BİYOKİMYA ARŞİVİ

Yağlar
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Kolesterol 722
ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ 1044
Lipid ( yağ ) metabolizması bozuklukları 1496
Kolesterol Transportu 974
Safra asitleri ve Safra Tuzlari 1196
Kolesterol Sentezinin Düzenlenmesi 747
KOLESTEROL BIYOSENTEZI 1156
Lipoproteinler 1049
Yağ doku metabolizmasınının düzenlenmesi 2211
Lipidlerin vücuda alınması 2045
Lipidler 2823


Enzimler
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Enzim 961
ENZİMLERİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 1847
ENZİMLERİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ 2491
Enzimlerin yapısal özellikleri 3098
Enzim tanımı 3132

Mineraller
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
MİNERALLER VE ELEKTROLİTLER 1828

Proteinler
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
PROTEİNLER 523
Proteinler 1815
Peptit 312
Glisin 332
Protein 710
Lipit 1197
Protein sentezi 1317
Fenilketonüri 709
Böbrek patolojilerinin belirlenmesi için yapılan testler 4540
BÖBREKLER VE İDRAR 1708
BİLİRUBİN OLUŞMASI VE ATILMASI 4602
Karaciğer hastalıklarında patolojiler 4860
KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR 2296
Protein metabolizması bozuklukları 2531
Amino asit metabolizması bozuklukları 3220
BEYİNDE METABOLİK OLAYLAR 2206
KARACİĞER VE YAĞ DOKUDA METABOLİK OLAYLAR 2643
Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 2431
Amino asitler 3294
Amino asit tanımı 2274

Vitaminler
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Biyotin 340
Piridoksin 268
Niyasin 344
Tiyamin 251
A vitamini 299
C vitamini 301
Vitamin 506
Vitamins 560
Vitamin B2 (riboflavin, laktoflavin) 2231
Vitamin tanımı ve tarihçe 2179


Nükleik Asitler
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Pürin 290
Mesajcı RNA 134
Translasyon 147
Genetik 1210
Fenotip 146
Genetik kod 370
RNA 400
DNA 905
Genetik ve Kanser 855
Adenozin Trifosfat 966
DNA ikileşmesi 862
NÜKLEİK ASİTLER ve WATSON-CRICK DNA MODELİ 3468
Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları 2488
NÜKLEİK ASİTLER 2015


Karbonhidratlar
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Nişasta 252
Nişasta 114
Karbonhidratların Tanımı ve Sınıflandırması 1119
Glikoliz 797
Karbonhidrat 781
Fruktoz intoleransı (herediter) 955
Glikojen Depo Hastalıkları 1454
Karbonhidratların emilimi ve taşınması 2901
Karbonhidratların vücuda alınması 2356
Monosakkaritlerin izomerleri 2491
KARBONHİDRATLAR 3020


Hormonlar
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
HORMONLAR VE GÖREVLERİ 2014


Genel Biyokimya
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Nanoteknoloji Nedir? 196
Nanoteknoloji 154
NANOTIP 142
Hidrojen bağı 172
Fotosentez 343
Adenozin trifosfat ATP 271
HMG-KoA redüktaz yolu 208
Üre Döngüsü 323
Krebs döngüsü 249
DESTEK DOKULARI 446
ANTİKOAGULAN, ANTİTROMBOSİTİK VE TROMBOLİTİK İLAÇLAR 277
Porfirin 295
Antikor 176
Hemoglobin 313
Biyokimya 531
SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR 387
Biyokimya dersleri 1303
HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ 401
PEROKSİZOMLAR 679
GABA 964
SEROTONİN 753
TELOMER 915
Telomeraz 369
KAS DOKUSU BİYOKİMYASI 2404
KALITE KAVRAMLAR SOZLUGU 1022
APOPTOZİS 758
HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİ 765
OKSİJEN VE CANLILAR 993
Biyokimya Konu Başlıkları 4868


Makaleler

Klinik Biyokimya
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Domuz Gribi Belirtileri Nelerdir? 13
Domuz gribi nedir? 32
Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/Epinefrin) 40
Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/ADP) 42
Biyokimya check-up 53
KALSİYUM 24
İNORGANİK FOSFOR 43
KLORUR 22
SODYUM 30
POTASYUM 26
LAKTAT DEHİDROGENAZ 53
KREATİN KİNAZ MYOKARDİAL BAND 48
KREATİN KİNAZ 49
GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZ 51
ALKALEN FOSFATAZ 45
ASPARTAT AMINOTRANSFERAZ 41
ALANIN AMINOTRANSFERAZ 27
TRİGLİSERİT 34
LDL-KOLESTEROL 33
HDL-KOLESTEROL 35
KOLESTEROL (TOTAL) 42
BİLİRUBİN (DİREKT) 47
BİLİRUBİN (TOTAL) 37
ALBUMİN 41
TOTAL PROTEİN 41
ÜRİK ASIT 35
KREATİNİN 29
ÜRE NİTROJENİ 31
BİYOKİMYA LABORATUARINDA ÇALIŞILAN TESTLER 178
BİYOKİMYA TESTLERİ ÖNCESİNDE HASTALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR 187
Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı 108
ARTERYEL KAN GAZLARI (AKG )VE ASİT  BAZ DENGESİ (ABD) DEĞERLERİ 171
TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI İÇİNETİK İLKELER 167
PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein A) 196
ÜÇLÜ TEST 290
Kalsiyum Bağlayıcı Proteinler ve Apoptozis 291
Vitamin B12 ve Folat 264
MAKRO- PROLAKTİN 209
Hepatit C hastalığı 169
TALASEMİ 174
ALERJİ PANELİ 127
HİPERTANSİYON PANELİ 104
HİRSUTİSMUS / VİRİLİSMUS PANELİ 93
KOLİT PANELİ 93
HEPATİT PANELİ 94
KARDİYAK RİSK PANELİ 96
İNFERTİLİTE PANELİ 99
BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ 124
DİYABET PANELİ 94
TİROİD PANELİ 139

Deneysel Biyokimya
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Laboratuvarda Deney Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1065
spektrofotometrik ölçümler 1554
DNA izolasyonu 1177

Animasyonlar
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
Gel Electrophoresis 1539
DNA Extraction 1719
Polymerase Chain Reaction PCR 1396

Hastalıklar
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
LİPOPROTEİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI 1028
ATEROSKLEROZ BİYOKİMYASI 604
Doğumsal Metabolizma Hastalıkları-2 1583
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE METABOLİZMA HASTALIKLARI 1 1115
HEPATİT A 847
HEPATİT C 1167
HEPATİT B 1092


Kongreler
 
Filtre     Sıralama     Görüntülenen 
Öğe Başlığı Okunma
IFCC WORLDLAB 2014 Kongresi 94
Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu 114
Uluslararası Katılımlı 3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma ile Uygulama Platformu nu 27-30 Ağ 118
21.Ulusal Biyokimya Kongresi 411
BIOCHEMISTRY POSTER 274
18. Ulusal Biyokimya Kongresi Özetleri 266
8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 235
IV.TEMEL KÖK HÜCRE TEKNİKLERİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI 642
Mechanisms, Consequences and Detection of Free Radical-Mediated Oxidative Protein Modifications 407
23.Ulusal Kimya Kongresi 959
KBUD 5. Ulusal Kongresi 557
XX. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 722
Tıbbi Laboratuvarlarda Analitik Kalite Yönetimi Kursu 974

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=