SORULARLA DİN KÜLTÜRÜRamazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan namaz hangisidir?
 

Nafile
Şükür
Tövbe
Teravih  ****
Kurban kesme ibadeti hangi peygamber zamanında başlamıştır?
 

Hz. Davud
Hz. Hüseyin
Hz. Musa
Hz. İbrahim  *****
Yüce Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği en büyük günah aşağıdakilerden hangisidir?
 

Namaz kılmamak
Kul hakkı yemek  ****
Misafire ikramda bulunmamak
Oruç tutmamak
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık hangisidir?
 

Cin
Şeytan
Melek  ****
Peri
"Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" sözü hangi halife tarafından söylenmiştir?
 

Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
Hz. Ali  *****
Hz. Osman
Aşağıdakilerden hangisi 4 halifeden biri değildir?
 

Hz. Ömer
Hz. Hüseyin  ****
Hz. Osman
Hz. Ali
"Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla" anlamına gelen cümleye ne denir?
 

Dua
Öğüt
Ezan
Besmele   ****
"Takdir ne ise o olur, ben üzerime düşeni yaptım" diyen bir kimse, İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisine uygun davranmıştır?
 

Tevekkül  ****
Teşekkür
Tefekkür
Tasavvuf
Üzerinde bir kilise bulunan Akdamar Adası hangi gölümüz üzerinde yer alır?
 

Van Gölü  *****
Manyas Gölü
Tuz Gölü
İznik Gölü
Yahudilerin ibadet yerlerine ne ad verilir?
 

Mescit
Kilise
Sinagog  *****
Tapınak
Kutsal toprakları egemenliğine alan padişah hangisidir?
 

Kanuni Sultan Süleyman
Yavuz Sultan Selim  *****
Fatih Sultan mehmet
Çelebi Mehmet

ALLAH ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık hangisidir?
 

Cin
Peri
Huri
Melek
Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözler, dinimizde ne ad verilir?
 

Hadis  ****
Tefsir
Kelam
Fıkıh
İbadet amacıyla belli özelliklere sahip bir hayvanı, belli bir zamanda Allah'ın rızasını umarak kesmeye ne ad verilir?
 

Adak
Kurban  ****
Sadaka
İbadet
Dini inanışlara göre, kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimseye ne ad verilir?
 

Deccal  ****
Şeyh
Yalancı Peygamber
Mesih
Farzdan önce sünneti kılınmayan namaz hangisidir?
 

Öğle namazı
İkindi namazı
Sabah namazı
Akşam namazı  ****
"Mevlit" adlı dini eseri kim kaleme almıştır?
 

Yunus Emre
Süleyman Çelebi  ***
Karacaoğlan
Mevlana
Hazreti Muhammed'in vefatından sonra göreve gelen halife hangisidir?
 

Hazreti Osman
Hazreti Ebubekir  ****
Hazreti Ali
Hazreti Ömer
İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunda hangi konuyu ele almıştır?
 

Toskanalı ahçıları
Hz. İsa ve havarilerini  ***
Ailesini
Mona Lisa''nın mutfağınıLEONARDO DA VİNCİ-İTALYA
 
Kuran-ı Kerim'de kaç sure bulunmaktadır?
 

110
114 ***
100
113
Bayrağı bir renkten oluşan tek ülke olan Libya'nın bayrağı hangi renktir?
 

Siyah
Kırmızı
Mavi
Yeşil  ***
Hz. Hatice, Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı?
 

14
22
40  ****
20
Hz. Muhammed'in kabrine ne ad verilmiştir?
 

Kabe
Kade-i ahire
Ravza-i Mutahhare  ***
İstikbali kıble
İslamiyette ezanı ilk defa kim okumuştur?
 

Hz. Bilâl-i Habeşî  ****
Hz. Osman
Hz. Abdullah
Hz. Hamza
İslamiyette, Hz.Muhammed'in sünnetiyle şekillenen inanca dayalı mezheplere ne ad verilir?
 

Ehl-i Sünnet ****
Selefilik
Şiilik
Haricilik
Yeşil Türbe hangi ilimizdedir?
 

Şanlıurfa
Trabzon
Bursa  ****
Kahramanmaraş
İslam inancına göre kıyamet gününde Sür adlı boruyu öttüreceği ve dünyanın sonunun geldiğini bildirmekle görevli olan meleğin adı nedir?
 

Mikail
Azrail
Cebrail
İsrafil  ****
Medeni Kanun'un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesine ne denirdi?
 

Hülle ****
Kefalet
Fıkıh
Mecelle
Dini metinlerde kıyametten önce kimin bir kurtarıcı olarak geleceğine inanılır?
 

Mikail
Mehdi  ****
Hızır
İsrafil
Hz. Muhammed'in de katıldığı üç savaş arasında hangisi yer almaz?
 

Bedir
Hendek
Talas  ****
Uhud
Rüku ve secdesi olmayan namaz hangisidir?
 

Cenaze  ****
Bayram
Teravih
Cuma
Hıristiyanlıkta kadın din görevlilerine ne ad verilir?
 

Tanrıça
Keşişe
Rahibe ***
Hemşire
Aşağıdakilerden hangisi günümüzün yahudi devletidir?
 

Filistin
Lübnan
Ürdün
İsrail ***
Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir?
 

Farz  ****
Hadis
Sünnet
Vacip
Kur'an-ı Kerim'deki hem ayet hem de harf sayısı bakımından en kısa sure hangisidir?
 

Bakara
Asr
Kevser  ****
Fatiha
Zerdüşt dininin kitabı hangisidir?
 

Avesta  ****
İncil
Tevrat
Zebur
Kur’ân-ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
 

Romalılar
Araplar
İsrailoğulları ****
Türkler
Hz.İsa'nın ölümünden sonra öğretisini yaymak için seçtiği 12 yardımcısına ne ad verilir?
 

Havari  ***
Vikont
Mesih
Şövalye
Hz.Muhammed'in doğduğu geceye ne ad verilir?
 

Berat kandili
Regaip kandili
Mevlid kandili  ***
Mir''ac kandili
Üç büyük dinin ortak olarak kutsal saydığı kent hangisidir?
 

Kudüs  ***
Riyad
Medine
Mekke

MESCİD-İ AKSA (KUDÜS)
Kur'an-ı Kerim’de 114 adet bulunan müstakil bölümlere verilen ad hangisidir?
 

Ayet
Vahiy
Sure ****
Farz
Hıristiyan din adamlarının dünya işlerinden tecrit edilmiş şekilde yaşadığı ve genellikle şehir dışında inşa edilen yapılara ne ad verilir?
 

Şapel
Manastır ****
Kilise
Sinagog
Hz.Muhammed (S.A.V)'in müşriklerle yaptığı savaşların ilki hangisidir?
 

Uhud
Mekke
Bedir  ****
Hendek
13 Mart 624 CUMA
Semud kavmine hangi peygamber gönderilmiştir ?
 

Hz.Musa
Hz.Yusuf
Hz.Salih  *****
Hz.Davud
Dine sonradan girmiş olan boş inançlara ne denir?
 

Hurufat
Hurafe ***
Husumet
Hurra
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 

İslamiyette renk ve ırk ayrımı yoktur
İslamiyet ,akla büyük önem verir
İslamiyet,Türklerin ve Arapların dinidir  *****
İslamiyet,ilim öğrenmeyi ibadet sayar
İnanışa göre, Adem ile Havva'nın cennetten kovulmalarına sebep olan meyve hangisidir?
 

İncir
Üzüm
Nar
Elma ****
Kur'ân-ı Kerim'de ibret verici hikâyelere ne ad verilir?
 

Kıssa  ****
Fıkra
Olay
Vaka
Kur'an-ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
 

11 yıl 2 ay, 22 gün
18 yıl, 8 ay, 18 gün
22 yıl, 2 ay, 22 gün  ****
11 yıl 1 ay, 1 gün
Hristiyanların, her yıl Hz. İsa'nın dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı Paskalya bayramında hangi yiyeceğin kabuğunun boyanması adettendir?
 

Patates
Bal kabağı
Ceviz
Yumurta  *****
Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından değildir?
 

burnu temizlemek
tırnak kesmek ****
bütün vücudu yıkamak
ağzı temizlemek
Hangisi, Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayindir?
 

Sema  ***
Mevlide
Huşu
Tennure
Kuran'ın üç ayetten meydana gelen en kısa suresi hangi seçenektedir?
 

Enfal
Tevbe
Kevser  ****
Nasr
Ay takvimi içinde yer almayan seçenek hangisidir?
 

Zilkade
Mina  ****
Recep
Muharrem
Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı müslümana ne ad verilir?
 

Mükellef  ****
Müdrik
Müstehap
Tabiin
Mekke ile Medine'nin bulunduğu bölgeye ne ad verilir?
 

Hicaz  ****
Gazze şeridi
Kabe
Kudüs
Kur'an-ı Kerim’deki son sure hangisidir?
 

Ya-sin suresi
Bakara Suresi
Nas Suresi  ****
Kevser Suresi
Orta Çağ'da, Katoliklerde katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı nedir?
 

Aforoz
Engizisyon  *****
Asliye
İzolasyon
İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne ad verilir?
 

Mimber  ****
Mihrap
Minare
Kürsü
Brahmanizm’den sonra ortaya çıkan, canlıların öldükten sonra yeniden dirileceğini öne süren, çoktanrılı dinin adı nedir?
 

Hinduizm  *****
Şintoizm
Sihizm
Caynizm
Hz.Muhammed' ilk vahiy ne zaman gelmiştir?
 

Miladi-613
Miladi
Mila
Miladi -610  ****
İslam hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ne ad verilir?
 

Feraiz
İhtikar
İrtidat  ****
Duha
Hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından biridir?
 

VÜCUT
BEKA
KIDEM
BASAR   ****
Hangisi, İsrailoğulları'nın peygamberi ve kralıdır?
 

Hz. İsa
Hz. Yahya
Hz. Nuh
Hz. Davut  *****


 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=