DİNİ BİLGİLER ARŞİVİ-3

CENNET KATLARI


1.Cennet-Cennetun Aliyeh,
69/HAKKA-22: Fî
cennetin âliyeh(âliyetin).
Yüksek bir cennette.


2.Cennet-Firdevs Cenneti,
18/KEHF-107: İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ(nuzulen).
Âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar; onların ikramı, firdevs cennetleridir.


3.Cennet-Huld Cenneti,
25/FURKAN-15: Kul e zâlike hayrun em cennetul huldilletî vuidel muttekûn(muttekûne), kânet lehum cezâen ve masîrâ(masîren).
De ki: “Bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere (takva sahiplerine) vaadedilen, onlar için bir ceza (mükâfat) ve dönüş yeri olan ebedî cennet mi?”


4.Cennet-Hurafan Cenneti,
29/ANKEBUT-58: Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti le nubevviennehum minel cenneti gurafan tecrîmin tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, ni’me ecrul âmilîn(âmilîne).
Ve âmenû olanları (Allah’ı ulaşmayı dileyenleri) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanları mutlaka, altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyyen kalıcıdırlar. Salih (nefsi ıslâh edici) amel işleyenlerin ecri (mükâfatı) ne güzel!


5.Cennet-Me'va Cenneti,
79/NAZİAT-41: Fe innel cennete hiyel me’vâ.
Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.


6.Cennet-Na'im Cenneti,
5/MAİDE-65: Ve lev enne ehlel kitâbi âmenû vettekav le keffernâ anhum seyyiâtihim ve le edhalnâhum cennâtin naîm(naîmi).
Eğer kitap ehli, âmenû olup (Allah’a ulaşmayı dileyip), takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik. Ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık (dahil ederdik).


7.Cennet-Adn Cennetleri,
13/RAD-23: Cennâtu adnin yedhulûnehâ ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim vel melâiketu yedhulûne aleyhim min kulli bâb(bâbin).
Adn cennetleri (vardır). Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyyetlerinden salâha ulaşan kimseler, ona (adn cennetlerine) girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.

40/MU'MİN-8: Rabbenâ ve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).
Rabbimiz, onlara vaadettiğin adn cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâh (makamına) ulaşanları dahil et. Muhakkak ki Sen, Sen Azîz’sin, Hakîm’sin (hüküm ve hikmet sahibisin).CEHENNEM KATLARI

Cebrail a.s. Peygamber Efendimize (s.a.v.) cehennemin katlarını anlatır:

- En alt tabakada münafıklar vardır. Bu tabakanın ismi < Haviye >dir. Nitekim Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

" Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsınız!

Alttan ikinci tabaka, müşriklere tahsis edilmiştir ve ismi < Cahim >dir.

Üçüncü tabakaya putperestler (sabiiler) girecektir. Bu tabakanın ismi ise < Sekar >dır.

Dördüncü tabakaya, lanetlenmiş İblis ve ona tabi olan ateşperestler için ayrılmıştır. Buraya < Leza > denir.

Beşinci Tabaka yahudiler için hazırlanmıştır ve ismi < Hutame >dir.

Altıncı tabakada hıristiyanlar vardır ve ismi < Sa'ir >dir.

En son, yani yedinci tabaka ise Rasulullah (s.a.v.)'in ümmeti, yani biz müslümanlara ayrılmış olan bölümdür.
Bu bölümdeki bir azabdan örenk verecek olursak:
"İçirilecek bir su bile bağırsakları anında paramparça edecek seviyede


Namaz Öğretmeni
( Eklenme : 09.Ocak.2006 )

 
FTP
HTTP
 
1 - Giriş Klavuzu
indir
2 - Abdest, Gusül ve Teyemmüm
indir
3 - Ezan ve Kamet
indir
4 - Namazların Kılınışı (Sabah, Cuma, Bayram, Teravih)
indir
5 - Namazların Kılınışı (Akşam Namazı ve 4 rekatlı Namazlar)
indir
6 - 32 Farz ve Dini Bilgiler
indir
7 - Namaz Sureleri (Fatiha, Amenerrasulü, Levenzelna)
indir
8 - Namaz Sureleri (Asr - Nas)
indir
 
 
Sohbetler
 
Diğer
 
 
 
 
 
 
Sohbetler
 
Belgeseller
 
Diğer
 
Meal Oku - YENİ
Hadisler
Tam CD'ler
Programlar 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=