SORULARLA EKONOMİ


YTL banknotlarının üzerinde resmi bulunmayan yapı hangisidir?
 

Piri Reis''in Haritası
İshak Paşa Sarayı
Atatürk Hava Limanı  ****
Efes Antik Kenti


"Binde iki" nasıl yazılır?
 

0,02
0,0002
0,2
0,002 ***


Kapadokya Havaalanı hangi ilimizdedir?
 

Kayseri
Nevşehir  *****
Kars
Niğde

Akdeniz Bölgesi, hangi bitkinin üretiminde ilk sıradadır?
 

Tütün
Ayçiçeği
Pamuk  *****
Fındık

Ücret ve aylıkların derece ve miktarlarını gösteren kıdem esası üzerine kurulu cetvel, hesap cetveli, gelirlerin ne kadar vergisi olduğunu gösteren cetvele verilen isim hangisidir?
 

Barter
Audit
Barem  ****
Bankor

 Yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kira karşılığında kullanım hakkı kiracıya verilerek, sözleşmede belirlenen değer üzerinden malın kiracıya geçmesine ne ad verilir?
 

Arbitraj
Kambiyo
Barter
Leasing  ****

Tayland'ın para birimini işaretleyiniz.
 

Şans
Kader
Talih
Baht  ****

Osmanlı Devletinde, Müslüman Türklerden alınan toprak vergisi hangisidir?
 

Öşür  ****
Dirlik
Mukataa
Avarız
GSYİH'ya net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile verilerden hangisi elde edilir?
 

GSMH  ****
Kamu Harcamaları
İhracat Tutarı
İthalat Tutarı


Kızılay'ın maden suyu gibi bir işletme kurması, hangi tür işletmeye girer?
 

Adi şirketler
Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri  ****
Karteller
Sermaye paylarına bölünmüş komandit şirketYerin derinliklerinde bulunan, mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş hangisidir?
 

Beril
Topaz
Akik
Elmas  ****

Türkiye İş Bankası ne kadar sermaye ile kurulmuştur?
 

3 milyon TL
1 milyon TL  ****
4 milyon TL
2 milyon TL

 
"Küp" sözcüğü, hangi seçenekte kendi anlamında kullanılmıştır?
 

Dert küpü
Sinir küpü
Altın küpü  ****
Sır küpü

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=