SORULARLA EDEBİYAT

Hangi masal kahramanının saçları, diğerlerine göre daha uzundu
 

Rapunzel  ****
Kibritçi Kız
Pamuk Prenses
Heidi
Bir insanın kendi kişisel ihtiyaçlarının farkına varması, duygulanması, düşünmesi, iç gözlem yapması, rüya görerek kendi içinden mesaj almasıyla gerçekleşen iletişime verilen isim hangisidir?
 

Sözlü iletişim
Öz kişisel iletişim  ***
Yazılı iletişim
Kişiler arası iletişim
Hangisi, doğru ve etkili bir yazılı iletişim gerçekleştirebilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
 

Sözcük haznesini geliştirmek
Kişisel hobilere değinmek  *****
Açık seçik, anlaşılır yazmak
Basit bir dil kullanmak
Don Kişot'un yazarı kimdir?
 

Robert Louis Stevenson
Daniel Defoe
Emile Zola
Miguel de Cervantes  ****
Bilinen bir şeyi anlam bakımından bir incelik oluşturabilmek için bilmiyormuş gibi görünme sanatına ne denir?
 

Tecâhül-i ârif  ***
İstiare
Tevriye
Hüsnü Ta’lil
"İstiklal Marşı"nın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy hangi mesleğin eğitimini almıştır?
 

Eczacılık
Mühendislik
Avukatlık
Veterinerlik  *****
Aşağıdakilerden hangisi destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?
 

Divan-ı Lügat-it Türk
Kitab-ı Dede Korkut  *****
Atabetü-l Hakayık
Göktürk Kitabeleri
Hangisi "İlahi Komedya" eserinin bölümlerinden biri değildir?
 

Cehennem
Araf
Cennet
Yeryüzü  ***
Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası, hangisidir?
 

Mısra
Gazel
Beyit  ****
Hamse
1821 yılında, Louis Ön adlı Fransızın geliştirdiği, körlerin kullanmış olduğu alfabe hangisidir?
 

Camenta
Braille  ****
Kunta Kinte
Letraset
"Çok gezmek" anlamına gelen deyimde, havada görülen kuş hangisidir?
 

Baykuş
Kırlangıç
Turna
Leylek  ****
Osmanlı tarihinde etkin olmuş kadınlardan birini konu edindiği 'Kirâze' adlı romanıyla adından söz ettiren yazar kimdir?
 

Zeynep Aliye
Yeşim Solmaz
Kâmuran Solmaz  ****
Elif Şafak
Sondan eklemeli bir dil olan Türk Dili köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur?
 

Hami-Sami Dil Ailesi
Çin-Tibet Dil Ailesi
Ural-Altay Dil Ailesi  ****
Hint - Avrupa Dil Ailesi
Aşağıdakilerden hangisi Harry Potter serisinin bir kitabı değildir?
 

H.P. ve Felsefe Taşı
H.P. ve Azkaban Tutsağı
H.P. ve Zümrütü Anka Yoldaşlığı
H.P. ve Ron Weasley Malikanesi  ***
"Vadideki Zambak", "Anna Karenina" ve "Ana" romanlarının yazarlarının doğru sıralaması nasıldır?
 

Balzac-Gorki-Tolstoy
Balzac-Tolstoy-Gorki  ****
Gorki-Tolstoy-Balzac
Tolstoy-Balzac-Gorki
BALZAC
TOLSTOY
GORKİ-
Asıl adı Julien Viaud olan, 1920'de kendisine "İstanbul Şehri Fahri Hemşerisi" unvanı verilen Fransız asıllı yazar kimdir?
 

Dario Fo
Jean-Paul Sartre
Pierre Loti  ***
Emile Zola
Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın hikayelerinden biri değildir?
 

Bomba  ****
Şahmerdan
Semaver
Sarnıç
Yazı yazarken kullandığımız kesme iminin adı hangisidir?
 

Virgül
Apostrof  ***
Çift tırnak
Tire
APOSTROF
Seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine verilen isim nedir?
 

Anagram
Diksiyon  ****
Ahenk
Fonetik
Benim Adım Kırmızı adındaki yabancı dillere de çevrilen eserin yazarı hangisidir?
 

Murat Gülsoy
Kaan Arslanoğlu
Orhan Pamuk ****
Orhan Asena

"Eli bayraklı" ve "eli maşalı" denilen kişileri, hangi sözcük tanımlar?
 

Çirkin
Şirret ****
Cimri
Kıskanç
Tavlada kullanılan yek, dü, se, cihar, penç, şeş sözcükleri Türkçeye hangi dilden geçmiştir?
 

Farsça ***
İbranice
Arapça
Bulgarca

Aşağıdaki destanlardan hangisi ''yapma'' destandır?
 

Ramayana
Gılgamış
Beowulf
Kaybolmuş Cennet  ****
Kenan, Lamia, Cavidan ve Vedat, hangi romanın kişileridir?
 

Kırık Hayatlar
Fatih-Harbiye
Dudaktan Kalbe ****
Aşk-ı Memnu
Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
 

Fahriye
Medhiye
Mersiye ****
Cemreviye
Jean Valjean hangi romanın kahramanıdır?
 

Yeşil Yol
Anna Karenina
Goriot Baba
Sefiller  ***
Üçü nazım türü olan seçeneklerden hangisi nesir türüne örnektir?
 

Ağıt
Mersiye
Eleştiri  ****
Kaside
'Ölü Canlar' adlı dünyaca ünlü romanın yazarı kimdir?
 

Tolstoy
Mayakovski
Dostoyevski
Gogol ****
Vur ama dinle özdeyişi kime aittir?
 

William Blake
Konfiçyüs
La Rochefoucauld
Themistokles
Mehmet Akif Ersoy'un "Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" dizelerinden hatırladığımız "şüheda"nın kelime anlamı nedir?
 

Şahıslar
Şahitler
Şehitler  ****
Şahlar
2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak tarihe geçen edebiyatçımızın adı nedir ?
 

Orhan Pamuk  ****
Vedat Türkali
Selim İleri
Adalet Ağaoğlu
Fuzuli, Baki, Bağdatlı Ruhi ve Nabi, Türk edebiyatının hangi dalı içinde yer alır?
 

Halk edebiyatı
Fecr-i Ati edebiyatı
Tanzimat edebiyatı
Divan edebiyatı***
Shakespeare'in Danimarka prensi olan ünlü kahramanı kimdir?
 

Hamlet  ****
Timon
Othello
Lear
Kemal Tahir ve Halide Edip Adıvar tarafından yazılan iki eser hangi seçenektedir?
 

Acımak-Kuyucaklı Yusuf
Küçük Ağa-Tutunamayanlar
Çalıkuşu-Sevdalinka
Devlet Ana-Vurun Kahpeye

1997'de yayımlanan "Adı Aylin" adlı biyografik romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
 

Pınar Kür
Ayşe Kulin ***
Elif Şafak
Adalet Ağaoğlu
Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek'e ait bir eserdir?
 

Çile
9. Hariciye Koğuşu
Yaban
Vurun Kahpeye
Bodrum'da yaşamış ve Halikarnas Balıkçısı adıyla anılan ünlü yazarımız kimdir?
 

Salah Birsel
Cevat Şakir Kabaağaclı *****
Sait Faik Abasıyanık
Ahmet Haşim
Atasözüne göre, kaz gelen yerden hangi hayvan esirgenmez?
 

Hindi
Tavuk  ****
Ördek
Sülün
“Bu yıl babamın yüzünden sınıfı geçtim” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir?
 

Sözcükleri birbiriyle karıştırma
Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık
Gereksiz Sözcük Kullanma
Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma  *****
Aşağıdaki dillerden hangisi sağdan sola doğru yazılır?
 

Almanca
Portekizce
Çince
İbranice  ****
Truva efsanesine göre; mitolojik kahraman Paris, üzerinde "en güzele" yazan elmayı hangi tanrıçaya vermiştir?
 

Hera
Afrodit  ****
Diana
Athena
Hangi dizede edat kullanılmamıştır?
 

Gökyüzü ağarıncaya dek
Su kadar maviyken gökyüzü
Dün bir şal gibi dolandı boynuma
Gökyüzünün maviliğine akarak  ****
İskender'in Hindistan'daki aşk serüvenini konu alan "Eşber" kimin eseridir?
 

Abdülhak Hamit Tarhan ****
Samipaşazade Sezai
Namık Kemal
Recaizade Mahmut Ekrem
Firdevsi'nin ünlü eserinin adı nedir?
 

Şeyhname  ****
Bendname
Harname
Pendname
Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmış ilk dilbilgisi kitabı olarak da bilinen eser hangisidir?
 

Divanı Hikmet
Divan-ü Lügati''t Türk  ****
Kutadgu Bilig
Atabetül HakayıkHint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin hangi isimli kitabı, İslami liderlerin tepkisine yol açmış ve hakkında ölüm fermanı verilmiştir?
 

Adımlar
Şeytan Ayetleri ****
Utanç
Kardeş Payı
Olmayacak bir iş için boşu boşuna çaba gösterilmesini istemeyen biri hangi deyimi kullanır?
 

Aklımı başımdan aldın
Ağzından yel alsın
Akla karayı seçme
Akıntıya kürek çekme  *****
"Emrihak" ya da "irtihal" sözcüklerini kullanan biri neden bahsediyordur?
 

Ölüm  ****
Din
Aşk
Kazanç
Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır?
 

Fenelon-Telemak
Reşat Nuri Güntekin-Vurun Kahpeye****HALİDE EDİP
Ömer Seyfettin-Pembe İncili Kaftan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Yaban

Aşağıdaki eşleşmelerden yanlış olanı seçiniz.
 

Evren-Kozmos
Samanyolu-Kainat  ****
Uzay-Feza
Gök taşı-Meteor
Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok sözleri kime aittir?
 

Hacı Bektaş Veli
Karacaoğlan
Mevlana  ****
Yunus Emre

HACIBEKTAŞ


Sinekli Bakkal'ın yazarı kimdir?
 

Yakup Kadri
Halide Edip Adıvar
Yaşar Kemal
Kemal Tahir
İslamiyetten önceki Türk edebiyatına ait eserlerden hangisi Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır?
 

Divan-ü Lügatit-Türk   *****
Divan-ı Hikmet
Atabetül Hakayık
Kutadgu Bilig
"Kutadgu Bilig"in yazarı kimdir?
 

Kaşgarlı Mahmut
Yusuf Has Hacip  *****
Mevlana
Evliya Çelebi
Bir kadın tekrar evlenirse bu ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse bu da ilk karısına taptığı içindir özdeyişi kime aittir?
 

Oscar Wilde  ****
Schiller
Emerson
Madame de Stael
“Türkçe de Arapça ve Farsça dillerinden gelmiş sözcükler vardır” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir?
 

Sözcükleri birbiriyle karıştırma
Yerinde kullanılmayan sözcükler
Sözcükleri yanlış anlamda kullanma
Gereksiz sözcük kullanma  ****
"Şiiriçi Hatları Vapuru" isimli şiirinde Nazım Hikmet, Can Yücel, Attila İlhan, Edip Cansever, Orhan Veli ve Cemal Süreya için dizeler yazan edebiyatçımız kimdir?
 

Sunay Akın ****
Murathan Mungan
Enis Batur
İsmet Özel
SUNAY AKIN
MURATHAN MUNGAN
ENİS BATUR
İSMET ÖZEL
 
“Kusursuz dost arayan dostsuz kalır” sözüyle hangisi arasında bir yakınlık söz konusudur?
 

İsin yanında is, misin yanında mis olursun.
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
Dikensiz gül olmaz.  ****
Körle yatan şaşı kalkar.
Konuşmacıların siyasi ya da bilimsel bir konuda birbirleriyle girdikleri sert tartışmaya ne denir?
 

Demagoji
Polemik ****
Ajitasyon
Provokasyon
Hangisi, Karagöz oyununa özgü karakterler arasında yer alır?
 

Japon
İspanyol
Acem  ****
Fransız
Mezopotamya'da ortaya çıkan, ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsünü konu edinen destan hangisidir?
 

Gılgamış  ****
Ramayana
Kalevala
Nibelungen
Doğa güzelliklerini anlatan şiirler hangi türe dahildir?
 

Lirik
Epik
Pastoral ****
Didaktik
PASTORAL
EPİK ŞİR-KAHRAMANLIK
LİRİK ŞİİR-COŞKUNLUK,DUYGUSALLIK
DİDAKTİK ŞİİR-ÖĞÜT,BİLGİ,DERS ÇIKARMAK

 
Karagöz oyunundan hatırladığımız tipleme hangisidir?
 

Goncagül
Tuzsuz Deli Bekir  ****
Mercan Dede
Tarçın Bey
TUZSUZ DELİ BEKİR-KABADAYI
İSMAİL DÜMBÜLLÜ-İLK TİYATROCULARDAN..
Şiirlerini aruzla yazan Yahya Kemal'in hece vezni ile yazdığı tek şiirin adı nedir?
 

Demir Ökçe
İstanbul
Ok  ****
Gül
 
Hangisi, içi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen sözdür?
 

Demir tavında dövülür
Söz gümüşse sükut altındır
Altı alay üstü kalay  ****
Bakır çalmak
Sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
 

Börek ****
Elek
Korunak
Dalgıç
Orhan Veli Kanık "Gemlik'e doğru denizi göreceksin" dizesini nasıl tamamlamıştır?
 

Sakın inanma
Sakın şaşırma  ****
Sakın bakma
Sakın bekleme
İspanya'dan kalkıp Mısır Piramitleri'nin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago hangi romanın kahramanıdır?
 

Simyacı ***
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
Gülün Adı
Var Olmayan Şövalye
Aşağıdaki şiirlerden hangisi serbest tarzda yazılmıştır?
 

Hân-ı Yağma-Tevfik Fikret (YİYİN EFENDİLER)
Adem Kasidesi-Aşık Paşa
Anlatamıyorum-Orhan Veli  ****
Sessiz Gemi-Yahya Kemal Beyatlı

 
Kış mevsimini anlatan kasidelere ne ad verilir?
 

Rahşiyye
Dâtiyye
Kudûmiyye
Şitâiyyye  ***
“Alınan bunca borç Türkiye'nin Avrupa'ya bağımlı olmasını sağladı” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir?
 

Sözcükleri birbiriyle karıştırma
Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık
Gereksiz Sözcük Kullanma
Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma  ****
Vasıf Öngören'in 1969 yılında yazdığı, sinemada Türkan Şoray'ın rol aldığı eserin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 

Betül Nasıl Kurtulur
Zeynep Nasıl Kurtulur
Leyla Nasıl Kurtulur
Asiye Nasıl Kurtulur ***
Genç bir hastanın psikolojisini yansıtan "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" romanı ile ünlü yazar kimdir?
 

Çetin Altan
Attila İlhan
Cemil Meriç
Peyami Safa  ***
Türkçe'deki kiplerden hangisi gereklik kipidir?
 

meli-malı  ****
ecek-acak
se-sa
e-a
Orhun YYazıtları'nı ilk defa okuma başarısı gösteren ünlü Türkolog kimdir?
 

Melioransky
Dimitriev
Thomsen  ***
Yardintsev
650-965 yılları arasında Hazar Gölü çevresinde imparatorluk kurmuş olan Türklerin kullandıkları dilin adı nedir?
 

Kutadgubilig
Hazar Türkçesi  ****
Selçuklu Türkçesi
Osmanlı Türkçesi
Türk edebiyatına Fransız edebiyatı yoluyla girmiş, iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan nazım şekli hangisidir?
 

Murabba
Sone
Deme
Varsağı
Toplumu eleştirmeye yönelik şiirlere ne ad verilir?
 

Sarkastik Şiir
Satirik Şiir***
Epik Şiir
Didaktik şiir
İstiklal Marşı'nı T.B.M.M.de ilk defa okuyan kimdir?
 

Hamdullah Suphi Tanrıöver****
Hasan Ali Yücel
Memduh Şevket Esendal
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde/Hepsi bana yabancı hepsi başka biçimde diye başlayan ünlü şiir hangi şaire aittir?
 

Cemal Süreya
Faruk Nafiz Çamlıbel
Behçet Necatigil
Kemalettin Kamu  ****

"Ağzında … ıslanmamak" ve "Nohut oda, … sofa" deyimlerinde boş yere hangi yiyecek adı gelmelidir?
 

Mısır
Havuç
Bakla****
Dut
BAKLA
MISIR
HAVUÇ
DUT
Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzumeye ne isim verilir?
 

İronik (Söylenenin tersi)
Akrostiş ****
Mecaz
Akropol
AKROSTİŞ
 
Sözcüklerden hangisi türemiştir?
 

Yaprağı
Tabakta
Coşku****
Merdivenler
Aşağıdaki 'sanatçı, edebiyat akımı" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 

La Martine,romantizm
La Fontaine,romantizm*****
Moliere,klasisizm
Alphonse Daudet,natüralizm


 
Aruz ölçüsünde açık heceyi kapalı hece yaparak,heceyi kalıba uydurmak için uygulanan hataya ne denir?
 

İmale  ****
Cinas
Redif
Vezin
Hangi cümlede belirtili isim tamlaması, özne görevindedir?
 

Evin önünü çiçekle donattılar.
İşin özünü ben de anlayamadım.
Ankara’nın baharı yoktur. ***
Suyun yüzünde köpükler vardı.
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılan sözcüklere ne ad verilir?
 

Galatımeşhur  ***
Akrostiş
Deyişme
Fesahat
galat ı meşhur lügat i fasihten evladır
fesahat, yazıda ve konuşmada, kelime ve cümlelerin ses, ahenk, mana bakımından kusursuz olması demektir
Aşağıdakilerden hangisi ünlü şair Fuzuli'nin gerçek ismidir?
 

Mehmed Bin Süleyman  ***
Ahmet Bin Abdulkadir
Süleyman Bin Hüseyin
Mahmud Bin Abdülbâkî
Fuzûlî
 
Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülü'nü hangi yılda kazanmıştır?
 

2005
2007
2004
2006****
Orhan Pamuk
Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
 

ağaç
su ****
bozkurt
nevruz
Cumhuriyet'in ilk yıllarına damgasını vuran edebiyatçılarımızdan Yakup Kadri'in soyadı hangisidir?
 

Nesin
Abasıyanık
Karaosmanoğlu  ****
Tanpınar
Dede Korkut Kitabı kaç hikayeden oluşmaktadır?
 

10
12 ****
8
11
Dört isimden hangisinin "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"de yeri yoktur?
 

Neşeli
Utangaç
Gözlüklü ***
Öfkeli
Reşat Nuri Güntekin'in Feride Öğretmen'in öyküsünü konu alan, 1922 yılında yayınladığı romanının adı nedir?
 

Mürebbiye
Yeşil Gece
Ateşten Gece
Çalıkuşu1899'da Servet-i Fünun dergisinde yayınlanan ve Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ilk örneği olarak kabul edilen eser olan "Eylül" hangi yazarımızın eseridir?
 

Halit Ziya Uşaklıgil
Mehmet Rauf
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Peyami Safa


Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözleri kime aittir?
 

Hacı Bektaş Veli ***
Karacaoğlan
Mevlana
Yunus Emre
Üç uzun bir kısa bentten oluşan Batı edebiyatı nazım türü hangisidir?
 

Cönk
Balat ***
Berdar
Biladiye
Şiirde söylenmesi kolay gibi görünen, bir benzerini söylemenin veya yazmanın oldukça zor ve büyük ustalık gerektirdiği, söyleyiş kolaylığına ne denir?
 

"Çil yavrusu gibi dağılmak" sözündeki "çil" hangi canlının bir türüdür?
 

Kuş  ***
Hindi
Çiçek
Geyik
çil kuşuEdebiyat Dünyası Ana Sayfası
Antoloji.comYükleniyor...
 
     
     
     

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=