yurdumuzda verilen...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:58 PM - Gönderen malina

 
Bitki ve Bitki Materyalleri Nelerdir?
BİTKİ NEDİR?

Şüphesiz hepimiz bitkinin ne olduğunu biyolojiden biliyoruz. Ancak gene de kısaca hatırlatmakta fayda umuyoruz. Bitkilerin hayvanlardan farkı sinir sistemleri ile hareket organlarından yoksun olmalarıdır. Bitkiler ekvatordan kutuplara, deniz diplerinden yüksek dağların tepelerine kadar, hem yatay hem düşey yönde yayılırlar. Normal topraklarda olduğu gibi, mağaralarda, kayalıklarda hatta çöllerde, hemen her ortamda yaşarlar. Dünyada ilk bitkiler primitif bitkilerdir (Algler). Günümüzden yaklaşık 2 milyar yıl önce dünyada görülmeye başlamıştır.

Bitkilerin yaşamaları için 3 ana öğeye ihtiyaçları bulunmaktadır: Su, hava ve ışık. Ancak mantarlarla küflerin (küfler de bir tür...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:54 PM - Gönderen malina

 
Bahçe, Peyzaj Nedir?
BAHÇE NEDİR?

Çeşitli ağaç, ağaççık, yıllık, çok yıllık bitkilerin toplu olarak bulunduğu alanlara PARK, daha uygun bir deyişle BOTANiK PARKI diyoruz. Botanik parkının ormandan farkı var mıdır? Vardır elbette. Ormanın ürünlerinden (kereste, yakacak, meyve, yan ürünler, v.s.) yararlanırız. Oysa Botanik Parkı, sadece dinlenme, göz zevki gibi ideal yararlara ve amaçlara dönük ve ormana göre daha küçük bir alan kaplayan bir bitki topluluğudur. Bu alan belli bir mimari stiline göre düzenlenebileceği gibi, kendi zevkimize ve yörenin özelliklerine göre gelişi güzel de düzenlenebilir.

Bir botanik parkında, yerli (endemik), yabancı (egzotik) ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, çiçekler, sarnıcı,...

[ Devamı>>]


Jul 24, 2005 - 4:48 PM - Gönderen malina

 
Kendi Bahçemizi Yapalım
Hepimizin bildiği gibi, doğadaki varlıklar cansız ve canlı varlıklar olarak iki ana bölümde toplanmıştır. Uzay, hava, su, taş, toprak, mineraller, madenler, dağlar, denizler, göller, akarsular ... Hepsi cansızvarlıklardır. Başta insan olmak üzere bütün hayvanlar, bitkiler, mikroorganizma; doğan, büyüyen, beslenen, hareket eden, yaşam savaşı veren, üreyen ve ölen diğer varlıklar da canlı varlıkları oluşturur.

Bilim dünyasında cansız varlıklar ya da bir başka deyişle "cansız doğa" fizik dalında; canlı varlıklar ya da "canlı doğa" ise biyoloji bilim dalında incelenir, geliştirir, yasaları konur. Biyoloji iki kola ayrılır: Bunlardan ilki Hayvanlar Alemi (Fauna), diğeri de Bitkiler Alemi...

[ Devamı>>]

12 Aylık Bakım İşleri
Yurdumuz çeşitli iklim tiplerinin 7 ayrı bölgeye dağıldığı bir iklim mozayiğidir. Akdeniz iklimi, subropikal iklim, Karadeniz (doğu-batı), karasal, dağ, deniz, humit, arit, step, alpin... Bu sebepten yurdumuzun bir tarafinda bahlar yaşanırken, diğer bir yöresinde kış bütün şiddetiyle sürüyor olabilmektedir. Bir köşesinde yılın 11 ayı yağmur yağarken bir başka yöresinde kuraklık sıkıntısı çekilmektedir. Bir bakıma zenginlik sayılacak bu durum vejetasyonla ilgili konularda kesin sözler söylemeğe veya rakamlar vermeye insanı tereddüte düşürüp isini zorlaştırmaktadır.

Bahçelerde bakımla ilgili bir takvim verirken de bu zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Çare olarak, yurdumuzun ortalamasını teşkil eden Marmara iklim koşulları...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:46 PM - Gönderen malina

 
11 Sulama
Süzgeçli bahçe kovası, fide sulamalarında, ya da çok küçük ev bahçelerinde kullanılır. Diğer sulamalar hortumlar **** sulama armatürleri ile yapılır. Hortumların bezli ve kauçuk olanı tercih edilmelidir. Diğer plastik hortumlar daha ucuz olmasına karşın serttir, kullanılması zordur.

Günlük sulamalar hortumlarla yapılır. Hortumun ucuna dağıtıcı (ruepus) yerleştirilmelidir. Dar uzun alanların sulanması delikli borularla iki yana doğru yapılır. Yuvarlak alanlarda döner fıskiyeler, kareye yakın olanlar için ise gezici döner fiskiyeler, diğer uzak mesafeler için de püskürteçler kullanılır. Son zamanlarda artık bu işin profesyoneli olan firmalar, toprak altına ankastre tertibat döşeyerek hiçbir boş alan kalmayacak tarzda bir anda...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:45 PM - Gönderen malina

 
10 Aşı Macunları
Aşı macunlan, üretim arasında oluşan yaraların kapatılmasında ve açıkta kalan soyulmuş kısımların atmosferik etkilerden ve bitki zararlarından koruma isinde kullanılır. Bu macunlar piyasada satılırsa da, bulunmaması gibi bir olasılık karşısında iki reçete vereceğiz.

1- Soğuk Aşı Macunu :

2 kg. ham recine (çam sakızı)
2 çorba kasığı beziryağı
100 gr. balmumu
300 gr. Mavi ispirto

Çam sakızı ateşte eritilir. Beziryağı ve balmumu ilave edilip iyice karıştınlıp homojen hale getirildikten sonra ateşten indirilip ılık duruma gelince ispirto ilave edilip yavaş yavaş karıştırılır. Soğuduktan sonra bir kaba alınarak kullanılır.

2- Sıcak Aşı Macunu :

...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:44 PM - Gönderen malina

 
09 Köklendirme
Anaç bitkilerinin sürgünlerini anaçtan ayırmadan köklendirip ayırma metodudur.
Bir çok süs bitkisi dallandırma ile üretilir.
Comus (Kızılcık), Viburnum (Kartopu), Corylus (Fındık), Sringa (Leylak), Wisteria (Mor salkım), Ficus pumila (sarmaşık), Ficus elestica (kaucuk)
Toprağa yakın dallardan birisini, toprağın içine gömebilirsiniz. Bitki köklendikten sonra, ana gövde yönünden kesip, başka yere taşıyabilirsiniz.
Köklendirmek istediğiniz dalın üzerinde bir çentik açtıktan sonra, çevresine torf koyup bir
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:39 PM - Gönderen malina

 
08 Aşı ile Üretim
Bitkilerin, sus bitkilerinin ve bilhassa meyve ağaçlarının üretilmesinde kadim tarihten beri uygulanan bir metodtur. Doğada, ormanlarda dalların birbirine sürtünmeleri sonucu kendiliğinden oluşan bir çeşit aşılanmanın, ilk insanlar tarafından görülerek meyve ağaçlarının iyileştirilmesinde kullanılmaya başladığı düşünülmektedir. İyi nitelikli bir ağacın tohumu, ya da bir meyvenin çekirdeği ekilse, sonuçta o bitkinin özelliklerini taşımayan değişik bir bitki elde edilir. Bunun sebebi, bunların çoğunun hibritlerinden,
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:35 PM - Gönderen malina

 
07 Çelikle Üretim
ÜRETME TEKNİKLERİ
Bitkilerde üretme ya tohumla (jenertif) veya dikimle (vejetatif) yapılır. Tohumla yapılan üretim, yani jeneratif üretim konumuza hayli uzak olup sadece çim sahalarını içine almakta olduğundan bu konuya değinmeyeceğiz.

Vejetatif yani dikim yolu ile yapılan üretim metodları : Çelikle üretim, daldırma ile üretim, aşılama ile üretim gibi çeşitli bölümlerde kısaca incelenecek, daha doğrusu bilgi vermekle yetinilecektir.

A- ÇELİKLE ÜRETiM :

Üretilecek bitkilerden alınan canlı bir parçanın (gövde, kök, yaprak gibi) dikilerek yeni bir bitki oluşturması işlemidir. Çeliklerin dikileceği toprakların geçirgen, humuslu ve nehir kumu...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:31 PM - Gönderen malina

 
06 Dikim Şekilleri
Fidan dikilecek alanda, dikimden önce fidan yerleri belli edilir. Bunların düzgün sıra ve aralıklı olmasına özen gösterilir. Bu suretle hem ne miktar fidan dikeceğimizi önceden hesaplamış ve buna göre de sipariş vermiş, hem de göze daha hoş gelen teknik-estetik bir görünüm kazandırmış oluruz.
Dikim Şekilleri:
a- Kare dikimi
b- Dikdörtgen dikimi
c- Üçgen dikimi
d- Beşleme (Kenkonz) dikimi
e- Gelişigüzel dikim
En çok uygulanan kare ve dikdörtgen dikim şekilleri olup; park ve
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:29 PM - Gönderen malina

 
05 Çapa Dikimi
Buraya kadar incelediğimiz dikim tekniği genelde bizim konumuz bakımından yeterli ise de, bilgi bakımından değinmekte yarar gördüğümüz ve daha ziyade küçük bitkilerin dikimi için uygulanan ÇAPA DİKİMİ olarak adlandırılan bir tekniği de kısaca tanıyalım.
Çapa dikimi kuvvetli bir çapa İle yapılır. Çapa önce toprağa kuvvetlice vurularak sapına kadar toprağa gömülür. Çapanın sapı biraz yukarı doğru kaldırılarak toprağın dip kısmı genişletilir (l ve 2. durum).
Çapanın sapı ile toprak
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:27 PM - Gönderen malina

 
04 Dikim Teknikleri
İyi bir dikim tekniği, dikilen fidanların büyüme hızına, sağlıklı ve rahat büyümesine etkili bir faktördür. Bunlar, toprağın yapısına, arazinin eğimine (topoğrafik yapısına), komşu fidanların durumuna, projedeki konumuna v.b. göre değişik olur.
Bütün bu koşullar dikkate alınarak dikilen bir fidan, daha dikildiği yıldan itibaren bulunduğu ortama uyum sağlar. Dikim metodlarında, dikilecek fidanın kök sisteminin ilk önce dikkate alınması gerekir. Uygun, yani optimal koşullardaki bir ortamda yetişen her takson, kendi
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:24 PM - Gönderen malina

 
03 Fidan Dikimi (Çıplak)
Çıplak fidan, yani topraksız, kapsız veya tüpsüz fidanların önemli bir bölümünü meyve veren ağaçların fidanları oluşturur. Çıplak fidan dikimi yapraklı ağaçlarda Kasım-Aralık ayları ile Mart ayı içinde yapılır. Bu mevsimde yapraklar dökülmüş olduğundan ağaçlardaki su minimum düzeyindedir. Yani söküm-dikim arasında ağacın suyunu yitirip kuruma riski hemen hemen yok gibidir. Gene de dikim için kapalı ve hafif yağışlı, nemli havalan kollamalıdır.
Dikilmek üzere getirilen bitkiler, mümkün olduğu kadar bekletilmeden
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:14 PM - Gönderen malina

 
02 Fidan Dikimi (topraklı)
Dikim yapılacak bahçe bölümünün kısmen veya tamamen krizmelenip, gübrelenip, sürülüp, toprak işlemlerinin gerekli olanlarının yapılmış olması gereklidir. Buna kısaca İHZARAT denir Ağır topraklar, turba ve çürümüş ahır gübresiyle iyileştirilmelidir. Ayrıca bir miktar nehir veya ocak kumu, ya da perlit ( Perlit: Nohut büyüklüğünde, camsı yapıda, kabuk kabuk soyulabilen ve bol silis içeren volkanik kayaçtır. Buna inci taşı da denilir. 700-800 c ısıtıldıgında mısır gibi patlayarak hacminin 30-40
...

[ Devamı>>]


Jul 26, 2005 - 4:11 PM - Gönderen malina

 
01 Tohum Ekimi
Bitkiler tohum ile üretilecekse bu işleme EKİM, yetişmiş fidan veya ağaçların **** çeliklerin yeni yerlerine (toprağa) yerleştirilmesi işlemine de DİKİM diyoruz. Ağaç, ağaççık, çalı gibi çok yıllık bitki materyalinin tohumdan yetiştirilmesi (jeneratif) işlemleri genelde fidanlıklarda yapılır. TABİİ TENSİL denilen, bitkilerin tohumlarını doğal yolla saçarak toprakta çimlenmesi olayı da jeneratif bir üreme, yani tohumla üreme, bir bakıma ekim işidir.

İnsan eliyle, tohumların toplanması, seleksiyonu, korunması, saklanması, ekime hazır hale getirilmesi zor ve karmaşık bir iş olup amatörlerce yapılması, dikime göre daha zordur ve dikime göre (ağaçlar için) en az 3-5 yıl daha fazla beklemeyi gerektirir.

...

[ Devamı>>]

Anıt ağaç kriterleri
ANIT AĞAÇ KRİTERLERİ

Anıt ağaçların bilimsel tanımı ‘’Yaş,çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan yöre folkloründe , kültür ve tarihinde özel yeri bulunan,geçmiş ile günümüz,günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır. ‘’biçiminde yapılmaktadır.(ASAN,1992,s.18) Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt yapan özelliklerin başında fiziksel boyutlar gelmektedir. Özellikle çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikler bu konuda en etkin belirleyicidir. Ancak , izleyenlerde takdir ve hayranlık duygusu uyandırmak suretiyle birey ve toplum teknolojisini etkilese de , bu iki...

[ Devamı>>]


May 09, 2009 - 2:32 AM - Gönderen Cumhur Tonba

 
Anıt Ağaçları Neler Tehdit ediyor?
ANIT AĞAÇLARIN VARLIĞINI TEHDİT EDEN ZARAR FAKTÖRLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Zarar Faktörleri

Anıt ve korunmaya değer ağaçların yaşamlarını tehdit eden zarar faktörlerini; i) doğrudan insan zararları, ii) çevresel zararlar olmak üzere iki grupta ele almak gerekir. İnsanların anıt ve korunmaya değer ağaçlara verdiği doğrudan zararları:

1-Gövde üzerine yazı yazmak veya şekiller çizmek,

2-Yol, bina, duvar vb.gibi inşaatlar ile bu ağaçların tepe ve kök gelişmelerini önlemek. Örneğin ; anıt ağaçların çevresindeki yol ve asfaltlana çalışmaları sırasında ,beton veya asfalt dökümünü kök boğazına kadar getirerek ağaçların su ve besin sirkülasyonlarını önlemek, veya ağaç
...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 4:21 PM - Gönderen malina

 
Anıt Ağaçların Yasalar İçindeki Yeri
ANITSAL AĞAÇLARIN YASALAR İÇİNDEKİ YERİ

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde İfade Edilen Biçimi ile Anıt Ağaçlar

23.7.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını açıklayan 6 / d maddesinin son paragrafında anıtsal nitelikli ağaçlar, "...Tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri, taşınmaz tabiat varlığı örnekleri ..." arasında sayılmaktadır. Aynı kanunun 7. maddesi bu varlıkların tespit ve tescilinin temelde doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasını amir ise de , bu amaçla diğer...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 12:54 PM - Gönderen malina

 
Farklı Açılardan Anıt Ağaçlar
ANITSAL AĞAÇLARIN DEĞİŞİK AÇILARDAN İRDELENMESİ
Anıtsal nitelikli ağaçları korunmaya değer ağaçlardan ayırabilmek için, ağaçlara anıtsal nitelik kazandıran yönlerin iyi anlaşılması gerekir. Bu bağlamdaki açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
Fiziksel Boyutlar İtibariyle Anıt Ağaçlar
Anıt ağaç ve orman parçalarının birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkileri, genelde bunların hem cinslerine oranla daha extrem boyutlu ve uzun ömürlü olmalarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de boyutları ve insan
...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 12:49 PM - Gönderen malina

 
Anıt Ağaç Nedir?
ANITSAL AĞAÇLARIN BİLİMSEL TANIMI VE AYIRICI ÖZELLİKLERİ

Yurdumuzda ve dünyanın değişik ülkelerinde anıtsal niteliği ile ünlenmiş ağaçların kendilerini anıt yapan özellikleri irdelendiğinde "Anıt Ağaç" tanımının şöyle olması gerekmektedir:

Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan; ilginç kök, gövde ve dal formu nedeniyle izleyenlerin belleğinde kimi simgeler çağrıştıran; yöre folklöründe, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır (ASAN 1992).

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt...

[ Devamı>>]


May 03, 2005 - 12:44 PM - Gönderen malina

 
Anıt Ağaçlara Dair
Birçok ülkede, sahip oldukları farklı özellikleri dolayısıyla anıtsal nitelik kazanmış ağaçlar bilim, sanat, tarih ve kültür açısından doğanın eşsiz birer yapıtı olarak korunmaktadır.

Çağımızda doğal dengenin bozulması pahasına gerçekleştirilen endüstrileşme süreci, neden olduğu çevre sorunları ile günümüz insanında yeşili koruma tutkusunu ön plana çıkarmış bulunuyor. Bir taraftan endüstriyel kuruluşların bacalarından yükselen zehirli gazların getirdiği asit yağışlar, diğer taraftan akarsulara bırakılan katı ve sıvı atıklar ile bozulan çevrede, bu kuruluşlara hammadde ve enerji sağlama uğruna tüketilen doğal kaynaklar, dünyamızın sahip olduğu yaşam olanaklarını giderek kısıtlıyor.

Teknolojinin getirdiği...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 1:18 AM - Gönderen uzaytek

 
Ağaçların Korunması
1.Peyzaj Tasarımı
Anıt ağaçlarda peyzaj tasarımı koruna zonu içinde yapılacak düzenlemeleri kapsar. Bir anıt ağacın toplam koruma zonu yüzeyindeki kaplama elemanları yapısal(granit parke taş, beton parke taş, çim plak taş, kilitli parke vb.) olabileceği gibi bitkisel (çim, yer örtücü bitkiler, çiçek parterleri, vb.) olabilir. Asfalt, kesme taş, mermer vb. sabir ve su geçimsizliği sağlanmış döşeme mutlak koruma zonu içinde yer almamalıdır. Düzenlemede kullanılacak yapısal ya da bitkisel elemanlar, anıt ağacın bulunduğu alanın peyzaj karakteri tarafından belirlenir.

Koruma zonu çevreleme ve koruma elemanı kullanılıp kullanılmayacağı ya da tipleri peyzaj tasarımı kapsamında karar verilir. Ancak bu zon...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:29 AM - Gönderen uzaytek

 
Saptama Kriterleri
Yeşil doku içerisinde her birinin çok önemli yeri olan ağaçların korunması hem ekolojik hem de estetik kaygılar açısından önemlidir. Ancak anıt ağaçlar ile korunması gerekli ağaçlar kavramları karıştırılmamalıdır. Bir ağacın anıtsal niteliklere sahip olması için aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmaları gerekir:
1- Gövde ve taç ölçüleri açısından olağanüstü değerlere sahip olması,
2- Ekstrem yaşı olması,
3- Tarihsel ve kültürel öneminin bulunması,
Anıt ağaçların belirlenmesinde ağacın gövde, taç, boy ve yaş ölçümlerinin bir standardının oluşturulması gerekmektedir. Uzun’ un (1996) bu amaçla geliştirdiği kriterler aşağıda verilmiştir.

1- Gövde çapının...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:26 AM - Gönderen uzaytek

 
Anıt ağaçların Saptaması ve Kaydetmesi
ANIT AĞAÇLARIN SAPTANMASI VE KAYDEDİLMESİÜlkemizde anıtsal değeri olan yerli ve yabancı yurtlu birçok bitki bulunmaktadır ve iki kuruluş anıt ağaçları saptanması, envanterinin hazırlanması ve korunmasından sorumludur. Bu kuruluşlar;
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma Kurulları,
 • Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi,
Bu kuruluşlardan ilkinin çalışma alanı kentsel ya da kırsal karakterdeki tüm alanları kapsarken ikincisi sadece orman alanları içindeki anıt ağaçları da kapsayan tabiat anıtlarını saptamak ve korumakla yükümlüdür. Ülkemizde anıt ağaç çalışmaları ile ilgili durum ve sorunlar aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.
 • Kültür ve Tabiat
...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:25 AM - Gönderen uzaytek

 
Genel Bilgiler
"Anıt ağaç; yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan yöre folkloründe, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlardır."
Dünyanın en zengin flora merkezleri arasında sayılan ülkemizde 9000 den fazla otsu ve odunsu bitki doğal olarak bulunmaktadır. Anadolu'nun değişik yörelerinde karşımıza çıkan 3000 bitki türünü dünyanın başka yerlerinde görme
...

[ Devamı>>]


 
 • Türkiye'deki doğa varlıklarının korunmasına yönelik bilincin, gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmak.
 • Bu amaçla çalışan derneklerin tanıtımını yapmak, eğrisini doğrusunu ortaklaşa saptamak, bir tür, Sivil Toplum Örgütleri öncesi platform oluşturmak
 • Vakıf ve Derneklerin çalışma alanı ya da kapsamı içinde bulunmayan alanları; yine vakıf ve derneklerle işbirliği içerisinde çalışarak doldurmak.
 • Ziyaretçilerimizi katılımcılığa teşvik etmek; ağaç ve doğa dostlarının sevgilerini eyleme dönüştürmesine yardımcı olmak.
 • Mümkün olduğu kadar çok ağacı fotoğraflarıyla birlikte tanıtmak.
 • Üyelerimizin, ağaçların tanıtım alanına serbestçe bilgi girmesi ve yorum yapması için gerekli altyapının sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • Doğal çevreyi ve ağaçları korumak adına gerçekleştirilecek her türlü projeyi organize etmek ve varolan projelere destek vererek katılımcı olmak...
 • Oluşturduğumuz sürekli büyüyen Fotoğraf Arşivi ile, ağaçseverlere, çocuklara, gençlere ve meslekten arkadaşlara büyük bir kaynak sağlamak.
 • Oluşturduğumuz platformun Türkiye'in en küçük birimlerine kadar yayılmasını sağlayarak referans gösterilen bir oluşum olmak ve bunu sürdürmek.
 Kelime Arama

Aranacak Kelime(ler) :  
 

  Konu başlıkları ve içerikte geçen kelimelerin tümünü arar. Bu nedenle, sadece aradığınız bitkiye değil, anahtar kelimenin geçtiği tüm sayfalara ulaşırsınız.

Ağaçlarla İlgili Temel Kavramlar
1 – TEMEL KAVRAMLAR

Tek Ağaç :
Ormancılık bilimleri açısından tek ağaç: kök, gövde ve taç (tepe) gibi üç ayrı organa sahip olan ve en az 5 m. yüksekliğe ulaşan çok yıllık odunsu bitkilere Ağaç adı verilmektedir.

Bu tanımı biraz daha açarsak;

Ağaç:
Boyu en az 5 metre,...

[ Devamı>>]


Jul 25, 2005 - 4:49 PM - Gönderen malina

 
Açıktohumlular (Gymnospermae)
Name: floem.jpg
            Views: 1656
            Size: 10.6 KB 1. Subdivisio (Altbölüm): Gymnospermae (Açıktohumlular)
Çoğunlukla ağaç ya da ağaççık, seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkilerdir. Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler, genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler. Yaprakları çoğunlukla
...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 10:07 AM - Gönderen malina

 
Kapalıtohumlular (Angyospermae)
1. Subdivisio (Altbölüm): Angyospermae (Kapalıtohumlular)

Kapalı tohumlu Bitkiler; bitkiler dünyasının en gelişmiş olanlarını nefsinde toplamaktadır. Gelişim yönünden Açıktohumluların (Gymnospermae) üstünde bulun*maktadır.

Bu alt şubenin 300 kadar familyası, 10.000 kadar cinsi, 200.000 ka*dar türü, türlerin de bir çok çeşidi (varyetesi) ve yüzbinlerce formu vardır.
...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 10:07 AM - Gönderen malina

 
Bitki Sistematiğinin Kısaca Tarihsel Seyri
Bitki Sistematiğinin Kısaca Tarihsel Seyri

Bitki sistematiğinin tarihçesi M.Ö. 300 yıllarına değin inmektedir. Theophrastos (M.Ö.372-287), bu alanda ilk işlev gösteren ve botaniğin babası unvanı*nı alan yunanlı bir bilgindir. Theophrastos bitkileri dış görünüşlerine göre ağaçlar, çalılar, yarı çalılar ve ot*lar olarak ayırmıştır. Ayrıca, kültür ve doğal bitkiler olarak ta ayırmıştır. Bunlara ilave olarak, bugünkü görüşlere uyan bir yıllık, iki yıllık ve çok yıllık bitkiler olarak bir ayırımda da bulunmuştur.

Bu bilginden...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 10:07 AM - Gönderen malina

 
Bitki Sistematiğinde Kullanılan Genel Sözcükler
Bitki Sistematiğinde Kullanılan Genel Sözcükler

Saptama, Tayin, Belgileme, Identification, Determination :

Bir bitkinin hangi taksonomik guruba, bir başka deyişle, hangi türe ilişkin olduğunu bulma işlemidir. Eğer incelenen bitkinin adı daha önce bilinen bir türe uyuyorsa, bitkinin tayini olanaklıdır. Ancak, incelenmek*te olan bitkinin botaniksel özellikleri daha önce adı bi*linen herhangi bir türe uymuyor ve bilinen taksonlardan tümüyle ayrılıyorsa, bu türün yeni bir tür olma olasılı*ğı belirir. O zaman bu türün uluslararası botanik nomenclatürü esaslarına göre yeni bir takson...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 10:07 AM - Gönderen malina

 
Temel botanik terimleri
TEMEL BOTANİK TERİMLERİ

-A-


Abdomen: Karın, böceklerde vücudun son bölümü.
Absorbsiyon: Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.
Acoelomata: Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.
Aerob: Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.
Amebosit (Ameboid): Amip benzeri hücreler.
Amilaz: Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. Tükürükte bulunan haline “Pityalin" adı da verilmektedir.
Amitotik bölünme: Hücrenin boğumlanarak ikiye bölünmesi, amitoz bölünme
Amoeboid hücreler: Belirgin bir şekilde olmayan ve başka hücrelere farklılaşma...

[ Devamı>>]


May 12, 2005 - 10:07 AM - Gönderen malina

 
Bitkiler Aleminde Ağacın Yeri
Bitkiler Aleminde Ağacın Yeri
Bitkiler alemi yaklaşık 500 bin civarında türe sahiptir. Bunlar 7 bölümde toplanır.
1. Bakteriler
2. Mavi yeşil su yosunları
3. Algler, Esmer ve kızıl su yosunları, flagellate ve diatomeae'ler
4. Mantarlar
5. Kara yosunları
6. Eğreltiler
7. Tohumlu bitkiler

Bunlardan ilk dört tanesi, kök, gövde, yaprak gibi bölümlere ayrılmaz. Diğer 3 tanesi ise (yani: Kara yosunları, Eğreltiler, Tohumlu bitkiler) Gövdeli Bitkiler diye adlandırılır. Gövdeli Bitkilerin bir bölümü tohumlu bir bölümü tohumsuzdur.

...

[ Devamı>>]

Ağacın Boyunu Ölçme Yöntemi
Name: agacboyuc.jpg
            Views: 1075
            Size: 42.2 KB Ağacın boyunu hesaplamak için yöntemBilinenler :

a : referans alınacak, boyu bilinen cismin, bize uzaklığı
b : ağacın bu cisme uzaklığı
d : ölçüm yapan insan boyu (göz hizası )
c : uzaklığını bildiğimiz bir noktaya koyduğumuz cismin boyu
a+b : bulunduğumuz yerin ağaca
...

[ Devamı>>]


Mar 23, 2006 - 5:35 PM - Gönderen aybala

 
Tomurcuk

Tomurcuk, yaprakları birbiri üzerine sıkıca kapanmış ve internodları henüz uzamamış bir embryonik sürgündür.(Lawrence, 1955)

Tomurcuklar sürgün üzerinde
(1) karşılıklı (çapraz karşılıklı),
(2) almaşlı (iki sıralı sarmal)
(3) sarmal olmak üzere üç ana tipte diziliş gösterirler.

Sürgün üzerinde yer alan tomurcuklara "yan durumlu" veya "lateral tomurcuk" tepede veya sürgün ucunda yer alanlara da "terminal
...

[ Devamı>>]


May 10, 2005 - 11:14 AM - Gönderen sezinci

 
Yaşını Saptama
AĞAÇLARIN YAŞI NASIL BELİRLENİR?
Kesilmiş bir ağaç gövdesi üzerindeki halkaları çoğumuz biliyoruz. Bir ağacın yaşını belirlemek için öncelikle bu halkalardan yararlanırız. Aslında bu halkalar ağacın yaşı yanında daha birçok önemli bilgi barındırır. Ağaç halkalarının varlığı mevsimlerle yakından ilişkilidir. Mevsimsel farklılıkların bulunduğu kuzey yarıkürede büyüme sürekli olmayıp, ilkbaharla birlikte hızlanır, yazın azalır. İşte bu büyüme hızı farklılğından dolayı ilkbaharda oluşan odun dokuları açık renkli, yazın oluşan odun dokuları ise koyu renkli halkalar şeklinde görülür. Bu durumda bir açık ve bir koyu renkli halka bir yıllık bir büyümeye karşılık gelir. Yıllık halkalar diye bilinen bu halkaların sayısı ağacın yaşını...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:12 AM - Gönderen uzaytek

 
Ölü Ağaç Kavramı
Ağaçların yaşam süreleri diğer canlılara nazaran çok daha uzundur. Ormanları oluşturan ağaç türlerin çoğu doğal ortamlarında birkaç yüzyıl rahatça yaşayabilirler. Ancak bunu abartan ağaçlar da vardır. Öyle ki; 1963 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada'nın kuzeybatı yamaçlarında bir çam ağacının (Pinus longaeva) yaklaşık 4900 yaşında olduğu belirlenmiştir. Bilim adamları longaeva türü çam ağaçlarının potansiyel ömürlerinin 6000 yıl olduğunu belirtmektedirler. Aslında bir çok ağaç türünün doğal yaşam süresi Pinus longaeva'da olduğu gibi binlerce yıl olabilmektedir. Örneğin Japon Sediri (Cryptomeria japonica) ve Ejderha Ağacı (Dracaena draco) birkaç bin yıl ayakta kalabilen...

[ Devamı>>]


Jan 03, 2005 - 12:10 AM - Gönderen malina

 
Ağaç Halkaları
Kesilmiş bir ağaç gövdesi üzerindeki halkaları çoğumuz biliyoruz. Bir ağacın yaşını belirlemek için öncelikle bu halkalardan yararlanırız. Aslında bu halkalar ağacın yaşı yanında daha birçok önemli bilgi barındırır.

Ağaç halkalarının varlığı mevsimlerle yakından ilişkilidir. Mevsimsel farklılıkların bulunduğu kuzey yarıkürede büyüme sürekli olmayıp, ilkbaharla birlikte hızlanır, yazın azalır. İşte bu büyüme hızı farklılğından dolayı ilkbaharda oluşan odun dokuları açık renkli, yazın oluşan odun dokuları ise koyu renkli halkalar şeklinde görülür. Bu durumda bir açık ve bir koyu renkli halka bir yıllık bir büyümeye karşılık gelir. Yıllık halkalar diye bilinen bu halkaların sayısı ağacın yaşını vermektedir.

...

[ Devamı>>]


Jan 02, 2005 - 11:04 PM - Gönderen uzaytek

 
Ağaç Nedir?
Ağaç Nedir? Boyu en az 5 metre , çapı da 10 cm'den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan , sürgün vererek boylanan, hücrelerinin büyük bölümü odunlaşmış olan, uzun ömürlü bitkilere AĞAÇ denir...

Bir ağaç; temel olarak kök, gövde, dal ve yaprak olmak üzere 4 ana organdan oluşur. Bu organların biçim, boyut, yoğunluk, hacim, ağırlık, boy, çap, yıllık artım gibi özellikleri ağacı
...

[ Devamı>>]
 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=