SORULARLA KPSS-2


_________________________________________________________________________
Aşağıdakilerden hangisi başkanlık hükümet siste­minin özelliklerinden biri değildir?
A) Kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayırımı vardır.
B) Başkan halk tarafından seçilir.
C) Yürütme organı tek kişiden oluşur.
D) Başkan yasama çalışmalarına katılamaz.
E) Başkan yasama merciinden güvenoyu istemez

CEVAP:A
_________________________________________________________________________
Aşağıdakilerden hangisi parlamenter hükümet yapısının yararlı yönlerindendir?
A) Koalisyonlara imkân vermesi
B) Yönetime katılımın daha yüksek olması
C) Dış politikaların daha başarılı şekilde yürütülebilme­si
D) İstikrar sağlanması
E) Seçimlerin daha kısa aralıklarla yapılması

CEVAP:B
__________________________________________________________________________
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde benimsenmiş demokrasi modelidir?
A) Sosyal Demokrasi
B) Doğrudan demokrasi
C) Temsili demokrasi
D) Yarı doğrudan demokrasi
E) Hürriyetçi demokrasi

CEVAP:C
_______________________________________________________________________
Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?
A) Toprağa sahip olma
B) Örgütlenmiş olma
C) Devamlı olma
D) Hukuki ve siyasi bir yapı olma
E) Birden çok iktidara tabi olma

CEVAP:E
________________________________________________________________________
Devlet iktidarının bir zümre elinde bulunduğu siyasi rejime ne ad verilir?
A) Oligarşi
B) Aristokrasi
C) Monarşi
D) Diktatörlük
E) Teokrasi

CEVAP:A
_______________________________________________________________________
Divan- Mezalim hangi işlere bakar ve başkanı kimdir ?
Ağır siyasi suçluların davalarının görüşüldüğü divan başkanı hükümdardır
______________________________________________________________________
Divan-ı Istifa hangi işlere bakar ve başkanı kimdir ?Mali işlerden sorumludur. . . Başkanı Müstefi dir. .
_______________________________________________________________________
Tarihte ilk kez moğollari yenilgiye uğratan devlet ve bu savaşın adı nedir ?
Memlükler aynu calut savaşında

______________________________________________________________________
Tarihteki ilk Türk-bizans ittifakı hangi devlet döneminde olmuştur ?
Göktürkler, sasani devletine karsı bizansla ittifak yapyor.

_____________________________________________________________________
Din değiştiren ilk türk devleti ?
UYGURLAR-BÖGÜ KAĞAN ZAMANINDA MANİHEİZM

______________________________________________________________________
-Orta asya ile anadolu arasında baglantı kurmuslardır
-Moğollarla selcuklular arasında tompon bölge olusturmuslardır

Bilgileri verilen Türk islam devleti hangısıdır ?

A. Harzemsahlar
B. Gazneliler
C. Memlukluler
D. Karahanlılar
E. Tolunogulları


_______________________________________________________________________
Aşağıdakı Türk İslam devletlerınden hangısı Haçlılarla mucadele etmemıstır?

A. Anadolu Selçuklu
B. Memlüklüler
C. Çaka Beyliği
D. Eyyübiler
E. Danişmendliler

________________
________________________________________________________
1. Bimarhane
2. Ribat
3. Pençik (I. Murat zamanında)

İlk Türk islam devleti olan Karahanlılarda yukarıdakılerden hangılerının varlıgından bahsedılemez?

A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. Yalnız 3
D. 1ve 2
E. 1,2 ve 3

____________________________________________________________________________
1.Ahiler
2.Abdallar
3.Alperenler

Anadolunun ve Balkanların İslamlaşmasında Yukarıdakı verilen sosyal zümrelerden hangılerının en cok etkısı olmustur?

A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. Yalnız 3
D. 1 ve 2
E. 2 ve 3

___________________________________________________________________
1.Ribat
2.Arasta
3.Külliye

Yukarıdakı kurumlardan hangılerı tıcarı faalıyetle ılgılıdır ?

A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. 1 ve 2
D. 2 ve 3
E. 1,2 ve 3

____________________________________________________________________
1.Heykel
2.Savaşçılık
3.Ahiret inancı

Yukarıdakılerden hangılerı Türklerde olan 'Balbal' geleneğinin etkisiyle meydana gelen gelişmelerdendir?

A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. 1 ve 2
D. 2 ve 3
E. 1,2 ve 3
____________________________________________________________________
Aşagıdakılerden hangısı Türklerin İlk yerleşim yerlerınden bırı degıldır ?

A. Ötüken
B. Ural Dağları
C. Mezopotamya
D. Maveraünnehir
E. Orhun - Selenga

_____________________________________________________________________
1.Ok
2.Yay
3.Tuğ

Yukarıdakı verilenlerden hangileri islam öncesi Türk Devletlerinde Bir kağana bağlı Boyu temsil eder ?

A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. yalnız 3
D. 1 ve 2
E. 1,2 ve 3

_____________________________________________________________________
- Siyasi gelişmelerden cok ekonomıye önem vermişlerdir
- Türk tarihinde yeni bir kültürün yaratıcısı olmuslardır
- Asya ticaret yolu üzerinde bulunmaları yeni din ve kültürlerden etkilenmelerıne yol açmıstır.

Yukarıdakı özellikler İslam öncesi Türk Devletlerinden Hangisi ile bağdaştırılabilir ?

A. Göktürk Devleti
B. Uygur Devleti
C. Akhun Devleti
D. Kutluk Devleti
E. Hun Devleti

________________________________________________________________________
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=