SERTİFİKA
TEMEL PSİKOLOJİ SERTİFİKASIKişiliğin dini ve kültürel etkiler sonucu oluştuğunu tezi kime aittir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 2
Puanlar: 5
Kişinin psikolojik bozukluklarını temel nedeninin çocukluktaki cinsel baskılar olduğu düşünülerek yapılan terapi aşağıdaklerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 3
Puanlar: 5
Kişilik gelişiminde cinsel bastırılmışlığın önemine değinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 4
Puanlar: 5
Aşağıdakilerden hangi bilincin farklı durumlarına örnek değildir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 5
Puanlar: 5
Olayları yalnız değil bir bütün içinde inceleyerek algının bir görüntüyü zeminden ayırabildiği ve bu şekilde anlamlandırdığı düşüncesini içeren akım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 6
Puanlar: 5
Vücudun hormonal dengesini,uyku ve uykusuzluğu,sevinme-üzülme gibi fonksiyonları, çeşitli iç salgı bezlerine komutlar vererek düzenleyen kısıma ne ad verilir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 7
Puanlar: 5
İşlevselcilik akımın kurucu aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 8
Puanlar: 5
Depresyon aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde oluşmaktadır?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 9
Puanlar: 5
Kişinin kendisinin sürekli denetlendiği, konuşursa yada herhangi bir faaliyet içinde bulunduğunda başarısız olduğunda alay konusu olacağını düşünerek aktivitelerini kısıtlaması haline ne ad verilir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 10
Puanlar: 5
Sinir liflerini koruyan ve mesajın daha hızlı iletilmesini sağlayan yapı ve bu yapının deformasyonundan oluşan haslık hangisinde doğru verilmiştir?
Bir cevap seçin.
Yanlış
Bu gönderi için puan: 0/5.
Question 11
Puanlar: 5
Beynin görüntüleme merkezi beynin hangi kısmındadır?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 12
Puanlar: 5
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırma yöntemlerinden biri değildir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 13
Puanlar: 5
Beynin duygu ve uzun süreli hafıza merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 14
Puanlar: 5
Beyni oluşturan temel birime ne ad verilir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 15
Puanlar: 5
Dopamin hormonu eksikliği aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Bir cevap seçin.
Yanlış
Bu gönderi için puan: 0/5.
Question 16
Puanlar: 5
Şizofren hastalığına neden olduğu düşünülen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 17
Puanlar: 5
Psikolojik bozuklukların saptanması, nedenlerinin araştırılması ve tedavisiyle ilgilenen psikolojinin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 18
Puanlar: 5
Klasik koşullanma teoremini ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 19
Puanlar: 5
Davranışçılık ekolünün kurucusu kimdir?
Bir cevap seçin.
Doğru
Bu gönderi için puan: 5/5.
Question 20
Puanlar: 5
İlk psikoloji laboratuarını kuran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
Doğru

TEMEL HUKUK SERTİFİKASI
Puanlar: 10
İki tarafın hukuki sonuç elde etmeye yönelik irade beyanlarının uyuşmasıyla kurulan
ve borç doğuran işlem nedir?
Bir cevap seçin.
A. icap (öneri)
B. kabul
C. sözleşme
D. borç
Question 2
Puanlar: 10
Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın kabul ettiği ilkelerden biri değildir?
Bir cevap seçin.
A. Laik devlet
B. Sosyal devlet
C. Monarşik devlet
D. Hukuk devleti
Question 3
Puanlar: 10
Kesin vadeli bir borcu ödemeyen borçlu,
Bir cevap seçin.
A. Temerrüde düşer
B. İiflas eder
C. Hiçbiri
D. Borcundan kurtulur
Question 4
Puanlar: 10
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuka girmez?
Bir cevap seçin.
A. Miras Hukuku
B. Kişiler Hukuku
C. Aile hukuku
D. Ticaret hukuku
Question 5
Puanlar: 10
Suç sayılan fiilerin ve cezalarının kanunda tek tek yazılı olması ve kimsenin bu yazılı fiiler dılında fillerden suçlanamaması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
A. Suç ve cezada kusur ilkesi
B. Suç ve cezada kanunilik ilkesi
C. Hiçbiri
D. İhtisas ilkesi
Question 6
Puanlar: 10
Hangisi Kamu hukuku dalı değildir?
Bir cevap seçin.
A. İdare hukuku
B. Ceza hukuku
C. Medeni Hukuk
D. Anayasa Hukuku
Question 7
Puanlar: 10
Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik,
Bir cevap seçin.
A. Geçerlidir.
B. Yok hükmündedir.
C. Butlanla iptal edilir
D. Taraflar itiraz etmedikçe geçerlidir.
Question 8
Puanlar: 10
Aşağıdakilerden hangisi hukukun tanımında yer almaz?
Bir cevap seçin.
A. Hukuk, toplumsal davranış kurallarındandır.
B. Hukuk, yaptırımı devlet gücüyle desteklenmiş kurallar bütünüdür.
C. Hukuk, insanların birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen davranış kuralları bütünüdür.
D. Hukuk, İlahi güç tarafından gönderilmiş, uyulması zorunlu kurallardır.
Question 9
Puanlar: 10
Gerçek kişilik ne zaman başlar?
Bir cevap seçin.
A. Nüfus cüzdanı verildiğinde
B. 18 yaş doldurulduğunda
C. Nüfus kaydı yapıldığında
D. Çocuk tam ve sağ doğduğunda
Question 10
Puanlar: 10
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yaptırım türlerinden biri değildir?
Bir cevap seçin.
A. Küçümseme
B. İptal
C. Hapis cezası
D. Tazminat

Hukuki.NET Forumları

Ana Sayfa

Banner
En İyi Hukuk Rehberi


Hukuk Siteleri
http://www.adaletvehukuk.com/
http://www.anayasa.gen.tr/
http://www.ankahukuk.com/
http://www.hukuki.net/
http://internet.hukuku.net/
http://www.nettehukuk.com/
 


TEMEL KUANTUM DÜŞÜNME TEKNİKLERİ
 

1.)Aşağıdakilerden hangisi bilinçaltı hakkında doğru değildir?

2.)Kuantum felsefeyi uygulamada Nörönlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

3.)Aşağıdakilerden hangisi beyin yarım küreleri hakkında doğru ifade içermez?

4.)Aşağıdakilerden hangisi Çekim yasasının özelliklerinden biri değildir?

5.)Modül 2 eğitiminde yer almayacak uygulama ve konular aşağıdakilerden hangisidir? 

6.)Öğrenme süreci aşamalarında uygulamalar ve pratik kazanmada amaç hangi aşamaya ulaşarak işimizi kolaylaştırmaktır?

7.)Aşağıdakilerden hangisi Evrensel yasalardan biri değildir?

8.)Kuantum düşünme aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

9.)Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yasalardan biri değildir?

10.)Aşağıdakilerden hangisi ilkel beynin fonksiyonlarından biri değildir?

11.)Kuantum ve çekim yasası Modül 1 eğitiminin temel amacı nedir? 

12.)Duygular ile ilgisi olmayan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

13.)Aşağıdakilerden hangisi üçlü beyin teorisi konusu dışıdır?

Bir cevap seçin.

14.)Aşağıdakilerden hangisi kuantum düşünme yöntemi ilkelerinden biri değildir?

15.)Aşagıdakilerden hangisi kuantum fiziği dahilinde değildir?

16.)Uygulamada yaşanan sorunlar aşağıdakilerden hangisi değildir?

17.)Aşağıdakilerden hangisi Çekim yasasının özelliklerinden biri değildir?

18.)Aşağıdakilerden hangisi evrensel yasaların özelliklerinden biri değildir?

19.)Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zihinsel yasalar kapsamında yer almaz

20.)Aşağıdakilerden hangisi bedensellik yasası ilkelerinden biri değildir?

http://www.kisiselgelisim.biz/
http://www.kuantum.gen.tr/
http://www.profesyonelogrenciyim.com/
http://www.kuantumyasamkocu.com/
http://www.kuantumdusunce.tk/
http://www.hafizateknikleri.net/
http://www.kisiselgelisim.org.tr/

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=