MP3 DOSYALAR
     Cocuklar icin [MP3]      islam_Alimleri_Ansiklopedisi_Yeni.rar
Boyut: 10.39 MB

Evliyalar SerisiBuraya Tıkla
İlahi VideolarıBuraya Tıkla
Belgesel FilmlerBuraya Tıkla
Şiir VideolarıBuraya Tıkla
Sure ve DualarBuraya Tıkla
Huzura Doğru SohbetleriBuraya Tıkla
Mektubat-ı RabbaniBuraya Tıkla
Hac Rehberi VideoBuraya Tıkla


 

 1. Fatiha Suresi Mp3 indir
 2. Bakara Suresi Mp3 indir
 3. Al-i İmran Suresi Mp3 indir
 4. Nisa Suresi Mp3 indir
 5. Maide Suresi Mp3 indir
 6. En'am Suresi Mp3 indir
 7. A'raf Suresi Mp3 indir
 8. Enfal Suresi Mp3 indir
 9. Tevbe Suresi Mp3 indir
 10. Yunus Suresi Mp3 indir
 11. Hud Suresi Mp3 indir
 12. Yusuf Suresi Mp3 indir
 13. Ra'd Suresi Mp3 indir
 14. İbrahim Suresi Mp3 indir
 15. Hicr Suresi Mp3 indir
 16. Nahl Suresi Mp3 indir
 17. İsra Suresi Mp3 indir
 18. Kehf Suresi Mp3 indir
 19. Meryem Suresi Mp3 indir
 20. Taha Suresi Mp3 indir
 21. Enbiya Suresi Mp3 indir
 22. Hac Suresi Mp3 indir
 23. Mü'minun Suresi Mp3 indir
 24. Nur Suresi Mp3 indir
 25. Furkan Suresi Mp3 indir
 26. Şu'ara Suresi Mp3 indir
 27. Neml Suresi Mp3 indir
 28. Kasas Suresi Mp3 indir
 29. Ankebut Suresi Mp3 indir
 30. Rum Suresi Mp3 indir
 31. Lokman Suresi Mp3 indir
 32. Secde Suresi Mp3 indir
 33. Ahzab Suresi Mp3 indir
 34. Sebe Suresi Mp3 indir
 35. Fatır Suresi indir
 36. Yasin Suresi indir
 37. Saffat Suresi indir
 38. Sad Suresi indir
 39. Zümer Suresi indir
 40. Mü'min Suresi indir
 41. Fussilet Suresi indir
 42. Şura Suresi indir
 43. Zuhruf Suresi indir
 44. Duhan Suresi indir
 45. Casiye Suresi indir
 46. Ahkaf Suresi indir
 47. Muhammed Suresi indir
 48. Fetih Suresi indir
 49. Hucurat Suresi indir
 50. Kaf Suresi indir
 51. Zariyat Suresi indir
 52. Tur Suresi indir
 53. Necm Suresi indir
 54. Kamer Suresi indir
 55. Rahman Suresi indir
 56. Vakia Suresi indir
 57. Hadid Suresi indir
 58. Mücadele Suresi indir
 59. Haşr Suresi indir
 60. Mümtehine Suresi indir
 61. Saff Suresi indir
 62. Cuma Suresi indir
 63. Münafikun Suresi indir
 64. Teğabun Suresi indir
 65. Talak Suresi indir
 66. Tahrim Suresi indir
 67. Mülk Suresi indir
 68. Kalem Suresi indir
 69. Hakka Suresi indir
 70. Mearic Suresi indir
 71. Nuh Suresi indir
 72. Cin Suresi indir
 73. Müzzemmil Suresi indir
 74. Müddessir Suresi indir
 75. Kıyame Suresi indir
 76. İnsan Suresi indir
 77. Mürselat Suresi indir
 78. Nebe Suresi indir
 79. Naziat Suresi indir
 80. Abese Suresi indir
 81. Tekvir Suresi indir
 82. İnfitar Suresi indir
 83. Mutaffifin Suresi indir
 84. İnşikak Suresi indir
 85. Büruc Suresi indir
 86. Tarık Suresi indir
 87. Ala Suresi indir
 88. Gaşiye Suresi indir
 89. Fecr Suresi indir
 90. Beled Suresi indir
 91. Şems Suresi indir
 92. Leyl Suresi indir
 93. Duha Suresi indir
 94. İnşirah Suresi indir
 95. Tin Suresi indir
 96. Alak Suresi indir
 97. Kadir Suresi indir
 98. Beyyine Suresi indir
 99. Zilzal Suresi indir
 100. Adiyat Suresi indir
 101. Kari'a Suresi indir
 102. Tekasür Suresi indir
 103. Asr Suresi indir
 104. Hümeze Suresi indir
 105. Fil Suresi indir
 106. Kureyş Suresi indir
 107. Maun Suresi indir
 108. Kevser Suresi indir
 109. Kafirun Suresi indir
 110. Nasr Suresi indir
 111. Tebbet Suresi indir
 112. İhlas Suresi indir
 113. Felak Suresi indir
 114. Nas Suresi indir

MP3 KUR'AN-I KERİM İNDİR

 

 • SUDEYSİ ve ŞİRİM ( KABE İMAMLARI)

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

 

 • SIDDIK MİNŞEVİ

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

»»» PART4 - İNDİR «««

 

 • SAAD EL GHAMİDİ

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

»»» PART4 - İNDİR «««

 

 • ABDUSSAMED

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

»»» PART4 - İNDİR «««

»»» PART5 - İNDİR «««

 

 • DAVUT KAYA

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

 

 • GÖRÜNTÜLÜ KURAN-I KERİM - İLHAN TOK

»»» PART1 - İNDİR «««

»»» PART2 - İNDİR «««

»»» PART3 - İNDİR «««

»»» PART4 - İNDİR «««

»»» PART5 - İNDİR «««


Kurani kerim

http://www.listenur.dehttp://www.dinisayfalar.com/www.esenbey.blogcu.comhttp://www.surpriz.gen.tr

 
Hikayeler
Filmler
KabeCanlı
Kabe Canlı Yayın
MedineCanlı
Medine Canlı Yayın
İlahiler
İlahiler
Ezgiler
Ezgiler
Güzel Sözler
Güzel Sözler
Dualar
Dualar
Vaazlar
Vaazlar
Mp3 Vaaz
Mp3 Vaazlar
AshabıKiram
Ashab-ı Kiram
Çocuklar
Çocuklar İçin
Şiirler
Şirler
İlahi Sözleri
İlahi Sözleri
Elifba
Elifba
Kur'an
Mp3Hatim
Mp3 Kur'an
Fotoğraflar
Resimler
İtikat
İtikat
Oruç
Oruç
Rüya Tabiri
Rüya Tabirleri
Osmanlı
Osmanlı
Bilgiler
Bilgiler
Televizyon
Televizyon
Efendimiz
Hazreti Muhammed Sav Efendimiz
Ezan
Ezan Dinleyin
Namaz
Dinin Direği Namaz
İlginçolaylar
İlginc Olaylar
D İ N İ R A D Y O L A R
 
LalegülFm
GözyaşıFm
Ribat Fm
Kur'anFm
Özel Fm
Seyr Fm
RadyoNebi
Rahmetfm
R.Onbeş
Akra Fm
DolunayFm
Çınar R.
ArifanR.
RHabibullah
 
M.Z.Kot.Ra.
T.B.Körk.H.
A.B.Körk.
C.Akş.Hoc.
Ö.Dög.Hoc.
C.Ahmt.H.
S.Alk.Hoc
KUR'AN-I KERİM
Ku'ranOku1
kuran kerim okuyun.jpg - 28.82 KB
 
Kur'anOku2
kuran.jpg - 11.85 KB
 
Elifba
elifba-ogreniyorum.jpg - 61.79 KB
 
HatimMp3

 
Meal
meal.jpg - 10.02 KB
 
Kur'an
hatim mp3.jpg - 22.26 KB
 
Abduss..
abdulbasidabdussamed.jpg - 9.35 KB
 
D U A L A R
 
DuaKabul
duanin kabulu.jpg - 6.29 KB
 
SıkıntıDuası
sknt dua.jpg - 6.45 KB
 
Zenginlik
sifa duasi.jpg - 3.97 KB
 
ŞifaDuası
dualar.jpg - 14.91 KB
 
UykuDuası
uyku duasi.jpg - 3.49 KB
 
Efendimiz
peygamber efendimiz hayat.jpg - 24.80 KB
 
İ L A H İ L E R
 
Anneilahisi
anne ilahisi.jpg - 4.08 KB
 
Çocukilahisi
ocuk blm.jpg - 7.81 KB
 
Karışıkİlahi
lahiler1.bmp - 148.59 KB
 
Ezgiler
mp3 vaaz.bmp - 57.47 KB
 
Güzelİlahiler
lahiler.jpg - 15.07 KB
 
Peygamber
peygamber efendimiz hayat.jpg - 24.80 KB
 

Hikayeler
Filmler
KabeCanlı
Kabe Canlı Yayın
MedineCanlı
Medine Canlı Yayın
İlahiler
İlahiler
Ezgiler
Ezgiler
Güzel Sözler
Güzel Sözler
Dualar
Dualar
Vaazlar
Vaazlar
Mp3 Vaaz
Mp3 Vaazlar
AshabıKiram
Ashab-ı Kiram
Çocuklar
Çocuklar İçin
Şiirler
Şirler
İlahi Sözleri
İlahi Sözleri
Elifba
Elifba
Kur'an
Mp3Hatim
Mp3 Kur'an
Fotoğraflar
Resimler
İtikat
İtikat
Oruç
Oruç
Rüya Tabiri
Rüya Tabirleri
Osmanlı
Osmanlı
Bilgiler
Bilgiler
Televizyon
Televizyon
Efendimiz
Hazreti Muhammed Sav Efendimiz
Ezan
Ezan Dinleyin
Namaz
Dinin Direği Namaz
İlginçolaylar
İlginc Olaylar
D İ N İ R A D Y O L A R
 
LalegülFm
GözyaşıFm
Ribat Fm
Kur'anFm
Özel Fm
Seyr Fm
RadyoNebi
Rahmetfm
R.Onbeş
Akra Fm
DolunayFm
Çınar R.
ArifanR.
RHabibullah
 
M.Z.Kot.Ra.
T.B.Körk.H.
A.B.Körk.
C.Akş.Hoc.
Ö.Dög.Hoc.
C.Ahmt.H.
S.Alk.Hoc
KUR'AN-I KERİM
Ku'ranOku1
kuran kerim okuyun.jpg - 28.82 KB
 
Kur'anOku2
kuran.jpg - 11.85 KB
 
Elifba
elifba-ogreniyorum.jpg - 61.79 KB
 
HatimMp3

 
Meal
meal.jpg - 10.02 KB
 
Kur'an
hatim mp3.jpg - 22.26 KB
 
Abduss..
abdulbasidabdussamed.jpg - 9.35 KB
 
D U A L A R
 
DuaKabul
duanin kabulu.jpg - 6.29 KB
 
SıkıntıDuası
sknt dua.jpg - 6.45 KB
 
Zenginlik
sifa duasi.jpg - 3.97 KB
 
ŞifaDuası
dualar.jpg - 14.91 KB
 
UykuDuası
uyku duasi.jpg - 3.49 KB
 
Efendimiz
peygamber efendimiz hayat.jpg - 24.80 KB
 
İ L A H İ L E R
 
Anneilahisi
anne ilahisi.jpg - 4.08 KB
 
Çocukilahisi
ocuk blm.jpg - 7.81 KB
 
Karışıkİlahi
lahiler1.bmp - 148.59 KB
 
Ezgiler
mp3 vaaz.bmp - 57.47 KB
 
Güzelİlahiler
lahiler.jpg - 15.07 KB
 
Peygamber
peygamber efendimiz hayat.jpg - 24.80 KB
 

 

 

Hikayeler
Filmler
KabeCanlı
Kabe Canlı Yayın
MedineCanlı
Medine Canlı Yayın
İlahiler
İlahiler
Ezgiler
Ezgiler
Güzel Sözler
Güzel Sözler
Dualar
Dualar
Vaazlar
Vaazlar
Mp3 Vaaz
Mp3 Vaazlar
AshabıKiram
Ashab-ı Kiram
Çocuklar
Çocuklar İçin
Şiirler
Şirler
İlahi Sözleri
İlahi Sözleri
Elifba
Elifba
Kur'an
Mp3Hatim
Mp3 Kur'an
Fotoğraflar
Resimler
İtikat
İtikat
Oruç
Oruç
Rüya Tabiri
Rüya Tabirleri
Osmanlı
Osmanlı
Bilgiler
Bilgiler
Televizyon
Televizyon
Efendimiz
Hazreti Muhammed Sav Efendimiz
Ezan
Ezan Dinleyin
Namaz
Dinin Direği Namaz
İlginçolaylar
İlginc Olaylar
D İ N İ R A D Y O L A R
 


ilahi
Eserler: A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Albümler: A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sanatcilar: A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Yeni ilahi albümleri
İnşirah.Net

DİNİ PROGRAMLAR

 

 • Tecvidli Kur'an-ı Kerim Öğrenme Programı:

Açıklama: Bu program sayesinde tecvidli Kur'an-ı Kerim Okumasını Öğrenebilirsiniz.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Nur Risalesi 2.0

Açıklama: Risale-i Nur Külliyatını, Lügatli ve Mealli bir şekilde bir araya getiren programın, bu son versiyonunda ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı mekanlardan 3 boyutlu görüntüler var.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Muvahhid 1.16

Açıklama: İçeriğinde Kur'an-ı Kerim, Tefsir, Kur'an Elifbası, Peygamberimizin Hayatı, Hadis, İlmihal ve Namaz Hocası gibi bölümlerin tek bir programda toplandığı güzel bir program.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Vaiz

Açıklama: Kur'an-ı Kerim Meali içerisinde herhangi bir kelimeyi aratabiliyorsunuz ve size arattığınız kelimelerin geçtiği ayetleri listeliyor.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Elifba

Açıklama: Kur'an-ı Kerimi okumayı öğrenmek için güzel bir program.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<

 

 • ElvanPark Namaz Vakitleri Programı

Açıklama: Bu program diyanet işleri başkanlığının web sitesinden otomatik olarak namaz vakitlerini almak için geliştirilmiştir. Bu sayede gün içinde sıklıkla bilgisayar başında olan bizler, bulunduğumuz ortamdan ezan sesini duyamadığımız durumlarda sesli veya messenger tarzı mesaj penceresi ile bizi uyarmaktadır.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<

 

 • Risale-i Nur Okuma 4

Açıklama: Risale-i Nur Külliyatını okuyabileciğiniz güzel bir program.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<

 

 • Kur'an-ı Kerim Hatim Programı

Ekran Görüntüsü:

 

 

Açıklama:

YENİ SÜRÜM ÖZELLİKLERİ :

 • 3 Hat bir arada... Programda Hatim yaparken 3 hattan dilediğiniz birini seçebilme.

 • Sayfalar arasında gezinme, istediğiniz cüze, sureye tek tıklamayla gidebilme.

 • Mealli Hatim... Hatim esnasında Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealinden takip edebilme.

 • Gözünüzü yormayacak, size en uygun arkaplanı seçebilme.

 • Sureleri, resmi, alfabetik, nuzül sırasına göre sıralayabilme.

 • İstediğiniz 7 okuyucudan birini seçerek onun sesiyle hatim takip edebilme.

 • Kaldığınız sayfayı ve en son okuma tarihini hatırlatma.

 • Sağdaki sayfayı, soldaki sayfayı ayrı ayrı dinleyebilme, sürükleme çubuğuyla dinleme esnasında okunan sayfa içinde ileri-geri gezinebilme.

 • Kronometre tutabilme.

 • Otomatik hatim. Play tuşuna bastığınızda eğer durdurmazsanız, program otomatik hatim konumuna geçer ve sayfaları siz durdurana kadar arkası arkasına okur. Bu arada sayfalar otomatik olarak çevrilir.

 • Saat, Not Defteri.

 • Ses seviyesini ayarlayabilme.

 • Program ayarlarını hafızada tutabilme.

 • Ayarlanabilir otomatik kapanabilen ve şeffaf menüler.

 • Secde ayetleri hatırlatması...


Programı yükleme ve kaldırma :

 • Program otomatik olarak kendini yükleme ve kaldırma özelliğine sahiptir.

 • NOT: Programın çalışabilmesi için Adobe Flash Player 9.0 veya üstü gerekir.

 • Bilgisayarınızda Adobe Flash Player yüklü değilse buradan indirebilirsiniz.

 

Küçük Boy : 1024 x 768 ekranlar için. 167 MB

Büyük Boy : 1280x1024 ve üzeri ekranlar için. 227 MB

Programı indirip kurduktan sonra hatim setlerinden enaz birini yada hepsini indirip kurmanız gerekiyor. HATİMLER Boyut İnd

HATİMLER   Boyut İndirin
Davut Kaya Hatimi YENİ   725 mb İndir
İlhan Tok Hatimi   685 mb İndir
Sad El Gamdi Hatimi   696 mb İndir
Abdussamed Hatimi   653 mb İndir
Husari Hatimi   569 mb İndir
Kabe İmamları Hatimi   715 mb İndir
Medine İmamları Hatimi   730 mb İndir
Dualar (Namaz Duaları) YENİ   4 mb İndir
     

Hasenat.com'dan alıntıdır.

 

 • Uygulamalı Tecvid Öğretimi

Açıklama: Bu program, osmanlı medreselerinde okutulan ve adına "karabaş" tecvidi dediğimiz kitap esas alınarak hazırlanmıştır. Karabaş tecvid kitabi da İmam’ı asım ve rivayeti hafs’ı esas alır. Bu programın amacı şudur; bir hoca efendinin dizinin dibine çökerek tecvid dersi görmeye vakti olmayanlar veya diğer sebeplerden dolayı, buna zaman bulamayanlar, bu programı açtıklarında, bilenler bilgilerini yenilemiş , bilmeyenlerin ise öğrenmelerine vesile olmuş olacağız, inşaallah.

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Cep Müezzin

Açıklama: Müezzin, namaz vakitlerini Diyanet ile uyumlu olarak hesaplayan ve çalışmak için Internet bağlantısı gerektirmeyen bir Windows uygulamasıdır.

Bulunduğunuz şehir, programın şehir listesinde mevcut ise listeden seçip namaz vakitlerini görebilirsiniz. Listede olmayan şehirler için ise Google Maps veya Google Earth’den (veya başka bir harita programından) enlem ve boylam bilgilerini öğrenip programa girdiğinizde Diyanet uyumlu namaz vakitlerini hesaplatabilirsiniz.

Program isterseniz namaz vakitlerinde ezan okur ve vakit yaklaştığında sizi uyarır. Ayrıca bir sonraki vaktin girmesine ne kadar süre kaldığını geri sayım penceresi üzerinden izleyebilirsiniz.

Programın içinde verilen hicri tarihler 2009-2015 yılları için Diyanet ile uyumludur.

Sürüm 1.2'de değişenler:

Sürüm 1.1′de 45 derece kuzey enlemi ve yukarısı için 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren imsak vakitleri hatalı hesaplanmaktadır.

Sürüm 1.2′de bu problem düzeltilmiştir.

Bu yüzden 45 derece kuzey enlemi ve yukarısı için programı kullanan tüm kullanıcıların mutlaka bu yeni sürümü indirip kurmaları gerekmektedir.

Program İçin Neler Gerekli?: .Net Framework 2.0

Ekran Görüntüsü:

 

>>> indirmek için tıkla <<<

 

 • Quran Flash ( Kuranı Kerim Programı)

Açıklama: Arapça olarak hazırlanmış Kuranı Kerim Programı. Sayfaları köşelerden tutarak açabiliyorsunuz. Yada istediğiniz sayfaya yada sureye gidebiliyorsunuz.

Ekran Görüntüsü:

 

>> indirmek için tıkla <<<>

 
İmanehli – İslami Bilgi Arşivi

www.ilahi100.com / ilahi dinle


Türkiye'nin İlahi Adresi

Ilahi-Ezgi.com - Full Albumler

ilahi dinle

tekbir organizasyon


 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=