ANİMASYONLAR-1
hareketli manzara resimleri
LİSE BİYOLOJİ DERSİ ANİMASYONLARI
3D BİYOLOJİ ANİMASYONLAR
Kurbağayı kesin,inceleyin !

http://www.lisebiyoloji.com/animasyon.html


DNA ANATOMİSİdna-anatomisi-turkce.swf
MİTOZ BÖLÜNMEmitoz-turkce.swf
DNA REPLİKASYONUdna-replikasyonu-turkce.swf
SUYUN YAPISIsu-turkce.swf
KROMOZOMkromozom-yapisi-turkce.swf
VİRÜSLERvirus-turkce.swf
FOTOSENTEZ KARANLIK EVREfotosentez-karanlik-turkce.swf
FOTOSENTEZ AYDINLIK EVRE
fotosentez-aydinlik-turkce.swf
MİTOKONDRİ
mitokondri-turkce.swf
MAYOZ BÖLÜNME
mayoz-turkce.swf
GOLGİ CİSİMCİĞİ
golgi-cisimcigi-turkce.swf
KREBS DÖNGÜSÜ
krebs-turkce.swf
GLİKOLİZ
glikoliz-turkce.swf
DNA TRANSKRİPSİYONU
dna-transkripsiyonu-turkce.swf
DNA TRANSLASYONU
dna-translasyonu-turkce.swf
HÜCRE ZARI
hucre-zari-turkce.swf
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
endoplazmik-r-turkce.swf
HÜCRE ANATOMİSİ
hucre-anatomisi-turkce.swf
AMİNOASİTLER VE PROTEİNLER
aminoasit-turkce.swf
KURBAĞA KESME
kurbagakes.swf

ÖRÜMCEĞİN AĞ ÖRME YETENEĞİNDEKİ MUCİZE  (URL)
KARINCA MUCİZESİ  (URL)
YAP-BOZ OYUNU  (URL)
SAKIN UNUTMAYIN  (URL)
İNSAN VÜCUDUNDAKİ MUCİZELER  (URL)
DARWINİZM'İN KARANLIK YÜZÜ  (URL)
RESİMDEKİNİ BULUN  (URL)
KUŞLARDAKİ UÇUŞ MUCİZESİ  (URL)
AFİŞ SERGİSİ  (URL)
BALARISI MUCİZESİ  (URL)
KEMİKTEKİ TASARIM  (URL)
DERİN DÜŞÜNMEK  (URL)
360° SANAL TUR  (URL)
MADDENİN ARDINDAKİ SIR  (URL)
YAŞAYAN FOSİLLER  (URL)
KİM BİLMEK İSTER  (URL)
FİLLERDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (URL)
YUNUSDAKİ TASARIM MUCİZESİ  (URL)
ALLAH'IN RENK SANATI  (URL)
KAİNATTAKİ KUSURSUZLUK TESADÜF DEĞİL  (URL)
GEKO KERTENKELESİNİN AYAĞINDAKİ TASARIM  (URL)
BİLİM ADAMLARI DİYOR Kİ  (URL)
KUTUP AYILARINDAKİ MÜKEMMEL TASARIM  (URL)
EVRİM BELGESELİ  (URL)
EVRİM BİR ALDATMACADIR, KANMAYIN!  (URL)
DOĞADAKİ TASARIM  (URL)
HER AN HER SANİYE  (URL)
MUCİZE GEZEGEN DÜNYA  (URL)
DEVEDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (URL)
Muhteşem Resimler  (URL)
DEVDEKİ YARATILIŞ MUCİZESİ  (EXE)
MUCİZE GEZEGEN DÜNYA  (EXE)
HER AN HER SANİYE  (EXE)
DOĞADAKİ TASARIM  (EXE)
EVRİM BİR ALDATMACADIR, KANMAYIN!  (EXE)
EVRİM BELGESELİ  (EXE)
KUTUP AYILARINDAKİ MÜKEMMEL TASARIM  (EXE)
BİLİM ADAMLARI DİYOR Kİ  (EXE)
ALLAH'IN RENK SANATI  (EXE)
YUNUSDAKİ TASARIM MUCİZESİ  (EXE)
MADDENİN ARDINDAKİ SIR  (EXE)
DERİN DÜŞÜNMEK  (EXE)
BALARISI MUCİZESİ  (EXE)
GEKO KERTENKELESİNİN AYAĞINDAKİ TASARIM  (EXE)
DARWINİZM'İN KARANLIK YÜZÜ  (EXE)
KARINCA MUCİZESİ (EXE)
AFİŞ SERGİSİ  (EXE)
KUŞLARDAKİ UÇUŞ MUCİZESİ  (EXE)
Download (6,180 KB)

DNA SENTEZİ
s-drntsen-1.swf   
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-3.swf
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-2.swf
PROTEİN SENTEZİ
s-protsen-1.swf
REPLİKASYON
s-replikasyon.swf
KOLESTEROL
s-kolestrol-1.swf
PRÜVAT
s-pirdehkomp-1.swf
OKSİDATİF FOSFORİLASYON
s-oksfos-1.swf
YAĞ ASİDİ METABOLİZMASI
s-yamet-1.swf
SİNYAL VE İLETİMİ
s-sinyalilet-1.swf
METABOLİK SÜREÇ
s-metgir-2.swf
METABOLİZMA
s-metgir-1.swf
PİRİMİDİN SENTEZİ
s-pirimsen-1.swf
PÜRİN SENTEZİ
s-purinsen-1.swf
UMP SENTEZİ
s-umpsen-1.swf
IMP SENTEZİ
s-impsen-1.swf
ÜRE DÖNGÜSÜ
s-uredon-1.swf
ETS
s-etz-3.swf
ETS
s-etz-2.swf
ETS
s-etz-1.swf
YAĞ ASİDİ SENTEZİ
s-lipid-3.swf
YAĞ ASİDİ OKSİDASYONU
s-lipid-2.swf
SİNYAL İLETİM YOLU
s-sinyal-3.swf
LİPİD TAŞINMASI
s-lipid-1.swf
KATABOLİZMA-
s-katabolizma.swf
OLİGOSAKKARİT SENTEZİ
s-oligosakkarit-1.swf
GLİKOJEN METABOLİZMASI
s-glikojen-3.swf
CALVİN DÖNGÜSÜ
s-pfosfat-1.swf
KASTA GLİKOJEN
s-glikojen-2.swf
GLİKOLİZ-1
s-glikoliz-1.swf
GLİKOLİZ-2
s-glikoliz-2.swf
GLİKOZ TAŞINMASI
glukoz-tasinmasi.swf
HÜCRENİN YAPISI
hucreninyapisi.swf
ÖKARYOT-PROKARYOT FARKI
provseuk.rar
ANGİOSPERM YAŞAM DÖNGÜSÜ
seedlife.swf
ANTİKOR ÜRETİMİ
monoclonalantibodies.swf
AŞI YAPIMI
vaccine.swf
SİNAPTİK İLETİM
synaptictransmission.swf
ETS SİTEMİ
mitochondrial-electron-transport.swf
KİMYASAL SİNAPS
kimyasalsinaps.swf
TRANSKRİPSİYON
transcription.swf
TRANSLASYON
translation.swf
KOLESTEROL
cholesterol.swf
MİTOZ BÖLÜNME
mitosis.swf
MİKROBİYOLOJİDE EKİM YAPMA
streak.rar
ETS
ets.swf
DNA ANATOMİSİ
dnaanatomy.swf
PIHTILAŞMA MEKANİZMASI
pihtilasma_mekanizmasi.swf
OTOPSİ
otopsi.swf
İNSAN KALBİNİN YAPISI
human_heart.swf
MEMELİ YUMURTASINDA DÖLLENME
fertilizationofmamallianegg.swf
LAB İÇİN PRATİK BİLGİ
slip.rar
BİTKİ PARÇALARI
equis2.rar
HIV VİRÜSÜNÜN REPLİKASYONU
hivreplication.swf
OSMOZ
osmoz.swf
SOLUNUM SİSTEMİ
solunum_sistemi.rar
LAC OPERON
http://www.biostudio.com/d_...Operon.htm
LİZOZOMLAR
lizozomlar.swf
FOSFOR DÖNGÜSÜ
phosphorouscycle.swf
AZOT DÖNGÜSÜ
ncycle.rar
BÖCEKLERDE SOLUNUM(RESPİRASYON)
taenidia5.rar
FOTOSENTEZ
fotosentetik.swf
BABALIK TESTİ
paternitytesting.swf
OKSİJENLİ FOTOSENTEZ
ophotosynthesis.swf
GÖRME YOLU
visualpathways.swf
HIV TEDAVİ YÖNTEMİ
treatmenthiv.swf
KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASI
kanser.swf
ARA FLAMENTLER
intermediate_filaments.swf
PROTEİN BOYAMA-BELİRLEME
instastain_c.swf
BÖCEKLERDE KİTAPSI AKCİĞER
insectlung.swf
BEYAZ KAN HÜCRELERİ(AKYUVAR)
whitecell.swf
KÜRESEL KARBON DÖNGÜSÜ
http://www.cilginbiyologlar...ncycle.swf
SERA ETKİSİ
greenhouse.swf
EĞRELTİ OTU YAŞAM DÖNGÜSÜ
flifecycle2.swf
AT KUYRUĞU BİTKİSİ(EQUİSETUM) HAYAT DÖNGÜSÜ
equis2.swf
KATABOLİZMA
catabolism.swf
DNAPOLİMERAZ,LİGAZ,HELİKAZ
dnapoly.swf
DİFTERİ VE KOLERA TOKSİNLERİ
diphtheria.swf
BAKTERİLERİ TARAMA VE AYIRMA
antibioticproducers.swf
AKSİYON POTANSİYELİ
action_potential.swf
DEVİRLİ-DEVİRSİZ FOTOFOSFORİLASYON
fotofosforilasyon.swf
MAYA HÜCRESİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ
yeast-cell-cycle.swf
DNA REPLİKASYON ÇATALI
dnacatal.swf
ÇİFT YÖNLÜ DNA REPLİKASYONU
bidirectionaldna.swf
İLTİHABA KARŞI VERİLEN CEVAP
inflammatoryresponse.swf
ETS
electrontransport.swf
GEN KLONLAMA
cloninggene.swf
TAMAMLAYICI DNA
cdna.swf
EPİNEFRİNİN (ADRENALİN)KARACİĞERDE ETKİSİ
epinefrin.swf
TİROKSİN HORMONU
troksinhormon.swf
STEROİT HORMONLAR
steroidhormon.swf
PLAZMODİUM HAYAT DÖNGÜSÜ
plasmodiumlifecyle.swf
AŞI YAPIMI
asi.swf
İLK GENETİK DENEYİ
ilkgenetikdeneyi.swf
RESTRİKSİYON ENDONÜKLEAZ
restriksiyon.swf
DNA DA YERDEĞİŞTİRME
yerdegistirme.swf
PLAZMİT(HALKASAL DNA)
plasmidd.swf
TÜMÖR HÜCRE DÖNGÜSÜNÜ NASIL BLOKE EDİYOR
tumor.swf
KULAKTA SES DALGALARININ YAYILMASI
kulakses.swf
MİYELİNSİZ AKSONDA AKSİYON POTANSİYELİNİN YAYILMASI
miyelinsiz.swf
SARKOMER KISALMASI
sarkomer.swf
SODYUM POTASYUM POMPASI
na-k.swf
ÖKARYOTLARDA KONTROL GENİ
kontrolgen.swf
TRANSKRİPSİYON
transkripsiyon.swf
TRİPTOFAN AMİNOASİDİ
repressor.swf
GEN BİLGİSİNİN İŞLENMESİ
genbilgi.swf
DNA REPLİKASYONUNDA NÜKLEOTİTLER NASIL EKLENİYOR
nukleotiteklenmesi.swf
MESELSON-STAHL DENEYİ
meselson-stahl.swf
MAYOZ BÖLÜNMENİN SAFHALARI
mayozsafha.swf
SİNYAL YOLUNUN OLUŞMASI
hucresinyal.swf
FEED-BACK MEKANİZMASI
feedback.swf
BİYOKİMYASAL YOL
biyoyol.swf
SİNYAL İLETİMİ
sinyal.swf
HÜCRE İÇİ RESEPTÖRLERİNDE GEN TRANSKRİPSİYONU
hucreici.swf
SAFRADAN GASTRİT HORMONUNUN SALGILANMASI
gastrit_safra.swf
VÜCUTTA KARBONDİOKSİT-OKSİJEN BASINCI
oksijen_co2.swf
ENZİMLER
enzymes.swf
TAŞIYICI PROTEİNLER
carrier_proteins.swf
HÜCRE DÖNGÜSÜ
cellcycle.swf
POLİRİBOZOM
polyribosomes.swf
PROTON POMPASI
protonpump.swf
KONJUGASYON
bacterialconjugation.swf [
SODYUM-POTASYUM POMPASI
sodium-potassiumpump.swf
HÜCRE RESEPTÖRLERİ-GLİKOPROTEİNLER
gproteinca.swf
AKSİYON POTANSİYELİ-1
actionpotential.swf
AKSİYON POTANSİYELİ-2
aksiyon2.swf
SUYUN YAPISI
water.swf
MENDELİN DENEYLERİ
mendel.swf
FOTOSENTEZ
photosynthesis.swf
EMBRİYO
semfinal.rar
BÖCEK KISIMLARI
fly.rar
SÜNGERLERDE SU AKIŞINA BAĞLI HAREKET
porifera.rar
MUTANT ELDE ETME
auxmutant.rar
MİTOZ BÖLÜNME
mitozbolunme.swf
BÖCEKLERDE METABOLİZMA
tsetse7.rar
BİTKİ HÜCRESİ ORGANELLERİ
plantcell_dd.rar
BULMACA
flifecycle2_1.rar
SODYUM-POTASYUM POMPASI
nervecomplexapril19.rar
EKOLOJİK FAKTÖRLER
albcolour2.rar
MİKROSKOP VE PARÇALARI
microscope.rar
KARBON DÖNGÜSÜ
ccycle2.rar
KATABOLİZMA VE KREBS
catabolism.rar
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
celldivisionmar1_1.rar
HAYVAN HÜCRE ORGANELLERİ
animalcell_dd.rar
AÇIK-KAPALI TOHUMLU BİTKİLER
seedlife_1.rar
SODYUM-POTASYUM POMPASI
nerve.rar
BÖCEKLERDE SU İÇİNDE SOLUNUM
insectlung.rar
TOHUM KABUĞU SOYMAK
peel1.rar
BİTKİLERDE DÖLLENME
seedlife.rar
TOZLAŞMA VE TOHUM OLUŞUMU
hydrasperman-new.rar
TRİPTOFAN OPERONU
trpoperon2.rar
E.COLİ GENETİK ÖZELLİKLERİ
ecoli.rar
AGROBACTERİUM
agrobacteriumiii.rar
İMMÜNOLOJİ(BAĞIŞIKLIK)-1
lympnode.rar
İMMÜNOLOJİ-2
mhc.rar
İMMÜNOLOJİ-3
signaltransduction.rar
İMMÜNOLOJİ-4
tattract.rar
İMMÜNOLOJİ-5
type1.rar
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
celldivisionmar1.rar
TETRAT OLUŞUMU
tetrad.rar
YAĞ SENTEZİ
yagsentez.swf
AMİNOASİT VE PEPTİT BAĞLARI
aminoacid.swf
SPERMATOGENEZ
spermatogenz.swf
PLAZMOLİZ
plasmolis.swf
HÜCRESEL TAŞIMA
husreseltasima.swf
MİTOZ-MAYOZ FARKI
mitozvsmayoz.swf
YAĞLAR
yaglar.swf
KARBONHİDRATLAR
karbonhidratlar.swf
PROTEİNLER
proteinler.swf
MADDE TAŞIMA
koport.swf
ANTİPORT
antiport.swf
AKTİF TAŞIMA
secondary_active_transport.swf
AKTİF TAŞIMA
aktiftasima.swf
DİFÜZYON
diffusion.swf
FAGOSİTOZ
fagositoz.rar
ATP SENTEZİ
atpsentezi.swf
MAYOZ BÖLÜNME
mayozbolunme.swf

Duyular

Üreme

Hücreye Yolculuk

Genler ve DNA

Canlılar Dünyası

Klonlama

Ekosistem

Güneş Sistemi - Animasyon
Mitokondri (Türkçe Animasyon)
Bitkilerin Genetiği Nasıl Değiştiriliyor? (Türkçe Animasyon)
Amino Asitler (Türkçe Animasyon)
Hücre Fonksiyonları (Türkçe Animasyon)
RNA Translasyonu ve Protein Sentezi (Türkçe Animasyon)
Glikoliz (Türkçe Animasyon)
Hücre Zarları (Türkçe Animasyon)
Mitoz Bölünme Animasyonu
Mayoz Bölünme Animasyonu
Golgi Aparatı
DNA Transkripsiyonu (Türkçe Animasyon)
DNA Replikasyonu (Türkçe Animasyon)
Kromozom Yapısı (Türkçe Animasyon) : Devamı için kayıt olun...
Suyumuzu Nasıl Tüketiyoruz? : Devamı için kayıt olun...
Transpozonlar : Devamı için kayıt olun...
Transkripsiyon : Devamı için kayıt olun...
Tozlaşma Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Sodyum Potasyum Pompası : Devamı için kayıt olun...
Protein Sentezi Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Kanın Pıhtılaşması Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
PCR : Devamı için kayıt olun...
Mitos Bölünme ve Sitokinez : Devamı için kayıt olun...
Mitoz Bölünme Animasyonu 2 : Devamı için kayıt olun...
Mayoz Bölünme Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
Lizozomlar 2 : Devamı için kayıt olun...
Lizozomlar : Devamı için kayıt olun...
Hücre Zarı : Devamı için kayıt olun...
İnsan Hormonları ve Hormon Bezleri : Devamı için kayıt olun...
HIV Virüsü Yaşam Döngüsü : Devamı için kayıt olun...
Jel Elektroforezi : Devamı için kayıt olun...
Fagositoz Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
ETS ve ATP Sentezi : Devamı için kayıt olun...
Endositoz ve Ekzositoz Animasyonu : Devamı için kayıt olun...
DNA Eşlenmesi : Devamı için kayıt olun...
Deplazmoliz : Devamı için kayıt olun...
Polip ve Medüzlerde Hayat Devri : Devamı için kayıt olun...
Hücre Yapısı : Devamı için kayıt olun...
Bitki ve Hayvan Hücreleri : Devamı için kayıt olun...
Hücre Döngüsü : Devamı için kayıt olun...
Kanser Metastazı ( Canser Metastasis ) : Devamı için kayıt olun...
Body Tour : Devamı için kayıt olun...
Besin Zinciri : Devamı için kayıt olun...
Amitoz Bölünme : Devamı için kayıt olun...Yoğun Ortamlardaki Cisimlerin Az Yoğun Ortamdan Gözlemi
Fotosentez Hızı Nelere Bağlıdır?
Fotosentez Denklemi Yerleştirme Oyunu
Solunum Denklemi Yerleştirme Oyunu
Fotosentez ve Özellikleri
Bitkilerin üretilen nişasta tespiti
Besin Zincirinde Enerji Akışı
Işığın Tüm Durumları İçin Harika Bir Animasyon
Renklerin Filtrelenmesi
Ana Renklerin Karışımı
Fotosentez ve özellikleri
8. Sınıf Isı Ünitesi Kim 500 Milyar İster Yarışması
Çözünme hızını etkileyen faktörler etkileşimli animasyon
Solunum sistemi üçü bir arada etkileşimli animasyon
Yaygın kullanılan elementlerin eşleştirme oyunu
Çok atomlu iyonların eşleştirme oyunları
Element oyunu
Ay'ın evreleri ve oluşumu
Solunum Sistemi Etkileşimli Animasyon
Dolaşım Sistemi Üçü Bir Arada Etkileşimli Animasyon
Dolaşım Sistemi Etkileşimli Animasyon
8. Sınıf Ses Ünitesi Kim 500 Milyar İster Oyunu
Dolaşım Sistemi
Kalbin Çalışması
Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler
Müzik Aletlerinden Çıkan Sesler
Genlik ve Frekans İlişkisi
Küçük Kan Dolaşımı
Büyük Kan Dolaşımı
Seri ve Paralel Devrelerdeki Farklılıkları
Gerilim ve Akım arasındaki ilişki
Ses ünitesi Paso Parola
Asitler Ve Bazlar da PH Ölçümü
Bileşiklerdeki Atomları Sayalım
Ses ve frekans etkileşimli animasyon
8. Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Kim 500 Milyar İster Yarışması
Elektrik devresi kurma
Direnç Nelere Bağlıdır?
Elektriksel Semboller
Direnç-Gerilim-Akım İlişkisi
Seri Bağlı Limon Pili
Tuz oluşumu
Ph Metre 3
Asitler Ve Bazlar ile ilgili Bilgilerinizi sınayacağınız balon oyunu
6. Sınıf 3. Ünite Kim 500 Milyar İster Yarışması
Kimyasal Tepkimeler Etkileşimli Etkinlikler
Elementlerin Yerini Periyodik Cetvelde Bulma Oyunu
Atomun Yapısı ve Elektron Dizilimi
İyonik Bağ Oluştur (Harika Bir Oyun)
Periyodik Tablo Bilgi Oyunu
Periyodik Tablo Elementlerinin Elektron Dizilimlerinin Gösterimi
Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Kapsamlı Güzel Hazırlanmış Animasyon
Elektroskop ve çalışması
Gaz moleküllerinin hareketi
Maddenin Sınıflandırılması Oyunu
Maddelerdeki Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Yatak odamızdaki basit makineler
Kütle mi? Ağırlık mı?
6. Sınıf Kuvvet Ünitesi Kim 500 Puan İster
8. Sınıf Kim Arşimet Olmak (500 Milyar) İster?
7. Sınıf 2. Ünite Kim 500 Milyar İster Yarışması
Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Etkileşimli Harika Animasyon
Yıldırımdan Korunma Yolları
İletkenin direnci ile tel uzunluğu arasındaki ilişki
Tansiyon Nedir?
Su Döngüsü Diyagramı
Sıvıların kaldırma kuvveti
Sabit ve hareketli makaralar
Periyodik Cetvel de Element ve Bölüm Yerleştirme Oyunu
Mikroskop ve çalışması
Kinetik ve Potansiyel Enerji Değişimi
İş ve Enerji Değişimi
Göz'ün yapısı
Elektrik Enerjisi Hesabı
Bir bileşik SU
Arşimed Kanunu
Katı basıncı etkileşimli animasyonları
Sıvıların kaldırma kuvveti için hazırlanmış harika bir çalışma
8. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi sıvıların kaldırma kuvveti konusu, etkileşimli Türkçe animasyon
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar?
Sürat Zaman Grafiği 3
Okula Gidiş Sürat Hesabı
Archimed Pirensibi Oyunu
Elma Kurdu (Harika bir etkinlik)
Düşen Bir Topta ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Enerji Dönüşümü
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki
Kaldırma Kuvveti Hesabı
Cisimlerin Yoğunluğu
Dans eden üzümler
Yüzme Koşulu Etkileşimli Animasyon
İşitme olayını anlatan etkileşimli animasyon
Göz ve Görme Olayı Etkileşimli Animasyon
Adaptasyon ve Mutasyon Etkileşimli Animasyon
Cinsiyetin Belirlenmesi Etkileşimli Animasyon
İç salgı bezlerinin vucudumuzdaki görevleri
İç salgı bezlerinin vucudumuzdaki yerleri
İç salgı bezleri Etkileşimli Animasyon
Denetleyici ve düzenleyici Sistem Dallanmış Ağaç Bulmaca
Çiçeğin Kısımları Etkileşimli
7. Sınıf Vücudumuzda Sistemler Kim 500 Milyar İster Yarışması
8. Sınıf Kim Mendel Olmak İster? Bilgi Yarışması
6. Sınıf Canlılarda Üreme ve Gelisme Kim 500 Milyar İster Oyunu
Hücrenin Temel Kısımları ve Organelleri Yerleştirilme Oyunu
Bitki Hücresi Organellerinin Yerleştirilme Oyunu
Boşaltım Sistemimiz Etkileşimli Animasyon
Kurbağalarda Baskalaşım Etkileşimli Oyun 2
Kelebeklerde Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Kurbağalarda Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Böceklerde Baskalaşım Etkileşimli Oyun
Kurbağalarda Başkalaşım Evreleri
Kelebek de Başkalaşım Evreleri
Discovery uzay mekiğinin kokpitinde 360 derece inceleme
Güneş Sistemi 3D
Gen Onarıcı Etkileşimli Oyun
Mayoz Bölünmelerin 1. ve 2. Aşamaları Video
Mayoz Bölünme evrelerinin animasyonlu anlatımı 1
Mayoz Bölünme
Mitoz ve Mayoz bölünme
Bobrekteki Süzme ve Geri Emilim
Böbrek İnceleme (Video)
Erkek üreme hücresi:Sperm
Sipermden Zigota Yolculuk
Sperm ile Yumurta Nasıl Döllenir?
İnsanlarda Üreme
Kelebek de Başkalaşım
Güneş Sistemi şarkısı ve Puzle Oyunu
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
Sindirim Sistemi Organları Etkileşimli Yerleştirme
Sindirim Sistemi Organları
Hücre Kısımları ve Organeller
Tohumdan Fidana
Soğan Zarının Mikroskopta İncelenmesi
Mikroskop ve çalışması
Hücre ve özelliklerinin Mikroskop İle İncelenmesi
Hücre İçinde Mitozun Gelişimi Ve Oluşumu Video
Mitoz Bölünme Evreleri
Mitoz Bölünme Evreleri Sade
Sindirim Sistemi Organları ve Besinlerin Sindirimi
Sindirim Sistemi Organları ve Görevleri
Sindirim Sistemi İle ilgili Türkçe ve Güzel Bir Animasyon
Kaldırma Kuvvetine Sıvı Yoğunluğunun Etkisi
Sıvı Basıncına Sıvı Yoğunluğunun Etkisi
Sıvıların yoğunluğunun Kaldırma Kuvvetine Etkisi
Halat Çekme Yarışması
Elektrik Süpürgesinin Çalışması
Kuvvetin yönünü değiştiren ve değiştirmeyen basit makineler
Fosiller kavram haritası
Fosillerin Oluşumu
Fosiller Sınav 3
Fosiller Sınav 2
Fosiller Sınav
Paleontolog ve görevi
Toprak çeşitleri ve yerleştirme oyunu
Toprak ve yapısı
Erozyon doğru yanlış
Geri Dönüşüm
Habitat
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Habitatlar ve özellikleri
Ekosistem ve özellikleri
Isının Yayılma Yolları
Isının Yayılma Yolları
Kulak bölümlerini yerleştirme oyunu
Kalbin bölümlerini yerleştirme oyunu
Işık Olmaz ise Renkleri Göremeyiz
Sarı Rengi Filtrelenmesi ve İçerdiği Renkler
Alveol ve gaz alışverişi
Soluk Alıp Verme
Renklerin Karışımı
Renk oluşumu
Bayrağımız Hangi renk altında hangi renkte görünür?
Arda Turan Hangi renk altında hangi renkte görünür?
Cisim yansıyan ışık renginde görülür
Fotosentez
Fotosentez
Çiçekli bir bitkinin kısımları ve görevleri
Karbon Döngüsü 5
Karbon Döngüsü 4
Karbon Döngüsü 3
Kas Kontrol Oyunu
İyonik ve Kovalent bağ yapımı
Atom Modeli Yapımı
Çok Atomlu İyonlar
Çok Atomlu İyonların Yükleri
Klonlama
Yerçekimi
Isı Yalıtımı
Elektirik Olmazsa
Ses Üreteci Osilaskop
Enerji tasarrufu
İletkenler ve Yalıtkanlar
Atom Üretme Oyunu Harika Animasyon.
Bileşik Formülü Oluşturma
Elektroskop ve çalışması
Elektriklenme Harika Animasyon
Yoğunluk Harika Animasyon
 Renk Oluşumu Harika Animasyon
Enerji Değişim Kaykay Parkı Harika Animasyon.
Elektrik devresi hazırlama Harika animasyon
PH ölçeği Harika Animasyon
Maddenin Hâlleri Harika Animasyon.
Asitler Ve Baz tayini ve özellikleri. Harika Animasyon.
Bazı Cisimler Neden Yüzer veya Batar? Harika Animasyon
Isı Maddeleri Etkiler
Hızlı ve yavaş hareket eden cisimler
Canlı ve cansız Varlıkların hareketleri
Varlıkların hareketleri
hareket eden canlı ve cansız varlıklar
Sallanma Hareketi
Durma , yavaşlama ve hızlanma
Aynı yolu hangisi en kısa sürede alır?
Potansiyel ve kinetik enerji değişimi
Sabit makara ve çalışması
Kaldıraç ve denge oyunları
Çeşitli Dişli Çark ve kasnaklar
Bisiklet ve basit makine
Basit makine duzenegi
2li 4 lü ve 6 lı palanga sistemi ve çalışması
Çevremizdeki Maddeleri Tanıyalım
Maddelerin Özellikleri
Genleşme ve büzülme
İskeletimizin Kısımlarını Guruplama
İskeletimizin kısımları yerleştirme oyunu
İskeletimizin görevleri ve kısımları
Vücudumuzdaki organlar
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Kemik Çeşit ve Özellikleri
Sağlıksız besinleri tanıyalım
Hacivat ve Karagöz Dengeli Beslenmeyi Anlatıyor
Sindirim Sistemi Eşleştirme
Çukur ve Tümsek Aynada Görüntü Oluşumu
Tümsek Aynalar ve Kullanım Alanları
Renk Oluşumu
Renklerin Filtrelenmesi
Çukur Aynalarda Görüntü Oluşumu 4
Düz Aynada Yansıma
Elektromıknatısların özellikleri
Küçük bir akım büyük bir akımı nasıl kontrol eder?
Kapı Zilinin Çalışması 3
İnce ve kalın kenarlı mercek
Küresl Isınmanın Sonuçları
Su Döngüsü
Renk oluşumu
Ph Metre
İndüksiyon Akımı Oluşumu
Güneş Sistemi Ve Gezegenler
DNA ve Eşlenmesi
Suyun Damıtılması
Besin Gurupları
Atomunun Yapısı
Kapı Zilinin Çalışması
Elektrik Enerjisi Üretimi
Doly Nasıl Klonlandı?
Kan Nasıl Pıhtılaşır?
Fosiller Nasıl Oluşur?
Yıldırım oluşumu
Tümsek ayna
Çukur Ayna
Isınma-Soğuma Eğrisi
İyonik Bağın Oluşumu
Işın Prizması
Isının Yayılma Yolları
Dengelenmiş Kuvvet
Mevsimlerin oluşumu
Ay'ın evreleri
Süblimleşme
Kütlenin Korunumu ve Kimyasal Değişim
Köpek Tüylerinin Elektriklenmesi
Hidrojen gazı patlaması
Duyu Organlarımız (Müzik parçası)
Sürat Formülü
Sıvıların Basıncı İletmesi
Katılarda Basınç Nelere Bağlıdır?
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü 2
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Potansiyel Enerji Kinetik Enerji Dönüşümü
Sıvıların basıncında Basınç yükseklik ilişkisi
Cisimlere Uygulanan Kaldırma Kuvveti ve Yoğunluk
Potansiyel Enerji, Kinetik Enerji Dönüşümü
Enerji Doğayla Barışık da Elde Edilir. (Harika Bir Video)
Okula Gidiş Sürat Hesabı
Yaylardaki Uzama Miktarı İle Kuvvet Arasındaki İlişki 2
Yaylarda ki, Potansiyel ve Kinetik Enerji Değişimi
Kurbağalarda Başkalaşım
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme (Etkileşimli)
Çiçeğin Kısımları (Etkileşimli Oyun)
Yumurtadan Civcivin Çıkma Aşamaları
Duyu Organlarımızdan Kulakda Duyma 2
Duyu Organlarımızdan Kulakta Duyma
Normal Bir Gözün Yapısı
Miyop, Hipermetrop Nasıl Görür?
Miyop Göz Kusuru
Hipermetrop Göz Kusuru
Duyu Organlarımızdan Gözün Yapısı
Duyu Organlarımızdan Kulağın Bölümlerini Yerleştirme Oyunu
7. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi elektriklenme konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Hücre ve organelleri konusunu etkileşimli Türkçe animasyonlar
5. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi besinler ve görevleri konusunu, etkileşimli Türkçe animasyonlar
İskeletimizin görevleri ve sağlığı konusu, etkileşimli Türkçe Animasyonlar
İskelet Sisteminin Çalışması İle ilgili Etkileşimli Oyun
Sıvılarda Sıcaklık Değişimi
Mıknatısın Çektiği Maddeler
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Yakıt Çeşitleri Eşleştirme
Besin İçeriklerinin Tespiti
DNA daki Eksiklikleri Tamamlayalım
Hücreden Organizmaya Yolculuk
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun 2
DNA Modeli ve Yapısı Etkileşimli Oyun
Bukalemunda Adaptasyon (Harika Video)
Mayoz bölünme evrelerinin animasyonlu anlatımı 2
Hücrelerin temel bölümleri ve organelleri
Canlılık Hücre İle Başlar
Bileşke Kuvvet- Net Kuvvet
Kuvveti Çeşitleri
Kuvvetin Cisimler Üzerine Etkisi
Kuvveti Ne İle Ölçeriz?
Basit bir elektrik devresi
Basit bir elektrik devresi elemanları yerleştirme
Basit bir elektrik devresi elemanları
Yaşamımızdaki Sürat
Hayvan Hücresinde Organel Yerleştirme
Bitki Hücresinde Organel Yerleştirme
Destek Sistemimizin Rontgeni
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
Kutup Ayısının Özellikleri ( Video)
Çöl Tilkilerinin Özellikleri (Video)
Oksijen Elementinin Maceraları ( Animasyon Video)
Atmosferin Kalınlığı
Dünyamız ve Dönüşü
Dünya ve Ay'ın Hareketleri, Ay'ın Evreleri
Dünyamız
Toprak Erozyonu Oluşumu
Topraklama
Elektromıknatıs Yapımı (Video)
Güneş Tutulması ( Video)
Güneşdeki patlamalar ( Video)
Fırtına ( Video)
Büyük Patlamadan Bu Güne Dünyadaki Değişimler ( Çok Güzel Bir Çalışma)
Ay'ın evreleri
Buharlaşma ve Yağmur Oluşumu
Tusunami ve Oluşumu
Levha Hareketleri
Yeryüzü Şekillerine Depremin Etkisi
Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?
Fotosentezin Önemi
Işık Şiddeti Fotosentez ilişkisi
Renk, Kırılma ve Mervekler konusunun animasyonlar ile anlatıldığı güzel bir çalışma
Basit Elektrik Motor Yapımı
Akım Yönü Bulma
Işığın Farklı Ortamlarda Kırılması
Renklerin Karışımı
Isı Yalıtımı 2
Isı Yalıtımı 1
Ay Evreleri ve Tutulması
Tam Gölge Oluşumu
Gölge oluşumu
Gölge ve Yarı Gölge Oluşumu
Güneş Tutulması
Mağnetizma Konusuna Yönelik Güzel Bir Oyun
Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
Kuvvet Konusu Anlatımı, Bulmacası, Değerlendirmesi ve Puzzesi
Kaldıraç yerleştirme oyunu
Elektrik Konusu Kavram Haritası Yerleştirme Oyunu
En Büyük Kim?
Güneş,Dünya ve Ay'ın Kavram Haritası Etkinligi
Oynayarak Su Döngüsünü Öğrenelim
Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi
Gezegen Nedir? Plüton Neden Gezegenlikten Çıktı?
Güneş
Güneş Sistemi
Işık Konusu Eşleştirme Oyunu
Doğru -Yanlış Işık Testi
Çoktan Seçmeli Test
Renk Oluşumu 2
Karbon Döngüsü 2
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Besin Zinciri
Fotosentez Sonucu oksijen eldesinin Deneyle Gözlenmesi
Fotosentez ve oluşumu 3
Fotosentez ve oluşumu 2
Fotosentez ve oluşumu
Fotosentez Nelere Bağlıdır?
Vücudumuzdaki Tüm Sistemler
Kanın Vücudumuzdaki Yolculuğu
Dolaşım Sisteminin Çalışması
Kalbin bölümlerinin yerleştirilmesi oyunu
Destek Sistemimizin Rontgeni
Kasların Kasılma Ve Gevşemesi
İskelet Şarkı Söylüyor Türkçe Sözlü
Isınan Hava Genişler
Maddenin Halleri
Isınma Grafiği ve Moleküllerin Hareketi
Denizin Ve Karanın Isınma Farklılığı
Gaz Moleküllerinin Isı İle Hareketi
Diyapozon Ses Dalgasını Nasıl Oluşturur?
Kalbin Çalışma Şekli
Cetvel ve Titreşim
Ses ile Meksika Dalgası Benzerliği
Frekans Hesabı
Frekans Dalga Boyu ilişkisi
Sıcaklık Zaman Eğirisi
Sıcaklık Zaman Eğirisi Eldesi
Hal Değişim Grafiği
Isı ve Sıcaklık Farkı
 Direnç Nasıl Değişir?
Mikroskopu Tanıyalım
Vucudumuzdaki organları yerleştirme oyunu
Solunum Sistemi Yerleştirme Oyunu
Elementlerin isimlerini sembolleri ile eşleştirme oyunu
Gezegenleri eşleştirme oyunu
Bitkilerin Besin Üretmesi
Canlıların seslerinin yayılması
Gazın olmadığı ortamlarda sesin yayılımının vakumlu kap içindeki zil ile incelenmesiÜ
Basit Elektrik Devresi Kurulumu
Basit bir elektrik devresi yapımı
Elektrik Güvenliği Oyunu
Mıknatıs ile metalleri ayırma
Soluk alıp verme mekanizması Çalışması
Solunum Organları yerleştirme oyunu

Çok güzel 72 biyoloji animasyonu

İNDİR

Devamı: http://www.supermeydan.net/forum/
BİYOLOJİK ANİMASYONLAR WEB ADRESLERİ

Konular (Alfabetik sırada) Web adresi
1 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
2 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
3 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
4 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
5 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
6 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
7 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
8 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
9 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
10 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
11 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
12 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
13 Animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
14 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
15 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological anamations.html
16 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
17 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
18 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
19 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
20 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
21 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
22 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
23 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
24 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
25 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
26 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
27 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
28 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
29 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
30 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
31 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
32 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
33 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
34 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
35 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
36 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
37 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
38 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
39 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
40 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
41 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html
42 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
43 DNA replication http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
44 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
45 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
46 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
47 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
48 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
49 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
50 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
51 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
52 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html
53 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
54 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
55 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
56 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
57 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
58 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
59 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
60 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
61 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
62 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
63 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
64 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
65 Enzimaktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
66 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
67 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P mech..swf
68 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition state.swf
69 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
70 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
71 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
72 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
73 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html
74 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
75 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido e transport.swf
76 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis animation.htm
77 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
78 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
79 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
80 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
81 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp
82 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm
83 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
84 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
85 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
86 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html
87 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
88 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
89 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
90 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html
91 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
92 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104
93 HIV
94 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
95 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html
96 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
97 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
98 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
99 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html
100 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
101 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
102 Hücre döngüsü http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
103 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
104 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
105 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
106 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
107 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
108 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
109 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
110 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html
111 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
112 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
113 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations
114 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
115 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
116 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
117 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom&Elpho.html
118 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
119 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
120 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
121 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
122 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
123 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
124 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
125 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
126 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
127 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
128 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
129 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
130 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
131 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
132 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
133 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
134 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
135 Mayoz
136 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
137 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
138 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
139 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
140 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
141 Meiosis http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/celldivision/meiosis.swf
142 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
143 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
144 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro slide.swf
145 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
146 mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
147 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
148 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
149 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
150 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
151 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
152 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
153 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
154 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
155 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
156 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
157 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
158 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html
159 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
160 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
161 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
162 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
163 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
164 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
165 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
166 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
167 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
168 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
169 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
170 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
171 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
172 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
173 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
174 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
175 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
176 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html
177 Protein sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
178 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
179 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
180 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
181 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
182 Protein sentezinde mRNA”nın rolü http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
183 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
184 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
185 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html
186 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
187 Simport - antiport http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
188 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
189 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
190 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
191 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
192 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
193 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
194 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
195 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
196 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html
197 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
198 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
199 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
200 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
201 translasyon http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
202 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
203 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
204 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
205 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
206 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html
207 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html

208 Simport - antiport http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
209 translasyon http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
210 Protein sentezinde mRNA”nın rolü http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/polyadenylation.htm
211 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.h213 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
214 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
215 DNA http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
216 DNA replication http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html

218 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.ht

220 Protein sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html

223 Sinir sisteminde uyarıların iletilmesi http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4401s.swf
224 Sinaptik iletim http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp44/4403s.swf
225 DNA replication http://biotech-adventure.okstate.edu/low/basics/dna_replication/replication4/animation/
226 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Carbo/Carbo1.asp
227 deneyler http://bioweb.wku.edu/courses/Biol121/Psynth/Psynth1.asp
228 Difüzyon http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/difuzyon.htm
229 DNAnın kopyası http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_kopyasi.htm
230 DNAnın replikasyonu http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_replikasyonu.htm
231 DNAnın şifresi http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_sifresi.htm
232 DNAnın yapısı http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/dnanin_yapisi.htm
233 Kromozomlar http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/kromozomlar.htm
234 Mitokondri http://biyoloji_genetik.sitemynet.com/animasyonlar/mitokondri.htm
235 döllenme http://brodylab.eng.uci.edu/~jpbrody/animations/
236 Na-K pump http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring1999/CH339K/Caras/Web339K/Animations/IonPump.html
237 RNA http://croptechnology.unl.edu/download.cgi
238 kurbağa disseksiyonu http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html
239 Kanser büyümesi http://en.science-generation.com/biotmedianim popup.php?id_anim=17
240 Hücreler arası haberleşmeler http://entochem.tamu.edu/G-Protein/index.html
241 Big bang http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/1big/big.htm
242 Kalvin döngüsü http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
243 Tyrosine Kinase Receptors http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/ tyrosinekinase/TK2.html
244 MPF aktivitesi http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/MPF.html
245 PCR,agaroz jel,telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/PCRmov.html
246 Telomeraz http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/Telomerase.html
247 Kalp http://heart.healthcentersonline.com/animations/show_all_animations.cfm
248 Mayoz bölünme http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter12/animatio4ns.html#
249 DNA REPLİKASYONU http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter14/animations.html#
250 Protein sentezi http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter15/animations.html#
251 Timin Dimerlerinin Oluşması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter20/animations.html
252 Na-K POMPASI, KİMYASAL SİNAPS http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter45/animations.html#
253 Epinefrin mekanizması http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter47/animations.html
254 İMMÜN SİSTEM http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter48/animations.html#
255 SPERMATOGENEZ http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter50/animations.html
256 Endocytosis, exocytosis, pompalar http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter6/animations.html#
257 Enzimlerin Biyokimyasal http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0/chapter8/animations.html#
258 endositoz http://home.earthlink.net/~shalpine/anim/Life/endo.htm
259 parankimatik göz refleksi http://medstat.med.utah.edu/kw/animations/hyperbrain/parasymp_reflex/reflex.html
260 Kamçı ve sil haraketleri http://programs.northlandcollege.edu/biology/Bıology 1111/animations/flagellum.html
261 Enzimlerin Çalışması http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.html
262 ENZİM http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/enzyme.swf
263 Hücrede transport http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/transport1.html
264 Hücre farklılaşması http://science.nhmccd.edu
265 Peryodik cetvel http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
266 animasyon genel http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm
267 PCR http://spine.rutgers.edu/cellbio/flash/pcr.htm
268 Aktif taşıma http://staff.jccc.net/pdecell/cells/activet.html
269 PCR http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html
270 mRNA http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/mrnaprocessing/movie.htm
271 Genetik Transfer http://www.abpischools.org.uk/resources/poster-series/geneng/geanim.asp
272 Translation http://www.accessscience.com/Encyclopedia /2/28/Est_an017390.html
273 Sinyal iletimi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_proteinesG.htm
274 Protein sentezi http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_steroidesignal.htm
275 Solunum http://www.airinfonow.org/html/lungattack/lungplay.htm
276 Tranport tipleri http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/05pathways/index.shtml
277 hücre online deney http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 01cellbiology/index.shtml
278 Biyolojik moleküller http://www.bbc.co.uk /education/asguru/biology/ 02biologicalmolecules/01proteins/index.shtml
279 membran yapısı http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/05membrane/index.shtml
280 Difüzyon http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/06passivesimple/index.shtml
281 Aktif taşıma http://www.bbc.co.uk/education/asguru/biology/01cellbiology/05pathways/08active/index.shtml
282 Big bang http://www.bbc.co.uk/education/rocks/flash/indexfull.html
283 DNA yapısı http://www.bio.cmu.edu/courses/03121/mov_anim.html
284 Animasyon çok- http://www.bio.davidson.edu./old_site/animate.html
285 IP3 and Ca2+ Ion Wave http://www.bio.davidson.edu/courses/ Immunology/Flash/IP3.html
286 DNA http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/chip/chip.html
287 PCR_RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
288 PCR-RT http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Flash/RT_PCR.html
289 Brain tümörü http://www.bio.davidson.edu/old_site/animate.html
290 MAP kinase pathway http://www.biocreations.com/pages/bioanimations.html
291 hücre döngüsü http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/activities/cell_cycle/cell_cycle.html
292 Hücre bölünmesi http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cell_cycle/cells3.html
293 Yağ sindirimi-Safra http://www.biologyinmotion.com/bile/index.html
294 aksiyon potansiyeli http://www.blackwellpublishing.com/matthews/actionp.html
295 kanallar http://www.blackwellpublishing.com/matthews/channel.html
296 İşitme http://www.blackwellpublishing.com/matthews/ear.html
297 Hair cell transduction channels.) http://www.blackwellpublishing.com/matthews/haircell.html
298 miyosiz http://www.blackwellpublishing.com/matthews/myosin.html
299 Nörotransmitterler http://www.blackwellpublishing.com/matthews/neurotrans.html
300 neuromuscular junction http://www.blackwellpublishing.com/matthews/nmj.html
301 Makro kromozom anomalileri http://www.burclab.com/
302 Hücre yapısı http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=41
303 Nörofil-extracellular http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/ekillgn.html
304 Gr- bakteri-LPS salınımı http://www.cat.cc.md.us/courses/bio141/lecguide/unit1/bacpath/lpsan.html
305 Hücre döngüsü http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
306 Hücre saati http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
307 HIV http://www.cellsalive.com/hiv2.htm
308 MAYOZ http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
309 Mitoz http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
310 Bakteriophage http://www.cellsalive.com/phage.htm
311 Fotosentez http://www.cix.co.uk/~argus/Dreambio/photosynthesis/photosynthsis animation.htm
312 sunumlar http://www.croptechnology.unl.edu/download.cgi
313 Fotosentez-ışıkhttp://www.cst.cmich.edu/users/baile1re/ bio101fall/enzphoto/photoanima.htm#
314 Mitoz http://www.digischool.nl/bioplek/animaties/cel/mitose.html
315 DNA http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
316 Dizi analizi http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/cycseq.html
317 DNA çipleri http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/dnachip.html
318 Elektroforez http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/electrophoresis.html
319 PCR http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/pcr.html
320 DNA restriksiyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/restriction.html
321 Transformasyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation1.html
322 Adhezyon http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/transformation2.html
323 Göz disseksiyonu http://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/step13.html
324 Menstruasyon devri http://www.fertilitylifelines.com/fertilityhealth/biology/naturalcycle.jsp
325 HIV Hücre Döngüsü http://www.galaxygoo.org/hiv/hiv_lifecycle.html
326 Yağ kullanımı http://www.hhmi.org/biointeractive/obesity/usefat/index.html
327 RNA http://www.hhmi.org/biointeractive/rna/rnai/index.html
328 Aktif ve Pasif taşıma http://www.hschickor.de/akcarr.html
329 Transkripsiyon ve translasyon http://www.hschickor.de/animat.html
330 DNA replikasyonu http://www.hschickor.de/dnarepli.html
331 Sinapslar http://www.hschickor.de/synaps.html
332 H.zar proton geçişi http://www.humboldt.edu/~serc/animation.html
333 Hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/
334 Aminoasit ve proteinler http://www.johnkyrk.com/aminoacid.html
335 Hücre Anotimisi http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
336 Hücre Membranı http://www.johnkyrk.com/cellmembrane.html
337 Choromosom Structure http://www.johnkyrk.com/chromosomestructure.html
338 Difüzyon http://www.johnkyrk.com/diffusion.html
339 DNA Anatomisi http://www.johnkyrk.com/DNAanatomy.html
340 DNA Replikasyonu http://www.johnkyrk.com/DNAreplication.html
341 DNA-RNA http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.html
342 Glikolizis http://www.johnkyrk.com/glycolysis.html
343 Golgi http://www.johnkyrk.com/golgiAlone.html
344 hücre biyolojisi http://www.johnkyrk.com/index.html
345 Krebs http://www.johnkyrk.com/krebs.html
346 MAYOZ http://www.johnkyrk.com/meiosis.html
347 ETS-mitokondri http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html
348 Mitoz http://www.johnkyrk.com/mitosis.fr.html
349 pH http://www.johnkyrk.com/pH.html
350 Fotosentez ışıklı evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
351 Fotosentez Karanlık evre http://www.johnkyrk.com/photosynthesisdark.html
352 Kağıt kromotrogifisi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Chrom&Elpho.html
353 DNA Replikasyonu http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/DNA Replication - long .html
354 Enzim aktivitesi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Enzyme activity.html
355 Mayoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/meiosis.html
356 Mitoz http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/mitosis.html
357 Protein Sentezi http://www.lewport.wnyric.org/jwanamaker/animations/Protein Synthesis - long.html
358 Na-K POMPASI http://www.msjensen.gen.umn.edu/1135/Links/Animations/default.html
359 RNA http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/animation.htm
360 Oksidatif fosforilasyon http://www.nature.com/nrg/journal/v2/n5/animation/nrg0501_342a_swf_MEDIA1.html
361 Enzyme animation http://www.nd.edu/~aostafin/CRCD/index7.htm
362 Mayoz http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_flash.html
363 Kanser büyümesi http://www.pbs.org/wgbh/nova/cancer/grow_flash.html
364 DNA yapısı http://www.pbs.org/wgbh/nova/genome/dna.html
365 PCR http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/pcranim.html
366 Big bang http://www.schoolscience.co.uk/flash/bang.htm
367 Aktin-Miyozin http://www.sci.sdsu.edu/movies
368 Aktin-miyosiz http://www.sci.sdsu.edu/movies/actin_myosin_gif.html
369 glikolizis http://www.science.smith.edu/departments/ Biology/Bio231/glycolysis.html
370 Aerobik Solunum http://www.sp.uconn.edu/~terry/Common/respiration.html
371 MiTOZ ve MAYOZ http://www.stanford.edu/group/Urchin/ameiosis.htm
372 ATPase-Osmos-Mayoz-Mitoz-DNA replikasyonu http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological anamations.html
373 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/biological/mitochondrial elektron transport
374 Glikoz http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/carbonhydrates/glucose.swf
375 mikrotübüller http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/cellstructures/micro slide.swf
376 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/enzyme.swf
377 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/G-3-P mech..swf
378 Enzimler http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/enzymes/transition state.swf
379 Hücre zarı http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/lipids/membrane2.swf
380 ATP sentezi http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/atpsyn2.swf
381 ETS-mitokondri http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/metabolism/mido e transport.swf
382 Difüzyon http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/transport/project.swf
383 animasyon genel http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html
384 DNA çipleri http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/dnachips.html
385 Fotosentez-ışık http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/harvestinglight.html
386 Böbrek yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/kidney.html
387 döllenme ve gelişme http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/majorsbiology/ovarianuterine.html
388 protein life cycle http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/lifecycleprotein_fla.html
389 Protein Salgılanması http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/proteinsecretion_fla.html
390 kuş davranış http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/behaviors.html
391 DNA http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/dnalibrary.html
392 tüp bebk-gastrulasyon http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/invitrofertilization.html
393 protein yapısı http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/proteinstructure.html
394 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/nonmajorsbiology/stemcells.html
395 Kök hücre http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/stemcells.html
396 DNA REPLİKASYONU http://www.tokyo-med.ac.jpgenetindex-e.htm
397 Osmoz mekaniması http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbi3a1/Cells/Osmosis.htm
398 AMİNO ASİT http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/amino.htm
399 Hidroliz sentez http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/condense.htm
400 TRİGLİSERİDLER http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/biochem/triglyc.htm
401 Glikoliz http://www.tvdsb.on.ca/westmin/science/sbioac/energy/glycolys.htm
402 DDT - malariada evrimleşme http://www.usuhs.mil/pmb/TPH/ddt-malaria-container.html
403 Cell Death http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb04an01.htm
404 Hamilelik Testi http://www.whfreeman.com/kuby/content/anm/kb07an01.htm
405 Hücre yapısı http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/ 0470003790/animations/cell_structure/cell_structure.htm
406 Beyin ve yapısı http://www.wisc-online.com/objects/framz.asp?objID=OTA502
407 Nöronlar http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP11804
408 İskelet sitemi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP12104
409 Protein sentezi http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP1302
410 Lipid http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13204
411 Hayvan ve Bitki Hayat Döngüsü http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=BIO104
412 Lipit sentezi http://www2.nl.edu/jste/lipids.htm
413 Transkripsiyon http://www-class.unl.edu/biochem/gp2/m_biology/animation/gene/gene_a2.html
414 immunobiology www.blink.uk.com/immunoanimations
 


DNA Moleküler Görünüm

Aktif Taşıma

DNA Eşlenmesi

Fotosentez Işık Reaksiyonları


Bakteriyel Konjugasyon

Ribozom Animasyon

Düzenlenir Sekresyon

Derinin Yapısı

Solunum Sistemi

Apoptozisin Uyarılması

İmmün Sistem Doğal Öldürücü Hücreler

Histoloji Karaciğer

Atp Sentezi

Kalp Atışı

İmmün Sistem

Hayvan Hücresi
Bakterilerde Transformasyon

Gen Klonlama

Hücre Animasyonu

Fotosentez

Down Sendromu

Enzim

Beyin

Ekzositoz ve Endositoz

Karaciğer
Hayvan Hücresi Organeller

Hücre Bölünmesi

Elektron Taşıma

Fagositoz

Griple Savaş

Double Helix
Akciğer Anatomisi

Domuz Gribi Virüsü
Ameliyat Animasyon

ATP sentezinin moleküler metabolizması
Agrobacterium ile gen aktarımı

Endokrin Sistem

Hormonlar

Golgi

Embriyo

Hücre Döngüsü Kontrol
Hayvan Hücresi Çekirdek

Dolaşım Sistemi

Akciğer Kanseri

Alerji

Bitki Hücresi

Bitkilerde Genetik Kontrol
DNA Mutasyon

DNA'nın Yapısı
DNA Paketlenmesi

Kalbin Yapısı

Kalp Anatomisi

Kan Hücresi

Karaciğer Kanseri

Kırmızı Soğan Hücresi

Kloroplast

Kulak Sesin Algılanması

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kanser Hücresi


Mitokondri

mRNA'nın Fonksiyonu


mRNA Translasyon

Nöronlar

Osmoz-Difüzyon

Protein Geri Dönüşüm
Protein Translasyon

Protein Sentezi

Volvox Kolonisi

Ribozomun Görevi
Rubisco

T Hücre Gelişimi
Transkripsiyon

Translasyon

Transpirasyon

T4 Bakteriyofaj

Virüsler  biyoloji dev ariv.part01.rar (Show Related)
biyoloji dev ariv.part02.rar
biyoloji dev ariv.part03.rar
biyoloji dev ariv.part04.rar
biyoloji dev ariv.part05.rar
biyoloji dev ariv.part06.rar
biyoloji dev ariv.part07.rar
biyoloji dev ariv.part08.rar
biyoloji dev ariv.part09.rar
biyoloji dev ariv.part10.rar
biyoloji dev ariv.part11.rar
Biyo ygs.rar
Biyoloji.part1.rar (Show Related)
Biyoloji.part2.rar
Biyoloji.part3.rar
Biyoloji.part4.rar
Biyoloji.part5.rar
Biyoloji.part6.rar
Biyoloji.part7.rar
Biyoloji.part8.rar
biyoloji ka 1.pdf
Biyoloji notlar.rar
bio ygs.rar
OSS.Biyoloji.part01.rar (Show Related)
OSS.Biyoloji.part02.rar
OSS.Biyoloji.part03.rar
OSS.Biyoloji.part04.rar
OSS.Biyoloji.part05.rar
OSS.Biyoloji.part06.rar
OSS.Biyoloji.part07.rar
OSS.Biyoloji.part08.rar
OSS.Biyoloji.part09.rar
OSS.Biyoloji.part10.rar
OSS.Biyoloji.part11.rar
OSS.Biyoloji.part12.rar
OSS.Biyoloji.part13.rar
OSS.Biyoloji.part14.rar
OSS.Biyoloji.part15.rar
Lise 1 Biyoloji Yaprak Testleri.rar
TGOSSBiyoloji.rar
TGBiyoloji9.rar
biyoloji soru ve zmleri.rar
10.Snf Biyoloji 2.Dnem 1.Yazl Sorular.rar
biyoloji ses kayd ve Bitkisel Dokular Bitkisel Dokular videosu.rar
TestGrupBiyoloji.rar
9.Snf Biyoloji 2.Dnem 1.Yazl Sorular.rar
biyoloji animasyonlari.rar
Biyoloji Kesifleri Norobiyoloji.part1.rar (Show Related)
Biyoloji Kesifleri Norobiyoloji.part2.rar
Biyoloji için öss özeti.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part01.rar (Show Related)
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part02.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part03.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part04.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part05.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part06.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part07.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part08.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part09.rar
Bilim Teknik CD Animasyon Arsivi.part10.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD1.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD2.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD3.part3.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part1.rar (Show Related)
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part2.rar
hemenindir.org.akademedia.Biyoloji.CD4.part3.rar
Biyoloji.Watain.part01.rar (Show Related)
Biyoloji.Watain.part02.rar
Biyoloji.Watain.part03.rar
Biyoloji.Watain.part04.rar
Biyoloji.Watain.part05.rar
Biyoloji.Watain.part06.rar
Biyoloji.Watain.part07.rar
Biyoloji.Watain.part08.rar
Biyoloji.Watain.part09.rar
Biyoloji.Watain.part10.rar
Biyoloji.Watain.part11.rar
Biyoloji.Watain.part12.rar
Biyoloji.Watain.part13.rar
Biyoloji.Watain.part14.rar
Biyoloji.Watain.part15.rar
 


Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 1994 yılında öğretime açılmıştır.Anabilim Dalına alınan öğrenciler ilk 3.5 yıl branş derslerini Fen-Edebiyat Fakültesinden , Son 1.5 yılda Biyoloji Eğitimine yönelik derslerini Eğitim Fakültesinden alır.
Anabilim Dalında şimdiye kadar yapılan araştırmalarda;özellikle VAN FLORASI' na yönelik materyal toplanırken, biyoloji eğitimine katkıda bulunması amacıyla toplanan numunelerden, ilgili olanlar Işık Kutusu'yla scan edilerek bitki morfolojisine yönelik resim ve görüntülü kavram kitapçığı hazırlanmaktadır.
Anabilim dalımızda şu ana kadar doğal ortamda çekilen resim ve scan edilen bitkilere ait yaklaşık 6000 görüntü -resim bulunmaktadır. Bu konuda "Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri" adlı yüksek lisans dersi uygulamalı verilmektedir. Yüksek lisans tezlerinde genellikle biyoloji kavramlarının doğru öğretilmesi ve somutlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, kavram ağları, kavram haritaları - anlam çözümleme tablolarının eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Materyal Geliştirme ve biyolojik kavramlara yönelik yapılan tezlerde:doğadan; materyal-resim ve sanal ortamdan; resim, görüntü, çizim ve film toplatılmıştır. Bu verilerle; Özel öğretim yöntemleri I, Özel öğretim yöntemleri II ve K12 yöntemi dikkate alınarak, sanal sunu hazırlama araçlarıyla kavramların doğru öğretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konularla ilgili olarak "Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri" ve Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri yüksek lisan dersleri verilmektedir.
Tezsiz yüksek lisans düzeyinde verilen derslerin teorik ve uygulamalarında: ilk 3 dönem boyunca;eğitim dersleri,biyolojik kavramlar,atık ve artık malzemelerden, doğadan-sanal ortamdan toplanan veya üretilen materyaller kullanılarak, öğrencilerin zihinsel ve el becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptırılmaktadır. Biyoloji derslerinde kullanılan sanal-gerçek araç ve gereçlerin kullanımı öğretilmektedir. Bu uygulamalar pekiştirildikten sonra, son üç dönemde ise:eğitim dersleri, biyolojide seçmeli konular,sanal ve gerçek öğretim araçlarının kullanımları öğretilir. Ayrıca bu araçlarla öğrencilere ders materyalleri geliştirilerek veya toplatılarak : Laboratuar çalışmaları I - II ve doğa-sınıf-laboratuar etkinlikleri I-II şeklinde sanal ödevler hazırlatılmaktadır. Seçmeli I (Biyolojide Önemli Kavramlar) Dersi: biyolojide önemli kavramlar ödev olarak verilmekte ve geçmiş yıllara ait sanal ödevler havuzundan yararlanılarak işlenir. Seçmeli II(Biyolojide Seçmeli Konular) Dersi: öğrencilerin istekleri doğrultusunda; 3,5 yılda biyolojideki eksik işlenmiş konulara ilave olarak biyolojideki son yeniliklerle ilgili makaleler ve biyoloji derslerinin özetleri internet entegreli biyoloji CD'leri ile sunu ve etkinlik sınıfında işlenir.
Olanaklarımız:YYÜ Araştırma Fonu 2003-TF-YT1 Nolu Projesinin katkılarıyla, halen YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında düzenlenmiş olan; Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1 adet Uydu Yayınlarına bağlı Risivırlı Televizyon, 2 adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, 1adet tepegöz,1 adet datashow, 1 adet Projeksiyon cihazı, 1 adet Işık Kutusu,1 adet Sunu Kamerası (AverVision 300) kullanılmaktadır.
Biyoloji Laboratuvarı'nda;10 adet Nikon Mikroskop -10 Olympus Lup-Mikroskop bulunmaktadır. Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda: 1 adet TV, 1 adet Risivır, 1 adet ve 1 adet Renkli CCD Mikro Fotoğraf ve Video Cihazlı Mikroskop,1 adet Canon 300D dijital fotoğraf makinesi, 1 adet Canon XM2 video kamera, 1 adet scanner (HP 5490C) ile resim, pozitif ve negatif film tarayıcı aksamları(aparatları) bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda: Flip Album Suit 6, Adobe Premiere, Ulead Media Studio 7, Adobe Macromedia Ürünleri, ABBYY FineReader 6.0, Photoshop 7...vb grafik, sanal kitap ve video sanal araç programlarının deneme sürümleri;dijital ortama, materyal aktarma, görüntü ve film işlemek-hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.Ayrıca Acid Pro 5 , Sound Forge 8.0, Adobe Audition 1.5, Sonar 4 Producer Edition,Steinberg Cubase Sx:,GoldWave, CDex, sanal ses araçlarının deneme sürümü; özellikle ders materyali seslendirilirken, görüntü ses eşleştirilmesinde, ses parçalarının kesilip eklenmesinde, ses formatı dönüştürülmesinde, eğitim amaçlı, dinlendirici,dikkat çekme ve efekt verilmesinde kullanılmaktadır. Kavram öğretiminde kullanılan sanal araçları bir arada uygulamak için;ConceptDrawMINDMAP 3.5 sanal aracı kullanılmaktadır.
Anabilim Dalı Elamanlarına ait; Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1adet Risivırlı Televizyon, 2
adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda;1 adet Ses Kayıt Cıhazı,1 adet TV, 2 adet IBM ThinkCentre, 4 Adet Zenon, 1 adet HP Vectra VL8 PC bilgisayar ve 3 adet scanner (HP3500C,HP3800C HP 5500C)ile bunlara ait tüm cisim, resim ve film aktarma cihazları (aparatları) kullanılmaktadır.
Biyoloji Anabilim Dalı Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası, DIGITURK'E kayıtlı olunup özellikle biyoloji ile ilgili bilimsel, doğa belgeselleri, teknolojik gelişmelerle ilgili öğretim-eğitim programları VCD, PC veya DVD ye uygun formatta hazırlanıp, DVD-CD'lere kayıt yapılarak; Biyoloji I (Botanik), Biyoloji II (Zooloji), Biyoloji V (Evrim), Fen Bil. Öz. Kon.(Çevre) Filmler ,Biyoloji IV (İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi), Biyolojide Seçmeli Konular, Fen Teknoloji ve Toplum, Filmler , Özel Öğretim Yöntemleri I, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri II, Seçmeli II (Biy. Seçme Konular), Bilim Tarihi, Okul Deneyimi I (Öğrenci Vakaları), Okul Deneyimi II (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları) ve Öğretmenlik Uygulamaları (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları), derslerinde, öğretim amaçlı kullanılır.
Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda: Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Dijitürk TV dergisi, Chip ve PCnet dergilerine ait bilimsel ve teknoloji ile ilgili makalelere ait 10000 sayfa dijital ortama aktarılarak; verilen derslerle ilişkilendirilen makalelerin.html ve .pdf dosya uzantılı dokümanları hazırlanıp; Sunu ve Etkinlik Sınıfında, bilgisayarda intranet Üzerinde YYÜ Ze ve Kampüsü'nünve internette ders materyali olarak kullanılmaktadır.
Öğretim amaçlı olarak Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda geliştirilen bazı ders materyalleri; ve Paylaşım Bilgisayarıda Eğitim Fakültesi'nin hizmetine sunulmuştur.
Bilgisayarlar arasında iletişim ve kontrol amacıyla;NetOp Remote Control ve NetOp School yazılımların deneme
sürümleri kullanılmaktadır. Buluş Deneme A , B

Kemosentez Kemosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 7
Durum : 3dk
Fotosentez Fotosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 14dk
Metabolizma, ATP ve Solunum Metabolizma, ATP ve Solunum
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 32dk
Mayoz Bölünme Mayoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 15dk
Mitoz Bölünme Mitoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 13dk
Hücre Zarından Madde Geçişi Hücre Zarından Madde Geçişi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 13dk
Hücre ve Organelleri Hücre ve Organelleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 12dk
Protein Sentezi Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 9dk
Nükleik Asitler DNA ve RNA Nükleik Asitler DNA ve RNA
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 11dk
Enzimler ve Yapısı Enzimler ve Yapısı
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 12dk
Organik ve İnorganik Bileşikler Organik ve İnorganik Bileşikler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 27dk
Canlıların Ortak Özellikleri Canlıların Ortak Özellikleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 2
Durum : 15dk
Biyolojik Kavramlar 2 Biyolojik Kavramlar 2
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 3dk
Biyolojik Kavramlar 1 Biyolojik Kavramlar 1
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 3
Durum : 24dk
Siniflandirma Siniflandirma
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 142
Durum :
Enzimler ve Yapisi Enzimler ve Yapisi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum :
Dolaşım Sistemi Dolaşım Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 104
Durum :
Endokrin Sistem Endokrin Sistem
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 67
Durum :
Protein Sentezi Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 94
Durum :
Kemosentez Kemosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 74
Durum :
Genetik Kavramları Genetik Kavramları
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 53
Durum :
Bitki Fizyolojisi Bitki Fizyolojisi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 67
Durum :
Bitkilerde Destek ve Hareket Bitkilerde Destek ve Hareket
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 59
Durum :
Bitkilerde Sindirim Bitkilerde Sindirim
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 32
Durum :
Bitkilerde Solunum Bitkilerde Solunum
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 46
Durum :
Bitkisel Hormonlar Bitkisel Hormonlar
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 180
Durum :
Kan Gruplari Kan Gruplari
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 35
Durum :
Mayoz Bölünme Mayoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 145
Durum :
Mitoz Bölünme Mitoz Bölünme
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 56
Durum : 13dk
Sinir Sistemleri ve Duyu Organları Sinir Sistemleri ve Duyu Organları
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 230
Durum : 32dk
Destek ve Hareket Sistemi Destek ve Hareket Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 73
Durum : 40dk
Sindirim Sistemi Sindirim Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 38dk
Taşıma Sistemleri Taşıma Sistemleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 88
Durum : 38dk
Populasyon Genetiği Populasyon Genetiği
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 46
Durum : 40dk
Kalıtım Kalıtım
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 100
Durum : 82dk
Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 44
Durum : 39dk
Virüsler ve Bakteriler Virüsler ve Bakteriler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 33
Durum : 32dk
Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi Yönetici Moleküller ve Protein Sentezi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 1
Durum : 39dk
Solunum Sistemi Solunum Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 37dk
Ekoloji Ekoloji
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum : 43dk
Canlıların Beslenme ilişkileri Canlıların Beslenme ilişkileri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 472
Durum : 37dk
Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 51
Durum : 38dk
Hücre Bölünmeleri Hücre Bölünmeleri
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 129
Durum : 36dk
Organeller Organeller
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 48
Durum : 32dk
Enzim Atp Metabolizma Enzim Atp Metabolizma
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 60
Durum : 38dk
Organik ve İnorganik Bileşikler Organik ve İnorganik Bileşikler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 36
Durum : 32dk
Hücre Hücre
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 54
Durum : 25 dk
Bitkiler Bitkiler
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 70
Durum : 14.02 dakika

Boşaltım Sistemi Boşaltım Sistemi
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 590
Durum : 2
Fotosentez Fotosentez
Kategori : Biyoloji anlatım
İzlenme : 66
Durum :

 
Sinir Sistemi slayt Sinir Sistemi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 197
Durum :
Kalp ve dolaşım slayt Kalp ve dolaşım slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 85
Durum :
Hayvansal dokular 2 Hayvansal dokular 2
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 26
Durum :
Hayvansal dokular 1 Hayvansal dokular 1
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 37
Durum :
Protein Sentezi slayt Protein Sentezi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 145
Durum :
Vitamin slayt Vitamin slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 35
Durum :
Solunum slayt Solunum slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 41
Durum :
Mantarlar slayt Mantarlar slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 140
Durum :
Besinler Besinler
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 25
Durum :
Dolaşım sistemi slayt Dolaşım sistemi slayt
Kategori : Biyoloji slayt
İzlenme : 1
 

Genel Koleksiyonlar

 1. MedMotion (özellikle fetal ve yeni doğan bilgileri)
 2. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 3. Bağışıklık ve Diğer Hücresel Animasyonlar (gelişmiş) Cambridge University Press
 4. Kimya Animasyonlar Iowa State University
 5. Biology 7 Ed. Animasyonlar McGraw-Hill
 6. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 7. zeroBio
 8. Powers of Ten Moleküler İfadeler - Florida State University
 9. BioCourse.com McGraw Hill
 10. Bilim - İnsan Vücudu BBCi
 11. Etkileşimli Sağlık Tutorials MEDLINEplus
 12. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 13. Kimya Animasyonlar Louisiana State University
 14. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman & Co
 15. Anatomi ve Fizyoloji Animasyonlar Marieb
 16. NASA Simülasyonlar
 17. EdHeads.org
 18. Bilim Canlı
 19. Biyoloji Animasyonlar Carnegie Mellon
 20. Steve Spangler Bilim
 21. Penn State indirilebilir MultimedyaMikrobiyoloji

 1. Microbiologie Animasyonlar Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 2. Bir Mikrobiyal Mat araştırılması NASA
 3. Fagositoz ve Bakteriyel Patojenler Üniversitesi Thomas M. Terry. Conn ve
 4. Verem Enfeksiyonu Timeline Rockefeller Üniversitesi
 5. İmmünoloji WH Freeman
 6. Antibiyotikler Saldırı HHMI tarafından
 7. Şarbon nasıl bulaşır BBC
 8. Bakteriyel Büyüme Timothy Paustian
 9. Salmonella artı E.coli enfeksiyonu mekanizması HHMI tarafından
 10. Bakteriyel konjugasyon HHMI tarafından
 11. Koksidiyozunda , Bilimsel Tıp ve Veteriner İllüstrasyon - Christensen Karin
 12. Bakteri hareketinin University of Leicester
 13. Plazmid Klonlama Sumanas A.Ş.
 14. Şarbon Sumanas A.Ş.
 15. Sıtma, Peptik Ülser, Anthrac ve Antibiyotik Direnci Sumanas A.Ş.
 16. Helicobacter pylori ve Mide Patoloji John Hopkins
 17. Yaşam Sıtma döngüleri, Onkoserkoz, Leishmaniasis, Lenfatik filaryaz, Schistosomiasis Sıvı Jigsaw
 18. Sıtma Yaşam Döngüsü McGraw-Hill
 19. Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları Annenberg / CPB
 20. Virüsler
 21. Viral Enfeksiyon HHMI tarafından
 22. Viral Altbirim reassortment HHMI tarafından
 23. Mikro Video Kütüphanesi University of Leicester
 24. Herpes Virüs Çoğaltma Karin Christensen animasyon
 25. LabWork University of Leicester
 26. Herpes Enfeksiyonu Moleküler Tıp Uzman Yorumları
 27. Viroloji Flash Animasyonlar Tıp South Carolina Okulu Üniversitesi
 28. Çeşitli Bağışıklık Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 29. Hepatit C Yaşam Döngüsü John Hopkins
 30. Hepatit B Yaşam Döngüsü John Hopkins
 31. ELISA Aktivitesi Arizona Üniversitesi
 32. Virüsler yapma PBS
 33. Temel Viroloji Blackwell Publishing
 34. Hastalık tespit Koshland Bilim Müzesi
 35. Eylem Moleküler Tıp Indiana University
 36. Viral ve DNA Animasyonlar Harvard Eğitim  


Bitkiler

 1. Yaprak Yapısı
 2. Bitki Yaşam döngüsü
 3. Terleme BiologyMad
 4. Mantarlar Krallık: Mantarlar Ortak Özellikleri Wisconsin Çevrimiçi
 5. Bitki Krallık: An Introduction Wisconsin Çevrimiçi
 6. Meyve: Angiospermlerin Triumph Wisconsin Çevrimiçi
 7. Chytridiomycetes Wisconsin Çevrimiçi
 8. Mantar Krallığı Basidiomycetes Wisconsin Çevrimiçi
 9. Askomisit Wisconsin Çevrimiçi
 10. Zigomisetler Wisconsin Çevrimiçi
 11. Çeşitli Botanik Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 12. Transgenik Bitkiler Nebraska Üniversitesi
 13. Sakkaroz Ulaştırma Terry Brown tarafından
 14. Guard Hücre Yönetmeliği Terry Brown tarafından
 15. Bir Moss Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 16. Bir Angiosperm Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 17. Motion Bitkiler
 18. Bitkilerde Şeker Ulaştırma Peerason Kanada
 19. Ne Ağacı? Ohio Halk Kütüphanesi Bilgi Ağı
 20. Kambiyum Büyüme Fotosentez Orman Biyolojisi Virginia Tech
 21. Bitki Animasyonlar indirmek için Tarım Enstitüsü ve Doğal Kaynaklar
 22. Bitki Üreme Biyoteknoloji Macera Oklahoma State University  


Ekoloji

 1. Ozon nasıl yapılır Şimdi Hava Bilgisi
 2. Sera Etkisi California Üniversitesi.
 3. One World Journeys Expeditions
 4. Çeşitli Ekoloji Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 5. Toprak Biyolojisi Filmler Iowa State Üniversitesinde T. Loynachan tarafından  


Hayvanlar

 1. Fetal Domuz Anatomi zeroBio
 2. Kurbağa Diseksiyon video zeroBio
 3. Bitkiler Hayat Döngüleri ve Hayvanlar Wisconsin Çevrimiçi
 4. Gölet Yaşam Videolar Florida Eyalet Üniversitesi
 5. Çeşitli Hayvan Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 6. Bowerbird İzinde NOVA - PBS
 7. Etkileşimli Grasshopper Anatomi Iowa State University
 8. Alien İmparatorluğu (Böcekler) Doğa
 9. Asconoid Sünger Nebraska Wesleyan Üniversitesi
 10. Earthworm Diseksiyon McGraw-Hill
 11. Sea Urchin Embriyoloji Stanford Üniversitesi
 12. İşleyen Hayvan Thames Valley School District
 13. Kuş Akciğerler San Diego Devlet Üniversitesi
 14. Earthworm Yeme Michele Matossian
 15. Davranışlar Sumanas A.Ş.
 16. Güneş Pusula Sumanas A.Ş.
 17. Hazırda BrooksCole
 18. Genel Zooloji Animasyonlar Anasayfa Connecticut College  

Jeoloji

 1. Dünya Bilim ve Coğrafya Kaynakları Central Michigan Üniversitesi
 2. Geçmiş Britians Rocky - Jeolojik Zaman Hattı
 3. Levha Tektoniği PBS gelen
 4. Planet Quest - İnteraktif Galeri NASA
 5. ABD Jeoloji Sumanas A.Ş.
 6. Flash Animasyonlar Gallery of Leeds Üniversitesi
 7. Animasyon Listesi WW Norton and Company
 8. Animasyonlar, Fiziksel Jeoloji Odak Florida Tech
 9. Levha tektoniği CR Scotese Yayınlar
 10. West Virginia Üniversitesi
 11. Toprak Exploring
 12. Ağır ve Tehlikeli Hava Illinois Üniversitesi
 13. Hurricane Kategoriler
 14. Kaya Döngüsü Annenberg Medya
 15. Dynamic Earth Annenberg Medya  


Astronomi

 1. GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope
 2. Öğretim Astronomi ve demoları Animasyonlar Illinois Üniversitesi
 3. Ay'ın Evreleri, vb Sumanas A.Ş.
 4. Retrograd Hareket La Salle University
 5. Evren Freeman and Co
 6. ESA Uzay Bilimi
 7. BBC Uzay Interactives
 8. Animasyonlar ile Anlatım H. Tahsiri, California State University, Long Beach tarafından
 9. Astronomi Animasyonlar Dr Cecilia Barnbaum, Valdosta Devlet Üniversitesi
 10. Astronomi Eğitim Animasyon Sayfa Havacılık Eğitim Geliştirme Programı
 11. Ay ve Gezegen Time-lapse Animasyon A.Cidadão
 12. Astronomi Eğitim Merkezi McGraw-Hill
 13. Astronomi 101 Animasyonlar Eric Sandquist, San Diego Devlet Üniversitesi
 14. Fizik ve Astronomi Animasyonlar Dr Michael R. Gallis, Penn State Schuylkill tarafından
 15. WMAP İlgili Medya Kaynakları  

Fizik

 1. Bilim Animasyonlar Fun with! Bilim-Animations.com az Peet van Schalkwyk'a tarafından; Colorado Phet İnteraktif Simülasyonlar Üniversitesi
 2. Phet Interactive Simülasyonlar Colorado Üniversitesi
 3. Işık ve Renk Moleküler İfadeler
 4. Einstein Işık Fizik UNSW Okulu
 5. Âlemlerin Galileo'nun Savaşı PBS - NOVA
 6. Java ile İnteraktif Fizik ve Matematik Sergey A. Kiselev
 7. Fizik için Flash Animasyonlar David M. Harrison tarafından, Fizik Bölümü, Univ. Toronto
 8. Sınıf Fizik
 9. Enerji ve Elektrik Flash Modüller Pennsylvania Eyalet Üniversitesi
 10. Multimedya Fizik Studios Glenbrook Güney Lisesi Tom Henderson
 11. İnteraktif Plazma Fizik Eğitimi Deneyimi! Princeton
 12. Fizik Animasyonlar / Simülasyonlar Doug Craigen, Fizik Sayfalar
 13. Einstein'ın Legacy Applet Thumbnails Fizik 2000
 14. Neden Towers Fell - Sıcak Bilim deneyin NOVA - PBS
 15. Multimedya Etkinlikler - Bilim keşfedin
 16. Fizik korkusu
 17. Sanal Fizik Hawaii Üniversitesi
 18. Renk / Spectrum Appletz Rochester Institute of Technology
 19. Elektromanyetik Dalga Soğurma ve Emisyon
 20. Fiziksel Süreçler Bilgisayar Animasyonlar
 21. Ohm Bölgesi Madde 19 Group Inc
 22. Fizikokimya Animasyonlar Iowa State Üniversitesinde Tom Greenbowe
 23. Ses ve Işık Fen Öğrenme ve Öğretme İskoçya
 24. Hareketli Motorlar Matt Keveney
 25. IEEE - Sanal Müzesi Sergiler
 26. Eğlence Parkı Fizik Annenberg Medya
Genel Referanslar
 1. Adam Tıp Animasyon Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi
 2. İlk Yardım Egzersiz
 3. ArgosyMedical Animasyon
 4. Haftalık Anatomi ve Fizyoloji İnteraktif Etkinlikler
 5. Biyoloji 7. editon McGraw Hill
 6. Anatomi ve Fizyoloji Animasyonlar Marieb
 7. MedMotion (özellikle fetal ve yeni doğan bilgileri)
 8. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 9. Filmler, Flash Animasyonlar ve Temel Eğitim Ortağı (ESP) Bağlantılar
 10. Bilim - İnsan Vücudu BBCi
 11. Etkileşimli Sağlık Tutorials MEDLINEplus
 12. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 13. McGraw-Hill (Alıştırmalar Etiketleme)
 14. Houston ISD Faydaları
 15. Biyoloji Animasyonlar BBC
 16. Howard Hughes Tıp Enstitüsü
 17. Etkileşimli Otopsi Avustralya Müzesi
 18. Sağlık Animasyonlar Medindia Sağlık Ağı
 19. Anatomi ve Fizyoloji Wiley Yayıncılar
 20. Sanal Tıp Merkezi Animasyon
 21. Sumanas A.Ş. Animasyonlar

Kimya

 1. Yaşam Organizasyon UC Davis
 2. Asitler, Bazlar ve Nötralizasyon BGfl
 3. Etkileşimli Periyodik Tablo Thinkwell
 4. Homeostazı
 5. Hollandaca Homeostazı Gerard Scholte & Ineke Marree
 6. Bilimsel Yöntem Eğitimi Çokodaklı
 7. Atom Builder PBS gelen
 8. Hareketli Tahvil Haziran B. Steinberg
 9. Hidrojen Tahvil ve Su Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 10. Su Yapısı John Kyrk tarafından
 11. Tuz su içinde çözülme Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 12. Çözüm oluşumu Moleküler Profil Raymond Chang tarafından Temel Kimya, 2 / e
 13. Hareketli pH ölçeği John Kyrk tarafından
 14. Tampon Temel Kimya, 2 / Raymond Chang e
 15. Kimya Animasyonlar Temel Kimya, Raymond Chang tarafından 2 / e
 16. Kiral Moleküller Nobel Kimya Ödülü 2001
 17. Su Molekülü Döner Fizik 2000
 18. Çözümler Yol Yapımı Wellesley Koleji
 19. Periyodik Tablo ve Yapıştırma Iowa State University
 20. Kimyasal Reaksiyonlar Dört Türleri Wisconsin Çevrimiçi
 21. Denklemler Dengeleme Yaratıcı Kimya
 22. Su Evreleri Iowa State Üniversitesinde Tom Greenbowe
 23. Nasıl Moleküller etkileşim mi? .... Sınav Thomson Öğrenme
 24. İnteraktif Kimya Sınav zeroBio
 25. Enerji Dönüşümü Harvard Eğitim
 26. Bir Dereceli Silindir Hacmi kullanarak Ölçme WISC-Online
 27. Üçlü Işın Dengesi Okuma WISC-Online
 28. ok

Biokimya

 1. Biyokimya Lipidler Sentezinde Ester Tahvil Oluşumu Wisconsin Çevrimiçi
 2. Peptit Bağ Oluşumu Wisconsin Çevrimiçi
 3. Izomeri - Construction Set Frostburg State University'de Fred Senese
 4. Yaşam Kimyasal Temel Terry Brown tarafından
 5. Lipid Dehidrasyon Haziran B. Steinberg
 6. Dehidrasyon sentezi ve hidroliz RM Chute tarafından
 7. Amino Asit ve peptid Bond Animasyon John Kyrk tarafından
 8. Bir Protein Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 9. Protein Salgı Sumanas A.Ş. (25MB)
 10. DNA Yapısı
 11. DNA Journey Into PBS gelen
 12. DNA anatomisi (beautiful!!) John Kyrk tarafından
 13. Biyomoleküller: Karbonhidratlar Wisconsin Çevrimiçi
 14. Biyomoleküller: Lipidler Wisconsin Çevrimiçi
 15. Biyomoleküller: Proteinler Wisconsin Çevrimiçi
 16. Proteinler ve Proteomik Annenberg / CPB
 17. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 18. Fonksiyonel Gruplar 1 zeroBio
 19. Fonksiyonel Gruplar 2 zeroBio
 20. Yağ Moleküler Yapısı HHMI
 21. ok

Hücresel Yapısı ve İşlevi

 1. Hollandaca Hücre Yapısı Gerard Scholte & Ineke Marree
 2. Mikroskop nasıl kullanılır? Wisconsin Çevrimiçi
 3. Prokaryot, Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması Rodney F. Boyer tarafından
 4. Biyolojik Süreçlerin Flash animasyonlar John L. Giannini tarafından
 5. Bu düzenleme Leif Saul tarafından
 6. Kök Hücre Sumanas A.Ş.
 7. Membran Yapı Eğitimi
 8. Çeşitli Hücresel Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 9. Hücre Öğretici gelen "Alive Hücreler!"
 10. Basit hücre Terry Brown tarafından
 11. Kinesin - Moleküler Motor Sinauer Associates Inc, WH Freeman Co ve Sumanas A.Ş.
 12. Kinesin Film RPI
 13. Hücresel Animasyonlar Donald F. Slish tarafından
 14. Kamçı ve kirpikler Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 15. Tipik Hücre Wisconsin Çevrimiçi
 16. Ökaryotik Hayvan Hücre organellerinin belirlenmesi Wisconsin Çevrimiçi
 17. Lizozomlar McGraw-Hill
 18. İskeleti Yapısı
 19. Etkileşimli Hücre Sınav zeroBio
 20. Hücresel Visions Harvard Üniversitesi
 21. Lipid çift-katlı University of Aberdeen
 22. Orta filamentler Sumanas A.Ş.
 23. Hücre Sinyalleri Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 24. AMAZING HÜCRELER Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 25. ok

Mitoz / Mayoz

 1. Hücre Döngüsü Oyunu (CDK Kullanıcı ve siklinler) Nobel Ödülü 2001
 2. HÜCRE sarma ve DNA replikasyonu You Tube
 3. Müzik ile Mitoz University of Wisconsin
 4. Kök Hücre GSLC
 5. Kök Hücre Açıklaması Michigan Üniversitesi
 6. Hücre Döngüsü Eğitimi gelen "Alive Hücreler!"
 7. Hücre Ölümü Kuby İmmünoloji
 8. Kök Hücre Araştırma Dolan DNA Learning Center
 9. Mitoz ve Mayoz - İnteraktif Egzersiz Leif Saul tarafından
 10. Mitoz vs Mayoz PBS gelen
 11. Kanser Topla PBS gelen
 12. Mitoz Aşamaları Arthur Harwood tarafından
 13. Kromozomlar kurmaya sarılması DNA
 14. Hücre Döngüsü Wisconsin Çevrimiçi
 15. Hücreleri Böl nasıl McGraw-Hill
 16. Hücre Döngüsü HHMI Sosyal Yardım Programı
 17. Denetim noktaları ve Hücre Döngüsü Kontrol HHMI Sosyal Yardım Programı
 18. Hücre Bölünmesi - Mitoz ve Mayoz Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 19. Kanser
 20. Normal ve Kanser Hücreleri Biyokimyasal tanımında HHMI Sosyal Yardım Programı
 21. Meme Kanseri HHMI Sosyal Yardım Programı
 22. Kanser Biyolojisi ve Hücre Teknolojisi McGraw-Hill
 23. Kanser Biyolojisi MCB-HHMI
 24. Hücre Biyolojisi ve Kanser Annenberg / CPB.
 25. Kanser ve Hücre Döngüsü Ulusal Sağlık Enstitüleri
 26. Kanser Savaşçısı NOVA Çevrimiçi
 27. Normal Hücreler ve Kanser Hücre Döngüsü ATR Fonksiyon MİT Eğitim
 28. Kanser Görev Emory Üniversitesi
 29. Insidecancer.org
 30. p53: Genom of Guardian HMMI
 31. İkinci Kanserleri Ulusal Kanser Enstitüsü
 32. Kanser Teşhis: Özel olarak hazırlanan Kanser Tedavi Geliştirme bilgilendirilmesi Ulusal Kanser Enstitüsü
 33. Kanser Biyolojisi Cancerquest.org
 34. Apoptozis Film Araştırma Apoptoz
 35. ok

Hücresel Ulaştırma

 1. Difüzyon, Diyaliz ve Osmosis Öğretici RM Chute tarafından
 2. Membran Transport Purdue University
 3. Membranlar McGraw-Hill
 4. Osmosis - Örnekler Colorada Devlet Üniversitesi
 5. Osmoz Terry Brown tarafından
 6. Etkileşimli Hücresel Ulaştırma Rodney F. Boyer tarafından
 7. Hipertonik, izotonik, hipotonik Haziran B. Steinberg
 8. Osmoz McGraw-Hill Companies, Inc
 9. Pasif ve Aktif Taşıma Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 10. Ozmometre Dr HCC 'lerin de Joyti Wagle
 11. Hücre Zarı İnşaatı Wisconsin Çevrimiçi
 12. Pasif Taşıma: Filtrasyon ve Kolaylaştırılmış Difüzyon
 13. Pasif Taşıma: Difüzyon Wisconsin Çevrimiçi
 14. Pasif Taşıma: Ozmoz Wisconsin Çevrimiçi
 15. ATP Gerektiren Taşıma İşlemi
 16. L'Osmose Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 17. Les ulaşım membranaires Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 18. Hemoliz - Crenation McGraw-Hill
 19. ok

DNA Replikasyonu, Sekanslama, Mutasyon

 1. DNA Replikasyonu Çatal Başkanı ve Harvard Üniversitesi Fellows
 2. DNA Replikasyonu E-Bio @ Horton
 3. Kromozom 11 Flyover Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 4. DNA Replikasyonu McGraw-Hill
 5. DNA Replikasyonu Animasyon
 6. DNA Replikasyonu John Kyrk tarafından
 7. Recombinat DNA Teknolojisi Delaware Üniversitesi
 8. DNA Mikroarray Yöntem Davidson College
 9. Hareketli Karotyping Glasgow Üniversitesi
 10. Karyotip Etkinlikler Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 11. Kendin İçin Sıra PBS gelen
 12. Jel Elektroforez Dr Sam Houston State Üniversitesi'nde Thomas G. Chasteen
 13. DNA replikasyonu ve DNA Jel Elektroforezi E-Bio @ Horton
 14. DNA Onarım Doğa
 15. Çoğaltma Lew-Limanlar Biyoloji Yeri
 16. Çoğaltma, Transkripsiyon ve Çeviri (İleri / Temel) Nobel eMuseum (çok geniş)
 17. DNA İnteraktif Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 18. DNA Replikasyonu Wiley
 19. DNA Analizi Wiley
 20. ok

Transkripsiyon ve Çeviri

 1. Protein biyosentezi University of Aberdeen
 2. Çeviri Transkripsiyon E-Bio @ Horton
 3. Sanal Hücrenin Eğitim Animasyonlar MCBE
 4. Hollandaca Moleküler Genetik Gerard Scholte & Ineke Marree
 5. Tercüme Başkanı ve Harvard Üniversitesi Fellows
 6. DNA Atölye PBS gelen
 7. Gen uyarlamak ve Çevir Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 8. Protein Sentezi McGraw-Hill
 9. Transkripsiyon Animasyonu
 10. Transkripsiyon Oyunu (bu sitede görmek için buraya tıklayın) ThinkQuest
 11. Tercüme Film Colorada Üniversitesi
 12. Neden firflies glo? Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 13. Protein Sentezi Lew-Limanlar Biyoloji Yeri
 14. Protein Sentezi WH Freeman & Co ve Sumanas, Inc
 15. Çeviri Animasyon
 16. Çeviri Animasyon Brooks / Cole
 17. Protein Sentezi Wisconsin Çevrimiçi
 18. RNAi
 19. RNAi Animasyon Doğa
 20. RNAi Mekanizması Animasyon Doğa
 21. Gen İfadesi ile RNAinterference Promega
 22. RNAi Açıklaması Nova
 23. ok

Hücresel Solunum ve Enzimler

 1. Tüm Süreci ve Enzimler
 2. Genel Reaksiyon Dr CUNY de Meyer
 3. Tüm süreç McGraw-Hill
 4. Tüm Süreç University of California, Davis
 5. Metabolik Yollar Wisconsin Çevrimiçi
 6. Hücresel Solunum Üniversitesi Thomas M. Terry. Conn ve
 7. Enzim Eğitimi Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 8. Enzim tanımında McGraw-Hill
 9. Enzim Aktivitesi Lew-Limanlar Biyoloji Yeri
 10. Enzymologie Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 11. Enzim Kinetiği Wiley
 12. Enzim İnhibisyon Wiley
 13. Glikoliz
 14. Gylcolysis Sue Merkel, Cornell Üniversitesi tarafından
 15. Glikoliz RM Chute tarafından
 16. Glikoliz John Kyrk tarafından
 17. Anaerobik Solunum-Glikoliz ve fermantasyon Sue Merkel, Cornell Üniversitesi tarafından
 18. Glikoliz Animasyon Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 19. Asetil CoA ve Krebs (TCA) (Sitrik Asit) Döngüsü
 20. Krebs Cycel McGraw-Hill
 21. Sanal Hücrenin Eğitim Animasyonlar MCBE
 22. TCA (Sitrik Asit) Döngüsü Rodney F. Boyer tarafından
 23. Sitrik Asit Döngüsü Purdue University
 24. Yağ Asidi Solunum Campbell İnteraktif Kimya
 25. Pruvate Dehidrogenaz Kompleksi Campbell İnteraktif Kimya
 26. Asetil CoA ve Krebs Döngüsü Haziran B. Steinberg
 27. Oksidatif Fosforilasyon
 28. ATP Sentaz Gradient: The Movie Sanal Hücre
 29. ATP Sentaz Film Üniv Thomas M. Terry. Conn ve
 30. ATP Sentezi (ATPaz) Flash Animasyon Carnegie Mellon
 31. Oksidatif Fosforilasyon ile ATP üretimi
 32. Elektron Taşıma Haziran B. Steinberg
 33. Oksidatif Fosforilasyon Campbell İnteraktif Kimya
 34. Oksidatif Phosphorlyation (gelişmiş) Doğa Moleküler Hücre Biyolojisi Yorumu
 35. Elektron Taşıma McGraw-Hill
 36. Elektron Taşıma Rodney F. Boyer tarafından
 37. Oksidatif Fosforilasyon Purdue University
 38. ok

Cilt, İskelet ve Eklemler

 1. Skin (kabuk)
 2. Deri ve deri Wisconsin Çevrimiçi
 3. Cilt Reseptörler Sumanas A.Ş.
 4. İnflamatuar Yanıt Sumanas A.Ş.
 5. Cilt Yapısı İngiliz İlaç Sanayi Derneği
 6. Iskelet
 7. Kemik Etiketleme Egzersizleri McGraw-Hill
 8. Apendiküler İskelet Wisconsin Çevrimiçi
 9. Eksenel İskelet Wisconsin Çevrimiçi
 10. Vertebral Kolon Wisconsin Çevrimiçi
 11. Kranial Anatomi Dale A. Charletta tarafından
 12. Ortak Kas-iskelet Kırıklar Wisconsin Çevrimiçi
 13. L'anatomie du squelette humain Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 14. le tanı de l'Osteoporose l'ostéodensitométrie dans. Laurent Martorell Académie de tarafından
 15. Eklemler
 16. İskelet ve eklemler Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 17. Diz, omuz, kalça ve Omurga Swarm Interactive, Inc
 18. İntervertebral Disk Sorunları Körfez Bölgesi Ağrı Tıp Associates
 19. Torn Rotator Cuff Omuz Ağrısı Çözümleri
 20. Üç romatizmalı Koşullar Sağlık Karşılaştırılması Wisconsin Çevrimiçi
 21. Kalça Anatomisi Wisconsin Çevrimiçi
 22. Etkileşimli Animasyonlar Omurga Omurga-health.com
 23. El Kinesiyoloji Kansas Üniversitesi
 24. Sırt Ağrısı
 25. Dejeneratif Disk Hastalığı Körfez Bölgesi Ağrı Tıp Associates
 26. Eklemler sınıflandırılması Wisconsin Çevrimiçi
 27. Hareket Terminoloji Wisconsin Çevrimiçi
 28. Bölgesel Vücut Terminoloji Wisconsin Çevrimiçi
 29. Vücut Kaviteler Wisconsin Çevrimiçi
 30. Karın Çeyrekte Wisconsin Çevrimiçi
 31. Romatoid Artrit Nedir
 32. Osteoartrit nedir
 33. Tendinit, Bursit ve Sıkışma Sendromunda Omuz Ağrısı Çözümleri
 34. Sinovit Omuz Ağrısı Çözümleri
 35. Artrit Omuz Ağrısı Çözümleri
 36. Dislokasyon / İstikrarsızlık Omuz Ağrısı Çözümleri
 37. ok

Kas Sistemi

 1. Kas Yapısı ve İşlevi
 2. Bilim Fight National Geographic
 3. İnsan Kadavra Diseksiyonlarında University of Wisconsin - Madison Tıp Fakültesi
 4. Iskelet kasının brüt fizyolojisi Harvey Projesi
 5. Sarkomer Kısaltma McGraw-Hill
 6. Kalın filament ve M-line yapısı Harvey Projesi
 7. Kas-sarkomerinde Fonksiyonel Birimi Harvey Projesi
 8. Motor ünitesi Texas A & M Larry Keeley
 9. Kolları ve eklemler Harvey Projesi
 10. Kas kasılan Harvey Projesi
 11. Filament Teorisi Kayar
 12. Sürgülü filament Gary G. Matthews
 13. Kalsiyum Rolü Ateegh Al-Arabi, Ph.D. tarafından
 14. Myosin Aile Başkanları ve Harvard College Fellows
 15. Yapı ve kas kasılması Texas A & M Larry Keeley
 16. Titin İllüstrasyon Leeds Üniversitesi
 17. Aktin ve Myosin Wiley
 18. Kas kasılması Brook / Cole Kimya
 19. Kas Hücre daralma Wisconsin Çevrimiçi
 20. Nöromusküler Kavşak
 21. Nöromusküler Kavşak Simülasyon GalaxyGoo
 22. sinaps Gary G. Matthews
 23. Neuromuscluar Junction Harvey Projesi
 24. Sodyum Potasyum Pompası Campbell İnteraktif Kimya
 25. Hızlı, Yavaş, Orta Fiber Maç Harvey Projesi
 26. Muscle Organ Yapısı Wisconsin Çevrimiçi
 27. Kas reseptörleri ve Spinal Refleksler Tutis Vilis tarafından
 28. Pelvik kaslar, sinirler, Bones, Visera Columbia Üniversitesi
 29. ok

Nöronlar ve Synapse Eylem

 1. Birkaç Nöron Animasyonlar Gary G. Matthews
 2. Nevous Sistemi Animasyonlar McGraw-Hill
 3. Sinir Synapse az Fizyolojik Olaylar Wisconsin Çevrimiçi
 4. Nörobiyoloji Annenberg / CPB
 5. Nöron ve Nevous Sistem Yapısı
 6. Nöron Animasyon wnet tarafından (PBS)
 7. Nöron Rejenerasyon Ateegh Al-Arabi, Ph.D. tarafından
 8. Unipolar ve Çok Kutuplu Nöronlar Wisconsin Çevrimiçi
 9. Neuroscience Animasyonlar Gary Fisk, Ph.D.
 10. Miyelin ve Multipl Skleroz
 11. Synapse
 12. Sinir İletişim University of Bristol
 13. Synaptic Plastisite University of Bristol
 14. Sinaptik İletim MCB-HHMI Sosyal Yardım Programı
 15. Sinir Synapse Arthur Harwood tarafından
 16. Synaptiic İletim Sinauer Associates
 17. Nörotransmitter salınımı Harvey Projesi
 18. Nörotransmiterler Harvey Projesi
 19. Nöronlar, sinaps ve nörotransmisyonu Zihin Projesi (sayfanın alt animasyon) tarafından
 20. Nöronal Bilgi Aktarımı Texas A & M Larry Keeley
 21. Ayna Nöronlar NOVA
 22. Sinir Sistemine Giriş Columbia Üniversitesi
 23. Nöronlar ve nasıl çalışır? You Tube
 24. Synapse Minnesota Üniversitesi
 25. Nöron Yapısı Minnesota Üniversitesi
 26. Toksinler ve Sinapslar Minnesota Üniversitesi
 27. ok

Membran Potansiyelleri / Aksiyon Potansiyelleri

 1. Aksiyon Potansiyeli Karikatür Minnesota Üniversitesi
 2. Bir Dinlenme Potansiyel kurulması UCSB
 3. Nöronlar Nasıl Çalışır? University of Bristol
 4. Membran Potansiyel Dinlenme Sinauer Associates
 5. Hollandaca Nöron Şanzımanlar Gerard Scholte & Ineke Marree
 6. Nöronlar Elektrik Sinyal Sumanas A.Ş.
 7. Aksiyon Potansiyeli
 8. Aksiyon Potansiyeli MCB-HHMI Sosyal Yardım Programı
 9. Aksiyon Potansiyeli - Gerilim Gated İyon Kanalları Gary G. Matthews
 10. Aksiyon Potansiyeli bir akson sonunda gelen.
 11. Aksiyon Potansiyeli Sinauer Associates
 12. Sıçrayabilen İletim Gary G. Matthews
 13. Sıçrayabilen İletim Brainviews tarafından
 14. Aksiyon Potansiyeli Modülü Alberta Üniversitesi Dr.Ian Winship
 15. Aksiyon Potansiyeli ve Epilepsi DNA tüp
 16. Dereceli Potansiyeller - IPSP Kullanıcı ve EPSP Kullanıcı
 17. Sahne Yersel ve Zamansal toplamı Menü-Check Texas A & M
 18. IPSP Kullanıcı ve EPSP en Gary G. Matthews
 19. Refleks
 20. Temel Refleks Arc BBC
 21. Refleks Arcs Sumanas A.Ş.
 22. Patellar Reflex BrainViews.com gelen
 23. Streç refleks Indiana University
 24. Parasempatik Göz Yanıtı Knowlege Dokumacılar tarafından
 25. İki Nöron Diz-Jerk Refleks Arc Wisconsin Çevrimiçi
 26. Testler sur le Système nerveux Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 27. ok

Merkezi Sinir Sistemi

 1. Beyin
 2. Beyin - Anatomi, BOS ve Kan Dolaşımı, Kranial Sinirler Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 3. Beyin Anatomisi Harvard eğitimle
 4. Beyin ve Omurilik Animasyonlar Uclan
 5. İnteraktif Tur: Beyin içinde Alzheimer Derneği
 6. Beyin 3-D Tur PBS
 7. Beyin Eğitimi HOPES Stanford Eğitim
 8. Venografi veya serebral Omurilik Sıvısı Dolaşım UCLA Education
 9. Willis Circle of RM Chute tarafından
 10. Striatal System (gelişmiş) Knowlege Dokumacılar tarafından
 11. Beyin Probe PBS gelen
 12. Bazal Ganglion Yol Kontrolleri Jeff Sale
 13. Motor Cortex Tutis Vilis tarafından
 14. Serebellum ve Bazal Ganglion Tutis Vilis tarafından
 15. Bellek Tutis Vilis tarafından
 16. Dernek Alanları Tutis Vilis tarafından
 17. Beyin Gücü University of Washington
 18. Prion Hastalıkları NobelPrize.org
 19. Prionlar Kalk nasıl McGraw Hill
 20. Beyin Hasarı Contrecoup Neuroskills
 21. Omurilik Columbia Üniversitesi
 22. Periferik Sinir Sistemi
 23. Nörolojik Sınavı Tıp Fakültesi Utah Üniversitesi
 24. Sinir Sistemi Yolları Columbia Üniversitesi
 25. Sinir Sistemi Lisans (devam) Columbia Üniversitesi
 26. Vagus Sinir Yolları Columbia Üniversitesi
 27. Kranial Sinirler Parasynpathetic Columbia Üniversitesi
 28. Yüz kas kontrolü Knowlege Dokumacılar tarafından
 29. Göz kaslarının Kontrol Knowlege Dokumacılar tarafından
 30. Ağrı Yolları Körfez Bölgesi Ağrı Tıp Associates
 31. Pathway Nöroanatomi (gelişmiş) içinde Sınavlar Knowlege Dokumacılar tarafından
 32. Adrenocepter Sınıflandırma Medmovie.com
 33. 12 Kranial Sinirler Wisconsin Çevrimiçi
 34. Üst ve Alt Motor Nöronlar Wisconsin Çevrimiçi
 35. Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin karşılaştırılması Gary Fisk, Ph.D.
 36. Yüz Sinirler, vb Columbia Üniversitesi
 37. Kortikospinal Yolu dahil olmak üzere üç kritik yolların Tıp Utah Üniversitesi
 38. CN IX öğretici - glossofaringeal sinir Tıp Fakültesi Utah Üniversitesi
 39. Orbit, otonomik innervasyonu Tıp Fakültesi Utah Üniversitesi
 40. Ekstansör Refleks Crossed Yaşam Biyoloji Bilimi
 41. Savaş veya Uçuş Tepki Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 42. Duyusal tanımında Artan Becker Studio
 43. ok

Uyuşturucu ve Nörotransmiterler ve Ruhsal Bozukluklar

 1. Psikotrop İlaçlar ve Nörotransmiterler Wisconsin Çevrimiçi
 2. Alkol ve beynin PBS ile
 3. Prozac İşleri (SSRI) Nasıl Yapılır
 4. Nasıl Paxil İşleri
 5. Opiat reseptörleri wnet tarafından (PBS)
 6. Kokain etkisinin wnet (PBS) tarafından
 7. Snaptic İletim üzerine Uyuşturucu ve Hastalık Etkisi Harvard Eğitim
 8. Nikotin Patch Nucleus Communications tarafından
 9. Glutamat GABA inhibisyonu Körfez Bölgesi Ağrı Tıp Associates
 10. Akut Ağrı Bay Area Ağrı Tıp Associates
 11. Uyuşturucu Nörotransmiterler Nasıl Etkiler INMHA
 12. Sara Quest Uyuşturucu Ulusal Enstitüsü
 13. Schizophrehia University of Central Lancashire
 14. Epilepsi University of Central Lancashire
 15. Meth farmakolojik Eylem RnCeus.com
 16. Nasıl Ağrı Üretilen Edinburgh Üniversitesi
 17. SİZ Ne Kadar Alkol romantik BBC
 18. Beyin: Anlayış Nörobiyoloji Addiction Çalışma sayesinde Ulusal Sağlık Enstitüleri
 19. Addiction Bilim Utah Üniversitesi, Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 20. Uyarıcılar ve Antidepresanlar Dr Alberta Üniversitesi'nden Ian Winship
 21. Fare Partisi Utah Üniversitesi, Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 22. Sakinleştiriciler ve MSS depresanları Alberta Üniversitesi Dr.Ian Winship
 23. Bağımlılık Genetik Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 24. ok

Özel Duyular

 1. Kranial Sinirler değerlendirilmesi Wisconsin Çevrimiçi
 2. Kranial Sinirler Wisconsin Çevrimiçi
 3. Kulak, Denge ve Ses
 4. İç Kulak makulaları BBC
 5. Sense Web - Western Ontario Üniversitesi Tutis Vilis tarafından
 6. Ses ve Kulak Gary G. Matthews
 7. İşitme Tutis Vilis tarafından
 8. Denge Tutis Vilis tarafından
 9. Saç hücre iletim kanalları Gary G. Matthews
 10. Kulak Anatomisi Wisconsin Çevrimiçi
 11. İşitme duygusu Wisconsin Çevrimiçi
 12. Ses İletimi Sumanas A.Ş.
 13. Cochlea üzerinde Ses Dalgaları Etkisi McGraw-Hill
 14. Kulak Yapısı Columbia Üniversitesi
 15. Ses İletimi Sağlığı ve Hastalıkları, Linda Wilson-Pauwels Kranial Sinirler
 16. Göz ve Işık
 17. Nasıl gözleri birlikte taşırım? Kanada Tıp Birliği
 18. Göz Anatomisi Macula.org
 19. Göz Diyagramı etiketleyin Arthur Harwood
 20. Göz yapısı Sumanas A.Ş.
 21. Göz Muscle Aksiyon Simülasyon UC Davis
 22. Göz Eğitimi
 23. Vizyon Birçok Yönleri 800 Rehber
 24. Göz Hareketleri Tutis Vilis tarafından
 25. Objelerin Görsel Preception Tutis Vilis tarafından
 26. Hareket Görsel Preception Tutis Vilis tarafından
 27. Göz Yapısı ve İşlevi Tutis Vilis tarafından
 28. Visual Cortex Tutis Vilis tarafından
 29. Görsel Rehberli Eylemleri Akımlar Tutis Vilis tarafından
 30. Görsel Yolları Sumanas A.Ş.
 31. Işığa rodopsin tepkisi Gary G. Matthews
 32. Sight Sense Wisconsin Çevrimiçi
 33. Göz Orbit Columbia Eğitim
 34. Göz Filmler (sayfanın altındaki) Tıp Utah Üniversitesi
 35. Kimyasal - koku alma ve Gustatuar
 36. Tat Animasyon BBC
 37. Lezzet Sense Wisconsin Çevrimiçi
 38. Koku ve Sense Wisconsin Çevrimiçi
 39. Koku Reseptör Stimülasyon BBC
 40. Genel Senses
 41. Dokunma reseptörleri Tutis Vilis tarafından
 42. Muscle Sense Tutis Vilis tarafından
 43. ok

Endokrin

 1. Maç Sürükle / Bırak Hormon ZeroBio
 2. Adrenalin Eylem ZeroBio
 3. Çiftlik Hayvanlarında Üreme Biyolojisi Öğrenme Oklahoma State University
 4. Amerikan Diyabet Derneği
 5. G-protein Sinyal İletimi Texas A & M
 6. Adrenalin Aksiyon University of Washington
 7. Glukoz Homeostazı Gerard Scholte & Ineke Marree
 8. Tiroid Bezi İşleyen Leif Saul tarafından
 9. Hormon Epinefrin Sumanas A.Ş.
 10. Endokrin topices Marieb
 11. myDr Diyabet Sağlık Merkezi
 12. Tiroid Bezi İşleyen MEDLINEplus
 13. Hormonların Eylem Wisconsin Çevrimiçi
 14. Stres Tepki Wisconsin Çevrimiçi
 15. Endokrin Sistem için Glukoz Metabolizma Wisconsin Çevrimiçi
 16. İnsülin İngiliz İlaç Sanayi Derneği
 17. ADH ve Adrenalin İngiliz İlaç Sanayi Derneği
 18. La yönetmelik de la glycémie Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 19. La iletimi du sinyal des hormonlar stéroïdes Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 20. Le fonctionnement des protéines Gs Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 21. Endokrin Sistem McGraw-Hill
 22. Sinyal İletimi (2. messenger) Wiley.com
 23. Hormonlar ve etkileri İngiliz İlaç Sanayi Derneği
 24. Hormon Tedavisi (GnRH) ScienceMediaokGenel Referanslar
 1. Kafatası Winking
 2. Adam Tıp Animasyon Pennsylvania Üniversitesi Sağlık Sistemi
 3. İlk Yardım Egzersiz
 4. ArgosyMedical Animasyon
 5. Anatomi ve Fizyoloji Animasyonlar Marieb
 6. MedMotion (özellikle fetal ve yeni doğan bilgileri)
 7. Anatomi ve Fizyoloji Wiley Yayıncılar
 8. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 9. Filmler, Flash Animasyonlar ve Temel Eğitim Ortağı (ESP) Bağlantılar
 10. Bilim - İnsan Vücudu BBCi
 11. Etkileşimli Sağlık Tutorials MEDLINEplus
 12. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 13. McGraw-Hill (Alıştırmalar Etiketleme)
 14. Howard Hughes Tıp Enstitüsü
 15. Etkileşimli Otopsi Avustralya Müzesi
 16. Sağlık Animasyonlar Medindia Sağlık Ağı
 17. Sistemleri ile Tıbbi Animasyonlar Argosy Tıp
 18. Sanal Tıp Merkezi Animasyon
 19. İnsan Fizyolojisi Animasyonlar Anasayfa Connecticut College
 20. Biyoloji Animasyonlar Sumanas A.Ş.

Kardiyovasküler

 1. Kardiyovasküler Sistem Başlıklar ADAM tarafından
 2. Sürükle / Kalp Etiketleme Bırak Arthur Harwood tarafından
 3. Sağlıklı Bir Kalp Novartis
 4. Kalp ve Dolaşım Birçok Animasyonlar Medmovie.com
 5. Kalp Yapısı Nucleus Communications tarafından
 6. Kalp fonksiyonları ve Sorunları Kardiyoloji Associates
 7. Elektrokardiyogram-EKG Teknisyeni Nobel eMuseum
 8. Hyper kalp Knowlege Dokumacılar tarafından
 9. Kalp Öğretici Sesler Blaufuss
 10. Kardiyak Hücre Ölümü San Diego Devlet Üniversitesi
 11. Elektro Kardiyo Gram Knowlege Dokumacılar tarafından
 12. Kalp Animasyonlar Minnesota Bilim Müzesi
 13. Operasyon Kalp nakli PBS gelen
 14. EKG Eğitimi RnCeus Interactive
 15. Kalp Vanalar Film Wellesley az Marcy Thomas tarafından
 16. İnsan Heart (diseksiyon 4) Kadavra Diseksiyon University of Wisconsin
 17. Kalp ve Kan Gemi Temelleri Boston Scientific
 18. Ani Kardiyak Arrest, Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği: Fark nedir? Yaşam Beat
 19. Sanal Otopsi HBO
 20. EKG Simulator SkillStat A.Ş.
 21. Kardiyak Sözlük SkillStat A.Ş.
 22. Kalp Cerrahisi açın
 23. Pulmoner ve Sistemik Dolaşım Genel Bir Bakış Wisconsin Çevrimiçi
 24. Kalp Anatomisi İnceleme Wisconsin Çevrimiçi
 25. Kalp Anatomisi Wisconsin Çevrimiçi
 26. Kalp Hastalığı Patoloji Wisconsin Çevrimiçi
 27. l'innervasyon extrinsèque du coeur Laurent Martorell Académie de Créteil
 28. La yönetmelik de la Frequence cardiaque Laurent Martorell Académie de Créteil
 29. Kardiyak Usul ve Durumu Animasyon Kütüphane Sutter Davis Hastanesi
 30. Kalp Dahili Video Klipler Görünür Kalp
 31. Kardiyak Bakım giriş Columbia Üniversitesi
 32. Koyun Kalbin Diseksiyon zeroBio
 33. Koyun Kalbin Diseksiyon UTube
 34. İnsan Kalpten Kan Akımı Sumanas A.Ş.
 35. CPR - Medindia Sağlık Ağı
 36. Kardiyoloji Mekanizmaları
 37. Bir kalp krizi Anatomisi Abbott Laboratories
 38. Sert kapak Sesler ve Üfürüm Becker Studio
 39. Kalp Vanalar dinleme Becker Studio
 40. ok

Kan Dolaşımı

 1. Willis Kan Akış Circle of Duke Üniversitesi Tıp Merkezi
 2. Willis Circle bir ile Animasyon Lonestar College'da RM Chute
 3. Willis Circle of Tıp Fakültesi Utah Üniversitesi
 4. Fetal vs Postnatal Dolaşım Indiana Üniversitesi
 5. Fetal Dolaşım SONIC
 6. Memeli Fetal Dolaşım HHMI tarafından
 7. Baroreceptors yanıt University of Warwick
 8. Anlamak Anjiyogenez Ulusal Kanser Enstitüsü
 9. Kırık Plak oluşumu Medmovie.com
 10. Koroner Arter Plak Geliştirme Medmovie.com
 11. Tansiyon Ölçüm Penn State
 12. Tansiyon Ölçümü Spor Sağlık
 13. Osmotik Basınç Wisconsin Çevrimiçi
 14. Anjiogenez Ulusal Kanser Enstitüsü
 15. Döviz Kapiller Gerard Scholte & Ineke Marree
 16. Kılcal duvarlar boyunca sıvı alışverişi McGraw-Hill
 17. Döviz Kapiller Çılgın Dersane
 18. Varis Medindia Sağlık Ağı
 19. Kılcal Dynamics Wisconsin Çevrimiçi
 20. MAP hesaplayın GlobalRPh A.Ş.
 21. Hiperglisemi Endotel etkileri University of Central Lancashire
 22. İnme University of Central Lancashire
 23. Arter Basıncı Etkileyen ve Alpha 1 reseptörleri Becker Studio
 24. Arter Basıncı Etkileyen Çeşitli Koşullar Becker Studio
 25. ok

Kan

 1. Hollandaca Kan Hücreleri Gerard Scholte & Ineke Marree
 2. Hollandaca Kan Typing Gerard Scholte & Ineke Marree
 3. Hematoloji Atlası Nivaldo Medeiros MD
 4. Kan Typing Game Nobel e-Museum
 5. Hemofili Sizin Genler Sağlığınız
 6. Hemostaz McGraw Hill
 7. Kan Grubu Wayne'in Kelime
 8. Kan Öğreticiler GetBodySmart
 9. Kan Grupları Wisconsin Çevrimiçi
 10. Alyuvarlar Wisconsin Çevrimiçi
 11. Beyaz kan hücrelerinin Wisconsin Çevrimiçi
 12. Rh Faktörü ve ABO Uyumluluk Baltimore Community College
 13. L'hemoglobin et le ulaşım du dioksijen Laurent Martorell Académie de Créteil
 14. Hematoloji Animasyonlar Laurent Martorell Académie de Créteil
 15. SCID-X1 olarak adlandırılan Genetik Bağışıklık Yetmezliği Sumanas A.Ş.
 16. Hemostaz ve Trombosit Bilgi trombosit-research.org
 17. Sözlü Hematoloji Laboratuarı Sonuçları Wisconsin Çevrimiçi
 18. Kan pıhtılaşması Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 19. Kardiyovasküler Sistem , West England, Bristol Üniversitesi
 20. ok

Lenf ve Bağışıklık Sistemi

 1. Özgül Dokunulmazlığı Kanlı Karakterler Tanıtımı RM Chute tarafından
 2. Sentinel Aksiller Düğüm Becker Studio
 3. Doğuştan (nonspesifik)
 4. Lökosit Ekstravazasyon WH Freeman and Co ve Sumanas, Inc
 5. Ekstravazasyonu Harvard Eğitim
 6. La diapédèse Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 7. Fagosit Kemotaksis Wisconsin Çevrimiçi
 8. Vücut Muhafızları Rockefeller Eğitim
 9. Adaptif (özel)
 10. Etkileşimli Fizyoloji - ADAM
 11. Humoral İmmun Yanıt Kanser Araştırma Enstitüsü
 12. Hücresel İmmun Yanıt Kanser Araştırma Enstitüsü
 13. Hümoral İmmün Yanıt
 14. Hollandalı spesifik Bağışıklık Gerard Scholte & Ineke Marree
 15. Bağışıklık Sistemi McGraw-Hill
 16. Bağışıklık Sistemi Davidson College
 17. İmmünoloji Animasyonlar Kuby İmmünoloji
 18. Proteozom tarafından Antijen İşleme Doğa Moleküler Hücre Biyolojisi Yorumu
 19. İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Harvard Eğitim
 20. Somatik rekombinasyon Animasyon Davidson College
 21. Bağışıklık Sistemi Animasyonlar (gelişmiş) Blink Studio
 22. T-hücre klonlama HHMI
 23. Grip Animasyon
 24. Tozu mayt alerjisi
 25. MHC I Sunum Duke Üniversitesi Tıp Merkezi
 26. İmmünoloji Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 27. Romatoid Artrit patogenezi ScienceMedia
 28. Sitokin - Hücre Sinyalizasyonu ScienceMedia
 29. Alerji Saldırı
 30. Aşı ve Savunma Mekanizmaları
 31. Bağışıklık Sistemi ve Kanser Aşısı Ulusal Kanser Enstitüsü
 32. Antibiyotik Direnci Sumanas A.Ş.
 33. Aşılama Fen
 34. Aşı Nasıl Çalışır Birleşik Krallık'ta Aşı
 35. Seçimi Immunizations Wisconsin Çevrimiçi
 36. Antibiyotik Duyarlılık Wisconsin Çevrimiçi
 37. Uzay Doktor - Gen Terapisi Genetik Öğrenme Merkezi
 38. Bağışıklık gibi kategorilerde Wisconsin Çevrimiçi
 39. Antikor Çeşitlilik Nesil Harvard Eğitim
 40. Romatoid Artrit Patogenezinde Sitokin Ağ Bilim Medya
 41. HIV
 42. HIV Lifecycle Flash Animasyon GalaxyGoo tarafından
 43. Eğer bir sivrisinek ısırığı ile AIDS alabilir miyim? GalaxyGoo
 44. PBS tarafından Eylem HIV bak PBS gelen
 45. HIV yaşam döngüsü ve İlaç Etkileşimi Roche tarafından
 46. HIV yaşam döngüsü Animasyon RNCEUS
 47. HIV İlaç Direnci BioCreations
 48. HIV ve AIDS Annenberg / CPB
 49. Virüsler McGraw-Hill
 50. Aşırı duyarlılık Wisconsin Çevrimiçi
 51. ok

Solunum Sistemi

 1. Kısmi Basınç değişiklikleri McGraw-Hill
 2. Etkileşimli Akciğerler Minnesota Bilim Müzesi
 3. Fonksiyon Testleri: Statik Akciğer Hacimleri McGill Üniversitesi
 4. Fetal Domuz Solunum Sistemi Whitman College
 5. Fetal Domuz Solunum Sistemi Sınav Whitman College
 6. oksijen bağlayıcı grafik Harvey Projesi
 7. Akciğer Saldırı! Hava Bilgisi Şimdi
 8. TB Timeline Rockefeller Eğitim
 9. Astım nedir
 10. Akciğer kirpikler ---- Sigara içenler kirpikler
 11. Respirology Molson Tıp Bilişimi
 12. Spirograph Animasyon Molson Tıp Bilişimi Öğrenci Projeleri
 13. Solunum Yolu Anatomi New Brunswick Akciğer Derneği
 14. Solunum Sistemi Gaz Alım Satım Wisconsin Çevrimiçi
 15. Solunum Temelleri Wisconsin Çevrimiçi
 16. Solunum Eşleştirme Oyunu Wisconsin Çevrimiçi
 17. Solunum Sistemi , West England, Bristol Üniversitesi
 18. Insan solunum sistemi basınç ve hacim değişiklikleri Terry Brown tarafından
 19. Akciğer Kanseri Patolojisi Becker Studion
 20. ok

Idrar

 1. Böbrek ve mesane Yapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 2. İdrar konsantrasyonu, seyreltilmesi, Böbrek Ulaştırma University of British Columbia
 3. Nefron Na + İşleme Mekanizmaları University of British Columbia
 4. Sayaç Şu Çarpma / Su Dengesi Tıp New York Üniversitesi
 5. Böbrek Yapısı ve İşlevi BiologyMad
 6. Böbrek Yapısı Sumanas A.Ş.
 7. Ters Değişim Mekanizması Marieb
 8. Jukstaglomerüler Aparatı Wisconsin Çevrimiçi
 9. Böbrek Damar Sistemi Wisconsin Çevrimiçi
 10. Böbreklerin işlevini nasıl Böbrek Hasta Rehberi
 11. Hemodiyaliz nasıl çalışır Böbrek Hasta Rehberi
 12. Periton Diyalizi nasıl çalışır Böbrek Hasta Rehberi
 13. Böbrek nakli Böbrek Hasta Rehberi
 14. Fetal Domuz Üriner Sistem Whitman College
 15. Fetal Domuz Üriner Sistem Sınav Whitman College
 16. Böbrek Taşı - Adam Maryland Üniversitesi Tıp
 17. Işeme Refleks McGraw-Hill
 18. Işeme Mekanizması RnCeus.com
 19. Etkileşimli Böbrek Sınav zeroBio
 20. Nasıl Böbrekler Çalışma
 21. ok

Sıvı Elektrolit ve Asit-Baz Homeostazı

 1. Asitler, Bazlar ve Tamponlar Mekanizmaları
 2. ortam intérieur ve ses değişik compartiments liquidiens Laurent Martorell Académie de tarafından
 3. Asit / Baz Dengesi Wisconsin Çevrimiçi
 4. Asit / Baz Dengesizliği Wisconsin Çevrimiçi
 5. Asit-Baz dengesizlikler ve Bunların etkeni Wisconsin Çevrimiçi
 6. Sıvı Dengesi değişiklikler Wisconsin Çevrimiçi
 7. Ayırt Asit-Baz Bozuklukları Wisconsin Çevrimiçi
 8. Sıvı dengesi ve kan basıncı Böbrek Hasta Rehberi
 9. Sıvı ve elektrolitler Wisconsin Çevrimiçi
 10. Osmotik Basınç Wisconsin Çevrimiçi
 11. Arteryel Kan Gazları Wisconsin Çevrimiçi
 12. Yorumlama ABG: kompanse Koşullar Wisconsin Çevrimiçi
 13. ABG Yorum: Kısmen ve Tamamen Kompanse Koşullar Wisconsin Çevrimiçi
 14. Gastrointestinal Tic Tac Toe Wisconsin Çevrimiçi
 15. Yorumlama Sınav ABG Adam Weinberger
 16. ABGS Yorumlanması: A Four Adım Yöntemi RnCeus
 17. Arteryel Kan Gazı Analizi Butler Community College
 18. ok

Sindirim

 1. Sindirim Sistemi Terry Brown
 2. Mide Sindirim Üç Aşamalı McGraw-Hill
 3. Hakkında Reflü Nexium
 4. Bir zaman çizgisi üzerinde Sindirim George Mateljan Vakfı
 5. Fetal Domuz Sindirim Sistemi Whitman College
 6. Helicobacter pylori ve gastrik patolojisi John Hopkins
 7. Yutkunma John Hopkins
 8. Normal Safra Anatomi
 9. Gastrik Parietal Hücrelerde Asit Üretim Mekanizması John Hopkins
 10. İrritabl Safra Sendromu John Hopkins
 11. Mide Asit Nötralizasyon zeroBio
 12. CCK Safra Yayın Nedenleri zeroBio
 13. Sindirim (İlköğretim) Kitses
 14. Peristaltizm West Georgia State University
 15. Etkileşimli Sindirim Sınav zeroBio
 16. Karbonhidrat sindirimi WISC-Online
 17. Mide Santrus
 18. Hücre Adezyon Molekülü inhibisyonu BioLucid
 19. ÜFE Tedavisinde Yeni Bir ​​Dalga Releasing BioLucid
 20. GI İlaç Taşıyıcı - Ülseratif Kolit BioLucid
 21. Crohns Hastalık Hibrid Tıp
 22. Sindirim Sistemi - Inside Story John Hopkins
 23. Sindirim Organları McGraw Hill
 24. ok

Metabolizma

 1. Lipoprotein / Chlosterol Animasyonlar apollolipids.org
 2. Kolesterol Gıda Tüketilen Medmovie.com
 3. Yağ Asidi Transferi Campbell İnteraktif Kimya
 4. Kolesterol Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 5. Lipoproteinler Wiley
 6. Yağ Asidi Metabolizması Rodney F. Boyer tarafından
 7. Yağ Asitleri Wiley
 8. Metabolik Süreci Noktaları Rodney F. Boyer tarafından
 9. Vücut Yağ Nasıl Kullanır HMMI
 10. Glukoz Metabolizma Wisconsin Çevrimiçi
 11. Metablolism Terry Brown tarafından
 12. Your Body Mass Index hesaplayın Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü / li>
 13. Emici ve Postabsorptive Devletleri University of Central Lancashire
 14. Şölen ve Oruç - Düşük Kan Şekeri University of Central Lancashire
 15. ok

Üreme

 1. Erkek Üreme Histoloji Veteriner Oklahoma State University College
 2. Spermatogensis McGraw-Hill
 3. Stanford Görünür Kadın
 4. Birçok Üreme Filmler ve Animasyonlar Oklahoma State University
 5. Gebelik testi Kimya Kuby İmmünoloji
 6. Uterus ve Over Döngüsü Olaylar Sumanas A.Ş.
 7. Mitoz / Mayoz Simülasyon Cornell Jon C. glase tarafından
 8. Mayoz Sumanas A.Ş.
 9. Cinsel Üreme McGraw-Hill
 10. Bir Montaj Mekanizması sayfalar Nasıl Çalışır?
 11. Menstrüel Döngü MSNBC
 12. La doğurma médicalement assistée Laurent Martorell Académie de Créteil
 13. Prostat Kanseri İçin Hormon Tedavisi ScienceMedia
 14. Seks Hormonları - Adet Döngüsü İngiliz İlaç Sanayi Derneği
 15. B vitamini Koenzimler olarak iki şekilde işlev McGraw-Hill
 16. ok

Embriyoloji ve Kalkınma

 1. DigiStrip Kütüphane, Fetal İzleme High Impact Dava A.Ş.
 2. Pronuclei ve Fizyon birleştirilmesi University of Wisconsin
 3. Çocuk Doğum FİKİRLER Illustrated
 4. Gübreleme Süreci WHFreeman & Co
 5. Doğum için Conception Anatomik Seyahatname A.Ş.
 6. Sadece Gerçekler - güzel sunum ilk dokuz aylık
 7. Embriyonik Develoment University of Pennsylvania
 8. Film
 9. Üreme Sistemi (fetal domuz) Whitman College
 10. Fetal Domuz Sınav Whitman College
 11. Gübreleme Colorada Üniversitesi
 12. Klonlama Dolan DNA Learning Center
 13. Womb Windows PBS gelen
 14. Nasıl Sex Belirlenir PBS gelen
 15. Yaşam Greates Miracle PBS gelen
 16. Sea Urchin Geliştirme Stanford Üniversitesi
 17. Kök Hücre PBS
 18. Embriyoloji Ana McGill Tıp Öğrencileri
 19. In Vitro Fertilizasyon
 20. Fetal Dolaşım
 21. Fetal Aşamaları MSNBC
 22. Yenidoğan Apgar Puanlama Wisconsin Çevrimiçi
 23. Apgar Puanlama Mücadelesi Wisconsin Çevrimiçi
 24. Çocukların Fiziksel Gelişim Wisconsin Çevrimiçi
 25. Testis Descent İsviçre Sanal Kampüs
 26. Embriyoloji Eğitimi
 27. Sınav Çokodaklı
 28. Çalışma ve Teslimat Aşamaları Wisconsin Çevrimiçi
 29. Pediatrik Nörolojik Sınav Utah Üniversitesi
 30. Fetal Geliştirme ve Risk McGraw-Hill
 31. ok

Genetik

 1. Klasik Genetik
 2. Genetik Öğreticiler (java script) RM Chute
 3. Kimler Genlerinde Owns BIONET
 4. Genetik animasyonlar California State University, Chico
 5. Genetik Hastalıklar A multimedya Rehberi Sizin Genler Sağlığınız
 6. Tokyo Üniversitesi Genetik Çalışma Grubu Tokyo Tıp Üniversitesi
 7. Kan Grubu Hesap Arizona Üniversitesi
 8. Genetik Giriş GlaxoSmithKline
 9. Genetik Mühendisliği
 10. PCR Animasyon Dolan DNA Learning Center
 11. Southern Blot Animasyon Dolan DNA Learning Center
 12. Jumping Genler (AC / DS transpozisyonu) Dolan DNA Learning Center
 13. Gen Terapisi - Moleküler Bandaj Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 14. Evrim Lab Leif Saul tarafından
 15. İnsan Genom Projesi animasyonlar
 16. Gen Almanak Özellikleri Dolan DNA Learning Center
 17. Karyotip Analizi Monmouth Üniversitesi
 18. Kromozom 11-Orak Hücre Gen Kanal 4
 19. Hastalık kalıtsal Koshland Bilim Müzesi
 20. okTüm Koleksiyonlar fazla

 1. Biyoloji bir soruşturma McGraw-Hill Yükseköğretim
 2. Biyoloji 7. editon McGraw Hill
 3. Yaşam Biyoloji Bilim WH Freeman
 4. Biyoloji Temel Eğitim Ortağı McGraw Hill
 5. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 6. BioCourse.com McGraw Hill
 7. zeroBio
 8. Telaffuz Rehberi ...... Önekler Kökler ve Ekler
 9. Biyoloji Animasyonlar BBC
 10. Howard Hughes Tıp Enstitüsü
 11. Steve Spangler Bilim
 12. Biolgy Yeniden Keşfetmek Annenberg Medya

Kimya

 1. Bilimsel Yöntem Wisconsin Çevrimiçi
 2. Nasıl Moleküller etkileşim mi? .... Sınav Thomson Öğrenme
 3. Yaşam Organizasyon UC Davis
 4. Asitler, Bazlar ve Nötralizasyon BGfl
 5. Sulu Denge Animasyonlar
 6. Atom Builder PBS gelen
 7. Hareketli Tahvil Haziran B. Steinberg
 8. Hidrojen Tahvil ve Su Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 9. Su Yapısı John Kyrk tarafından
 10. Tuz su içinde çözülme Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 11. Çözüm oluşumu Moleküler Profil Raymond Chang tarafından Temel Kimya, 2 / e
 12. Hareketli pH ölçeği John Kyrk tarafından
 13. Tampon Temel Kimya, 2 / Raymond Chang e
 14. Radyokarbon Arkadaş Antropoloji Brian M. Fagan Bölümü, UCSB
 15. Kimya Animasyonlar Temel Kimya, Raymond Chang tarafından 2 / e
 16. Kiral Moleküller Nobel Kimya Ödülü 2001
 17. Su Molekülü Döner Fizik 2000
 18. Kimya Comes Alive Kimyasal Eğitim Fakültesi Dergisi
 19. Çözümler Yol Yapımı Wellesley Koleji
 20. Periyodik Tablo ve Yapıştırma Iowa State University
 21. Kimyasal Reaksiyonlar Dört Türleri Wisconsin Çevrimiçi
 22. Denklemler Dengeleme Yaratıcı Kimya
 23. Su Evreleri Iowa State Üniversitesinde Tom Greenbowe
 24. İnteraktif Kimya Sınav zeroBio
 25. Enerji Dönüşümü Harvard Eğitim
 26. Sürükle ve Bırak Moleküller zeroBio
 27. Bir Dereceli Silindir Hacmi kullanarak Ölçme WISC-Online
 28. Üçlü Işın Dengesi Okuma WISC-Online
 29. Periyodik Tablo İnteraktif Annenberg Medya
 30. ok

Biokimya

 1. onClick Moleküller zeroBio
 2. Izomeri - Construction Set Frostburg State University'de Fred Senese
 3. Yaşam Kimyasal Temel Terry Brown tarafından
 4. Lipid Dehidrasyon Haziran B. Steinberg
 5. Dehidrasyon sentezi ve hidroliz RM Chute tarafından
 6. Enantiyomerler Prenhall Film
 7. Amino Asit ve peptid Bond Animasyon John Kyrk tarafından
 8. Bir Protein Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 9. Isı bir Protein Yapı değiştirir Sumanas A.Ş.
 10. Protein Salgı Sumanas A.Ş. (25MB)
 11. DNA Yapısı
 12. DNA Journey Into PBS gelen
 13. DNA anatomisi (beautiful!!) John Kyrk tarafından
 14. Biyomoleküller: Karbonhidratlar Wisconsin Çevrimiçi
 15. Biyomoleküller: Lipidler Wisconsin Çevrimiçi
 16. Biyomoleküller: Proteinler Wisconsin Çevrimiçi
 17. Proteinler ve Proteomik Annenberg / CPB
 18. Etkileşimli Biyokimya Rodney F. Boyer tarafından
 19. Fonksiyonel Gruplar 1 zeroBio
 20. Fonksiyonel Gruplar 2 zeroBio
 21. Yağ Moleküler Yapısı HHMI
 22. ok

Hücresel Yapısı ve İşlevi

 1. Hollandaca Hücre Yapısı Gerard Scholte & Ineke Marree
 2. Sanal Taramalı Elektron Mikroskobu Florida Eyalet Üniversitesi
 3. Mikroskop nasıl kullanılır? Wisconsin Çevrimiçi
 4. Organeller Evrimi Sumanas A.Ş.
 5. Prokaryot, Hayvan ve Bitki Hücrelerinin Karşılaştırılması Rodney F. Boyer tarafından
 6. Biyolojik Süreçlerin Flash animasyonlar John L. Giannini tarafından
 7. Bu düzenleme Leif Saul tarafından
 8. Hücre Membran Yapısı Sinauer Associates, Inc, WH Freeman Co ve Sumanas A.Ş.
 9. Kök Hücre Sumanas A.Ş.
 10. Çeşitli Hücresel Animasyonlar Alberta Üniversitesi
 11. Hücre Öğretici gelen "Alive Hücreler!"
 12. Basit hücre Terry Brown tarafından
 13. Kinesin - Moleküler Motor Sinauer Associates Inc, WH Freeman Co ve Sumanas A.Ş.
 14. Hücresel Animasyonlar Donald F. Slish tarafından
 15. Kamçı ve kirpikler Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 16. Tipik Hücre Wisconsin Çevrimiçi
 17. Ökaryotik Hayvan Hücre organellerinin belirlenmesi Wisconsin Çevrimiçi
 18. Biologie Cellulaire Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 19. Lizozomlar McGraw-Hill
 20. İskeleti Yapısı
 21. Etkileşimli Hücre Sınav zeroBio
 22. Lipid çift-katlı University of Aberdeen
 23. Hücresel Visions Harvard Üniversitesi
 24. Orta filamentler Sumanas A.Ş.
 25. Hücre Sinyalleri Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 26. ok

Mitoz / Mayoz

 1. Müzik ile Mitoz University of Wisconsin
 2. Kök Hücre GSLC
 3. Kök Hücre Açıklaması Michigan Üniversitesi
 4. Hücre Döngüsü Oyunu (CDK Kullanıcı ve siklinler) Nobel Ödülü 2001
 5. HÜCRE sarma ve DNA replikasyonu You Tube
 6. Bağımsız Çeşitliliği Sumanas A.Ş.
 7. Mayoz Sumanas A.Ş.
 8. Hücre Döngüsü Eğitimi gelen "Alive Hücreler!"
 9. Hücre Ölümü Kuby İmmünoloji
 10. Kök Hücre Araştırma Dolan DNA Learning Center
 11. Mitoz ve Mayoz - İnteraktif Egzersiz Leif Saul tarafından
 12. Mitoz vs Mayoz PBS gelen
 13. Mitoz / Mayoz Simülasyon Cornell Jon C. glase tarafından
 14. Hücre Döngüsü ve Siklinler + Diğer Cep Etkinlikler BioCreations
 15. Kromozomlar kurmaya sarılması DNA
 16. Hücre Döngüsü Wisconsin Çevrimiçi
 17. Hücreleri Böl nasıl McGraw-Hill
 18. Cinsel Üreme McGraw-Hill
 19. Hücre Bölünmesi - Mitoz ve Mayoz Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 20. Mitoz / Mayoz Western Kentucky University
 21. Kanser
 22. Normal ve Kanser Hücreleri Biyokimyasal tanımında HHMI Sosyal Yardım Programı
 23. Meme Kanseri HHMI Sosyal Yardım Programı
 24. Kanser Biyolojisi ve Hücre Teknolojisi McGraw-Hill
 25. Kanser Biyolojisi MCB-HHMI
 26. Hücre Biyolojisi ve Kanser Annenberg / CPB.
 27. Kanser ve Hücre Döngüsü Ulusal Sağlık Enstitüleri
 28. Kanser Savaşçısı NOVA Çevrimiçi
 29. Normal Hücreler ve Kanser Hücre Döngüsü ATR Fonksiyon MİT Eğitim
 30. Kanser Görev Emory Üniversitesi
 31. Insidecancer.org
 32. p53: Genom of Guardian HMMI
 33. İkinci Kanserleri Ulusal Kanser Enstitüsü
 34. Kanser Teşhis: Özel olarak hazırlanan Kanser Tedavi Geliştirme bilgilendirilmesi Ulusal Kanser Enstitüsü
 35. Kanser Biyolojisi Cancerquest.org
 36. Kanser Topla PBS gelen
 37. ok

Hücresel Ulaştırma

 1. Membran Transport Purdue University
 2. Fosfolipid çift-katlı Carnegie Mellon az Nancy Hughes tarafından
 3. Etkileşimli Hücresel Ulaştırma Rodney F. Boyer tarafından
 4. Dinamik Membran Carnegie Mellon az Nancy Hughes tarafından
 5. Hücre Zarı İnşaatı Wisconsin Çevrimiçi
 6. Pasif Taşıma: Difüzyon Wisconsin Çevrimiçi
 7. Difüzyon, Diyaliz ve Osmosis Öğretici RM Chute tarafından
 8. Membran Yapı Eğitimi
 9. Pasif Taşıma: Ozmoz Wisconsin Çevrimiçi
 10. Osmosis - Örnekler Colorada Devlet Üniversitesi
 11. Osmoz Terry Brown tarafından
 12. Ozmometre Dr HCC 'lerin de Joyti Wagle
 13. L'Osmose Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 14. Plamolysis Dr HCC 'lerin de Joyti Wagle
 15. Hipertonik, izotonik, hipotonik Haziran B. Steinberg
 16. Pasif Taşıma: Filtrasyon ve Kolaylaştırılmış Difüzyon
 17. Etkileşimli Hücresel Ulaştırma Rodney F. Boyer tarafından
 18. Pasif ve Aktif Taşıma Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 19. ATP Gerektiren Taşıma İşlemi
 20. Le fonctionnement des protéines Gs Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 21. Les ulaşım membranaires Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 22. Membranlar McGraw-Hill
 23. Bir LDL endositoz EarthLink
 24. ok

Hücresel Solunum

 1. Tüm Süreci ve Enzimler
 2. Genel Reaksiyon Dr CUNY de Meyer
 3. Sanal Hücrenin Eğitim Animasyonlar MCBE
 4. Hücresel Solunum Üniversitesi Thomas M. Terry. Conn ve
 5. Enzim Eğitimi Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 6. Enzim tanımında McGraw-Hill
 7. Enzymologie Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 8. Enzim Aktivitesi Lew-Port Jim Wanamaker tarafından
 9. Enzim Kinetiği Wiley
 10. Enzim İnhibisyon Wiley
 11. Biyoloji içine Sorgulama - Metabolizma McGraw-Hill
 12. Glikoliz
 13. Gylcolysis Sue Merkel, Cornell Üniversitesi (BEST) tarafından
 14. Glikoliz RM Chute tarafından
 15. Glikoliz John Kyrk tarafından
 16. Anaerobik Solunum-Glikoliz ve fermantasyon Sue Merkel, Cornell Üniversitesi tarafından
 17. Glikoliz Animasyon Northland Topluluk ve Teknik Koleji'nden
 18. Asetil CoA ve Krebs (TCA) (Sitrik Asit) Döngüsü
 19. TCA (Sitrik Asit) Döngüsü Rodney F. Boyer tarafından
 20. Sitrik Asit Döngüsü Purdue University
 21. Yağ Asidi Solunum Campbell İnteraktif Kimya
 22. Pruvate Dehidrogenaz Kompleksi Campbell İnteraktif Kimya
 23. Asetil CoA ve Krebs Döngüsü Haziran B. Steinberg
 24. Oksidatif Fosforilasyon
 25. ATP Sentaz Gradient: The Movie Sanal Hücre
 26. ATP Sentaz Film Üniv Thomas M. Terry. Conn ve
 27. ATP Sentezi (ATPaz) Flash Animasyon Carnegie Mellon
 28. Oksidatif Fosforilasyon ile ATP üretimi
 29. Elektron Taşıma Haziran B. Steinberg
 30. Oksidatif Fosforilasyon Campbell İnteraktif Kimya
 31. Elektron Taşıma McGraw-Hill
 32. Oksidatif Phosphorlyation (gelişmiş) Doğa Moleküler Hücre Biyolojisi Yorumu
 33. Elektron Taşıma Rodney F. Boyer tarafından
 34. Oksidatif Fosforilasyon Purdue University
 35. ok

Fotosentez ve Bitkiler

 1. Işık Absorpsiyon
 2. Elektromanyetik Radyasyon Atomik Absorpsiyon California Üniversitesi.
 3. Jablonski Diyagramı Moleküler İfadeler
 4. Fotosentez Alberta Üniversitesi
 5. Isik Reaksiyonu
 6. Işık Hasat
 7. Fotosentez John Kyrk tarafından
 8. Fotoğraf sistemleri 1 ve 2-Oksijenli Fotosentez Sue Merkel, Cornell Üniversitesi tarafından
 9. Fotosentez Animasyon John L. Giannini tarafından
 10. Enerji yakalama Fotosentez animasyon Haziran B. Steinberg
 11. Fotosentez Animasyon - Isik Reaksiyonu Central Michigan Üniversitesi
 12. Fotosentez McGraw-Hill
 13. Isik Reaksiyonu Smith College
 14. Karanlık Reaksiyon - Calvin Döngüsü
 15. Calvin Döngüsü Animasyonlar Haziran B. Steinberg
 16. Etkileşimli Fotosentez Garrett ve Grisham tarafından Biyokimya
 17. Calvin Döngüsü Smith College
 18. Calvin Döngüsü ASM Basın ve Sinauer Associates Inc
 19. Calvin Döngüsü McGraw-Hill
 20. Tüm
 21. Metabolik Süreçler Terry Brown
 22. Fotosentez Orman Biyolojisi Virginia Tech
 23. Fotosentez University of Aberdeen
 24. Rick Groleau By Aydınlatıcı Fotosentez PBS
 25. Fotosentez Bir Bakış Biyoloji Yeri
 26. ok

Kalıtım

 1. Genetik Öğreticiler (java script) RM Chute
 2. Kalıtım için çok Animasyonlar McGraw-Hill
 3. Java Genetik zeroBio
 4. Bağımsız Çeşitliliği Sumanas A.Ş.
 5. Genetik animasyonlar California State University, Chico
 6. Mendel'in bezelye Biologica
 7. Genetik Oyunları ThinkQuest
 8. Genetik Hastalıklar A multimedya Rehberi Sizin Genler Sağlığınız
 9. Tokyo Üniversitesi Genetik Çalışma Grubu Tokyo Tıp Üniversitesi
 10. Karyotip Etkinlikler Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 11. Hareketli Karotyping Glasgow Üniversitesi
 12. Karyotip Analizi Monmouth Üniversitesi
 13. Bizim Moleküler Selves "Video Exploring Genom Projesi
 14. Kalıtım nedir? Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 15. Gelişim Genetiği Annenberg / CPB
 16. Mutasyon
 17. ok

DNA, DNA Replikasyonu, Sekanslama, Mutasyon

 1. Kromozom 11 Flyover Cold Spring Harbor Laboratuvarı
 2. DNA Replikasyonu Çatal Başkanı ve Harvard Üniversitesi Fellows
 3. Le Southern blot Laurent Martorell Académie de Créteil tarafından
 4. DNA Replikasyonu McGraw-Hill
 5. Meselson-Stahl Deneyi Sumanas A.Ş.
 6. Temelleri Acadia Üniversitesi Powerpoint animasyon
 7. DNA Replikasyonu (Gelişmiş) Bilim Medya
 8. DNA Replikasyonu E-Bio @ Horton
 9. DNA Replikasyonu Animasyon
 10. DNA Replikasyonu John Kyrk tarafından
 11. Recombinat DNA Teknolojisi Delaware Üniversitesi
 12. DNA Mikroarray Yöntem Davidson College
 13. DNA Replikasyonu / Jel Elektroforez Lew-Port Jim Wanamaker tarafından
 14. Kendin İçin Sıra PBS gelen
 15. Jel Elektroforez Dr Sam Houston State Üniversitesi'nde Thomas G. Chasteen
 16. DNA Onarım Doğa
 17. Kromozomlar Formu için sarılması DNA
 18. Mısırda Mutantlar Koshland Bilim Müzesi
 19. Kromozom Açıklama Dexter Pratt
 20. DNA metilasyon yoluyla Genlerin Düzenlenmesi Ulusal Kanser Enstitüsü
 21. DNA Replikasyonu Wiley
 22. DNA Analizi Wiley
 23. Baz Oyuncu mutasyon McGraw-Hill
 24. Toplama ve Silme Mutasyonlar McGraw-Hill
 25. Mutasyon MyDNA
 26. ok

Transkripsiyon ve Çeviri

 1. Tercüme Başkanı ve Harvard Üniversitesi Fellows
 2. Protein biyosentezi University of Aberdeen
 3. Çeviri Transkripsiyon E-Bio @ Horton
 4. Sanal Hücrenin Eğitim Animasyonlar MCBE
 5. Hollandaca Moleküler Genetik Gerard Scholte & Ineke Marree
 6. DNA Atölye PBS gelen
 7. Gen uyarlamak ve Çevir Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 8. Protein Sentezi McGraw-Hill
 9. Transkripsiyon Animasyonu
 10. mRNA Splicing Sumanas A.Ş.
 11. PolyRibsomes Sumanas A.Ş.
 12. Tercüme Film Colorada Üniversitesi
 13. Neden firflies glo? Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi
 14. Çeviri Animasyon
 15. MRNA Yaşam Döngüsü Sumanas A.Ş.
 16. Transkripsiyon Oyunu (bu sitede görmek için buraya tıklayın) ThinkQuest
 17. Protein Sentezi Lew-Port Jim Wanamaker tarafından
 18. Protein Sentezi (gelişmiş) Carnegie Mellon de Nancy Hughes tarafından
 19. Protein Sentezi Wisconsin Çevrimiçi
 20. RNAi
 21. RNAi Animasyon Doğa
 22. RNAi Mekanizması Animasyon Doğa
 23. Gen İfadesi ile RNAinterference Promega
 24. RNAi Açıklaması Nova
 25. ok

DNA Genetik

 1. Tiny Makineleri Genler Of Genler / Sessizlik Açma Nasıl Rockefeller Eğitim
 2. Elektroforez Thinkwell
 3. Biotechniques Sanal Laboratuar Utah Üniversitesi
 4. PCR Animasyon Dolan DNA Learning Center
 5. PCR Mutagenezi Bilim Medya
 6. Southern Blot Animasyon Dolan DNA Learning Center
 7. Jumping Genler (AC / DS transpozisyonu) Dolan DNA Learning Center
 8. Plazmid Klonlama Sumanas A.Ş.
 9. Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Rekombinant DNA, Klonlama
 10. Bir DNA Kütüphanesi İnşaatı Sumanas A.Ş.
 11. İnsan Genom Projesi animasyonlar
 12. Gen Almanak Dolan DNA Learning Center
 13. Plazmidler, restriksiyon sindirimi, DNA jeller UCSC Çekirdek Lab - Robert Kuhn, Doktora
 14. Babalık Testi Sumanas A.Ş.
 15. DNA Discovery Modülleri Massachusetts Üniversitesi
 16. Kromozom 11-Orak Hücre Gen Kanal 4
 17. Hastalık kalıtsal Koshland Bilim Müzesi
 18. Gen Technology McGraw-Hill
 19. Gen Ekspresyonunun Kontrolü McGraw-Hill
 20. Genomik Annenberg / CPB
 21. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Annenberg / CPB
 22. Gen Tabancası purdue.edu
 23. İnsülin Genetik Mühendisliği Okullar için ABPI Kaynakları
 24. Daha iyi PCR Scientist BIO RAD
 25. ok

Evrim

 1. İnsan Olma Hakkında İnsan Kökenleri Enstitüsü
 2. Evrim Lab Leif Saul tarafından
 3. "Evrim" adresinden Filmler PBS Programı
 4. İnsan Evrimi Annenberg / CPB
 5. Discovery Timeline Leakey Vakfı
 6. Tarih Öncesi Yaşam BBC
 7. Modern İnsanlar Kökeni HHMI
 8. Genographic Projesi National Geographic
 9. Genetik Drift McGraw-Hill
 10. ok

Virüsler

 1. Retrovirus Yaşam Döngüsü W. H. Freeman and Co ve Sumanas, Inc
 2. T4 Faj Animasyon Purdue Üniversitesi ve Seyet LLC
 3. HIV Lifecycle Flash Animasyon GalaxyGoo tarafından
 4. Eğer bir sivrisinek ısırığı ile AIDS alabilir miyim? GalaxyGoo
 5. Herpes Virüs Çoğaltma Karin Christensen animasyon
 6. LabWork University of Leicester
 7. Herpes Enfeksiyonu Moleküler Tıp Uzman Yorumları
 8. Viroloji Flash Animasyonlar Tıp South Carolina Okulu Üniversitesi
 9. Virüsler McGraw-Hill
 10. PBS tarafından Eylem HIV bak PBS gelen
 11. HIV yaşam döngüsü ve İlaç Etkileşimi Roche tarafından
 12. HIV yaşam döngüsü Animasyon RNCEUS
 13. HIV İlaç Direnci BioCreations
 14. HIV ve AIDS Annenberg / CPB
 15. ok


Bölüm 5
- Lizozomlar
Bölüm 6
- Sodyum-Potasyum Alım Satım Pompa
- Cotransport
- Endositoz ve ekzositoz
- Proton pompa
Bölüm 7
- Hücre içi Reseptör Gen Transkripsiyon Regulate Nasıl
- İkinci Messengers - cAMP ve Ca tanımında
- Sinyal Amplifikasyon
Bölüm 8
- Bir Biyokimyasal Yol
- Görüşleri Biyokimyasal tanımında inhibisyonu
Bölüm 9
- Elektron Taşıma Sistemi ve ATP Sentezi
Bölüm 10
- Devirli ve Noncyclic Photophosphorylation
- Fotosentetik Elektron Taşıma ve ATP Sentezi
Bölüm 11
- Mitoz ve Sitokinez
- Hücre Çoğalması Signaling Pathway
- DNA çift yönlü Çoğaltma
- Mayoz Benzersiz Özellikler
Bölüm 12
- Mayoz ve Mitoz Karşılaştırılması
- Mayoz sırasında Kromozomların Rastgele Oryantasyon
- Mayoz Aşamaları
Bölüm 14
- Hershey ve Chase Deneyi
- Meselson ve Stahl Deneyi
- DNA Replikasyonu Çatal
- Nükleotidler DNA Replikasyonu Katma nasıl
Bölüm 15
- Gen Bilgi İşlem - Prokaryotlar Ökaryotlar karşı
- Protein Sentezi
- Nasıl Süreç RNA Spliceosomes
Bölüm 16
- Restriksiyon Endonükleazlar
- Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi
- Erken Genetik Mühendisliği Deney
- İnşaat Aşılar
- Southern Blot
- cDNA
- Klonlama Adımlar Gen
- Polimeraz Zincir Reaksiyonu
- Mikroarray
- Ti plazmit
Bölüm 18
- repressör Triptofan
- Anahtarlar Kombine - Lac Operon
- ökaryotlarda Gen Ekspresyonunun Kontrolü
- Transkripsiyon kompleksi ve arttırıcılar
Bölüm 20
- Entegrasyon ve Plazmid eksizyonu
- transpozisyonu Mekanizması
- Inversion of Consequence
- Hücre Döngüsü ve Kontrolü
- Mispairing kaymış-strand
- ile konjügasyon F Plazmid
- Timin Dimerler
- Nasıl Tümör Baskılayıcı Genler Blok Hücre Bölünmesi
Bölüm 21
- Inversion of Consequence
Bölüm 26
- HIV Tedavisi
- Prionlar Arise Nasıl
- HIV Çoğaltma
Bölüm 28
- Sıtma - Plasmodium Yaşam Döngüsü
Bölüm 42
- sarkomer Kısaltma
Bölüm 43
- Mide salgısını Üç Aşamalı
Bölüm 44
- Oksijen ve Karbon dioksit Kısmi Basınçlar değişiklikler
Bölüm 45
- Kimyasal Synapse
- Membran-Bound reseptörleri G Proteinler ve Ca2 Kanallar
- Gerilim Gated Kanallar ve Aksiyon Potansiyeli
- Sodyum -Potasyum Alım Satım
- Bir miyelinsiz Axon Eylem Potansiyel Yayılım
- Nöromüsküler Bileşke Fonksiyon
Bölüm 46
- Koklear Yapılar Ses Dalgaları Etkisi
Bölüm 47
- Steroid Hormon Etki Mekanizması
- Tiroksin Etki Mekanizması
- Bir Karaciğer Hücre üzerinde Epinefrin Eylem
Bölüm 48
- Hedef Hücreler karşı sitotoksik T-hücre Aktivitesi
- Antijen sunan hücreler ve T-helper Hücrelerinin Etkileşimi
- Monoklonal Antikor Üretimi
- IgE aşırı duyarlılık Yönlendirilen
Bölüm 50
- Spermatogenez

Fen ve Teknoloji
Konular
Deneyler
e-test
Kim 500 Milyar ?
Flaş Dersler