MİKROSKOP GÖRÜNTÜLERİ
MİTOZ BÖLÜNME


PATATESTE NİŞASTA TANELERİSARDUNYADA BASİT SALGI TÜYÜ

AKEN MEYVE
GÜL
 AMİPTE YALANCI AYAKLARLA HAREKET
YAPRAK ENİNE KESİTİ
YAPRAKTA STOMAELEKTRON MİKROSKOBUNDA MİTOZ BÖLÜNMEPLAZMOLİZ


PLAZMOLİZ-2DEPLAZMOLİZ


SOĞAN ZARI
- For more amazing video clips, click hereVorticella sp.


stylonchia sp.Entodinium semahatae


Heliosphaeraechinoides


Paramesium caudatum
GYMNOSPERM TİPİ
UNİFASİYEL YAPRAK


tilia sp. - dikotil seconder govde


çok hücreli salgı tüyficus elastika - cok katli epidermis


Dikotil Primer Gövde Helleborus orientalis (Bit.AML)


Dikotil Sekonder Gövde Tilia sp. 4 (Bit.AML)


Dikotil Sekonder Gövde Tilia sp. 2 (Bit.AML)Dikotil Sekonder Gövde Tilia sp. 2 (Bit.AML)


GÖVDE (Bit.AML)


Monokotil Gövde Zea mays (Bit.AML)


Dikotil primer kök Clematis sp.(Bit.AML)Dikotil primer kök Clematis sp.(Bit.AML)Dikotil sekonder kök Melilotus sp. 2 (Bit.AML)


Dikotil sekonder kök Melilotus sp. (Bit.AML)


KÖK (Bit.AML)


Monokotil Kök İris sp. (Bit.AML)


Monokotil Kök İris sp. 2 (Bit.AML)


Monokotil Kök Zea mays 2 (Bit.AML)


Monokotil Kök Zea mays (Bit.AML)


Motor Nöron Nissil Tanecikleri Omurilik Enine kesit Boya Toluidin mavisi (Sit.L)


Motor Nöron Nissil Tanecikleri Omurilik Enine kesit Boya Toluidin mavisi 2 (Sit.L)Motor Nöron Nissil Tanecikleri (Sit.L)


Mekik (iğ) Şeklindeki Hücreler İnce Bağırsak Enine kesit Boya HE (Sit.L)


Mekik (iğ) Şeklindeki Hücreler İnce Bağırsak Enine kesit Boya HE 2 (Sit.L)


Aspergillus niger (40'lık)


 
Aspergillus niger(100'lük) 
Rhizopus stalonifer


ceramium


 
diviso:ascomycota familya:morcehellaceae ordo:morchellales tür:macrolepiota


Tür: Ganoderma lucidium ( ölümsüzlük mantarı )


navicula

Eritrositler

Mandalina beyaz lif


Yaprak iç yüzey


Trake-Özefagus Yağ Hücreleri Enine Kesit Boyası HE (Sit.L)


Quercus sp (meşe) Halkalı Delikli Odun (Bit.AML)


Quercus sp (meşe) Halkalı Delikli Odun 2 (Bit.AML)

İ
Omurilik Motor Nöron (Sinir Hücresi) Enine Kesit Boyası HE (Sit.L)


İnce Bağırsak Prizmatik Hücre Enine Kesit Boyası HE (Sit.L)


İnce Bağırsak Prizmatik Hücre Enine Kesit Boyası HE 2 (Sit.L)


böbrek enine kesit kübik epitel doku

lentisel


dagınık delikli odun


Eritrofor-Barbun(SİTOLOJİ)


eritrofor-barbun


mısır-iletim doku-kapalı kolleteral(BİTKİ ANAT:)


pinus sp. odun dokusu enine kesit

pinus sp. Boyuna radyal kesit - odun dokusu- Kenarlı geçit‎2.tip stoma palmaceae
saz- juncus sp.- havalandırma par.


radyal ilteim demeti


‎3. tip stoma- iridaceae
açık kolleteral- çöpleme


Cyperus sp.-Graminea stoma-su(gliserinli su) Sitoloji


domates- likopin tanecikleri


çok katlı epiderma


çok hücreli salgı tüyü - sardunya-(BİTKİ ANT)


iğde kalkan tüy


ayvada brakirskleroid taş hücresi


parasitik tipi stoma


kına kına sklerenkima


diasitik tipi stoma

anomositik stoma

anizasitik tipi stoma


köşe kollenkiması - begonia sp.


‎1. tip stomaa


lakün kollenkimasıı


balık pulunda melanın


bikolleteral -kabak


iris


mısır kapalı kolleteral

iris sp.


sklerenkıma lifi


karotenayva da tas hucrelerı


Elodea canadensis-kloroplast(klorofil pigmenti)-su Sitoloji


ırıdaceae familyası
3. tip stoma hücresi


gramineae 4.tip stoma


araceae familyası 1.tip stoma

diasitik stoma
‎4.tip stoma


graminea tipi stoma ve dalgalı çeperli epidermis hücreleri


graminea tipi stoma


anomositik stoma
ranunculaceae familyasınişasta tanesi patateste


anomositik stoma hücresi
bulunduğu familya ranunculaceae
yaprak ayasının altından yüzeysel kesit


amaryllıs stoma


amaryllıs


basıt tek krıstal


sistolıt
fasülye nısasta tanecıklerı


druz krıstalı


soganda kı tek krıstal


lenfosit


monosit


notrofil


bazofil


eozinofil


Kurbağa eritrositi


Eozinofil


semınıfer tubul2

kemık doku


havers kanalı


semınıfer tubul1

notrofıl


lenfosıt


monosıt


hıyalın1


hıyalın2


hıyalın3


eozonofıl


yanak epıtelı


tavuk kemıgı hıyalın kıkırdak


bazofıl


bobrekte kubık epıtel


tendon.. fıbroblast ve cekırdek


tek katlı sılındırık epıtel


özefagus


özefagus2


tendonda duzenlı sıkı bag


elastık kıkırdak


agız epıtelı


bag doku cesıtlerı


cızgılı kas


duz kas


çiçekte erkek ve dişi organlar

 
çiçekte erkek ve dişi organlar


Kompakt Kemik
Wolkmann Kanalı


Hyalin Kıkırdak 2. photo


Hyalin Kıkırdak
(Tavuk Kemiği)


Hyalin Kıkırdak


Elastik Kıkırdak
(Fare Kulağı)


sinir hücreleri
boya: hemotoksilen eozin
mik. büy.: 10X40
materyal: omurilik


sinir hücreleri
boya:toluidin mavisi
mik. büy.: 10X40
materyal: omurilik


sinir hücreleri
boya: hemotoksilen eozin
mik. büy.: 10X40
materyal: omurilik


olgunlaşmış sperm hücreleri, olgunlaşmamış sperm hücreleri
seminifer tüpçüğü


Hepatosit

 


Stoma..Plazmoliz (Commelinaceae/Rhoeo discolor)


Havuç'ta kromoplast(lar)


Havuç'ta kromoplast(lar)


polen


polen


polen


polen


TÜY


TRAKEİDLER


TRAKEİD X40 LIKREÇİNE KANALLARI X10 LUK


KÖŞE KOLLENKİMASI


İLETİM DEMETİ X40

X100 LÜK TAŞ HÜCRELERİ

X40 LIK TAŞ HÜCRESİ


X40 LIK İĞDEDEKİ TÜYLER


X10 LUK SKLERENKİMA LİFLERİ


X10 LUK KOLLENKİMA


X4 LÜK KOLLENKİMA


armut


armut


destek doku


destek doku


kına kına (merve)


destek doku (fâtime)


destek doku


tüy


tüy

ihtilâflı (tüy için çekmiştim fakat destek doku da görülüyor


tüy (iğde)


tüy (iğde)


tüy (iğde)


stoma


stoma


kristal


kristal


kristal


kristal


nişasta


nişasta


nişasta


nişasta


domates+iyot


domates+iyot


domates


domates


havuç


havuç


havuç


havuç


domates


domates


domates


domates


domates


elodea


elodea


elodea


elodea


elodea


elodea


spermatogenez...


inek


kedi


ooggenez..

 
6 aylık insan...


basit gecit


kenarlı gecit


hücre ceperi


sistolit


alevron tabakası


rafit demeti


sistolit


druz kristali


hilum


ikiz ve tek kristal


hilum


nisasta taneleri


amip


vorticella


paremesyum

öglena


alevron tabakasıbasit geçit

patates yumrusunda basit eksentrik ve bileşik nişasta taneleri


pirinç tohum endosperminde nişasta taneleri


basit sentrik nişasta taneleri


tek kristal


basit sentrik nişasta taneleri-hilum


köşe kollenkiması

 
'Zea mays'(mısır) bitkisinden enine bir kesit


Kök Hücre: Vücudumuzdaki bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir.
Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme,
organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir.


adhesive


alyuvar


aycicegi yaprak


eşekarısı gözü


evimirus


güvercin gözü


hamamböceği anteni

insan saçı


kan hücreleri


kar


kas dokusu


kelebek kanadıkemik doku


kene


mayamite1


mite2


parmakizi kalıntıları


pire


polen1


polen2


seker kamışısinek1


sinek2


sinekagiz


sinekkafa


sinek yumurtası


sinir


siyah karınca

sperm1


sperm2termit


tırtıl yumurtası


zebra tüy ucu

Soğan zarının mikroskopta incelenmesi

Ağız içi epitel hücrenin mikroskopta incelenmesi

Mikroskobun yapısı

soğan zarı hücreleri boyasız

soğan zarı hücreleri boyalı

ekmek küf mantarı mikroskobik

Floem-soymuk borusu

kan hücreleri

saç teli mikroskop incelemesi

Paramesyum

İnsan Derisinin Mikroskop Altındaki Görüntüsü

Sperma Çözdürülmesi ve mikroskobik görüntüsü

mikroskoptaki bir hücreli

sivrisineğin kanadı mikroskobik

mikrobiyoloji
Animasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
Hücre Ölümü veya Apoptoz biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
İmmunoglobulinler biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
hCG Gebelik Testi (ELISA) biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Aşı Stratejileri biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Retrovirus biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Fotosentez Biyoloji Fotosentez Animasyonu görmek için tıklayın
Fotosentez Işık Hasadı biyoloji Fotosentez Animasyonu görmek için tıklayın
Fotosentez Reaksiyonları biyoloji Fotosentez Animasyonu görmek için tıklayın
Mekanizması Nefes Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Kan pıhtılaşma sürecinin Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Kan Akımı Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Sindirim Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Mide ekşimesi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Bağırsakların yutma hareketleri Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Ülserler Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Beyin parçaları Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Sinir iletimi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Refleks yanıt Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Kırmızı kan hücresi üretimi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
İskelet kası Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
İskelet sistemi bileşenleri Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Işeme Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Hipofiz bezi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Endokrin Bezler Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Homeostazı Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Kas türleri Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Işitme Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Koku hissi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Tat duyusu Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Cilt Bileşenleri Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayınAnimasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
Lenf düğümleri Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Akciğerler Gaz değişimi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Kalp Fizyolojisi Biyoloji Fizyoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Amniyon sıvısı Hakkında Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Döllenme işlemi Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Yumurta hücresi üretimi Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Yumurta Üretimi Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Twins Oluşumu Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Çocuk Doğum Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Plasenta teslim Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Plasenta oluşumu Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Gebelik Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Kırılması membranlar Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Ultrason Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Vajinal doğum Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Sperm üretimi Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Sperm bırakma yolu Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Sezaryen Biyoloji Üreme Animasyonu görmek için tıklayın
Kromatografi ve Jel Elektroforezi Biyoloji Araçlar ve Teknikler Animasyonu görmek için tıklayınAnimasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
Geninin DNA nükleotid sekansı olan bir ayrık Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
RNA mesaj bazen düzenlenirse Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bazı virüsler RNA genetik bilgi depolamak Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
RNA ilk genetik molekül oldu Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mutasyonlar genetik bilgide değişiklikler Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mutasyonlar Bazı türleri otomatik olarak tamir edilir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA kromozom olarak paketlenmiş Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Yüksek hücreler eski bir kromozom dahil Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bazı DNA protein kodlamak değil Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bazı DNA parçaları transpozonlar atlayabilir denir. Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler açılıp kapandığında edilebilir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler, türler arasında taşınabilir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA hücre dışından sinyale yanıt Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Farklı genler farklı hücrelerinde aktif olan Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Ana genler temel vücut planları kontrol Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Kalkınma hücre büyümesi ve ölüm dengeler Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bir genom genlerin bir seti anlamına gelir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Canlıların ortak genleri paylaşıyor Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA insan genomu anlamak için sadece bir başlangıç Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Aritmiler Biyoloji Kalp Animasyonu görmek için tıklayın
Ateroskleroz Biyoloji Kalp Animasyonu görmek için tıklayın
Koroner arter bypass greft (KABG) Biyoloji Kalp Animasyonu görmek için tıklayın
Yön Koroner Aterektomi (DCA) Biyoloji Kalp Animasyonu görmek için tıklayın
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) Biyoloji Kalp Animasyonu görmek için tıklayın
Yabancı antijenlere karşı alerjik tepki Biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Fagositoz Biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Aşılar Biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Spesifik Bağışıklık veya edinsel bağışıklık Biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Viral replikasyon İnterferon ve önlenmesi Biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın
Hücreler ve Bağışıklık Sistemi Organları biyoloji Immünoloji Animasyonu görmek için tıklayın


Animasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Replikasyonu Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Transkripsiyon Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
RNA Çeviri Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Glikoliz Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Aparatı Golgi Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Krebs döngüsü veya Sitrik Asit Döngüsü Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Mayoz Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Mitokondri ve Elektron Taşıma Zinciri Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Gregor Mendel ve bezelyeleri Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel, eğitim bezelye bitkileri Özellikleri Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler karışmazlar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bazı genler baskın olan Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genetik miras kuralları takip Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler gerçek şeyler Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Tüm hücreler önceden varolan hücrelerinden kaynaklanan Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Cinsiyet hücreleri, Vücut hücreleri ve Kromozomlar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
İhtisas kromozom cinsiyet belirleme Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Kromozomlar genleri taşımak Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Kromozomlar parça alışverişi zaman Genler karıştırılan olsun Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Gen varyasyonlarının Evrimi ve miras Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel yasaları insan için geçerli Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel genetiği tamamen insan sağlığı açıklamak değil Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA ve proteinler anahtar moleküllerdir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bir gen bir protein yapar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
A geninin DNA yapılır Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bakteri ve virüsler de DNA var Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA molekülü bükülmüş merdiven şeklinde bir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Yarım DNA bütün kopyalanması için bir şablon Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
RNA, DNA ve protein arasında bir aracı konumundadır Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA kelime üç harf uzun Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayınAnimasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Replikasyonu Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Transkripsiyon Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
RNA Çeviri Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Glikoliz Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Aparatı Golgi Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Krebs döngüsü veya Sitrik Asit Döngüsü Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Mayoz Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Mitokondri ve Elektron Taşıma Zinciri Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
Gregor Mendel ve bezelyeleri Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel, eğitim bezelye bitkileri Özellikleri Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler karışmazlar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bazı genler baskın olan Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genetik miras kuralları takip Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Genler gerçek şeyler Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Tüm hücreler önceden varolan hücrelerinden kaynaklanan Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Cinsiyet hücreleri, Vücut hücreleri ve Kromozomlar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
İhtisas kromozom cinsiyet belirleme Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Kromozomlar genleri taşımak Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Kromozomlar parça alışverişi zaman Genler karıştırılan olsun Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Gen varyasyonlarının Evrimi ve miras Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel yasaları insan için geçerli Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Mendel genetiği tamamen insan sağlığı açıklamak değil Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA ve proteinler anahtar moleküllerdir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bir gen bir protein yapar Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
A geninin DNA yapılır Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Bakteri ve virüsler de DNA var Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA molekülü bükülmüş merdiven şeklinde bir Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
Yarım DNA bütün kopyalanması için bir şablon Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
RNA, DNA ve protein arasında bir aracı konumundadır Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayın
DNA kelime üç harf uzun Biyoloji Genetik Animasyonu görmek için tıklayınAnimasyon Açıklama Kategori Alt Kategori Animasyonu görmek için tıklayın
Kalp anatomik yapılar Biyoloji Anatomi Animasyonu görmek için tıklayın
Enzimler katalizör olarak hareket nasıl Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Hücre Yapısı Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Biyokimya Merkez Dogma Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Hücresel Ulaştırma Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Kolesterol Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Sitrik Asit Döngüsü Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Klonlama Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Cori Döngüsü Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Replikasyonu Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Enzim İnhibisyon Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Enzim Özgünlük Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Yağ Asidi Metabolizması Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Glukoneogenez Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Glikoliz Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Metabolizma Giriş Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Metabolik Süreci Yer Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Oksidatif Fosforilasyon Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Polimeraz Zincir Reaksiyonu Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Protein katlanması Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Protein Sentezi Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Piruvat Dehidrogenaz Kompleksi Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Sinyal İletimi Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Enzim Aktivitesi Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Protein Sentezi Biyoloji Biokimya Animasyonu görmek için tıklayın
Normal ve Kanser Hücrelerinin biyokimyasal yollar Biyoloji Kanser Animasyonu görmek için tıklayın
Meme Kanseri Biyoloji Kanser Animasyonu görmek için tıklayın
Kontrol noktaları ve Hücre Döngüsü Kontrol Biyoloji Kanser Animasyonu görmek için tıklayın
Hücre Bölünmesi - Mitoz Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın
DNA Yapısı Biyoloji Hücre Biyolojisi Animasyonu görmek için tıklayın

Biyoloji Animasyonlar (Flash)

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=