SORULARLA TARİH
Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta hangisine karşı mücadele etmiştir?
 

İngiltere
Yunanistan
İtalya
Fransa  ****
İlk TBMM hangi tarihler arası görev yapmıştır?
 
 
1919-1922
1918-1923
1919-1923
1920-1923  ****
1. Dünya Savaşı'nın çıkmasının nedenlerinden biri olan suikast hangi ülkenin veliaht prensine düzenlenmiştir?
 
 
Osmanlı
Avusturya  ****
İtalya
Sırbistan
Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı kimdir?
 
 
Cevdet Sunay
İsmet İnönü
Cemal Gürsel  ****
Turgut Özal
Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfı hangisidir?
 
 
Süvari
Cebeci
Yeniçeri  ****
Levent
Osmanlılar'da kapıkulu süvarilerinin oğullarına ne ad verilirdi?
 
 
Nanhar
Veledeş  ****
Emanet
Mande
ABD'li pilot Charles W. Sweeney, İkinci Dünya Savaşı sonunda, tarihte savaş amaçlı kullanılmış ikinci ve son atom bombasını Japonya'nın hangi kentine atmıştır?
 
 
Osaka
Nagasaki  *****
Tokyo
Hiroşima
1. Alaeddin Keykubat hangi Türk devletinin padişahıdır?
 
 
Selçuklu  ****
Uygur
Abbasi
Göktürk
Kapitülasyonlar ilk kez hangi ülkeye verildi?
 
 
Avusturya
Almanya
Rusya
Fransa  ****
Eskiden günümüz banka ve borsalarının işlevini gören, değerli eşya ve müchevherlerin alınıp satıldığı kapalı çarşılara ne denir?
 
 
Hacegan
Enderun
Bedesten  ****
Külliye
Hıristiyanlar tarafından kutsal hac yeri kabul edilen Efes'teki dünyaca ünlü kilise hangisidir?
 
 
Aya Yorgi
Sümela
Meryem Ana  *****
Aziz Nikolas
2. Katerina ile 2. Nikolay hangi ülkenin soylularıdır?
 
 
Prusya
Macaristan
Rusya  ****
Almanya
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ünlü isimler arasında hangisini sayamayız?
 
 
Mimar Sinan
Sokollu Mehmet Paşa
Baki
Mevlana   ****
Hangisi Osmanlı'nın Afrika'daki son topraklarını kaybettiği antlaşmadır?
 
 
Yaş
Montrö
Uşi  *****
Roma
"Binbir Gece Masalları"nın kahramanlarından Ali Baba'nın şans eseri gizli mağaralarını bulduğu Haramiler kaç kişilerdi?
 
 
40 ****
100
1001
12
Mustafa Kemal'e "Anafartalar Kahramanı" unvanı hangi olaydan sonra verilmiştir?
 
 
Erzurum Kongresi
Dumlupınar Savaşı
Çanakkale Savaşı  ***
Sakarya Savaşı
Rusya'da "Bolşevik" devrimi hangi yılda yapılmıştır?
 
 
1919
1923
1917  *****
1921
İslam devletlerinde bir ülkeyi veya şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan hangisidir?
 
 
Şah
Fatih  ****
İlhan
Emir
Osmanlı siyasi tarihi hangi savaşla kesintiye uğramıştır?
 
 
Otlukbeli
Varna
Ankara  *****
Sırpsındığı
Osmanlı'da dahiliye nezareti olarak geçen kurum günümüzde hangi bakanlığa karşılık gelmektedir?
 
 
Maliye bakanlığı
İçişleri bakanlığı  *****
Dışişleri bakanlığı
Başbakanlık
Güneş Yılı esaslı ilk takvimi kimler bulmuştur?
 
 
Türkler
Romalılar
Mısırlılar  ****
Persler
Orhun Anıtları günümüzde hangi ülke sınırları içindedir?
 
 
Moğolistan  ***
Çin
Kazakistan
Türkmenistan
Eskiden adı Telmessos olan antik kentimizin günümüzdeki adı nedir?
 
 
Aydın
Fethiye  ****
Çorum
İzmir
Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi sonucu Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmak zorunda kaldı. Bu karar, hangisinin çözümünde etkili olmuştur?
 
 
Musul sorunu
Hatay sorunu  ***
Savaş tazminatı
Dış borçlar
Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere hangi unvan verilirdi?
 
 
Doçent
Ordinaryüs  ****
Doktor
Senatör
Ege bölgesinde yaşayan Türklerin uğradığı kıyımı doğrulayan ve Kurtuluş Savaşını destekleyen ilk uluslararası belge niteliği taşıyan rapor aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
San Remo Raporu
Azınlık Raporu
Marshall Raporu
Bristol Raporu   ****
İslamiyet öncesi dönemde, Türk devletlerinde devlet idare etme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu yönetme yetkisine verilen ad hangisidir?
 
 
Gök tanrı
Kut  ****
Tengri
Ulug
Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerinde kullandığı takma isim nedir?
 
 
Avni   *****
Mühre
Abdi
Suat
İstanbul'daki ünlü Kız Kulesi kimler tarafından yapılmıştır?
 
 
Mısırlılar
Osmanlılar
Bizanslılar  ****
Almanlar
1979 yılında İran'da şah rejimine son verip İslam Cumhuriyetini kuran kişi kimdir?
 
 
Haşimi Rafsancani
Ayetullah Humeyni  ****
Ali Hamaney
Muhammed Musaddık
John F. Kennedy suikastini düzenlediği öne sürülen Lee Harvey Oswald'ı olaydan iki gün sonra Dallas emniyet müdürlüğü çıkışında vurarak öldüren kişi kimdir?
 
 
Frank Churc
Gavrilo Princip
Jack Ruby   *****
Yigal Amir
"Kasap" lakaplı İsrailli devlet adamı kimdir?
 
 
Ehud Olmert
Golda Meir
İzak Rabin
Ariel Şaron   ****
Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanı kimdi?
 
 
İsmet İnönü
Refet Bele
Kazım Karabekir  ****
Mustafa Kemal
Aksak adıyla da anılan, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenerek tutsak alan hükümdar hangisidir?
 
 
Cengiz Han
Melikşah
Attila
Timur  *****
1999 yılında yürürlüğe giren Avrupa para birimi hangisidir?
 
 
Florin
Sterlin
Frank
Euro  ****
1936'da İtalya Faşist İmparatorluğu'nu ilan eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
General Franco
Benito Mussolini  *****
Adolf Hitler
Salvador Allende
İngiltere'nin Southampton limanından yola çıkıp, 15 Nisan 1912'de Newfoundland'da bir buz dağına çarparak batan Titanik yolcu gemisi hangi kente varmayı hedefliyordu?
 
 
Washington
Toronto
New York   ****
Miami
Osmanlı Devleti’nde, devletin tebaası olan kişilerin sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi ve insanların sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin karşılanmasında hangisinden yararlanılmıştır?
 
 
Vakıf sistemi  ****
Müsadere usulü
Timar sistemi
İltizam sistemi
2. Viyana Kuşatmasını yapan Kara Mustafa Paşa'nın lakabını hatırlıyor musunuz?
 
 
Selanikli
Karamürselli
Merzifonlu  *****
Konyalı
Kazım Orbay, Cevdet Sunay ve Semih Sancar'ın ortak özelliği nedir?
 
 
Başbakan olmaları
Genelkurmay Başkanı olmaları  ****
Denizci olmaları
Cumhurbaşkanı olmaları
Aşağıdaki siyasetçilerimizden hangisi hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
 
 
Bülent Ecevit
Adnan Menderes
Tansu Çiller
Celal Bayar  ***
Hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?
 
 
Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak ***
Doğu Karadeniz’de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek
Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
Alaska'yı para karşılığında ABD'ye satan ülke hangisidir?
 
 
İspanya
İngiltere
Rusya   ****
Hindistan
ABD, 1945 yılında Japonya'nın hangi iki şehrine attığı atom bombaları ile yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açmıştır?
 
 
Hiroşima-Tokyo
Kyoto-Kagoşima
Hiroşima-Nagasaki  ****
Tokyo-Osaka
27 Mayıs 1960 İhtilali gerçekleştiğinde, Cumhurbaşkanı kimdi?
 
 
Adnan Menderes
Süleyman Demirel
Celal Bayar  ****
Fahri Korutürk
Aşağıdakilerden örgütlerden hangisi Rumlar tarafından kurulmuştur?
 
 
Taşnak
Mavri Mira  ****
Kıpçak
Hınçak
Bir Osmanlı padişahıyla nikahlanan tek Valide Sultan kimdir?
 
 
Nilüfer Hatun
Hürrem Sultan   ****
Nazik Hatun
Kösem Sultan
Yakuza Savaşçıları hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
 
 
Vietnam
Rusya
Çin
Japonya  ****
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Fransızlar aşağıdaki yörelerimizden hangisini işgal etmiştir?
 
 
İzmir
Antalya
Adana  *****
Kocaeli
Muhibbi imzalı bir şiir okursak, bunu hangi Osmanlı padişahının yazdığını anlarız?
 
 
2. Murat
Kanuni Sultan Süleyman  ****
Genç Osman
Vahdettin
Güneş yılına göre (365 gün) ilk takvimi kimler bulmuştur?
 
 
Urartular
Mısırlılar  ***
Sümerler
Hititler
Yeniçeri Ocağı ne zaman tamamen ortadan kaldırılmıştır?
 
 
12 Haziran 1888
15 Haziran 1822
15 Haziran 1826  ****
15 Haziran 1825
Adına İstanbul'da Abdülmecit tarafından yaptırılmış bir kasır bulunan, çay gibi kurutup içilen güzel kokulu çiçek hangisidir?
 
 
Fesleğen
Adaçayı
Ihlamur  ****
Sümbül
Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarla yapılan iki savaşın adı nedir?
 
 
Balkan Savaşı
Büyük Taarruz
İnönü Savaşı  ****
Dumlupınar Savaşı
Aspendos, Olimpos, Demre gibi antik kentler hangi ilimizde yer almaktadır?
 
 
Antalya  ****
Ankara
Muğla
Çanakkale
Frigya Devleti'nin başkenti hangisidir?
 
 
Nippur
Tuşpa
Gordion  ****
Karya
Sürgünde yaşamını yitiren Şehzade Cem Sultan'ın ağabeyi kimdir?
 
 
Fatih Sultan Mehmet
Abdülaziz
2. Beyazıt  ***
Yavuz Sultan Selim
Aşağıdaki isimlerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmamıştır?
 
 
Abdüllatif Şener  ****
Necmettin Karaduman
Köksal Toptan
Hüsamettin Cindoruk
Osmanlı Devleti'nde ikinci halife kimdir?
 
 
2. Abdülhamit
Yavuz Sultan Selim
4. Murat
Kanuni Sultan Süleyman  ****
Yavuz Sultan Selim hangi Osmanlı padişahın torunudur?
 
 
Fatih Sultan Mehmet   ****
3.Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Yıldırım Bayezit
İstanbul Oyuncak Müzesi kim tarafından kurulmuştur?
 
 
Barış Manço
Adile Naşit
Münir Özkul
Sunay Akın  ****
Sadabad Kasrı hangi devrin simgelerindendir?
 
 
Fetret Devri
Gerileme Devri
Lale Devri  ****
İlerleme Devri
Hangi ABD Başkanı, bu göreve diğerlerinden daha önce getirilmiştir?
 
 
George Washington  ****
Theodore Roosevelt
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordularına komuta eden Bizans İmparatoru kimdir?
 
 
Claudius
Hadrian
Romen Diyojen  ****
Hannibal
Balkan devletlerinin Osmanlı devletine karşı birleşerek savaş açmasında hangi devlet daha etkili olmuştur?
 
 
Rusya  ****
Avusturya
İngiltere
Almanya
1998 FIFA Dünya Kupası final maçı hangi stadyumda oynanmıştır?
 
 
Parc des Princes
Stade Colombes
Stade Velodrome Marseille
Stade de France  ****
Osmanlı padişahlarından altısı hangi ortak adı taşıyordu?
 
 
Murat
Cem
Kanuni
Mehmet  ***
Osmanlı'da, devletin kendisine ait vergi gelirlerini toplama hakkını muayyen bir bedel karşılığında şahıslara ihale etmesine ne ad verilir?
 
 
Mukataa
Avarız
Baç
İltizam  ***
Ertuğrul Fırkateyni 1890 yılında hangi ülkenin kara sularında batmıştır?
 
 
Japonya  ***
Brezilya
ABD
İspanya
Asıl adı Ebu Ali Hasan olan Nizamülmülk, hangi devletin vezirliğini yapmıştır?
 
 
Selçuklu  *****
Moğol
Osmanlı
Karadağ
1906'da çamaşır makinesini icat eden bilim adamı kimdir?
 
 
Thomas Edison
Alva John Fisher   *****
Benjamin Franklin
Graham Bell
Dandanakan Savaşı, Selçuklular ile kimler arasında yapılmıştır?
 
 
Hunlar
Gazneliler  ****
Çinliler
Abbasiler
Almanya ve İtalya’nın 20. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa’ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak hangisi gösterilebilir?
 
 
Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri  *****
Avrupa devletleriyle sınır sorunları yaşamaları
Siyasi birliklerini geç sağlamaları
Sanayi devrimini tamamlayamamaları
Osmanlı devletinde kaç padişah tahta geçmiştir?
 
 
30
39
25
36  *****
Osmanlılarda ilk halife kimdir?
 
 
Kanuni Sultan Süleyman
Yıldırım Bayezid
Yavuz Sultan Selim  ****
Fatih Sultan Mehmet
Belgrad hangi padişah zamanında fethedilmiştir?
 
 
Fatih Sultan Mehmet
Yıldırım Beyazıt
Kanuni Sultan Süleyman  ****
Murat Hüdavendigar
Ünlü Hun imparatoru Attila için hangi deyim kullanılmıştır?
 
 
Tanrının Eli
Tanrının Adaleti
Tanrının Gölgesi
Tanrının Kırbacı  ****
Bağımsız Hatay Devleti hangi yıl Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmıştır?
 
 
1941
1945
1950
1939  ****
Osmanlılarda kapıkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret nasıl adlandırılırdı?
 
 
Fitre
Selatin
Bağış
Ulufe  ****
Lozan ve Atatürk devrimlerinin kapısı olup, tarihimizde önemli yer tutan Dumlupınar hangi ilimizdedir?
 
 
Uşak
Kütahya  ****
Çanakkale
Aydın
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan ve bir dönem Ayasofya medresesine müderris olan ünlü Türk matematikçisi kimdir?
 
 
Ali Kuşçu  ****
Nureddin Batruci
Biruni
Takiyüddin
Padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent gibi eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimseye ne denir?
 
 
Kethüda
Bezirgânbaşı  ***
Kâhya
Mabeyin
Aşağıdaki isimlerden hangisi yaşamını suikast sonucu kaybetmemiştir?
 
 
Muammer Aksoy
Turgut Özal  ****
Bedrettin Cömert
Çetin Emeç
Bir toplumda, eskiden kalmış kültürel kalıntıların, alışkanlıkların, bilgi, töre ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasına verilen ad hangisidir?
 
 
Gelenek  ***
Söz
Hareket
Dil
Adı, Amerikan sinema sanayisi ile eş anlamlı hale gelen Hollywood semti hangi eyalete bağlıdır?
 
 
Arizona
Kaliforniya  ****
Alaska
Florida
1.İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
Anzavur Ayaklanması
Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
Rum Pontus Ayaklanması
Çerkez Ethem Ayaklanması  *****
Aşağıdaki TBMM Hükümeti'nin imzaladığı "antlaşma adı-devlet" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 
 
Moskova Antlaşması-Sovyet Rusya
Afganistan Dostluk Antlaşması-Afganistan
Gümrü Antlaşması-Yunanistan  *****
Mudanya Ateşkes Antlaşması-İtalya, İngiltere, Fransa  ****
Turan Orduları komutanı olarak da tanınan, Osmanlı'da Harbiye Nazırlığı (savaş bakanlığı) yapan, 1922 yılında Belcivan yakınlarında Kızılordu birliklerince öldürülen ünlü devlet adamı kimdir?
 
 
Cemal paşa
Kazım Paşa
Enver paşa  ****
Talat Paşa
Barbaros Hayrettin Paşa'ya Hayrettin adını kim vermiştir?
 
 
4. Murat
Kanuni Sultan Süleyman  ****
Yavuz Sultan Selim
Yılldırım Beyazıt
Kumaş, mücevher gibi değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı tarihi çarşılara ne isim verilir?
 
 
Atrium
Simkeşhane
Arasta
Bedesten  ****
1896 yılında ilk olimpiyatların düzenlendiği kent hangisidir?
 
 
Atina  ****
Londra
Paris
Helsinki
Türkiye Cumhuriyetinin 6. cumhurbaşkanı kimdir?
 
 
Celal Bayar
Cemal Gürsel
Turgut Özal
Fahri Korutürk  ****
1. Viyana kuşatması hangi padişah zamanında yapılmıştır ?
 
 
2. Selim
2. Bayezid
Kanuni Sultan Süleyman  ****
3. Murad
Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir?
 
 
Oğuş
Kün
Töre  ***
Yabgu
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında, ilk kez şapka giyerek ziyaret ettiği il hangisidir?
 
 
Erzurum
Samsun
Tekirdağ
Kastamonu  ***
Osmanlı ordusunun 1517'de Memluklarla yaptığı savaşın adı nedir?
 
 
Kösedağ
Ridaniye  ****
Kırım
Malazgirt
Atatürk kaç yıl cumhurbaşkanlığı yapmıştır?
 
 
15  ****
12
8
10
Eskiden Orta Asya üzerinden karayolu ile Hazar Denizi'nin güney ve kuzeyinden Trabzon ve Kırım'a ulaşan ticaret yoluna ne ad verilirdi?
 
 
Ticaret Yolu
İpek Yolu  ****
Baharat Yolu
Avrupa Yolu
Mamuretülaziz, hangi şehrimizin eski adıdır ?
 
 
Şanlıurfa
Kahramanmaraş
Malatya
Elazığ  ****
Adem ile Havva'nın dünyada iken ilk buluşma noktaları hangisidir?
 
 
Hicaz
Cidde
Mina
Arafat   ****
Bulgaristan hangi savaş sonucu Osmanlı devletine bağlanmıştır?
 
 
Koyulhisar savaşı
Sırpsındığı savaşı  ****
Sazlıdere savaşı
Maltepe savaşı
Osmanlı'da padişahtan sonra en yüksek rütbeli idareci kimdir?
 
 
Kazasker
Sadrazam  ***
Şeyhülislam
Vezir
Üstü açık arabasında halkı selamlarken bir suikaste kurban giden ABD başkanı hangisidir?
 
 
Ronald Reagan
John F. Kennedy  ****
Richard Nixon
Abraham Lincoln
Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser türü olan "Siyasetname" aynı zamanda aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin bir yapıtının adıdır?
 
 
Yunus Emre
Nizamülmülk  ****
Mevlana
Farabi
Hangisi antik dönemin yedi harikası olarak kabul edilen yapıtların arasında yer almaz?
 
 
Pisa Kulesi  ****
Artemis Tapınağı
Keops Piramidi
Zeus Heykeli
Osmanlıların geleneksel okullarından olan "sübyan mektebi" günümüzde hangi okula karşılık gelir?
 
 
Kolej
İlköğretim  ****
Lise
Anaokulu
Kongre ile eş anlamlı sözcük hangisi olabilir?
 
 
Seminer
Kurultay  ****
İşlik
Fuar
Fetret Dönemi'ni sona erdirdiği için 'ikinci kurucu' da denilen Osmanlı padişahı kimdir?
 
 
Abdülaziz
1. Mehmet  ****
1. Selim
Fatih Sultan Mehmet
Çin mimarisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?
 
 
Şamanizm
Veda dini
Buda Dini  ****
Zerdüşlük
Çizgi filmden sinemaya uyarlanan "Maske" filminin başrol oyuncusu kimdir?
 
 
Ben Stiller
Eddie Murphy
Steve Martin
Jim Carrey  ***
Kristof Kolomb'un 1492 yılında gerçekleştirmiş olduğu deniz seyahatinde Atlas Okyanusu'nu geçerken kullandığı gemilerden en büyük olanının adı nedir?
 
 
Carla
Santa Maria  ****
Rose
Elizabeth
Hangi ülke İkinci Dünya Savaşı'na girmemiştir?
 
 
Almanya
Sovyetler Birliği
Polonya
Kore  ****
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kendisinden yaşça büyük olan ilk hanımı kimdir?
 
 
Hz. Aişe
Hz. Hatice  ****
Hz. Ümmügülsüm
Hz. Fatıma
Hangisi, Polonyalı ünlü yönetmen Kieslowski'nin renk üçlemesi serisinin filmlerinden biri değildir?
 
 
Beyaz
Mavi
Kırmızı
Sarı  ****
Antik Yunan filozofu Platon için kullanılan diğer bir isim hangi renkle aynı ismi taşır?
 
 
Sarı
Beyaz
Eflatun  ****
Mor
Dört büyük halife arasında hangisi yer almaz?
 
 
Ömer
Osman
Ali
Hamza  ****
Mondros Mütarekesi sonrasında Fransa hangi bölgeyi işgal etmiştir?
 
 
Antep ve Mardin  *****
Elazığ ve Erzurum
Bursa ve Bilecik
Antalya ve Konya
Eskiden, yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclise ne denir?
 
 
Divan  ****
Lobi
Loca
Kurultay
Freddy Krueger hangi korku filminin kötü karakteridir?
 
 
Testere
Elm Sokağı  *****
Çığlık
Frankenstein
Osmanlı'da devlet memurlarına setre, pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah dönemine rastlar?
 
 
III. Selim
IV. Murat
II. Mahmut  *****
Abdülmecit
"Milyon" adlı yapıtı bir seyahatname klasiği kabul edilen İtalyan tacir ve gezginin ismi hangi seçenektedir?
 
 
Don Juan
Amerigo Vespucci
Dante
Marco Polo   ****
Düşmana ilk kurşunu atan gazetecimizin adına dikilen 'İlk Kurşun Anıtı' hangi şehrimizdedir?
 
 
Ankara
İzmir  ****
Hatay
İstanbul
Yunan mitolojisinde kanatlı atlara ne ad verilir?
 
 
Pandora
Hermes
Medusa
Pegasus  ****
II. Meşrutiyet'in ilanından sonra hangisi gerçekleşmiştir?
 
 
31 Mart Vakası  ****
Vakay-i Hayriye
Babı-ı Ali Baskını
Halepa Fermanı
Topates nedir?
 
 
Keçi kılından kilim  ****
Heykelcilik
İlk para
Resim sanatı
Osmanlı'da dahiliye nezareti olarak geçen kurum günümüzde hangi bakanlığa karşılık gelmektedir?
 
 
Maliye bakanlığı
İçişleri bakanlığı  ****
Dışişleri bakanlığı
Başbakanlık
Ankara savaşından sonra Yıldırım Beyazıt’ın oğulları arasında 1402 /1413 yılları arasında süren ve hükümdarlığı ele geçirmek için yapılan mücadelelerin olduğu döneme ne ad verilir?
 
 
Gerileme
Bekleme
Duraklama
Fetret  ****
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir için hangi terim kullanılmıştır?
 
 
Kurtbey
Beylerbeyi
Atabey  *****
Hanbey
I. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir?
 
 
Arnavutluk  ****
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan
"Hayal gücü, bilgiden çok daha önemlidir" diyen bilim adamı kimdir?
 
 
Albert Einstein  ****
Robert J. Oppenheimer
Alfred Nobel
Thomas Edison
Askerlerin gizlenmek için başlıklarına dal ve yapraklar koymalarına ne denir?
 
 
Sabotaj
Kabotaj
Kamuflaj  *****
Drenaj
Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?
 
 
Gümrü  *****
Brest-Litovsk
Berlin
Moskova
Arap tarihinde aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme verilen genel addır?
 
 
Harameyn
El Suud
Devr-i Saade
Cahiliye  ****
M.Ö. 2000'li yıllarda Anadolu'ya gelerek burada yerleşik Hatti Beylikleri üzerinde hakimiyet kurarak gelişen uygarlık hangisidir?
 
 
İonlar
Frigyalılar
Hititler  ****
Sümerler
İlkçağda Mezopotamya'da inşa edilen ve adı 'Tanrı dağı' anlamına gelen tapınaklar hangisidir?
 
 
Pagoda
Utarit
Urnamu
Ziggurat  *****
Hangisi, Haliç'in Bizans dönemindeki adıdır?
 
 
Altın Yıldız
Altın Boynuz  *****
Altın Deniz
Altın Kadeh
Tarihte bilinen ilk kanun derlemesiyle ünlü Hammurabi hangi uygarlığın hükümdarlığını yapmıştır?
 
 
Kımmer
Hitit
Babil  ****
İnka
Hangisi Osmanlı Devleti'nde danışma kuruludur?
 
 
Kitab-ı Sitte
Hidiv Kasrı
Surre-i Humayun
Şura-yı Devlet  *****
Budizmi benimseyen ilk Türk kavmi hangisidir?
 
 
Peçenekler
Avşarlar
Uygurlar  ****
Özbekler
Tanzimat Fermanı nerede ilan edilmiştir?
 
 
Topkapı Sarayı
Yerebatan Sarnıcı
Gülhane Parkı   ******
Dolmabahçe Sarayı
Yakın Çağ hangi olayla başlar?
 
 
Kavimler göçü
Fransız ihtilali  *****
İstanbul''un fethi
İnsanoğlunun uzaya çıkması
Menemen Olayı'nı başlatan kişinin adı nedir?
 
 
Çerkez Ethem
Derviş Mehmet  ****
Derviş Ahmet
Şıh Mirmelek
Osmanlılar'da ilk kağıt fabrikası hangi dönemde kurulmuştur?
 
 
1. Meşrutiyet
Islahat Fermanı dönemi
Lale Devri  ****
2. Meşrutiyet
Tarihte yazılı hukuka geçen ilk Türk devleti hangisidir?
 
 
Uygurlar  *****
Batı Hunlar
Göktürkler
Avarlar


DİVAN-I HİKMET - HOCA AHMED YESEVİ
KUTADGU BİLİG -YUSUF HAS HACİP
Divan-ı Lügat-it Türk -KAŞGARLI MAHMUD
ATABETÜL HAKAYIK - EDİP AHMET

1 Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
  Sevr Antlaşması
  Mondros Mütarekesi
  Lozan Antlaşması
  İstanbul Antlaşması
2 Malazgirt Savaşı hangi yıl yapılmıştır?
  1070
  1171
  1077
  1071
3 Hangisi ünlü Türk-Hun imparatoru Oğuz Han`ın kazandığı zaferler ve yaptığı seferleri anlatır?
  Orhun Yazıtları
  Manas Destanı
  Atabet-ül Hakayık
  Oğuz Destanı
4 Cem Sultan`ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir?
  Yavuz Sultan Selim
  I. Mahmud
  II. Bayezid
  II. Mahmud
5 1926 yılından itibaren kullandığımız takvim türü hangisidir?
  Hicri Takvim
  Rumi Takvim
  Miladi Takvim
  Celali Takvim
6 Hong Kong`a 100 yıl boyunca sahip olup daha sonra Çin`e devreden ülke hangisidir?
  Fransa
  İngiltere
  ABD
  Almanya
7 Lozan Barış Antlaşması`nda Türk Devleti`ni kim temsil etmiştir?
  Mustafa Kemal Atatürk
  Celal Bayar
  İsmet İnönü
  Kazım Karabekir
8 Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?
  Sarı
  Üçok
  Kayı
  Bozok
9 Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
  İtalya
  Fransa
  A.B.D
  İngiltere
10 Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
  Laiklik
  Milliyetçilik
  Islahatçılık
  Devletçilik
11 Yeniçeri Ocağı`nı kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
  II. Mahmud
  I. Abdülhamid
  Sultan Reşat
  IV. Murad
12 Osmanlılar, Orta Asya`dan gelen Türkler`in hangi boyundandır?
  Kayı
  Göktürk
  Oğuz
  Ural
13 Osmanlı İmparatorluğunda matbaanın kurucusu kimdir?
  Damat İbrahim Paşa
  İbrahim Paşa
  İbrahim Müteferrika
  İbrahim Hakkı
14 Feodalite ne demektir?
  Derebeylik
  Saltanat
  Hükümranlık
  Hükümdarlık
15 I. Dünya Savaşını kim kazanmıştır?
  Doğu Bloku
  İttifak devletleri
  Almanya
  İtilaf devletleri
17 Amasya Genelgesi`nde vurgulanan milli kongrenin toplanacağı il hangisidir?
  Alaşehir
  Erzurum
  Havza
  Sivas
18 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimdi?
  Necmettin Erbakan
  Turgut Özal
  Bülent Ecevit
  Süleyman Demirel
19 Savaş sırasında İngiltere, Sömürgelerinden asker ve diğer yardımlar alıyor, onlarla alış veriş yapıyordu. Bu durumu önlemek için Osmanlı Devleti hangi cephede savaşmıştır?
  Çanakkale
  Süveş Kanalı
  Filistin
  Kafkasya
20 Türkiye İş Bankası hangi yılda kurulmuştur?
  1927
  1929
  1924
  1920
21 Aşaşıdaki Anadolu beyliklerinden hangisinin merkezi Konya`dır?
  Karesioğulları
  Karamanoğulları
  Germiyanoğulları
  Candaroğulları


yenisite
Tarih-Eğitim Paylaşım Sitemize Hoş Geldiniz...


bn

Tarih
OSMANLI WEB SİTESİ
Ana Sayfa

Osmanlıca Sözlük


ANADOLU UYGARLIKLARI

FRİGLER


HİTİTLER


MEZOPOTAMYAANADOLU BEYLİKLERİANADOLU BEYLİKLERİ


ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİANADOLU SELÇUKLULARI


ANADOLU'DA TİCARET YOLLARI


HAÇLI SEFERLERİ


İLK BEYLİKLER


 


 
Fetret Devri hangi savaştan sonra başlamıştır?

A)II. Kosova Savaşı
B)I. Kosova Savaşı
C)Ankara Savaşı *****
D)Sırpsındığı Savaşı
Osmanlı tarihinin ilk camisi nerededir?

A)İznik******
B)İstanbul
C)Ankara
D)Konya


Başlangıç olarak Hz. Muhammed`in Mekke`den Medine`ye hicret ettiği 622 yılını kabul eden takvim hangisidir?

A)Miladi Takvim
B)Rumi Takvim
C)Hicri Takvim*****
D)Celali Takvim1 Ağustos 1914 yılında hangi ülke Rusya`ya karşı savaş ilan etmiştir?

A)Bulgaristan
B)Macaristan
C)Almanya********
D)TürkiyeOsmanlı İmparatorluğunda belirli görev ve hizmet karşılığı olarak kişilere verilen araziye ne denir?

A)Tımar*****
B)Bedesten
C)Öşür
D)ŞahiSelçuklularda medreselerde eğitim hangi dilde yapılırdı?

A)Türkçe
B)Arapça*****
C)Farsça
D)İbranice 

 

 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=